Instrukcja Bosch Styline TKA8653

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Styline TKA8653. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: Styline TKA8653
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Polski, Rosyjski, Turecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 66
TKA863. | TKA865.   11/2009
63
pl
Należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi, przestrzegać jej i zachować ją!
W niniejszej instrukcji obsługi opisano dwa
modele:
–
– TKA863.
Model ze szklanym dzbankiem
–
– TKA865.
Model z dzbankiem izolowanym
Zasady bezpieczeństwa
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku domowego lub w pomieszczeniach
socjalnych w celach niekomercyjnych, np.:
w kuchniach dla pracowników w sklepach,
biurach, gospodarstwach rolnych i małych
firmach. Urządzenie może być także
używane przez gości w pensjonatach,
małych hotelach i podobnych budynkach
mieszkalnych.

! 	 Niebezpieczeństwo porażenia
	 prądem!
Urządzenie należy zawsze podłączać
i używać go tylko zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej.
Używać tylko wtedy, gdy przewód sieciowy
i urządzenie są sprawne.
Użytkowanie urządzenia przez osoby
(również dzieci) o obniżonym poziomie
rozwoju fizycznego, sensorycznego
lub umysłowego lub nie posiadające
wystarczającej wiedzy i doświadczenia
jest dopuszczalne jedynie pod nadzorem
lub na podstawie odpowiednich instrukcji
ze strony osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
Uważać, żeby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki
należy odłączyć urządzenie od sieci.
Ze względu na bezpieczeństwo do
wszelkich napraw urządzenia, takich jak
wymiana uszkodzonego kabla sieciowego,
uprawniony jest jedynie personel serwisowy
producenta.
Kabla sieciowego nie wolno
–
– dotykać gorącymi elementami
–
– prowadzić po ostrych krawędziach
–
– stosować jako uchwytu do przenoszenia
urządzenia.
Nie należy umieszczać urządzenia na
gorących powierzchniach (np. na kuchence)
ani w ich pobliżu.
Nie wolno zakrywać płyty grzewczej.
Włączonego urządzenia nie wolno
pozostawiać bez nadzoru!
Części i przyciski
sterujące
	 1	Pojemnik na wodę ze wskaźnikiem
poziomu napełnienia (wyjmowalny)
	 2	Pokrywa pojemnika na wodę
(wyjmowalna)
	 3	Obudowa filtra (obrotowa)
	 4	Uchwyt filtra (możliwość mycia w
zmywarce)
	 5	Uszczelka lejka
	 6	TKA863.	 Szklany dzbanek z pokrywą
(możliwość mycia w zmywarce)	
TKA865.	 Dzbanek izolowany z pokrywą
	 7	O Przycisk ON/OFF
	 8	K Wskaźnik niskiego poziomu wody
	 9	Przycisk start
10	Przycisk odkamieniania ze wskaźnikiem
calc
	
11	Schowek na kabel
12	Zegar
13	Przycisk programowania h (godziny)
14	Przycisk programowania min (minuty)
15	Przycisk prog (programowania)
16	Wyświetlacz (wyłączany automatycznie)
auto off
Dotyczy tylko modelu TKA863.
17	Płyta grzewcza
Dotyczy tylko modelu TKA865.
18 Przycisk zwalniający
(na uchwycie dzbanka)
Strona: 67
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
64 pl
●
● Aby wyczyścić urządzenie, należy
napełnić pojemnik na wodę 6 filiżankami
wody i włożyć go z powrotem na
miejsce. W celu rozpoczęcia programu
czyszczenia należy nacisnąć przycisk 9
start.
●
● Procedurę czyszczenia należy powtórzyć.
Uwaga: Może być wyczuwalny zapach
specyficzny dla nowego urządzenia, co jest
zjawiskiem naturalnym. W takim przypadku
należy wlać roztwór octu (1 szklanka octu
na 5 szklanek wody) i uruchomić program
czyszczenia. Następnie należy dwukrotnie
wypłukać urządzenie 6 szklankami wody.
