Instrukcja LaCie d2 Network 2

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie d2 Network 2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Nas
  • Model/nazwa: d2 Network 2
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Portugalski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Polski, Rosyjski, Finlandia, Turecki

Spis treści

Strona: 27
PL
Czynność 1: Podłączanie
A. Podłącz zasilanie.
B. Podłącz kabel sieciowy Ethernet do serwera d2 Network 2 oraz do sieci za pośrednictwem gniazda
Ethernet bądź bezpośrednio do routera, przełącznika lub koncentratora.
C. Włącz serwer d2 Network 2, przestawiając przełącznik zasilania z tyłu obudowy do pozycji ON (WŁ.).
UWAGA: Poczekaj około 3 minuty na uruchomienie serwera d2 Network 2 i udostępnienie go
w sieci (dioda LED z przodu obudowy przestanie migać).
Czynność 2: Dostęp do strony administratora
A. Zainstaluj w komputerze narzędzie LaCie Network Assistant z płyty CD LaCie Utilities. Następnie:
Użytkownicy systemu Windows: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Network
Assistant na obszarze zasobnika systemowego.
Użytkownicy systemu Mac: Kliknij ikonkę programu LaCie Network Assistant na pasku menu.
Użytkownicy systemu Linux: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonkę programu LaCie Network
Assistant na pasku zadań.
B. Z menu wybierz Configuration Window (Okno konfiguracji).
Jeśli w lewej kolumnie pojawi się więcej niż jeden serwer LaCie, wybierz LaCie-d2.
C. Upewnij się, że wybrano zakładkę Network (Sieć), a następnie kliknij odnośnik LaCie-d2. W domyślnej
przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona administratora.
Procedura ustawiania
Strona: 28
D. Przy pierwszym logowaniu na stronę administratora w przeglądarce wczytany zostanie Setup Wizard
(Kreator ustawień). Setup Wizard (Kreator ustawień) obejmuje trzy części:
• General Settings (Ustawienia ogólne): nazwy urządzenia (opcjonalnie) i tworzenie hasła
administratora.
• Time Configuration (Ustawienia czasu): Wybór pomiędzy ręcznym ustawianiem daty i godziny lub
synchronizacją z serwerem zewnętrznym.
• Disk Configuration (Ustawienia dysku): Wybór całkowitej przestrzeni dysku udostępnianej, gdy
napęd jest podłączony do komputera za pośrednictwem gniazda USB oraz gdy komputer jest
podłączony do sieci. Wartość ta może wynosić od 0 do 500 GB (wartość domyślna to 0 GB).
W przypadku zwiększania przestrzeni USBShare konieczne jest sformatowanie dysku wspólnego. Po
zakończeniu programu Setup Wizard (Kreator ustawień) przejdź do opcji Drive Information
(Właściwości napędu) > USB Drive (Napęd USB), a następnie wybierz polecenie Format (Formatuj).
Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.
WAŻNE: Firma LaCie zdecydowanie zaleca, aby nie ustawiać pojemności USBShare większej niż 128 GB
bez formatowania USBShare do systemu plików NTFS lub HFS+ przy pomocy oryginalnych narzędzi
dyskowych systemu operacyjnego.
E. Po zakończeniu można przejść do strony administratora, klikając Finish (Zakończ).
UWAGA: Na stronie Setup Wizard (Kreator ustawień) można również zmienić język.
UWAGA: Zmiana nazwy urządzenia jest również możliwa w późniejszym czasie na stronie administratora.
UWAGA: W razie potrzeby napędowi można przyporządkować statyczny adres IP w części Network (Sieć)
strony administratora.
F. Serwer d2 Network 2 jest skonfigurowany i gotowy do użycia.
Czynność 3: Dostęp do dysku wspólnego
A. Kliknij ikonę programu LaCie Network Assistant w zasobniku systemowym (Windows), na pasku menu
(Mac) lub na pasku zadań (Linux).
B. Pod nazwą urządzenia LaCie-d2 kliknij Public (Publiczny).
C. W systemowej przeglądarce plików zostanie otwarty wolumen Public (Publiczny). Pliki można przenosić
do tego wolumenu w zwykły sposób.
UWAGA: Więcej informacji na temat połączenia USB można znaleźć w Podręczniku użytkownika znajdującym
się na płycie CD.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o LaCie d2 Network 2

Zadaj pytanie o LaCie d2 Network 2

Masz pytanie dotyczące LaCie d2 Network 2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie d2 Network 2. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie d2 Network 2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.