Instrukcja Makita 5143R

Zobacz poniższy poradnik dla Makita 5143R. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Makita
  • Produkt: Piła
  • Model/nazwa: 5143R
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 17
18
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
Objaśnienia do widoku ogólnego
1-1. Dźwignia
2-1. Śruba zaciskowa
3-1. Płyta podstawowa
4-1. Prowadnica górna
4-2. Podstawa
5-1. Cięcie pod kątem 60 ゚
5-2. Cięcie pod kątem 45 ゚
5-3. Cięcie pod kątem 30 ゚
5-4. Cięcie proste
5-5. Brzeszczot
5-6. Podstawa
5-7. Prowadnica górna
6-1. Wypukłości do ustawień
6-2. Śruba z gniazdem sześciokątnym
(do regulacji klina
rozszczepiającego)
6-3. Wypukłości do ustawień
6-4. Głębokość cięcia
7-1. Przycisk blokady
7-2. Spust przełącznika
8-1. Klucz sześciokątny
8-2. Blokada wału
9-1. Śruba z gniazdem sześciokątnym
9-2. Kołnierz zewnętrzny
9-3. Tarcza
9-4. Kołnierz wewnętrzny
10-1. Odkurzacz
13-1. Znak ograniczenia
14-1. Śrubokręt
14-2. Pokrywka uchwytu szczotki
SPECYFIAKCJE
Model 5603R 5703R 5705R 5903R 5103R 5143R
Średnica tarczy 165 mm 190 mm 190 mm 235 mm 270 mm 355 mm
przy kącie 90° 54 mm 66 mm 66 mm 85 mm 100 mm 130 mm
Maks. głębokość cięcia
przy kącie 45° 38 mm 46 mm 46 mm 64 mm 73 mm 90 mm
Prędkość bez obciążenia (min
-1
) 5 000 4 800 4 800 4 500 3 800 2 700
Długość całkowita 330 mm 356 mm 356 mm 400 mm 442 mm 607 mm
Ciężar netto 4,9 kg 5,7 kg 5,7 kg 7,2 kg 9,4 kg 14,0 kg
Klasa bezpieczeństwa /II /II /II /II /II /II
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
ENE078-2
Przeznaczenie
Narzędzie przeznaczone jest do wykonywania
wzdłużnych i poprzecznych cięć prostych oraz cięć pod
kątem w drewnie, gdy spoczywa ono na obrabianym
elemencie. Stosując odpowiednie części oryginalne
firmy Makita, istnieje możliwość cięcia również innych
materiałów.
ENF002-2
Zasilanie
Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o
napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce
znamionowej. Można je zasilać wyłącznie
jednofazowym prądem przemiennym. Jest ono
podwójnie izolowane, dlatego też można je zasilać z
gniazda bez uziemienia.
ENG905-1
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Model 5603R
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 91 dB(A)
Poziom mocy akustycznejl (LWA): 102 dB(A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Model 5143R
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 88 dB(A)
Poziom mocy akustycznejl (LWA): 99 dB(A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Model 5703R, 5705R, 5903R
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznejl (LWA): 103 dB(A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Model 5103R
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 87 dB(A)
Poziom mocy akustycznejl (LWA): 98 dB(A)
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze na uszy
Strona: 18
19
ENG900-1
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Model 5603R
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drgań (ah,W) : 2,5 m/s2
lub mniej
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Model 5103R, 5143R
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drgań (ah,W) : 2,5 m/s2
lub mniej
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Tryb pracy: cięcie metalu
Emisja drgań (ah,M): 2,5 m/s2
lub mniej
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Model 5703R
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drgań (ah,W) : 3,5 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Model 5903R
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drgań (ah,W) : 3,0 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Tryb pracy: cięcie metalu
Emisja drgań (ah,M): 4,0 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
Model 5705R
Tryb pracy: cięcie drewna
Emisja drgań (ah,W) : 2,5 m/s2
Niepewność (K) : 1,5 m/s2
ENG901-1
• Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową
i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.
• Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
• Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
• W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych
warunkach użytkowania należy określić środki
bezpieczeństwa w celu ochrony operatora
(uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj.
czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje
na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).
ENH101-16
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma Makita Corporation jako
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
RĘczna Pilarka Tarczowa
Model nr/ Typ: 5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R,
5143R
jest produkowane seryjnie oraz
Jest zgodne z wymogami określonymi w
następujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
30.1.2009
000230
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
GEA010-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia
i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń
ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować do późniejszego
wykorzystania.
GEB029-5
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
PIŁY TARCZOWEJ
Procedury cięcia
1. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno zbliżać
rąk do tarczy ani do strefy cięcia. Drugą rękę
należy trzymać na pomocniczym uchwycie lub
obudowie silnika. Trzymanie narzędzia oburącz
chroni ręce przed zranieniem przez tarczę.
Strona: 19
20
2. Nie wolno sięgać rękoma pod spód
przecinanego elementu. Poniżej przecinanego
elementu osłona nie chroni przed tarczą.
3. Głębokość cięcia należy dostosować do
grubości przecinanego elementu. Poza dolną
powierzchnię elementu może wystawać najwyżej
jeden cały ząb tarczy.
4. Przecinanego elementu nie wolno trzymać w
rękach bądź na nodze. Element należy
zamocować do stabilnej podstawy.Prawidłowe
podparcie elementu jest istotne, ponieważ
minimalizuje stopień zagrożenia dla operatora i
ryzyko zakleszczenia się tarczy oraz utraty
kontroli.
Typowy przykład ilustrujący sposób trzymania narzędzia, podparcia
przecinanego elementu oraz poprowadzenia przewodu zasilającego
(jeżeli występuje).
000157
5. Jeśli narzędzie tnące podczas pracy może
zetknąć się z ukrytymi przewodami
elektrycznymi bądź własnym przewodem
zasilającym, należy trzymać urządzenie
wyłącznie za izolowane uchwyty. Zetknięcie z
przewodem elektrycznym pod napięciem
spowoduje, że także odsłonięte elementy
metalowe narzędzia znajdą się pod napięciem i
mogą grozić porażeniem operatora prądem
elektrycznym.
6. Podczas cięcia wzdłużnego należy zawsze
stosować prowadnicę wzdłużną lub
prowadnicę prostą. Zwiększa to dokładność
cięcia i zmniejsza prawdopodobieństwo
uwięzienia tarczy.
7. Zawsze należy używać tarcz o prawidłowym
rozmiarze i kształcie (romb lub koło) otworu na
wałek. Tarcze, które nie pasują do osprzętu do ich
montażu w narzędziu, będą obracać się
mimośrodowo, grożąc utratą kontroli.
8. Nie wolno używać uszkodzonych albo
niewłaściwych podkładek albo śrub do
mocowania tarczy. Podkładki i śruba do
mocowania tarczy zostały zaprojektowane
specjalnie pod kątem opisywanego narzędzia w
celu zapewnienia jego optymalnego działania i
bezpieczeństwa obsługi.
Przyczyny odrzutu i związane z nim ostrzeżenia
− odrzut stanowi nagłą reakcję zakleszczonej,
zablokowanej lub wygiętej tarczy, polegającą na
niekontrolowanym uniesieniu pilarki w górę i
wyrzuceniu jej z przecinanego elementu w
kierunku operatora;
− Gdy wskutek zaciskania się materiału z obu stron
rzazu tarcza zakleszczy się, wówczas reakcja
silnika spowoduje gwałtowne wypchnięcie
urządzenia w tył w kierunku operatora;
− jeżeli podczas cięcia prowadzona w materiale
tarcza zostanie skręcona lub wygięta, zęby
znajdujące się na jej tylnej krawędzi mogą wkłuć
się w górną powierzchnię drewna wypychając
tarczę z rzazu i powodując odskoczenie narzędzia
w tył w kierunku operatora.
