Instrukcja Medisana BU 514

Zobacz poniższy poradnik dla Medisana BU 514. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Medisana
  • Produkt: Sfigmomanometr
  • Model/nazwa: BU 514
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 12
Ÿ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. W razie
dolegliwości zdrowotnych skontaktuj się z lekarzem.
Ÿ Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając
instrukcji obsługi. Użytkownie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do
utraty wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
Ÿ Jeżeli cierpisz na choroby, np. niedrożność tętnic, przed użyciem urządzenia
skontaktuj ze swoim lekarzem.
Ÿ Urządzenia nie wolno stosować do kontroli częstości uderzeń rozrusznika
serca.
Ÿ Kobiety w ciąży powinny przestrzegać koniecznych środków ostrożności, aby
nie obciążać nadmiernie organizmu; w razie potrzeby należy skonsultować się
z lekarzem.
Ÿ Należy poprosić lekarza o więcej informacji dotyczących ciśnienia krwi.
Samodzielna diagnoza i leczenie ma podstawie zmierzonych wyników może
być niebezpieczne. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza.
Ÿ W sytuacji wystąpienia nieprzyjemnych objawów, jak na przykład ból ramienia
lub innych, należy użyć przycisku START/STOP , w celu osiągnięcia
natychmiastowego odpowietrzenia mankietu. Należy rozluźnić mankiet i zdjąć
go z ramienia.
Ÿ Urządzenie działa prawidłowo tylko z odpowiednio dobranym mankietem.
Ÿ Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci.
Ÿ Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia. Produkty medyczne nie są
zabawką dla dzieci!
Ÿ Urządzenie powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
Ÿ Ze względu na ryzyko uduszenia nie wolno owijać wokół szyi gumowego
przewodu dostarczającego powietrze.
Ÿ Połykanie małych elementów, np. materiału opakowaniowego, baterii,
pokrywy komory na baterię itd. może prowadzić do uduszenia.
Ÿ Przed użyciem urządzenia jego użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy
działa ono bezpiecznie i prawidłowo.
Ÿ Wolno używać tylko mankietu dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie wolno
zamieniać mankietu na inny. Można go zastąpić tylko mankietem tego samego
typu.
Ÿ Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniach o silnym działaniu pól
elektromagnetycznych lub w pobliżu urządzeń emitujących fale elektro-
magnetyczne, np. nadajnika radiowego, telefonu komórkowego lub kuchenki
mikrofalowej. Mogłoby to spowodować zakłócenia w działaniu ciśnieniomierza
lub nieprawidłowe wyniki pomiarów.
Ÿ Urządzenia nie wolno używać w pobliżu gazów palnych (np. gazu
obezwładniającego, tlenu lub wodoru) lub cieczy palnych (np. alkoholu).
Ÿ Nie wolno wykonywać modyfikacji urządzenia.
Ÿ W razie usterek nigdy nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Naprawę
należy zlecić autoryzowanemu zakładowi serwisowemu.
Ÿ Chroń urządzenie przed wilgocią. Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się
jednak ciecz, należy natychmiast wyjąć baterie i przerwać dalsze
użytkowanie. W takim wypadku skontaktuj się ze sklepem lub poinformuj
bezpośrednio nas.
Ÿ Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozcieńczalników (rozpusz-
czalników), alkoholu lub benzyny.
Ÿ Urządzenie należy chronić przed silnymi uderzeniami i upadkiem.
Ÿ W pobliżu urządzenia nie wolno używać telefonów komórkowych. Może to
spowodować zakłócenia działania.
Ÿ Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
Ÿ Nie rozbieraj baterii!
Ÿ Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, należy wymienić baterie.
Ÿ Słabe baterie należy niezwłocznie wyjąć z komory baterii, ponieważ mogą
wyciec i uszkodzić urządzenie!
Ÿ Podwyższone ryzyko wycieku elektrolitu, unikaj kontaktu ze skórą, oczami i
błonami śluzowymi! W razie kontaktu z kwasem akumulatorowym obficie
przepłucz skażone miejsce czystą wodą i niezwłocznie skorzystaj z pomocy
lekarza!
