Instrukcja Beurer PM 16

Zobacz poniższy poradnik dla Beurer PM 16. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Beurer
  • Produkt: Zegarek sportowy
  • Model/nazwa: PM 16
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Duński, Polski, Turecki, Grecki, Indonezyjski, Rosyjski

Spis treści

Strona: 220
106
POLSKI
Szanowni Klienci!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na produkt z naszego asortymentu.
Nazwa naszej firmy to symbol wysokiej jakości i szczegółowej kontroli produktów służących do ogrzewa-
nia, pomiaru masy ciała, ciśnienia krwi, temperatury ciała i tętna, łagodnej terapii, masażu oraz oczyszc-
zania i nawilżania powietrza.
Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, starannie ją przechowywać i udostępniać innym
użytkownikom oraz przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
Z poważaniem
Zespół firmy Beurer
1. Informacje ogólne
UWAGA:
Dzięki pulsometrowi mogą Państwo bez paska na piersi kontrolować częstość akcji serca i ustawiać
jej górną i dolną wartość graniczną odpowiednio do ustalonego celu treningu. Uderzenie serca jest
mierzone i wyświetlane z dokładnością EKG bez konieczności zakładania niewygodnego paska na piersi.
W tym celu wystarczy po prostu założyć miernik na nadgarstek i dotknąć palcem wzgl. kciukiem czujnika
znajdującego się na przedniej stronie pulsometru. Pomiar przebiegający od czujnika dotykanego palcem
przez rękę, tułów, drugą rękę do czujnika umieszczonego z tyłu pulsometru pozwala w ciągu kilku
sekund określić akcję serca z dokładnością EKG. Dzięki temu pulsometr nadaje się w szczególności dla
osób, które nie mogą lub nie chcą nosić paska na piersi, oraz w takich dyscyplinach sportu jak wędrówki
i tzw. nordic walking.
Pulsometr posiada ponadto takie funkcje jak zegar, stoper, budzik i licznik pozostałego czasu.
Strona: 221
107
2. Ważne wskazówki
– Pulsometr został opracowany tylko do użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do zastosowań
medycznych.
– Urządzenie nie może być wystawiane na działanie skrajnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
– Urządzenie należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani
środków szorujących!
– Wymianę baterii powinien przeprowadzić specjalistyczny punkt obsługi (baterie litowe CR2025 3 V).
– Zużytych baterii nie wolno wyrzucać ze śmieciami domowymi. Należy je oddać w odpowiednim punk-
cie zbiórki lub w sklepie.
– Nie należy dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw. W przypadku reklamacji proszę zwrócić
się do sprzedawcy urządzenia lub serwisu. Przed zgłoszeniem reklamacji proszę zlecić wymianę bate-
rii. W przypadku otwarcia urządzenia lub nieprawidłowego użytkowania gwarancja wygasa.
– Uprawiając ryzykowne dyscypliny sportu należy pamiętać, iż stosowanie pulsometru może stanowić
dodatkowe źródło urazów.
– Urządzenie może być stosowane jedynie w celu, do jakiego zostało opracowane i w sposób opisany
w instrukcji obsługi. Każde nieprawidłowe użycie może być niebezpieczne. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstające w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego
użycia.
– Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku wątpliwości nie
należy używać urządzenia; należy zwrócić się do sprzedawcy lub pod wskazany adres obsługi klienta.
– Pulsometr jest wodoszczelny (50 m), dzięki czemu można z nim pływać. Pływając nie należy jednak
naciskać żadnych przycisków, a więc wykonywać pomiarów tętna.
– Należy unikać kontaktu z kremami do opalania i podobnymi produktami, gdyż mogą one uszkodzić
nadruk, a nawet części z tworzywa sztucznego.