Odrzut jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji pilarki
i/lub niewłaściwych procedur lub warunków jej obsługi.
Można go uniknąć podejmując odpowiednie środki
ostrożności, które podano poniżej.
9. Przez cały czas pilarkę należy trzymać mocno
oburącz, ustawiając ręce w taki sposób, aby
przeciwdziałać siłom odrzutu. Nie wolno
stawać na linii tarczy, lecz po jednej albo po
drugiej jej stronie. Odrzut może spowodować
odskoczenie narzędzia w tył. Operator może
jednak kontrolować siły odrzutu, jeżeli zostaną
podjęte odpowiednie środki ostrożności.
10. W przypadku zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
powodu należy zwolnić język spustowy
przełącznika, trzymając narzędzie w materiale
do momentu całkowitego zatrzymania się
tarczy. Nie wolno wyciągać lub wycofywać
narzędzia z przecinanego elementu, gdy tarcza
znajduje się w ruchu, bowiem w przeciwnym
razie może wystąpić odrzut.Należy zbadać
przyczynę zakleszczania się tarczy i podjąć
stosowne środki zaradcze, aby ją wyeliminować.
11. Przed ponownym uruchomieniem narzędzia
znajdującego się w elemencie należy ustawić
tarczę tnącą w środku rzazu i sprawdzić, czy
zęby tarczy nie są wbite w materiał. Jeżeli
tarcza będzie zablokowana, wówczas w
momencie uruchomienia pilarki może zostać
wypchnięta ku górze albo wystąpi odrzut.
12. Duże płyty należy podpierać, aby
zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i
odrzutu. Duże płyty mają tendencję do wyginania
się pod własnym ciężarem. Podpory powinny być
ustawione pod płytą w sąsiedztwie linii cięcia po
obu jej stronach oraz w pobliżu końców płyty.
Strona: 20
21
Aby uniknąć odrzutu, przecinaną deskę lub płytę
należy podeprzeć w sąsiedztwie miejsca cięcia.
000154
Nie wolno podpierać deski lub płyty z
dala od miejsca cięcia.
000156
13. Nie wolno używać tępych lub uszkodzonych
tarcz. Nienaostrzone lub niewłaściwie
zainstalowane tarcze dają wąski rzaz, który jest
przyczyną nadmiernego tarcia, zakleszczania się
tarczy i odrzutu.
14. Przed przystąpieniem do cięcia należy dobrze
dokręcić i zablokować dźwignie ustawienia
głębokości i kąta cięcia.Przesunięcie się
elementów regulacyjnych w trakcie cięcia może
doprowadzić do zakleszczenia tarczy i odrzutu
narzędzia.
15. Należy zachować szczególną ostrożność w
przypadku wykonywania cięcia w ścianach
bądź innych pustych przestrzeniach.
Wystająca tarcza tnąca może zagłębić się w
niewidoczne elementy, które z kolei mogą
wywołać odrzut.
16. Narzędzie należy trzymać ZAWSZE oburącz.
NIE WOLNO trzymać ręki lub palców za
pilarką.W przypadku wystąpienia odrzutu pilarka
może z łatwością odskoczyć w tył przesuwając się
po ręce, powodując poważne obrażenia.
000194
17. Pilarkę należy prowadzić bez używania
nadmiernej siły. Pilarkę należy popychać do
przodu z prędkością, przy której tarcza nie
zwalnia podczas cięcia. Nadmierny docisk może
bowiem powodować powstawanie nierównych
rzazów, prowadzić do utraty precyzji cięcia i
stwarzać możliwość odrzutu.
Funkcja osłony dolnej
18. Każdorazowo przed użyciem sprawdzić, czy
osłona dolna prawidłowo się zamyka. Nie
wolno uruchamiać pilarki, jeżeli osłona nie
przesuwa się swobodnie i zamyka się z
opóźnieniem. Osłony dolnej nie wolno w
żadnym wypadku przywiązywać ani w inny
sposób unieruchamiać w pozycji otwartej.
