Instrukcja Canon EOS 5D Mark III

Zobacz poniższy poradnik dla Canon EOS 5D Mark III. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Canon
  • Produkt: Lustrzanka
  • Model/nazwa: EOS 5D Mark III
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Polski, Niemiecki, Francuski

Spis treści

Strona: 0
CEL-SS5MA2G4 © CANON INC. 2014 WYDRUKOWANO W UE
Opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są aktualne na październik 2014 r.
Aby uzyskać informacje na temat zgodności z produktami wyprodukowanymi po
tej dacie, należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Canon.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna na stronie internetowej firmy Canon.
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonia
Europa, Afryka i Środkowy Wschód
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holandia
Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www.canon-europe.com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.V.
● Niniejszy podręcznik dotyczy aparatu EOS 5D Mark III z
zainstalowanym oprogramowaniem wewnętrznym (firmware)
w wersji 1.2.0 lub nowszej.
● Instrukcja „Wprowadzenie do oprogramowania” znajduje się
na końcu niniejszego podręcznika.
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
POLSKI
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Strona: 1
2
Aparat EOS 5D Mark III jest lustrzanką cyfrową wyposażoną w pełnowymiarową
matrycę światłoczułą CMOS (około 36 × 24 mm) o rozdzielczości efektywnej
22,3 megapiksela, procesor DIGIC 5+, około 100% pokrycie kadru w wizjerze,
61 dokładnych i szybkich punktów AF, funkcję fotografowania serii zdjęć z
prędkością około 6 klatek na sekundę, funkcję fotografowania w trybie Live View
i funkcję nagrywania filmów w formacie Full HD (Full High-Definition).
Przed rozpoczęciem fotografowania należy zapoznać się
z poniższymi informacjami
Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdjęć i innym wypadkom, w pierwszej
kolejności zapoznaj się z częścią „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa”
(str. 389-391) oraz „Zalecenia dotyczące obsługi” (str. 14-15).
Z niniejszej instrukcji można korzystać podczas użytkowania
aparatu, aby dokładniej zapoznać się z jego funkcjami
Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdjęć testowych
i sprawdź, czy zostały prawidłowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumieć funkcjonowanie aparatu.
Testowanie aparatu przed rozpoczęciem pracy oraz
kwestie odpowiedzialności prawnej
Po wykonaniu zdjęć wyświetl je i sprawdź, czy obrazy zostały
prawidłowo zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty
pamięci i braku możliwości zarejestrowania obrazów lub ich przesłania
do komputera firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności.
Prawa autorskie
Prawa autorskie w danym kraju mogą ograniczać wykorzystanie zarejestrowanych
obrazów osób i niektórych obiektów wyłącznie do celów prywatnych. Należy
pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może
obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.
Karty pamięci
W niniejszej instrukcji termin „Karta CF” oznacza karty CompactFlash, natomiast
termin „Karta SD” oznacza karty SD/SDHC/SDXC. Termin „karta” oznacza
wszystkie karty pamięci używane do zapisywania obrazów i filmów. Aparat nie
jest dostarczany z kartą do zapisywania obrazów/filmów. Należy
zakupić ją osobno.
Wprowadzenie
Strona: 2
3
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy sprawdzić, czy wraz
z aparatem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku
braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.
* W zestawie znajduje się ładowarka LC-E6 lub LC-E6E (ładowarka LC-E6E jest
dostarczana z przewodem zasilającym).
 Załóż muszę oczną Eg na okular wizjera.
 W przypadku zakupu zestawu z obiektywem należy sprawdzić, czy obiektyw został dołączony.
 Do niektórych zestawów z obiektywem może być także dołączana instrukcja obsługi obiektywu.
 Należy zachować ostrożność, aby nie zagubić żadnego z powyższych elementów.
Lista elementów zestawu
Akumulator
LP-E6
(z pokrywą ochronną)
Ładowarka
LC-E6/LC-E6E*
Kabel interfejsu
IFC-200U
Stereofoniczny kabel
audio-wideo
AVC-DC400ST
EOS Solution Disk
(Oprogramowanie)
EOS Software Instruction
Manuals Disk
(1) Instrukcja obsługi aparatu (ten dokument)
(2) Przewodnik kieszonkowy
Aparat
(z deklem na korpus)
EOS Software Instruction Manuals Disk XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
CEL-XXX XXX
© CANON INC. 20XX. Made in the EU.
EOS Solution Disk XXX
CEL-XXX XXX
© CANON INC. 20XX. Made in the EU.
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(1) (2)
Szeroki pasek
Muszla
oczna Eg
EOS Software Instruction Manuals Disk
Instrukcje obsługi oprogramowania są zamieszczone w postaci
plików PDF na dysku CD-ROM. Instrukcje korzystania z płyty EOS
Software Instruction Manuals Disk można znaleźć na stronach 397.
EOS Software Instruction Manuals Disk XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
CEL-XXX XXX
© CANON INC. 20XX. Made in the EU.
Strona: 3
4
Ikony w niniejszej instrukcji
<6> : Oznacza pokrętło główne.
<5> : Oznacza pokrętło szybkiej kontroli
<9> : Oznacza Multi-sterownik.
<0> : Oznacza przycisk zatwierdzania ustawień.
0, 9, 7, 8 : Informują, że dana funkcja pozostaje aktywna
odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s od momentu
zwolnienia przycisku.
* Wymienione w niniejszej instrukcji ikony i oznaczenia przycisków, pokręteł oraz ustawień
aparatu odpowiadają ikonom i oznaczeniom na aparacie, a także na monitorze LCD.
3 : Sygnalizuje funkcję, którą można zmodyfikować przez
naciśnięcie przycisku <M> i zmianę ustawienia.
M : Jeśli znajduje się w prawym górnym rogu strony, oznacza to,
że funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pokrętło wyboru
trybów ustawione jest w pozycji d, s, f, a lub F.
* Dana funkcja nie może być używana w trybie <A> (Inteligentna scena auto).
(str. **): Numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.
: Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.
: Wskazówki lub porady pozwalające na uzyskanie lepszych
wyników fotografowania.
: Porada dotycząca rozwiązywania problemów.
Podstawowe założenia
Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji zakładają, że
przełącznik zasilania jest już ustawiony w pozycji <1> i
przełącznik <R> został ustawiony w lewo (zwolniona blokada
wielofunkcyjna) (str. 34, 47).
Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu
i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiają aparat z dołączonym
obiektywem EF 50 mm f/1,4 USM lub EF 24-105 mm f/4L IS USM.
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji
Strona: 4
5
Rozdziały 1 i 2 zawierają opisy podstawowych funkcji aparatu oraz
procedur fotografowania i są przeznaczone dla początkujących
użytkowników lustrzanki cyfrowej.
