301544

Instrukcja LaCie 301544

301544

Podręcznik dla LaCie 301544 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 40 stron.

Strona: 1
Instalacja Przed rozpoczęciem instalacji: • Przygotuj załączoną wkładkę z numerem umowy zachowywania kopii zapasowych na serwerze przez 1 rok. Monit o podanie numeru zostanie wyświetlony podczas instalacji. (Rys. 1). • Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika. 1. Podłącz kabel sieci Ethernet do urządzenia CloudBox i sieci lokalnej (do routera lub koncentratora) (rys. 2). 2. Podłącz zasilanie (rys. 3). 3. Włącz urządzenie CloudBox, naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk zasilania. Gdy dioda z przodu obudowy przestanie migać, urządzenie CloudBox będzie gotowe do pracy (rys. 4). Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć dysk, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania, aż przestanie migać dioda LED. Zgaśnięcie diody LED oznacza wyłączenie dysku. Konfiguracja (Setup) BARDZO WAŻNE: • sieć lokalna musi mieć dostęp do Internetu, aby program instalacyjny CloudBox Setup Wizard mógł przeprowadzić instalację; • program instalacyjny CloudBox Setup Wizard przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji w kilku prostych krokach; • urządzenie CloudBox będzie dostępne po zakończeniu instalacji przez program instalacyjny i weryfikacji konta online. 1. Zainstaluj i uruchom program LaCie Network Assistant znajdujący się na dysku CD-ROM LaCie Utilities (rys. 5). Aplikacja LaCie Network Assistant pomoże użytkownikowi uruchomić program instalacyjny CloudBox Setup Wizard. 2. Program instalacyjny CloudBox Setup Wizard można uruchomić na dwa sposoby: a. poprzez aplikację LaCie Network Assistant; oraz b. poprzez przeglądarkę internetową użytkownika. a. Program LaCie Network Assistant (zalecane) System Windows® : Kliknij ikonę programu LaCie Network Assistant znajdującą się w obszarze zasobnika systemowego (prawy dolny róg ekranu) i wybierz kolejno opcje CloudBox > Web Access... (rys. 6). System Mac® : Kliknij ikonę programu LaCie Network Assistant znajdującą się na pasku menu (prawy górny róg ekranu) i wybierz kolejno opcje CloudBox > Web Access... (rys. 7). b. Aby uruchomić program Setup Wizard za pomocą przeglądarki, wpisz nazwę urządzenia CloudBox na pasku adresu (w zależności od przeglądarki domyślny adres to http://cloudbox lub http://cloudbox.local, rys. 8). PL
Strona: 2
3. W przeglądarce zostanie wczytany program instalacyjny. Dokończ instalację i zachowaj nazwę użytkownika oraz hasło, aby móc się logować w przyszłości. Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie numeru kontraktu. Numer kontraktu znajduje się na wkładce dostarczonej razem z urządzeniem (rys. 9). NIE MOŻNA ODZYSKAĆ LOGINU I HASŁA ADMINISTRATORA. Firma LaCie zdecydowanie zaleca zachowanie nazwy użytkownika i hasła dla konta administratora, ponieważ nie można ich odzyskać. Przenoszenie plików i kopie zapasowe Teraz istnieje możliwość bezpiecznego przechowywania ważnych plików w urządzeniu CloudBox. Kopie zapasowe danych będą automatycznie zapisywane online. Aby rozpocząć przechowywanie danych w urządzeniu CloudBox: • Skopiuj ręcznie pliki z komputera na urządzenie CloudBox. • Skopiuj automatycznie pliki z komputera na urządzenie CloudBox, korzystając z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Aby skonfigurować tworzenie kopii zapasowych, uruchom program LaCie Backup Assistant znajdujący się na dysku CD-ROM LaCie Utilities. Uwaga: więcej informacji dotyczących kopiowania plików na urządzenie LaCie CloudBox znajduje się w Podręczniku użytkownika. Narzędzie LaCie Dashboard Urządzeniem LaCie CloudBox można zarządzać za pomocą narzędzia w postaci strony administratora. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć foldery użytkownika, ustawiać przydziały magazynowania dla każdego użytkownika, zmieniać ustawienia sieciowe urządzenia, przywracać dane z kopii zapasowych online oraz wykonywać wiele więcej działań. Więcej informacji dotyczących uruchamiania tego narzędzia i zarządzania urządzeniem LaCie CloudBox znajduje się w Podręczniku użytkownika (rys. 10). PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące LaCie 301544, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji LaCie 301544. Upewnij się, że opisujesz trudności z LaCie 301544 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o LaCie 301544

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla LaCie 301544. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: LaCie
  • Produkt: Serwery
  • Model/nazwa: 301544
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Finlandia, Turecki, Grecki, Chiński, Arabski