Little Big Disk

Instrukcja LaCie Little Big Disk

Little Big Disk

Podręcznik dla LaCie Little Big Disk w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 24 stron.

Strona: 1
PL Etapy konfiguracji 1. Podłączkabel,któryobsługujetechnologięThunderboltdojednegozportówinterfejsuLittleBigDiskThunderboltSeries(rys.1). PodłączdrugikonieckablatoportuzgodnegoztechnologiąThunderboltwkomputerzeMacintosh.Dodatkowyportinterfejsuna LittleBigDiskThunderboltmożebyćwykorzystanydopołączeniaszeregowegokompatybilnychurządzeń. UWAGA:TechnologiaThunderboltobsługujedosiedmiuurządzeńpołączonychszeregowo,wliczającwtokomputer. 2. PodłączdołączonezewnętrzneźródłozasilaniadogniazdkaidoLittleBigDiskThunderboltSeries(rys.2).Urządzeniewłączysię automatyczniepodpodłączeniudoprądu. 3. UrządzeniemagazynująceLittleBigDiskThunderboltSeriespojawisięnapulpicieMacintosha. UWAGA:Dwawewnętrznedyskisąwstępnieskonfigurowanejako ZestawRAIDzprzeplotemprzedstawianyjestnapulpiciesystemu MacOSXwpostaciikonypojedynczegodysku. RAID:ZapomocąprogramównarzędziowychsystemuMacOSXmożnaskonfigurowaćRAIDjakozestawlustrzanyRAIDwcelu zabezpieczeniadanych.ZestawlustrzanyRAIDkopiujetesameplikinakażdydysk,cowpływanaszybkośćtransferudanychidostępną pojemność.WięcejinformacjinatematRAIDznajdujesięwPodręcznikuużytkownika. UWAGA:PrzedodłączeniemdyskuLittleBigDiskThunderboltodkomputerausuńpartycję(partycje)zpulpituMaca.Szczegółyznajdują sięwPodręcznikuużytkownika. DiodaLEDpracydysku/Przyciskzasilania NiebieskadiodaLEDpełnifunkcję: ·wskaźnikapracydysku ·przyciskuzasilania Środkiostrożności DyskówLittleBigDiskThunderbolt niewolnoukładaćjedennadrugim.NiewolnowystawiaćdyskuLittleBigDiskThunderboltna działanietemperaturpowyżej35°C.Nienależynarażaćurządzenianadziałaniepłynów.Należykorzystaćwyłączniezprzewoduzasilania dołączonegodourządzenia. Informacjegwarancyjne FirmaLaCiegwarantuje,żewnormalnychwarunkacheksploatacjijejproduktybędąwolneodjakichkolwiekwadmateriałowychi wykonaniaprzezwskazanyokresgwarancji.Gwarancjazaczynaobowiązywaćwdniudostawy.Jeżeliwokresiegwarancyjnymniniejszy produktzostanieuznanyzawadliwy,firmaLaCie,wedługwłasnegouznania,dokonajegonaprawylubwymiany. Niniejszagwarancjatraciważność,jeżeli: •produktbyłużywanywniewłaściwysposóblubprzechowywanywnieodpowiednichwarunkach; •produktzostałnaprawiony,zmodyfikowanylubzmieniony,oilefirmaLaCienieudzieliłanapiśmiewyraźnejzgodynatakąnaprawę, modyfikacjęlubzmianę; •produktbyłprzedmiotemnadużycia,zaniedbania,zostałuszkodzonywskutekawariielektrycznej,niewłaściwegoopakowania, wypadkulubdziałaniasiłprzyrody; •produktzostałnieprawidłowozainstalowany; •numerseryjnyproduktuzostałuszkodzonylubusunięty; •uszkodzonaczęśćjestczęściąpodlegającąwymianie,takąjakkieszeńitp.; •plombazabezpieczającanaobudowiejestuszkodzona. SzczegółyznajdująsięwPodręcznikuużytkownika.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące LaCie Little Big Disk, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie Little Big Disk. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie Little Big Disk tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o LaCie Little Big Disk

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie Little Big Disk. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Dyski twarde
  • Model/nazwa: Little Big Disk
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Słowacki