Rozdziały
Wprowadzenie 2
Czynności wstępne 27
Podstawowe czynności fotografowania 63
Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki 69
Ustawienia obrazu 117
Zaawansowana obsługa 161
Fotografowanie z lampą błyskową 189
Fotografowanie z użyciem monitora LCD
(fotografowanie Live View)
199
Filmowanie 219
Odtwarzanie obrazów 249
Dodatkowa obróbka obrazów 287
Czyszczenie matrycy 295
Drukowanie obrazów i przesyłanie ich do komputera 301
Dostosowywanie aparatu 319
Informacje pomocnicze 341
Wprowadzenie do oprogramowania 393
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Strona: 5
6
1
Wprowadzenie 2
Lista elementów zestawu ................................................................. 3
Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji ................................... 4
Rozdziały.......................................................................................... 5
Spis funkcji ..................................................................................... 12
Zalecenia dotyczące obsługi .......................................................... 14
Szybkie wprowadzenie................................................................... 16
Nazewnictwo .................................................................................. 18
Czynności wstępne 27
Ładowanie akumulatora ................................................................. 28
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora ........................................... 30
Wkładanie i wyjmowanie karty ....................................................... 31
Włączanie zasilania........................................................................ 34
Ustawianie daty, godziny i strefy .................................................... 36
Wybór języka interfejsu .................................................................. 38
Montowanie i odłączanie obiektywu............................................... 39
Informacje dotyczące funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu...... 42
Czynności podstawowe.................................................................. 43
Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania ................................... 49
3 Obsługa menu ...................................................................... 51
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.................................... 53
Formatowanie karty ..................................................................... 53
Ustawianie czasu automatycznego wyłączania zasilania/Automatyczne wyłączanie ...... 55
Ustawianie czasu kontrolnego wyświetlania obrazu.................... 55
Przywracanie domyślnych ustawień aparatu .............................. 56
Wyświetlanie siatki i poziomicy elektronicznej ............................... 59
Przewodnik funkcji..................................................................... 61
Spis treści
Strona: 6
7
Spis treści
2
3
4
Podstawowe czynności fotografowania 63
A Fotografowanie z pełną automatyką (Inteligentna scena auto).....64
A Techniki w trybie pełnej automatyki (Inteligentna scena auto)......67
Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki 69
f: Wybór trybu AF........................................................................70
S Wybór obszaru AF....................................................................72
Tryby wyboru pola AF.....................................................................75
Informacje o czujniku AF.................................................................78
Obiektywy i użyteczne punkty AF ...................................................79
Wybór charakterystyki AI Servo AF (dla obiektu) ...........................87
Dostosowywanie funkcji AF ............................................................96
Precyzyjna regulacja punktu ostrości AF (Mikroregulacja AF)......106
W przypadku problemów z automatyczną regulacją ostrości .......112
MF: Ręczna regulacja ostrości...................................................113
i Wybór trybu wyzwalania migawki ...........................................114
j Korzystanie z samowyzwalacza ..............................................115
Ustawienia obrazu 117
Wybór karty do zapisywania lub odtwarzania...............................118
Ustawianie jakości rejestracji obrazów .........................................121
i: Ustawianie czułości wg ISO ..................................................126
A Wybór Stylu obrazów............................................................131
A Dostosowywanie Stylu obrazów ...........................................134
A Zapisywanie Stylu obrazów ..................................................137
B: Ustawianie balansu bieli.......................................................139
O Balans bieli wg wzorca ........................................................140
P Ustawianie temperatury barwowej ......................................141
u Korekcja balansu bieli.............................................................142
Automatyczne korygowanie jasności i kontrastu (Auto Lighting
Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności)).......................144
Strona: 7
8
Spis treści
5
6
Ustawienia redukcji zakłóceń ....................................................... 145
Priorytet jasnych partii obrazu ...................................................... 148
Korygowanie jasności brzegów obiektywu / korygowanie aberracji chromatycznej ......... 149
Tworzenie i wybieranie folderu..................................................... 152
Zmiana nazwy pliku...................................................................... 154
Sposoby numeracji plików............................................................ 156
Ustawianie informacji o prawach autorskich ................................ 158
Ustawianie przestrzeni kolorów.................................................... 160
Zaawansowana obsługa 161
d: Programowa AE..................................................................... 162
s: AE z preselekcją migawki..................................................... 164
f: AE z preselekcją przysłony .................................................. 166
Podgląd głębi ostrości................................................................ 167
a: Ręczna regulacja ekspozycji.................................................. 168
q Wybór trybu pomiaru .............................................................. 169
Ustawianie kompensacji ekspozycji ............................................. 171
h Sekwencja naświetlania (AEB) .............................................. 172
A Blokada AE ............................................................................. 173
F: Ekspozycja w trybie Bulb........................................................ 174
w: Fotografowanie w trybie HDR (High Dynamic Range) ...... 175
P Wielokrotna ekspozycja.......................................................... 179
2 Blokowanie lustra podniesionego.......................................... 186
Korzystanie z pokrywy okularu..................................................... 187
F Korzystanie z elektronicznego wężyka spustowego ................ 187
R Fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem................................ 188
Fotografowanie z lampą błyskową 189
D Fotografowanie z lampą błyskową ........................................... 190
Ustawianie lampy błyskowej......................................................... 193
Strona: 8
9
Spis treści
7
8
9
Fotografowanie z użyciem monitora LCD (fotografowanie Live View) 199
A Fotografowanie z użyciem monitora LCD...............................200
Ustawienia funkcji fotografowania.................................................204
Ustawienia funkcji menu ...............................................................205
Korzystanie z automatycznej regulacji ostrości ............................209
Ręczna regulacja ostrości.............................................................216
Filmowanie 219
k Filmowanie..............................................................................220
Nagrywanie z automatyczną regulacją ekspozycji.....................220
AE z preselekcją migawki...........................................................221
AE z preselekcją przysłony ........................................................222
Nagrywanie z ręczną regulacją ekspozycji.................................225
Fotografowanie ..........................................................................230
Ustawienia funkcji fotografowania.................................................232
Ustawianie wielkości nagrywanego filmu......................................233
Ustawianie nagrywania dźwięku...................................................236
Sterowanie ciche...........................................................................238
Ustawianie kodu czasowego.........................................................239
Ustawienia funkcji menu ...............................................................243
Odtwarzanie obrazów 249
x Odtwarzanie obrazów.............................................................250
B: Wyświetlanie informacji o obrazie......................................252
H I Szybkie wyszukiwanie obrazów........................................255
u Widok powiększony.................................................................257
X Porównywanie obrazów (wyświetlanie dwóch obrazów) ........259
b Obracanie obrazu ....................................................................260
Ustawianie ocen............................................................................261
Q Szybkie nastawy podczas odtwarzania...................................263
Strona: 9
10
Spis treści
12
11
10
k Oglądanie filmów.................................................................... 265
k Odtwarzanie filmów................................................................ 267
X Edytowanie pierwszej i ostatniej sceny filmu........................... 269
Pokaz przezroczy (automatyczne odtwarzanie)........................... 271
Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora............................... 274
K Ochrona obrazów ................................................................... 278
a Kopiowanie obrazów............................................................... 280
L Usuwanie obrazów .................................................................. 283
Zmiana ustawień odtwarzania obrazów ....................................... 285
Regulowanie jasności monitora LCD......................................... 285
Automatyczne obracanie obrazów pionowych........................... 286
Dodatkowa obróbka obrazów 287
R Obróbka obrazów RAW za pomocą aparatu........................ 288
S Zmień rozmiar......................................................................... 293
Czyszczenie matrycy 295
f Automatyczne czyszczenie matrycy..................................... 296
Dołączanie danych dla retuszu kurzu........................................... 297
Ręczne czyszczenie matrycy ....................................................... 299
Drukowanie obrazów i przesyłanie ich do komputera 301
Przygotowanie do drukowania ..................................................... 302
wDrukowanie ............................................................................. 304
Kadrowanie obrazu.................................................................... 309
W Standard DPOF (Digital Print Order Format).......................... 311
W Drukowanie bezpośrednie z wykorzystaniem standardu DPOF....... 314
d Przesyłanie obrazów do komputera osobistego .................... 315
Strona: 10
11
Spis treści
13
14
15
Dostosowywanie aparatu 319
Funkcje indywidualne....................................................................320
