Tab M10

Instrukcja Lenovo Tab M10

Tab M10

Podręcznik dla Lenovo Tab M10 w Polski. Ten podręcznik PDF ma 22 stron.

Strona: 1
Tab M10 FHD Rel Przewodnik użytkownika Lenovo TB-X605FC Lenovo TB-X605LC Wszystkie znajdujące się w tym podręczniku informacje oznaczone gwiazdką (*) odnoszą się tylko do modelu z technologią WLAN+LTE (Lenovo TB-X605LC).
Strona: 2
Podstawy Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: Bezpieczeństwo, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi; Oświadczenie prawne, „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi” w „Dodatku”. Informacje o bezpieczeństwie, gwarancja i skrócona instrukcja obsługi oraz Uwagi prawne znajdują się w witrynie internetowej http://support.lenovo.com. Uwaga: Wszystkie zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i mogą różnić się od produktu końcowego. Pomoc Lenovo Potrzebujesz pomocy? Za pomocą aplikacji Pomoc Lenovo można uzyskać bezpośredni dostęp do pomocy technicznej i for* firmy Lenovo, często zadawanych pytań*, aktualizacji systemu*, testów działania sprzętu, kontroli statusu gwarancji*, żądań w sprawie usług** oraz statusu naprawy**. Uwaga: * Wymaga sieciowego dostępu do danych. ** Niedostępne w niektórych krajach. Istnieją dwa sposoby, aby zdobyć tę aplikację: Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu Google Play. Zeskanuj następujący kod QR za pomocą urządzenia Lenovo z systemem Android. Dane techniczne Model Lenovo TB-X605FC Lenovo TB-X605LC Procesor Qualcomm®Snapdragon™450 Qualcomm®Snapdragon™450 Bateria 7000 mAh 7000 mAh Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.2; WLAN 802.11ac/a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz; GPS/GLONASS Bluetooth 4.2; WLAN 802.11ac/A/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS
Strona: 3
Uwaga: Lenovo TB-X605LC obsługuje pasma LTE 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, jednakże w niektórych krajach sieć LTE nie jest obsługiwana. Aby się dowiedzieć, czy urządzenie obsługuje sieć LTE w danym kraju, należy skontaktować się z operatorem sieci. Ekran główny Ekran główny to miejsce, w którym zaczynasz korzystać z urządzenia. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia na ekranie głównym umieszczono niektóre przydatne aplikacje i widżety. Uwaga: Funkcje poszczególnych urządzeń i wygląd ekranu głównego mogą się różnić w zależności od kraju, języka, operatora i modelu urządzenia. W każdym momencie możesz dostosować wygląd ekranu głównego. Ekran główny Na pierwszym ekranie głównym znajduje się pasek wyszukiwania Google oraz inne przydatne aplikacje. Ustawienia strony głównej Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym (poza ikonami). Dotknij opcji Ustawienia strony głównej, a następnie zmień ustawienia strony głównej. Dodaj widżet do ekranu głównego Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu głównego z wyjątkiem ikon. Dotknij opcji Widżety, naciśnij i przytrzymaj widżet, który chcesz dodać, a następnie przeciągnij go do wybranego miejsca i upuść. Zmiana tapet Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie głównym z wyjątkiem ikon, wybierz opcję Tapety, a następnie wybierz preferowaną tapetę. Wybierz pozycje Ustawienia > Wyświetlacz > Zaawansowane > Tapeta i wybierz preferowaną tapetę. Przenoszenie aplikacji do innego ekranu Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przenieść, a potem przeciągnij w wybrane miejsce i upuść. Odinstalowywanie aplikacji 1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować. 2. Przeciągnij do , a następnie puść i dotknij przycisku OK. Uwaga: Niektórych aplikacji w systemie nie można odinstalować. Wyświetl ostatnie aplikacje
Strona: 4
Przeciągnij od dołu do góry ekranu. Wtedy można również wykonać następujące czynności: Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przełączyć aplikację, którą chcesz otworzyć. Przeciągnij palcem po ekranie w górę, aby zamknąć aplikację. Dotknij opcji Wyczyść wszystko, aby zatrzymać wszystkie działające aplikacje. Przyciski ekranowe Na dole ekranu są jest jeden przycisk. Dotknij , aby powrócić do domyślnego ekranu głównego. Powiadomienia i szybkie ustawienia Panel powiadomień zawiera informacje o nowych wiadomościach, połączeniu USB oraz bieżących czynnościach, takich jak pobieranie plików. Panel Szybkich ustawień pozwala na dostęp do często używanych ustawień, takich jak przełącznik sieci WLAN. Można wykonać dowolną z poniższych czynności: Aby wyświetlić Powiadomienia, przeciągnij palcem z góry ekranu w dół. Aby zamknąć Powiadomienia, przeciągnij palcem od dołu do góry ekranu. Aby odrzucić powiadomienie, przeciągnij je palcem w lewo lub prawo. Aby odrzucić wszystkie powiadomienia, na dole panelu Powiadomienia dotknij pozycji UKRYJ WSZYSTKIE. Aby zarządzać powiadomieniami, dotknij opcji Zarządzanie powiadomieniami u dołu panelu Powiadomienia. Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, dwukrotnie przeciągnij palcem z góry ekranu w dół. Aby zamknąć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij palcem z dołu ekranu w górę. Wymuszenia wyłączenia/ponownego uruchomienia Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 8 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 10 sekund, aby uruchomić ponownie.