Ÿ W razie połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem!
Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie!
Ÿ Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu, nigdy nie używaj baterii
odmiennego typu ani używanych baterii w połączeniu z nowymi!
Ÿ Wkładając baterie, zwróć uwagę na właściwe połączenie biegunów!
Ÿ Baterie należy wyjąć, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez co najmniej
3 miesiące.
Ÿ Przechowuj baterie z dala od dzieci!
Ÿ Nie ładuj baterii jednorazowych! Niebezpieczeństwo wybuchu!
Ÿ Nie zwieraj! Niebezpieczeństwo wybuchu!
Ÿ Nie wrzucaj do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu!
Ÿ Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów
specjalnych, lub przekaż je do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej
placówce handlowej!
6.
7.
Zmierzone wartości zostaną zapisane automatycznie w wybranej wcześniej
pamięci ( lub ). W każdej pamięci można zachować maksymalnie 90
wartości pomiarowych z godziną i datą pomiaru.
Wyniki pomiaru pozostają na ekranie. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie około 180 sekundach.
Można je również wyłączyć za pomocą przycisku START/STOP .
4
4
1 2 3
6
4 5
7
8 9
q
0
w e
r
z
t
u
Urządzenie i wyświetlacz LCD
ciśnieniomierz naramienny przycisk MEM
Pokrywa komory baterii
(pamięć) przycisk START/STOP przycisk SET
schowek nabaterie (pod spodem) Złącze przewodu doprowadzają-
cego powietrze wyświetlacz LCD wskaźnik daty / godziny
wskaźnik ciśnienia tętniczego skurczowego wskaźnik ciśnienia
tętniczego rozkurczowego symbol pulsu wskaźnik częstości tętna
symbol wymiany baterii wskaźnik arytmii (Zaburzenie rytmu serca)
numer miejsca w pamięci Symbol pamięci
wskaźnik ciśnienia tętniczego krwi (zielony-żółty-pomarańczowy-czerwony)
pamięć użytkownika 1 / 2 / gość
i
o
Zakres dostawy
Na początku sprawdź kompletność dostawy.
W skład zakresu dostawy wchodzą:
• 1 ciśnieniomierz naramienny MEDISANA BU 514
• 1 mankiet z wężem z powietrzem • 1 torba do przechowywania
• 4 baterie (typ AA, LR6) 1,5V • 1 instrukcja obsługi
Jeżeli po rozpakowaniu stwierdzisz szkody transportowe, skontaktuj się
natychmiast ze sklepem.
Przerwanie pomiaru
Jeżeli zachodzi konieczność przerwania pomiaru ciśnienia tętniczego, z
jakiejkolwiek przyczyny (np. z powodu niedyspozycji pacjenta), można w każdym
momencie nacisnąć przycisk START/STOP . Urządzenie natychmiast
automatycznie odpowietrzy mankiet.
4
Wyświetlanie zapisanych wartości
Usuwanie zapisanych wartości
Jeżeli użytkownik urządzenia jest pewien, że chce trwale usunąć wszystkie
zapamiętane wartości, powinien przy wyłączonym urządzeniu siedmiokrotnie
nacisnąć przycisk SET do momentu pojawienia się oznaczenia CL. Po
naciśnięciu przycisku START/STOP oznaczenie CL trzykrotnie pulsuje
podczas usuwania danych z pamięci. Następnie po naciśnięciu przycisku
MEM na wyświetlaczu pojawiają się oznaczenia M i „no”, ktore
oznaczają, że pamięć nie zawiera danych.
3
5
4
PL/TR
W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwróć siędo specjalistycznego punktu
sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli urządzenie musi być wysłane, podaj
rodzaj usterki i dołącz kopię dowodu kupna.
Obowiązują następujące warunki gwarancyjne:
1. Na produkty MEDISANA udzielana jest gwarancja na 3 lata od daty sprzedaży.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego data sprzedaży musi być udokumento-
wana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstałe w wyniku błędów materiałowych lub produkcyjnych usuwane
są bezpłatnie w ramach gwarancji.
