H-WASH 300 PLUS instrukcja
Instrukcja Hoover H-WASH 300PLUS

Podręcznik dla Hoover H-WASH 300 PLUS w Polski. Ten podręcznik PDF ma 132 stron.

PDF 132 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Hoover H-WASH 300 PLUS. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Hoover H-WASH 300 PLUS, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Hoover H-WASH 300 PLUS. Upewnij się, że opisujesz trudności z Hoover H-WASH 300 PLUS tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Jak ustawic czas prania np.30 minut?

BArbara2022-01-15

dlaczego w tego typu pralce czas prania wynosi nawet ponad 3-godziny co za madrala to wymyslil,kupilem pralke po to abym pral tylko na programie do 59 minut-szok,moze dostane odpowiedz,dziekuje

pralka HOOVER H-WASH 3002022-01-28

Zadaj pytanie o Hoover H-WASH 300 PLUS

Strona: 1
  PL 67 Dziękujemy za wybór tego produktu. Z dumą oferujemy produkt idealnie dopasowany do Państwa potrzeb i najlepszy kompletny zestaw domowych urządzeń do codziennego użytku. Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji pozwoli na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz dostarczy przydatnych porad dla poprawnej konserwacji. Pralkę można uruchomić wyłącznie po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się przechowywanie Instrukcji w dostępnym miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych przyszłych właścicieli urządzenia. Każdy produkt posiada unikatowy kod składający się z 16 znaków, określany jako “numer seryjny”. Można go odnaleźć na etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z dokumentami znajdującym się wewnątrz urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju dowodem osobistym, innym dla każdego produktu, służącym do rejestracji urządzenia oraz w razie potrzeby skontaktowania się z Centrum Serwisu Technicznego. To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE on dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów. Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad: lWEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny; lWEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu. W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2. INSTALACJA 3. SZUFLADKA NA DETERGENT 4. PRAKTYCZNE PORADY 5. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA 6. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 7. STEROWANIE I PROGRAMY 8. SUSZENIE 9. PRANIE/SUSZENIE AUTOMATYCZNE 10.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA Uwagi dotyczące środowiska Spis treści
Strona: 2
  68 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA l Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w podobnych warunkach, dla przykładu: −w strefach wypoczynku, na terenie sklepów, w biurach lub innych miejscach pracy; −w gospodarstwach agroturystycznych; −dla klientów hoteli, moteli lub innych podobnych centrach pobytowych; −w ośrodkach typu Bed & Breakfast. Użytkowanie sprzętu odmienne niż typowe dla domowego, jak na przykład profesjonalne użytkowanie przez osoby przeszkolone i specjalistów, jest zabronione także w miejscach wyżej opisanych. Użytkowanie niezgodne z opisanym może zredukować trwałość produktu i spowodować utratę gwarancji producenta. Wszelkie uszkodzenia urządzenia czy innych elementów, wynikające z użytkowania innego niż domowego (także, kiedy sprzęt zainstalowany jest w środowisku domowym) w oparciu o istniejące prawo nie będą uznane przez Producenta. l Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania i że rozumieją niebezpieczeństwa, jakie wynikają z użytkowania takiego sprzętu. Należy unikać możliwości zabawy przez dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia czy konserwacjibeznadzoru. l Dzieci powinny być pilnowane tak, aby nie bawiły się urządzeniem. lDzieci poniżej trzeciego roku życia mogą obsługiwać pralkę wyłącznie pod stałym nadzorem. l Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. l Do odprowadzenia wody stosować wyłącznie przewód dostarczony z urządzeniem. Nie używać starych przewodów. lWymagane ciśnienie wody: 0,05-0,8 Mpa lUpewnić się, że podłoże pralki oraz przewody wentylacyjne znajdujące się od spodu nie są zablokowane np dywanikiem. lOstatni etap cyklu suszenia w pralko-suszarce odbywa się bez udziału wysokiej temperatury (cykl chłodzenia), co chroni suszoną odzież przed uszkodzeniem.
Strona: 3
  PL 69 lPrzy montażu urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający dostęp do kontaktu zasilania. lNie instalować urządzenia bezpośrednio za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej względem urządzenia w sposób uniemożliwiający całkowite otwarcie drzwiczek. lMaksymalny wsad prania suchego zależy od modelu pralki (patrz panel sterowania). lNie należy suszyć odzieży, która została wcześniej poddana działaniu płynów do czyszczenia chemicznego. lW pralko-suszarce nie należy suszyć brudnych (niewypranych) wyrobów. lPrzed wysuszeniem w pralko suszarce odzież zabrudzoną olejem spożywczym, acetonem, alkoholem, benzyną, naftą, środkiem do odplamiania, terpentyną, woskiem lub substancjami do usuwania wosku należy wyprać w gorącej wodzie z dużą ilością detergentu. lW urządzeniu nie należy suszyć wyrobów z pianki gumowej (lateksowej), czepków kąpielowych, tkanin nieprzemakalnych, podgumowanych oraz odzieży i poduszek z wkładkami z gumy piankowej. l Płyny do płukania tkanin i podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją producenta podaną na opakowaniu produktu. l Tkaniny zabrudzone olejem mogą zapalić się samoistnie pod wpływem wysokiej temperatury, również podczas suszenia w pralko- suszarce. Pod wpływem ciepła zachodzi reakcja utleniania z olejem i wytwarza się ciepło. Jeżeli ciepło nie może się rozproszyć, tkaniny te mogą nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury i ulec samozapłonowi. Układanie w stosy lub przechowywanie wyrobów poplamionych olejem może uniemożliwić rozpraszanie się ciepła i stwarzać zagrożenie pożarowe. lPrzed włożeniem do suszarki tkanin poplamionych olejem (w tym olejem spożywczym) lub tkanin zanieczyszczonych produktami do pielęgnacji włosów należy je wcześniej wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem dużej ilości detergentu tak aby ograniczyć ryzyko samozapłonu (nie da się go jednak całkowicie wyeliminować). UWAGA: nie wyłączać urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia. Jeśli jest to konieczne należy szybko wyjąć pranie z bębna, aby umożliwić rozproszenia ciepła.
Strona: 4
  70 l W kieszeniach odzieży przeznaczonej do suszenia nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów, w szczególności zapalniczek i zapałek. lOdnośnie dodatkowych informacji dotyczących produktu lub w celu uzyskania danych z karty technicznej należy zaznajomić się ze stroną internetową Producenta. lDane techniczne (napięcie i moc zasilania) podane są na tabliczce znamionowej produktu lUpewnij się, że system elektryczny jest uziemiony, spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i że gniazdo (elektryczne) jest zgodne z wtyczką urządzenia. Jeśli tak nie jest, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego fachowca. lZdecydowanie odradza się stosowanie przetworników, gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy. lPrzed wykonaniem jakichkolwiek prac (czyszczenie i konserwacja) należy odłączyć z gniazdka przewód zasilania elektrycznego oraz zamknąć kranik z dopływem wody. lNie ciągnąć przewodu zasilania lub samego urządzenia w celu odłączenia wtyku z gniazda elektrycznego. l Przed otwarciem drzwiczek upewnić się, że w bębnie nie ma wody. l Nie pozostawiać pralki na działanie deszczu, słońca czy innych czynników atmosferycznych. l W przypadku przewozu nie unosić pralki za pokrętła czy szufladkę na płyn do prania; podczas transportu nie opierać nigdy drzwiczek pralki na wózku. Zaleca się, aby pralkę podnosiły dwie osoby. l W każdym przypadku uszkodzenia i/lub złego funkcjonowania pralki, zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie dopływu wody i nie dokonywanie żadnych czynności w urządzeniu. Skontaktować się natychmiast z Centrum Serwisu Technicznego, zamawiając wyłącznie oryginalne części zamienne. Brak zachowania powyższego może spowodować narażenie stanu bezpieczeństwa urządzenia. Podłączenia elektryczne i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest często włączany i wyłączany przez zakład energetyczny. UWAGA: podczas prania woda może osiągać bardzo wysokie temperatury.