Strona: 5
Tryb podzielonego ekranu Korzystanie z trybu podzielonego ekranu Otwórz listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij opcji Podziel ekran. Uwaga: Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb dzielonego ekranu. Ustawienia dzielonego ekranu W trybie dzielonego ekranu można wykonać następujące czynności: Zmiana drugiej aplikacji Dotknij pozycji , aby wybrać inną aplikację. Dostosowywanie wielkości dzielonego ekranu Przesuń „ ” do środka dwóch ekranów, aby dostosować jego wielkość. Zamykanie trybu dzielonego ekranu Tryb dzielonego ekranu można zamknąć, wykonując następujące czynności: Wybór aplikacji, która nie obsługuje trybu dzielonego ekranu. Przeciągnięcie „ ” do krawędzi ekranu.
Strona: 6
Funkcje pióra Włączanie/wyłączanie funkcji pióra Włączanie funkcji pióra Przesuń w lewo od prawej krawędzi ekranu i dotknij ikony pędzla poniżej , aby otworzyć funkcje pióra. Wyłączanie funkcji pióra Dotknij pozycji poniżej ikony pędzla, aby zamknąć funkcje pióra. Wyświetlanie/ukrywanie funkcji pióra Dotknij pozycji , aby wyświetlić paletę. Dotknij dowolnego miejsca poza funkcjami pióra, aby ukryć funkcje pióra. Naciśnij i przytrzymaj ikonę , przeciągnij ją w odpowiednie miejsce i puść. Ustawianie funkcji pióra : Ustaw grubość pędzla. : Powrót. : Przejście do przodu. : Rysowanie linii. : Rysowanie prostokąta. : Rysowanie okręgu. Wyczyść wszystko: Usunięcie wszystkich elementów z palety.
Strona: 7
Nagrywanie ekranu Aby użyć funkcji nagrywania ekranu, dotknij ikony . Włączanie/wyłączanie nagrywania ekranu Przesuń w lewo od prawej krawędzi ekranu, dotknij ikony , dotknij opcji ROZPOCZNIJ TERAZ, funkcja nagrywania ekranu rozpocznie działanie po 3 sekundach odliczania. Dotknij ikony , aby zatrzymać funkcję nagrywania ekranu, dotknij ikony , aby wyłączyć funkcję nagrywania ekranu.
Strona: 8
Aparat Aby otworzyć aplikację Aparat, wybierz pozycję Aparat. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów Za pomocą wbudowanego aparatu w tym urządzeniu można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Dotknij , aby nagrać film. Dotknij / , aby otworzyć lub zamknąć tryb HDR. Dotknij ikony , aby wybrać filtr. Dotknij , aby przełączyć się między przednim a tylnym obiektywem aparatu. Stuknij , aby skonfigurować inne ustawienia aparatu. Robienie zrzutów ekranu Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności. Wyświetlanie zdjęć i filmów Zdjęcia i filmy są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zdjęcia i filmy można wyświetlić w następujący sposób: Podczas korzystania z aplikacji Aparat dotknij miniatury zdjęcia. Przejdź do opcji Zdjęcia. Przejdź do opcji Files.
Strona: 9
Zrzuty ekranu są przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Zrzuty ekranu można wyświetlić w następujący sposób: Przejdź do opcji Zdjęcia. Przejdź do opcji Files.
