Instrukcja Makita BO5031

Zobacz poniższy poradnik dla Makita BO5031. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Szlifierka
  • Model/nazwa: BO5031
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Grecki, Polski, Czech, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Ukraiński

Spis treści

Strona: 10
11
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Wyłącznik
2-1. Pokrętło regulacji prędkości
4-1. Worek na pył
5-1. Dysza odpylania
6-1. Dysza odpylania
7-1. Bruzda
7-2. Tekturowy element mocujący
7-3. Przednia część papierowego worka
na pył
8-1. Kły
8-2. Górna część
9-1. Nacięcie
9-2. Prowadnica
11-1. Element mocujący
12-1. Pojemnik na zebrany pył
12-2. Dysza odpylania
13-1. Zatrzask
13-2. Dysza odpylania
SPECYFIAKCJE
Model BO5030 BO5031
Rozmiar papieru 125 mm 125 mm
Liczba oscylacji na minutę (min
-1
) 12 000 4 000 - 12 000
Wymiary (dług. x szer. x wys.) 153 mm x 123 mm x 153 mm 153 mm x 123 mm x 153 mm
Ciężar netto 1,3 kg 1,3 kg
Klasa bezpieczeństwa /II /II
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE052-1
Przeznaczenie
Opisywane narzędzie jest przeznaczone do szlifowania
dużych powierzchni materiałów z drewna, tworzywa
sztucznego i metalu, jak również do szlifowania
powierzchni malowanych.
ENF002-1
Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
są podwójnie izolowane zgodnie z Normami
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez przewodu uziemiającego.
Dla modelu BO5030
ENG104-2
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 80 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB
(A).
Nosić ochronniki słuchu
ENG211-2
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: szlifowanie metalowych płyt
Wytwarzanie drgań (ah) : 4,5 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Dla modelu BO5031
ENG104-2
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) : 80 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB
(A).
Nosić ochronniki słuchu
ENG211-2
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: szlifowanie metalowych płyt
Wytwarzanie drgań (ah) : 4,0 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
• Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
• W oparciu o szacowane narażenie w
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
Strona: 11
12
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
ENH101-13
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Szlifierka mimośrodowa
Model nr/ Typ: BO5030,BO5031
jest produkowane seryjnie oraz
jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy
od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
30 stycznia 2009
000230
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować do późniejszego
wykorzystania.
GEB021-4
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
1. Należy zawsze używać okularów ochronnych
lub gogli. Zwykłe okulary bądź okulary
przeciwsłoneczne NIE są okularami
ochronnymi.
2. Trzymać narzędzie w sposób niezawodny.
3. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia.
Można uruchomić elektronarzędzie tylko
wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
4. Opisywane narzędzie nie jest wodoszczelne,
więc do szlifowania powierzchni nie wolno
używać wody.
5. Podczas szlifowania w miejscu pracy należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
6. Niektóre materiały zawierają substancje
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
7. Szlifowanie niektórych materiałów, farb i
drewna przy użyciu tego narzędzia może
narazić użytkownika na działanie pyłu
zawierającego substancje niebezpieczne.
Używać odpowiedniej ochrony dróg
oddechowych.
8. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy
podkładka nie jest popękana. Pęknięcia grożą
obrażeniami ciała.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE
UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do
zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej
instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Strona: 12
13
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Włączanie
Rys.1
UWAGA:
• Przed podłączeniem urządzenia, należy się
upewnić, że jest ono wyłączone.
Aby uruchomić narzędzie, naciśnij przełącznik po stronie
po stronie "I (ON)" Aby wyłączyć narzędzie, naciśnij
przełącznik po stronie po stronie "O (OFF)"
Pokrętło regulacji prędkości
Tylko dla modelu BO5031
Rys.2
Prędkość obrotów narzędzia może być regulowana
płynnie pokrętłem regulacyjnym w granicach od 4000 do
12000 na minutę. Większą prędkość uzyskuje się
obracając pokrętło w kierunku pozycji 5, a mniejszą -
obracając pokrętło w kierunku pozycji 1.
