Instrukcja Bosch PLS 300

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch PLS 300. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Stacja do piłowania
  • Model/nazwa: PLS 300
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 2
| 3
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
3
2
1 4 5
7
6 8 9 10
16
15
14
6 7
PTC 1
PLS 300
Strona: 110
Polski | 111
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
pl
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy w całości przeczytać
wszystkie wskazówki
bezpieczeństwa oraz instrukcje -
zarówno te, które zostały
dostarczone wraz ze stanowiskiem
roboczym jak i te, które zostały dostarczone
wraz z elektronarzędziem, przeznaczonym do
zamontowania na nim. Niedociągnięcia
w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa
i instrukcji zaleceń mogą doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnych obrażeń.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy z pilarkami stacjonarnymi
f Przed dokonywaniem ustawień
elektronarzędzia lub wymianą akcesoriów
należy wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego i/lub wyjąć akumulator z
elektronarzędzia. Przypadkowe ruszenie
elektronarzędzia stanowi przyczynę wielu
wypadków.
f Przed zamocowaniem elektronarzędzia,
należy prawidłowo zmontować stanowisko
stacjonarne. Tylko prawidłowy montaż może
zagwarantować bezpieczne prowadzenie
elektronarzędzia.
f Stanowisko stacjonarne należy umieścić na
stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
Jeżeli stanowisko stacjonarne daje się
przesunąć lub zachwiać, nie będzie możliwe
równomierne i pewne prowadzenie
elektronarzędzia lub materiału obrabianego.
f Przed rozpoczęciem użytkowania
elektronarzędzia, należy go dobrze
zamocować na stanowisku stacjonarnym.
Przesunięcie się elektronarzędzia na
stanowisku stacjonarnym może spowodować
utratę kontroli.
f Należy dobrze uważać, by przewód
elektronarzędzia nie dostał się między
jednostkę podstawową i szynę prowadzącą.
Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f Przed przystąpieniem do przebudowy
stanowiska stacjonarnego lub przed
złożeniem szyny prowadzącej należy
usunąć elektronarzędzie. Elektronarzędzie
może spaść, ulec uszkodzeniu lub
spowodować obrażenia.
f Nie wolno stosować uszkodzonych
stanowisk stacjonarnych. Tylko prawidłowo
funkcjonujące stanowisko stacjonarne
zapewnia bezpieczne prowadzenie
elektronarzędzia.
f Upewnić się, że długie i ciężkie elementy
nie spowodują przewrócenia się stanowiska
stacjonarnego. Pod wystającą część
długiego i ciężkiego elementu należy coś
włożyć, lub czymś podeprzeć.
f Do cięcia płytek ceramicznych należy
nakładać rękawice ochronne. Połamane
płytki ceramiczne mają ostre krawędzie, o
które można się łatwo skaleczyć.
f Stanowisko stacjonarne należy stosować
wyłącznie do cięcia materiałów, które
zostały wymienione w rozdziale
dotyczącym użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Nie wolno ciąć marmuru i
granitu, płyt o chropowatej strukturze
powierzchni, jak również płyt kamiennych.
Opis funkcjonowania
Użycie zgodne z przeznaczeniem
PLS 300: Stanowisko stacjonarne wraz z
elektronarzędziem przeznaczone jest do
wykonywania wzdłużnych i poprzecznych cięć
po linii prostej desek i profili, wykonanych z
twardego i miękkiego drewna, a także z
aluminium i tworzywa sztucznego.
Możliwe jest przy tym ustawienie poziomego
kąta uciosu, wynoszącego maksymalnie –45°
do +45°, jak również pionowego kąta uciosu,
wynoszącego maksymalnie 0° do 45°.
Stanowisko stacjonarne jest przeznaczone do
stosowania wyłącznie z wyrzynarkami z
programu firmy Bosch dla majsterkowiczów z
serii PST.
Strona: 111
112 | Polski
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
f Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie
zalecane przez firmę Bosch (zob. str. 223).
Stosowanie zbyt cienkich tarcz pilarskich
może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo,
że cięcie będzie „rozmazane“.