●
● Dokładnie wyczyścić dzbanek.
Parzenie kawy
●
● Wyjąć pojemnik na wodę 1, napełnić go
wodą i włożyć z powrotem na miejsce.
●
● Wysunąć obudowę filtra 3 – do usłyszenia
charakterystycznego kliknięcia.
●
● Włożyć papierowy filtr 1x4 do uchwytu
filtra 4, a następnie wsypać żądaną ilość
kawy.
●
● Wsunąć z powrotem obudowę filtra
3 – do usłyszenia charakterystycznego
kliknięcia.
●
● Pod obudową filtra 3 umieścić dzbanek 6
z zamkniętą pokrywą.
●
● Aby rozpocząć proces parzenia, nacisnąć
przycisk start 9.
●
● Zostanie jednocześnie aktywowana funk-
cja automatycznego wyłączania auto off.
Nastąpi włączenie wyświetlacza.
Dotyczy tylko modelu TKA863.
Urządzenie posiada funkcję
automatycznego wyłączania (oszczędzania
energii) auto off, która powoduje jego
przełączenie do trybu oszczędzania energii
po około 2 godzinach.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
Urządzenie posiada funkcję automatyczne­
go wyłączania (oszczędzania energii)
Informacje ogólne
–
– Napełnić pojemnik na wodę 1
wyłącznie czystą i zimną wodą. Nie
wolno wlewać mleka ani napojów, takich
jak herbata lub kawa, gdyż spowoduje to
uszkodzenie urządzenia.
–
– Nie wolno napełniać pojemnika na
wodę 1 powyżej oznaczenia “8 À” (w
przypadku modelu TKA865.) lub “10 À”
(w przypadku modelu TKA863).
–
– Należy stosować średnio zmieloną kawę
(ok. 6 g na filiżankę).
–
– Nie należy zaparzać mniej niż 3 filiżanki
kawy. W przeciwnym wypadku kawa nie
będzie wystarczająco mocna i ciepła (1
filiżanka = ok. 125 ml).
–
– Nie wolno wyjmować dzbanka 6 kiedy
urządzenie zaparza kawę, ponieważ
może to spowodować wyciek z uchwytu
filtra 4.
–
– Przed umieszczaniem dzbanka 6 na
urządzeniu należy się upewnić, że
pokrywa dzbanka jest zamknięta.
–
– Nie należy stosować innych dzbanków,
ponieważ przepływ kawy do naczynia
zostanie zablokowany przez specjalną
uszczelkę lejka.
–
– Gromadzenie się pewnej ilości wody
na uchwycie filtra 4 jest zjawiskiem
naturalnym i nie oznacza uszkodzenia
urządzenia.
Przed pierwszym użyciem
●
● Usunąć naklejki i folie.
●
● Wyciągnąć kabel ze schowka 11 na
odpowiednią długość, a następnie
podłączyć go.
●
● Nacisnąć przycisk O ON/OFF 7.
Spowoduje to włączenie wyświetlacza.
●
● Ustawić aktualny czas za pomocą
przycisku 13 h (godziny) oraz przycisku
14 min (minuty).
Uwaga: Ustawienie czasu można zmienić.
W tym celu należy równocześnie nacisnąć
przyciski 13 h (godziny) i 14 min (minuty)
oraz ustawić prawidłowy czas.
Strona: 68
TKA863. | TKA865.   11/2009
65
pl
Włączanie/wyłączanie funkcji stopera
Nacisnąć przycisk 15 prog (programowa-
nia). Jeżeli wyświetlany jest mały zegar,
wówczas funkcja stopera jest włączona.
Jeżeli mały zegar nie jest wyświetlany,
wówczas funkcja stopera jest wyłączona.
