Instrukcja Chicco Next2Me

Zobacz poniższy poradnik dla Chicco Next2Me. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Chicco
  • Produkt: Kojec
  • Model/nazwa: Next2Me
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 35
36
ŁóżeczkoNext2me
UWAGA - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO
WYKORZYSTANIA. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.
OSTRZEŻENIE:ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
UDUSZENIA SIĘ DZIECKA, PRZED UŻYCIEM
WYROBU ZDJĄĆ Z NIEGO PLASTIKOWĄ
OSŁONĘ. OPAKOWANIE TO NALEŻY
NASTĘPNIE ZNISZCZYĆ ALBO TRZYMAĆ
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI I
NIEMOWLĄT.
· 
OSTRZEŻENIE: Użytkowanie produktu jest
dozwolone dla dzieci w wieku od 0 do 6
miesięcy, o maksymalnej wadze 9 kg.
· 
OSTRZEŻENIE:Gdydzieckopotrafisiedzieć,
klęczeć lub podciągać się , nie należy dłużej
używaćłóżeczka/kołyskidlatakiegodziecka.
· 
OSTRZEŻENIE:Nie używać produktu, jeżeli
jakaś jego część jest złamana, oderwana lub
zgubiła się.
· 
OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia ryzyka
pożaru, nigdy nie umieszczać produktu
w pobliżu otwartego ognia, piecyków
elektrycznych czy gazowych lub innych
silnych źródeł ciepła.
· Przed przystąpieniem do montażu należy
sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego
elementy składowe nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu. W razie uszkodzenia,
produkt nie powinien być używany i należy
przechowywaćgowmiejscuniedostępnym
dla dzieci.
· Upewnić się, czy użytkownicy produktu
dokładnie znają sposób jego obsługi.
· 
OSTRZEŻENIE: Produkt jest gotowy
do użytku, gdy wszystkie mechanizmy
blokujące są prawidłowo zablokowane.
Przed użytkowaniem należy uważnie
sprawdzić, czy system blokujący jest
poprawnie zamocowany.
· 
OSTRZEŻENIE: Gdy dziecko jest
pozostawiane bez nadzoru wewnątrz
produktu używanego w “Konfiguracji
łóżeczko”, należy zawsze upewnić się, że
ścianka boczna jest podniesiona, a suwaki
całkowicie zasunięte oraz zablokowane w
pozycji nieruchomej.
·W czasie użytkowania produktu, zwłaszcza
w “Konfiguracji łóżeczko”, kółka muszą być
zawsze zablokowane.
·Wszystkie czynności związane z
rozkładaniem, regulacją, mocowaniem
i ustawianiem produktu muszą być
wykonywane wyłącznie przez osobę
dorosłą.
· Przed użytkowaniem produktu w
“Konfiguracji Co-Sleeping (Mocowanie do
łóżka rodziców)”, należy sprawdzić, czy jest
on prawidłowo umieszczony i zamocowany.
· 
OSTRZEŻENIE: W czasie użytkowania
produktu w “Konfiguracji Co-Sleeping
(Mocowanie do łóżka rodziców)”, przed
położeniem w nim dziecka należy
upewnić się, że pasy łączące są prawidłowo
zamocowane i odpowiednio naprężone.
Produktmusibyćzamocowanydomateraca
rodziców w taki sposób, aby pomiędzy
produktem a materacem nie było żadnych
szczelin.
· Produkt musi być zawsze ustawiany na
podłożu poziomym. Nigdy nie pozostawiać
produktu na pochyłej powierzchni, gdy
znajduje się w nim dziecko.
· Nie wolno zezwalać małym dzieciom na
zabawę w pobliżu produktu bez nadzoru
osoby dorosłej.
· Nie można używać korpusu kołyski bez jej
ramy.
· Pasy mocujące muszą znajdować się poza
zasięgiem dzieci.
· Należydobraćmateracotakiejgrubości,aby
wewnętrzna wysokość łóżeczka ( mierzona
od górnej płaszczyzny materaca do górnej
krawędzi boku łóżka) wynosiła co najmniej
200 mm w najwyższym położeniu dna
łóżeczka. Nie używać w łóżeczku więcej, niż
jednego materaca.
·W przypadku oddzielnego nabycia
materaca, należy upewnić się, czy jest on
zgodny z produktem.
· Specjalny znak odniesienia widoczny na
jednym z wewnętrznych boków produktu
wskazuje maksymalną grubość materaca,
PL
Strona: 36
37
który można stosować.
· Nigdy nie należy pozostawiać wewnątrz
produktu przedmiotów, które mogłyby
zmniejszyć jego głębokość.
· Nie ustawiać łóżeczka w pobliżu ścian czy
innych przeszkód, aby dziecko nie znalazło
się w pułapce.
· Niepozostawiaćwewnątrzproduktumałych
przedmiotów, które dziecko mogłyby
połknąć.
