Instrukcja HP Deskjet 3055A

Zobacz poniższy poradnik dla HP Deskjet 3055A. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: HP
  • Produkt: Drukarka
  • Model/nazwa: Deskjet 3055A
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia

Spis treści

Strona: 88
HP DESKJET 3050A ALL-IN-ONE J611 SERIES
Czarny pojemnik
Pojemnik trójkolorowy
301
301
www.hp.com/support
Zacznij od wykonania
czynności opisanych na
plakacie instalacyjnym.
Polski
Strona: 89
90
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
ePrint
ePrint jest darmową usługą firmy HP zapewniającą łatwą i bezpieczną metodę drukowania poprzez wysyłanie
wiadomości email na adres email drukarki. Jeśli możesz wysłać email, możesz korzystać z ePrint!
•	 Aby korzystać z ePrint, drukarka musi być połączona z Internetem poprzez połączenie przewodowe lub
bezprzewodowe.
•	 Jeśli ePrint nie zostało włączone w trakcie pierwszej instalacji oprogramowania, naciśnij przycisk ePrint na panel
sterowania, aby włączyć ePrint, a następnie postępuj według instrukcji na wyświetlaczu drukarki.
•	 Po włączeniu ePrint musisz zgodzić się na warunki korzystania z usług WWW. Patrz dokument “WARUNKI
KORZYSTANIA z HP ePRINT, aplikacji dla drukarek i ePrintCenter dla drukarek HP podłączonych do Internetu”
znajdujący się w pudełku z drukarką lub w Internecie pod adresem www.hp.com/go/ePrintCenter.
•	 Jeśli ePrint zostało włączone, naciśnij przycisk ePrint na panelu sterowania, aby zobaczyć adres email drukarki, stan
ePrint, sprawdzić i zarządzać aktualizacjami urządzenia i inne.
•	 Przejdź na stronę www.hp.com/go/ePrintCenter aby dowiedzieć się więcej na temat ePrint i zarejestrować drukarkę.
XXXXXXXXXX
PRINT SCAN COPY
7
Polski
Wróć: Powraca do poprzedniego ekranu.
Anuluj: Zatrzymuje bieżącą operację, przywraca ustawienia domyślne.
Ustawienia: Otwiera menu Ustawienia, w którym można sprawdzić poziomy tuszu, zmienić ustawienia
automatycznego wyłączania, przeprowadzić czynności konserwacyjne i ustawić język i region.
Przycisk Włącz
Wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego: Niebieski wskaźnik oznacza połączenie bezprzewodowe. Migający wskaźnik
oznacza, że sieć bezprzewodowa jest włączona, ale drukarka nie ma połączenia z siecią. Naciśnięcie przycisku otwiera menu
komunikacji bezprzewodowej. Menu komunikacji bezprzewodowej służy do drukowania stron konfiguracji sieci i testowych,
sprawdzania siły sygnału bezprzewodowego, nawiązywania połączenia Wi-Fi Protected Setup (WPS) i innych czynności.
Wskaźnik i przycisk ePrint: Biały wskaźnik wskazuje oznacza połączenie z ePrint. ePrint umożliwia wysyłanie
obrazów i dokumentów na adres email drukarki.
Przyciski wybierania: Służą do wybierania pozycji na wyświetlaczu drukarki.
Strona: 90
91
Windows Mac
Podłączanie dodatkowych komputerów do sieci
Drukarkę HP Deskjet można współdzielić z innymi komputerami, które są podłączone do sieci domowej. Jeżeli drukarka
HP Deskjet jest już podłączona do sieci domowej i zainstalowana w komputerze, każdy dodatkowy komputer wymaga
tylko instalacji oprogramowania HP Deskjet. Podczas instalacji oprogramowania, wykryje ono automatycznie w sieci
urządzenie HP Deskjet. Ponieważ drukarka HP Deskjet jest już podłączona do sieci, nie ma potrzeby jej ponownej
konfiguracji przy instalacji oprogramowania HP Deskjet na kolejnych komputerach.
Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe
Jeśli początkowo urządzenie HP Deskjet zostało zainstalowane z połączeniem USB, można je później zamienić na
połączenie bezprzewodowe.
Informacje o sieci bezprzewodowej
1.	 W menu Start komputera wybierz Wszystkie
programy lub Programy i wybierz HP.
2.	 Wybierz HP Deskjet 3050A J61
1 series.
3.	 Wybierz Konfiguracja urządzenia i wybór
oprogramowania.
4.	 Wybierz Zamień drukarkę podłączoną przez
USB na bezprzewodową. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Użyj Asystenta konfiguracji HP z folderu Aplikacje/
Hewlett-Packard/Narzędzia urządzenia, aby zmienić
połączenie pomiędzy oprogramowaniem ma drukarką
na bezprzewodowe.
Dowiedz się o drukowaniu bezprzewodowym
Najświeższe informacje na temat drukowania bezprzewodowego znajdziesz na stronie www.hp.com/go/wirelessprinting.
Automatyczne łączenie z siecią bezprzewodową (dla
komputerów połączonych bezprzewodowo z siecią)
Automatyczne łączenie z siecią bezprzewodową automatycznie skonfiguruje drukarkę z ustawieniami sieci
bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z plakatem instalacyjnym i wyświetlaczem drukarki, aby skonfigurować sprzęt
drukarki, a następnie włóż płytę CD z oprogramowaniem. Oprogramowanie przeprowadzi Cię przez instalację. Jeśli
metoda Automatyczne łączenie z siecią bezprzewodową nie ma zastosowania do posiadanej konfiguracji lub systemu
operacyjnego, oprogramowanie zaproponuje inną metodę instalacji sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać informacje o
instalacji sieci bezprzewodowej, przejdź na stronę www.hp.com/go/wirelessprinting.
Polski
Strona: 91
92
Zużycie atramentu
Uwaga: Tusz z pojemników jest wykorzystywany w drukarce na wiele sposobów, w tym do inicjalizacji, która
przygotowuje pojemniki do drukowania, oraz do serwisowania głowic drukujących, co pozwala na ich oczyszczenie
i zapewnia prawidłowy przepływ tuszu. Dodatkowo, po zakończeniu używania pojemnika pozostaje w nim niewielka
ilość tuszu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hp.com/go/inkusage.
Wyszukiwanie dodatkowych informacji
Wymagania zasilania:
Zasilacz: 0957-2286
Napięcie wejściowe: 100-240 V prądu przemiennego (+/- 10%)
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Uwaga: Używaj tylko wraz z zasilaczem dostarczonym przez firmę HP.
Informacje na temat instalacji znajdziesz w arkuszu instalacyjnym. Wszystkie inne informacje na temat urządzenia
można znaleźć w pomocy elektronicznej i w pliku Readme. Pomoc elektroniczna jest instalowana automatycznie podczas
instalacji oprogramowania drukarki. Pomoc elektroniczna zawiera instrukcje na temat funkcji urządzenia i rozwiązywania
problemów. Zawiera także dane techniczne urządzenia, informacje prawne, środowiskowe i dotyczące pomocy
technicznej. Plik Readme zawiera informacje na temat kontaktu z pomocą techniczną HP, wymagania systemowe oraz
najnowsze informacje na temat produktu. W przypadku komputerów bez napędu CD/DVD, przejdź na stronę
www.hp.com/support, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki.
Instalacja pomocy elektronicznej
W celu zainstalowania pomocy elektronicznej, włóż płytę CD z oprogramowaniem do komputera i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
Jeżeli oprogramowanie zostało zainstalowane za pomocą pakietu pobranego z Internetu, pomoc elektroniczna została
zainstalowana wraz z oprogramowaniem.
Położenie pliku Readme
Włóż płytę CD z oprogramowaniem. Na płycie CD
z oprogramowanie znajdź plik ReadMe.chm. Kliknij
ReadMe.chm, aby go otworzyć i wybierz ReadMe
w swoim języku.
