Instrukcja Makita BUC122RFEX

Zobacz poniższy poradnik dla Makita BUC122RFEX. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Piła łańcuchowa
  • Model/nazwa: BUC122RFEX
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 24
25
POLSKI
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Czerwony element
1-2. Przycisk
1-3. Akumulator
2-1. Przycisk blokady
2-2. Spust przełącznika
3-1. Pokrywa koła łańcuchowego
3-2. Gałka
4-1. Ostrze
4-2. Prowadnica
4-3. Strzałka
5-1. Sprężyna
5-2. Koło łańcuchowe
5-3. Piasta
6-1. Sprężyna
6-2. Prowadnica
6-3. Piasta
7-1. Pokrywa koła łańcuchowego
7-2. Hak
7-3. Otwór
11-1. Korek wlewu oleju
11-2. Okienko sprawdzania poziomu
oleju
11-3. Korek wlewu oleju
12-1. Prowadnica górna
13-1. Prowadnica dolna
17-1. Akumulator
17-2. Pochwa (osłona łańcucha)
22-1. Nakrętka dociskowa
22-2. Wkrętak do wierteł szczelinowych
23-1. Filtr
25-1. Filtr
26-1. Nakrętka dociskowa
27-1. Koło łańcuchowe
27-2. Pierścień zabezpieczający
28-1. Pierścień zabezpieczający
28-2. Koło łańcuchowe
28-3. Podkładka
29-1. Znak ograniczenia
30-1. Pokrywka uchwytu szczotki
30-2. Śrubokręt
SPECYFIAKCJE
Model BUC121 BUC122
Prędkość łańcucha na minutę (min
-1
) 4,8 m/s (290 m/min) 5,0 m/s (300 m/min)
Długość prowadnicy 115 mm
Typ 25 AP
Podziałka 1/4"
Łańcuch tnący
Liczba ogniw napędowych 42
Długość całkowita 422mm 422mm
Ciężar netto 2,4 kg 2,5 kg
Napięcie znamionowe Prąd stały 14,4 V Prąd stały 18 V
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Uwaga: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
END005-2
Symbole
Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu.
Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.
・ Przeczytać instrukcję obsługi.
・ Stosuj środki ochrony oczu.
・ Stosuj środki ochrony uszu.
・ Noś kask, okulary ochronne i
ochraniacze na uszy.
・ Stosuj odpowiednie środki ochrony stóp
i nóg, oraz dłoni i ramion.
・ Należy chronić przed deszczem.
・ Podczas pracy należy koniecznie
trzymać pilarkę obydwiema dłońmi!
Obsługa narzędzia tylko jedną ręką jest
bardzo niebezpieczna!
・ Piła ta może być obsługiwana tylko
przez odpowiednio przeszkolonych
operatorów.
・ Tylko dla krajów UE
Nie usuwać sprzętu elektrycznego
razem z innymi odpadami
gospodarstwa domowego!
Przestrzegając Europejskiej Dyrektywy
2002/96/EC o odpadach elektrycznych i
elektronicznych oraz jej wprowadzenia
w życie zgodnie z prawem narodowym,
sprzęt elektryczny o zakończonym
okresie eksploatacyjnym należy
gromadzić oddzielnie i zwracać do
organizacji zajmujących się zbieraniem
zużytego sprzętu.
ENE031-1
Przeznaczenie
Narzędzie to jest przeznaczone do cięcia tarcicy i kłód
drewna.
Strona: 25
26
Dla modelu BUC121
ENG101-2
Tylko dla krajów europejskich
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745-2-13:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 84.0 dB (A)
Niepewność(K): 2 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 dB
(A).
Nosić ochronniki słuchu
ENG221-1
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745-2-13:
Tryb pracy: cięcie drewna
Wytwarzanie drgań (ah) : 4.2 m/s2
Niepewność (K) : 1.5 m/s2
Dla modelu BUC122
ENG101-2
Tylko dla krajów europejskich
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745-2-13:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 84.6 dB (A)
Niepewność(K): 2 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 dB
(A).
Nosić ochronniki słuchu
ENG221-1
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745-2-13:
Tryb pracy: cięcie drewna
Wytwarzanie drgań (ah) : 4.3 m/s2
Niepewność (K) : 1.5 m/s2
ENH016-5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE
Niżej podpisana osoba, posiadająca upoważnienie, p.
Kato, oświadcza, że poniższe urządzenia firmy MAKITA:
Nr identyfikacyjny modelu na rynek UE: M6 08 02
24243 083
BUC121
zgodne ze standardowymi wymogami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia obowiązujących wytycznych UE:
wytyczną maszynową UE 98/37/EC, wytyczną o emisji
hałasu 2000/14/EG, wytyczną EU EMC.
