Instrukcja Logitech GROUP

Zobacz poniższy poradnik dla Logitech GROUP. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Logitech
  • Produkt: System videokonferencyjny
  • Model/nazwa: GROUP
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 119
Po polsku — 120
2.
1. 10.
11.
4.
3.
5.
6.
15.
7.
8.
9.
13. 14.
12.
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
KAMERA AKCESORIA
MIKROFONY ROZSZERZAJĄCE
(OPCJONALNE)
KONCENTRATOR
KAMERA
1.	 Powiększanie bezstratne 10x
2.	 Dioda LED kamery
3.	 Gniazdo zabezpieczeń Kensington
KONCENTRATOR
4.	 Dioda LED koncentratora
5.	 Zasilanie
6.	 USB
7.	 Kamera
8.	 Zestaw głośnomówiący
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
9.	 Gniazdo zabezpieczeń Kensington
AKCESORIA
10.	Mocowanie kamery
11.	 Mocowanie koncentratora na rzepy
12.	 Uchwyt na kable
13.	 Kable
14.	 Zasilacz
15.	Mikrofony rozszerzające
Strona: 120
Po polsku — 121
POŁĄCZENIE I KONFIGURACJA
Konfiguracja i podłączanie do komputera
1.	 Ustaw kamerę na stole lub użyj
dołączonego mocowania kamery,
aby przymocować ją do stołu lub ściany.
2.	 Koncentrator można umieścić
na stole 
lub pod stołem przy użyciu
dołączonego zaczepu i podkładek.
Sprawdź
pozycję kołka
ustalającego
Mocowanie koncentratora na rzepy
Strona: 121
Po polsku — 122
POŁĄCZENIE I KONFIGURACJA
Konfiguracja i podłączanie do komputera
3.	 Podłącz kabel między zestawem głośnomówiącym
a 
koncentratorem. Po prostu dopasuj kolorowe końce
kabli do odpowiednich kolorowych oznaczeń na zestawie
głośnomówiącym i koncentratorze.
Podłącz kabel między kamerą a koncentratorem. Po prostu
dopasuj kolorowe końce kabli do odpowiednich kolorowych
oznaczeń na kamerze i koncentratorze.
Jeśli używasz opcjonalnych mikrofonów rozszerzających,
podłącz je do odpowiednich złączy na spodzie zestawu
głośnomówiącego. Z kamerą GROUP należy używać
wyłącznie tych mikrofonów; użycie innych mikrofonów może
spowodować uszkodzenie kamery GROUP i mikrofonów,
a także unieważnienie gwarancji.
Strona: 122
Po polsku — 123
POŁĄCZENIE I KONFIGURACJA
Konfiguracja i podłączanie do komputera
Wciśnij kable do rowków na spodzie zestawu głośnomówiącego.
Podłącz kabel zasilający do koncentratora i podłącz zasilacz.
Po włączeniu zasilania wyświetlacz zestawu głośnomówiącego
włączy się i wyświetli logo firmy Logitech.
4.	 Podłącz koncentrator do portu USB w komputerze.
Monit o to połączenie zostanie także przedstawiony na
wyświetlaczu zestawu głośnomówiącego.Wskaźnik kamery
i aktywności będzie migać w celu wskazania, że trwa
połączenie. Po zakończeniu główka kamery obróci się,
a zestaw głośnomówiący odtworzy dźwięk.Jeśli te działania
nie są wykonywane, spróbuj ponownie, a następnie zapoznaj
się z sekcją Rozwiązywanie problemów lub skontaktuj się
z pomocą techniczną.
Rowki kabli
Strona: 123
Po polsku — 124
POŁĄCZENIE I KONFIGURACJA
Konfiguracja i podłączanie do komputera
5.	 Podłączanie blokady kabla
•	 Przymocuj blokadę kabla na końcu kabla podłączonym
do kamery.
•	 Podłącz blokadę kabla do gniazda w obudowie kamery.
•	 Obróć blokadę kabla w prawo, aby zablokować kabel.
6.	 Opcjonalnie: podłącz komputer do wyświetlacza
zewnętrznego, takiego jak telewizor, monitor lub projektor.