3. Poprzez wykonanie uługi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydłuża się ani dla
urządzenia, ani dla wymienionych podzespołów.
4. Gwarancji nie podlegają:
a. wszelkie uszkodzenia powstałe przez nieodpowiednie użytkowanie, np. przez
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupującego lub nieupoważ
nione osoby trzecie.
c. Uszkodzenia transportowe, powstałe w drodze od producenta do konsumenta
lub przy wysyłce do punktu serwisowego.
d. Akcesoria podlegające normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialnośćza pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia, spowodowane
przez urządzenie wykluczona jest także wtedy, gdy uszkodzenie urządzenia
uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.
Warunki gwarancji i naprawy
W razie usterki, w celu zakupu akcesoriów i części zamiennych,
proszę zwrócić się do:
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
NIEMCY.
00800 63347262
service.pl@medisana.com
PL
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki
bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję
obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując
urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też
niniejszą instrukcję obsługi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Najczęstsze przyczyny błędnych pomiarów
•Przed wykonaniem pomiaru należy odpocząć przez
5–10 minut, powstrzymać się od spożywania
posiłków, picia alkoholu, palenia tytoniu, wykony-
wania pracy fizycznej, uprawiania sportu i
zażywania kąpieli. Wszystkie powyższe czynniki
mogą wpływać na wynik pomiaru.
Należy zdjąć zegarek oraz biżuterię z nadgarstka,
na którym ma zostać wykonany pomiar.
Pomiaru należy dokonywać zawsze na tym samym
nadgarstku (zwykle na lewym).
Ciśnienie tętnicze powinno być mierzone regularnie,
codziennie o tej samej porze, ponieważ zmienia
się ono w ciągu dnia.
Wszystkie próby podparcia ramienia przez pacjenta
mogą podwyższyć ciśnienie krwi.
Należy przyjąć wygodną pozycję i odprężyć się.
Podczas pomiaru nie należy napinać mięśni
ramienia, na którym jest on wykonywany. Jeżeli to
konieczne, należy podłożyć poduszkę.
Gdy nadgarstek znajduje się poniżej lub powyżej
serca, pomiar jest błędny.
Luźny lub niezapięty mankiet jest przyczyną
błędnego pomiaru.
W wyniku powtórnych pomiarów gromadzi się krew
w ramieniu, co może prowadzić do błędnego wyniku.
Między kolejnymi pomiarami ciśnienia tętniczego
należy robić 1-minutowe przerwy lub unieść ramię i
przytrzymać je w górze, aby nagromadzona krew
mogła odpłynąć.
•
•
•
•
•
•
•
•
Klasyfikacja urządzenia: typ BF
Numer LOT
Wytwórca
Data produkcji
Objaśnienie symboli
WAŻNE
Należy postępować zgodnie z instrukcją!
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi może prowadzić do ciężkich
zranień lub uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych
zranień.
UWAGA
Należy zapoznać się z niniejszymi
ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego
uszkodzenia urządzenia.
WSKAZÓWKA
Wskazówki te zawierają również przy-
datne informacje dotyczące instalacji i
stosowania.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA BATERII
Czym jest ciśnienie krwi?
Ciśnienie krwi jest ciśnieniem, powstającym w naczyniach przy każdym uder-
zeniu serca. Gdy serce się kurczy (= skurcz) i pompuje krew do tętnic, powo-
duje to wzrost ciśnienia. Jego najwyższa wartość nazywana jest ciśnieniem
skurczowym, które mierzone jest jako pierwsza wartość podczas pomiaru ciś-
nienia krwi. Gdy mięsień sercowy się rozkurcza, aby pobrać nową krew, spada
także ciśnienie w tętnicach. Gdy naczynia są rozluźnione, mierzona jest druga
wartość – ciśnienie rozkurczowe.
Jak funkcjonuje pomiar?
MEDISANA BU 514 to ciśnieniomierz krwi przeznaczony do mierzenia ciśnienia
na ramieniu. Pomiar dokonywany jest przez mikroprocesor, który poprzez czujnik
ciśnienia oznacza wahania ciśnienia zachodzące w arteriach podczas
napompowywania i wypompowywania powietrza z mankietu ciśnieniomierza.