Strona: 5
  PL 71 2. INSTALACJA lOdkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na tylnej ścianie i usunąć podkładki dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz rysunek 1. lZabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4 stosując w tym celu zatyczki dostarczonych w woreczku z Instrukcją. lJeśli pralka jest pod zabudowę, należy odkręcić śruby szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki dystansowe szt. 3 lub 4 (B). l W niektórych modelach, 1 lub więcej podkładek dystansowych wpadnie do wnętrza urządzenia: w celu ich usunięcia należy przechylić pralkę do przodu. Zaślepić otwory używając w tym celu zatyczki dostarczone w woreczku. lZamontować osłonę z tworzywa od spodu urządzenia jak pokazano na rysunku 2 (wariant A, B lub C w zależności od modelu). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 UWAGA: nie należy pozostawić elementów opakowania dostępnych dla dzieci. W niektórych modelach operacja ta nie jest konieczna, ponieważ osłona jest montowana fabrycznie.
Strona: 6
  72 lPodłącz wąż doprowadzający wodę do kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem (nie używać starych zestawów węży). lPOSZCZEGÓLNE MODELE mogą posiadać niektóre z poniższych funkcji: lHOT&COLD (rys. 4): możliwość połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej dla większej oszczędności energii. Podłączyć szary przewód do kraniku z zimną wodą i czerwony przewód do kranu wody gorącej. Urządzenie może też być podłączone tylko do zimnej wody: w takim przypadku rozpoczęcie niektórych programów będzie opóźnione o kilka minut. lAQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące się na przewodzie doprowadzającym wodę i blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy przewód jest uszkodzony; w takim wypadku pojawi się czerwone oznaczenie w okienku "A", niezbędna będzie wymiana przewodu. Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk blokujący odkręcenie "B". lAQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku wycieku wody z głównej rury wewnętrznej "A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna "B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na ukończenie bieżącego prania. Po zakończeniu cyklu wymienić przewód kontaktując się z Centrum Serwisu Technicznego. 3 1 4 B A 5 B A 6 Połączenie hydrauliczne
Strona: 7
  PL 73 lPrzysunąć pralkę do ściany zachowując ostrożność, aby przewód wody nie był zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód odprowadzający wodę do wanny, zalecamy podłączenie do stałego odpływu na minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy większej niż rurka od pralki (rys. 7). lWypoziomować pralkę za pomocą obrotowych nóżek, jak na rysunku 8: a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla odblokowania śruby; b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak aby przylegała do podłoża; c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając nakrętkę aż do dna pralki. lWłożyć wtyk do kontaktu zasilania. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * WYPOSAŻENIE SPRZEDAWANE ODDZIELNIE A B C 8 Ustawienie UWAGA: w razie konieczności wymiany przewodu zasilania elektrycznego należy skontaktować się z Centrum Serwisu Technicznego. Usterki spowodowane niewłaściwą instalacją nie są objęte gwarancją producenta.
Strona: 8
  74 3. SZUFLADKA NA DETERGENT Szufladka na proszek podzielona jest na 3 przegródki, jak pokazano na rysunku 9: lprzegródka “1”: przeznaczona jest na proszek do prania wstępnego; lprzegródka “ ”:przeznaczona na specjalne dodatki do prania, środki zmiękczające wodę, zapachowe, krochmal, itp.; lprzegródka “2”: przeznaczona na proszek do prania zasadniczego. W NIEKTÓRYCH MODELACH dołączone zostało także naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10). Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki "2". W ten sposób płynny środek zostanie wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie. Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie". 2 1 9 10 UWAGA: stosować wyłącznie produkty płynne; pralka przystosowana jest do automatycznego pobierania dodatków podczas ostatniego płukania przy każdym cyklu prania. UWAGA: Niektóre środki czyszczące nie są przeznaczone do stosowania w pojemniku na detergenty, ale są wyposażone w ich własny dozownik, który jest umieszczony bezpośrednio w bębnie. NIEKTÓRE MODELE są wyposażone w opcję automatycznego dozowania, która zapewnia pobranie precyzyjnie odmierzonej dawki detergentu i płynu do zmiękczania tkanin. W takim przypadku należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w rozdziale STEROWANIE I PROGRAMY.
Strona: 9
  PL 75 4. PRAKTYCZNE PORADY Przy sortowaniu odzieży przed praniem należy dopilnować, aby: - usunąć z pranej bielizny przedmioty metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety; - zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne, zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy ubraniach; - usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania; - uważnie przestrzegać wskazań dotyczących prania zamieszczonych na etykietach przy ubraniach; - usunąć przed praniem ewentualne uporczywe plamy przy użyciu specjalnego środka. lW przypadku prania dywanów, narzut lub innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie stosować wirowania. lPrzed praniem wełny, upewnij się, czy nadaje się do prania w pralce. Sprawdź etykietę tkaniny. lMiędzy kolejnymi cyklami prania drzwiczki należy zostawiać uchylone, żeby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia. Poniższe wskazówki dotyczą użytkowania urządzenia w oszczędny i ekologiczny sposób. lUrządzenie należy napełniać maksymalnym wsadem podanym dla wybranego programu w tabeli programów - pozwoli to ZAOSZCZĘDZIĆ energię oraz wodę. lPrędkość wirowania wpływa na poziom hałasu oraz wilgotność upranych tkanin: przy większych obrotach urządzenie pracuje głośniej, ale pranie jest bardziej suche. lNajbardziej wydajne programy pod względem połączonego zużycia wody i energii to zazwyczaj te, które trwają dłużej i wykorzystują niższe temperatury. Załadowanie do maksimum bębna pralki lNajlepsze wykorzystanie energii, wody, środków piorących i czasu uzyskać można przez użycie zalecanej, maksymalnej wielkości załadunku. Możliwe jest zaoszczędzenie do 50% energii piorąc jeden pełny załadunek zamiast prać dwa razy połowę wsadu. Kiedy potrzebne jest pranie wstępne? lWyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań! Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii nie wybierając opcji prania wstępnego dla odzieży normalnie zabrudzonej. Czy konieczne jest pranie w gorącej wodzie? lPrzetrzyj plamę odplamiaczem lub namocz suchą plamę w wodzie przed praniem, aby w ten sposób użycie programu prania w wysokiej temperaturze nie było konieczne. Oszczędzaj energię dzięki programowi prania w niskiej temperaturze. Przed rozpoczęciem programu suszenia (PRALKO-SUSZARKI) lAby zaoszczędzić czas i energię elektryczną wyroby przeznaczone do suszenia w pralko-suszarce należy wcześniej odwirować na najwyższej zalecanej prędkości wirowania, tak aby usunąć z nich nadmiar wody. Poniżej zamieszczamy krótki poradnik z zaleceniami i wskazówkami dotyczącymi stosowania detergentu. lNależy korzystać wyłącznie z detergentów przeznaczonych do stosowania w pralkach. Wskazówki dotyczące załadunku bębna Przydatne porady dotyczące oszczędzania Dozowanie detergentu
Strona: 10
  76 lDetergent należy dobierać do typu (bawełna, tkaniny delikatne, syntetyczne, wełna, jedwab itp.) i koloru tkaniny, rodzaju oraz stopnia zabrudzenia, a także temperatury danego programu prania. lWłaściwą ilość detergentu, zmiękczacza lub innych dodatków należy każdorazowo dokładnie sprawdzać w instrukcji producenta: prawidłowe użytkowanie urządzenia z odpowiednią ilością środków chemicznych zapewni oszczędną pracę i ograniczy oddziaływanie na środowisko. lZbyt duża ilość detergentu prowadzi do nadmiernego powstawania piany, co uniemożliwia prawidłowe ukończenie cyklu, a dodatkowo może wpływać na jakość prania i wirowania. Stosowanie środków piorących bez fosforanów może spowodować następujące rezultaty: - woda z płukania może być bardziej mętna: jest to wynik obecności zawiesiny zeolitów, która nie powoduje negatywnych efektów dla skuteczności płukania. - obecność białego proszku (zeolitów) na praniu po jego zakończeniu: jest to normalne zjawisko, proszek nie przyczepia się do materiału, ani nie zmienia jego koloru. - obecność piany w wodzie z ostatniego płukania: nie musi to oznaczać nieskutecznego płukania. - tworzenie się znacznej ilości piany: często spowodowane obecnością anionowych środków powierzchniowo czynnych w składzie środków piorących, które są trudne do usunięcia z pranych materiałów. W takim wypadku nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych cyklów płukania dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje to żadnej zmiany. Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli podejrzewasz usterkę, należy natychmiast skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta. W przypadku prania z programem bawełna, temperatura od 60°C w górę, dla ubrań białych, trwałych i bardzo zabrudzonych, zaleca się zastosowanie zwyczajnego środka piorącego w proszku (heavy-duty), zawierającego elementy wybielające i który przy średnich-wysokich temperaturach daje najlepsze rezultaty. W przypadku użycia programów o temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C, wybór środka piorącego musi być dokonany w zależności od rodzaju pranego materiału, jego koloru i stopnia zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i bardzo zabrudzonej odzieży poleca się zwyczajny środek w proszku; dla odzieży kolorowej i bez poważnych plam zaleca się środek płynny lub w proszku, polecany do ochrony kolorów. W przypadku prania w niskich temperaturach do 40°C, doradzamy używanie środków płynnych lub w proszku, specjalnie polecanych do niskich temperatur. W przypadku wełny i jedwabiu, używać wyłącznie specjalnych produktów przeznaczonych do ich prania.
