GBS Absolute Touch instrukcja
Instrukcja GA.MA GBS AbsoluteTouch

Podręcznik dla GA.MA GBS Absolute Touch w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 26 stron.

PDF 26 1.1mb
Instrukcja GA.MA GBS AbsoluteTouch
Poprzednia strona

Zobacz poniższy poradnik dla GA.MA GBS Absolute Touch. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące GA.MA GBS Absolute Touch, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji GA.MA GBS Absolute Touch. Upewnij się, że opisujesz trudności z GA.MA GBS Absolute Touch tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o GA.MA GBS Absolute Touch

Strona: 1
PL Dziękujemy za zakup produktu GAMA BARBER SERIES. Jesteśmy pewni, że nasi klienci docenią dbałość, z jaką go zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy. Rozwiązania firmy GAMA od zawsze łączą w sobie innowacyjność i technologię, umożliwiając opracowanie produktów najwyższej jakości, stworzonych przy użyciu najnowocześniejszych metod i najlepszych materiałów. Dzięki temu zapewniają one optymalną wydajność zadowalającą nawet najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują doskonałych rezultatów. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. 1- Nie używać urządzenia mokrymi rękami, w wilgotnych miejscach lub na mokrych powierzchniach. Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach. 2- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien kąpielowych ani innych zbiorników z wodą. 3-Gdy urządzenie jest wyłączone należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie. Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w łazience. 4-Nie używać przedmiotowego urządzenia elektrycznego, jeśli w przeszłości miało ono kontakt z cieczami, jeśli kabel zasilania jest uszkodzony lub jeśli widoczne są wyraźne uszkodzenia zewnętrznej części obudowy czy akcesoriów. W razie nieprawidłowego działania urządzenia, należy bezzwłocznie odłączyć je od źródła prądu i udać się do centrum serwisowego w celu przeprowadzenia kontroli. 5-W celu uniknięcia zagrożeń, w przypadku uszkodzenia kabla zasilania należy bezzwłocznie zwrócić się o jego wymianę do producenta, autoryzowanego centrum serwisowego lub wykwalifikowanego pracownika. 6-Unikać zetknięcia się nagrzanej prostownicy ze skórą – wysoka temperatura może powodować poparzenia. 7-Przechowywać urządzenie oraz kabel zasilania z daleka od źródeł ciepła i powierzchni wrażliwych na ciepło (tworzywa sztuczne, tkaniny winylowe itd.). 8-Nie trzymać ani nie ciągnąć urządzenia za kabel. Nie owijać kabla wokół urządzenia, nie zginać go ani nie skręcać, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego działania i uszkodzenia prostownicy do włosów. Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń i wskazówek może prowadzić do powstania spięcia i nieodwracalnego uszkodzenia prostownicy do włosów oraz zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. 9-Uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez wykwalifikowanego pracownika. Nie używać urządzeń lub akcesoriów, w których zostały wprowadzone zmiany lub które nie zostały dopuszczone przez producenta. 10-Odłączyć urządzenie 37 38
Strona: 2
po zakończeniu użytkowania i poczekać na jego ochłodzenie przed odłożeniem w bezpieczne miejsce. W celu odłączenia urządzenia wyjąć kabel z kontaktu. 11-W razie potrzeby oczyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego i poczekać na jego ochłodzenie. Nie czyścić za pomocą agresywnych środków zawierających fenylofenol. 12-Używać urządzenia wyłącznie do celów, dla których zostało ono przeznaczone. 13- Zaleca się zainstalowanie dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego (ang. RCD) o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA. Zasięgnąć porady u zaufanego elektryka. Produktu tego nie mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych (w tym dzieci), ruchowych i umysłowych, ani osoby niemające odpowiedniej wiedzy o produkcie, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące użytkowania produktu lub użytkują produkt pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zawsze zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się tym produktem. Nie używać urządzenia w pobliżu wanien kąpielowych ani innych pojemników z wodą. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników niniejsze urządzenie zostało wyposażone w podwójną izolację. Znak zamieszczony na wyrobie lub na opakowaniu oznacza, że urządzenie nie należy do grupy odpadów komunalnych i w razie likwidacji powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Właściwa utylizacja tego produktu pozwala uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia, jakie mogą wynikać z nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem. Dokładniejsze informacje dotyczące recyklingu przedmiotowego produktu można uzyskać w urzędzie miasta, u lokalnego dostawcy usług utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu. OGRANICZONY OKRES GWARANCJI: okres standardowej gwarancji na prostownice do włosów przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej wynosi 24 miesiące, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 1999/44/WE. Okres gwarancji dla firm na prostownice do włosów wykorzystywane w salonach piękności lub w ramach jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. 39 40
Strona: 3
W obu przypadkach gwarancja jest udzielana na podstawie okazania oryginalnego, czytelnego i nieuszkodzonego dowodu zakupu, ponieważ liczy się widniejąca na nim data i nazwa produktu. UWAGA Oporniki, w które wyposażone jest urządzenie, pokryte są powłoką ochronną. Przy pierwszym podłączeniu i uruchomieniu urządzenia może przez chwilę wydobywać się z niego zapach spalenizny, co jest spowodowane nagrzewaniem się powłoki oporników. Nie stanowi to zagrożenia dla użytkownika i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu urządzenia. Przy pierwszym użyciu urządzenia należy uruchomić je i odczekać, aż zapach zniknie. Powinno to nastąpić w ciągu ok. 30 sekund. ABSOLUTE TOUCH INSTRUKCJE UŻYCIA: • Podłączyć urządzenie do gniazdka prądu. • Aby włączyć prostownicę, nacisnąć przycisk ON/OFF. • Po kilku chwilach prostownica osiągnie temperaturę 210°C. • Aby wyłączyć prostownicę, nacisnąć przycisk ON/OFF. • Odłączyć urządzenie od gniazdka prądu. • Przed odłożeniem prostownicy do opakowania należy odczekać, aż się ochłodzi. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: Właściwa i skuteczna konserwacja pozwala zachować wysoką wydajność i dłuższą żywotność produktu. Utrzymywanie płytek prostownicy w czystości zapewnia ich łatwe przesuwanie po włosach. Znajdujące się na włosach substancje chemiczne (farby, odżywki, pianki, lakiery, woski) mogą pod wpływem ciepła osadzać się na płytkach. Po każdym użyciu zaleca się usunięcie wszelkich pozostałości z płytek wilgotną szmatką, po uprzednim odłączeniu urządzenia z gniazdka i poczekaniu na jego ochłodzenie. Nie używać bardzo agresywnych środków do czyszczenia płytek prostownicy do włosów. Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest zupełnie suche. Na stronie internetowej www.gamaprofessional.com dostępne są instrukcje obsługi i zasady bezpieczeństwa. SVE Tack för att du köpt en produkt från GAMA BARBER SERIES. Vi är säkra på att du kommer att uppskatta hur noggrant den planerats och tillverkats. Forskningen på GA.MA fortsätter som alltid att kombinera innovation och teknologi för att skapa produkter av högsta kvalitet, med de modernaste teknikerna och de bästa materialen. Det ger en optimal prestanda, avsedd för de användare som kräver mest och som vill ha ett utmärkt resultat både för yrkesbruk och för hemmabruk. Läs anvisningarna noga före användning och spara dem för framtida bruk. VARNINGAR: LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA. 1- Använd inte apparaten med våta händer, på fuktiga ställen eller våta ytor. Doppa inte i vatten eller andra vätskor. 2- Använd inte denna apparat i närheten av badkar eller andra vattenfyllda behållare. 3- Koppla ur apparaten från elnätet då den är avstängd eftersom närheten till vatten innebär en risk. Var särskilt försiktig när apparaten används i badrummet. 4- Använd inte en elektrisk apparat som varit i kontakt med vätskor, om sladden verkar skadad eller om yttre delar av apparaten eller tillbehör är synligt skadade. Om apparaten inte fungerar korrekt, måste du omedelbart ta ur stickkontakten ur eluttaget och vända dig till närmaste servicecenter för kontroll. 5- Om skador skulle uppstå på strömsladden ska man omedelbart 41 42
Marka:
GA.MA
Produkt:
Lokówki
Model/nazwa:
GBS Absolute Touch
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Grecki, Arabski