Zależność liczby obrotów na minutę od pozycji
ustawionej na pokrętle podano w tabeli.
Zakres A: Do polerowania
Zakres B: Do szlifowania wykończeniowego
Zakres C: Do szlifowania zwykłego
1 2 3
Ustawienie pokrętła regulacyjnego
Liczba
oscylacji
na
minutę
4 000
12 000
4 5
A
B
C
003291
UWAGA:
• Powyższa ilustracja przedstawia standardowe
zastosowania. Mogą się one różnić w pewnych
warunkach.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Zakładanie lub zdejmowanie tarczy ściernej
Rys.3
Aby zainstalować tarczę ścierną, najpierw usuń z
podkładki wszelkie zabrudzenia lub ciała obce.
Następnie zdejmij papier ochronny z tarczy ściernej i
zamocuj ją na podkładce. W trakcie montażu wyrównaj
koniecznie otwory tarczy i podkładki.
UWAGA:
• Jeżeli zedrzesz tarczę ścierną z podkładki, jej
przylepność będzie bardzo słaba. Nigdy nie próbuj
przylepić jej ponownie celem dalszego użytku.
Montaż worka na pył
Rys.4
Zamontuj worek na pył, w taki sposób, aby napis (logo)
„Makita” na worku znajdował się w normalnym położeniu,
a nie „do góry nogami”.
Opróżnianie worka na pył
Rys.5
Kiedy worek zapełni się w przybliżeniu w połowie,wyłącz
urządzenie i odłącz je od zasilania. Wyjmij z narzędzia
worek na pył. Następnie zdejmij dyszę z worka po jej
odblokowaniu przez lekkie przekręcenie w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Opróżnij worek
poprzez jego lekkie opukanie.
Po opróżnieniu worka zamontuj na nim dyszę. Aby
zablokować dyszę w prawidłowej pozycji, przekręć ją
lekko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Następnie zamontuj worek na narzędziu w taki sposób,
jak opisano w punkcie "Montaż worka na pył".
Rys.6
Montaż papierowego worka na pył
Rys.7
Papierowy worek na pył umieścić w uchwycie, tak aby
jego przednia strona była skierowana w górę. Wsunąć
tekturowy element mocujący papierowego worka na pył
w rowek uchwytu.
Następnie nacisnąć górną część tekturowego elementu
mocującego w kierunku strzałki i wsunąć go pod
zaczepy.
Rys.8
Wsunąć nacięcie papierowego worka na pył w
prowadnicę uchwytu worka. Następnie zamontować
uchwyt wraz z workiem na narzędziu.
Rys.9
Rys.10
Montaż papierowego worka na pył
Rys.11
Upewnij się, że napisy „Makita” na kartonowym
kołnierzu i na pudełku na pył są po tej samej stronie, a
następnie zamontuj papierowy worek na pył wkładając
kartonowy kołnierz do rowków w elementach
mocujących.
Rys.12
Upewnij się, że napisy „Makita” na kartonowym
kołnierzu i na dyszy są po tej samej stronie, a następnie
zamontuj dyszę na pudełku na pył.
Usuwanie pudełka na pył i papierowego worka na pył
Strona: 13
14
Rys.13
Zdejmij dyszę naciskając obydwa zatrzaski.
Rys.14
Wyjmij worek na pył ściskając najpierw kartonowy
kołnierz od strony napisu „Makita", a następnie pociągnij
kołnierz do dołu, aby wysunąć go z elementu
mocującego.
DZIAŁANIE
Szlifowanie
Rys.15
UWAGA:
• Nie wolno włączać narzędzia, gdy dotyka ono
obrabianego przedmiotu, może bowiem
spowodować obrażenia ciała u operatora.
• Nie wolno uruchamiać narzędzia bez założonej
tarczy ściernej. Można w ten sposób poważnie
uszkodzić podkładkę.
• Nie wolno używać nadmiernej siły. Zbyt duży
nacisk może przyczynić się do obniżenia
wydajności szlifowania, zniszczenia tarczy ściernej
i/lub obniżenia trwałości narzędzia.
• Jeżeli krawędź podkładki będzie się stykać
podczas pracy z obrabianym elementem, może
ona ulec uszkodzeniu.
Narzędzie trzymać mocno i pewnie. Włączyć urządzenie
i zaczekać, aż osiągnie maksymalną prędkość.
Następnie delikatnie postawić narzędzie na powierzchni
obrabianego elementu. Trzymać podkładkę wyrównaną
z obrabianym elementem i lekko dociskać narzędzie.
UWAGA:
• Podczas pracy z obciążeniem podkładka szlifująca
obraca się w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, ale bez obciążenia może się
ona obracać w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara.
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek
węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne
powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra
Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części
zamiennych Makita.
AKCESORIA (WYPOSAŻENIE
DODATKOWE)
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Ściernice
• Papierowy worek na pył
• Uchwyt worka papierowego
• Pojemnik na zebrany pył
• Papierowy worek na pył

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita BO5031

Zadaj pytanie o Makita BO5031

Masz pytanie dotyczące Makita BO5031, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita BO5031. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita BO5031 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.