Wymogi stawiane przez podane powyżej wytyczne
zostały uwzględnione głównie w oparciu o następujące
normy: EN60745-2-13, EN 55014, ENISO11681.
Procedura oceny zgodności 2000/14/EG została
przeprowadzona zgodnie z Aneksem V. Zmierzony
poziom mocy akustycznej (Lwa) wynosi 92.0dB(A).
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Ld) wynosi
94 dB(A). Badanie typu na rynek UE zgodnie z
dyrektywą 98/37/EG zostało przeprowadzone przez:
TÜV Product Service GmbH, Zertifizierungsstelle,
Ridlerstraße 31, D-80339 München.
Tomoyasu Kato CE2007
000230
Dyrektor
Odpowiedzialny producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoryzowany przedstawiciel na Europę:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
ENH016-5
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE
Niżej podpisana osoba, posiadająca upoważnienie, p.
Kato, oświadcza, że poniższe urządzenia firmy MAKITA:
Nr identyfikacyjny modelu na rynek UE: M6 08 02
24243 083
BUC122
zgodne ze standardowymi wymogami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia obowiązujących wytycznych UE:
wytyczną maszynową UE 98/37/EC, wytyczną o emisji
hałasu 2000/14/EG, wytyczną EU EMC.
Wymogi stawiane przez podane powyżej wytyczne
zostały uwzględnione głównie w oparciu o następujące
normy: EN60745-2-13, EN 55014, ENISO11681.
Procedura oceny zgodności 2000/14/EG została
przeprowadzona zgodnie z Aneksem V. Zmierzony
poziom mocy akustycznej (Lwa) wynosi 92.7dB(A).
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Ld) wynosi
95 dB(A). Badanie typu na rynek UE zgodnie z
dyrektywą 98/37/EG zostało przeprowadzone przez:
TÜV Product Service GmbH, Zertifizierungsstelle,
Ridlerstraße 31, D-80339 München.
Tomoyasu Kato CE2007
000230
Dyrektor
Odpowiedzialny producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoryzowany przedstawiciel na Europę:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
GEB037-1
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa obsługi pilarki
łańcuchowej:
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa obsługi piły. Używanie tego
narzędzia w sposób niebezpieczny lub niewłaściwy
Strona: 26
27
grozi poważnymi obrażeniami ciała.
1. Gdy silnik jest włączony, należy trzymać
wszystkie części ciała z dala od łańcucha
tnącego. Przed rozpoczęciem pracy z pilarką
łańcuchową, należy upewnić się, że łańcuch
niczego nie dotyka. Podczas pracy z taką pilarką
chwila nieuwagi może spowodować pochwycenie
części ubrania lub ciała.
2. Prawa ręka powinna zawsze spoczywać na
tylnym uchwycie, a lewa na przednim.
Trzymanie pilarki łańcuchowej odwrotnie
zwiększa ryzyko powstania obrażeń ciała i
absolutnie nie powinno być praktykowane.
3. Używać okularów ochronnych i ochraniaczy
na uszy. Zaleca się używanie dodatkowego
wyposażenia chroniącego głowę, ręce, nogi i
stopy. Odpowiednia odzież ochronna obniża
ryzyko powstania obrażeń ciała powodowanych
odpryskami lub przypadkowym dotknięciem
łańcucha.
4. Nie wolno pracować z pilarką łańcuchową na
drzewach. Pracując z pilarką na drzewie możesz
się poranić.
5. Należy zawsze stać pewnie i obsługiwać
pilarkę łańcuchową tylko stojąc na stałej,
bezpiecznej i równej powierzchni. Œliskie lub
niepewne podłoże, np. drabina może
spowodować utratę równowagi lub panowania
nad pilarką.
6. Podczas cięcia naprężonych gałęzi należy
uważać na ich powracanie na
miejsce/odskakiwanie . Kiedy naprężenie gałęzi
zostanie zwolnione, gałąź może uderzyć
obsługującego, a także wyrwać mu pilarkę spod
kontroli.
7. Należy bardzo uważać podczas cięcia krzaków
i młodych drzewek. Cienkie gałązki mogą być
chwytane przez łańcuch tnący i uderzać Cię, albo
pociągać wytrącając Cię z równowagi.
8. Pilarkę łańcuchową należy przenosić
wyłączoną, trzymając ją za uchwyt przedni i z
dala od siebie. Podczas transportowania lub
przechowywania pilarki łańcuchowej, pokrywa
prowadnicy musi być zawsze założona.
