TotalClean AP-T30-EU

Instrukcja Homedics TotalClean AP-T30-EU

TotalClean AP-T30-EU

Podręcznik dla Homedics TotalClean AP-T30-EU w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 50 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
Strona: 1
SYSTEM FILTRACJI TRUE HEPA TYPU ALL-IN-ONE FILTRACJA HEPA Usuwa z powietrza przechodzącego przez filtr do 99% przenoszonych drogą lotną drobin o wielkości do 0,3 mikrona, takich jak alergeny, pyłki, kurz, zarazki, łupież zwierzęcy, woń, zarodniki pleśni i dym. FILTRACJAWĘGLOWA Jak wykazały niezależne badania laboratoryjne, eliminuje zapachy domowe i lotne związki organiczne / gazy. FILTRWSTĘPNY Wychwytuje duże cząstki. TECHNOLOGIA UV-C Z MOŻLIWOŚCIĄWŁ./WYŁ. Po włączeniu funkcji technologia UV-C eliminuje zarazki, wirusy i bakterie. JONIZATOR Z FUNKCJĄWŁ./WYŁ. Po włączeniu funkcji jonizator wspomaga proces oczyszczania powietrza. 3 PRĘDKOŚCI Mała, średnia i duża. WBUDOWANYWYŁĄCZNIK CZASOWY Wybór ustawienia 2, 4, 8 lub 12 godzin. WSKAŹNIKWYMIANY FILTRA Włącza się, gdy nadszedł czas na wymianę filtra. SUGEROWANAWIELKOŚĆ POMIESZCZENIA 15,8 m2 /170 stóp kw. Przenośne oczyszczacze powietrza działają skuteczniej w pomieszczeniach z zamkniętymi drzwiami i oknami. LICZBAWYMIAN POWIETRZA NA GODZINĘ Urządzenie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu o wielkości 84 m²/888 stóp kw. (przyjmując wysokość pomieszczenia 2,43 m/8 stóp) 1x na godzinę (przy ustawieniu dużej prędkości w zamkniętym pomieszczeniu). Prędkość przepływu powietrza wynosi 204,1m³/h. / 7104 stóp szesc./h. TACKA NA OLEJEK Zawiera 3 wkłady na olejki eteryczne. Używaj z olejkiem eterycznym (brak w zestawie), aby rozpuścić zapach w powietrzu. FUNKCJE PRODUKTU PANEL STEROWANIA FILTRTRUE HEPATYPU ALL-IN-ONE OSŁONA KRATKI TACKA NA OLEJEK PANEL STEROWANIA OSŁONA ŻARÓWKI UV-C TACKA NA OLEJEK FILTRWEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIE JONIZATOR WŁ./WYŁ. WYŁĄCZNIK CZASOWY KONTROLKA WYMIANY FILTRA UV-C LAMPKA NOCNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 26 I PL
Strona: 2
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDWŁĄCZENIEM URZĄDZENIA • Wyciągnij oczyszczacz powietrza z pudełka i usuń przezroczystą folię ochronną z tworzywa sztucznego. • Umieść oczyszczacz powietrza na twardej, równej powierzchni. • Podłącz kabel zasilający do standardowego gniazda prądu przemiennego. PRZYCISK ZASILANIA I USTAWIENIA PRĘDKOŚCIWENTYLTORA • Aby włączyć oczyszczacz, naciśnij przycisk zasilania . • Oczyszczacz powietrza oferuje 3 prędkości wentylatora: małą (1), średnią (2) i dużą (3). Im większa prędkość wentylatora, tym szybsze oczyszczanie powietrza. Aby wybrać lub zmienić prędkość, naciskaj przycisk prędkości wentylatora do uzyskania żądanego ustawienia. TECHNOLOGIA UV-C Z MOŻLIWOŚCIĄWŁ./WYŁ. Opcjonalna technologia UV-C eliminuje zarazki, wirusy i bakterie. Promieniowanie przenika do DNA mikroorganizmów, skutkując ich śmiercią lub niemożnością rozmnażania. Naciśnij przycisk UV-C, aby włączyć technologię UV-C. Niebieska dioda LED zacznie świecić. Ponownie naciśnij przycisk UV-C, aby wyłączyć technologię UV-C. JONIZATOR Z FUNKCJĄWŁ./WYŁ. Jony