Położenie pliku Readme
Włóż płytę CD z oprogramowaniem i kliknij dwukrotnie
folder Read Me znajdujący się w głównym folderze
płyty CD.
Położenie pomocy elektronicznej
Po zainstalowaniu oprogramowania, kliknij Start >
Wszystkie programy > HP > HP Deskjet 3050A J61
1
series > Pomoc.
Położenie pomocy elektronicznej
Z menu Pomoc wybierz polecenie Pomoc Macintosha.
W Przeglądarce pomocy, kliknij i przytrzymaj przycisk
Strona startowa, a następnie wybierz pomoc dla
swojego urządzenia.
Zarejestruj drukarkę HP Deskjet
Dzięki rejestracji na stronie www.register.hp.com otrzymasz dostęp do szybszego serwisu i powiadomień wsparcia.
Zasilacz: 0957-2290
Napięcie wejściowe: 200-240 V prądu przemiennego (+/- 10%)
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Treść deklaracji zgodności z przepisami Unii Europejskiej znajduje się w pomocy elektronicznej.
Kliknij Dodatek > Informacje techniczne > Uwagi prawne > Uwagi prawne Unii Europejskiej lub kliknij
Informacje techniczne > Uwagi prawne > Uwagi prawne Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności dla
tego urządzenia dostępna jest pod następującym adresem: www.hp.eu/certificates.
Windows Mac
Polski
Strona: 92
93
Rozwiązywanie podstawowych problemów
Jeżeli nie udało się wydrukować strony testowej:
1.	 Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do
komputera za pomocą przewodu USB, sprawdź czy
przewód jest podłączony prawidłowo.
2.	 Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
Przycisk [Włącznika] powinien świecić na zielono.
Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio
do komputera za pomocą kabla USB i nie można
zainstalować oprogramowania w systemie Windows:
1.	 Wyjmij płytę CD z napędu CD/DVD komputera
i odłącz od komputera kabel USB.
2.	 Ponownie uruchom komputer.
3.	 Włóż dysk CD z oprogramowaniem drukarki do
napędu CD/DVD komputera i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować
oprogramowanie drukarki. Nie podłączaj kabla USB,
dopóki nie pojawi się odpowiednie polecenie.
4.	 Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom
komputer.
Jeżeli nie udało się wydrukować strony testowej:
1.	 Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za
pomocą przewodu USB, sprawdź czy przewód jest
podłączony prawidłowo.
2.	 Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
Przycisk [Włącznika] powinien świecić na zielono.
Sprawdź, czy drukarka jest ustawiona, jako domyślne
urządzenie drukujące:
1.	 Windows 7®
: W menu Start systemu Windows kliknij
Urządzenia i drukarki.
2.	 Windows Vista®
: Na pasku zadań Windows kliknij
Start, Panel sterowania, a następnie Drukarki.
3.	 Windows XP®
: Na pasku zadań Windows kliknij
Start, Panel sterowania, a następnie Drukarki i faksy.
Aby zainstalować oprogramowanie:
1.	 Podłącz kabel USB.
2.	 Włóż płytę CD z oprogramowaniem HP do napędu
CD-ROM komputera.
3.	 Na pulpicie otwórz folder płyty CD i kliknij
dwukrotnie Instalator HP.
4.	 Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na ekranie
i dołączonymi do urządzenia HP.
Jeżeli nadal nie można wydrukować strony testowej,
odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie:
Uwaga: Dezinstalator usuwa wszystkie komponenty
oprogramowania HP związane z tym urządzeniem.
Nie są usuwane elementy wykorzystywane przez inne
urządzenia i programy.
Aby odinstalować oprogramowanie:
1.	 Odłącz urządzenie HP od komputera.
2.	 Otwórz folder Programy: Hewlett-Packard.
3.	 Kliknij dwukrotnie Dezinstalator HP. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Sprawdź, czy ikona drukarki posiada oznaczenie
w kółku. Jeżeli drukarka nie jest wybrana, jako
domyślną, kliknij ją prawym klawiszem myszy i wybierz
z menu Ustaw jako drukarkę domyślną.