Strona: 11
  PL 77 5. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA Prawidłowa pielęgnacja urządzenia wydłuża jego okres eksploatacji. lOdłączyć urządzenie od źródła zasilania. lWyczyścić obudowę urządzenia za pomocą wilgotnej ściereczki. NIE UŻYWAĆ SUBSTANCJI ŚCIERNYCH, ALKOHOLU ANI ROZCIEŃCZALNIKÓW. lZaleca się regularne czyszczenie dozownika detergentu, aby uniknąć gromadzenia się pozostałości detergentu i dodatków. lWyjąć dozownik ostrożnym, ale zdecydowanym ruchem. lUmyć dozownik pod bieżącą wodą i ponownie włożyć do właściwej komory. DLA MODELI Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA PŁYNU DO PRANIA I ŚRODKA ZMIĘKCZAJĄCEGO: lNaciskając przycisk zwalniający, wyjąć dozownik, uważając, aby nie doszło do wycieku pozostałości detergentu. 1 2 lNapełnić dozownik gorącą wodą. lWstrząsnąć dozownikiem w celu umożliwienia przepływu wody we wszystkich komorach. lOpróżnić dozownik z nadmiaru wody i włożyć go z powrotem. Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia Czyszczenie szufladki Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że wszystkie komory są puste. UWAGA: Do czyszczenia dozownika NIE UŻYWAĆ produktów kwaśnych (np. octu) ani agresywnych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek i/lub wewnętrznych części urządzenia.
Strona: 12
  78 lUrządzenie jest wyposażone w specjalny filtr, który wychwytuje większe obiekty mogące zablokować układ odpływowy, takie jak guziki czy monety (w zależności od modelu możliwa jest konfiguracja A albo B). Zalecamy sprawdzanie i czyszczenie filtra 5 lub 6 razy w roku. lOdłączyć urządzenie od źródła zasilania. lPrzed odkręceniem filtru dobrze jest umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia rozlania na podłogę pozostałości wody. lObrócić filtr w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania na pozycji pionowej. lWyjąć filtr i oczyścić go; następnie umieścić na swoim miejscu i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. lZamontować wszystkie usunięte elementy powtarzając w odwrotnej kolejności wszystkie wcześniejsze czynności. B A lJeśli urządzenie będzie przez długi czas stało w nieogrzewanym pomieszczeniu, należy usunąć całą wodę z rur. lOdłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. lRozłączyć opaskę przytrzymującą przewód wody obniżając go do posadzki, aby usunąć całkowicie wodę. lPonownie zamocować opaską przewód odprowadzenia wody. Czyszczenie filtra pompy Sugestie dotyczące przewożenia i okresów nie używania pralki DLA MODELI Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA PŁYNU DO PRANIA I ŚRODKA ZMIĘKCZAJĄCEGO: w przypadku konieczności przechylenia lub przesunięcia pralki, należy najpierw wyjąć dozownik detergentu, utrzymując go w pozycji poziomej, aby nie dopuścić do wyciekania płynu.
Strona: 13
  PL 79 6. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nasza pralka posiada system automatycznego dostosowania poziomu wody do rodzaju i ilości prania. System ten prowadzi do zredukowania zużycia energii i znacznego skrócenia czasu prania. lWłączyć pralkę i wybrać potrzebny program. lZmienić ewentualnie wartość temperatury prania i załączyć potrzebne opcje. lNacisnąć przycisk START/PAUZA, aby uruchomić program prania. lPo zakończeniu programu na ekranie pojawi się napis “End” (Koniec) lub zapali się odpowiednia dioda led. lWyłączyć pralkę. Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę programów i postępuj zgodnie ze wskazaną procedurą. Ciśnienie wody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Wirowanie (obr/min): (patrz tabliczka znamionowa) Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik zasilania / Napięcie zasilania: (patrz tabliczka znamionowa) 7. STEROWANIE I PROGRAMY D F C E G H B I A L M A Pokrętło programów prania z pozycją OFF (WYŁĄCZ) B Przycisk START/PAUZA C Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU D Przycisk WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA / FUNKCJA PAROWA E Przycisk PRANIE SZYBKIE / STAN ZABRUDZENIA F Przycisk OPCJE G Przycisk WYBORU TEMPERATURY H Przycisk WYBORU WIROWANIA F+B START ONE TOUCH G+H BLOKADA PRZYCISKÓW I Wyświetlacz cyfrowy L Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK M Obszar ONE TOUCH Wybór programu SUSZENIE Aby zaprogramować automatyczne rozpoczęcie programu suszenia po zakończeniu cyklu prania należy wybrać odpowiedni program posługując się przyciskiem WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA. Jeśli program suszenia nie został wybrany należy odczekać aż urządzenie zakończy cykl prania a następnie samodzielnie wybrać program suszenia odpowiednio dostosowany do wsadu. Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie. Dane techniczne
Strona: 14
  80 lNacisnąć przycisk START/PAUZA w celu uruchomienia wybranego programu. lPodczas wykonywania programu pokrętło wyboru programów pozostaje ustawione na wybranym programie do czasu zakończenia programu. lPo ukazaniu się komunikatu "End" (Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK, można otworzyć drzwiczki. lPo zakończeniu programu należy wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło wyboru programów w pozycji OFF. lNacisnąć przycisk START/PAUZA, aby uruchomić wybrany program prania. WSTRZYMYWANIE PRACY URZĄDZENIA lPrzytrzymaj przycisk START/PAUZA przez około 2 sekundy (niektóre wskaźniki świetlne oraz wskaźnik pozostałego czasu będą migać, pokazując, że praca urządzenia została wstrzymana). lNaciśnij ponownie przycisk START/ PAUZA, aby uruchomić z powrotem program od momentu jego wstrzymania. ANULOWANIE PROGRAMU lAby anulować program należy ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji OFF. lOdczekaj 2 minuty aż odblokują się drzwi. lPrzycisk ten umożliwia uruchomienie programu prania z opóźnieniem wynoszącym maksymalnie 24 godziny. UWAGA: Nie dotykać wyświetlacza podczas podłączania pralki do zasilania, ponieważ przez pierwsze klika sekund pralka przeprowadza kalibrację systemów. Dotknięcie wyświetlacza spowoduje błąd i w takiej sytuacji należy odłączyć pralkę od zasilania i powtórzyć operację. Pokrętło programów prania z pozycją OFF (WYŁĄCZ) Po przekręceniu pokrętła na wyświetlaczu pojawiają się ustawienia aktualnie wybranego programu. Pod koniec każdego cyklu prania oraz w czasie, gdy urządzenie nie pracuje, kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze względu na oszczędność energii. Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji OFF. Pokrętło wyboru programów należy ustawić w pozycji OFF po zakończeniu każdego programu lub przed wyborem i uruchomieniem kolejnego programu prania. Przycisk START/PAUZA Drzwiczki należy zamknąć PRZED naciśnięciem przycisku START/PAUZA. Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA urządzenie po upływie kilku sekund rozpocznie program prania. Ze względów bezpieczeństwa, w niektórych fazach cyklu prania, drzwiczki można otworzyć tylko wtedy, gdy poziom wody sięga poniżej dolnej krawędzi oraz gdy temperatura jest niższa niż 45°C. Jeśli te warunki zostaną spełnione, zaczekaj, aż zgaśnie lampka BLOKADY DRZWICZEK, zanim je otworzysz. Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Strona: 15
