Instrukcja Mophie Powerstation mini

Zobacz poniższy poradnik dla Mophie Powerstation mini. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Mophie
  • Produkt: Powerbank
  • Model/nazwa: Powerstation mini
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 132
133
充电。较小的 micro USB 端口用于给 powerstation
充电。
我可以从电脑的 USB 端口给 powerstation mini 充
电吗?
可以,powerstation 将会从高电流 USB 端口(多
数电脑都有)充电。一些电脑上的低电流端口以
及键盘和集线器上的 USB 端口对 powerstation 充
电可能效果较差。
为什么 powerstationmini 在充电时 LED 灯不会闪?
连接电源后,LED 状态指示灯会开始闪烁,以表
示在充电。指示灯在 30 秒后会关闭,以免影响
睡眠。在断开连接前记得查看状态指示灯,确保
powerstation 已经充满电。
powerstation mini 有多少个充电周期?
powerstation 可以充电超过 500 个周期(这些是
完整周期。部分周期不计作完整周期。因此,充
10次10%将计作一个完整周期。)不要担心很快
会用完!
我可以在为 powerstation mini 充电的同时给我的
设备充电吗?
抱歉。powerstation 没有直通充电功能。请独立
于您的其他设备为 powerstation 充电。

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Mophie Powerstation mini

Zadaj pytanie o Mophie Powerstation mini

Masz pytanie dotyczące Mophie Powerstation mini, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Mophie Powerstation mini. Upewnij się, że opisujesz trudności z Mophie Powerstation mini tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.