Instrukcja Braun Multiquick 5 J500

Zobacz poniższy poradnik dla Braun Multiquick 5 J500. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Braun
  • Produkt: Sokowirówka
  • Model/nazwa: Multiquick 5 J500
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 32
34
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien
alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana
korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat
materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus
tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla,
vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite
uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa
sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa
Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka
johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista
kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo
lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin
valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos
laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä
varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi: www.service.braun.com.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Polski
Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania
dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności.
Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytko-
wania naszego produktu.
Przed użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z poniższymi instrukcjami:
Uwaga
• Nie sięgaj do tuby napełniającej, kiedy urządzenie
jest podłączone do prądu, w szczególności gdy
jego silniczek pracuje. Zawsze używaj popycha-
cza, by zaaplikować żywność do tuby.
• Nie dotykaj ostrzy, które służą do rozdrabniania
żywności.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego, nie należy używać go do
celów komercyjnych.
• Urządzenie nie powinno być używane przez
dzieci, osoby o ograniczonej poczytalności
umysłowej czy też manualnej, chyba że robią
to pod okiem osoby czuwającej nad ich bezpie-
czeństwem. Upewnij się też czy dzieci nie
traktują urządzenia jako zabawki.
• Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed jego
montażem/demontażem, a także przed czyszcze-
niem lub gdy w sprzęcie wykryjesz jakieś usterki.
• Przed użyciem, zawsze sprawdź dokładnie
całe urządzenie (zwłaszcza filtr) czy nie jest
uszkodzone (pęknięcia, inne wady). Nie używaj
urządzenia kiedy przewód lub inna jego część
zwłaszcza filtr (6) jest uszkodzona.
• Nie stosuj przewodu zasilającego, gdy jest
przegrzany i nie przeciągaj nim po ostrych
krawędziach. Nigdy nie podnoś urządzenia
chwytając za przewód zasilający.
• Chroń silniczek i przewód zasilający przed
wilgocią. Po zanurzeniu tych części w wodzie
nie mogą być używane.
• Urządzenia elektryczne Braun spełniają wymogi
odpowiednich norm bezpieczeństwa. Naprawy
mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany
serwis. Niefachowe naprawy mogą spowodować
zagrożenie dla użytkownika.
• Napięcie/moc: Zobacz na naklejce pod spodem
urządzenia.
Opis urządzenia (zobacz str.4)
1 Silniczek
2 Włącznik/ Wyłącznik
3 Zaciski
4 Pojemnik na miąższ
5 Zbiornik sokowirówki
6 Filtr
7 Pokrywa
8 Tuba napełniająca
9 Popychacz
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 34
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 34 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Strona: 33
35
10a Dzióbek do przelewania soku z funkcją
anty-kapania (tylko model J700/J500)
10b Dzióbek do przelewania soku
(tylko model J300)
11 Pokrywa do dzbanka na sok
12 Separator piany
13 Dzban na sok
14 Przewód akumulatora
15 Szczotka czyszcząca
Przed pierwszym użyciem umyj zdejmowane części
sokowirówki (zobacz «Demontaż» i «Czyszczenie»).
Komora uruchamiająca/
System bezpieczeństwa
Urządzenie może być włączone jedynie, gdy
zbiornik sokowirówki (5) oraz przykrywa są stabilnie
umocowane za pomocą zacisków (3). Gdy zaciski
zostaną uwolnione, w czasie pracy silniczka,
zatrzyma się on w ciągu 3 sekund.
Montaż
1. Zmontuj dzióbek do przelewania soku (10a/10b)
ze zbiornikiem sokowirówki (obrazek a).
Delikatnie dociśnij boki dzióbka do przelewania
soku z obu stron za pomocą kciuka i palca
wskazującego na oznaczonych polach.
2. Umieść zbiornik sokowirówki (5) w silniczku
urządzenia (1) (obrazek b).