  PL 81 lAby zaprogramować opóźniony start, należy: - Wybrać program prania. - Nacisnąć jednokrotnie przycisk opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże h00). Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie uruchomienia programu o godzinę (na wyświetlaczy pojawi się h01). Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje opóźnienie uruchomienia programu o godzinę. Po osiągnięciu wartości 24 godzin (wyświetlacz pokaże h24), kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do 0. - Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu rozpoczęcia odliczania czasu pozostałego do uruchomienia programu. Po upływie zaprogramowanego czasu opóźnienia program zostanie automatycznie uruchomiony. lMożliwe jest skasowanie ustawionego wcześniej opóźnienia startu programu przez ustawienie pokrętła w pozycji OFF. Jeśli w trakcie pracy urządzenia nastąpi przerwa w zasilaniu, to po przywróceniu zasilania urządzenie rozpocznie od początku fazę, w której zasilanie zostało przerwane. Przycisk ten pozwala na wybranie jednej z dwóch opcji: - WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA lUstawianie automatycznego cyklu prania/suszenia: Po wybraniu za pomocą niniejszego przycisku programu prania właściwego dla rodzaju pranej odzieży, prosimy również wybrać żądany stopień jej wysuszenia. Po zakończeniu cyklu prania, wcześniej wybrany cykl suszenia uruchamia się automatycznie. Jeśli wybrany zostanie program prania niekompatybilny z wybranym trybem suszenia, nie ma możliwości aktywowania tej funkcji. lAby anulować program przed jego uruchomieniem, prosimy przyciskać przycisk aż do chwili, gdy zgasną lampki kontrolne, lub ustawić programator w pozycji OFF. lUstawianie tylko trybu suszenia: Można to zrobić wybierając za pomocą pokrętła program suszenia odpowiedni dla rodzaju wypranych wcześniej tkanin. Następnie, za pomocą niniejszego przycisku, ustawić stopień wysuszenia, jeśli różni się od zaprogramowanego domyślnie (nie dotyczy programu do suszenia wełny). lAby anulować cykl podczas jego trwania, należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez około 3 sekundy. lPo ukazaniu się komunikatu "End" (Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK, można otworzyć drzwiczki. Funkcje dodatkowe należy wybrać przed naciśnięciem przycisku START/PAUZA. W przypadku wyboru funkcji niekompatybilnej z danym programem, wskaźnik funkcji najpierw miga a następnie gaśnie. PRZYCISK WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA / FUNKCJA PAROWA Nie należy przekraczać maksymalnej wagi wsadu podanej w tabeli programów, ponieważ pranie nie zostanie w zadowalającym stopniu wysuszone. UWAGA: Po anulowaniu programu suszenia, rozpoczyna się faza schładzania. Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać około 10-20 minut. Cykl suszenia można anulować ustawiając programator na pozycji OFF. Przed otwarcie drzwiczek należy odczekać 10-20 minut na zakończenie fazy schładzania i wyłączenie się lampki kontrolnej BLOKADY DRZWICZEK.
Strona: 16
  82 - FUNKCJA PAROWA Po wybraniu programu "PARA", można wybrać jedną spośród trzech różnych intensywności trybu pary, które - w zależności od rodzaju tkaniny - będą odpowiednie dla suchych lub wilgotnych ubrań: - Para - tkanin syntetycznych i mieszanych (ustawienie domyślne) na wyświetlaczu pojawia się P1 Program ten jest odpowiedni dla ubrań z tkanin syntetycznych i mieszanych. W przypadku mokrych ubrań (tj. po praniu) zaleca się po odwirowaniu rozprostowanie zagnieceń. W przypadku suchych ubrań program pomaga osiągnąć idealny poziom nawilżenia, ułatwiający prasowanie. Średni czas. - Para - tkanin bawełnianych (tylko za wciśnięciem przycisku) na wyświetlaczu pojawia się P2 Program ten jest zalecany dla tkanin bawełnianych. W przypadku mokrych ubrań (tj. po praniu) zaleca się po odwirowaniu rozprostowanie zagnieceń. W przypadku suchych ubrań program pomaga osiągnąć idealny poziom nawilżenia, ułatwiający prasowanie. Średni czas. - Odświeżanie parowaniem (dwa przyciśnięcia) na wyświetlaczu pojawia się P3 Dzięki działaniu pary, program pozwala odświeżyć i rozprostować zagniecenia na noszonych ubraniach. Program składa się z fazy początkowej (tj. działania pary) oraz fazy końcowej, podczas której usuwany jest nadmiar wilgoci, pozwalają na natychmiastowe włożenie ubrań. Cykl ten jest odpowiedni dla ubrań suchych. Wsad podczas wykorzystania tej funkcji nie może przekraczać 1,5 kg Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy dwiema opcjami, w zależności od wybranego programu. - PRANIE SZYBKIE Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu pokrętłem programu RAPID CARE (14'/30'/44') i pozwala na wybranie trzech czasów prania. - STAN ZABRUDZENIA lPo wybraniu programu zostaje automatycznie pokazany czas prania dla tego programu. lOpcja ta pozwala na wybór 3 poziomów intensywności prania dzięki modyfikacji czasu jego trwania, zależnie od tego jak bardzo zabrudzone są tkaniny (może być stosowany tylko w połączeniu z niektórymi programami, tak jak to pokazano w tabeli programów). Przycisk pozwala na wybranie jednej z trzech opcji: - PRANIE WSTĘPNE lFunkcja umożliwia pranie wstępne i jest przydatna zwłaszcza w przypadku mocno zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna z wybranymi programami – patrz tabela programów). lZaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości środka piorącego podanego na opakowaniu. - AQUAPLUS lOpcja ta (dostępna podczas działania tylko niektórych programów) umożliwia upranie wsadu w znacznie większej ilości wody, co w połączeniu ze specjalnym cyklem rotacji bębna, napełnianego wodą i opróżnianego, zapewnia perfekcyjny efekt prania i płukania, dzięki całkowitemu rozpuszczeniu się detergentu. lTę funkcję zbadano na osobach o delikatnej i wrażliwej skórze, u których nawet najmniejsze pozostałości detergentu mogą powodować podrażnienia i alergie. Przycisk PRANIE SZYBKIE / STAN ZABRUDZENIA Przycisk OPCJE