Jeżeli narzędzie przypadkowo upadnie, osłona
może ulec wygięciu. Należy więc ją unieść za
pomocą uchwytu cofania i upewnić się, czy
swobodnie się przesuwa i nie dotyka tarczy lub
innego elementu przy wszystkich ustawieniach
kąta i głębokości cięcia.
19. Sprawdzić działanie sprężyny osłony dolnej.
Jeżeli osłona i sprężyna nie działają
prawidłowo, wówczas przed użyciem
narzędzia należy zlecić ich naprawę. Osłona
dolna może przesuwać się z oporami wskutek
uszkodzonych elementów, osadów żywicy oraz
nagromadzonych zabrudzeń.
20. Osłonę dolną wolno cofać ręcznie tylko w
przypadku specjalnych cięć, typu „cięcia
wgłębne” i „cięcia złożone”. Unieść osłonę
dolną za pomocą uchwytu cofania i, gdy tylko
tarcza wejdzie w materiał, zwolnić ją. W
przypadku pozostałych operacji cięcia osłona
dolna powinna działać w sposób automatyczny.
21. Przed odłożeniem narzędzia na stół lub
podłogę należy zwrócić uwagę, czy osłona
dolna zasłania tarczę. Nieosłonięta tarcza,
obracająca się siłą bezwładności, spowoduje ruch
narzędzia w tył, które będzie cięło wszystko co
napotka na swojej drodze. Należy mieć
świadomość, że od momentu zwolnienia
przełącznika do chwili zatrzymania się tarczy
upływa pewien czas.
Strona: 21
22
22. Aby sprawdzić dolną osłonę, należy ją
otworzyć ręką, a następnie zwolnić i
obserwować zamknięcie osłony. Należy
również sprawdzić, czy uchwyt wysuwany nie
styka się z obudową narzędzia. Pozostawienie
odsłoniętej tarczy jest BARDZO NIEBEZPIECZNE i
może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Funkcja klinu rozszczepiającego
23. Należy używać właściwej tarczy tnącej do
klina rozszczepiającego. Aby klin
rozszczepiający działał, tarcza tnąca musi być
cieńsza niż klin rozszczepiający, a szerokość
cięcia tarczy musi być większa od szerokości
klina rozszczepiającego.
24. Klin rozszczepiający należy ustawić zgodnie z
opisem podanym w niniejszym
podręczniku.Nieprawidłowa odległość i
niewłaściwe ustawienie mogą obniżyć
skuteczność klina, gdy chodzi o zapobieganie
odrzutowi.
25. Klin rozszczepiający powinien być stale
używany za wyjątkiem cięć wgłębnych.Po
zakończeniu cięcia wgłębnego klin należy
zamontować ponownie. Klin rozszczepiający
przeszkadza podczas wykonywania cięć
wgłębnych i może powodować odrzut.
26. Klin rozszczepiający działa tylko wówczas,
gdy znajduje się w przecinanym elemencie.W
przypadku krótkich cięć nie ma on żadnego
znaczenia, gdy chodzi o zapobieganie odrzutowi.
27. Nie wolno uruchamiać pilarki, gdy klin
rozszczepiający jest wygięty.Nawet niewielkie
odchylenie może spowodować, że osłona będzie
zamykać się wolniej.
Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
28. W przypadku cięcia wilgotnego drewna,
impregnowanej ciśnieniowo tarcicy lub
drewna z sękami zachować szczególną
ostrożność. Utrzymywać jednostajny ruch
posuwisty narzędzia bez zmniejszania prędkości
obrotowej tarczy w celu uniknięcia przegrzania się
zębów piły.
29. Nie próbować wyjmować zablokowanego
materiału, gdy tarcza znajduje się w ruchu.