Windows XP i Windows Vista są zarejestrowanymi
w USA znakami towarowymi Microsoft Corporation.
Windows 7 jest zarejestrowanym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA
i/lub innych krajach.
Windows Mac
Sprawdź kolejkę wydruku:
1.	 W obszarze Preferencje systemowe kliknij opcję
Drukuj i faksuj.
2.	 Kliknij przycisk Otwórz kolejkę drukowania.
3.	 Kliknij zadanie drukowania, aby je zaznaczyć.
4.	 Zadaniami drukowania można zarządzać przy
użyciu następujących przycisków:
- Usuń: Usuwanie wybranego zadania drukowania.
- 
Wznów: Kontynuowanie wstrzymanego zadania
drukowania.
5.	 Jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany
spróbuj wydrukować ponownie.
Uruchom ponownie:
1.	 Ponownie uruchom komputer.
2.	 Zresetuj drukarkę.
a. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
b. Odczekaj minutę, a następnie ponownie podłącz
przewód zasilający i włącz drukarkę.
Polski
Strona: 93
94
Nie udało się odnaleźć drukarki podczas instalacji oprogramowania
Jeśli oprogramowanie HP nie może odnaleźć drukarki w sieci bezprzewodowej podczas instalacji oprogramowania,
przejdź na stronę Centrum druku bezprzewodowego HP pod adresem www.hp.com/go/wirelessprinting, aby uzyskać
pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Centrum druku bezprzewodowego zawiera Narzędzie diagnostyki sieci (tylko dla
Windows), które może pomóc w diagnozie i rozwiązywaniu problemów z drukowaniem bezprzewodowym. Możesz także
wypróbować poniższe kroki rozwiązywania problemów.
1: Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z siecią naciskając przycisk komunikacji bezprzewodowej. Jeżeli drukarka
nic nie robiła, konieczne może być dwukrotne naciśnięcie przycisku komunikacji bezprzewodowej, aby wyświetlić menu
komunikacji bezprzewodowej.
Jeżeli drukarka jest połączona, na wyświetlaczu pojawi się adres IP (np. 192.168.0.3). Jeżeli drukarka nie jest połączona,
na wyświetlaczu pojawi się napis Brak połączenia. Na wyświetlaczu drukarki wybierz Drukuj raporty, następnie wybierz
Test sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja, aby wydrukować raporty. Raport z testu sieci bezprzewodowej zawiera wyniki
diagnostyki stanu sieci bezprzewodowej, siły sygnału bezprzewodowego, wykrytych sieci i innych. Strona z konfiguracją
sieci będzie zawierać stan sieci, nazwę hosta, nazwę sieci i inne.
Połączenia bezprzewodowe
Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową
2: Jeżeli w kroku 1 okazało się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci, a instalujesz oprogramowanie po raz
pierwszy, włóż płytę CD z oprogramowaniem i postępuj według instrukcji na ekranie.
Jeżeli urządzenie nie może połączyć się z siecią, sprawdź opisane poniżej typowe problemy:
•	 Wybrano niewłaściwą sieć lub nieprawidłowo wpisana została nazwa sieci (SSID). Sprawdź, czy wprowadzona
została ta sama nazwa sieci SSID, której używa komputer.
•	 Być może hasło WPA lub klucz szyfrujący WEP został wpisany nieprawidłowo (jeżeli korzystasz z szyfrowania).
Uwaga: Jeżeli nazwa sieci lub hasło nie zostały ustalone automatycznie podczas instalacji lub ich nie znasz, ze strony
www.hp.com/go/networksetup można pobrać aplikację, która ułatwi ustalenie tych parametrów. Aplikacja ta działa
tylko z Windows Internet Explorer i jest dostępna tylko w języku angielskim.
•	 Być może wystąpił problem z routerem. Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie i router, przez wyłączenie zasilania
każdego z nich i ponowne włączenie.