Strona: 17
  PL 83 lZaleca się korzystanie z tej funkcji do prania odzieży dziecięcej i w przypadku silnie zabrudzonych ubrań, gdzie wymagane jest użycie dużej ilości detergentu, lub w przypadku prania ręczników, których włókna mają zwykle tendencję do gromadzenia detergentu. - HIGIENA + Tę opcję można aktywować tylko wówczas, gdy temperatura prania wynosi powyżej 60°C. Opcja ta umożliwia utrzymanie tej temperatury przez cały czas prania. lPrzycisk ten pozwala na zmianę temperatury prania. lNie jest możliwe podniesienie temperatury powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej dla danego programu, aby nie niszczyć tkanin. lJeśli chcesz przeprowadzić pranie w zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole muszą być wyłączone. lPo naciśnięciu tego przycisku możliwe jest zmniejszenie maksymalnej prędkości wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania można całkowicie anulować. lJeśli metka na ubraniu nie podaje innych informacji, można korzystać z maksymalnej prędkości wirowania. lAby reaktywować cykl wirowania, wciskaj przycisk aż do osiągnięcia żądanej prędkości wirowania. lPrędkość wirowania można modyfikować bez zatrzymywania pralki. Jeśli programator jest ustawiony w pozycji One Touch, jednoczesne naciśnięcie przycisku START/PAUZA oraz przycisku OPCJE pozwala na rozpoczęcie uprzednio pobranego cyklu z aplikacji (w celu uzyskania dalszych szczegółów sprawdź odpowiedni rozdział tej instrukcji obsługi). lJednoczesne wciśnięcie przycisków WYBÓR TEMPERATURY oraz WYBÓR WIROWANIA przez około 3 sekundy blokuje przyciski urządzenia. Pozwala to uniknąć dokonania przypadkowych lub niechcianych zmian, gdy przycisk na wyświetlaczu został wciśnięty przypadkowo w trakcie trwania cyklu. lBlokada przycisków może zostać anulowana przez ponowne jednoczesne wciśnięcie tych dwóch przycisków lub wyłączenie urządzenia. Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY Przycisk WYBÓRU WIROWANIA Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie można zwiększyć prędkości wirowania ponad maksymalny poziom dozwolony dla danego programu. Nadmiar detergentu może powodować nadmierne pienienie. Urządzenie wykrywa obecność nadmiaru piany i może: anulować fazę wirowania, przedłużyć czas pracy programu lub zwiększyć ilość użytej wody. Urządzenie jest wyposażone w specjalne urządzenie elektroniczne, które uniemożliwia wirowanie przy niesymetrycznym obciążeniu bębna. Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i drgania pralki, i tym samym przedłuża żywotność urządzenia. START ONE TOUCH BLOKADA PRZYCISKÓW
Strona: 18
  84 Wyświetlacz w sposób ciągły informuje użytkownika o statusie urządzenia. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK lIkona informuje o blokadzie drzwiczek. lPo naciśnięciu przycisku START/PAUZA przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka będzie przez chwilę migała a następnie zaświeci się. lPrzed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie. 2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA Pokazuje prędkość wirowania wybranego programu, która może zostać zmieniona lub wyłączona odpowiednim przyciskiem. 3) KONTROLKI WYBÓRU TEMPERATURY Pokazuje temperaturę prania dla wybranego programu, którą (jeśli to możliwe) można zmienić za pomocą odpowiedniego przycisku. Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrolne muszą być wyłączone. 4) CZAS CYKLU lPo wyborze programu na wyświetlaczu automatycznie wyświetlony zostanie czas cyklu (może on się różnić w zależności od wybranych opcji). lPo rozpoczęciu programu na wyświetlaczu podawana jest przez cały czas informacja o czasie pozostałym do końca prania. lPralka oblicza czas do końca wybranego programu w oparciu o standardowy wsad. Podczas cyklu pralka dokonuje korekty czasu na podstawie ilości i rodzaju wsadu. l W przypadku zaprogramowania automatycznego programu suszenia, po zakończeniu prania wyświetlacz pokaże czas pozostały do zakończenia suszenia. 5) KONTROLKA BLOKADA PRZYCISKÓW Lampki kontrole pokazują, że przyciski są zablokowane. 6) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele) lW modelach z funkcją Wi-Fi stosowna ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi. lWięcej informacji na temat funkcjonalności oraz instrukcje konfiguracji znajdziesz w zakładce "Download" na http://wizardservice.candy-hoover.com. Wyświetlacz cyfrowy Drzwiczki należy zamknąć PRZED naciśnięciem przycisku START/PAUZA Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte kontrolka miga przez ok. 7 sekund. Po upływie tego czasu komenda start zostanie automatycznie anulowana. W takim przypadku należy zamknąć prawidłowo drzwiczki i nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Strona: 19
  PL 85 7) KONTROLKA POZIOM ZABRUDZENIA Lampka kontrolna pokazuje wybór odpowiedniej opcji. 8) Kg MODE (funkcja aktywna podczas działania tylko niektórych programów) lW pierwszych minutach cyklu kontrolka "Kg MODE" świeci się, a inteligentny czujnik waży pranie i dostosowuje odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość wody i prądu. lPodczas każdej fazy prania funkcja "Kg MODE" umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących wsadu w bębnie i podczas pierwszych minut prania: - dostosowuje ilość wymaganej wody; - oblicza czas trwania cyklu prania; - dostosowuje płukanie do wybranego rodzaju tkaniny; - dostosowuje rytm obrotów bębna do wybranego rodzaju tkaniny; - wykrywa obecność piany i w razie potrzeby zwiększa ilość wody podczas płukania; - dostosowuje prędkość wirowania do wsadu (nierównomierny rozkład prania wewnątrz bębna). 9) KONTROLKI WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA Lampki kontrolne pokazują stopień wysuszenia, który można wybrać za pomocą odpowiedniego przycisku: Programy automatyczne IDEALNIE SUCHY (odpowiedni dla ręczników, szlafroków i większych sztuk garderoby). DO PRASOWANIA (pozostawia ubrania gotowe do prasowania). DO SZAFY (dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych do szafy bez prasowania). Programy czasowe Służą do wyboru czasowych programów suszenia. Faza chłodzenia Kontrolka zapala się po rozpoczęciu fazy chłodzenia, w ostatnich 10/20 minutach każdego programu suszenia. 10) KONTROLKI FUNKCJE DODATKOWE Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być wybrane odpowiednim przyciskiem.
