Next2Me

Instrukcja Chicco Next2Me

Next2Me

Podręcznik dla Chicco Next2Me w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 60 stron.

Strona: 1
36 ŁóżeczkoNext2me UWAGA - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. OSTRZEŻENIE:ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA UDUSZENIA SIĘ DZIECKA, PRZED UŻYCIEM WYROBU ZDJĄĆ Z NIEGO PLASTIKOWĄ OSŁONĘ. OPAKOWANIE TO NALEŻY NASTĘPNIE ZNISZCZYĆ ALBO TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI I NIEMOWLĄT. · OSTRZEŻENIE: Użytkowanie produktu jest dozwolone dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy, o maksymalnej wadze 9 kg. · OSTRZEŻENIE:Gdydzieckopotrafisiedzieć, klęczeć lub podciągać się , nie należy dłużej używaćłóżeczka/kołyskidlatakiegodziecka. · OSTRZEŻENIE:Nie używać produktu, jeżeli jakaś jego część jest złamana, oderwana lub zgubiła się. · OSTRZEŻENIE: Celem uniknięcia ryzyka pożaru, nigdy nie umieszczać produktu w pobliżu otwartego ognia, piecyków elektrycznych czy gazowych lub innych silnych źródeł ciepła. · Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W razie uszkodzenia, produkt nie powinien być używany i należy przechowywaćgowmiejscuniedostępnym dla dzieci. · Upewnić się, czy użytkownicy produktu dokładnie znają sposób jego obsługi. · OSTRZEŻENIE: Produkt jest gotowy do użytku, gdy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zablokowane. Przed użytkowaniem należy uważnie sprawdzić, czy system blokujący jest poprawnie zamocowany. · OSTRZEŻENIE: Gdy dziecko jest pozostawiane bez nadzoru wewnątrz produktu używanego w “Konfiguracji łóżeczko”, należy zawsze upewnić się, że ścianka boczna jest podniesiona, a suwaki całkowicie zasunięte oraz zablokowane w pozycji nieruchomej. ·W czasie użytkowania produktu, zwłaszcza w “Konfiguracji łóżeczko”, kółka muszą być zawsze zablokowane. ·Wszystkie czynności związane z rozkładaniem, regulacją, mocowaniem i ustawianiem produktu muszą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą. · Przed użytkowaniem produktu w “Konfiguracji Co-Sleeping (Mocowanie do łóżka rodziców)”, należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo umieszczony i zamocowany. · OSTRZEŻENIE: W czasie użytkowania produktu w “Konfiguracji Co-Sleeping (Mocowanie do łóżka rodziców)”, przed położeniem w nim dziecka należy upewnić się, że pasy łączące są prawidłowo zamocowane i odpowiednio naprężone. Produktmusibyćzamocowanydomateraca rodziców w taki sposób, aby pomiędzy produktem a materacem nie było żadnych szczelin. · Produkt musi być zawsze ustawiany na podłożu poziomym. Nigdy nie pozostawiać produktu na pochyłej powierzchni, gdy znajduje się w nim dziecko. · Nie wolno zezwalać małym dzieciom na zabawę w pobliżu produktu bez nadzoru osoby dorosłej. · Nie można używać korpusu kołyski bez jej ramy. · Pasy mocujące muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci. · Należydobraćmateracotakiejgrubości,aby wewnętrzna wysokość łóżeczka ( mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi boku łóżka) wynosiła co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżeczka. Nie używać w łóżeczku więcej, niż jednego materaca. ·W przypadku oddzielnego nabycia materaca, należy upewnić się, czy jest on zgodny z produktem. · Specjalny znak odniesienia widoczny na jednym z wewnętrznych boków produktu wskazuje maksymalną grubość materaca, PL
Strona: 2