Prawidłowe obchodzenie się z pilarką zmniejsza
prawdopodobieństwo przypadkowego dotykania
poruszającego się łańcucha.
9. Smarowanie, napinanie łańcucha i wymianę
osprzętu należy przeprowadzać zgodnie z
instrukcjami. Nieprawidłowo napięty lub
nasmarowany łańcuch może się zerwać albo
powodować odrzucanie.
10. Uchwyty powinny być zawsze suche, czyste i
wolne od olejów i smarów. Tłuste uchwyty są
śliskie i uniemożliwiają panowanie nad
narzędziem.
11. Dozwolone jest cięcie wyłącznie drewna. Nie
używaj tej pilarki niezgodnie z jej
przeznaczeniem. Na przykład: nie używaj jej
do cięcia tworzyw sztucznych, cegieł i innych
materiałów budowlanych innych niż drewno.
Używanie pilarki łańcuchowej do innych,
niezgodnych z przeznaczeniem celów może
stwarzać niebezpieczne sytuacje.
12. Przyczyny odrzutu narzędzia i zapobieganie
temu zjawisku przez operatora:
Odrzut może powstawać, kiedy nosek lub
końcówka prowadnicy dotyka czegoś, lub kiedy
łańcuch zakleszczy się w ciętym drewnie.
Kontakt z końcówką prowadnicy może nieraz
powodować gwałtowną reakcję wstecz, przez co
prowadnica podskoczy do tyłu w kierunku
obsługującego.
Zakleszczenie się łańcucha u góry prowadnicy
może gwałtownie popchnąć prowadnicę w
kierunku obsługującego.
Każda z tych reakcji może spowodować utratę
panowania nad pilarką, co grozi poważnym
zranieniem. Nie wolno polegać wyłącznie na
urządzeniach zabezpieczających, w które Twoja
pilarka jest wyposażona. Użytkownik pilarki
łańcuchowej musi podjąć szereg kroków, aby nie
dopuszczać do wypadków i obrażeń podczas
pracy.
Odrzut jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji
narzędzia i/lub niewłaściwych procedur lub
warunków jego obsługi. Można go uniknąć
podejmując podane poniżej, odpowiednie środki
ostrożności:
− Należy trzymać narzędzie silnie oburącz;
kciuki i inne palce muszą obejmować
uchwyty pilarki, a całe ciało i ramiona
powinny być tak ułożone, aby
powstrzymywać odrzuty. Siły odrzutu mogą
być opanowywane, jeśli obsługujący będzie
odpowiedni przygotowany. Pilarki nie wolno
wypuszczać.
008625
− Nie wolno sięgać pilarką zbyt daleko i nie
tnij powyżej wysokości ramion.. W ten
sposób zapobiegniesz przypadkowemu
dotykaniu końcówką prowadnicy; łatwiej jest
też panować nad pilarką w
niespodziewanych sytuacjach.
− Stosuj wyłącznie zamienne prowadnice i
łańcuchy zalecane przez producenta..
Strona: 27
28
Stosowanie nieodpowiednich prowadnic i
łańcuchów może powodować zrywanie się
łańcucha oraz/lub odrzuty.
− Należy przestrzegać instrukcji producenta
dotyczących ostrzenia i konserwacji
pilarki łańcuchowej. Zmniejszenie
wysokości ogranicznika głębokości cięcia
może powodować silne odrzuty.
DODATKOWE ZALECENIA
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Aby zapoznać się z obsługą pilarki łańcuchowej,
należy przeczytać jej instrukcję obsługi.
2. Przed przystąpieniem do użytkowania pilarki
łańcuchowej po raz pierwszy warto wziąć udział w
instruktażu z zakresu jej obsługi. Jeżeli nie ma
takiej możliwości, przed przystąpieniem do pracy
dobrze jest poćwiczyć cięcie drewnianych
okrąglaków na koziołku.
3. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia nie
wolno obsługiwać pilarki łańcuchowej. Młode
osoby powyżej 16 roku życia można wyłączyć z
tego zastrzeżenia, jeżeli odbywają szkolenie pod
nadzorem fachowca.
4. Praca z użyciem pilarki łańcuchowej wymaga
dużego skupienia. Nie wolno przystępować do
pracy z użyciem pilarki w przypadku osłabienia
lub choroby. Wszelkie czynności powinny być
wykonywane spokojnie i ostrożnie.
5. Osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
przyjmującym leki nie wolno podejmować pracy.