3. Umieść filtr (6) w zbiorniku soku i dociśnij do
dołu, tak aby zaskoczyło sprzęgło silniczka.
4. Wsuń pojemnik na miąższ (4) do tylniej części
silniczka, dopóki nie zaskoczy. Upewnij się, że
połączenie nastąpiło we w właściwym miejscu
(obrazek c).
5. Dołącz pokrywę (7) (obrazek c). Połącz oba
zaciski do uchwytów pokrywy i naciskaj mocno,
dopóki nie usłyszysz, że zostały one umiejsco-
wione właściwie (obrazek d).
6. Upewnij się, że dzban na sok (13) jest umiejsc-
owiony pod dzióbkiem do przelewania soku (10)
(obrazek e). Pojemność: 1250 ml.
Zbiornik soku w połączeniu z separatorem piany
(12) pozwala na przyrządzenie klarownego soku,
prawie zupełnie bez osadu. Jeżeli nie chcesz
osiągnąć takiego efektu, usuń separator piany.
Wyciskanie soku
• Ważne: Używaj tylko dojrzałych owoców, inaczej
filtr (6) może zostać zatkany.
• Przed użyciem, zawsze rozwiń przewód zasilający
znajdujący się w schowku (14).
• Owoce/ warzywa muszą być dobrze umyte, jeżeli
mają być przetwarzane bez obierania.
• Maksymalny czas działania/ ilość: 15 min/ 5 kg.
Po użytkowaniu urządzania pozostaw je wyłą-
czone na jakiś czas.
Rodzaj owoców/
warzyw
Przygotowanie Przetwar-
zanie
Twarde owoce/
warzywa, np.
jabłka, gruszki,
marchewka,
buraki
Usuń niejadalne
skórki. Przetwórz
nasiona owoców
wraz z ich rdzeniami
Pozycja II
Liście warzyw np.
kapusty, szpinak
lub zioła
Zwiń ciasno liście
razem przed
przetworzeniem
Pozycja II
Miękkie owoce/
warzywa np.
cytrusy, kiwi
Usuń niejadalne
skórki
Pozycja I
Winogrona Odetnij główną
gałąź
Owoce z
pestkami,
np. śliwki,
brzoskwinie
Usuń pestki
Melony Obierz ze skóry i
potnij w części i
umieść w tubie
napełniającej
Pomidory,
ogórki, maliny
Nie wymagają
żadnych
wcześniejszych
przygotowań
Jagody Mogą być
wykorzystane
jedynie w
mieszanych sokach
Pozycja I
Rabarbar, owoce zawierające skrobię
(banany, mango, papaja, awokado i
figi), bardzo twarde i włókniste owoce
lub warzywa
Nie
• Umieść owoce bądź warzywa w tubie napełnia-
jącej (8) (obrazek e).
• Przekręć włącznik (2) na pozycję «I» lub «II»:
• Dociśnij delikatnie za pomocą popychacza (9)
(obrazek f). Dodaj więcej owoców lub warzyw,
w czasie pracy silniczka.
• Ilość soku jaki otrzymasz zależy od właściwości
owoców lub warzyw, których użyjesz.
• Soki z owoców i warzywa zawierają wartościowe
witaminy i minerały, które szybko zanikają gdy są
one narażone na dzianie tlenu bądź światła. Pij
zatem świeży sok zaraz po jego przygotowaniu.
Opróżnianie pojemnika na miąższ
i filtra
Pojemnik na miąższ (4): Kiedy tylko pojemnik na
miąższ wygląda na pełny wyłącz urządzenie, odłącz
je od prądu i opróżnij pojemnik.
Filtr (6): Filtr należy oczyścić, gdy sok staje się
coraz gęstszy, gdy duże ilości miąższu osadzają się
pomiędzy filtrem a pokrywą lub jeśli słyszysz, że
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 35
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 35 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Strona: 34
36
silniczek urządzenia zwalnia obroty. W tym celu
należy opróżnić zbiornik sokowirówki i umyć go
(zobacz «Demontaż»). Opróżnij pojemnik na miąższ
i złóż urządzenie ponownie.