mają dodatni lub ujemny ładunek elektryczny, który przylega do drobin przenoszonych drogą lotną, ułatwiając ich wychwycenie przez system filtracji. Naciśnij przycisk ION, aby włączyć jonizator. Niebieska lampka zacznie świecić, wskazując działanie jonizatora. Ponownie naciśnij przycisk ION, aby wyłączyć jonizator. UWAGA: W czasie działania jonizatora na powierzchniach wokół oczyszczacza powietrza mogą gromadzić się cząstki kurzu. Kurz można usunąć odkurzaczem lub zetrzeć miękką, wilgotną szmatką. UWAGA: W czasie działania jonizatora od czasu do czasu możesz słyszeć trzaski. Jest to normalne zjawisko. UWAGA: Jonizator wytwarza mniej ozonu niż wynosi limit 0,05 ppm ustalony przez normę UL. Ozon może stwarzać zagrożenie dla ptaków i małych zwierząt domowych. Aby uniknąć nagromadzenia ozonu, korzystaj z funkcji jonizatora w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. LAMPKA NOCNA Lampka nocna oferuje 3 opcje. Jednokrotnie naciśnij przycisk lampki nocnej, aby włączyć niebieską lampkę nocną. Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć niebieskie nocne oświetlenie pierścieniowe i wyłączyć podświetlenie wyświetlacza. Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. WYŁĄCZNIK CZASOWY Naciskaj przycisk wyłącznika czasowego , aż na wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie. Przycisk wyłącznika czasowego wyświetla kolejno następujące ustawienia: 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin iWYŁ. Aby w dowolnej chwili anulować ustawienie, naciskaj przycisk wyłącznika czasowego , aż wyłączą się wszystkie powiązane diody LED. Po dezaktywacji ustawienia wyłącznika czasowego oczyszczacz powietrza będzie działał w trybie ciągłym. TACKA NA OLEJEK Użyj olejku eterycznego (brak w zestawie), aby rozpuścić zapach w powietrzu. UWAGA: Należy używać wyłącznie dołączonych do zestawu wkładów na olejki eteryczne HoMedics. Nie należy umieszczać olejków eterycznych w żadnym innym miejscu urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia. UWAGA: Nie pozostawiaj w oczyszczaczu wkładu nasączonego olejkiem eterycznym, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. CZY OLEJKÓW ETERYCZNYCH MOŻNA UŻYWAĆW OBECNOŚC ZWIERZĄT DOMOWYCH? Należy zawsze zachować ostrożność, używając olejków eterycznych w obecności zwierząt domowych.Wszystkie olejki eteryczne i produkty do aromaterapii (np. dyfuzory) należy trzymać poza zasięgiem zwierząt domowych. Otwarte butelki należy trzymać z dala od zwierząt domowych, aby uniemożliwić spożycie przez nie produktu. Nie zalecamy miejscowego stosowania olejków eterycznych na zwierzętach domowych, ponieważ zwierzęta mają bardzo silny węch i nie mogą pozbyć się olejku, jeżeli nie przypadnie im do gustu lub spowoduje podrażnienie. Rozpuszczając olejki eteryczne w obecności zwierząt, należy robić to w dobrze wentylowanym miejscu. Ponadto należy umożliwić zwierzętom opuszczenie pomieszczenia (np. pozostawiając otwarte drzwi). Każde zwierzę jest inne. Dlatego uważnie obserwuj swojego ulubieńca podczas pierwszego stosowania olejku eterycznego.W razie wystąpienia podrażnienia zaprzestań używania danego olejku