Strona: 10
Sieć Przed nawiązaniem połączenia z Internetem należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Konfiguracja sieci WLAN. *Konfiguracja sieci komórkowej. Konfiguracja sieci VPN. Sieć komórkową można również udostępniać innym urządzeniom. *Konfiguracja hotspotu i tetheringu. Konfigurowanie sieci WLAN Przejdź do opcji Ustawienia > Sieć i internet > WLAN. Włącz przełącznik sieci WLAN i dotknij jednego z punktów hotspot na liście, aby połączyć się z Internetem. W przypadku połączenia z bezpiecznym punktem hotspot, aby uzyskać połączenie, należy wprowadzić login oraz hasło. *Konfigurowanie sieci komórkowej Przejdź do opcji Ustawienia > Sieć i internet > Sieć komórkowa. Uwaga: Niezbędna jest ważna karta SIM z usługą przesyłu danych. Jeśli nie masz karty SIM, skontaktuj się ze swoim operatorem. Konfigurowanie sieci VPN Sieci VPN używane wewnątrz organizacji umożliwiają bezpieczne przesyłanie prywatnych danych za pośrednictwem nieprywatnych sieci. Skonfigurowanie sieci VPN może być konieczne, na przykład w celu uzyskania dostępu do służbowej poczty e-mail. Należy poprosić administratora sieci o podanie ustawień koniecznych do skonfigurowania sieci VPN w sieci użytkownika. 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Sieć i internet > VPN. 2. Dotknij, aby edytować profil sieci VPN, w tym nazwę, typ i adres serwera, wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij pozycji ZAPISZ. 3. Dotknij, aby zmodyfikować lub usunąć połączenie VPN. Uwaga: Przed użyciem sieci VPN należy ustawić wzór, kod PIN lub hasło dla ekranu blokady. Przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Blokada ekranu, aby wybrać opcję blokady ekranu i ustawić blokadę ekranu. *Konfigurowanie hotspotu i tetheringu Hotspot osobisty można wykorzystać do udostępnienia połączenia internetowego komputerowi lub innemu urządzeniu. Przejdź do opcji Ustawienia > Sieć i internet > Hotspot i tethering i wykonaj następujące czynności: Dotnij opcji Hotspot WLAN, aby włączyć i skonfigurować hotspot. Możesz również skorzystać z funkcji Tethering przez Bluetooth lub Tethering przez USB. Uwaga: Aby znajomi mogli korzystać z Twojej sieci komórkowej, wystarczy podać im nazwę sieci oraz hasło.
Strona: 11
Gmail Jeśli urządzenie ma połączenie z siecią bezprzewodową, można za jego pomocą odbierać i wysyłać wiadomości e-mail. Aby otworzyć aplikację Gmail, wybierz pozycję Gmail. Konfigurowanie konta Gmail Możesz zalogować się w usłudze Gmail, jeśli masz konto Gmail. Jeśli nie masz konta poczty Gmail, musisz je utworzyć. Możesz także zarejestrować się za pomocą kont e-mail innych firm. Używanie poczty Gmail Po skonfigurowaniu konta poczty Gmail możesz użyć aplikacji Gmail do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
Strona: 12
Mapy Przed skorzystaniem z usługi Mapy należy wybrać następujące ustawienia. Przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Zaawansowane > Lokalizacja, aby włączyć dostęp do lokalizacji dla aplikacji firmy Google. Wyszukiwanie lokalizacji Wpisz adres, który chcesz odnaleźć, a następnie naciśnij przycisk Wyszukaj tutaj. Możesz także stuknąć opcję , a następnie na głos wypowiedzieć żądany adres. Bieżąca lokalizacja Dotknij , aby zobaczyć swoją bieżącą lokalizację. Planowanie trasy Dotknij i wypełnij pola „Twoja lokalizacja” i „Wybierz punkt docelowy” lub wybierz punkt początkowy jako „Twoja lokalizacja”. Wybierz sposób podróży: samochodem, autobusem lub pieszo.
Strona: 13
Synchronizacja Pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem możesz przenosić takie dane, jak muzyka, zdjęcia, pliki wideo, dokumenty, pliki pakietu aplikacji systemu Android (APK) itp. Łączenie urządzenia z komputerem Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Przeciągnij palcem z góry ekranu w dół. Na pasku powiadomień zobaczysz komunikat „Ładowanie urządzenia przez USB”. Dotknij opcji Ładowanie urządzenia przez USB, aby wyświetlić inne opcje. Tryb wyboru połączenia z komputerem Można wybrać następujące opcje: Urządzenie multimedialne (MTP): Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy dzwonki, na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer. Aparat (PTP): Wybierz ten tryb, jeśli chcesz przenieść tylko zdjęcia lub filmy na tablet lub pobrać je z tabletu na komputer. Tylko ładowanie: Wybierz ten tryb, jeśli chcesz tylko naładować urządzenie. MIDI: Wybierz ten tryb, jeśli chcesz, aby aplikacje z obsługą MIDI na urządzeniu współpracowały z programem MIDI na komputerze.