Polski
Strona: 94
95
3: Sprawdź i rozwiąż następujące potencjalne problemy:
•	 Komputer może nie być podłączony do sieci. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do tej samej sieci, do której
podłączone zostało urządzenie HP Deskjet. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej, możliwe jest, że
połączył się przypadkiem z siecią sąsiada.
•	 Komputer może być podłączony do sieci VPN (Virtual Private Network). Wyłącz czasowo połączenie sieci VPN przed
kontynuacją instalacji. Podłączenie do sieci VPN to jak praca w innej sieci; skorzystanie z urządzenia w sieci lokalnej
wymaga odłączenia od sieci VPN.
•	 Źródłem problemów może być oprogramowanie zabezpieczające. Oprogramowanie zabezpieczające zainstalowane
w komputerze zostało zaprojektowane do obrony komputera przed zagrożeniami pochodzącymi spoza sieci domowej.
Oprogramowanie to może zawiera różne rodzaje aplikacji, np. antywirusowe, chroniące przez programami typu
spyware, zaporę sieciową firewall i aplikacje chroniące dzieci. Zapory sieciowe firewall mogą blokować komunikację
pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci domowej i powodować problemy przy korzystaniu z urządzeń
takich, jak drukarki i skanery sieciowe. Szybką metodą zdiagnozowania problemu jest wyłączenie zapory sieciowej i
sprawdzenie, czy problem zniknie.
Problemy mogą być następujące:
- Nie można odnaleźć drukarki w sieci podczas instalacji oprogramowania drukarki.
- Nagle drukowanie staje nie niemożliwe, mimo że dzień wcześniej nie było z tym problemu.
- Drukarka informuje, że pracuje w trybie OFFLINE w folderze Ddrukarki i faksy.
- Oprogramowanie informuje, że drukarka jest odłączona, mimo że jest podłączona do sieci.
- 
W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych All-in-One, niektóre funkcje działają (np. drukowanie), a inne nie działają
(np. skanowanie).
•	 Czasami ponowne włączenie rozwiązuje problemy z komunikacją w sieci. Wyłącz router, drukarkę i komputer, a
następnie włącz je w tej kolejności: najpierw router, potem drukarka, a na końcu komputer.
Jeśli wciąż występują problemy z drukowaniem bezprzewodowym, przejdź na stronę Centrum druku bezprzewodowego
pod adresem www.hp.com/go/wirelessprinting. Centrum druku bezprzewodowego zawiera Narzędzie diagnostyki sieci
(tylko dla Windows), które może pomóc w diagnozie i rozwiązywaniu problemów z drukowaniem bezprzewodowym.
Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową
Wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania zabezpieczającego:
•	 Jeśli zapora sieciowa posiada ustawienie zwane strefą zaufaną, użyj go, gdy komputer jest podłączony do sieci
domowej.
•	 Aktualizuj zaporę sieciową. Wielu producentów oprogramowania zabezpieczającego oferuje aktualizacje, które
rozwiązują znane problemy.
•	 Jeśli zapora posiada ustawienie, by nie pokazywać komunikatów ostrzegawczych, należ je wyłączyć. Podczas
instalacji oprogramowania HP i korzystania z drukarki HP mogą pojawić się komunikaty oprogramowania zapory
sieciowej. Należy zezwolić na komunikację oprogramowania HP, które wywołało takie komunikaty. Komunikat może
zawierać opcje zezwolenia, zgody lub odblokowania. Jeśli komunikat zawiera opcję zapamiętaj to działanie lub
utwórz regułę, pamiętaj by ją zaznaczyć. W ten sposób zapora sieciowa uczy się, czemu można zaufać w sieci
domowej.
Polski
Strona: 95
Ograniczona gwarancja na drukarkę HP

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o HP Deskjet 3055A

Zadaj pytanie o HP Deskjet 3055A

Masz pytanie dotyczące HP Deskjet 3055A, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji HP Deskjet 3055A. Upewnij się, że opisujesz trudności z HP Deskjet 3055A tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.