Strona: 222
108
– W celu ustalenia indywidualnej górnej i dolnej granicy częstości akcji serca podczas ćwiczenia jak
również czasu trwania oraz częstotliwości treningu należy zwrócić się do swojego trenera lub lekarza
prowadzącego. Pozwala to na osiągnięcie optymalnych rezultatów treningu.
– UWAGA: Osoby ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi oraz pacjenci z wszczepionym rozrusznikiem
serca mogą stosować pulsometry jedynie po konsultacji ze swoim lekarzem.
3. Warto wiedzieć
Pulsometr służy do pomiaru tętna u ludzi.
Różne możliwości ustawień pozwalają na wspomaganie indywidualnego programu ćwiczeń i monitoring
tętna. Należy kontrolować swoje tętno podczas ćwiczenia, gdyż pozwala to na ochronę serca przed
przeciążeniem, a jednocześnie umożliwia zoptymalizowanie efektu treningu.
W tabeli umieszczono kilka wskazówek dotyczących wyboru indywidualnego zakresu treningowego.
Maksymalna częstość akcji serca maleje wraz z wiekiem. Dane dotyczące tętna podczas ćwiczenia
powinny więc zawsze być uzależnione od maksymalnej częstości akcji serca. Do określenia maksymalnej
częstości akcji serca przyjmuje się następujący ogólny wzór:
Dla mężczyzn: 220 – wiek = maksymalna częstotliwość uderzeń serca
Dla kobiet: 226 – wiek = maksymalna częstotliwość uderzeń serca
Strona: 223
109
Poniższy przykład odnosi się do mężczyzny w wieku 40 lat: 220 - 40 = 180
Zakres
pozwalający
na zachowanie
zdrowia serca
Zakres
pozwalający na
spalanie tłuszczu
Zakres fitness Zakres siłowo-
wytrzymałościowy
Trening
anaerobowy
Procent maks.
częstotliwości
uderzeń
50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 90–100%
Działanie Wzmocnie-
nie układu
sercowo-naczy-
niowego
Organizm spala
procentowo
największą ilość ka-
lorii pochodzących
z tłuszczu. Trening
dla układu sercowo-
naczyniowego,
poprawa ogólnej
kondycji.
Poprawia funk-
cje oddychania
i krążenia.
Optymalny
w celu
podniesienia
podstawowej
wytrzymałości.
Poprawia
wytrzymałość na
wysokie tempo
i zwiększa
podstawową
szybkość.
Ukierunkowane
przeciążenie
mięśni. Wysokie
ryzyko urazów
dla sportowców-
amatorów,w
przypadku
schorzeń:
ryzyko dla serca.
Dla kogo jest
przeznaczony?
Idealny dla
początkujących
Do kontroli i reduk-
cji masy ciała
Sportowcy-
amatorzy
Ambitni
sportowcy-amatorzy,
sportowcy wyczynowi
Wyłącznie
sportowcy
wyczynowi
Trening Trening
regeneracyjny
Trening ogólno-
rozwojowy
(fitness)
Trening siłowo-
wytrzymałościowy
Ukierunkowany
trening
rozwojowy
Strona: 224
110
4. Opis pulsometru
5. Funkcje przycisków
MODE
– Przejście pomiędzy poszczególnymi trybami
– po wciśnięciu i przytrzymaniu: Przejście do trybu ustawień
– Wybór (w trybie ustawień)
– po wciśnięciu i przytrzymaniu: Wyjście z trybu ustawień
START/STOP
- Wyświetlanie czasu/daty na wyświetlaczu
- Start/stop (w stoperze i w trybie milisekundomierza)
Widok pulsometru z tyłu
Przycisk Reset
Przycisk Start/
stop
Wyświetlacz
Przycisk
MODE
Przycisk podświetlenia
„LIGHT“
Czujnik
Przycisk czujnika palca
Widok pulsometru z przodu
Strona: 225
111
- Włączanie / wyłączanie alarmu (w trybie budzika)
- Zwiększanie ustawianej wartości (w trybie ustawień)
RESET
- Włączanie / wyłączanie sygnału godzinowego (w trybie budzika)
- Zerowanie stopera i milisekundomierza
- Zmniejszanie ustawianej wartości (w trybie ustawień)
LIGHT
Podświetlenie wyświetlacza przez ok. 3 sekundy
6. Dostępne tryby
Tryby funkcyjne
t1PT[D[FHØMOFUSZCZGVOLDZKOFXZCJFSBOFTį[BQPNPDįQS[ZDJTLV.0%&
Tryb czasu zega-
rowego
Tryb alarmu tętna Tryb budzika Tryb
stopera
Tryb odliczania
pozostałego czasu
Strona: 226
112
7. Tryb czasu zegarowego
Wyświetlanie czasu zegarowego i daty
t/BDJTOįİQS[ZDJTL4UBSU4UPQ
BCZQS[FKŔİQPNJĺE[ZXZŔXJFUMBOJFN
czasu a wyświetlaniem daty.