Strona: 14
Ustawienia Konfigurowanie języka 1. Wybierz pozycję Ustawienia > System > Języki i metody wprowadzania > Języki > Dodaj język. 2. Wybierz język, który chcesz dodać. 3. Naciśnij i przytrzymaj , aby przeciągnąć dodany język do pierwszego wiersza. Konfigurowanie blokady ekranu Przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Blokada ekranu i wybierz tryb blokady ekranu. Ustawianie dźwięku Przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięk Tutaj możesz ustawić domyślny dźwięk powiadomień, domyślny dźwięk alarmu i inne. Możesz też ustawić głośność multimediów, Głośność alarmu i Głośność powiadomień. Ustawianie rozpoznawania twarzy Przejdź do opcji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Odblokuj twarzą i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie. Tryb oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii zapobiega zbyt długiemu ładowaniu, co może narażać baterię na wysokie temperatury i napięcia, które mogą powodować szybsze starzenie się baterii. Po włączeniu tej funkcji ładowanie jest zatrzymywane po osiągnięciu 60% naładowania. Wybierz pozycję Ustawienia > Bateria > Tryb ochrony baterii, aby włączyć tryb ochrony baterii. Ochrona wzroku i informacje dotyczące bezpieczeństwa Ochrona wzroku Tryb ochrony wzroku jest włączony, ekran przyjmuje bursztynowy odcień, który redukuje emisję światła niebieskiego. Pozwala to na wygodne czytanie i wyświetlanie ekranu w słabo oświetlonych miejscach. Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlacz > Ochrona wzroku i dotknij pozycji Stan, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Regulacja temperatury kolorów: Przejdź do trybu Ochrona wzroku i przesuń suwak Temperatura kolorów, aby dostosować to ustawienie. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenia należy używać w dobrze oświetlonych miejscach i trzymać go w odpowiedniej odległości od oczu podczas użytkowania. Aby uniknąć zmęczenia oczu, rób okresowo przerwy od spoglądania na ekran. Reset fabryczny Reset fabryczny spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej twojego tabletu.
Strona: 15
Przed zresetowaniem tabletu wykonaj kopię zapasową ważnych danych. Wybierz opcję Ustawienia > System > Zresetuj opcje > Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne), a następnie dotknij RESETUJ TABLET > WYMAŻ WSZYSTKO, aby zresetować do domyślnych ustawień producenta.
Strona: 16
Dodatek Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi Aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub przypadkowego uszkodzenia produktu, przed jego użyciem należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w niniejszej sekcji. Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego używania urządzenia można znaleźć na stronie http://www.lenovo.com/safety. Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie Urządzenia nie wolno upuszczać, zginać ani przebijać. Nie wolno również wkładać do niego żadnych ciał obcych ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Delikatne komponenty wewnątrz mogłyby ulec uszkodzeniu. Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Może on pęknąć, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię, poddane działaniu dużej siły lub przygniecione ciężkim przedmiotem. Jeśli od ekranu odpryśnie szkło, nie należy dotykać kawałków szkła ani próbować usunąć ich z urządzenia. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze wsparciem technicznym Lenovo w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy, wymiany lub utylizacji. Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od miejsc, w których występuje wysokie napięcie, jak na przykład urządzenia elektryczne, grzejniki i kuchenki elektryczne. Urządzenia należy używać tylko w temperaturze od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F), aby uniknąć uszkodzeń. Urządzenia nie wolno narażać na działanie wody, deszczu, skrajnej wilgotności, potu ani innych płynów. Urządzenia nie wolno demontować ani modyfikować Urządzenie to jest urządzeniem zamkniętym. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika końcowego. Wszelkich napraw wewnętrznych może dokonać wyłącznie punkt serwisowy lub personel techniczny autoryzowany przez Lenovo. Próba otwarcia lub modyfikacji urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Uwaga dotycząca wbudowanych akumulatorów Nie wolno wymieniać wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli zostanie zainstalowany akumulator niewłaściwego typu. Skontaktuj się ze wsparciem Lenovo w sprawie wymiany. Uwaga dotycząca toreb z tworzywa sztucznego NIEBEZPIECZEŃSTWO: Torby z tworzywa mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Informacje o zasilaczu Urządzenie i zasilacz należy chronić przed wilgocią.