Właściwa eksploatacja
1. Pilarka łańcuchowa jest przeznaczona wyłącznie
do cięcia drewna. Nie wolno jej używać,
przykładowo, do cięcia tworzyw sztucznych lub
porowatego betonu.
2. Omawianą pilarkę łańcuchową można używać
wyłącznie do operacji opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Przykładowo, nie,wolno używać
jej do przycinania żywopłotu lub tym podobnych
celów.
3. Omawianej pilarki łańcuchowej nie wolno używać
do prac w lesie, tzn. do wyrębu i okrzesywania
drzew. Kabel pilarki łańcuchowej nie zapewnia
operatorowi odpowiedniej mobilności i
bezpieczeństwa, jakie są wymagane przy tego
typu pracach.
4. Pilarka łańcuchowa nie jest przeznaczona do
użytku komercyjnego.
5. Pilarki łańcuchowej nie wolno przeciążać.
Sprzęt ochrony osobistej
1. Ubranie powinno przylegać do ciała, ale nie może
krępować ruchów.
2. Podczas pracy należy korzystać z następujących
środków ochrony:
• Atestowany kask ochronny, jeżeli występuje
zagrożenie ze strony spadających gałęzi lub
tym podobne;
• Maska twarzowa lub gogle;
• Odpowiednia ochronę uszu (nauszniki,
tradycyjne lub plastyczne zatyczki do uszu).
Na życzenie analiza oktawowa.
• Porządne, skórzane rękawice ochronne;
• Długie spodnie z mocnego materiału;
• Kombinezon ochronny wykonany z
antyprzecięciowego materiału;
• Obuwie ochronne z antypoślizgową podeszwą,
stalowymi noskami i wyściółką z materiału
odpornego na przecięcia;
• Maska oddechowa, gdy podczas pracy
powstaje pył (np. trociny).
Bezpieczeństwo pracy w praktyce
1. Nie wolno używać pilarki w pobliżu łatwopalnych
pyłów i gazów, ponieważ silnik wytwarza iskry i
stwarza zagrożenie wybuchem.
2. Podczas pracy należy stać na twardym gruncie,
zapewniwszy stopom dobre oparcie. Zwracać
szczególną uwagę na przeszkody w miejscu
pracy (np. przewód). Zachować wyjątkową
ostrożność, gdy podłoże jest śliskie w wyniku
panującej wilgoci, zalegającego lodu, śniegu,
świeżo ściętego drewna lub kory. Nie wolno
używać pilarki stojąc na drabinie lub na drzewie.
3. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy
na pochyłościach. Staczające się kłody i gałęzie
stanowią potencjalne zagrożenie.
4. Obszar w którym będzie wykonywane cięcie
należy oczyścić z piasku, kamieni, gwoździ,
drutów itp. Mogą one bowiem spowodować
uszkodzenie prowadnicy i łańcucha oraz
prowadzić do niebezpiecznego odrzutu.
5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas
cięcia w pobliżu płotów z siatki drucianej. Nie
wolno wcinać się w płot, gdyż może dojść do
odrzutu piły.
6. Nie wolno wcinać się w grunt.
7. Elementy drewniane należy ciąć pojedynczo,
nigdy w wiązkach lub w stertach.
8. Unikać używania pilarki do cięcia cienkich gałęzi i
korzeni, ponieważ mogą one zaplątać się w
łańcuch. To z kolei grozi utratą równowagi.
9. W przypadku cięcia pociętego drewna należy
korzystać z bezpiecznej podpory (koziołka).
10. Nie wolno używać pilarki łańcuchowej do
usuwania kawałków drewna lub innych
przedmiotów.
11. Pilarkę łańcuchową należy prowadzić w taki
sposób, aby żadna część ciała nie znajdowała się
na przedłużonej drodze łańcucha tnącego (patrz
rysunek).
Strona: 28
29
006909
Odrzut
1. Podczas pracy z użyciem pilarki łańcuchowej
może wystąpić niebezpieczny odrzut. Odrzut
powstaje, gdy czubek prowadnicy (w
szczególności górna ćwiartka) zetknie się z
drewnem lub innym sztywnym obiektem.
Powoduje on odchylenie pilarki łańcuchowej w
kierunku operatora.
006919
2. W celu uniknięcia odrzutu należy przestrzegać
poniższych zasad:
• Nie wolno rozpoczynać cięcia końcówką
prowadnicy.
• Nie używać podczas cięcia końcówki
prowadnicy. Zachować szczególną ostrożność
przy wznawianiu rozpoczętych cięć.
• Rozpoczynać operację cięcia, gdy łańcuch
jest w ruchu.
