Network Space MAX

Instrukcja LaCie Network Space MAX

Network Space MAX

Podręcznik dla LaCie Network Space MAX w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 24 stron.

Strona: 1
PL Instalacja 1. Podłącz zasilanie. 2. Podłącz kabel ethernetowy do napędu i do swojej sieci lokalnej (routera lub koncentratora). 3. Włącz napęd wciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez dwie sekundy. Kiedy kontrolka przestanie migać, napęd jest gotowy do użycia. Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć napęd, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund aż dioda LED zacznie migać. Kiedy dioda się wyłączy, oznacza to zakończenie pracy napędu. Konfiguracja i dostęp do strony administratora Strona administratora pomoże ci dokonać modyfikacji ustawień segmentu LaCie Network Space MAX. Aby uruchomić stronę administratora: 1. Zainstaluj i uruchom program LaCie Network Assistant, znajdujący się na płycie CD LaCie Utilities. 2. Kliknij ikonę LaCie Network Assistant (w zasobniku systemowych dla systemu Windows, na pasku menu dla komputerów Mac), a następnie NetworkSpaceMAX > Web Access... 3. Przy pierwszym logowaniu na stronę administratora w przeglądarce wczytany zostanie program instalacyjny. Dokończ pracę z Kreatorem ustawień i zapamiętaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby móc się w przyszłości logować. Dostęp do dysków wspólnych 1. Kliknij ikonę LaCie Network Assistant , a następnie NetworkSpaceMAX > [nazwa dysku wspólnego]. Segment LaCie Network Space MAX ma domyślnie trzy dyski wspólne, do których dostęp uzyskać można poprzez LaCie Network Assistant: OpenShare, MyShare i USBShare. Uwaga: USBShare pojawi się w LaCie Network Assistant tylko jeśli w trakcie konfiguracji została mu przydzielona określona przestrzeń. Szczegóły w Podręczniku użytkownika. OpenShare to dysk publiczny (dostępny dla każdego użytkownika sieci), nie wymaga logowania i jest dostępny, kiedy napęd podłączony jest do sieci (Ethernet). MyShare to dysk prywatny (dostępny dla administratora), wymaga logowania (login domyślny = admin, hasło domyślne = admin) i jest dostępny, kiedy napęd podłączony jest do sieci (Ethernet). USBShare jest publiczny, nie wymaga logowania i jest dostępny, kiedy napęd podłączony jest do sieci (Ethernet) lub komputera (USB). UserShare to dysk prywatny, wymaga logowania i jest dostępny, kiedy napęd podłączony jest do sieci (Ethernet). Uwaga: Jeśli napęd połączony jest do twojego komputera przez port USB, pojawi się na komputerze jako dysk fizyczny. Segment Network Space 2 MAX jest skonfigurowany domyślnie przez system RAID0. Informacje na temat zmian trybu RAID i zarządzania napędem dostępne są w Podręczniku użytkownika, który znaleźć można na załączonej płycie CD LaCie Utilities lub na stronie internetowej www.lacie.com

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące LaCie Network Space MAX, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie Network Space MAX. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie Network Space MAX tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o LaCie Network Space MAX

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie Network Space MAX. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Serwery
  • Model/nazwa: Network Space MAX
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Finlandia, Turecki, Grecki, Chiński