Uwaga: W przypadku wyłączenia urządze­
nia za pomocą przycisku ON/OFF 7
lub wystąpienia przerwy w zasilaniu
(niepodłączona wtyczka, przerwa w
dostawie energii elektrycznej) ustawienia
zegara oraz stopera będą przechowywane
w pamięci urządzenia przez około 4 dni.
W przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu
należy ponownie ustawić zegar.
Wskazówka: Jeżeli urządzenie nie jest
używane przez dłuższy czas, należy je
wyłączyć za pomocą przycisku ON/OFF 7.
Wskaźnik niskiego
poziomu wody K
Urządzenie rozpoznaje, kiedy poziom
napełnienia pojemnika na wodę jest zbyt
niski (mniej niż 4 filiżanki).
W przypadku niskiego poziomu wody, poja­
wi się ikona K i urządzenie automatycznie
zwiększy czas parzenia. Pozwala to
zachować odpowiedni smak kawy.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
Dzbanek izolowany
Pokrywę dzbanka izolowanego można
otworzyć za pomocą suwaka 18.
●
● Otworzyć pokrywę (rys. d)
●
● Zamknąć pokrywę (rys. e)
●
● Wyjąć pokrywę (rys. f)
auto off, która powoduje przełączenie
urządzenia do trybu oszczędzania energii
po zaparzeniu kawy.
Wskazówka: Przepłukanie dzbanka
izolowanego gorącą wodą przed użyciem
pozwoli zachować wysoką temperaturę
kawy jeszcze dłużej.
Ważne: Po zakończeniu procesu
zaparzania należy zaczekać chwilę, dopóki
kawa nie przepłynie przez filtr do dzbanka.
Przed zaparzeniem kolejnego dzbanka
kawy należy odczekać 5 minut.
Funkcja stopera
Niniejsze urządzenie zostało wyposażone
w stoper.
Funkcja ta pozwala zaprogramować
czas, w którym urządzenie automatycznie
rozpocznie parzenie kawy. Funkcja stopera
działa tylko, jeśli urządzenie jest włączone
lub znajduje się w trybie oszczędzania
energii.
●
● Zegar musi być prawidłowo ustawiony
zgodnie z aktualnym czasem.
●
● Nacisnąć i przytrzymać przycisk 15 prog
(programowania) (rys. a) podczas pro-
gramowania stopera.
●
● W celu ustawienia czasu rozpoczęcia
parzenia należy użyć przycisku 13 h (go­
dziny), aby ustawić godzinę, oraz 14 min
(minuty), aby ustawić minutę. (rys. b i c).
●
● Aby zapisać czas rozpoczęcia parzenia,
należy zwolnić przycisk 15 prog (progra-
mowania). Na wyświetlaczu 12 pojawi się
mały zegar, który sygnalizuje, że funkcja
stopera jest aktywna.
●
● Napełnić urządzenie wodą i kawą zgodnie
z normalną procedurą, a następnie
umieścić dzbanek 6 pod obudową filtra 3.
●
● Parzenie rozpocznie się automatycznie
o wyznaczonej porze, a mały zegar
przestanie być wyświetlany.
Uwaga: Aby sprawdzić zaprogramowany
czas, należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk 15 prog (programowania).
Strona: 69
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
66 pl
Wskazówki dotyczące
parzenia kawy
Kawę mieloną należy przechowywać w
chłodnym pomieszczeniu. Można ją również
zamrozić.
Po otwarciu opakowania kawy należy
je szczelnie zamknąć, aby zachować jej
aromat.
Sposób palenia ziaren kawy wpływa na jej
smak i aromat.
Mocniejsze palenie pozwala uzyskać
bardziej intensywny aromat.
Słabsze palenie pozwala uzyskać większą
kwaśność.
Czyszczenie
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
lub umieszczać w zmywarce do naczyń!
Nie należy czyścić urządzenia parą.
Przed czyszczeniem należy odłączyć
urządzenie z sieci elektrycznej.
–
– Po każdym użyciu należy wyczyścić
wszystkie części, które miały kontakt z
kawą.