37 który można stosować. · Nigdy nie należy pozostawiać wewnątrz produktu przedmiotów, które mogłyby zmniejszyć jego głębokość. · Nie ustawiać łóżeczka w pobliżu ścian czy innych przeszkód, aby dziecko nie znalazło się w pułapce. · Niepozostawiaćwewnątrzproduktumałych przedmiotów, które dziecko mogłyby połknąć. · Stosować wyłącznie części wymienne zatwierdzone przez producenta. Nie montować na produkcie akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta. · Nigdy nie dokonywać regulacji produktu, gdy znajduje się w nim dziecko. · Nie przestawiać produktu, gdy znajduje się w nim dziecko. · Nie wykorzystywać produktu dla kilku dzieci jednocześnie. · Produkt musi być umieszczany z dala od przewodów elektrycznych i sznurów: nie ustawiać produktu w pobliżu okien, gdzie sznury, zasłony i inne podobne elementy mogłyby spowodować ryzyko uduszenia. Aby uniknąć ryzyka zaduszenia, nie dawać dziecku ani nie kłaść blisko niego przedmiotów ze sznurkami. · Przedłużone wystawianie produktu na działanie promieni słonecznych może spowodować przebarwienie materiałów z których został wykonany. Po dłuższym wystawieniu produktu na działanie wysokiej temperatury, odczekać kilka minut przed umieszczeniem w nim dziecka. · Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. · Zaleca się, aby wszystkie okucia montażowe były zawsze odpowiednio dokręcone i aby żadne wkręty nie były poluzowane, ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie częścią ciała lub odzieżą ( np. sznurkiem, naszyjnikiem, tasiemką od smoczka itp.), co mogłoby spowodować zagrożenie uduszeniem. CZĘŚCI SKŁADOWE A.Wspornik nóg z kółkami B.Wspornik nóg z nóżkami antypoślizgowymi C. Centralna konstrukcja wsporna D. Pasy mocujące E.Tapicerka F. Materac ze zdejmowanym poszyciem G. Stelaż górny H. Stelaż górny wyjmowany I.Torba A1) Przycisk regulacji wysokości A2)Wspornik wyjmowanej konstrukcji A3)Wskaźnik wysokości A4) Przycisk odblokowania obrotu nóg A5) Nogi przegubowe A6) Kółka z hamulcem B1) Nóżki antypoślizgowe B2) Mocowanie centralnej konstrukcji wspornej C1)Trzpień mocowania C2) Przycisk do mocowania tapicerki C3) Szare klamry mocujące D1) Czerwone klamry mocujące E1)Taśma z zatrzaskiem E2) Kieszeń E3) Suwak do zdejmowania tapicerki E4) Suwak otwierania w konfiguracji co-sleeping E5) Okienko z siatki E6) Boczna ścianka ochronna G1) Mocowanie nóg H1) Przycisk zwalniający wyjmowany stelaż L) Maksymalna grubość materaca MONTAŻ ŁÓŻECZKA 1. Uchwycić wspornik nóg przesuwając ku górze zewnętrzny stelaż, aż do chwili usłyszenia KLIKNIĘCIA potwierdzającego prawidłowe zablokowanie w pierwszej pozycji (rys. 1). Powtórzyć tą samą operację przy drugim wsporniku nóg. 2. Zaczepić centralną konstrukcję wsporną do 2 nóg, jak to widoczne na rysunku 2. KLIKNIĘCIE trzpienia wskazuje poprawne zamocowanie konstrukcji (rys. 4). OSTRZEŻENIE: szare klamry muszą być zwrócone w kierunku nóżek przegubowych (rys. 4). 3.Zamontowaćnanogachgórnąkonstrukcjęitapicerkęprzesuwając najpierw stelaż nogi wewnątrz bocznej kieszeni tapicerki (rys. 5). Wykonać tą samą operację po obu stronach. 4. Następnie zamocować górną konstrukcję do nóg, wkładając plastikowy wspornik zgodnie z rysunkiem 6. Popchnąć w dół, aż dźwięk KLIKNIĘCIA potwierdzi poprawne zamocowanie (rys. 7). Wykonać tą samą operację po obu stronach. 5. Zamocować tapicerkę do centralnej konstrukcji zapinając 2 paski z zatrzaskami znajdujące się w dolnej części poszycia (rys. 8). 6. Ułożyć materacyk na dnie łóżeczka (rys. 9). 7. Zablokować 2 kółka łóżeczka opuszczając dźwignie uruchamiające hamulce (rys. 10). Terazłóżeczkojestgotowedoużytkowania.OSTRZEŻENIE:sprawdzić, czywszystkiemocowaniasąprawidłowozablokowaneiczywszystkie suwaki są całkowicie zamknięte i zablokowane. OSTRZEŻENIE: nie używać łóżeczka z nóżkami przegubowymi częściowo obróconymi lubodblokowanymi(rys.11).Pozycjaprawidłowegoużytkowaniajest widoczna na rysunku 12. W razie przypadkowego uderzenia w nóżki przegubowe, należy przywrócić im prawidłowe położenie przez lekkie uniesienie łóżeczka. REGULACJAWYSOKOŚCI ŁÓŻECZKA Wysokość łóżeczka może być regulowana w różnych pozycjach. Aby uregulować wysokość, pociągnąć ku górze przycisk regulacyjny i unieść łóżeczko do pożądanego położenia (rys. 13). Powtórzyć operację po drugiej stronie. Można także lekko nachylić podstawę łóżeczka regulując 2 nogi na