OSTRZEŻENIE
Klasyfikacja ciśnienia tętniczego wg WHO
Wartości te zostały określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) bez
względu na wiek.
Niskie ciśnienie krwi skurczowe <100 rozkurczowe <60
Ciśnienie normalne (zielony obszar wskazań )
skurczowe 100 - 139 rozkurczowe 60 - 89
Formy wysokiego ciśnienia
Ciśnienie krwi lekko (żółty obszar wskazań )
podwyższone skurczowe 140 – 159 rozkurczowe 90 – 99
Ciśnienie krwi średnio (pomarańczowy obszar wskazań )
podwyższone skurczowe 160 – 179 rozkurczowe 100 – 109
Mocno podwyższone (czerwony obszar wskazań )
ciśnienie skurczowe ≥ 180 rozkurczowe ≥ 110
Zbyt niskie ciśnienie krwi stanowi takie samo ryzyko dla zdrowia,
jak zbyt wysokie ciśnienie! Napady zawrotów głowy mogą
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. na schodach lub w
ruchu miejskim)!
Oddziaływanie na pomiar i jego ocena
Ÿ Mierz swoje ciśnienie krwi wielokrotnie, zapisz w pamięci wyniki, a następnie
porównaj je ze sobą. Nie należy wyciągać wniosków z pojedynczego pomiaru.
Ÿ Wartości ciśnienia powinny być zawsze oceniane przez lekarza, któremu
znana jest historia zdrowia pacjenta. Gdy korzystasz z urządzenia regularnie i
zapisujesz wartości pomiarowe dla swego lekarza, powinieneś go również od
czasu do czasu informować o przebiegu pomiarów.
Ÿ Należy pamiętać, że dzienne wartości pomiarów ciśnienia krwi zależne są od
wielu czynników. W różny sposób na pomiar wpływa palenie, picie alkoholu,
leki i praca fizyczna.
Ÿ Ciśnienie krwi należy mierzyć przed posiłkiem.
Ÿ Przed pomiarem ciśnienia krwi należy co najmniej 5-10 minut odpocząć.
Ÿ Jeśli wartość skurczowa lub rozkurczowa pomiaru mimo prawidłowej pracy
urządzenia wydaje się nieprawidłowa (za wysoka lub za niska) i powtarza się
to kilkakrotnie, należy poinformować o tym lekarza. Dotyczy to również
sytuacji, gdy nieregularny lub zbyt słaby puls uniemożliwia pomiar.
i
i
i
i
Uruchamianie
Wkładanie / wymiana baterii
Aby możliwa była obsługa urządzenia, należy włożyć dołączone baterie. Pod
spodem urządzenia znajduje się pokrywa schowka na baterie . Otwórz
schowek i włóż 4 dołączone baterie 1,5 V, typ AA LR6. Zwróć uwagę na właściwe
położenie biegunów (oznakowane w schowku na baterie). Ponownie zamknij
schowek na baterie. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się
symbol lub gdy po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu nie będą wyświetlane
żadne wskaźniki.
6
8
r
Zakładanie mankietu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przed użyciem należy włożyć końcówkę przewodu doprowadzającego
powietrze do otworu z lewej strony urządzenia .
Otwartą stronę mankietu należy przeciągnąć przez metalowe strzemię, aby
zapięcie znalazło się na zewnętrznej stronie ramienia, tworząc cylindryczną
formę (rys. 1). Mankiet należy naciągnąć na lewe ramię.
Wąż z powietrzem powinien zostać umieszczony na środku ramienia, na
przedłużeniu środkowego palca (rys. 2) (a). Dolna granica mankietu powinna
znajdować się ok. 2 - 3 cm nad łokciem (b). Należy naciągnąć mankiet i zapiąć
rzep (c).
Pomiar należy przeprowadzać na nagim ramieniu.
Prawego ramienia należy użyć do pomiaru jedynie wówczas, gdy lewe nie może
być użyte. Pomiary należy prowadzić zawsze na tym samym ramieniu.
Prawidłowy pomiar w pozycji siedzącej (rys. 3).