Uwaga dotycząca dłuższych kabli: zestaw GROUP
zawiera kable o długości 5 m w celu podłączenia zestawu
głośnomówiącego i kamery do koncentratora. Zwiększenie 
tej
długości przy zachowaniu jakości obrazu wymaga kabli
wzmacniających. Dostępne opcje przedstawiono na stronie
Rozwiązania dodatkowe pod adresem www.logitech.com/
LCP-compsolutions.
A.
B.
C.
Płaska strona do góry
Strona: 124
Po polsku — 125
ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH®
Aby połączyć kamerę GROUP z urządzeniem mobilnym:
•	 Jeśli urządzenie mobilne obsługuje funkcję NFC,
dotknij nim ikony NFC na zestawie głośnomówiącym,
co powinno spowodować zaakceptowanie połączenia
Bluetooth na urządzeniu mobilnym LUB
•	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth, aż wskaźnik
aktywności na zestawie głośnomówiącym zacznie migać
szybko na niebiesko. Postępuj zgodnie z instrukcjami
na urządzeniu mobilnym, aby sparować je przy użyciu
funkcji Bluetooth.
Uwaga: kiery kamera GROUP jest połączona i sparowana,
ikona Bluetooth na zestawie głośnomówiącym świeci jasno
na niebiesko. Kiedy kamera jest sparowana, ale niepołączona,
ikona będzie wyszarzona.
Kamera GROUP nie umożliwia parowania Bluetooth podczas
przesyłania strumieniowego przez USB. Próba 
sparowania
urządzenia mobilnego podczas połączenia USB spowoduje
odtworzenie sygnału błędu.Aby sparować urządzenie mobilne,
poczekaj na zakończenie połączenia USB.
UŻYCIE KAMERY LOGITECH GROUP
Dźwięk i obraz
–	
Upewnij się, że kamera GROUP jest wybrana jako mikrofon,
głośnik i kamera w aplikacji wideo.
–	
Po prostu rozpocznij połączenie w aplikacji wideo, aby użyć
kamery GROUP w celu uzyskania obrazu HD i dźwięku
o wysokiej jakości. Podczas strumieniowego przesyłania wideo
świeci niebieski wskaźnik aktywności.
Tylko dźwięk przez Bluetooth
–	
Upewnij się, że kamera GROUP jest sparowana i połączona
z urządzeniem mobilnym zgodnie z opisem w sekcji Połączenie
i konfiguracja. Nawiąż połączenie na urządzeniu mobilnym,
aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku poprzez zestaw
głośnomówiący GROUP.
Strona: 125
Po polsku — 126
2.
1. 7.
8.
9.
10.
3.
4.
5.
6.
11.
2.
1.	 Odebranie połączenia
2.	 Wyciszenie mikrofonu
3.	 Zmniejszenie głośności
4.	 Przesuwanie/przechylanie kamery
5.	 Zmniejszenie widoku
6.	 Ustawienia wstępne kamery
7.	 Zakończenie połączenia
8.	 Zwiększenie głośności
9.	 Zwiększenie widoku
10.	Sterowanie kamerą z bliska/z daleka
11.	 Pokrywa komory baterii pilota.
Pilot GROUP jest zasilany baterią
litowo-jonową CR2032. Żywotność
baterii zależy od sposobu użycia.
PILOT i MIKROFONY ROZSZERZAJĄCE
Strona: 126
Po polsku — 127
15.
9.
6.
3.
2.
14.
13.
12.
1.
7.
11.
8.
10.
5.
4.
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
1.	 Odbieranie połączeń przychodzących w obsługiwanych
aplikacjach.
•	 Uwaga: przyciski odbierania i kończenia połączenia mogą
nie działać w niektórych aplikacjach, dlatego do tego
celu można używać aplikacji wideo.Aby włączyć przyciski
odbierania i rozłączania w programie Skype 
lub Cisco
Jabber, pobierz i zainstaluj odpowiednie wtyczki ze strony
www.logitech.com/support/group.
2.	 Wyciszanie mikrofonów.
3.	 Zmniejszenie poziomu głośności głośnika.
4.	 Przesuwanie i pochylanie kamery. Naciśnij jeden raz,
aby sterować przyrostowo. Naciśnij i przytrzymaj,
aby wykonywać ciągłe przesuwanie i pochylanie.