–
– Do czyszczenia obudowy urządzenia
używać wilgotnej ściereczki. Nie
stosować silnych środków czyszczących
lub środków o właściwościach ściernych.
–
– Pojemnik na wodę 1 należy czyścić pod
bieżącą wodą bez użycia szczotki.
Dotyczy tylko modelu TKA863.
–
– Szklany dzbanek 6 oraz jego pokrywę
można czyścić w zmywarce.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
–
– Wypłukać dzbanek izolowany 6 i jego
pokrywę oraz wytrzeć część zewnętrzną
wilgotną ściereczką. Nie wkładać do
zmywarki.
Odkamienianie
Urządzenie jest wyposażone w
automatyczny wskaźnik odkamieniania.
Pojawienie się symbolu calc oznacza
konieczność odkamienienia urządzenia.
Regularne odkamienianie:
–
– zapewnia dłuższy okres eksploatacji
urządzenia,
–
– gwarantuje prawidłowe działanie,
–
– zapobiega nadmiernemu parowaniu,
–
– przyspiesza proces parzenia kawy,
–
– zmniejsza zużycie energii.
Odkamienianie urządzenia można
przeprowadzić za pomocą powszechnie
dostępnych środków odkamieniających.
●
● Należy się upewnić, że pokrywa dzbanka
jest zamknięta podczas umieszczania
dzbanka 6 na urządzeniu.
●
● Przygotować roztwór odkamieniający
zgodnie z instrukcjami producenta, a
następnie wlać roztwór do pojemnika na
wodę 1.
●
● Ostrzeżenie: Nie wlewać więcej niż 6
filiżanek.
●
● Nacisnąć i przytrzymać przycisk descale
10 calc (odkamieniania) przez co
najmniej 2 sekundy. Rozpocznie się
odkamienianie.
●
● Program kilkukrotnie przerywa proces
odkamieniania na pewien czas, aby
umożliwić lepsze rozpuszczenie złogów
kamienia przez środek odkamieniający.
Cały proces trwa około 30 minut.
●
● Po jego zakończeniu należy dwukrotnie
uruchomić urządzenie, ale zamiast kawy
użyć tylko czystej wody. Nie wlewać do
pojemnika więcej niż 6 filiżanek wody.
●
● Ostrożnie wypłukać wszystkie
wyjmowalne części oraz dzbanek.
Strona: 70
TKA863. | TKA865.   11/2009
67
pl
Rozwiązywanie
problemów
Proces parzenia kawy znacznie się wydłuża
lub urządzenie automatycznie się wyłącza
przed zakończeniem procesu parzenia.
Æ
ÆUrządzenie wymaga odkamienienia.
●
● Usunąć kamień z urządzenia, postępując
zgodnie z instrukcją. Aby uruchomić
program odkamieniania, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk odkamieniania
10 calc przez co najmniej 2 sekund.
Wskazówka: W przypadku wysokiej
twardości wody, urządzenie wymaga
częstszego odkamieniania niż sygnalizuje
wskaźnik calc.
Uszczelka lejka 5 przecieka.
Æ
ÆUszczelkę należy wyczyścić.
●
● Wyczyścić kilkakrotnie palcem uszczelkę
lejka 5 (znajdującą się w uchwycie filtra 4)
pod bieżącą wodą.
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran­
cji wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu. Dokładne infor­
macje otrzymacie Państwo w każdej chwili
w punkcie handlowym, w którym dokonano
zakupu urządzenia. W celu skorzystania z
usług gwarancyinych konieczne jest przed-
łożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki
gwarancji regulowane są odpowied­
nimi
przepisami Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szcze­
gól­
nych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumen-
tów.
Zmiany zastrzeżone.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005
r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
A
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Styline TKA8653

Zadaj pytanie o Bosch Styline TKA8653

Masz pytanie dotyczące Bosch Styline TKA8653, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Styline TKA8653. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Styline TKA8653 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.