7
Ustawienie
1. Ustawienie użytkownika:
Na wyłączonym urządzeniu należy nacisnąć przycisk SET . Na wyświetlaczu
pojawi się lub . Po naciśnięciu przycisku MEM można wybierać
użytkownika lub . W celu potwierdzenia użytkownika należy nacisnąć
przycisk SET . Nastąpi przejście do ustawień roku.
5
3
5
2. Ustawienie daty:
Miga pole, w którym należy wpisać rok. Należy naciskać przycisk
MEM do momentu pojawienia się żądanego roku. W celu potwierdzenia roku
należy nacisnąć przycisk SET . Następnie należy przejść do ustawienia
miesiąca i dnia.
3
5
3. Ustawienie miesiąca i dnia:
Miga pole, w którym należy wpisać miesiąc. Należy naciskać przycisk MEM
do momentu pojawienia się żądanego miesiąca. W celu potwierdzenia miesiąca
należy nacisnąć przycisk SET . Należy przejść do ustawienia dnia. Należy
postępować jak przy ustawianiu miesiąca. Należy naciskać przycisk MEM do
momentu pojawienia się żądanego dnia. W celu potwierdzenia dnia należy
nacisnąć przycisk SET . Następnie należy przejść do ustawienia czasu.
3
5
3
5
4. Ustawienie czasu:
Miga pole, w którym należy wpisać godzinę. Należy naciskać przycisk MEM
do momentu pojawienia się żądanej godziny. W celu potwierdzenia godziny
należy nacisnąć przycisk SET . Miga pole, w którym należy wpisać minuty.
Należy postępować jak przy ustawianiu godziny. Na koniec na wyświetlaczu
pojawi się CL. W ten sposób można usunąć ewentualnie zapisane wartości patrz
rozdział „Usuwanie zapisanych wartości”. Nacisnąć przycisk SET , aby wyjść z
ustawień. W przypadku wymiany baterii ustawienia zostaną utracone i należy
dokonać ponownego ustawienia.
3
5
5
4.
5.
Urządzenie pompuje mankiet aż do wytworzenia ciśnienia potrzebnego do
wykonania pomiaru. Następnie powietrze jest powoli spuszczane z mankietu i
wykonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego. Po wykryciu sygnału przez
urządzenie na wyświetlaczu zaczyna migać symbol pulsu . Przy każdym
uderzeniu serca, które odbiera urządzenie, słyszalny jest sygnał dźwiękowy.
Po zakończeniu pomiaru urządzenie wydaje długi sygnał dźwiękowy i
wypuszczane jest powietrze z mankietu. Ciśnienie tętnicze skurczowe i
rozkurczowe oraz wartość częstości tętna pojawiają się na wyświetlaczu .
Odpowiednio do klasyfikacji ciśnienia tętniczego wg WHO wskaźnik ciśnienia
tętniczego pojawi obok przyporządkowanego kolorowego paska. Jeśli
urządzenie wykryje nieregularne bicie serca, zaburzenia rytmuserca pojawia się
ikona .
8
t
o
Pomiar ciśnienia tętniczego
Po prawidłowym założeniu mankietu można rozpocząć pomiar.
1.
2.
3.
Włącz urządzenie, naciskając przycisk START/STOP .
Po naciśnięciu przycisku START/STOP słyszalne są dwa krótkie sygnały
dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie oznaczenia. Test ten
służy do kontroli kompletności wskazań wyświetlacza.
Urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru i przez około 2 sekundy miga
cyfra 0. Następuje automatyczne napompowanie mankietu w celu zmierzenia
ciśnienia tętniczego. Na wyświetlaczu wskazywane jest rosnące ciśnienie.
4
4
OSTRZEŻENIE
Nie przeprowadzaj na podstawie wykonanego pomiaru żadnych
samodzielnych zabiegów terapeutycznych. Nigdy nie zmieniaj
dawki przepisanego przez lekarza leku.
E-1
E-2
E-3
E-5
Słaby sygnał lub
nagła zmiana
ciśnienia
Silne zakłócenie
zewnętrzne
Zakłócenie podczas
pompowania
Nietypowe ciśnienie
tętnicze
Słaba bateria
Należy prawidłowo założyć mankiet.