• Zawsze prawidłowo ostrzyć łańcuch. W
szczególności, ustawić odpowiednią
wysokość ogranicznika głębokości (szczegóły
w części zatytułowanej „Ostrzenie łańcucha”).
• Nie wolno przecinać kilku gałęzi na raz.
• Podczas okrzesywania zachować ostrożność,
aby prowadnica nie stykała się z innymi
gałęziami.
• W przypadku przecinania dłużycy stać z dala
od sąsiednich kłód. Zawsze obserwować
końcówkę prowadnicy.
• Używać koziołka.
Przewożenie i przechowywanie
1. Pilarkę łańcuchową należy przenosić trzymając ją
tylko za uchwyt przedni w taki sposób, aby
prowadnica była skierowana w tył.
2. Pilarkę łańcuchową należy przechowywać w
bezpiecznym, suchym i zamykanym
pomieszczeniu, do którego dzieci nie mają
dostępu. Pilarki łańcuchowej nie wolno
przechowywać na dworze.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIEPRAWIDŁOWE STOSOWANIE lub
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
określonych w niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować poważne obrażenia ciała.
ENC007-2
WAŻNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE AKUMULATORA
1. Przed użyciem akumulatora zapoznać się z
wszystkimi zaleceniami i znakami
ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2)
akumulatorze i (3) wyrobie, w którym będzie
używany akumulator.
2. Akumulatora nie wolno rozbierać.
3. Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu,
należy natychmiast przerwać pracę. Może
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych
poparzeń, a nawet eksplozji.
4. W przypadku przedostania się elektrolitu do
oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską. Może on bowiem
spowodować utratę wzroku.
5. Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1) Nie dotykać styków przedmiotami
wykonanymi z materiałów
przewodzących.
(2) Unikać przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
typu gwoździe, monety itp.
(3) Chronić akumulator przed deszczem lub
wodą.
Zwarcie prowadzi do przepływu prądu
elektrycznego o dużym natężeniu i
przegrzania akumulatora, co w
konsekwencji może grozić poparzeniami a
nawet awarią urządzenia.
6. Narzędzia i akumulatora nie wolno
przechowywać w miejscach, w których
temperatura osiąga bądź przekracza 50 ゚ C
(122 ゚ F).
7. Akumulatorów nie wolno palić, również tych
poważnie uszkodzonych lub całkowicie
zużytych. W ogniu mogą one bowiem
eksplodować.
8. Chronić akumulator przed upadkiem i
uderzeniami.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
Strona: 29
30
Wskazówki dotyczące zachowania
maksymalnej trwałości akumulatora
1. Akumulator należy naładować zanim zostanie
do końca rozładowany.
Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia,
przerwij pracę i naładuj akumulator.
2. Nie wolno ładować powtórnie w pełni
naładowanego akumulatora.
Przeładowanie akumulatora skraca jego czas
eksploatacji.
3. Akumulator ładować w temperaturze
mieszczącej się w przedziale 10 ゚ C - 40 ゚ C
(50 ゚ F - 104 ゚ F). Gdy akumulator jest gorący,
przed przystąpieniem do jego ładowania
odczekać, aż ostygnie.
Strona: 30
31
Dostarczone części w zestawie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
008588
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
6
Uchwyt górny
Akumulator
Pokrywa koła łańcuchowego
Osłona ręki przedniej
Prowadnica
Osłona końcówki
Łańcuch tnący
Gałka
Przycisk blokady
Spust przełącznika
Uchwyt przedni
Osłona łańcucha
13
Zatrzask lub punkt
zaczepienia liny
008589
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu
narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i
czy został wyjęty akumulator.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
Rys.1
• Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy
koniecznie wyłączyć narzędzie.
• W celu wyjęcia akumulatora przesunąć przycisk
znajdujący się w przedniej jego części i wysunąć
go.
• Aby włożyć akumulator, wystarczy wyrównać
występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i
wsunąć go na swoje miejsce. Akumulator wsunąć
do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce, co jest
sygnalizowane delikatnym kliknięciem. Jeżeli
element w kolorze czerwonym w górnej części
przycisku jest widoczny, akumulator nie jest
całkowicie zablokowany. Należy go wsunąć do
oporu, aż czerwony element przestanie być
Strona: 31
32
widoczny. W przeciwnym razie może przypadkowo
wypaść z narzędzia, raniąc operatora lub osoby
postronne.
• Przy wkładaniu akumulatora nie wolno używać siły.
Jeżeli akumulator nie wchodzi swobodnie, nie
został prawidłowo włożony.