Ostrzeżenie: nie obracaj ręcznie kamery, ponieważ może
to spowodować jej uszkodzenie.
5.	 Zmniejszenie widoku.
6.	 Ustawienia wstępne kamery: kamera GROUP ma
5 ustawień wstępnych (ustawienia od 1 do 3 znajdują
się na pilocie i zestawie głośnomówiącym, a ustawienia
4 i 5 tylko na pilocie), które umożliwiają przesunięcie
kamery do określonej lokalizacji przez naciśnięcie przycisku.
Aby określić ustawienie wstępne kamery, przesuń kamerę
w żądane miejsce, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk ustawienia wstępnego kamery aż do wyświetlenia
powiązanej ikony na wyświetlaczu i odtworzenia sygnału
potwierdzenia ustawienia.
7.	 Zakończenie bieżącego połączenia w obsługiwanych aplikacjach.
8.	 Zwiększenie poziomu głośności głośnika.
9.	 Powiększenie widoku do 10x.
10.	Sterowanie kamerą z bliska/z daleka:W obsługiwanych aplikacjach ten przycisk
umożliwia przesuwaniem, pochylaniem i powiększaniem zdalnej kamery GROUP,
ConferenceCam CC3000e lub a ConferenceCam BCC950. Niektóre aplikacje
obsługują tę funkcję natywne, podczas gdy inne wymagają użycia aplikacji,
którą można pobrać ze strony www.logitech.com/support/group.Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź podaną stronę pobierania.
11.	 Przycisk parowania Bluetooth.Więcej informacji znajduje się w sekcji Połączenie
i konfiguracja.
12.	 Położenie anteny NFC. Umieść tutaj urządzenie mobilne z obsługą funkcji NFC,
aby zainicjować parowanie Bluetooth.
13.	 Wskaźniki aktywności zestawu głośnomówiącego:
•	 Świeci na niebiesko — kamera GROUP jest używana w aktywnym połączeniu.
•	 Miga na niebiesko — połączenie przychodzące.
•	 Miga na niebiesko podczas połączenia — zawieszono połączenie
(przy użyciu funkcji zawieszania w aplikacji)
•	 Miga szybko na niebiesko — aktywny tryb parowania Bluetooth.
•	 Niebieski wskaźnik aktywności zestawu głośnomówiącego może nie działać
w niektórych aplikacjach.
•	 Świeci na czerwono — dźwięk jest wyciszony.
14.	 Na wyświetlaczu przedstawiane są informacje o połączeniu, a także poziom
głośności i stan łączności.
15.	Gniazdo zabezpieczeń Kensington do zabezpieczania zestawu głośnomówiącego
i kamery.
Strona: 127
Po polsku — 128
PRZEJDŹ DO STRONY PRODUCT CENTRAL
Odkryj pełne możliwości swojego urządzenia. Uzyskaj cenne
informacje i wskazówki dotyczące użycia, przeglądając
w prosty sposób często zadawane pytania. Znajdź odpowiedzi
na pytania dotyczące produktu i uzyskaj pomoc w zakresie jego
konfiguracji. Sprawdź, czy dostępne jest oprogramowanie do
pobrania, które rozszerzy możliwości produktu.Aby cieszyć się
wszystkimi zaletami produktu firmy Logitech, odwiedź stronę
www.logitech.com/support/group i skorzystaj z szerokiej gamy
przydatnych usług pomocy technicznej firmy Logitech:
–	Informacje o produkcie
–	Przewodniki
–	Rozwiązywanie problemów
–	Diagnostyka
–	Aktualizacje oprogramowania układowego
–	Społeczność pomocy technicznej
–	Oprogramowanie do pobrania
–	Dołączona dokumentacja
–	Informacje o gwarancji
–	Części zapasowe
Porady dotyczące rozwiązywania problemów
Odwiedź stronę www.logitech.com/support/group w celu
uzyskania porad dotyczących rozwiązywania problemów
i informacji o narzędziach programowych, a także w celu
uzyskania dostępu do narzędzia diagnostycznego,
które pomaga rozwiązywać problemy z kamerą GROUP.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Logitech GROUP

Zadaj pytanie o Logitech GROUP

Masz pytanie dotyczące Logitech GROUP, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Logitech GROUP. Upewnij się, że opisujesz trudności z Logitech GROUP tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.