PLS 300 Set, PTC 1: W połączeniu z
urządzeniem do cięcia płytek stanowisko
stacjonarne można stosować do cięcia płyt
ceramicznych i gresowych o maksymalnej
grubości, wynoszącej 10 mm.
Możliwe jest ustawienie poziomych kątów
uciosu, wynoszących maksymalnie –45° do
+45°.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie
komponentów odnosi się do rysunku
stanowiska stacjonarnego na stronie graficznej.
PLS 300
1 Jednostka podstawowa
2 Skala dla kątów uciosu (poziom)
3 Gałka nastawcza do ustawiania wysokości
4 Szyna prowadząca ze szczeliną do cięcia
5 Prowadnice boczne szyny prowadzącej
6 Element przedłużający blat
7 Blat dodatkowy
8 Mostek
9 Ogranicznik dla cięć pod kątem w pionie
10 Dźwignia do blokady szyny prowadzącej
11 Znacznik do wyrównywania pozycji
12 Gałka nastawcza dla dowolnych kątów
uciosu (poziom)
13 Wskaźnik kąta cięcia (poziom)
PTC 1*
14 Urządzenie do cięcia płytek
15 Prowadnica z podziałką
16 Stożki do łamania płytek
* tylko w połączeniu z PLS 300 Set
Dane techniczne
f Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie
zalecane przez firmę Bosch (zob. str. 223).
Stosowanie zbyt cienkich tarcz pilarskich
może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo,
że cięcie będzie „rozmazane“.
Stacjonarne stanowisko do cięcia PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Numer katalogowy 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Piłowanie
– maks. długość cięcia przy cięciach
poprzecznych (90°)
– maks. wysokość cięcia
– Kąt uciosu
poziom
pion
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Cięcie płytek
– maks. długość cięcia przy cięciach
poprzecznych (90°)
– maks. wysokość cięcia
– Kąt uciosu
poziom
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Wymiary odpowiednich tarcz pilarskich
maks. długość całkowita mm 100
maks. długość krawędzi z ząbkami mm 76
Strona: 112
Polski | 113
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Praca
Piłowanie
Przygotowanie pracy
Sposób montażu stanowiska stacjonarnego
uzależniony jest od rodzaju zastosowania:
– Przecinanie paneli
(np. laminat)
– Przecinanie profili
(np. listwy przypodłogowe)
Skręcanie za pomocą śrub nie jest konieczne.
Panele (cięcie w poprzek) (zob. rys. A1–A3)
– Wsunąć elementy przedłużające blat 6 z
lewej i prawej strony jednostki podstawowej
1.
– Blaty dodatkowe 7 należy wsuwać (w
zależności o długości elementu obrabianego)
do wewnętrznej lub zewnętrznej prowadnicy
elementów przedłużających stół.
– Poluzować gałkę 3 za pomocą niewielkiej
ilości obrotów.
– Przekręcić w lewo dźwignię 10 do
blokowania szyny prowadzącej i podnieść
szynę prowadzącą 4 do góry.
– Zaznaczyć pożądaną linię cięcia na elemencie
przeznaczonym do obróbki.
– Element przeznaczony do obróbki ułożyć
przodem w dół płasko na ograniczniku
jednostki podstawowej 1.
– Złożyć szynę prowadzącą w dół i ułożyć
element przeznaczony do obróbki w taki
sposób, by linia cięcia przebiegała wzdłuż
znacznika 11.
– Zablokować szynę prowadzącą 4 za pomocą
dźwigni 10.
– Mocno dociągnąć gałkę nastawczą 3.
Panele (cięcie pod kątem w poziomie)
(zob. rys. B)
Kąt uciosu w poziomie może zostać ustawiony w
zakresie od 45° (lewa strona) do 45° (prawa
strona).
– Odkręcić gałkę nastawczą 12.
– Przekręcić szynę prowadzącą 4, w lewo lub w
prawo na tyle, by wskaźnik 13 wskazywał
pożądany kąt cięcia.
– Dokręcić na powrót gałkę nastawczą 12.