Ustawienia funkcji indywidualnych................................................321
C.Fn1: Exposure (Ekspozycja)...................................................321
C.Fn2: Display/Operation (Wyświetlanie/obsługa).....................324
C.Fn3: Others (Inne) ..................................................................326
82: Ustawienia własne ...............................................................327
Zapisywanie pozycji na karcie Moje Menu....................................337
w Rejestrowanie niestandardowych trybów fotografowania .......338
Informacje pomocnicze 341
Funkcje przycisku B ...............................................................342
Sprawdzanie stanu akumulatora...................................................344
Korzystanie z gniazda sieciowego................................................348
Wymiana baterii do podtrzymania ustawień zegara .....................349
Korzystanie z kart Eye-Fi..............................................................350
Tabela dostępności funkcji według trybów fotografowania...........352
Ustawienia menu ..........................................................................354
Schemat systemu .........................................................................362
Przewodnik rozwiązywania problemów ........................................364
Kody błędów .................................................................................377
Dane techniczne ...........................................................................378
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...........................................389
Wprowadzenie do oprogramowania 393
Wprowadzenie do oprogramowania .............................................394
Skorowidz .....................................................................................398
Strona: 11
12
Zasilanie
Ładowanie akumulatora  str. 28
Stan akumulatora  str. 35
Sprawdzanie informacjio akumulatorze  str. 344
Gniazdo sieciowe  str. 348
Automatyczne wyłączanie zasilania  str. 55
Karta
Formatowanie  str. 53
Wybór karty  str. 118
Zwalnianie migawki bez karty  str. 32
Obiektyw
Montowanie i odłączanie  str. 39
Powiększenie  str. 40
Image Stabilizer (Stabilizator obrazu)  str. 42
Ustawienia podstawowe
Język  str. 38
Data/czas/strefa  str. 36
Sygnał dźwiękowy  str. 354
Ustawianieinformacjioprawachautorskich  str. 158
Kasowanie nastaw aparatu  str. 56
Wizjer
Korekcja dioptrii  str. 43
Pokrywa okularu  str. 187
Wyświetlanie siatki  str. 59
Poziomica elektroniczna  str. 59
Monitor LCD
Regulacja jasności  str. 285
Poziomica elektroniczna  str. 60
Przewodnik funkcji  str. 61
AF
Tryb AF  str. 70
Tryb wyboru pola AF  str. 72
Wybieranie punktu AF  str. 74
Charakterystyka AI Servo AF  str. 87
Funkcje indywidualne AF  str. 96
Mikroregulacja AF  str. 106
Ostrość ręczna  str. 113
Pomiar
Tryb pomiaru  str. 169
Wyzwalanie migawki
Tryb wyzwalania migawki  str. 114
Samowyzwalacz  str. 115
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych  str. 125
Zapisywanie zdjęć
Funkcja zapisu  str. 118
Tworzenie i wybieranie folderu  str. 152
Nazwa pliku  str. 154
Numer pliku  str. 156
Jakość obrazu
Jakość rejestracji obrazów  str. 121
Czułość wg ISO  str. 126
Styl obrazów  str. 131
Balans bieli  str. 139
Auto Lighting Optimizer
(Automatycznyoptymalizator jasności)  str. 144
Redukcja zakłóceń dla
wysokich czułości ISO  str. 145
Redukcja zakłóceń dla
długich czasów ekspozycji  str. 146
Priorytet jasnych partii obrazu  str. 148
Korygowaniejasnościbrzegów obiektywu  str. 149
Spis funkcji
Strona: 12
13
Spis funkcji
Korygowanie aberracji
chromatycznej  str. 150
Przestrzeń kolorów  str. 160
Fotografowanie
Tryb fotografowania  str. 24
HDR  str. 175
Wielokrotna ekspozycja  str. 179
Blokowanie lustra podniesionego  str. 186
Podgląd głębi pola  str. 167
Zdalny wyzwalacz  str. 188
Szybkie nastawy  str. 49
Regulacja ekspozycji
Kompensacja ekspozycji  str. 171
Sekwencja naświetlania  str. 172
Blokada AE  str. 173
Bezpieczne przesuwanie ekspozycji  str. 323
Lampa błyskowa
Zewnętrzna lampa błyskowa  str. 189
Ustawienia funkcji zewnętrznej
lampy błyskowej  str. 193
Funkcje indywidualne zewnętrznej
lampy błyskowej Speedlite  str. 198
Fotografowanie Live View
Fotografowanie Live View  str. 199
Regulacja ostrości  str. 209
Format obrazu  str. 206
Filmowanie
Filmowanie  str. 219
Wielkość nagrywanego filmu  str. 233
Nagrywanie dźwięku  str. 236
Kod czasu  str. 239
Wyjście HDMI  str. 245
Wykonywanie zdjęć  str. 230
Odtwarzanie
Czas kontrolnego wyświetlania str. 55
Wyświetlanie pojedynczego obrazu  str. 250
Ekran informacji o obrazie  str. 252
Wyświetlanie miniatur  str. 255
Przeglądanie obrazów
(przeskok wyświetlania)  str. 256
Widok powiększony  str. 257
Wyświetlanie dwóch obrazów  str. 259
Obracanie obrazu  str. 260
Ocena  str. 261
Odtwarzanie filmów  str. 267
Pokaz przezroczy  str. 271
Wyświetlanieobrazównaekranietelewizora  str. 274
Ochrona  str. 278
Kopiowanie  str. 280
Usuwanie  str. 283
Edycja obrazów
Obróbka obrazów RAW  str. 288
Zmiana rozmiaru  str. 293
Drukowanie i przesyłanie obrazów
Standard PictBridge  str. 302
Polecenie wydruku obrazów (DPOF)  str. 311
Przesyłanie obrazów  str. 315
Ustawienia niestandardowe
Funkcje indywidualne (C.Fn)  str. 320
Ustawienia własne  str. 327
Moje Menu  str. 337
Indywidualny tryb fotografowania str. 338
Czyszczenie matrycy i usuwanie kurzu
Czyszczenie matrycy  str. 296
Dołączanie danych dla retuszu kurzu  str. 297
Strona: 13
14
Zasady używania aparatu
 Aparat jest bardzo precyzyjnym urządzeniem. Nie wolno go upuszczać ani
narażać na wstrząsy.
 Aparat nie jest wodoszczelny i nie może być użytkowany pod wodą. Jeśli
aparat przypadkowo wpadnie do wody, należy natychmiast skontaktować się
z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon. Zetrzeć krople wody
suchą szmatką. Jeśli aparat jest narażony na działanie słonego powietrza,
należy przetrzeć go zwilżoną i silnie wyciśniętą szmatką.
 Aparatu nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także
unikać korzystania z aparatu i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal
radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą
spowodować nieprawidłową pracę aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
 Aparatu nie należy pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak
zaparkowany samochód narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Wysokie temperatury mogą spowodować nieprawidłową pracę aparatu.
 Aparat zawiera precyzyjne układy elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontować aparatu.
 Nie należy blokować ruchu lustra palcem. Może to spowodować wadliwe działanie.
 Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra i matówki należy korzystać
z dmuchawki. Do czyszczenia korpusu aparatu lub obiektywu nie należy
używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne.
W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zanieść aparat do
najbliższego punktu serwisowego firmy Canon.
 Styków elektrycznych aparatu nie należy dotykać palcami, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do ich korozji. Skorodowane styki mogą być
przyczyną nieprawidłowej pracy aparatu.
 Szybkie przeniesienie aparatu z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować
kondensację pary wodnej na aparacie i podzespołach wewnętrznych. Aby uniknąć
zjawiska kondensacji, należy umieścić aparat w szczelnej plastikowej torbie i przed
wyjęciem zaczekać na wyrównanie temperatury.
 W przypadku wystąpienia kondensacji na aparacie nie należy z niego
korzystać, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy odłączyć
obiektyw, wyjąć kartę pamięci oraz akumulator z aparatu i przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu zaczekać na jego wyschnięcie.
 Jeśli aparat nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator i przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu o dobrej
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu do czasu
należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk migawki, aby sprawdzić, czy aparat działa.
 Należy unikać przechowywania aparatu w miejscach, w których znajdują się substancje
chemiczne powodujące korozję, takich jak ciemnie fotograficzne lub laboratoria chemiczne.
 Jeśli aparat nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed dalszą
eksploatacją należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Jeśli aparat nie był
użytkowany przez pewien czas lub użytkownik planuje wykonać ważne
zdjęcia, należy zlecić sprawdzenie aparatu w autoryzowanym sklepie firmy
Canon lub samodzielnie sprawdzić, czy funkcjonuje on prawidłowo.
Zalecenia dotyczące obsługi
Strona: 14
15
Zalecenia dotyczące obsługi
Panel LCD i monitor LCD
 Mimo że monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii
o bardzo wysokiej precyzji, zapewniającej uzyskanie 99,99% efektywnych
pikseli, może zdarzyć się sytuacja, że kilka z nich nie świeci prawidłowo.
Liczba ta nie powinna przekraczać 0,01% wszystkich pikseli. Wadliwie
działające piksele, wyświetlające tylko kolor czarny lub czerwony itp., nie
stanowią wady aparatu. Nie mają one także wpływu na rejestrowane obrazy.
 Jeśli monitor LCD pozostanie włączony przez dłuższy czas, może dojść do
wypalenia ekranu, objawiającego się wyświetlaniem pozostałości po
poprzednim obrazie. Jest to jednakże zjawisko przejściowe i ustąpi po kilku
dniach niekorzystania z aparatu.
 W niskich lub wysokich temperaturach monitor LCD może działać wolniej lub
być czarny. W temperaturze pokojowej praca monitora wróci do normy.
Karty
Aby zadbać o ochronę karty i zapisanych na niej danych, należy pamiętać, aby:
 Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać
karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
 Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
 Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy
także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
 Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
 Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
 Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze,
silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
Obiektyw
Po odłączeniu obiektywu od aparatu, na obiektyw należy
założyć dekle i odłożyć go tylną częścią skierowaną do góry,
aby uniknąć porysowania powierzchni obiektywu i styków
elektrycznych.
Środki ostrożności w przypadku dłuższego użytkowania
W przypadku dłuższego fotografowania serii zdjęć, korzystania z funkcji
fotografowania Live View lub filmowania, aparat może silnie się nagrzewać.
Nie jest to wprawdzie oznaką nieprawidłowego działania, ale dłuższe trzymanie
gorącego aparatu może spowodować lekkie poparzenie skóry.
Styki
Strona: 15
16
Szybkie wprowadzenie
1
Włóż akumulator (str. 30).
Informacje dotyczące ładowania
akumulatora można znaleźć na
stronie 28.
2
Włóż kartę pamięci (str. 31).
Gniazdo znajdujące z przodu
aparatu przeznaczone jest
do kart CF, zaś gniazdo
znajdujące się z tyłu aparatu
– do kart SD.
3
Załóż obiektyw (str. 39).
Wyrównaj go z czerwoną kropką.
4
Ustaw przełącznik trybów
ostrości na obiektywie w
pozycji <f> (str. 39).
5
Ustaw przełącznik zasilania w
pozycji <1> (str. 34).
Strona: 16
17
Szybkie wprowadzenie
6
Przytrzymując środek pokrętła
wyboru trybów, ustaw je na <A>
(Inteligentna scena auto) (str. 64).
Wszystkie niezbędne ustawienia aparatu
zostaną wyregulowane automatycznie.
7
Ustaw ostrość na obiekt (str. 44).
Spójrz przez wizjer i skieruj środek
wizjera na fotografowany obiekt.
Naciśnij przycisk migawki do
połowy. Spowoduje to ustawienie
ostrości aparatu na obiekt.
8
Wykonaj zdjęcie (str. 44).
Aby wykonać zdjęcie, naciśnij
przycisk migawki do końca.
9
Przejrzyj zdjęcie (str. 55).
Zarejestrowany obraz jest
wyświetlany na monitorze LCD
przez około 2 sekundy.
Aby wyświetlić go ponownie,
naciśnij przycisk <x> (str. 250).
 Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na monitorze
LCD można znaleźć w rozdziale „Fotografowanie Live View” (str. 199).
 Informacje dotyczące wyświetlania zapisanych obrazów można
znaleźć w części „Odtwarzanie obrazów” (str. 250).
 Informacje dotyczące usuwania zdjęć można znaleźć w części
„Usuwanie obrazów” (str. 283).
Strona: 17
18
Nazewnictwo
Wskaźnik mocowania obiektywu (str. 39)
Uchwyt
(komora
akumulatora)
Otwór przewodu
adaptera prądu stałego (str. 348)
Czujnik zdalnego
wyzwalania (str. 188)
Przycisk migawki
(str. 44)
Pokrętło wyboru
trybów (str. 24)
Przycisk zwolnienia
blokady pokrętła wyboru
trybów (str. 45)
Gorąca stopka (str. 190)
Styki lampy błyskowej
Mikrofon
(str. 236)
Trzpień blokady obiektywu
Mocowanie obiektywu
Styki (str. 15)
Kontrolka
samowyzwalacza
(str. 115)
Zaczep paska
(str. 27)
Przycisk zwalniania
obiektywu (str. 40)
Lustro (str. 186, 299)
<U> Przycisk podświetlenia
panelu LCD (str. 48)
<B> Przycisk trybu wyboru pola AF/
wielofunkcyjny (str. 73/190)
<n> Przycisk wyboru trybu pomiaru/
balansu bieli (str. 169/139)
<o>
Przycisk wyboru trybu AF/trybu
wyzwalania migawki (str. 70/114)
<m> Przycisk wartości
czułości wg ISO/korygowania
błysku (str. 126/190)
<6> Pokrętło
główne (str. 45)
Dekiel na korpus (str. 39)
Przycisk podglądu głębi
ostrości (str. 167)
Strona: 18
19
Nazewnictwo
<Y> Złącze wejścia mikrofonu zewnętrznego (str. 237)
<D> Złącze wyjścia HDMI mini (str. 274)
<F> Złącze zdalnego wyzwalania (typu N3) (str. 187)
<D> Złącze PC (str. 191)
<n> Złącze słuchawek (str. 237)
<q/C> Złącze wyjścia audio/wideo/cyfrowe (str. 277/302, 315)
Bateria do podtrzymania
ustawień zegara (str. 349)
Pokrywa złącz
Przełącznik zasilania
(str. 34)
<M> Przycisk
menu (str. 51)
<B> Przycisk INFO.
(str. 60, 61, 202, 227,
250, 342)
Pokrętło dotykowe (str. 46)
<5> Pokrętło
szybkiej kontroli
(str. 46)
<0> Przycisk
zatwierdzania
ustawień (str. 51)
<S> Przycisk
wyboru punktu
AF (str. 72)
<A> Przycisk
blokady AE
(str. 173)
Panel LCD (str. 21, 22)
Okular wizjera
Muszla oczna (str. 187)
<p> Przycisk
Start AF (str. 44, 70,
201, 228)
<Q> Przycisk
szybkiej kontroli
(str. 49)
Strona: 19
20
Nazewnictwo
Gniazdo statywu
Pokrywa komory
akumulatora (str. 30)
Dźwignia zwalniania
pokrywy komory
akumulatora (str. 30)
<9> Multi-sterownik
(str. 47)
Pokrętło korekcji dioptrii (str. 43)
Zaczep paska
(str. 27)
Pokrywa gniazda
karty (str. 31)
Gniazdo kart SD (str. 31)
Gniazdo kart CF (str. 31)
Przycisk wysuwania karty (str. 33)
Monitor LCD (str. 285)
<b/m>
Twórcze zdjęcie/Odtwarzanie
porównawcze (wyświetlanie
dwóch obrazów)/Przycisk
drukowania bezpośredniego
(str. 131, 175, 179/259/307)
<L> Przycisk
usuwania (str. 283)
<x> Przycisk
odtwarzania
(str. 250)
<c>
Przycisk oceny
(str. 261, 279)
<u> Przycisk
miniatur/powiększenia/
zmniejszenia
(str. 255/257)
<V> Znacznik płaszczyzny
ogniskowania
Kontrolka dostępu (str. 33)
Przełącznik blokady kilku funkcji (str. 47)
Głośnik
Czujnik światła
(str. 285)
<A/k>
Przełącznik fotografowania
Live View/filmowania
(str. 199/219)
<0> Przycisk Start/Stop
(str. 200, 220)
Strona: 20
21
Nazewnictwo
Panel LCD
Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie
zastosowane.
<0> Fotografowanie czarno-białe
(str. 133)
Tryb AF (str. 70)
X
Tryb One-Shot AF
9
Tryb AI Focus AF
Z
Tryb AI Servo AF
4 L
Ręczna regulacja ostrości
Wyzwalanie migawki (str. 114)
u Pojedyncze zdjęcia
o Serie zdjęć o dużej
szybkości rejestracji
i Serie zdjęć o małej
szybkości rejestracji
B Ciche pojedyncze zdjęcia
M Ciche serie zdjęć
Q Samowyzwalacz
10-sekundowy /
Zdalne wyzwalanie
k Samowyzwalacz
2-sekundowy/ /
Zdalne wyzwalanie
<u> Korekcja balansu
bieli (str. 142)
<r> Ikona podłączonego
urządzenia GPS
<N> Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator jasności)
(str. 144)
<P> Fotografowanie z ekspozycją wielokrotną (str. 179)
<w> Fotografowanie w trybie HDR (str. 175)
<2> Blokowanie lustra
podniesionego (str. 186)
Balans bieli (str. 139)
Q Auto
W Światło dzienne
E Miejsca ocienione
R Pochmurny dzień
Y Światło
żarówek
U Białe
światło
fluorescencyjne
I Lampa błyskowa
O Nastawa własna
P Temperatura barwowa
Czas naświetlania
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie
kilku funkcji (L)
Ostrzeżenie o braku karty (Card)
Kod błędu (Err)
Czyszczenie matrycy
światłoczułej (CLn)
Przysłona
Orientacyjna liczba zdjęć
Licznik samowyzwalacza
Czas ekspozycji w trybie Bulb
Ostrzeżenie o zapełnieniu karty (Full)
Ostrzeżenie o błędzie karty (Err)
Nr błędu
Liczba obrazów pozostałych
do zapisania
Wybieranie punktu AF
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Rejestracja punktu AF
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
Ostrzeżenie dot. karty (Card 1/2/1.2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona: 21
22
Nazewnictwo
<g> Czułość wg ISO
(str. 126)
Tryb pomiaru (str. 169)
q Pomiar wielosegmentowy
w Pomiar skupiony
r Pomiar punktowy
e Pomiar centralnie
ważony uśredniony
Jakość rejestracji obrazów (str. 121)
<h> Sekwencja naświetlania
(str. 172)
<y> Korygowanie błysku
(str. 190)
<A> Priorytet
jasnych partii
obrazu (str. 148)
Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość kompensacji ekspozycji (str. 171)
Zakres sekwencji naświetlania (str. 172)
Wartość korygowania błysku (str. 190)
Czułość wg ISO (str. 126)
Stan akumulatora
(str. 35)
<f> Wskaźnik karty CF
<g> Wskaźnik karty SD
<J> Ikona wyboru karty SD
<J> Ikona wyboru karty CF
3 Duży rozmiar
4 Średni rozmiar
a Mały rozmiar 1
b Mały rozmiar 2 (niska kompresja)
c Mały rozmiar 3 (niska kompresja)
1 RAW
41 Średni RAW
61 Mały RAW
Strona: 22
23
Nazewnictwo
Informacje w wizjerze
Wyświetlacz przedstawia tylko takie informacje, które zostały w danym momencie zastosowane.
<S> Jeden punkt AF
<O> AF punktowy (jeden punkt)
(str. 75)
Ramka AF obszaru (str. 73)
<A> Blokada AE (str. 173) /
Trwająca sekwencja
naświetlania (str. 172)
<D> Gotowość lampy (str. 190)
Ostrzeżenie o nieprawidłowej
blokadzie ekspozycji lampy
<d> Blokada ekspozycji
lampy (str. 190)/Trwająca
sekwencja FEB (str. 197)
<e> Synchronizacja z krótkimi
czasami (str. 196) Wskaźnik poziomu ekspozycji
Wartość kompensacji ekspozycji (str. 171)
Zakres sekwencji naświetlania (str. 172)
Wartość korygowania błysku (str. 190)
<e> Wskaźnik stanu AF
(str. 64)
<o> Kontrolka
ostrości (str. 64)
Matówka
Pole pomiaru punktowego (str. 170)
Siatka (str. 59)
Czas naświetlania (str. 164)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajęty (buSY)
Ostrzeżenie o blokadzie kilku funkcji (L)
Przysłona (str. 166)
<y> Korygowanie
błysku (str. 190)
Maks. liczba zdjęć
seryjnych (str. 125)
Liczba dostępnych ekspozycji
wielokrotnych (str. 181)
<A> Priorytet jasnych partii obrazu
(str. 148)
<g> Czułość wg
ISO (str. 126)
<h> Symbol
ostrzeżenia
(str. 324)
Czułość wg ISO (str. 126)
<z> Stan akumulatora
(str. 35)
Wybieranie punktu AF
([ ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Rejestracja punktu AF
([ ] HP, SEL [ ], SEL HP)
Ostrzeżenie dot. karty (Card 1/2/1.2)
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
Strona: 23
24
Nazewnictwo
Pokrętło wyboru trybów
Obracaj pokrętło wyboru trybów, przytrzymując naciśnięty przycisk
zwalniania blokady pokrętła wyboru trybów znajdujący się na jego środku.