Strona: 17
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani pozostawiać go w miejscu, gdzie mogłoby zostać zmoczone wodą lub innym płynem. Używać wyłącznie metod ładowania zatwierdzonych przez producenta. Uwaga: Należy używać wyłącznie standardowych zasilaczy firmy Lenovo. Użycie zasilaczy innych firm wpłynie na szybkość ładowania, powodując nieprawidłowe ładowanie i możliwe uszkodzenie sprzętu. Podłączyć standardowy zasilacz do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Aby podłączyć urządzenie do komputera lub urządzenia zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszym, należy użyć standardowego kabla danych. Urządzenia ładujące mogą się nagrzewać podczas ich normalnego używania. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia ładującego. Urządzenie ładujące należy odłączyć od źródła zasilania w każdej z następujących sytuacji: Urządzenie ładujące zostało wystawione na działanie deszczu, płynu lub nadmiernej wilgoci. Urządzenie ładujące wykazuje oznaki uszkodzenia fizycznego. Urządzenie ładujące wymaga oczyszczenia. Ostrzeżenie: Firma Lenovo nie podnosi odpowiedzialności za działanie ani bezpieczeństwo produktów, których nie wyprodukowała lub nie zatwierdziła. Należy używać wyłącznie zasilaczy i akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Lenovo. Dyrektywa UE w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE) — zasilacze zewnętrzne (rozporządzenie (UE) 2019/1782) Produkty Lenovo są przeznaczone do współpracy z wieloma zgodnymi zasilaczami. Aby sprawdzić zgodne zasilacze, należy przejść do strony https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc. Szczegółowe dane techniczne zasilacza komputera można znaleźć na stronie https://support.lenovo.com. Ostrzeżenie o wysokim natężeniu dźwięku Ostrzeżenie: Długotrwałe wystawienie na głośne dźwięki pochodzące z jakiegokolwiek źródła może powodować uszkodzenia słuchu. Im wyższy poziom głośności dźwięku, tym krótszy czas potrzebny, aby słuch uległ uszkodzeniu. Aby chronić swój słuch: Ogranicz ilość czasu korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Unikaj zwiększania głośności w celu wytłumienia zakłóceń dochodzących z zewnątrz. Jeśli nie słyszysz tego, co mówią osoby w otoczeniu, zmniejsz głośność urządzenia. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, m.in. wrażenia nacisku lub pełności w uszach, dzwonienia lub przytłumionej mowy, przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokiej głośności dźwięku przez dłuższy okres. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trakcie jazdy pojazdem silnikowym lub rowerem. Na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na względzie bezpieczeństwo własne i innych osób. Należy postępować zgodnie z prawem. Lokalne przepisy mogą regulować sposób używania urządzeń elektronicznych, takich jak to urządzenie, podczas jazdy motorem lub rowerem. Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami Gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, urządzenia nie wolno zgniatać, palić, wrzucać do
Strona: 18
wody ani pozbywać się go w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z lokalnymi przepisami. Niektóre części wewnętrzne zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwego pozbycia się ich mogą wybuchnąć, wyciec lub mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz „Informacje o recyklingu i ochronie środowiska”. Urządzenie i jego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci Urządzenie zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte przez małe dzieci, stwarzając ryzyko dla ich zdrowia i życia. Ponadto szklany ekran może ulec potłuczeniu lub pęknięciu w przypadku zderzenia z twardą powierzchnią. Należy chronić swoje dane i oprogramowanie Nie należy usuwać nieznanych plików ani zmieniać nazw plików i katalogów nieutworzonych przez siebie. W przeciwnym wypadku oprogramowanie urządzenia może przestać działać. Korzystanie z zasobów sieciowych może narazić urządzenie na działanie wirusów komputerowych, hakerów, oprogramowania szpiegującego oraz innych szkodliwych czynników, które mogą uszkodzić urządzenie, oprogramowanie lub dane. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony w postaci zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego oraz aktualizację takiego oprogramowania spoczywa na użytkowniku. Urządzenie należy przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak wentylatory, radia, głośniki o dużej mocy, klimatyzacja czy kuchenki mikrofalowe. Silne pola magnetyczne generowane przez te urządzenia mogą uszkodzić ekran i dane zapisane w urządzeniu. Urządzenie generuje ciepło Podczas pracy urządzenia lub ładowania akumulatora niektóre części mogą się nagrzewać. Ich temperatura zależy od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami urządzenia. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Oświadczenie o zgodności z regulacjami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
Strona: 19