eterycznego.W razie spożycia olejku eterycznego zalecamy skorzystanie z pomocy medycznej. DODAWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH Oczyszczacz powietrza jest opatrzony certyfikatem Europejskiej Fundacji Badań nad Alergiami (ECARF) jako produkt przyjazny dla alergików. Należy pamiętać, że przyjazność dla alergików nie jest gwarantowana w razie korzystania z funkcji tacki na olejki z uwagi na fakt, że olejki eteryczne mogą wywoływać reakcje alergiczne. OSTRZEŻENIE: Umieszczenie olejku w innym miejscu niż tacka spowoduje uszkodzenie oczyszczacza powietrza. 1.Tacka na olejek znajduje się z boku oczyszczacza, powyżej nocnego oświetlenia pierścieniowego. 2. Popchnij, aby otworzyć i wyjąć tackę. 3. Umieść 1 wkład aromatyczny (3 w zestawie) w tacce na olejek. 4. Dodaj 5–7 kropli olejku eterycznego na wkład.W zależności od preferencji możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość. OSTRZEŻENIE: Olejek eteryczny należy umieszczać wyłącznie na wkładzie, a NIE bezpośrednio na tacce. 5. Umieść tackę na olejek z powrotem w przegrodzie i popchnij, aby zamknąć. Zapach będzie odczuwalny natychmiast po włączeniu oczyszczacza powietrza. PL I 27
Strona: 3
28 I PL WYMIANA FILTRA KONTROLKAWYMIANY FILTRA Kontrolka wymiany filtra włącza się, gdy nadejdzie czas na wymianę filtraTrue HEPA. Potrzeba wymiany filtra oceniana jest na podstawie godzin pracy oczyszczacza powietrza. WYMIANA FILTRATRUE HEPA Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, w normalnych warunkach użytkowania filtr należy wymieniać co 12 miesięcy. 1. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania. Pociągnij za wgłębienia po bokach osłony kratki. 2. Zdejmij i odłóż osłonę kratki. 3. Pociągnij występy, aby wyjąć zużyty filtr. 4. Gdy występy skierowane są na zewnątrz, włóż nowy filtrTrue HEPA do urządzenia. 5. Umieść występy na spodzie osłony kratki, w podstawie oczyszczacza powietrza. Delikatnie pchnij osłonę kratki, aż zatrzaśnie się w położeniu końcowym. 6. Podłącz kabel zasilający do standardowego gniazda prądu przemiennego i naciśnij przycisk zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ION przez 3 sekundy, aby zresetować kontrolkę. WYMIANA ŻARÓWKI UV-C WYMIANA ŻARÓWKI UV-C Żarówkę UV-C zaprojektowano z myślą o około 10 tys. godzin pracy. Po zużyciu żarówki przycisk UV-C na panelu sterowania będzie migał na CZERWONO. Po wymianie żarówki przycisk UV-C zmieni kolor na niebieski. UWAGA: Po zużyciu żarówki UV-C oczyszczacz powietrza będzie działał bez funkcji UV-C. PRZESTROGA: Nie korzystaj z oczyszczacza powietrza bez osłony żarówki UV-C. PRZESTROGA: Odłącz kabel zasilający przed przystąpieniem do wymiany lub obsługi żarówki UV-C. 1. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania i wyjmij filtr HEPA. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego (brak w zestawie) odkręć 2 śruby mocujące osłonę żarówki UV-C. 2. Zdejmij osłonę, aby uzyskać dostęp do żarówki UV-C. 3. Delikatnie pchnij z boku i odkręć żarówkę UV-C. 4.Wyjmij i wymień żarówkę UV-C. Ponownie załóż osłonę żarówki UV-C, filtrTrue HEPA i osłonę kratki. UWAGA: Żarówka UV-C zawiera rtęć (Hg).