Strona: 20
  86 Urządzenie korzysta z technologii One Touch, która umożliwia interakcję z urządzeniem za pośrednictwem aplikacji App na smartfonach z Androidem, wyposażonych w funkcję NFC (Near Field Communication). lPobierz aplikację Hoover Wizard na swój smartfon. FUNKCJE Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu aplikacji są: lVoice Coach – Przewodnik pomagający dobrać idealny cykl prania za pomocą trzech haseł głosowych (ubrania/tkaniny, kolor, stopień zabrudzenia). lProgrammes – do wgrywania i uruchamiania nowych programów prania. lDiagnostyka – do kontrolowania prania i "Autohigiena" + przewodnik po rozwiązywaniu problemów. lReports – Statystki prania i porady dotyczące bardziej efektywnego korzystania z pralki. JAK UŻYWAĆ ONE TOUCH PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki lWejdź w "Ustawienia" na smartfonie z Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu "Wireless & Networks". lPrzekręć pokrętło na pozycję One Touch, aby włączyć czujnik na panelu sterowania. lOtwórz the App, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub "Skrócona Instrukcja", który dołączono do urządzenia. FUNKCJA ONE TOUCH Hoover Wizard App jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemami Android i iOS. Niemniej jednak nawiązanie kontaktu z pralką i korzystanie z całego potencjału, jaki zapewnia funkcja One Touch, jest możliwe tylko wówczas, gdy posiadasz smartfon z systemem Android wyposażony w technologię NFC, zgodnie z następującym schematem funkcjonalnym: Smartfon z Android z technologią NFC Interakcja z pralką i wszystkie inne treści Smartfon z Android bez technologii NFC Wyłącznie treści Tablet z Androidem Wyłącznie treści Apple iPhone Wyłącznie treści Apple iPad Wyłącznie treści Zarządzanie i sterowanie urządzeniem za pośrednictwem aplikacji możliwe jest tylko z bliska: w związku z tym nie jest możliwe wykonywanie zdalnych operacji (np.: z innego pokoju czy poza domem). Pobierz wszystkie funkcje One Touch, wyszukując w przeglądarce DEMO dla App lub odwiedź: www.hooveronetouch.com W zależności od modelu smartfona i wersji Android iOS, proces aktywacji NFC może być różny. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona. Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z instrukcją rejestracji udostępniono na: www.hooveronetouch.com/how-to
Strona: 21
  PL 87 KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie lZa każdym razem, gdy chcesz zarządzać urządzeniem za pośrednictwem aplikacji, najpierw przełącz je do trybu One Touch przekręcając pokrętłem na tę pozycję. lUpewnij się, że masz odblokowany ekran telefonu (w trybie stand-by) i została włączona funkcja NFC; w przeciwnym razie, należy wykonać czynności opisane wcześniej. lJeśli chcesz rozpocząć cykl prania, załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i zamknij drzwiczki pralki. lWybierz żądaną funkcję w aplikacji (np. uruchomienie programu, cykl Check-up, aktualizację statystyk, itp...). lPostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do logo One Touch na panelu urządzenia, gdy wymagane przez aplikację. lW celu ponownego uruchomienia cyklu, który został wybrany z aplikacji, ustaw programator w pozycji One Touch, a następnie równocześnie naciśnij przycisk START/PAUZA i przycisk OPCJE na panelu sterowania. UWAGI: Umieść inteligentny telefon tak, aby antena NFC na jego „plecach” dopasowała swoje położenie do logo One Touch na urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej). Jeśli nie znasz swojego położenia anteny NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu kołowym wokół logo One Touch aż App potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na urządzeniu pojawi się wiadomość, która poinformuje o prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej. Gruba metalowa obudowa lub naklejki na smartfonie mogą zakłócać lub uniemożliwiać transmisję danych pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to konieczne, zdejmij je. Zastąpienie niektórych elementów smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie oryginalnymi, może spowodować usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia pełne wykorzystanie aplikacji.
Strona: 22
  88 PROGRAM (MAKS.) * 1) 2 1 (patrz panel sterowania) (MAKS.) 2 1 BAWEŁNA 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 PRANIE I SUSZENIE (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - WEŁNA & SOFT CARE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° MIESZANE 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) WYPOMPOWANIE WODY I ODWIROWANIE - - - - - - - - - PŁUKANIE - - - - - - - - - PARA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA CARE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° SUSZENIE SUSZENIE WEŁNY 1 1 1 1 1 1 1 1 - NISKA TEMPERATURA 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - WYSOKA TEMPERATURA 4 5 5 6 6 9 8 9 - Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi sekcja). Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autohigiena, który przeznaczony jest do dezynfekcji pralki. Tabela programów
Strona: 23
  PL 89 Przeczytaj poniższe uwagi: *Maksymalny wsad prania suchego zależy od modelu pralki (patrz panel sterowania). Tylko modele z komorą na środek piorący w płynie) Jeśli tylko niektóre rzeczy do prania mają plamy, które wymagają użycia wybielacza w płynie, możliwe jest wstępne usunięcie plam w pralce. Nalać wybielacza do pojemnika na wybielacz w płynie w komorze oznaczonej 2 w szufladzie na środki piorące i ustawić program specjalny PŁUKANIE. Po zakończeniu tej fazy wyłącz urządzenie, dodaj pozostałe tkaniny i kontynuuj pranie w najbardziej odpowiednim programie. ( ) Dla wybranych programów możliwe jest dostosowanie czasu trwania i intensywności prania przyciskiem WYBORU STOPNIA ZABRUDZENIA. 1) Po wybraniu programu, wyświetlacz pokaże zalecaną temperaturę prania, którą można zmienić, jeśli jest to dozwolone, za pomocą odpowiedniego przycisku, lecz której nie można podnieść powyżej wartości maksymalnej temperatury zadanej dla danego programu. 2) Dla wybranych programów możliwe jest dostosowanie czasu trwania i intensywności prania przyciskiem STAN ZABRUDZENIA. 3) Po wybraniu programu RAPID CARE na pokrętle możliwe będzie wybranie za pomocą przycisku SZYBKI jednego z trzech szybkich programów (14, 30 lub 44 minuty). 4) Programy suszenia automatycznego. INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH STANDARDOWE PROGRAMY ZGODNE z dyrektywą 96/60/WE PRANIE: PROGRAM ECO 40-60 USTAWIANIE TEMPERATURY 60°C SUSZENIE: PROGRAM SUSZENIA WYSOKA TEMP. STOPIEŃ SUSZENIA SUCHE DO SZAFY _______________________________________ STANDARDOWE PROGRAMY ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) nr 2019/2023 PRANIE: PROGRAM ECO 40-60 PRANIE I SUSZENIE: PROGRAM ECO 40-60 + STOPIEŃ SUSZENIA SUCHE DO SZAFY
Strona: 24
  90 Do prania różnych rodzajów tkanin o różnych poziomach zabrudzenia pralka posiada specjalne programy spełniające wszystkie wymagania związane z praniem (patrz tabela programów). PRANIE One Touch Konfigurowalne ustawianie pokrętła, gdy chcesz przenieść polecenie z aplikacji na pralkę i pobrać/uruchomić cykl (zapoznaj się z dedykowaną sekcją oraz instrukcją dołączoną do aplikacji, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji). Opcja One Touch jest ustawiana fabrycznie jako domyślna funkcja "Autohigiena", i składa się na nią cykl dezynfekcji bębna i usuwania brzydkich zapachów. Funkcja przedłuża żywotność pralki. Cykl "Autohigiena" należy przeprowadzać przy pustej pralce i używać wyłącznie detergentu w proszku. Po zakończeniu cyklu drzwiczki urządzenia należy pozostawić otwarte, w celu wyschnięcia bębna. Zaleca się skorzystanie z tej opcji po każdych 50 praniach. BAWEŁNA Program odpowiedni do prania kolorowych tkanin bawełnianych w temperaturze 40°C. Możliwe jest dobranie temperatury 60°C lub 90°C dla zapewnienia najwyższego stopnia czystości prania tkanin. Wirowanie końcowe odbywa się z maksymalną prędkością, która zapewnia doskonałą efektywność odsączania wody. ECO 40-60 Program ECO 40-60 umożliwia równoczesne pranie normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych deklarowanych jako przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub w temperaturze 60°C podczas tego samego cyklu. Program ten jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów). PRANIE I SUSZENIE (ECO 40-60 + ) Cykl PRANIE I SUSZENIE umożliwia równoczesne pranie normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych deklarowanych jako przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub w temperaturze 60°C podczas tego samego cyklu, a także ich suszenie w stopniu umożliwiającym bezpośrednie odłożenie do szafy. Program ten jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów). WEŁNA & SOFT CARE Program przeznaczony do prania tkanin wełnianych nadających się do prania w pralce automatycznej, artykułów, które pierze się ręcznie oraz delikatnych tkanin i ubrań, które wymagają szczególnej pielęgnacji. Pranie w tym programie odbywa się w niskiej temperaturze i zajmuje 49 minut. Zalecany do niewielkich wsadów. 20°C Ten innowacyjny program pozwala na pranie razem różnych tkanin i kolorów, takich jak bawełna, syntetyki i tkaniny mieszane w temperaturze zaledwie 20°C, i zapewnia doskonałą skuteczność prania. Zużycie w tym programie to około 40% standardowegozużycia dla programu do prania bawełnyw temperaturze 40°C. Opisy programów Program należy wybrać zgodnie z instrukcjami prania umieszczonymi na metkach, szczególnie jeśli chodzi o maksymalną zalecaną temperaturę. UWAGA: WAŻNE PORADY DOTYCZĄCE WYDAJNEGO PRANIA. lNowe kolorowe ubrania należy prać oddzielnie przez co najmniej 5–6 cykli. lNiektóre większe artykuły, takie jak dżinsy czy ręczniki, należy zawsze prać oddzielnie. lNie wolno nigdy mieszać ze sobą tkanin FARBUJĄCYCH.