Funkcja blokady kapania
(tylko model J700/J500)
Kiedy dzióbek do soku (10a) jest ustawiony
w przechylonej pozycji, przeciwdziała on wówczas
kapaniu , jednocześnie zbierając krople soku :
Wyłącz urządzenie, poczekaj kilka sekund dopóki
krople soku nie przestaną kapać z urządzenia.
Wtedy naciskając dzióbek (10a) ustaw go w tylnej
pozycji (obrazek g).
Demontaż
1. Wyłącz urządzenie przekręcając włącznik (2) do
pozycji «O» i odłącz od prądu (obrazek h). Ustaw
dzióbek do soku (10a) we właściwej pozycji,
by pozostałości soku mogły dokładnie się
odsączyć.
2. Usuń popychacz (9). Uwolnij zaciski, odblokuj
pokrywę (obrazek h), a następnie usuń ją.
3. Przesuń resztki miąższu ze zbiornika do pojem-
nika na miąższ.
4. Usuń zbiornik sokowirówki (5) razem z filtrem (6).
Zdejmij filtr ze zbiornika (rysunek i).
5. Wyciągnij pojemnik na miąższ (4).
6. Delikatnie usuń dzióbek do przelewania soku
(10a/10b) naciskając go z obu stron za pomocą
kciuka i palca wskazującego na oznaczonych
polach (obrazek j).
Czyszczenie
• Najpierw zawsze usuń wtyczkę z gniazdka!
• Dementuj urządzanie zgodnie z opisem zawartym
w «Demontażu».
• Ważne: Przed myciem najpierw wyczyść filtr i inne
części pod ciepłą wodą za pomocą szczotki, aby
usunąć osadzony miąższ.
• Wszystkie zdejmowane części oraz dzban na sok
z pokrywą i separatorem piany mogą być myte
w zmywarce, albo pod ciepłą bieżącą wodą.
Można również do czyszczenia stosować
detergenty do mycia (nie zawierające jednak
ściernych i kwaśnych substancji). Plastikowe
części mogą zostać zafarbowane podczas
przetwarzania żywności z wysoką zawartością
pigmentu (np. marchewki). Dlatego przed
myciem w zmywarce zaleca się wyczyścić
plastikowe części olejem roślinnym.
• Poszczególne części urządzenia nie mogą być
zbyt ciasno ułożone w zmywarce, aby nie dopuś-
cić do ich deformacji.
• Czyść silniczek (1) za pomocą wilgotnej
ściereczki – nigdy nie zanurzaj go bezpośrednio
w wodzie.
Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu
nie można wyrzucać łącznie z odpadami
socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić
w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Odpowiednie
przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
lub zdrowie ludzi, wynikającym z obec-
ności składników niebezpiecznych w sprzęcie.
Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwe przyczyny
Urządzenie nie działa Zaciski nie są dokładnie
zamknięte
Pokrywa/filtr/zbiornik
sokowirówki nie są
właściwie złożone
Blokada kapania
podczas przelewania
soku jest wyłączona
Blokada kapania może
zbierać jedynie małe ilości
soku. Aktywacja blokady
może nastąpić tylko, gdy
krople soku kapią z urzą-
dzenia.