Włączanie
UWAGA:
• Przed włożeniem akumulatora do narzędzia
zawsze sprawdź, czy język spustowy wyłącznika
działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do
położenia „OFF".
Rys.2
Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady
załączenia, który zapobiega przypadkowemu
pociągnięciu za język spustowy przełącznika.
Aby uruchomić urządzenie, należy zwolnić przycisk
blokady i pociągnąć za język spustowy wyłącznika. W
celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język
spustowy przełącznika.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie
upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy
akumulator został wyjęty.
Montaż lub demontaż łańcucha tnącego
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu
łańcucha tnącego należy zawsze upewnić się, czy
urządzenie jest wyłączone i odłączone od
zasilania.
• Do montażu lub demontażu łańcucha tnącego
należy zawsze zakładać rękawice.
• Używać tylko łańcucha tnącego i prowadnicy z
końcówką przeznaczoną do tego typu pilarki
łańcuchowej (patrz Wyciąg z wykazu części
zamiennych).
• Aby zapobiec odrzutowi, nie zdejmuj nigdy
końcówki prowadnicy, ani nie zakładaj prowadnicy
bez końcówki.
Rys.3
Poluzuj śrubę obracając pokrętło w lewo, aż odłączy się
osłona koła łańcuchowego.
Ściągnij pokrywę koła łańcuchowego.
Zdejmij łańcuch tnący oraz prowadnicę.
Rys.4
Umieść jeden koniec łańcucha na górnej powierzchni
prowadnicy. Teraz załóż łańcuch tnący jak pokazano na
rysunku, ponieważ obraca się on zgodnie z kierunkiem
strzałki.
Rys.5
Ułóż łańcuch w ten sposób, aby sprężyna i piasta
znajdowały się w środku, a drugi koniec łańcucha załóż
na koło łańcuchowe, jak na rysunku.
Rys.6
Obracaj prowadnicę w lewo i jednocześnie zamocuj ją
tak, aby jej koniec stykał się ze sprężyną.
Rys.7
Wsuń zaczep osłony koła łańcuchowego do otworu w
narzędziu, a następnie załóż osłonę.
Rys.8
Obracaj pokrętło w prawo, aby śruba została silnie
dokręcona.
Regulacja naciągu łańcucha
Rys.9
Niewielkie poluzowanie tej śruby umożliwia
wyregulowanie naprężenia łańcucha. Po wyregulowaniu,
śrubę należy mocno dokręcić.
Rys.10
UWAGA:
• Wkrótce po założeniu nowego łańcucha tnącego,
jego naprężenie może się zmniejszyć. Od czasu
do czasu należy kontrolować naciąg łańcucha
przed przystąpieniem do pracy.
• Słabe naprężenie może powodować spadanie
łańcucha.
• Montaż i demontaż łańcucha tnącego należy
przeprowadzić w czystym miejscu, gdzie nie ma
trocin i innych zanieczyszczeń.
DZIAŁANIE
Smarowanie
Rys.11
Podczas pracy łańcuch tnący jest smarowany
automatycznie.
Ilość oleju pozostałą w zbiorniczku, należy sprawdzać
zaglądając do okienka.
Aby uzupełnić olej w zbiorniczku, odkręć korek wlewu.
Zbiorniczek mieści 80 ml. oleju.
Po napełnieniu zbiorniczka, należy zawsze zakręcić
korek wlewu.
UWAGA:
• W przypadku pierwszego napełnienia pilarki
olejem do smarowania łańcucha lub uzupełniania
zbiornika po jego całkowitym opróżnieniu należy
nalać olej do poziomu dolnej krawędzi szyjki wlewu.
W przeciwnym razie dostarczanie oleju może ulec
pogorszeniu.
• Do smarowania należy używać wyłącznie oleju do
pilarek łańcuchowych firmy Makita, lub olejów
dostępnych na rynku.
Strona: 32
33
• Nie wolno używać oleju zanieczyszczonego pyłem
i innymi cząstkami, ani też olejów lotnych.
• Do przycinania drzew, należy używać oleju
roślinnego. Olej mineralny może szkodzić
roślinom.
• Podczas przycinania, nie wolno używać siły.
• Przed przystąpieniem do cięcia, należy sprawdzić,
czy korek wlewu oleju jest zakręcony.
Należy stanąć z pilarką z dala od drzewa. Następnie
należy uruchomić pilarkę i zaczekać, aż łańcuch tnący
zostanie wystarczająco nasmarowany.
Przed włączeniem narzędzia proszę przybliżyć
prowadnicę górną/dolną do gałęzi, która ma być ścięta.