Strona: 3
38 różne wysokości (rys. 14). OSTRZEŻENIE: dopuszczalne maksymalne nachylenie łóżeczka to różnica 2 pozycji pomiędzy jedną, a drugą nogą (przykład: prawa noga w pozycji 3 i lewa noga w pozycji 1, patrz rys. 15). OSTRZEŻENIE: główka dziecka musi zawsze znajdować się po stronie ustawionej w wyższej pozycji (rys. 16). TRYB CO-SLEEPING (MOCOWANIE DO ŁÓŻKA) Łóżeczko może być zamocowane do łóżka rodziców (tryb co- sleeping). OSTRZEŻENIE –WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWOWASZEGO DZIECKA: ten tryb użytkowania jest dozwolony tylko przy łóżkach, które spełniają wszystkie warunki opisane w poniższym paragrafie. W szczególności, ścianka boczna łóżeczka musi być zawsze zbliżona do materaca rodziców, który powinien być jak najdokładniej wyrównany w stosunku do wysokości ścianki bocznej łóżeczka (patrz rys. 17). Ponadto łóżeczko musi być solidnie zamocowane do konstrukcji łóżka rodziców lub do podstawy materaca (siatka lub listwy stelaża). OSTRZEŻENIE: sprawdzić, czy w trybie co-sleeping konstrukcja łóżeczka nie interferuje z łóżkiem rodziców. OSTRZEŻENIE: W czasie użytkowania należy upewnić się, czy pościel, kołdra, itp. nie zajmuje przestrzeni w łóżeczku. 8. Odpiąć całkowicie boczne suwaki, aby otworzyć bok łóżeczka z okienkiem z siatki (rys. 18). 9. Następnie nacisnąć na przycisk zwalniający wyjmowaną część stelaża i wysunąć ją częściowo, najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie (rys. 19). Po wykonaniu tej samej operacji po obu stronach wyjąć stelaż i zaczepić go do nóg konstrukcji wykorzystując specjalne wsporniki (rys. 20). OSTRZEŻENIE: użytkować łóżeczko z opuszczonym stelażem wyłącznie w konfiguracji co-sleeping. 10. Zbliżyć łóżeczko do łóżka rodziców i sprawdzić wysokość łóżeczka w stosunku do materaca rodziców. OSTRZEŻENIE: wysokość materaca rodziców musi być zawsze większa, niż wysokość ścianki bocznej łóżeczka (rys. 21). OSTRZEŻENIE: przy użytkowaniu łóżeczka w konfiguracji co-sleeping jego 2 nogi muszą być uregulowane na tą samą wysokość. 11. Aby zaczepić łóżeczko do łóżka rodziców (konfiguracja co- sleeping), należy posłużyć się pasami dołączonymi do wyposażenia. Pasy znajdują się w dolnej kieszeni tapicerki (rys. 22). 12. Zapiąć szare klamry pod tapicerką po obu stronach. Uważać, aby czerwone klamry znalazły się nad taśmą pasa, jak to widoczne na rysunku 23. 13. Następnie przeprowadzić pas od dołu ku górze, wokół konstrukcji łóżka rodziców (rys. 24) i zapiąć czerwoną klamrę tworząc pętlę (rys. 25).Powtórzyćtąsamączynnośćpodrugiejstronie.Wceluułatwienia montażuzalecasięlekkooddalićłóżeczkoodłóżkarodzicówwczasie zapinania klamer. 14. Teraz należy zbliżyć łóżeczko do łóżka rodziców i zacisnąć pętlę pociągając energicznie pasy (rys. 26). Wykonać tą czynność najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie i uregulować pasy tak, aby łóżeczko dokładnie przywierało do materaca rodziców. OSTRZEŻENIE: przed każdym użytkowaniem sprawdzić, czy nie ma szczeliny pomiędzy materacem rodziców, a ścianką boczną łóżeczka. Gdyby tak było, należy energicznie pociągnąć pasy i przywrócić prawidłowe położenie. 15.Włożyć niepotrzebne odcinki pasów do kieszeni znajdującej się w dolnej części tapicerki. 