Instrukcja Logitech H600

Zobacz poniższy poradnik dla Logitech H600. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Logitech
  • Produkt: Zestaw słuchawkowy
  • Model/nazwa: H600
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Słoweński, Bułgarski

Spis treści

Strona: 94
Po polsku 95
Logitech® Wireless Headset H600
2
1
3
4
5
12
11
9
10
6
7
8
Charakterystyka zestawu
słuchawkowego
1. Mikrofon z funkcją redukcji hałasu
2. Elastyczny, obrotowy wysięgnik
mikrofonu
3. Regulowany pałąk
4. Port ładowania
5. Dioda stanu
6. Schowek nanoodbiornika
7. Zwiększenie głośności
8. Zmniejszenie głośności
9. Wyłącznik zasilania
10. Wyciszenie mikrofonu
11. Nanoodbiornik bezprzewodowy USB
12. Kabel USB do ładowania
Strona: 95
96 Po polsku
Rozpoczynanie pracy z produktem
2
3
1
Strona: 97
98 Po polsku
Rozpoczynanie pracy z produktem
4
Słuchaj muzyki i nawiązuj połączenia przez
Internet, aby przetestować połączenie
bezprzewodowe między zestawem
słuchawkowym a źródłem dźwięku
(np. notebookiem lub urządzeniem smartphone).
Jeśli zestaw słuchawkowy nie współpracuje
z komputerem, może być konieczna zmiana
ustawień systemu operacyjnego. Aby zestaw
słuchawkowy był rozpoznawany przez
komputer, zestaw należy skonfigurować jako
domyślne urządzenie wejścia/wyjścia dźwięku.
Dodatkowe porady dotyczące rozwiązywania
problemów można również znaleźć w Pomocy.
System Windows® XP
1. Wybierz kolejno Start / Panel sterowania /
Dźwięki i urządzenia audio / karta Audio.
2. W obszarze Odtwarzanie dźwięku na liście
Urządzenie domyślne wybierz pozycję
Logitech Wireless Headset H600.
3. Wybierz kartę Głos.
4. Na karcie Głos wybierz pozycję Logitech
Wireless Headset H600.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Ponownie uruchom aplikację multimedialną.
Systemy Windows® Vista i Windows® 7
1. Wybierz kolejno Start / Panel sterowania /
Dźwięki / karta Urządzenia do odtwarzania.
2. Wybierz kartę Odtwarzanie.
3. Wybierz pozycję Logitech
Wireless Headset H600.
4. Kliknij przycisk Ustaw domyślne,
a następnie kliknij przycisk OK.
5. Wybierz kartę Nagrywanie.
6. Wybierz pozycję Logitech
Wireless Headset H600.
7. Kliknij przycisk Ustaw domyślne,
a następnie kliknij przycisk OK.
8. Ponownie uruchom aplikację multimedialną.
System Mac® OS
1. Otwórz okno Preferencje systemowe.
2. Wybierz kartę Wyjście w okienku Dźwięk.
3. Wybierz pozycję Logitech
Wireless Headset H600.
4. Wybierz kartę Wejście.
5. Wybierz pozycję Logitech
Wireless Headset H600.
6. Zamknij okno.
7. Ponownie uruchom aplikację multimedialną.
Sprawdzanie działania zestawu słuchawkowego
Strona: 98
Po polsku 99
Logitech® Wireless Headset H600
Adapter Nano i informacje o baterii
Wskazania diody stanu
Kolor/zachowanie Znaczenie
Zielony Ładunek baterii wystarczający na ponad 30 minut
Czerwony (+ sygnał dźwiękowy) Ładunek baterii wystarczający na mniej niż 30 minut
Pomarańczowy Ładowanie
Świeci ciągłym światłem Nawiązano połączenie bezprzewodowe i urządzenie jest gotowe
do użycia
Miga Nie nawiązano połączenia bezprzewodowego
Pulsuje Zestaw słuchawkowy jest wyłączony i ładuje się
Wyłączony Zestaw słuchawkowy jest wyłączony
Uwaga: W celu naładowania zestawu słuchawkowego należy podłączyć dołączony kabel USB do ładowania do zestawu
słuchawkowego i komputera. Gdy bateria jest bliska rozładowania, naładowanie jej do pełna może trwać nawet trzy godziny.
Podczas ładowania baterii zestawu słuchawkowego można z niego normalnie korzystać, np. rozmawiać lub słuchać muzyki.
Ważne: Zużytych baterii należy się pozbywać WYŁĄCZNIE zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji i recyklingu.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.logitech.com/support.
Pomoc dotycząca konfigurowania
Dźwięk nie brzmi dobrze? W ogóle nie słychać dźwięku? Nie można nawiązać połączenia?
•Spróbuj przysunąć zestaw słuchawkowy bliżej bezprzewodowego odbiornika USB
Nano. Gdy zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu (do 10 m) adaptera Nano,
wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego na zestawie słuchawkowym świeci na zielono.
Wskazówki dotyczące umiejscowienia adaptera znajdują się dalej w temacie dotyczącym
wydajności łączności bezprzewodowej.
•Należy się upewnić, że zestaw słuchawkowy jest w systemie operacyjnym skonfigurowany jako
aktywne urządzenie wyjścia dźwięku. Więcej informacji można znaleźć w temacie Testowanie
zestawu słuchawkowego.
•Zmień ustawienia głośności oraz mikrofonu w aplikacji i w systemie operacyjnym do poziomu
pozwalającego słyszeć dźwięki.
Strona: 99
100 Po polsku
Rozpoczynanie pracy z produktem
•Zamknij i ponownie uruchom aplikację multimedialną.
•W przypadku korzystania z koncentratora USB (z własnym zasilaniem lub bez) spróbuj podłączyć
adapter Nano bezpośrednio do komputera.
•Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy działa z innym komputerem.  
Zestaw słuchawkowy nie jest ładowany?
•Skorzystaj z kabla USB do ładowania, który jest dołączony do zestawu. Podłącz jeden koniec
kabla do portu ładowania zestawu słuchawkowego, a drugi do portu USB komputera.
•W przypadku korzystania z koncentratora USB podłącz kabel do ładowania bezpośrednio
do portu USB komputera.
•Jeśli wskaźnik stanu baterii na zestawie słuchawkowym nie świeci na pomarańczowo (stale lub miga),
oznacza to, że zestaw słuchawkowy nie jest zasilany z portu USB komputera. Spróbuj użyć
innego portu USB komputera, a następnie włącz komputer lub przełącz go ze stanu wstrzymania,
aby naładować zestaw słuchawkowy.
Sterowanie nie działa?
•Niektóre funkcje słuchawek mogą nie być wspierane w zależności od tabletu, smartfonu oraz aplikacji.
Wydajność łączności bezprzewodowej
Niezalecane Zalecane
Tył komputera stacjonarnego Przód komputera stacjonarnego
Podłączenie do portu USB monitora lub klawiatury Bezpośrednie podłączenie do komputera
Koncentrator USB (z własnym zasilaniem
lub bez zasilania)
Bezpośrednie podłączenie do komputera
Tuż obok innych odbiorników (np. notebooka) Daleko od innych odbiorników (np. notebooka)
Bliżej niż metr od routera bezprzewodowego Dalej niż metr od routera bezprzewodowego
Dodatkową pomoc można uzyskać na stronie www.logitech.com/support.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Logitech H600

Zadaj pytanie o Logitech H600

Masz pytanie dotyczące Logitech H600, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Logitech H600. Upewnij się, że opisujesz trudności z Logitech H600 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.