Rozpoczęcie ścinania gałęzi, gdy prowadnica
górna/dolna nie jest do niej przytknięta, może
spowodować bicie wzdłużne, powodując obrażenia u
operatora.
Drewno należy odcinać tylko przesuwając pilarkę do
dołu.
Okrzesywanie drzew
Rys.12
Rys.13
UWAGA:
• Gdy silnik jest włączony, należy trzymać wszystkie
części ciała z dala od łańcucha tnącego.
• Gdy silnik jest włączony, należy trzymać pilarkę
mocno oburącz.
• Nie przeceniać swoich możliwości. Należy stać
pewnie, aby nie stracić równowagi.
Przed włączeniem narzędzia proszę przybliżyć
prowadnicę górną/dolną do gałęzi, która ma być ścięta.
Rozpoczęcie ścinania gałęzi, gdy prowadnica
górna/dolna nie jest do niej przytknięta, może
spowodować bicie wzdłużne, powodując obrażenia u
operatora.
Podczas ścinania grubych gałęzi proszę najpierw
wykonać płytkie podcięcie, po czym zakończyć ścinanie
od góry.
Rys.14
Przy próbie ścinania grubych gałęzi od spodu gałąź
może się zamknąć i zakleszczyć łańcuch tnący.
Przy próbie ścinania grubych gałęzi od góry bez
wstępnego podcięcia, gałąź może się rozszczepić.
Rys.15
Jeżeli nie jesteś w stanie przeciąć drewna jednym
ruchem:
Kontynuuj cięcie wywierając niewielki nacisk na uchwyt i
powoli wycofuj pilarkę, po czym umieść ostrze nieco
niżej i dokończ ścinanie, podnosząc lekko uchwyt.
Rys.16
Przenoszenie narzędzia
Rys.17
Przed przenoszeniem narzędzia należy zawsze wyjąć
akumulator i nałożyć pochwę na prowadnicę. Natomiast
na akumulator należy założyć jego osłonę.
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub
jego konserwacji upewnić się, czy jest ono
wyłączone i czy akumulator został wyjęty.
• Do przeprowadzenia przeglądu bądź konserwacji
należy zawsze zakładać rękawice.
Ostrzenie łańcucha pilarki
UWAGA:
• Podczas wykonywania czynności
konserwacyjnych przy pilarce łańcuchowej, należy
zawsze nosić rękawice ochronne, a akumulator
musi być wyjęty.
Rys.18
Łańcuch wymaga naostrzenia, gdy:
− Podczas cięcia wilgotnego drewna powstają
mączne trociny;
− Łańcuch wchodzi w drewno z trudem, nawet gdy
wywierany jest duży nacisk;
− Krawędź rzazu jest w sposób wyraźny
uszkodzona;
− Piła w drewnie ciągnie w lewą bądź w prawą
stronę. Powodem takiego zachowania jest
nierównomierne naostrzenie łańcucha pilarki lub
uszkodzenie powstałe tylko z jednej strony.
Łańcuch pilarki należy często ostrzyć, zbierając za
każdym razem tylko niewielką ilość materiału.
W przypadku rutynowego ostrzenia zwykle wystarczają
dwa lub trzy pociągnięcia pilnikiem. Gdy łańcuch pilarki
był ostrzony już kilka razy, należy zlecić jego naostrzenie
w specjalistycznym punkcie serwisowym narzędzi
MAKITA.
Pilnik i prowadzenie pilnika
− Do ostrzenia łańcucha należy używać specjalnego
pilnika okrągłego do łańcuchów tnących pilarek, o
średnicy 4 mm (nie ma go w zestawie). Zwykłe
pilniki okrągłe nie nadają się do tego celu.
Rys.19
− Pilnik powinien zbierać materiał tylko przy ruchu w
przód. Przy ruchu powrotnym pilnik należy unosić
ponad powierzchnię materiału.
− Ostrzenie należy zacząć od najkrótszego zęba
tnącego. Długość tego zęba stanowi odniesienie
dla pozostałych zębów łańcucha.
− Pilnik należy prowadzić zgodnie z rysunkiem.
− Pilnik można łatwiej prowadzić za pomocą
prowadnika (nie ma w zestawie). Prowadnik pilnika
posiada znaczniki do prawidłowego kąta ostrzenia
30° (znaczniki powinny być równoległe do
łańcucha pilarki); prowadnik ogranicza również
głębokość penetracji (do 4/5 średnicy pilnika).
Pilnik należy prowadzić zgodnie z rysunkiem.
Strona: 33
34
− Po naostrzeniu łańcucha należy sprawdzić
wysokość ogranicznika głębokości za pomocą
specjalnego głębokościomierza do łańcuchów (nie
ma w zestawie).