Strona: 25
  PL 91 MIESZANE Program ten pozwala na pranie różnych tkanin i kolorów razem. Ruch obrotowy bębna i wykorzystanie wody zostały zoptymalizowane zarówno podczas fazy prania jak i płukania. Dokładne wirowanie zapewnia zmniejszenie ilości zagnieceń na tkaninach. WYPOMPOWANIE WODY I ODWIROWANIE Program wypompowuje wodę i wiruje pranie przy maksymalnej prędkości. Możliwe jest wyłączenie wirowania i zmniejszenie prędkości wirowania przyciskiem WYBÓR WIROWANIA. PŁUKANIE Program trzech płukań przy średniej prędkości wirowania (odpowiednim przyciskiem płukanie można wyłączyć lub zmniejszyć jego prędkość). Program do płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na przykład po praniu ręcznym. PARA Tej wyjątkowy program wykorzystuje parę do zmniejszania i rozprostowywania zagnieceń na ubraniach, dzięki czemu osiągają odpowiedni stopień wilgotności i dają się łatwiej prasować. Za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego przycisku można wybrać jeden spośród trzech różnych stopni intensywności, dopasowując go do suchych lub mokrych ubrań, czy też rodzaju tkaniny. RAPID CARE (14'/30'/44') Oszczędność bez kompromisów! Ten nowy program może być używany do uzyskiwania doskonałych efektów przy jednoczesnym oszczędzaniu wody, energii, detergentu oraz czasu. Przy tej opcji pranie następuje w średniej temperaturze, odpowiedniej do wszystkich typów tkanin. Program zalecany do małych wsadów i delikatnie zabrudzonej odzieży. ALL IN ONE 59' Ten program umożliwia równoczesne pranie różnych tkanin, np. bawełny, tkanin syntetycznych i mieszanych, w ciągu zaledwie 59 minut, przy pełnym wsadzie i w temperaturze 40°C (lub niższej). Program sprawdza się najlepiej w przypadku delikatnie zabrudzonej odzieży. EXTRA CARE Nowy program nadający się do zbiorczego prania odzieży z różnych tkanin i w różnych kolorach odpornych na spieranie, który nie zmienia oryginalnej barwy ani właściwości materiału. Idealna emulsja z wody i detergentu dba o Twoje ubrania, zapewniając optymalną wydajność prania w temperaturze 30°C. SUSZENIE W trakcie suszenia bęben urządzenia okresowo zmienia kierunek obrotów, aby nie dopuścić do splątania się suszonych wyrobów i zapewnić ich równomierne wysuszenie. Końcowa faza cyklu suszenia (ostatnie 10-20 minut) odbywa się bez udziału wysokiej temperatury, aby zminimalizować zagniecenia. SUSZENIE WEŁNY Program suszenia w niskiej temperaturze, idealny dla suchych ubrań z włóczki, zapewniający maksymalną pielęgnację i miękkość, i zmniejszający przy tym wycieranie się tkanin i ich filcowanie. Przed suszeniem zaleca się przewinięcie ubrań na lewą stronę. Czas suszenia zależy od wagi wsadu i prędkości, z jaką ubrania zostały odwirowane przez pralkę. Cykl jest odpowiedni dla małych wsadów o maksymalnej wadze 1 kg (3 swetry). UWAGA: Przed rozpoczęciem suszenia z bębna urządzenia należy wyjąć dozowniki na skoncentrowane proszki i płyny do prania. Cykl suszenia wyrobów wełnianych w tym urządzeniu został zatwierdzony przez firmę Woolmark w odniesieniu do produktów wełnianych nadających się do prania w pralce, z zastrzeżeniem, że produkty te są prane i suszone zgodnie z informacjami podanymi na metce dołączonej do ubrania i instrukcjami dołączonymi do urządzenia przez producenta. Symbol Woolmark stanowi w wielu krajach znak certyfikacji. M1715
Strona: 26
  92 NISKA TEMPERATURA Program suszenia w niskiej temperaturze zalecany do suszenia tkanin z włókien syntetycznych i mieszanych (należy sprawdzić zalecenia producenta na metce wyrobu). WYSOKA TEMPERATURA Program suszenia w wysokiej temperaturze zalecany do suszenia tkanin bawełnianych i lnianych (należy sprawdzić zalecenia producenta na metce wyrobu).
Strona: 27
  PL 93 8. SUSZENIE lWskazówki podane w instrukcji urządzenia mają charakter ogólny. Osiągnięcie optymalnego efektu suszenia wymaga praktyki w obsłudze urządzenia. lZaleca się, aby we wstępnej fazie eksploatacji urządzenia wybierać czasy suszenia krótsze niż podano w instrukcji, tak aby samodzielnie dobrać optymalny stopień wysuszenia. lNie należy suszyć materiałów łatwo strzępiących się (np. dywaników) ani materiałów z długim włosiem, aby nie dopuścić do zatkania przewodu wentylacyjnego. lZalecane sposoby sortowania prania: - Sortowanie według zaleceń podanych na metkach Nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej. Suszyć w suszarce bębnowej w wysokiej temperaturze. Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze. NIE SUSZYĆ w suszarce bębnowej. - Sortowanie według wielkości wyrobu i grubości tkaniny Jeśli wielkość wsadu przekracza pojemność urządzenia należy podzielić odzież według grubość tkanin (np. oddzielić ręczniki od bielizny). - Sortowanie według rodzaju tkaniny Len/bawełna: ręczniki, bluzy bawełniane, pościel i obrusy. Syntetyki: bluzki, koszule, kombinezony itp. wykonane z poliestru lub poliamidu, jak również mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym. lPrzed rozpoczęciem suszenia pranie należy odwirować. lOtworzyć drzwiczki. lZaładuj pranie, nie przekraczając maksymalnego załadunku wskazanego w tabeli programów. W przypadku dużych wyrobów (np. prześcieradeł) lub wyrobów pochłaniających duże ilości wody (np. ręczniki, dżinsy itp.) należy zmniejszyć wielkość wsadu. l Zamknąć drzwiczki. lWybierz program suszenia najbardziej odpowiedni dla danego prania. lUrządzenie oferuje możliwość suszenia w niskiej i wysokiej temperaturze. - Program suszenia w niskiej temperaturze jest zalecany do tkanin wełnianych (symbol na pokrętle programatora). - Program suszenia w niskiej temperaturze zalecany jest do suszenia wyrobów z tkanin mieszanych (syntetyki/bawełna) i syntetycznych (symbol na pokrętle programatora). - Program suszenia w wysokiej temperaturze zalecany jest do suszenia wyrobów z bawełny, ręczników frotte, lnu, konopi itp. (symbol na pokrętle programatora). Jeśli wyrób nie posiada metki należy założyć, że nie nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej. Prawidłowy sposób suszenia
Strona: 28
  94 lWybierz potrzebny stopień wysuszenia: IDEALNIE SUCHY (odpowiedni dla ręczników, szlafroków i większych sztuk garderoby). DO PRASOWANIA (pozostawia ubrania gotowe do prasowania). DO SZAFY (dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych do szafy bez prasowania). lAby wybrać program suszenia czasowego, naciskać przycisk WYBORU PROGRAMU SUSZENIA aż zapali się odpowiednia kontrolka czasu. lSuszenia urządzenie obliczy czas potrzebny do zakończenia suszenia i uzyskania żądanego stopnia wilgotności tkanin na podstawie wielkości wsadu i parametrów programu suszenia. lSprawdzić czy zawór doprowadzający wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy jest prawidłowo założony. lWciśnij przycisk START/PAUZA (panel sterowania pokaże czas, który pozostał do końca suszenia). lKontrolka programu suszenia będzie świecić przez cały czas trwania programu, po czym włączy się kontrolka sygnalizująca rozpoczęcie fazy chłodzenia. lPo zakończeniu programu suszenia na wyświetlaczu pokaże się komunikat "End". Po 5 minutach urządzenie przejdzie w stan wstrzymania (w niektórych modelach na wyświetlaczu pokażą się dwie linie). lWyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło programatora w pozycji OFF. lOtworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z bębna. lZamknąć zawór doprowadzający wodę. ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA lAby anulować program suszenia należy nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA i przytrzymać przez 3 sekundy. Aby zapewnić prawidłowe działanie pralko-suszarki nie należy bez konieczności przerywać cyklu suszenia. Wybranie programu suszenia wełny uniemożliwia wybranie stopnia wysuszenia innego niż domyślny. UWAGA: Nie suszyć artykułów ze specjalnym wypełnieniem (np. pikowanych kołder, kurtek, itp.) i bardzo delikatnych tkanin. Jeśli odzież ocieka wodą/jest sucha, włóż mniejszy wsad, w celu zapobieżenia zagnieceń. Urządzenie podaje czas pozostały do końca programu suszenia dla standardowego wsadu. Podczas suszenia urządzenie koryguje ten czas w oparciu o rzeczywistą wielkośći rodzaj wsadu. Podczas suszenia prędkość obrotów bębna zwiększa się, aby równomiernie rozprowadzić wsad i zapewnić optymalne efekty suszenia. UWAGA: Po anulowaniu programu suszenia urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia. Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać 10/20 minut.