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Telephone: 1-919-294-5900 Przestroga ISED Niniejsze urządzenie spełnia wymagania norm RSS Innovation, Science and Economic Development Canada dotyczących urządzeń niewymagających licencji. Używanie urządzenia podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym mogące powodować niepożądane działanie urządzenia. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Oświadczenie o zgodności z japońską normą VCCI Klasa B この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱 説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B Japońskie oświadczenie o zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nieprzekraczającym 20 A na fazę 日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品 Informacje o ochronie środowiska, przetwarzaniu wtórnym i utylizacji Oświadczenie o przetwarzaniu wtórnym Firma Lenovo zachęca do odpowiedzialnego przetwarzania wtórnego niepotrzebnych urządzeń informatycznych. Firma Lenovo oferuje różnorodne programy i usługi pomocne w takim przetwarzaniu. Informacje dotyczące przetwarzania wtórnego produktów Lenovo są dostępne pod adresem http://www.lenovo.com/recycling. Ważne informacje dotyczące baterii i dyrektywy WEEE Sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii oznaczonych symbolem przekreślonego kosza nie można wyrzucać jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. waste electrical and electronic equipment, WEEE) należy utylizować oddzielnie, korzystając z dostępnej infrastruktury, która umożliwia odbiór tych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, przetworzenia wtórnego lub utylizacji. Gdy to możliwe, należy wyjąć i oddzielić baterie od sprzętu WEEE przed umieszczeniem sprzętu WEEE w strumieniu zbiórki odpadów. Akumulatory należy zbierać oddzielnie przy użyciu dostępnej infrastruktury zwrotu,
Strona: 20
recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Informacje właściwe dla kraju użytkowania są dostępne pod adresem http://www.lenovo.com/recycling. Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Brazylii Declarações de Reciclagem no Brasil Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo. Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Japonii Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Japonii są dostępne pod adresem: http://www.lenovo.com/recycling/japan. Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Indii Informacje o przetwarzaniu wtórnym i utylizacji dotyczące Indii są dostępne pod adresem: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html. Symbole dotyczące przetwarzania wtórnego baterii i akumulatorów Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii dotyczące Tajwanu Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Stanów Zjednoczonych i Kanady Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej Informacje o programie ENERGY STAR
Strona: 21
ENERGY STAR® to wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, którego celem jest oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur. Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Na komputerze może być umieszczony znak ENERGY STAR. Znak ten może też być wyświetlany w interfejsie ustawień oszczędzania energii. Tablety Lenovo o następującej nazwie modelu oznaczone znakiem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami programu ENERGY STAR dla tabletów. Lenovo TB-X605FC Używając produktów zakwalifikowanych do programu ENERGY STAR i wykorzystując opcje zarządzania zasilaniem tabletu, użytkownik zmniejsza pobór energii elektrycznej. Zmniejszony pobór energii elektrycznej pozwala zmniejszyć zanieczyszczenie, poziom emisji gazów cieplarnianych oraz wydatki związane ze zużywaniem prądu. Więcej informacji o programie ENERGY STAR można znaleźć w witrynie: http://www.energystar.gov. Uwaga dotycząca klasyfikacji eksportowej Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom dotyczącym eksportu EAR i posiada numer klasyfikacji eksportowej ECCN 5A992.c. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Rozwiązywanie problemów Podczas instalowania aplikacji wyświetla się monit o niewystarczającej ilości pamięci masowej Zwolnij miejsce na dysku i ponownie spróbuj zainstalować aplikację. Ekran dotykowy nie działa lub nie jest wystarczająco czuły Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 10 sekund, aby uruchomić urządzenie ponownie. Urządzenie nie włącza się lub występuje awaria systemu Ładuj akumulator przez pół godziny, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie ponownie. Nie można uzyskać dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Uruchom ponownie router bezprzewodowy lub przejdź do opcji Ustawienia i uruchom ponownie sieć WLAN. Urządzenia nie można wybudzić ze stanu uśpienia Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 10 sekund, aby uruchomić urządzenie ponownie.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Lenovo Tab M10, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Lenovo Tab M10. Upewnij się, że opisujesz trudności z Lenovo Tab M10 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Lenovo Tab M10

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Lenovo Tab M10. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Lenovo
  • Produkt: Tablett
  • Model/nazwa: Tab M10
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Węgierski, Niemiecki, Polski, Włoski, Rumuński, Francuski, Francuski