Strona: 4
PL I 29 CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO UWAGA: Aby zapewnić najlepsze działanie, w normalnych warunkach użytkowania filtr wstępny należy odkurzać raz w miesiącu. 1. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania. 2. Wyjmij filtrTrue HEPA zgodnie z opisem w sekcjiWymiana filtra HEPA. 3. Starannie odkurz zewnętrzną powierzchnię filtraTrue HEPA za pomocą nasadki ze szczotką dołączonej do odkurzacza. 4. Umieść filtrTrue HEPA z powrotem w osuszaczu powietrza i załóż kratkę. 5. Podłącz kabel zasilający do standardowego gniazda prądu przemiennego. CZYSZCZENIETACKI NA OLEJEK Otwórz tackę na olejek i wyjmij wkład.Wkłady na olejki eteryczne należy wymieniać podczas zmiany olejku eterycznego. Jeżeli chcesz używać tego samego zapachu, zachowaj wkład na olejek eteryczny do późniejszego użytku. Przetrzyj wnętrze tacki na olejek miękką szmatką. Umieść wkład na olejek eteryczny z powrotem w tacce i zamknij. UWAGA: Na czas przechowywania urządzenia wyjmij wkład na olejek eteryczny z tacki na olejek. WSKAZÓWKI ZAPEWNIAJĄCE NAJLEPSZE DZIAŁANIE • NIGDY nie czyść filtraTrue HEPA za pomocą wody ani domowych środków czyszczących lub detergentów. • W razie potrzeby zewnętrzne powierzchnie urządzenia należy czyścić suchą szmatką. • NIGDY nie używaj wody, wosku, lakieru ani roztworów chemicznych do czyszczenia powierzchni zewnętrznych urządzenia. • W miarę potrzeby czyść osłonę kratki wilgotną szmatką lub nasadką ze szczotką dołączoną do odkurzacza. • W normalnych warunkach użytkowania odkurzaj filtr wstępny co miesiąc. • W normalnych warunkach użytkowania wymieniaj filtrTrue HEPA co 12 miesięcy. • Aby zapewnić jak najlepsze działanie urządzenia, zawsze używaj oryginalnych filtrów zamiennych HoMedics. Oryginalne części zużywalne/zamienne HoMedics można nabyć pod adresem www.homedics.co.uk Zestaw wkładów na olejki eteryczne (3 szt.) – ARM-PAD3 Tacka na olejek – AP-T30WTARM FiltrTrue HEPA – AP-T30FL Żarówka UV-C – AP-UVC1 Osłona i śruby – APUVCCV CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie nie działa • Urządzenie nie jest podłączone do zasilania • Nie wciśnięto przycisku zasilania • Brak zasilania urządzenia • FiltrTrue HEPA nie jest założony poprawnie • Osłonakratkiniejestzałożonapoprawnie • Podłącz urządzenie do zasilania • Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie • Sprawdź bezpieczniki; spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazda • Załóż ponownie filtr HEPA • Załóż ponownie osłonę kratki Zmniejszony przepływ powietrza • Tylnakratkamożebyćzablokowana • Filtrwstępnywymagaodkurzenia • NależywymienićfiltrTrueHEPA • Upewnij się, że nic nie przysłania tylnej kratki ani wylotu powietrza • Odkurz filtr wstępny nasadką ze szczotką dołączoną do odkurzacza • Wymień filtrTrueHEPA Mniejsza skuteczność usuwania zapachów • NależywymienićfiltrTrueHEPA • Wymień filtrTrueHEPA Nadmierny hałas • Urządzenie nie jest wypoziomowane • Umieść urządzenie na płaskiej, równej powierzchni Kontrolka wymiany filtra pozostaje włączona po zmianie filtra • Kontrolka wymiany filtra wymaga zresetowania • Naciśnij i przytrzymaj przycisk jonizatora przez 3 sekundy, aż kontrolka wymiany filtra wyłączy się Wyłączone podświetlenie • Ustawienie lampki nocnej • Naciskaj przycisk lampki nocnej, aż żądane światła włączą/wyłączą się WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Homedics TotalClean AP-T30-EU, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Homedics TotalClean AP-T30-EU. Upewnij się, że opisujesz trudności z Homedics TotalClean AP-T30-EU tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Homedics TotalClean AP-T30-EU

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Homedics TotalClean AP-T30-EU. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Homedics
 • Produkt: Oczyszczacze powietrza
 • Model/nazwa: TotalClean AP-T30-EU
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Polski, Norweski, Finlandia, Węgierski