Instrukcja One for all URC 2981

Zobacz poniższy poradnik dla One for all URC 2981. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: One for all
  • Produkt: Pilot
  • Model/nazwa: URC 2981
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 19
20 WWW.ONEFORALL.COM
Przykład: Aby ustawić ONE FOR ALL dla twojego telewizora:
1. Znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów (str. 46 -
65). Kody wymienione są według typu urządzenia i marki.
Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy.
Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w
trybie czuwania).
2. Przyciśnij klawisz TV na ONE FOR ALL dla urządzenia, które
chcesz ustawić.
3. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się
poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błyśnie raz,
a potem dwa razy).
4. Wprowadź twój (cztero-cyfrowy kod) za pomocą klawiszy
numerycznych. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
5. Teraz, skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego urządzenia i
przyciśnij POWER, jeśli twoje urządzenie wyłączy się, ONE
FOR ALL gotowy jest do sterowania twoim urządzeniem.
Urządzenie NIE wyłączyło się? Powtórz kroki 1-5 wpisując następny kod na
liście dla danej marki.
Ustawianie przy pomocy kodów
- Większość telewizorów nie włącza się przez przyciśnięcie klawisza POWER.
Spróbuj włączyć swój telewizor, przyciskając klawisze “numeryczne”, lub
przycisk “TV-text-off”.
Metoda wyszukiwania
Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL po wypróbowaniu przez
ciebie wszystkich podanych dla twojej marki kodów, spróbuj wyszukać kod.
Metoda wyszukiwania pozwala znaleźć kod dla twojego urządzenia, skanując
wszystkie kody zapisane w pamięci ONE FOR ALL. Metoda wyszukiwania
może również pomóc, jeśli marka twojego urządzenia nie jest wymieniona.
Przykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora:
1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj ONE FOR ALL w stronę
twojego TV.
2. Wciśnij przycisk TV na twoim ONE FOR ALL.
3. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się
poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błyśnie raz,
a potem dwa razy).
4. Przyciśnij 9 9 1. Czerwona dioda LED
błyśnie dwukrotnie.
5. Następnie przyciśnij POWER.
6. Skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego telewizora. Teraz
przyciskaj CH(+), aż twój telewizor wyłączy się (za każdym
razem, kiedy przyciskasz klawisz CH+, ONE FOR ALL wyśle syg-
nał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci).
Będziesz musiał przyciskać ten klawisz wiele razy (nawet do
150 razy) bądź, więc cierpliwy.
7. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz
MAGIC, aby zapisać kod.
Polski
_ _ _ _
MAGIC
MAGIC
MAGIC
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 20
Strona: 20
Ta funkcja umożliwia ustawienie na stałe sterowania głośnością (VOL+,
VOL- i Mute) danego urządzenia (np. telewizora) bez względu na tryb
urządzenia (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI lub AUX).
W tym przykładzie ustawimy regulację głośności (VOL+, VOL- i Mute)
jako„głośność telewizora”:
1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się
poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błyśnie raz,
a potem dwa razy).
2. Przyciśnij 9 9 3.
3. Przyciśnij TV. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
Regulacja głośności została ustawiona jako„głośność telewizora”.
Przyciski VOL+, VOL- i Mute będą zawsze regulować„głośność telewizo-
ra” bez względu na to, jaki tryb został wybrany (TV, SAT, DVD, VCR,
DVB-T, AMP, HI-FI lub AUX).
Jak usunąć regulację głośności dla danego urządzenia
1. Naciśnij przycisk urządzenia, dla którego chcesz usunąć
regulację głośności (np. HI-FI).
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się
poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błyśnie
raz, a potem dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 3.
4. Przyciśnij VOL(-).
Urządzenie wyśle swoje sygnały VOL+, VOL- i MUTE.
Jak wyłączyć regulację głośności
1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu
dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się
poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błyśnie
raz, a potem dwa razy).
2. Przyciśnij 9 9 3.
3. Przyciśnij VOL(+).
Wszystkie urządzenia wyślą swoje sygnały VOL+, VOL- i MUTE.
WWW.ONEFORALL.COM 21
Regulacja głośności
MAGIC
MAGIC
MAGIC
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 21

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o One for all URC 2981

Zadaj pytanie o One for all URC 2981

Masz pytanie dotyczące One for all URC 2981, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji One for all URC 2981. Upewnij się, że opisujesz trudności z One for all URC 2981 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.