d2 Quadra 2TB

Instrukcja LaCie d2 Quadra 2TB

d2 Quadra 2TB

Podręcznik dla LaCie d2 Quadra 2TB w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 22 stron.

Strona: 1
PL Etapy konfiguracji 1. Podłącz zasilanie. 2. Podłącz przewód USB 3.0, FireWire 800 lub eSATA do komputera i do dysku. UWAGA: jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo USB 3.0, dostarczony kabel USB 3.0 można podłączyć do gniazda USB 2.0. W takiej sytuacji prędkość przesyłania plików jest ograniczona zgodnie ze specyfikacją standardu USB 2.0. Aby wykorzystać duże szybkości transmisji, które zapewnia standard SuperSpeed USB 3.0, można zainstalować dodatkową kartę PCI-Express USB 3.0 (w komputerze stacjonarnym) lub ExpressCard/34 USB 3.0 (w komputerze przenośnym). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie WWW pod adresem www.lacie.com/accessories. 3. Włącz dysk, ustawiając włącznik zasilania w pozycji On. Dysk zostanie zamontowany w oknie Mój komputer (system Windows XP), Komputer (system Vista lub Windows 7) lub na pulpicie (komputery Mac). 4. Przez użyciem dysku należy uruchomić aplikację LaCie Setup Assistant, aby sformatować dysk. Aplikacja ta: • optymalizuje dysk odpowiednio do potrzeb użytkownika; • kopiuje podręcznik i programy narzędziowe na dysk. Aby uruchomić aplikację LaCie Setup Assistant: Użytkownicy systemu Windows: Kliknij dwukrotnie ikonę dysku LaCie w oknie Mój komputer/Komputer. Użytkownicy systemu Mac: Kliknij dwukrotnie ikonę LaCie Setup Assistant na pulpicie. UWAGA: Jeżeli aplikacja LaCie Setup Assistant nie zostanie uruchomiona lub jeżeli jej działanie zostanie przerwane po rozpoczęciu formatowania, dysk nie będzie gotowy do użycia i konieczne będzie jego ręczne sformatowanie. Podręcznik użytkownika i programy narzędziowe nie będą dostępne na dysku i będzie trzeba pobrać je z witryny firmy LaCie: www.lacie.com. UWAGA: Użycie aplikacji LaCie Setup Assistant nie uniemożliwia korzystania z własnych programów narzędziowych komputera w celu sformatowania napędu LaCie lub dokonania jego podziału na partycje. Wystarczy wykonać wszystkie instrukcje aplikacji Setup Assistant, a następnie za pomocą własnego programu narzędziowego komputera (Zarządzanie dyskami w przypadku systemu Windows lub Disk Utility w przypadku systemu Macintosh) ponownie sformatować dysk. 5. Zainstaluj oprogramowanie LaCie Shortcut Button (oprogramowanie przycisku skrótów), aby włączyć tę funkcję. Środki ostrożności Nie należy układać w stos więcej niż 3 dysków twardych LaCie d2 Quadra. Nie należy wystawiać dysków na działanie temperatur powyżej 35°C (95°F) lub, w przypadku dysków ułożonych w stos, 30°C (86°F). Nie należy narażać urządzenia na działanie płynów. Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilania dołączonego do urządzenia. Informacje gwarancyjne Firma LaCie gwarantuje, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych jej produkty wolne będą od wad materiałowych i wykonania przez wskazany okres gwarancyjny. Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu dostawy. Jeżeli w okresie gwarancyjnym niniejszy produkt zostanie uznany za wadliwy, firma LaCie, według własnego uznania, dokona jego naprawy lub wymiany. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeżeli: • produkt był używany w niewłaściwy sposób lub przechowywany w nieodpowiednich warunkach; • produktzostałnaprawiony,zmodyfikowanylubzmieniony,oilefirmaLaCienieudzieliłanapiśmiewyraźnejzgodynatakąnaprawę, modyfikacjęlubzmianę; • produkt był przedmiotem nadużycia, zaniedbania, został uszkodzony wskutek awarii elektrycznej, niewłaściwego opakowania, wypadku lub działania sił przyrody; • produkt został nieprawidłowo zainstalowany; • numer seryjny produktu został uszkodzony lub usunięty; • uszkodzona część jest częścią podlegającą wymianie, taką jak tacka itp.; • plomba zabezpieczająca na obudowie jest uszkodzona. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika (wstępnie umieszczonym na dysku). Szczegółowa lista gwarancji dotyczących różnych produktów znajduje się na stronie WWW pod adresem www.lacie.com/products/warranty.htm. Najnowszą dokumentację i aktualizacje oprogramowania można znaleźć pod adresem www.lacie.com/support/.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące LaCie d2 Quadra 2TB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie d2 Quadra 2TB. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie d2 Quadra 2TB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o LaCie d2 Quadra 2TB

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie d2 Quadra 2TB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Dyski twarde
  • Model/nazwa: d2 Quadra 2TB
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Francuski, Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Finlandia, Turecki, Grecki