Należy w prawidłowy sposób powtórzyć
pomiar.
Pomiar może być błędny, jeżeli jest
wykonywany w pobliżu telefonu
komórkowego lub innego urządzenia o
wysokiej częstotliwości. Proszę się nie
ruszać i nie rozmawiać podczas pomiaru.
Należy prawidłowo założyć mankiet.
Należy się upewnić, że złącze jest
prawidłowo włożone do urządzenia.
Następnie należy powtórzyć pomiar.
Należy powtórzyć pomiar po 30 minutach
odpoczynku. Jeżeli wartości wyników
kolejnych trzech pomiarów są nietypowe,
należy się skonsultować z lekarzem.
Baterie są za słabe lub wyczerpane.
Należy wymienić wszystkie baterie na
nowe baterie 1,5 V typu AA/LR6.
Symbol Przyczyna Czyszczenie
Usuwanie usterek
Wyświetlanie błędów
W przypadku nietypowych wyników pomiarów na wyświetlaczu pojawiają się
następujące symbole:
Wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenie to nie może być utylizowane razem z odpadami gospodarc-
zymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych, obojętnie, czy zawierają one
substancje szkodliwe, czy też nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego
w swoim mieście lub w placówkach handlowych, aby mogły one być
utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia
wyjmij baterie. Zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadow gospodarczych,
lecz do odpadów specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w
specjalistycznej placowce handlowej. W razie zapytań w sprawie utylizacji
należy zwrócić się do władz komunalnych lub do sprzedawcy.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyjmij baterie. Urządzenie oraz
mankiet należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną w łagodnym roztwor-
ze mydła. Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, alkoholu, nafty,
rozcieńczalnika lub benzyny itd. Urządzenia ani jakichkolwiek części dodatko-
wych nie wolno zanurzać w wodzie. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia
nie dostała się woda. Nie należy używać urządzenia, dopóki całkiem nie wysch-
nie. Proszę napompowywać mankiet jedynie wtedy, gdy założony on jest na
nadgarstku. i
Chroń urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zabrud-
zeniem i wilgocią. Nie należy narażać urządzenia na nadmierne ciepło lub
zimno. Jeśli urządzenie nie jest używane, przechowuj je w pudełku. Urządzenie
należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.
Czyszczenie i pielęgnacja
Dyrektywy i normy
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi normy UE dotyczącej nieinwazyjnych
aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie posiada certyfikat
zgodny z dyrektywami WE i znak CE (znak zgodności) „CE 0297“. Aparat do
mierzenia ciśnienia tętniczego krwi odpowiada przepisomeuropejskim EN 1060-
3, EN 81060-1 i EN 81060-2. Spełnione zostały wymogi dyrektywy UE
"93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych". Pełną
deklarację zgodności można zamówić w firmie Medisana GmbH,
Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Niemcy lub pobrać ze strony głównej firmy
Medisana (www.medisana.com).
Kompatybilność elektromagnetyczna: (zob. osobna ulotka)
W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie
prawo do zmian technicznych i wyglądu.
Aktualną wersję instrukcji obsługi znajdziesz na stronie
www.medisana.com
Nazwa i model
System wskazań
Miejsca w pamięci
Metoda pomiaru
Napięcie
Zakres pomiaru ciśnienia krwi
Zakres pomiaru tętna
Maksymalne odchylenie po-
miaru ciśnienia skurczowego
Maksymalne odchylenie
pomiaru tętna
Wytworzenie ciśnienia
Odpowietrzenie
Automatyczne wyłączenie
Warunki użycia
Warunki przechowywania
Wymiary (całe urządzenie)
Mankiet
Ciężar
Nr artykułu
Kod EAN
Akcesoria specjalne
MEDISANA ciśnieniomierz naramienny BU 514
wskazania cyfrowe
2 x 90 danych pomiarowych
oscylometryczna
6 V=, 4 x baterie 1,5 V AA LR6
0 – 299 mmHg
40 – 199 uderzeń/min.