A : Inteligentna scena auto (str. 64)
F : Tryb Bulb (str. 174)
a : Ręczna regulacja ekspozycji (str. 168)
f : AE z preselekcją przysłony (str. 166)
s : AE z preselekcją migawki (str. 164)
d : Programowa AE (str. 162)
Niestandardowe tryby fotografowania
Ustawienie pokrętła wyboru trybów pozwala zapisać tryb
fotografowania (d/s/f/a/F), tryb AF, ustawienia menu itp.
wykorzystywane podczas fotografowania w pozycjach w, x, y
(str. 338).
Strona: 24
25
Nazewnictwo
Obiektyw EF 24-105 mm f/4L IS USM
Przełącznik trybów
ostrości (str. 39)
Mocowanie
osłony (str. 41)
Mocowanie filtra
77 mm (z przodu
obiektywu)
Pierścień zmiany
ogniskowej (str. 40)
Przełącznik systemu
Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) (str. 42)
Wskaźnik mocowania
obiektywu (str. 39)
Styki (str. 15)
Skala odległości
Pierścień ostrości
(str. 113, 216)
Indeks podczerwieni
Wskaźnik pozycji
powiększenia (str. 40)
Strona: 25
26
Nazewnictwo
Ładowarka LC-E6
Ładowarka akumulatora LP-E6/LP-E6N (str. 28).
Ładowarka LC-E6E
Ładowarka akumulatora LP-E6/LP-E6N (str. 28).
Gniazdo akumulatora
Kontrolka ładowania
Wtyczka zasilająca
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, DOKŁADNIE PRZESTRZEGAJ
NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.
Podczas podłączania zasilania poza obszarem Stanów Zjednoczonych użyj w
razie potrzeby adaptera wtyczki sieciowej zgodnego z konfiguracją gniazda
sieciowego.
Przewód zasilający
Gniazdo przewodu zasilającego
Gniazdo
akumulatora
Kontrolka ładowania
Strona: 26
27
1
Czynności wstępne
W niniejszym rozdziale omówiono czynności, które
należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z
aparatu, oraz podstawową obsługę aparatu.
Mocowanie paska
Przełóż koniec paska od dołu przez
zaczep paska na aparacie.
Następnie przełóż go przez spinkę
w sposób przedstawiony na rysunku.
Pociągnij pasek, aby go zacisnąć i
upewnij się, że odpowiednio zacisnął
się w spinkach.
 Do paska jest także mocowana
pokrywa okularu (str. 187).
Pokrywa okularu
Strona: 27
28
1 Zdejmij pokrywę ochronną.
 Usuń pokrywę ochronną znajdującą
się na akumulatorze.
2 Podłącz akumulator.
 Podłącz starannie akumulator do ładowarki w
sposób pokazany na ilustracji.
 Aby odłączyć akumulator, wykonaj powyższą
procedurę w odwrotnej kolejności.
3 Naładuj akumulator.
W przypadku ładowarki LC-E6
 Odchyl wtyczkę ładowarki w kierunku
wskazanym strzałką, a następnie
wsuń wtyczkę do gniazda sieciowego.
W przypadku ładowarki LC-E6E
 Podłącz przewód zasilający do ładowarki i
wsuń wtyczkę do gniazda sieciowego.
 Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
Podczas ładowania kontrolka miga
w kolorze pomarańczowym.
 Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze 23°C
zajmuje około 2,5 godziny. Czas wymagany do naładowania akumulatora zależy
od temperatury otoczenia i poziomu naładowania akumulatora.
 Ze względów bezpieczeństwa ładowanie akumulatora w niskich
temperaturach (5–10°C) może trwać dłużej (do 4 godzin).
Ładowanie akumulatora
LC-E6
LC-E6E
Poziom
naładowania
Kontrolka ładowania
Kolor Wskaźnik
0–49%
Pomarańcz
Miga z częstotliwością raz na sekundę
50–74% Miga z częstotliwością dwóch razy na sekundę
75% lub więcej Miga z częstotliwością trzech razy na sekundę
Ładowanie zakończone Zielony Świeci
Strona: 28
29
Ładowanie akumulatora
 Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany.
Przed rozpoczęciem korzystania należy naładować akumulator.
 Akumulator należy naładować na dzień przed lub w dniu
planowanego użytkowania.
Naładowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo się
rozładowuje i traci pojemność.
 Po naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od ładowarki,
a ładowarkę odłączyć od gniazda sieciowego.
 Pokrywę można założyć odwrotnie, aby wskazać,
czy akumulator został naładowany.
Jeśli akumulator został naładowany, pokrywę
należy założyć w taki sposób, aby otwór w
kształcie baterii < > znajdował się nad
niebieską naklejką na akumulatorze. Jeśli
akumulator jest rozładowany, należy założyć pokrywę odwrotnie.
 Jeśli aparat nie jest używany, należy wyjąć akumulator.
Jeśli akumulator pozostanie w aparacie przez dłuższy czas, będzie
z niego pobierana niewielka ilość energii, co może spowodować
nadmierne rozładowanie i skrócenie czasu pracy. Akumulator należy
przechowywać z założoną pokrywą ochronną. Przechowywanie w pełni
naładowanych akumulatorów może obniżyć ich wydajność.
 Ładowarka może być także wykorzystywana w innych krajach.
Ładowarka może być zasilana napięciem przemiennym w zakresie od 100 V do
240 V o częstotliwości 50/60 Hz. W razie potrzeby należy dołączyć dostępny
w sprzedaży adapter wtyczki sieciowej odpowiedni dla danego kraju lub regionu.
Do ładowarki nie należy podłączać żadnego przenośnego transformatora
napięcia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jej uszkodzenia.
 Jeśli akumulator rozładowuje się szybko, nawet po pełnym
naładowaniu, oznacza to zakończenie czasu jego eksploatacji.
Należy sprawdzić stopień zużycia akumulatora (str. 344) i zakupić nowy.
Wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora i ładowarki
 Po odłączeniu wtyczki zasilającej ładowarki nie należy dotykać jej przez
co najmniej 10 sekund.
 Jeśli pozostała moc akumulatora (str. 344) wynosi 94% lub więcej,
akumulator nie będzie ładowany.
 Ładowarki nie należy używać do ładowania akumulatorów innych niż LP-E6/LP-E6N.
Strona: 29
30
Umieść w aparacie w pełni naładowany akumulator LP-E6 (lub LP-E6N).
Po włożeniu akumulatora wizjer aparatu rozjaśnia się, a przyciemnia
po wyjęciu.
1 Otwórz pokrywę.
 Przesuń dźwignię w kierunku
wskazanym strzałkami i otwórz
pokrywę.
2 Włóż akumulator.
 Włóż koniec ze stykami akumulatora.
 Wsuń akumulator aż do jego
zablokowania w komorze.
3 Zamknij pokrywę.
 Dociśnij pokrywę aż do jej
zatrzaśnięcia.
Otwórz pokrywę i wyjmij akumulator.
 Naciśnij dźwignię zwalniania
akumulatora w kierunku wskazanym
strzałką i wyjmij akumulator.
 Aby zapobiec zwarciu styków
akumulatora, załóż na akumulator
pokrywę ochronną (w zestawie, str. 29).
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
Wkładanie akumulatora
Wyjmowanie akumulatora
Można korzystać wyłącznie z akumulatora LP-E6/LP-E6N.
Strona: 30
31
W aparacie można korzystać z kart CF i kart SD. Obrazy można rejestrować,
gdy w aparacie została zainstalowana co najmniej jedna karta.
Jeśli karty znajdują się w obu gniazdach, można wybrać kartę, na którą
obrazy będą rejestrowane, lub rejestrować obrazy jednocześnie na obu
kartach (str. 118, 120).
Aby można było zapisywać dane na karcie SD i je z niej usuwać,
przełącznik ochrony przed zapisem musi być przesunięty w górę.
1 Otwórz pokrywę.
 Przesuń pokrywę w kierunku
wskazanym strzałką, aby ją otworzyć.
2 Wsuń kartę.
 Gniazdo znajdujące z przodu aparatu
przeznaczone jest do kart CF, zaś
gniazdo znajdujące się z tyłu aparatu
– do kart SD.
 Obróć kartę CF tak, aby stronę
z etykietą skierować ku sobie,
a następnie wsuń ją końcówką
z małymi otworami do aparatu.
Zainstalowanie karty w sposób
nieprawidłowy może spowodować
uszkodzenie aparatu.
 Karta CF zostanie wysunięta.