Przed chwyceniem zablokowanego materiału
poczekać aż tarcza zatrzyma się całkowicie.Po
wyłączeniu tarcze obracają się bezwładnie.
30. Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do
cięcia należy skontrolować tarcicę i usunąć z
niej wszystkie gwoździe.
31. Podstawę pilarki umieścić po tej stronie
przecinanego elementu, która jest dobrze
podparta, a nie po tej, która odpada w
momencie przecięcia. Dla przykładu rys. 1
ilustruje PRAWIDŁOWY sposób odcinania
końca deski, a rys. 2 – sposób
NIEPRAWIDŁOWY. Jeżeli przecinany element
jest krótki lub ma niewielkie rozmiary, należy
go unieruchomić. NIE WOLNO
PRZYTRZYMYWAĆ KRÓTKICH ELEMENTÓW
RĘKĄ!
Fig. 1
000147
Fig. 2
000150
32. Przed odłożeniem narzędzia po zakończonej
operacji cięcia należy upewnić się, czy osłona
dolna zamknęła się i czy tarcza jest
nieruchoma.
33. Nie wolno podejmować prób cięcia pilarką
zamocowaną do góry nogami w imadle. Jest
to wyjątkowo niebezpieczne i może prowadzić
do poważnych wypadków.
000029
34. Niektóre materiały zawierają substancje
chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać
wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa podanych przez
dostawcę materiałów.
Strona: 22
23
35. Nie wolno zatrzymywać tarczy wywierając na
nią poprzeczny nacisk.
36. Zawsze używaj tarcz zalecanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Nie wolno używać żadnych
tarcz.
37. Tarcza powinna być zawsze naostrzona i
czysta. Stwardniała żywica i smoła drzewna na
tarczach spowalnia ruch obrotowy pilarki i
zwiększa ryzyko odrzutu. Tarcza tnąca powinna
być zawsze czysta. W celu oczyszczenia tarczy
należy ją najpierw wymontować z narzędzia,
następnie oczyścić zmywaczem do żywicy i smoły,
gorącą wodą lub naftą. Nie wolno stosować
benzyny.
38. Do pracy należy zakładać maskę
przeciwpyłową oraz ochraniacze na uszy.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna
(nabyta w wyniku wielokrotnego używania
narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE
UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do
zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej
instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
OPIS DZIAŁANIA
UWAGA:
• Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Dostosowywanie głębokości cięcia
Rys.1
UWAGA:
• Po zakończeniu regulacji głębokości cięcia należy
zawsze dobrze dokręcić dźwignię.
Poluzuj dźwignię na prowadnicy głębokości i przesuń
podstawę w górę lub w dół. Po ustawieniu wybranej
głębokości cięcia zablokuj podstawę dokręcając
dźwignię.
Głębokość cięcia powinna być ustawiona w taki sposób,
aby pod spodem przecinanego elementu tarcza nie
wystawała więcej niż na wysokość jednego zęba, co
zapewni czystsze i bezpieczniejsze cięcie. Stosowanie
prawidłowego ustawienia głębokości cięcia zmniejsza
ryzyko niebezpiecznych ODRZUTÓW, które grożą
obrażeniami ciała.
Cięcie pod kątem
Rys.2
Dla modelu: 5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R
Odkręcić śruby dociskowe z przodu i z tyłu i przechylić
narzędzie pod odpowiednim kątem (0° - 45°), aby
wykonać cięcie skośne. Po wykonaniu regulacji dokręcić
śruby dociskowe z przodu i z tyłu.
Dla modelu 5143R
Odkręcić śrubę dociskową z przodu i przechylić
narzędzie pod odpowiednim kątem (0 - 60°), aby
wykonać cięcie skośne. Po wykonaniu regulacji dokręcić
śrubę dociskową z przodu.
Prowadzenie narzędzia wzdłuż zadanej linii
Dla modelu: 5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R
Rys.3
Rys.4
W przypadku cięć prostych wyrównaj punkt A w
przedniej części podstawy z linią cięcia. W przypadku
cięć pod kątem 45° wyrównaj z nią punkt B.