Aby szybko i precyzyjnie nastawiać standardowe
kąty cięcia szyna prowadząca zaskakuje w
specjalne zagłębienia przy kątach 0° i 45°.
– Dalsze czynności por. „Panele (cięcie w
poprzek)“ str. 113.
Profile (cięcie pod kątem w pionie)
(zob. rys. C1–C3)
– Wsunąć elementy przedłużające blat 6 z
lewej i prawej strony na przednią pozycję
mostka 8.
– Przekręcić czerwony ogranicznik 9 do tyłu o
180°.
– Poluzować gałkę 3 za pomocą niewielkiej
ilości obrotów.
– Przekręcić w lewo dźwignię 10 do
blokowania szyny prowadzącej i podnieść
szynę prowadzącą 4 do góry.
– Zaznaczyć pożądaną linię cięcia na elemencie
przeznaczonym do obróbki.
– Ułożyć element
przeznaczony do
obróbki płasko na
ograniczniku elementów
przedłużających blat 6.
– Złożyć szynę prowadzącą w dół i ułożyć
element przeznaczony do obróbki w taki
sposób, by linia cięcia przebiegała wzdłuż
znacznika 11.
– Zablokować szynę prowadzącą 4 za pomocą
dźwigni 10.
– Mocno dociągnąć gałkę nastawczą 3.
– Podstawy wyrzynarki ustawić zgodnie z
pożądanym kątem cięcia.
Wskazówki dotyczące ustawiania można
odnaleźć w instrukcji obsługi wyrzynarki.
Strona: 113
114 | Polski
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Wskazówka: Czerwony, odchylony do tyłu
ogranicznik 9 służy jako ogranicznik podstawy
elektronarzędzia.
Panele (cięcie wzdłuż, otwór) (zob. rys. D)
– Poluzować gałkę 3 za pomocą niewielkiej
ilości obrotów.
– Zdjąć szynę prowadzącą 4 i mostek 8 z
jednostki podstawowej 1.
– Wsunąć elementy przedłużające blat 6 z
lewej i prawej strony jednostki podstawowej
1.
– Blaty dodatkowe 7 należy wsunąć (w
zależności o długości elementu obrabianego)
w odwrotnej pozycji (zob. rys. D) do
wewnętrznej lub zewnętrznej prowadnicy
elementów przedłużających stół.
f Należy przy tym zwrócić uwagę, by linia
cięcia znajdowała się pomiędzy
dodatkowymi blatami, tak, aby nie przeciąć
stanowiska stacjonarnego.
Wskazówka: Podczas cięć wzdłużnych
stanowisko stacjonarne służy tylko jako
podkładka. Elementu obrabianego nie daje się
zamocować. Dlatego należy go podczas cięcia
mocno trzymać.
Wskazówki dotyczące pracy
f Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie
zalecane przez firmę Bosch (zob. str. 223).
Stosowanie zbyt cienkich tarcz pilarskich
może pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo,
że cięcie będzie „rozmazane“.
Podstawa wyrzynarki musi się zawsze
znajdować w przedniej pozycji.
Grubość obrabianego materiału uzależniona jest
od wydajności używanej wyrzynarki.
Bliższe wskazówki na ten temat można odnaleźć
w instrukcji obsługi wyrzynarki.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
pracy, element obrabiany należy zawsze
unieruchomić.
Piłowanie
– Elektronarzędzie wraz z podstawą należy
ustawiać w taki sposób na szynie
prowadzącej 4, aby cięcie odbywało się w
kierunku gałki ustalającej 3.
– Włączyć elektronarzędzie.
– Przepiłować przedmiot obrabiany z
równomiernym posuwem.
– Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż
tarcza pilarska zatrzyma się całkowicie.
– Zdjąć elektronarzędzie z szyny prowadzącej i
zwolnić obrabiany element.
Transport
– Przed transportem należy zdemontować
elektronarzędzie.
Strona: 114
Polski | 115
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Wskazówki dotyczące pracy
Poniżej zamieszczone zostały wskazówki do przeprowadzania cięć wzdłużnych i cięć pod kątem
(90°/45°).