± 3 mmHg
± 5 % wartości
automatycznie przez za pomocą
automatycznie
po ok. 180 sekundach
+5 °C do +40 °C,
15 do 85 % względnej wilgotności
-20 °C do +55 °C,
10 do 85 % względnej wilgotności
ca. 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm dla dorosłych
ca. 333 g bez baterii
51165
40 15588 51165 3
- mankiet M 22 – 36 cm dla dorosłych o
średnim obwodzie ramienia
nr art. 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- mankiet L 32 - 42 cm dla dorosłych o
większym obwodzie ramienia
nr art. 51169 / EAN 40 15588 51169 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dane techniczne
51165 09/2018 Ver.1.2
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
Ciśnieniomierz naramienny BU 514
Instrukcja obsługi
Przeczytaj uważnie!
PL Urządzenie i wyświetlacz LCD
•Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia
tętniczego na przedramieniu u osób dorosłych.
•
•
Cel stosowania:
Przeciwwskazanie
Urządzenie nie jest przeznaczone do mierzenia
ciśnienia tętniczego u dzieci. Zastosowanie
urządzenia u starszych dzieci należy skonsultować
z lekarzem.
Osoby z arytmią, cukrzycą, zaburzeniami krążenia
krwi lub po przebytym udarze powinny korzystać z
urządzenia zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nieszczelny
mankiet
Należy sprawdzić, czy
mankiet nie jest zbyt
luźno założony. Należy
sprawdzić, czy mankiet
nie został uszkodzony.
Należy dokładnie założyć
mankiet.
Należy użyć nowego mankietu.
Jeżeli rozwiązanie problemu przez użytkownika jest niemożliwe, należy się
skontaktować z producentem. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia.
Usuwanie usterek
Brak mocy
Nie pompuje
Wyświetla się
oznaczenie Err
i pomiar
zostaje
przerwany
Należy sprawdzić moc
baterii. Należy sprawdzić
położenie baterii.
Należy sprawdzić, czy
złącze jest prawidłowo
włożone. Należy
sprawdzić, czy złącze
nie jest złamane lub
nieszczelne.
Należy się upewnić, czy
użytkownik nie poruszał
ramieniem podczas
pomiaru. Należy się
upewnić, czy użytkownik
nie rozmawiał podczas
pomiaru.
Należy włożyć nowe baterie.
Należy prawidłowo włożyć
baterie.
Należy mocno włożyć złącze.
Należy użyć nowego mankietu.
Należy się zachowywać
spokojnie.
Nie wolno rozmawiać podczas
pomiaru.
Problem Kontrola Przyczyna i rozwiązania
IP21 Informacje dotyczące sposobu ochrony
przed ciałami obcymi i wodą
Niniejsze urządzenie dysponuje dwoma osobnymi pamięciami o pojemności 90
miejsc każda. Wyniki zapisywane są automatycznie w wybranej pamięci. W celu
wyświetlenia zachowanych wartości pomiarowych należy nacisnąć przycisk MEM
, gdy urządzenie jest wyłączone. Na wyświetlaczu przedstawione zostaną
wszystkie średnie wartości.
Po ponownym naciśnięciu przycisku MEM wyświetla się ostatni zapamiętany
pomiar. Kolejne naciskanie przycisku MEM wyświetla wcześniejsze wartości
pomiarowe. Gdy dotrzesz do ostatniego pomiaru i nie naciśniesz żadnego
przycisku, urządzenie wyłączy się automatycznie w tym trybie pracy po ok. 8
sekundach. Naciskając przycisk START/STOP , można w każdej chwili
zamknąć tryb pamięci i jednocześnie wyłączyć urządzenie. Jeżeli w pamięci
znajdu jesię 90 wartości pomiarowych, każda nowa wartość zastępuje najstarszą
wartość przechowywaną w pamięci.
3
3
3
4

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Medisana BU 514

Zadaj pytanie o Medisana BU 514

Masz pytanie dotyczące Medisana BU 514, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Medisana BU 514. Upewnij się, że opisujesz trudności z Medisana BU 514 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.