Strona: 29
  PL 95 9. PRANIE/SUSZENIE AUTOMATYCZNE - Pranie lOtworzyć szufladkę i dodać odpowiednią ilość środka piorącego. lZapoznać się listą programów prania w celu właściwego doboru programu w zależności od rodzaju tkaniny (np. bardzo zabrudzone tkaniny bawełniane). Ustawić pokrętło programatora na wybranym programie prania. lDostosować temperaturę prania (opcjonalne). lWybrać opcje dodatkowe, naciskając odpowiednie przyciski (opcjonalne). lSprawdzić czy zawór doprowadzający wodę jest otwarty i czy wąż odpływowy jest prawidłowo założony. - Suszenie lWybierz potrzebny stopień wysuszenia: IDEALNIE SUCHY (odpowiedni dla ręczników, szlafroków i większych sztuk garderoby). DO PRASOWANIA (pozostawia ubrania gotowe do prasowania). DO SZAFY (dla sztuk odzieży odkładanych/odwieszanych do szafy bez prasowania). lAby wybrać program suszenia czasowego, naciskać przycisk WYBORU PROGRAMU SUSZENIA aż zapali się odpowiednia kontrolka czasu. lNacisnąć przycisk START/PAUZA. lPod zakończeniu programu prania na wyświetlaczu pokaże się czas pozostały do zakończenia programu suszenia. lKontrolka programu suszenia będzie świecić przez cały czas trwania programu, po czym włączy się kontrolka sygnalizująca rozpoczęcie fazy chłodzenia. lPo zakończeniu programu suszenia na wyświetlaczu pokaże się komunikat "End". Po 5 minutach urządzenie przejdzie w stan wstrzymania (w niektórych modelach na wyświetlaczu pokażą się dwie linie). lWyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło programatora w pozycji OFF. lOtworzyć drzwiczki i wyjąć pranie z bębna. lZamknąć zawór doprowadzający wodę. ANULOWANIE PROGRAMU SUSZENIA lAby anulować program suszenia należy nacisnąć przycisk WYBÓR PROGRAMU SUSZENIA i przytrzymać przez 3 sekundy. Aby zapewnić prawidłowe działanie pralko-suszarki nie należy bez konieczności przerywać cyklu suszenia. Nie przekraczaj dopuszczalnego załadunku suszenia wskazanego w tabeli programów, w przeciwnym wypadku pranie nie będzie wystarczająco suche. Z wybranym programem suszenia wełny dostępny jest tylko domyślny program suszenia. UWAGA: Po anulowaniu programu suszenia urządzenie rozpocznie cykl chłodzenia. Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać 10/20 minut.
Strona: 30
  96 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki: RAPORT BŁĘDÓW Wyświetlany błąd Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania E2 (na pralkach z wyświetlaczem) 2 mignięcia lampek LED (brak wyświetlacza) Pralka nie pobiera wody Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony. Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub przygnieciony. Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji) Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny. Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody. E3 (na pralkach z wyświetlaczem) 3 mignięcia lampek LED (brak wyświetlacza) Pralka nie odprowadza wody Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany lub czy w jego wnętrzu nie ma ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody. Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany lub przygnieciony. Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu. E4 (na pralkach z wyświetlaczem) 4 mignięcia lampek LED (brak wyświetlacza) Jest zbyt dużo piany i/lub wody. Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu nieprzeznaczonego do pralek. E7 (na pralkach z wyświetlaczem) 7 mignięcia lampek LED (brak wyświetlacza) Problem z drzwiczkami. Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek. Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki. Wszystkie inne kody Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta. TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ ONE TOUCH Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Hoover Wizard, kontrolującej przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC. Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z Androidem i NFC do logo One Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić katalog i próbować rozwiązać ten problem. lModele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony literą E (np. Błąd 2 = E2) lModele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.: Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Strona: 31
  PL 97 INNE NIETYPOWE PRZYPADKI Wyświetlany błąd Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania Pralka nie działa / nie uruchamia się Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka zasilania. Upewnij się, czy działa zasilanie. Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne urządzenie, na przykład lampę. Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij ponownie. Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij przycisk start. Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy. Woda wyciekła na podłogę w pobliżu pralki Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie dokręcić rurę do kranu. Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty. Nie działa odwirowane Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może: • próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania. • zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas. • anulować wirowanie, aby chronić maszynę. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program. Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź informacje dotyczące Błędu 3. Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy nie jest przypadkiem włączona. Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry wirowania. Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie wirowania. Silne wibracje / odgłosy dochodzące z pralki podczas odwirowywania Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji. Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki dystansowe zostały usunięte. Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet, zawiasów, przycisków, itp...). Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
Strona: 32
  98 Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, które są dostępne w naszych Autoryzowanych Centrach Obsługi Klienta. Poprzez umieszczenie oznaczenia na tym produkcie poświadczamy na własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określonych w przepisach dla tego produktu. Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne błędy wynikające z druku niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia. Dodatkowo Producent pozostawia sobie prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą się konieczne we własnych produktach, bez naruszania zasadniczej ich charakterystyki. Gwarancja Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w gwarancji pisemnej dołączonej do produktu. Gwarancja musi być należycie wypełniona i przechowywany tak, aby w razie potrzeby mogła być okazana w Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
Marka:
Hoover
Produkt:
pralki
Model/nazwa:
H-WASH 300 PLUS
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski, Czech, Słowacki, Grecki