 Trzymając kartę SD stroną z
etykietą skierowaną do siebie
wsuń ją aż do zatrzaśnięcia.
Wkładanie i wyjmowanie karty
Wkładanie karty
Przełącznik ochrony przed
zapisem
Karta SD
Karta CF
Strona: 31
32
Wkładanie i wyjmowanie karty
3 Zamknij pokrywę.
 Zamknij pokrywę i przesuń ją w
kierunku wskazanym strzałkami aż
do jej zablokowania.
 Po ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji <1> (str. 34), na panelu
LCD zostanie wyświetlona liczba
możliwych do wykonania zdjęć i
symbole załadowanych kart.
Obrazy będą rejestrowane na
karcie, której symbol jest
wskazany ikoną < >.
Wskaźnik karty CF
Wskaźnik karty SD
Ikona wyboru karty
Orientacyjna
liczba zdjęć
 W aparacie nie można stosować kart CF typu II oraz kart typu dysk twardy.
 Mimo iż aparat nie jest zgodny ze standardem klasy prędkości UHS
(Ultra-High Speed), karty UHS SDHC/SDXC mogą być używane.
 W aparacie możliwe jest stosowanie kart pamięci SDHC/SDXC.
 W aparacie możliwe jest również stosowanie kart CF Ultra
DMA (UDMA). Karty CF UDMA zapewniają szybsze
zapisywanie danych.
 Liczba możliwych do wykonania zdjęć zależy od ilości wolnego miejsca
na karcie, jakości rejestracji obrazów, czułości wg ISO itp.
 Ustawienie dla opcji [z1: Zwolnij migawkę bez karty] wartości
[Wyłącz] ułatwi pamiętanie o włożeniu karty (str. 354).
Strona: 32
33
Wkładanie i wyjmowanie karty
1 Otwórz pokrywę.
 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji
<2>.
 Upewnij się, że kontrolka dostępu
nie świeci, a następnie otwórz
pokrywę.
 Jeśli wyświetlany jest komunikat
[Zapisywanie obrazu...], zamknij pokrywę.
2 Wyjmij kartę.
 Aby wyjąć kartę CF, naciśnij przycisk
wysuwania.
 Aby wyjąć kartę SD, naciśnij ją lekko,
co spowoduje jej zwolnienie.
Następnie wyciągnij ją.
 Wyciągnij kartę, a następnie zamknij
pokrywę.
Wyjmowanie karty
Kontrolka dostępu
 Świecenie lub miganie kontrolki dostępu oznacza zapisywanie,
odczytywanie, usuwanie lub przesyłanie obrazów na kartę. W tym
czasie nie należy otwierać pokrywy gniazda karty. Jeśli kontrolka
dostępu świeci lub miga, nie wolno wykonywać żadnej
z wymienionych poniżej czynności. W przeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.
• Wyjmowanie karty.
• Wyjmowanie akumulatora.
• Wstrząsanie lub przechylanie aparatu.
 Jeśli karta zawiera już zapisane zdjęcia, numeracja zdjęć nie może
rozpocząć się od numeru 0001 (str. 156).
 Jeśli na monitorze LCD pojawi się komunikat o błędzie karty pamięci,
należy ją wyjąć i ponownie wsunąć do aparatu. Jeśli błąd będzie się
powtarzał, należy użyć innej karty.
Jeśli wszystkie obrazy z karty można przesłać do komputera, należy to
zrobić, a następnie sformatować kartę w aparacie (str. 53). Być może po
tej czynności karta zacznie funkcjonować prawidłowo.
 Styków karty SD nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
Strona: 33
34
Jeśli po włączeniu przełącznika zasilania zostanie wyświetlony
ekran ustawień Data/czas/strefa, zapoznaj się z informacjami na
stronie 36, aby ustawić opcję Data/czas/strefa.
<1> : Powoduje włączenie aparatu.
<2> : Powoduje wyłączenie aparatu i
zaprzestanie jego działania.
Ustaw przełącznik w tej pozycji,
gdy nie używasz aparatu.
 Każde ustawienie przełącznika zasilania w
pozycji <1> lub <2> uruchamia
funkcjęautomatycznegoczyszczeniamatrycy.
(Może być słyszalny cichy dźwięk). Podczas
czyszczenia matrycy na monitorze LCD jest
wyświetlana ikona <f>.
 Funkcja czyszczenia matrycy nie blokuje
możliwości zrobienia zdjęcia — naciśnięcie
przycisku migawki do połowy (str. 44)
spowoduje zatrzymanie procesu czyszczenia
matrycy, po czym będzie można zrobić zdjęcie.
 W przypadku włączenia i wyłączenia przełącznika zasilania <1>/
<2> w krótkich odstępach czasu ikona <f> może nie być
wyświetlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono problemu.
 W celu zaoszczędzenia energii akumulatora aparat wyłącza się
automatycznie po 1 minucie bezczynności. Aby ponownie włączyć
aparat, wystarczy nacisnąć przycisk migawki do połowy (str. 44).
 Użytkownik może zmienić czas automatycznego wyłączania
zasilania za pomocą [52: Autom. wyłącz.] (str. 55).
Włączanie zasilania
Informacje dotyczące automatycznego czyszczenia matrycy
3 Informacje dotyczące automatycznego wyłączania zasilania
Jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <2> podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze będzie wyświetlany komunikat
[Zapisywanie obrazu...], a zasilanie wyłączy się po zakończeniu
zapisywania obrazu na karcie.
Strona: 34
35
Włączanie zasilania
Po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <1> wyświetlony
zostanie jeden z sześciu poziomów naładowania akumulatora. Migająca
ikona akumulatora (b) oznacza, że akumulator wkrótce się rozładuje.
Czas pracy akumulatora
 Powyższe wartości dotyczą w pełni naładowanego akumulatora LP-E6, przy
wyłączonym podglądzie Live View i zostały obliczone w oparciu o standardy testowania
opracowane przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association
(Stowarzyszenie producentów aparatów fotograficznych i sprzętu do rejestracji obrazu).
 Liczba możliwych do wykonania zdjęć z uchwytem pionowym BG-E11
• Z dwoma akumulatorami LP-E6: około dwukrotnie większa liczba zdjęć w
porównaniu z aparatem bez uchwytu pionowego.
• Z bateriami alkalicznymi AA/LR6 (w temperaturze 23°C): około 270 zdjęć.
z Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Ikona
Poziom (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0
Temperatura 23°C 0°C
Orientacyjna liczba zdjęć Około 950 zdjęć Około 850 zdjęć
 Orientacyjna liczba zdjęć zmniejsza się w wyniku wykonywania
następujących czynności:
• Dłuższe naciskanie przycisku migawki do połowy.
• Częste włączanie trybu AF bez wykonania zdjęcia.
• Używanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
• Częste używanie monitora LCD.
 Liczba możliwych do wykonania zdjęć może być mniejsza w zależności
od warunków fotografowania.
 Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. W zależności od
używanego obiektywu orientacyjna liczba zdjęć może ulec zmianie.
 Informacje o liczbie możliwych do wykonania zdjęć w przypadku
fotografowania Live View można znaleźć na stronie 201.
 Patrz [53: Dane akumulatora] aby szczegółowo sprawdzić stan
akumulatora (str. 344).
 Jeśli do aparatu został podłączony uchwyt pionowy BG-E11 z bateriami
typu AA/LR6, zostanie wyświetlony wskaźnik czteropoziomowy. (Ikony
[x/m] nie będą wyświetlane).
Strona: 35
36
Po pierwszym włączeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty i godziny zostanie
wyświetlony ekran ustawień Data/czas/strefa. Aby ustawić datę, godzinę i
strefę czasową, należy wykonać czynności opisane w punktach od 3 do 6.
Należy pamiętać, że data i godzina dołączana do zapisywanych
obrazów opiera się na ustawieniu daty/godziny. Upewnij się, że
została ustawiona prawidłowa data/godzina.
Możesz także ustawić strefę czasową odpowiednią dla obecnego adresu.
Jeśli przemieszczasz się do innej strefy czasowej, można łatwo ustawić
docelową strefę czasową, tak aby była zapisywana prawidłowa data/godzina.
1 Wyświetl ekran menu.
 Naciśnij przycisk <M>, aby
wyświetlić ekran menu.
2 Na karcie [52] wybierz pozycję
[Data/czas/strefa].
 Naciśnij przycisk <Q> i wybierz kartę [5].
 Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
kartę [52].
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
[Data/czas/strefa], a następnie
naciśnij przycisk <0>.
3 Wybierz strefę czasową.
 Ustawienie domyślne to [London].
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
[Strefa czasowa].
 Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić symbol <r>.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
strefę czasową, a następnie naciśnij
przycisk <0>.
3 Ustawianie daty, godziny i strefy
Strona: 36
37
3 Ustawianie daty, godziny i strefy
4 Ustaw datę i godzinę.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać liczbę.
 Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić symbol <r>.
 Obróć pokrętło <5> celem wybrania
żądanego ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk <0> (spowoduje to
przywrócenie symbolu <s>).