· Stosować wyłącznie części wymienne
zatwierdzone przez producenta. Nie
montować na produkcie akcesoriów, które
nie zostały dostarczone przez producenta.
· Nigdy nie dokonywać regulacji produktu,
gdy znajduje się w nim dziecko.
· Nie przestawiać produktu, gdy znajduje się
w nim dziecko.
· Nie wykorzystywać produktu dla kilku dzieci
jednocześnie.
· Produkt musi być umieszczany z dala od
przewodów elektrycznych i sznurów: nie
ustawiać produktu w pobliżu okien, gdzie
sznury, zasłony i inne podobne elementy
mogłyby spowodować ryzyko uduszenia.
Aby uniknąć ryzyka zaduszenia, nie
dawać dziecku ani nie kłaść blisko niego
przedmiotów ze sznurkami.
· Przedłużone wystawianie produktu na
działanie promieni słonecznych może
spowodować przebarwienie materiałów
z których został wykonany. Po dłuższym
wystawieniu produktu na działanie wysokiej
temperatury, odczekać kilka minut przed
umieszczeniem w nim dziecka.
· 
Gdy produkt nie jest używany, powinien być
przechowywany w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
· Zaleca się, aby wszystkie okucia montażowe
były zawsze odpowiednio dokręcone i
aby żadne wkręty nie były poluzowane,
ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie
częścią ciała lub odzieżą ( np. sznurkiem,
naszyjnikiem, tasiemką od smoczka itp.),
co mogłoby spowodować zagrożenie
uduszeniem.
CZĘŚCI SKŁADOWE
A.Wspornik nóg z kółkami
B.Wspornik nóg z nóżkami antypoślizgowymi
C. Centralna konstrukcja wsporna
D. Pasy mocujące
E.Tapicerka
F. Materac ze zdejmowanym poszyciem
G. Stelaż górny
H. Stelaż górny wyjmowany
I.Torba
A1) Przycisk regulacji wysokości
A2)Wspornik wyjmowanej konstrukcji
A3)Wskaźnik wysokości
A4) Przycisk odblokowania obrotu nóg
A5) Nogi przegubowe
A6) Kółka z hamulcem
B1) Nóżki antypoślizgowe
B2) Mocowanie centralnej konstrukcji wspornej
C1)Trzpień mocowania
C2) Przycisk do mocowania tapicerki
C3) Szare klamry mocujące
D1) Czerwone klamry mocujące
E1)Taśma z zatrzaskiem
E2) Kieszeń
E3) Suwak do zdejmowania tapicerki
E4) Suwak otwierania w konfiguracji co-sleeping
E5) Okienko z siatki
E6) Boczna ścianka ochronna
G1) Mocowanie nóg
H1) Przycisk zwalniający wyjmowany stelaż
L) Maksymalna grubość materaca
MONTAŻ ŁÓŻECZKA
1. Uchwycić wspornik nóg przesuwając ku górze zewnętrzny stelaż,
aż do chwili usłyszenia KLIKNIĘCIA potwierdzającego prawidłowe
zablokowanie w pierwszej pozycji (rys. 1). Powtórzyć tą samą
operację przy drugim wsporniku nóg.
2. Zaczepić centralną konstrukcję wsporną do 2 nóg, jak to widoczne
na rysunku 2. KLIKNIĘCIE trzpienia wskazuje poprawne zamocowanie
konstrukcji (rys. 4). OSTRZEŻENIE: szare klamry muszą być zwrócone
w kierunku nóżek przegubowych (rys. 4).
3.Zamontowaćnanogachgórnąkonstrukcjęitapicerkęprzesuwając
najpierw stelaż nogi wewnątrz bocznej kieszeni tapicerki (rys. 5).
Wykonać tą samą operację po obu stronach.
4. Następnie zamocować górną konstrukcję do nóg, wkładając
plastikowy wspornik zgodnie z rysunkiem 6. Popchnąć w dół, aż
dźwięk KLIKNIĘCIA potwierdzi poprawne zamocowanie (rys. 7).
Wykonać tą samą operację po obu stronach.
5. Zamocować tapicerkę do centralnej konstrukcji zapinając 2 paski z
zatrzaskami znajdujące się w dolnej części poszycia (rys. 8).
6. Ułożyć materacyk na dnie łóżeczka (rys. 9).
7. Zablokować 2 kółka łóżeczka opuszczając dźwignie uruchamiające
hamulce (rys. 10).
Terazłóżeczkojestgotowedoużytkowania.OSTRZEŻENIE:sprawdzić,
czywszystkiemocowaniasąprawidłowozablokowaneiczywszystkie
suwaki są całkowicie zamknięte i zablokowane. OSTRZEŻENIE: nie
używać łóżeczka z nóżkami przegubowymi częściowo obróconymi
lubodblokowanymi(rys.11).Pozycjaprawidłowegoużytkowaniajest
widoczna na rysunku 12. W razie przypadkowego uderzenia w nóżki
przegubowe, należy przywrócić im prawidłowe położenie przez
lekkie uniesienie łóżeczka.