Wskazówki dotyczące pracy ze stanowiskiem
stacjonarnym PLS 300 można znaleźć w
Internecie pod adresem:
www.bosch-do-it.com/pls300
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z
naszą „gorącą linią“:
Polska
Tel.: +48 (022) 715 44 19
Infolinia Działu Elektronarzędzi:
+48 (801) 100 900
Problem Przyczyna Usuwanie błędu
Cięcie jest „rozmazane“ Szyna prowadząca 4 nie jest
zablokowana
Zablokować szynę prowadzącą na
odpowiedniej wysokości
obrabianego elementu, zadbać
przy tym, by obrabiany element
był prawidłowo zamocowany
Zastosowano zbyt cienką tarczę
pilarską
Użyć załączoną tarczę pilarską
T144DP
Prędkość cięcia jest zbyt wysoka
(zbyt silny posuw
elektronarzędzia)
Przecinać materiał z niewielkim,
równomiernym posuwem
Nie dociskać do prowadnic
bocznych 5
Kąt między podstawą i tarczą
pilarską nie został właściwie
ustawiony
Skorygować pozycję podstawy w
stosunku do tarczy i ponownie
dociągnąć
Tarcza pilarska nie znajduje się w
rolce prowadzącej (zob. rys. E)
Tak wyjustować rolkę
prowadzącą, by tarcza pilarska
była przez nią prowadzona
(zob. instrukcja obsługi
wyrzynarki)
Powierzchnia drewna jest
zanieczyszczona
Materiał jest przecinany
wyrzynaną stroną do góry
Przecinać materiał wyrzynaną
stroną ku dołowi (patrz rys. A3)
Zużyta tarcza pilarska Zamocować nową tarczę pilarską
Prędkość cięcia jest zbyt wysoka
(zbyt silny posuw
elektronarzędzia)
Przecinać materiał z niewielkim,
równomiernym posuwem
Nie dociskać do prowadnic
bocznych 5
Materiał przecinany był z
włączonym ruchem wahadłowym
Wyłączyć ruch wahadłowy
Strona: 115
116 | Polski
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Praca
Cięcie płytek
Przygotowanie pracy
Jeżeli stacja ma zostać zastosowana do cięcia
płytek, należy posłużyć się zestawem
dodatkowym PTC 1.
Prowadnica 15 dostarczana jest w dwóch
częściach, złożonych razem.
– Przed przystąpieniem do pracy obie części
prowadnicy 15 należy zmontować w taki
sposób, aby nie dały się one rozłożyć.
Cięcie wzdłużne (zob. rys. F1–F3)
– Poluzować gałkę 3 za pomocą niewielkiej
ilości obrotów.
– Przekręcić w lewo dźwignię 10 do
blokowania szyny prowadzącej i podnieść
szynę prowadzącą 4 do góry.
– Umieścić prowadnicę 15 pośrodku rowka w
mostku 8 i dosunąć ją do jednostki
podstawowej 1.
– Zaznaczyć pożądaną linię cięcia na elemencie
przeznaczonym do obróbki.
– Element przeznaczony do obróbki ułożyć
płasko na prowadnicy 15 powierzchnią
licową do góry.
– Złożyć szynę prowadzącą 4 w dół i ułożyć
element przeznaczony do obróbki w taki
sposób, by linia cięcia przebiegała
równolegle do podziałki prowadnicy 15.
– Płasko ułożoną dłonią docisnąć do dołu
szynę prowadzącą 4 w zakresie obrabianego
elementu.
– Mocno dociągnąć gałkę nastawczą 3.
– Zablokować szynę prowadzącą 4 za pomocą
dźwigni 10.
Cięcie po przekątnej (zob. rys. G)
Kąt uciosu w poziomie może zostać ustawiony w
zakresie od 45° (lewa strona) do 45° (prawa
strona).
– Odkręcić gałkę nastawczą 12.
– Przekręcić szynę prowadzącą 4, w lewo lub w
prawo na tyle, by wskaźnik 13 wskazywał
pożądany kąt cięcia.