5 Ustaw czas letni.
 Dostosuj ustawienia do potrzeb.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
opcję [Y].
 Naciśnij przycisk <0>, aby
wyświetlić symbol <r>.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję [Z], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
 Po wybraniu opcji [Z] dla czasu letniego,
czas ustawiony w kroku 4 przesunie się do
przodu o 1 godzinę. Po wybraniu opcji [Y],
czas letni zostanie anulowany i czas cofnie
się o 1 godzinę.
6 Wyjdź z ustawień.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję [OK], a następnie naciśnij
przycisk <0>.
 Data/godzina/strefa zostaną
ustawione i ponownie zostanie
wyświetlone menu.
 Procedura ustawiania menu jest omówiona na stronach na str. 51-52.
 Ustawienia daty i godziny zaczną obowiązywać po naciśnięciu przycisku
<0> w punkcie 6.
 W punkcie 3 czas wyświetlony w prawym górnym rogu wskazuje różnicę
w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Jeśli nie
widzisz swojej strefy czasowej, ustaw strefę, bazując na różnicy
względem czasu UTC.
Strona: 37
38
1 Wyświetl ekran menu.
 Naciśnij przycisk <M>, aby
wyświetlić ekran menu.
2 Na karcie [52] wybierz pozycję
[Wybór językaK].
 Naciśnij przycisk <Q> i wybierz kartę [5].
 Obróć pokrętło <6>, aby wybrać
kartę [52].
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać
pozycję [Wybór językaK] (czwarta
pozycja od góry), a następnie naciśnij
przycisk <0>.
3 Wybierz żądany język.
 Obróć pokrętło <5>, aby wybrać język,
a następnie naciśnij przycisk <0>.
 Język interfejsu zostanie zmieniony.
3 Wybór języka interfejsu
Strona: 38
39
Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF. Do aparatu
nie można podłączyć obiektywów EF-S i EF-M.
1 Zdejmij dekle.
 Zdejmij tylny dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus, obracając je
w kierunku wskazanym strzałkami.
2 Zamontuj obiektyw.
 Wyrównaj czerwone punkty na
obiektywie i aparacie, a następnie
obróć obiektyw w kierunku
wskazanym strzałką, aż do jego
zablokowania.
3 Ustaw przełącznik trybów
ostrości na obiektywie w
pozycji <AF>.
 Symbol <AF> oznacza automatyczną
regulację ostrości (ang. auto focus).
 Ustawienie przełącznika w pozycji
<MF> (ręczna regulacja ostrości)
powoduje, że automatyczna regulacja
ostrości nie działa.
4 Zdejmij przedni dekiel na
obiektyw.
Montowanie i odłączanie obiektywu
 Przez obiektyw nie wolno patrzeć na słońce, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie wzroku.
 Jeśli podczas automatycznej regulacji ostrości obraca się przednia
część obiektywu (pierścień ostrości), nie należy dotykać obracającej się
części.
Strona: 39
40
Montowanie i odłączanie obiektywu
Aby zmienić ogniskową, obróć palcami
pierścień zmiany ogniskowej na obiektywie.
Zmianę ogniskowej należy wykonać
przed ustawieniem ostrości. Obrót
pierścienia po uzyskaniu ostrości
może spowodować lekką utratę
ostrości obrazu.
Naciskając przycisk zwalniania
obiektywu, obróć obiektyw
w kierunku wskazanym strzałką.
 Obróć obiektyw aż do zatrzymania,
a następnie zdejmij go.
 Załóż tylny dekiel na odłączony
obiektyw.
Informacje dotyczące zmiany ogniskowej
Minimalizacja ilości kurzu
 Obiektyw należy wymieniać w miejscu o jak najmniejszym stopniu zapylenia.
 Przechowując aparat bez podłączonego obiektywu, należy koniecznie założyć
dekiel na korpus.
 Przed założeniem dekla na korpus należy usunąć nagromadzony na nim kurz.
Odłączanie obiektywu
Strona: 40
41
Montowanie i odłączanie obiektywu
Specjalna osłona EW-83H na obiektyw EF 24-105 mm f/4L IS USM
ogranicza dopływ światła oraz chronić przód obiektywu przed
deszczem, śniegiem, kurzem itp. Przed włożeniem obiektywu do etui
osłonę można zamontować w pozycji odwróconej.
1 Wyrównaj czerwone znaczniki
indeksu na osłonie i na obiektywie.
2 Obróć osłonę w sposób
wskazany na rysunku.
 Obróć osłonę w prawo aż do jej
zatrzaśnięcia.
Zakładanie osłony obiektywu
 Niewłaściwe zamontowanie osłony może spowodować zasłonięcie
brzegów kadru, prowadząc do przyciemnienia brzegów obrazu.
 Podczas montowania lub odłączania osłony, należy obracać ją trzymając
za podstawę. Trzymanie podczas obracania krawędzi osłony może
spowodować jej odkształcenie.
Strona: 41
42
Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu IS redukuje
wpływ drgań aparatu, pozwalając uzyskać ostrzejsze zdjęcia. W opisanej
procedurze jako przykładu użyto obiektywu EF 24-105 mm f/4L IS USM.
* Skrót IS oznacza Image Stabilizer (Stabilizator obrazu).
1 Ustaw przełącznik IS w pozycji
<1>.
 Ustaw także przełącznik zasilania
aparatu w pozycji <1>.
2 Naciśnij przycisk migawki do
połowy.
 Zacznie działać funkcja Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu).
3 Wykonaj zdjęcie.
 Gdy obraz w wizjerze ustabilizuje się,
naciśnij przycisk migawki do końca,
aby zrobić zdjęcie.
InformacjedotyczącefunkcjiImageStabilizer(Stabilizatorobrazu)obiektywu
 Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) nie jest skuteczna w
stosunku do „poruszenia obiektu”, tzn. gdy fotografowany obiekt porusza
się podczas ekspozycji.
 Dla ekspozycji w trybie Bulb ustaw przełącznik IS w pozycji <2>.
Jeśli wybierzesz zamiast tego <1>, funkcja Image Stabilizer
(Stabilizator obrazu) może nie działać prawidłowo.
 Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może być nieskuteczna w
przypadku nadmiernych drgań, na przykład na kołyszącej się łodzi.
 W przypadku używania obiektywu EF 24-105 mm f/4L IS USM w celu
wykonywania zdjęć panoramicznych skuteczność funkcji Image
Stabilizer (Stabilizator obrazu) może być niższa.
 Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) może działać przy ustawieniu
przełącznika trybów ostrości obiektywu w pozycji <AF> lub <MF>.
 Podczas stosowania statywu, można pozostawić przełącznik IS w
pozycji <1>. Jednakże w celu zaoszczędzenia energii akumulatora
zaleca się ustawienie przełącznika IS w pozycji <2>.
 Funkcja Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) jest skuteczna nawet w
przypadku ustawienia aparatu na monopodzie.
Strona: 42
43
Obróć pokrętło korekcji dioptrii.
 Obróć pokrętło korekcji dioptrii
w lewo lub w prawo, aby punkty AF
w wizjerze nabrały ostrości.
 W przypadku trudności z obracaniem
pokrętłem zdejmij muszlę oczną
(str. 187).
Aby uzyskać ostre zdjęcia, aparat należy trzymać nieruchomo w celu
minimalizacji jego drgań.
1. Prawą ręką silnie chwyć uchwyt aparatu.
2. Lewą ręką podtrzymaj spód obiektywu.
3. Lekko oprzyj palec wskazujący prawej ręki na przycisku migawki.
4. Dociśnij ramiona i łokcie do ciała.
5. Aby zachować stabilną postawę, ustaw jedną stopę nieco przed drugą.
6. Dociśnij aparat do twarzy i spójrz przez wizjer.
Czynności podstawowe
Dostosowywanie ostrości wizjera
Trzymanie aparatu
Jeśli korekcja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze, zaleca się
zastosowanie soczewek do korekcji dioptrii z serii Eg (sprzedawane osobno).
Fotografowanie w pionie
Fotografowanie w poziomie
Informacje dotyczące fotografowania obrazów obserwowanych na
monitorze LCD można znaleźć na str. 68.
Strona: 43
44
Czynności podstawowe
Przycisk migawki ma dwa położenia. Można nacisnąć go do połowy, a
następnie do końca.
Naciśnięcie do połowy
Uruchamia funkcję automatycznej
regulacji ostrości oraz system pomiaru
ekspozycji ustawiający czas
naświetlania i przysłonę.
Ustawienie ekspozycji (czas otwarcia
migawki i przysłona) jest wyświetlane
w wizjerze i na panelu LCD (0).
Naciśnięcie do końca
Wyzwala migawkę i powoduje
wykonanie zdjęcia.
Zapobieganie drganiom aparatu
Poruszenie trzymanego w rękach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji określa się mianem drgań aparatu. Może to spowodować
zarejestrowanie nieostrych zdjęć. Aby zapobiec drganiom aparatu,
należy pamiętać, aby:
• Trzymać aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
• Nacisnąć przycisk migawki do połowy, aby przeprowadzić automatyczną
regulację ostrości, a następnie powoli nacisnąć go do końca.