REGULACJAWYSOKOŚCI ŁÓŻECZKA
Wysokość łóżeczka może być regulowana w różnych pozycjach.
Aby uregulować wysokość, pociągnąć ku górze przycisk regulacyjny
i unieść łóżeczko do pożądanego położenia (rys. 13). Powtórzyć
operację po drugiej stronie.
Można także lekko nachylić podstawę łóżeczka regulując 2 nogi na
Strona: 37
38
różne wysokości (rys. 14). OSTRZEŻENIE: dopuszczalne maksymalne
nachylenie łóżeczka to różnica 2 pozycji pomiędzy jedną, a drugą
nogą (przykład: prawa noga w pozycji 3 i lewa noga w pozycji 1, patrz
rys. 15). OSTRZEŻENIE: główka dziecka musi zawsze znajdować się po
stronie ustawionej w wyższej pozycji (rys. 16).
TRYB CO-SLEEPING (MOCOWANIE DO ŁÓŻKA)
Łóżeczko może być zamocowane do łóżka rodziców (tryb co-
sleeping). OSTRZEŻENIE –WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWOWASZEGO
DZIECKA: ten tryb użytkowania jest dozwolony tylko przy łóżkach,
które spełniają wszystkie warunki opisane w poniższym paragrafie.
W szczególności, ścianka boczna łóżeczka musi być zawsze zbliżona
do materaca rodziców, który powinien być jak najdokładniej
wyrównany w stosunku do wysokości ścianki bocznej łóżeczka
(patrz rys. 17). Ponadto łóżeczko musi być solidnie zamocowane do
konstrukcji łóżka rodziców lub do podstawy materaca (siatka lub
listwy stelaża).
OSTRZEŻENIE: sprawdzić, czy w trybie co-sleeping konstrukcja
łóżeczka nie interferuje z łóżkiem rodziców.
OSTRZEŻENIE: W czasie użytkowania należy upewnić się, czy pościel,
kołdra, itp. nie zajmuje przestrzeni w łóżeczku.
8. Odpiąć całkowicie boczne suwaki, aby otworzyć bok łóżeczka z
okienkiem z siatki (rys. 18).
9. Następnie nacisnąć na przycisk zwalniający wyjmowaną część
stelaża i wysunąć ją częściowo, najpierw po jednej, a następnie po
drugiej stronie (rys. 19). Po wykonaniu tej samej operacji po obu
stronach wyjąć stelaż i zaczepić go do nóg konstrukcji wykorzystując
specjalne wsporniki (rys. 20). OSTRZEŻENIE: użytkować łóżeczko z
opuszczonym stelażem wyłącznie w konfiguracji co-sleeping.
10. Zbliżyć łóżeczko do łóżka rodziców i sprawdzić wysokość
łóżeczka w stosunku do materaca rodziców. OSTRZEŻENIE: wysokość
materaca rodziców musi być zawsze większa, niż wysokość ścianki
bocznej łóżeczka (rys. 21). OSTRZEŻENIE: przy użytkowaniu łóżeczka
w konfiguracji co-sleeping jego 2 nogi muszą być uregulowane na
tą samą wysokość.
11. Aby zaczepić łóżeczko do łóżka rodziców (konfiguracja co-
sleeping), należy posłużyć się pasami dołączonymi do wyposażenia.
Pasy znajdują się w dolnej kieszeni tapicerki (rys. 22).
12. Zapiąć szare klamry pod tapicerką po obu stronach. Uważać, aby
czerwone klamry znalazły się nad taśmą pasa, jak to widoczne na
rysunku 23.
13. Następnie przeprowadzić pas od dołu ku górze, wokół konstrukcji
łóżka rodziców (rys. 24) i zapiąć czerwoną klamrę tworząc pętlę (rys.
25).Powtórzyćtąsamączynnośćpodrugiejstronie.Wceluułatwienia
montażuzalecasięlekkooddalićłóżeczkoodłóżkarodzicówwczasie
zapinania klamer.
14. Teraz należy zbliżyć łóżeczko do łóżka rodziców i zacisnąć
pętlę pociągając energicznie pasy (rys. 26). Wykonać tą czynność
najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie i uregulować
pasy tak, aby łóżeczko dokładnie przywierało do materaca rodziców.
OSTRZEŻENIE: przed każdym użytkowaniem sprawdzić, czy nie ma
szczeliny pomiędzy materacem rodziców, a ścianką boczną łóżeczka.
Gdyby tak było, należy energicznie pociągnąć pasy i przywrócić
prawidłowe położenie.