Rys.20
− Zadziory, obojętnie jak małe, należy usunąć
specjalnym pilnikiem płaskim (nie ma w zestawie).
− Ponownie należy zaokrąglić przednią część
ogranicznika głębokości.
− Po wyregulowaniu wysokości ogranicznika
głębokości, należy oczyścić łańcuch tnący z pyłu,
wiórów, itp.
Czyszczenie prowadnicy
Rys.21
Wiórki i trociny zbierają się w rowku
prowadnicy,zatykając go i pogarszając przepływ oleju.
Podczas ostrzenia lub wymiany łańcucha tnącego
zawsze oczyszczaj narzędzie z wiórek i trocin.
Czyszczenie filtra oleju znajdującego się przy
otworze spustowym oleju
Podczas eksploatacji maszyny w filtrze oleju, w okolicy
otworu spustowego może się gromadzić pył i niewielkie
zanieczyszczenia.
Pył i niewielkie zanieczyszczenia gromadzące się w
filtrze oleju mogą pogarszać jego przepływ, powodując
tym samym niewystarczające smarowanie całego
łańcucha tnącego.
Jeżeli do górnej części prowadnicy dociera zbyt mała
ilość oleju, wyczyść filtr w następujący sposób.
Wyjmij z narzędzia akumulator.
Zdejmij z narzędzia pokrywę koła łańcuchowego i
łańcuch tnący. (Sięgnij do części zatytułowanej "Montaż
lub demontaż łańcucha tnącego")
Rys.22
Odkręć nakrętkę dociskową przy pomocy cienkiego
śrubokręta płaskiego lub podobnego przyrządu.
Rys.23
Wyjmij filtr z pilarki łańcuchowej i usuń z niego pył i
niewielkie zanieczyszczenia. Gdy filtr jest zbyt
zanieczyszczony, wymień go na nowy.
Włóż do narzędzia akumulator.
Rys.24
Pociągnij za język spustowy wyłącznika, aby usunąć
nagromadzony pył i zanieczyszczenia poprzez
spuszczenie oleju do pilarek łańcuchowych.
Wyjmij z narzędzia akumulator.
Rys.25
Proszę umieścić wyczyszczony filtr oleju w otworze
spustowym oleju. Gdy filtr jest zbyt zanieczyszczony,
wymień go na nowy.
Rys.26
Aby ponownie zamocować filtr, włóż nakrętkę dociskową
na otwór spustowy oleju tak, aby skierowana była ku
górze - jak pokazano na ilustracji. Jeżeli nakrętka jest
zniekształcona i nie gwarantuje solidnego zamocowania
filtra, wymień ją na nową.
Zamontuj ponownie pokrywę koła łańcuchowego i
łańcuch tnący.
Wymiana koła łańcuchowego
Przed zamontowaniem nowego łańcucha tnącego
należy sprawdzić stan koła łańcuchowego.
Rys.27
UWAGA:
• Zużyte koło łańcuchowe spowoduje uszkodzenie
nowego łańcucha tnącego. W takim przypadku
koło łańcuchowe należy wymienić. Koło
łańcuchowe musi być zamontowane w położeniu
pokazanym na rysunku.
Rys.28
Podczas wymiany koła łańcuchowego należy zawsze
zamontować nowy pierścień zabezpieczający.
Wymiana szczotek węglowych
Rys.29
Systematycznie wyjmować i sprawdzać szczotki
węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku
granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo
wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie
szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne
szczotki węglowe.
Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać
śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć
nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.
Rys.30
Przechowywanie narzędzia
Przed odłożeniem pilarki do przechowywania, należy ją
oczyścić. Po zdjęciu osłony koła łańcuchowego, należy
usunąć wióry, pył, itd. Po wyczyszczeniu należy pilarkę
uruchomić bez obciążenia, aby został nasmarowany
łańcuch i prowadnica.
N prowadnicę należy założyć pochwę.
Ze zbiorniczka należy usunąć olej i ułożyć pilarkę
korkiem wlewu oleju ku górze.
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane
przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita,
wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.
Strona: 34
35
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Różne typy oryginalnych akumulatorów i
ładowarek marki Makita
• Łańcuch tnący
• Pochwa
• Kompletna prowadnica
• Pilnik

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita BUC122RFEX

Zadaj pytanie o Makita BUC122RFEX

Masz pytanie dotyczące Makita BUC122RFEX, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita BUC122RFEX. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita BUC122RFEX tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.