Warunki gwarancji
1. Procter & Gamble International Operations SA z
siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit
Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne
działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty
jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym
okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez
autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14
dni od daty dostarczenia sprzętu do
autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do
najbliżej znajdującego się autoryzowanego
punktu serwisowego lub skorzystać z
pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu
sprzętu. W takim wypadku termin naprawy
ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do
dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w
opakowaniu należycie zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane
niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie
podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom
gwarancyjnym nie podlegają także inne
uszkodzenia powstałe w następstwie
okoliczności, za które Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności zawinione
przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z
dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 36
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 36 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10
Strona: 35
37
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od
zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy
sprzętu i zwrotnego postawienia go do
dyspozycji Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności
przewidzianych w instrukcji, do wykonania,
których Kupujący zobowiązany jest we własnym
zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane
jest na koszt Kupującego według cennika
danego autoryzowanego punktu serwisowego
i nie będzie traktowane jako naprawa
gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest
niezbędne do usunięcia wady w ramach
świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie
stanowi czynności, o których mowa w p. 6.
8. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu
spowodowane w czasie jego użytkowania lub
w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– używania sprzętu do celów innych niż
osobisty użytek;
– niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją użytkowania, konserwacji,
przechowywania lub instalacji;
– używania niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez
nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu
takiej naprawy lub samowolnego otwarcia
plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu
powoduje utratę gwarancji;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub
używania do napraw nieoryginalnych
części zamiennych;
c) części szklane, żarówki, oświetlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz materiały
eksploatacyjne.
9. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu
potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy
albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i
modelem sprzętu, karta gwarancyjna jest
nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
Český
Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly
nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design.
Doufáme, že budete s novým přístrojem Braun
spokojeni.
Přečtěte si, prosím, pozorně celý návod k
obsluze předtím, než začnete přístroj používat.
Upozornění
• Nikdy nesahejte do otvoru plnicí šachty, pokud je
přístroj zapojen do elektrické sítě, zvláště je-li
motor v chodu. Při vkládání ovoce do šachty na
plnění vždy používejte pěchovátko.
• Nedotýkejte se ostrých nožů.
• Tento přístroj je vhodný pouze na zpracování
běžných množství v domácnosti a není určen pro
komerční použití.
• Tento přístroj není určen pro používání dětmi
nebo osobami se sníženými fyzickými, senzoric-
kými či duševními schopnostmi, pokud nejsou
pod dohledem osoby, která je zodpovědná za
jejich bezpečnost. Doporučujeme uchovávat
přístroj mimo dosah dětí. Dbejte na to, aby děti
přístroj nepoužívaly na hraní.
• Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě předtím,
než začnete přístroj sestavovat, rozebírat, čistit
nebo pokud ho nepoužíváte nebo objeví-li se
závada.
• Před použitím vždy celý přístroj zkontrolujte,
zda není poškozený, zejména sítko (praskliny,
defekty). Přístroj nepoužívejte, pokud je
poškozený síťový kabel nebo jakákoliv část
přístroje – zvláště sítko (6).
• Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými
předměty, netahejte jej přes ostré okraje, ani ho
nepoužívejte k přemisťování přístroje.
• Motorovou jednotku a síťový kabel chraňte před
vlhkostí. Motorová jednotka a síťový přívod se
nesmí používat poté, co byly ponořeny do vody.
• Elektrické přístroje Braun splňují platné bezpeč-
nostní normy. Opravy nebo výměnu síťového
kabelu musí být provedeny pouze zaměstnanci
autorizovaného servisu. Vadné, neodborně
provedené opravy představují značné nebezpečí
pro uživatele.
• Napětí / výkon: viz údaje na typovém štítku na
spodní straně přístroje.
Popis (viz str. 4)
1 Motorová jednotka
2 Spínač zapnutí / vypnutí
3 Úchytky víka
4 Nádržka na dužinu
5 Sběrná nádržka odšťavovače
6 Sítko
7 Víko
8 Plnicí otvor
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 37
92186745_Juicer_CEE_S6-80.indd 37 15.05.12 16:10
15.05.12 16:10

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Braun Multiquick 5 J500

Zadaj pytanie o Braun Multiquick 5 J500

Masz pytanie dotyczące Braun Multiquick 5 J500, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Braun Multiquick 5 J500. Upewnij się, że opisujesz trudności z Braun Multiquick 5 J500 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.