Dla modelu 5143R
Rys.5
Wyrównaj linię z nacięciem 0° w przypadku cięcia
prostego lub z nacięciem 30° w przypadku cięcia pod
kątem 30°, nacięciem 45° w przypadku cięcia pod kątem
45° lub nacięciem 60° w przypadku cięcia pod kątem
60°.
Regulacja klina rozszczepiającego
Rys.6
Za pomocą klucza sześciokątnego poluzować śrubę z
gniazdem sześciokątnym służącą do regulacji klina
Strona: 23
24
rozszczepiającego, a następnie podnieść dolną osłonę
tarczy. Przesunąć klin rozszczepiający w górę lub w dół,
wykorzystując dwie wypukłości pokazane na rysunku do
wyboru ustawień, aby uzyskać właściwą odległość
pomiędzy klinem rozszczepiającym a tarczą tnącą.
UWAGA:
• Upewnić się, czy klin rozszczepiający jest
ustawiony w taki sposób, że:
Odległość pomiędzy klinem rozszczepiającym a
krawędzią zębów tarczy nie przekracza 5 mm.
Krawędź zębów nie wystaje więcej niż 5 mm poza
dolną krawędź klina rozszczepiającego.
Włączanie
Rys.7
UWAGA:
• Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci
zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady
załączenia, który zapobiega przypadkowemu
pociągnięciu za język spustowy przełącznika. Aby
uruchomić narzędzie, wciśnij przycisk blokady i pociągnij
za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania
urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy
przełącznika.
MONTAŻ
UWAGA:
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Demontaż lub montaż tarczy
W opisywanym narzędziu można używać następującej
tarczy.
Model Maks. œrednica Min. œrednica Gruboœæ tarczy Rzaz
5603R 165 mm 150 mm 1,6 mm lub mniej 1,9 mm lub więcej
5703R,5705R 190 mm 170 mm 1,6 mm lub mniej 1,9 mm lub więcej
5903R 235 mm 210 mm 1,7 mm lub mniej 2,1 mm lub więcej
5103R 270 mm 260 mm 1,8 mm lub mniej 2,2 mm lub więcej
5143R 355 mm 350 mm 2,3 mm lub mniej 2,7 mm lub więcej
006481
Grubość klina rozszczepiającego wynosi 1,8 mm dla
modelów 5603R,5703R i 5705R, 2,0 mm dla modelów
5903R i 5103R lub 2,5 mm dla modelu 5143R.
UWAGA:
• Nie wolno stosować tarcz, które nie odpowiadają
parametrom podanym w niniejszej instrukcji.
• Nie wolno używać tarcz o grubości większej od
grubości klina rozszczepiającego i o większym
rozwarciu zębów.
Rys.8
UWAGA:
• Tarczę należy montować w taki sposób, aby zęby
znajdujące się w przedniej części narzędzia były
skierowane ku górze.
• Do zakładania i zdejmowania tarczy należy
używać wyłącznie klucza firmy Makita.
• Nigdy nie wciskaj blokady wałka, gdy piła jest w
ruchu.
W celu ściągnięcia tarczy należy nacisnąć do oporu
blokadę wałka, aby tarcza nie mogła się obracać i
poluzować kluczem śrubę sześciokątną w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie
wyciągnij śrubę sześciokątną i ściągnij kołnierz
zewnętrzny oraz tarczę.
Aby zamontować tarczę, należy wykonać procedurę
demontażu w odwrotnej kolejności. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE
ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZOSTAŁA MOCNO
DOKRĘCONA W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA.
Rys.9
W przypadku wymiany tarczy należy koniecznie
oczyścić osłonę górną i dolną z nagromadzonych trocin.
Czynność ta jednak nie może zastąpić kontroli
poprawności działania osłony dolnej przed
każdorazowym użyciem narzędzia.