Przycisk migawki
 W trybach d/s/f/a/F naciśnięcie przycisku <p> spowoduje
wykonanie tej samej operacji, co naciśnięcie przycisku migawki do połowy.
 Jeśli przycisk migawki zostanie naciśnięty całkowicie bez
wcześniejszego naciśnięcia go do połowy lub też jeśli zostanie
naciśnięty do połowy i natychmiast naciśnięty całkowicie, wykonanie
zdjęcia przez aparat może chwilę potrwać.
 Użytkownik może błyskawicznie powrócić do trybu gotowości do
fotografowania nawet podczas wyświetlania menu, odtwarzania
lub rejestrowania obrazów — wystarczy nacisnąć do połowy przycisk migawki.
Strona: 44
45
Czynności podstawowe
Obróć pokrętło, przytrzymując
naciśnięty przycisk zwalniania
blokady pokrętła znajdujący się
na jego środku.
(1) Obracanie pokrętła <6> po
naciśnięciu przycisku.
Po naciśnięciu przycisku takiego jak
<n>, <o> lub <m>
odpowiednia funkcja pozostaje wybrana
przez 6 sekund (9). Obróć w tym
czasie pokrętło <6>, aby wybrać
żądane ustawienie.
Aparat będzie gotowy do wykonania
zdjęcia, gdy funkcja wyłączy się lub po
naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
 Za pomocą tego pokrętła można
wybrać lub ustawić tryb pomiaru,
tryb AF, czułość ISO, punkt AF itp.
(2) Wyłącznie obracanie pokrętła <6>.
Obserwując obraz przez wizjer lub panel
LCD, obróć pokrętło <6>, aby wybrać
żądane ustawienie.
 Za pomocą tego pokrętła można ustawić
czas naświetlania, przysłonę itp.
Pokrętło wyboru trybów
6 Pokrętło główne
Czynności opisane w (1) są także możliwe wtedy, gdy przełącznik <R>
jest skierowany w prawo (Blokada wielofunkcyjna, str. 47).
Strona: 45
46
Czynności podstawowe
(1) Obracanie pokrętła <5> po
naciśnięciu przycisku.
Po naciśnięciu przycisku takiego jak <n>,
<o> lub <m> odpowiednia funkcja
pozostaje wybrana przez 6 sekund (9). Obróć w tym
czasie pokrętło <5>, aby wybrać żądane ustawienie.
Aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia, gdy funkcja
wyłączy się lub po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
 Za pomocą tego pokrętła można wybrać lub ustawić
balans bieli, tryb wyzwalania migawki, wartość
korygowania błysku, punkt AF itp.
(2) Użyj wyłącznie pokrętła <5>.
Obserwując obraz przez wizjer lub panel
LCD, obróć pokrętło <5>, aby wybrać
żądane ustawienie.
 Za pomocą tego pokrętła można
ustawić wartość kompensacji
ekspozycji, ustawienie przysłony przy
ręcznej regulacji ekspozycji itp.
Podczas nagrywania filmu, panel dotykowy służy do cichej regulacji
czasu otwarcia migawki, przysłony, czułości wg ISO, kompensacji
ekspozycji, poziomu nagrywania dźwięku i poziomu dźwięku w
słuchawkach (str. 238). Funkcja ta działa, gdy w ustawieniu
[z5: Sterowanie ciche] wybrano opcję [Włącz h].
Po naciśnięciu przycisku <Q>,
dotknij wewnętrznego pierścienia
pokrętła <5> u góry, u dołu, po
lewej lub prawej stronie.
5 Pokrętło szybkiej kontroli
h Panel dotykowy
Czynności opisane w (1) są także możliwe wtedy, gdy przełącznik <R>
jest skierowany w prawo (Blokada wielofunkcyjna, str. 47).
Strona: 46
47
Czynności podstawowe
Multi-sterownik <9> składa się przycisku ośmiokierunkowego oraz
przycisku umieszczonego pośrodku.
 Za jego pomocą można wybrać punkt
AF, skorygować balans bieli,
przesuwać punkt AF lub powiększać
ramkę podczas fotografowania Live
View, przewijać obrazy wyświetlane w
powiększeniu a także obsługiwać
ekran szybkich nastaw itp.
 Można go używać do wybierania
i zatwierdzania opcji menu
(za wyjątkiem [31: Usuwanie obr.]
i [51: Formatuj kartę]).
 W przypadku pozycji menu i ekranu
szybkich nastaw multi-sterownik
działa tylko w kierunku pionowym i
poziomym. Nie działa po przekątnej.
Ustawienie opcji [82: Blokada kilku funkcji] (patrz str. 325)
i skierowanie przełącznika <R> w prawo zapobiega ruchowi
i przypadkowej zmianie ustawień pokrętła głównego, pokrętła szybkiej
kontroli i multi-sterownika.
Przełącznik <R> ustawiony w lewo:
Blokada zwolniona
Przełącznik <R> ustawiony w prawo:
Blokada włączona
9 Multi-sterownik
R Blokada wielofunkcyjna
Jeśli przełącznik <R> jest ustawiony w prawo, to podczas prób
używania jednego z zablokowanych elementów sterujących aparatu w
wizjerze i na panelu LCD zostanie wyświetlony symbol <L>. Na ekranie
ustawień fotografowania (str. 48), ukaże się komunikat [LOCK].
Strona: 47
48
Czynności podstawowe
Podświetlenie panelu LCD włącza się
(9) lub wyłącza przez naciśnięcie
przycisku <U>. W przypadku trybu Bulb
naciśnięcie do końca przycisku migawki
spowoduje wyłączenie panelu LCD.
Po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku
<B> zostaną wyświetlone
ustawienia fotografowania.
Przy wyświetlonych ustawieniach
fotografowania można obrócić pokrętło
wyboru trybów, aby wyświetlić
ustawienia poszczególnych trybów
fotografowania (str. 343).
Naciśnięcie przycisku <Q> włącza szybką
kontrolę ustawień fotografowania (str. 49).
Ponowne naciśnięcie przycisku <B>
powoduje włączenie wyświetlacza.
U Podświetlenie panelu LCD
Wyświetlanie ustawień fotografowania
Strona: 48
49
Użytkownik może bezpośrednio wybrać i ustawić funkcje fotografowania
wyświetlane na monitorze LCD. Nazywa się to ekranem szybkich nastaw.
1 Naciśnij przycisk <Q>.
 Zostanie wyświetlony ekran szybkich
nastaw (7).
2 Wybierz żądaną funkcję.
 Skorzystaj z multi-sterownika <9>,
aby wybrać funkcję.
 W dolnej części ekranu zostanie
wyświetlone ustawienie wybranej funkcji.
 Obróć pokrętło <5> lub <6>, aby
zmienić ustawienie.
3 Wykonaj zdjęcie.
 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij
przycisk migawki do końca.
 Zostanie wyświetlone
zarejestrowany obraz.
Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania
 Tryb A  Tryby d/s/f/a/F
W trybie <A> można tylko wybrać i ustawić funkcję zapisu, kartę, jakość
rejestracji obrazów i tryb wyzwalania migawki.
Strona: 49
50
Q Szybkie nastawy funkcji fotografowania
 Wybierz żądaną funkcję, a następnie
naciśnij przycisk <0>. Zostanie
wyświetlony ekran ustawień funkcji.
 Obróć pokrętło <5> lub <6>, aby
zmienić ustawienie. Niektóre funkcje
można są ustawiane za pomocą
przycisku <B>.
 Naciśnij przycisk <0>, aby
zakończyć ustawianie i powrócić do
ekranu szybkich nastaw.
 Jeśli wybierzesz < > (Ustawienia
własne, str. 327) i naciśniesz przycisk
<M>, ekran ustawień
fotografowania ukaże się ponownie.
Funkcje możliwe do ustawienia na ekranie szybkich nastaw
Ekran ustawień funkcji
Czas naświetlania (str. 164)
Tryb AF (str. 70)
Korekcja balansu bieli (str. 142)
Tryb fotografowania*
(str. 24)
Priorytet jasnych partii obrazu* (str. 148)
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
optymalizator jasności) (str. 144)
Tryb pomiaru (str. 169)
Styl obrazów (str. 131)
Ustawienie kompensacji ekspozycji/
sekwencji naświetlania (str. 171, 172)
Korygowanie błysku (str. 190)
Czułość wg ISO
(str. 126)
Jakość rejestracji
obrazów (str. 121)
Przysłona (str. 166)
Funkcja zapisu/Wybór
karty (str. 118)
Tryb wyzwalania migawki (str. 114)
Ustawienia własne
(str. 327)
Balans bieli (str. 139)
Blokada AE* (str. 173)
Funkcji oznaczonych gwiazdką nie można ustawić na ekranie szybkich nastaw.
<0>


Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Canon EOS 5D Mark III

Zadaj pytanie o Canon EOS 5D Mark III

Masz pytanie dotyczące Canon EOS 5D Mark III, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Canon EOS 5D Mark III. Upewnij się, że opisujesz trudności z Canon EOS 5D Mark III tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.