16. Zablokować kółka łóżeczka zgodnie z opisem podanym w punkcie 7. Jeżeli podczas mocowania łóżeczka do łóżka rodziców nie jest możliwe wsunięcie nóg łóżeczka pod łóżko rodziców, można zamocować łóżeczko w sposób opisany w poprzednich punktach, oraz dodatkowo obrócić kółka przegubowe podczas zbliżania łóżeczka do łóżka rodziców. Abyumożliwićobrótkółek,należypociągnąćprzyciskodblokowujący obrót i jedną ręką obrócić kółka do wewnątrz (rys. 27). OSTRZEŻENIE: Użytkowanie produktu jest dozwolone tylko przy łóżkach i/lub materacach mających proste boki. Użytkowanie produktu przy łóżkach i/lub materacach okrągłych i materacach wodnych jest zabronione. OSTRZEŻENIE: Gdy produkt jest użytkowany w “Konfiguracji Co- Sleeping (zamocowany do łóżka)”, zawsze musi być zamontowany przy dłuższym boku łóżka. NIE instalować produktu po krótszej stronie łóżka (głowa lub nogi łóżka). RADY ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ Poszycie łóżeczka i materacyka, wykonane z wytrzymałej tkaniny jest całkowicie zdejmowane i może być prane. Zdejmowanie/zakładanieposzyciamusibyćdokonywanewyłącznie przez osobę dorosłą. Kontrolować regularnie stan zużycia produktu i obecność ewentualnych uszkodzeń. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przestrzegać instrukcji prania tkanin, podanych na etykietach znajdujących się na produkcie. Do czyszczenia poszycia nie należy używać rozpuszczalników, ani środków o właściwościach ściernych czy agresywnych detergentów. Prać ręcznie w zimnej wodzie Nie chlorować Nie suszyć mechanicznie Nie prasować Nie prać na sucho Po każdym praniu sprawdzić wytrzymałość tkaniny oraz szwów. OSTRZEŻENIE: W czasie zdejmowania i/lub nakładania poszycia należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie uszkodzić tapicerki z tkaniny. OSTRZEŻENIE: Zdejmowanie lub nakładanie poszycia wymaga kilku minut, a czynności te muszą być wykonywane przez osobę dorosłą. ŚCIELENIE ŁÓŻKA Aby ułatwić codzienne ścielenie łóżka rodziców można odłączyć od niego łóżeczko dziecka. W tym celu wystarczy odpiąć szare klamry znajdujące się pod poszyciem. Aby powtórnie połączyć łóżeczko z łóżkiem rodziców, należy ponownie pociągnąć pasy, co zapewni prawidłowe i solidne zamocowanie łóżeczka do łóżka rodziców. Należy zachować uwagę, aby przestrzegać wszystkich wskazówek podanych poprzednio w paragrafie“Konfiguracja co-sleeping (mocowanie do łóżka)”. ZDEJMOWANIE POSZYCIA 17.Wyjąć materacyk i odpiąć zatrzaski znajdujące się na dolnej części poszycia (rys. 28). 18. Nacisnąć na przyciski znajdujące się na mocowaniu nóg (rys. 29) i pociągnąć ku górze górną część stelaża, wysuwając nogi z poszycia (rys. 30).Wykonać te same czynności po obu stronach. 19. Odpiąć suwaki znajdujące się na boku okienka i nacisnąć na przyciski zwalniające wyjmowany stelaż górny, jak to wyjaśniono w paragrafie “Konfiguracja co-sleeping (mocowanie do łóżka)”. Następnie wysunąć wyjmowany stelaż górny (rys. 31), uważając, aby nie uszkodzić wewnętrznej części poszycia. 20. Odpiąć suwak znajdujący się na górnej krawędzi łóżeczka i całkowicie zdjąć poszycie (rys. 32). 21.Wyjąć sztywny wspornik ścianki bocznej (rys. 33). DEMONTAŻ ŁÓŻECZKA Łóżeczko można w łatwy sposób całkowicie rozmontować na części i włożyć do torby stanowiącej wyposażenie seryjne produktu. W celu dokonania demontażu, należy wykonać czynności opisane w punktach 17-18 paragrafu“Zdejmowanie poszycia”. Następnie należy odłączyć konstrukcję centralnego wspornika naciskając na trzpienie mocujące na obu nogach łóżeczka (rys. 34). 30° C

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Chicco Next2Me, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Chicco Next2Me. Upewnij się, że opisujesz trudności z Chicco Next2Me tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Chicco Next2Me

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Chicco Next2Me. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Chicco
 • Produkt: Kojce
 • Model/nazwa: Next2Me
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Ukraiński, Arabski