15.Włożyć niepotrzebne odcinki pasów do kieszeni znajdującej się w
dolnej części tapicerki.
16. Zablokować kółka łóżeczka zgodnie z opisem podanym w
punkcie 7.
Jeżeli podczas mocowania łóżeczka do łóżka rodziców nie jest
możliwe wsunięcie nóg łóżeczka pod łóżko rodziców, można
zamocować łóżeczko w sposób opisany w poprzednich punktach,
oraz dodatkowo obrócić kółka przegubowe podczas zbliżania
łóżeczka do łóżka rodziców.
Abyumożliwićobrótkółek,należypociągnąćprzyciskodblokowujący
obrót i jedną ręką obrócić kółka do wewnątrz (rys. 27).
OSTRZEŻENIE: Użytkowanie produktu jest dozwolone tylko przy
łóżkach i/lub materacach mających proste boki. Użytkowanie
produktu przy łóżkach i/lub materacach okrągłych i materacach
wodnych jest zabronione.
OSTRZEŻENIE: Gdy produkt jest użytkowany w “Konfiguracji Co-
Sleeping (zamocowany do łóżka)”, zawsze musi być zamontowany
przy dłuższym boku łóżka. NIE instalować produktu po krótszej
stronie łóżka (głowa lub nogi łóżka).
RADY ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ
Poszycie łóżeczka i materacyka, wykonane z wytrzymałej tkaniny jest
całkowicie zdejmowane i może być prane.
Zdejmowanie/zakładanieposzyciamusibyćdokonywanewyłącznie
przez osobę dorosłą. Kontrolować regularnie stan zużycia produktu i
obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia uszkodzeń
nie używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Przestrzegać instrukcji prania tkanin, podanych na etykietach
znajdujących się na produkcie.
Do czyszczenia poszycia nie należy używać rozpuszczalników, ani
środków o właściwościach ściernych czy agresywnych detergentów.
Prać ręcznie w zimnej wodzie
Nie chlorować
Nie suszyć mechanicznie
Nie prasować
Nie prać na sucho
Po każdym praniu sprawdzić wytrzymałość tkaniny oraz szwów.
OSTRZEŻENIE: W czasie zdejmowania i/lub nakładania poszycia
należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie uszkodzić
tapicerki z tkaniny.
OSTRZEŻENIE: Zdejmowanie lub nakładanie poszycia wymaga kilku
minut, a czynności te muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
ŚCIELENIE ŁÓŻKA
Aby ułatwić codzienne ścielenie łóżka rodziców można odłączyć od
niego łóżeczko dziecka. W tym celu wystarczy odpiąć szare klamry
znajdujące się pod poszyciem.
Aby powtórnie połączyć łóżeczko z łóżkiem rodziców, należy
ponownie pociągnąć pasy, co zapewni prawidłowe i solidne
zamocowanie łóżeczka do łóżka rodziców. Należy zachować uwagę,
aby przestrzegać wszystkich wskazówek podanych poprzednio w
paragrafie“Konfiguracja co-sleeping (mocowanie do łóżka)”.
ZDEJMOWANIE POSZYCIA
17.Wyjąć materacyk i odpiąć zatrzaski znajdujące się na dolnej części
poszycia (rys. 28).
18. Nacisnąć na przyciski znajdujące się na mocowaniu nóg (rys. 29)
i pociągnąć ku górze górną część stelaża, wysuwając nogi z poszycia
(rys. 30).Wykonać te same czynności po obu stronach.
19. Odpiąć suwaki znajdujące się na boku okienka i nacisnąć na
przyciski zwalniające wyjmowany stelaż górny, jak to wyjaśniono
w paragrafie “Konfiguracja co-sleeping (mocowanie do łóżka)”.
Następnie wysunąć wyjmowany stelaż górny (rys. 31), uważając, aby
nie uszkodzić wewnętrznej części poszycia.
20. Odpiąć suwak znajdujący się na górnej krawędzi łóżeczka i
całkowicie zdjąć poszycie (rys. 32).
21.Wyjąć sztywny wspornik ścianki bocznej (rys. 33).
DEMONTAŻ ŁÓŻECZKA
Łóżeczko można w łatwy sposób całkowicie rozmontować na części
i włożyć do torby stanowiącej wyposażenie seryjne produktu. W
celu dokonania demontażu, należy wykonać czynności opisane w
punktach 17-18 paragrafu“Zdejmowanie poszycia”. Następnie należy
odłączyć konstrukcję centralnego wspornika naciskając na trzpienie
mocujące na obu nogach łóżeczka (rys. 34).
30° C

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Chicco Next2Me

Zadaj pytanie o Chicco Next2Me

Masz pytanie dotyczące Chicco Next2Me, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Chicco Next2Me. Upewnij się, że opisujesz trudności z Chicco Next2Me tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.