– Dokręcić na powrót gałkę nastawczą 12.
Aby szybko i precyzyjnie nastawiać standardowe
kąty cięcia szyna prowadząca zaskakuje w
specjalne zagłębienia przy kątach 0° i 45°.
– Dalsze czynności por. „Cięcie wzdłużne“
str. 116.
Wskazówki dotyczące pracy
Cięcie płytek (zob. rys. H1–H3)
– Umieścić urządzenie do cięcia płytek 14 w
rowku szyny prowadzącej 4 ponad
prowadnicą 15.
Strzałka umieszczona na urządzeniu do
cięcia płytek musi wskazywać w kierunku
operatora.
– Przeciągnąć urządzenie do cięcia płytek 14 z
równomiernym naciskiem przez całą płytkę.
– Wyjąć urządzenie do cięcia płytek 14 z szyny
prowadzącej 4.
– Przekręcić w lewo dźwignię 10 do
blokowania szyny prowadzącej i podnieść
szynę prowadzącą 4 do góry.
– Stożki 16 ułożyć na stabilnym podłożu.
Ułożyć płytkę na stożkach, tak aby
znajdowały się ona poniżej linii cięcia i na
brzegach płytki.
Do cięć po przekątnej stożki należy też
ułożyć poniżej linii cięcia, ale przesunąć je
trochę bardziej do środka.
– Nacisnąć równocześnie oboma rękami na
zewnętrzne strony płytki, tak aby ona pękła.
Strona: 116
Polski | 117
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Wskazówki dotyczące pracy
Wskazówki dotyczące pracy ze stanowiskiem
stacjonarnym PLS 300 można znaleźć w
Internecie pod adresem:
www.bosch-do-it.com/pls300
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z
naszą „gorącą linią“:
Polska
Tel.: +48 (022) 715 44 19
Infolinia Działu Elektronarzędzi:
+48 (801) 100 900
Problem Przyczyna Usuwanie błędu
Płytka nie pęka wzdłuż
linii cięcia
Rysa nie przebiega nieprzerwanie Zwiększyć siłę nacisku podczas
cięcia płytki i równomiernie
nacinać
Urządzenie do cięcia płytek 14
zostało niewłaściwie zastosowane
Skorygować położenie urządzenia
(zob. rys. H1)
Powierzchnia płytki nie jest
równomierna
Zwiększyć siłę nacisku podczas
cięcia płytki i równocześnie
podwyższyć prędkość nacinania.
Stożki zostały niewłaściwie
umiejscowione
Umieścić stożki poniżej linii cięcia,
na brzegach płytki (zob. rys. H3)
Do cięć po przekątnej stożki
należy też ułożyć poniżej linii
cięcia, ale przesunąć je trochę
bardziej do środka
Rysa nie przebiega nieprzerwanie Zwiększyć siłę nacisku podczas
cięcia płytek
Strona: 117
118 | Polski
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Jeśli stanowisko stacjonarne, mimo starannych
metod produkcji i kontroli uległaby awarii,
naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany
serwis elektronarzędzi firmy Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach
części zamiennych konieczne jest podanie
dziesięciocyfrowego numeru katalogowego,
znajdującego się na tabliczce znamionowej
stanowiska stacjonarnego.
Czyszczenie
Pył i wióry należy usuwać po każdym użyciu,
przedmuchując sprężonym powietrzem lub za
pomocą pędzelka.
Warunki gwarancyjne
Niewłaściwe użycie może spowodować
przecięcie szyny prowadzącej 4 lub mostku 8.
Wypadek taki wyjęty jest spod gwarancji, gdyż
nie ma to wpływu na prawidłowe
funkcjonowanie stanowiska stacjonarnego.
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu
do części zamiennych prosimy zwracać się do
punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne
oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch
służy pomocą w razie pytań związanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi:
+48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Stanowisko stacjonarne, osprzęt i opakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia
zgodnego z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch PLS 300

Zadaj pytanie o Bosch PLS 300

Masz pytanie dotyczące Bosch PLS 300, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch PLS 300. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch PLS 300 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.