Podłączenie odkurzacza
Rys.10
W celu zachowania czystości podczas operacji cięcia,
podłącz do narzędzia odkurzacz firmy Makita. Przykręć
wkrętami złączkę do narzędzia. Następnie zgodnie z
rysunkiem podłącz wąż odkurzacza do wspomnianej
złączki.
DZIAŁANIE
UWAGA:
• Narzędzie należy prowadzić spokojnie wzdłuż linii
prostej. Stosowanie nadmiernej siły lub zmiana
kierunku prowadzenia narzędzia powoduje
przegrzanie silnika i stwarza zagrożenie
wystąpienia niebezpiecznego odrzutu, który może
być przyczyną poważnych obrażeń.
Narzędzie trzymać mocno i pewnie. Narzędzie
zaopatrzone jest zarówno w uchwyt przedni jak i rękojeść
tylną. Należy używać obu wspomnianych elementów, aby
zapewnić pewny chwyt. Jeżeli pilarka trzymana jest
oburącz, nie ma możliwości pokaleczenia rąk przez tarczę.
Ustaw podstawę narzędzia na elemencie do cięcia w taki
sposób, aby tarcza nie stykała się z nim. Następnie włącz
narzędzie i odczekaj, aż tarcza uzyska pełną prędkość.
Następnie po prostu przesuwaj narzędzie płynnie do
przodu nad ciętym materiałem, trzymając je płasko, aż do
zakończenia cięcia.
Aby uzyskać gładkie rzazy, staraj się ciąć w linii prostej i
utrzymywać stałą prędkość posuwu. Jeżeli narzędzie
Strona: 24
25
zboczy z zamierzonej linii cięcia, nie próbuj skręcać
narzędziem ani wracać do niej na siłę. Można bowiem w
ten sposób zakleszczyć tarczę, zwiększając ryzyko
niebezpiecznego odrzutu i ewentualnych poważnych
obrażeń. Zwolnij przełącznik, odczekaj, aż tarcza
zatrzyma się, a następnie wycofaj narzędzie. Ustaw
narzędzie wzdłuż nowej linii cięcia i rozpocznij cięcie na
nowo. Stań w taki sposób, aby wylatujące z pilarki wióry i
trociny były skierowane w przeciwną stronę. Korzystaj z
okularów ochronnych, aby zmniejszyć ryzyko
zaprószenia.
Rys.11
UWAGA:
• Klin rozszczepiający powinien być używany we
wszystkich pracach oprócz cięć wgłębnych na
środku przecinanego elementu.
Prowadnica wzdłużna
Rys.12
Poręczna prowadnica wzdłużna pozwala wykonywać
wyjątkowo dokładne cięcia proste. Wystarczy tylko
ciasno nasunąć prowadnicę na krawędź elementu do
cięcia i zablokować ją w tym położeniu za pomocą śruby
w przedniej części podstawy. Umożliwia ona również
wykonywanie powtarzalnych cięć o tej samej szerokości.
KONSERWACJA
UWAGA:
• Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
• Nie wolno używać benzyny, benzenu,
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.
Wymiana szczotek węglowych
Rys.13
Systematycznie wyjmować i sprawdzać szczotki
węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku
granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo
wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie
szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne
szczotki węglowe.
Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać
śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć
nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.
Rys.14
Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane
przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita,
wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.
AKCESORIA OPCJONALNE
UWAGA:
• Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
• Tarcze tnące
• Prowadnica wzdłużna
• Klucz sześciokątny
• Złączka
UWAGA:
• Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być
dołączone do pakietu narzędziowego jako
akcesoria standardowe. Mogą to być różne
pozycje, w zależności od kraju.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Makita 5143R

Zadaj pytanie o Makita 5143R

Masz pytanie dotyczące Makita 5143R, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Makita 5143R. Upewnij się, że opisujesz trudności z Makita 5143R tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.