t+FŤFMJOJF[PTUBOJFOBDJŔOJĺUZŤBEFOQS[ZDJTL
XZŔXJFUMBD[QPXSBDB
automatycznie po 8 sekundach z trybu daty do trybu czasu.
t1S[ZXZŔXJFUMBOJVD[BTVXUSZCJFHPE[JOOZN	QBUS[
ESVHB
połowa doby jest sygnalizowana za pomocą „P“ wyświetlanego po lewej stronie wyświetlacza.
Ustawianie czasu i daty
t8DFMVQS[FKŔDJBEPUSZCVVTUBXJFŊOBMFŤZQS[F[TFLVOEZQS[ZUS[ZNBİXDJŔOJĺUZQS[ZDJTL.0%&
Liczba sekund zaczyna migać. Można ją wyzerować przyciskając przycisk Start/stop lub Reset.
t;BQPNPDįQS[ZDJTLV.0%&XZCSBİEBOF	NJOVUZ
HPE[JOZ
SPL
NJFTJįD
EBUB
QS[F[OBD[POFEPVTUB-
wiania.
t1PT[D[FHØMOFXBSUPŔDJNPŤOBVTUBXJİ[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQMVC3FTFU
KFŤFMJNJHBKįPEQP-
wiednie cyfry. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje przejście do trybu szybkiego ustawiania.
Wprowadzone wartości należy zatwierdzić za pomocą przycisku MODE, co powoduje przejście do
kolejnych ustawień.
t+FŤFMJNJHBXTLB[BOJFNJFTJįDBEOJBMVCEOJBNJFTJįDB
NPŤOB[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQMVC
Reset wybrać europejski format daty, tj. dzień-miesiąc (wyświetlany jest symbol d) lub amerykański, tj.
miesiąc-dzień (wyświetlany jest symbol m).
t+FŤFMJNJHBTZNCPMMVCHPE[JOOFHPUSZCVXZŔXJFUMBOJBD[BTV
NPŤOB[BQPNPDįQS[ZDJTLV
Start/stop lub Reset dokonać wyboru pomiędzy tymi trybami.
Tryb czasu
zegarowego
Wskazanie
daty
8 sekund
Strona: 227
113
t+FŤFMJOBXZŔXJFUMBD[VNJHBT’PXPv#FFQw
NPŤOB[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQMVC3FTFUX’įD[Zİ
(on) lub wyłączyć (off) dźwiękowy sygnał potwierdzenia. Przy włączonym sygnale potwierdzania po
każdym naciśnięciu przycisku rozlega się krótki sygnał akustyczny.
t1PVTUBXJFOJVXT[ZTULJDIEBOZDIOBMFŤZOBDJTOįİQS[ZDJTL.0%&XDFMVXZKŔDJB[USZCVVTUBXJFŊ
t+FŤFMJXUSZCJFVTUBXJFŊOJFOBTUįQJOBDJŔOJĺDJFŤBEOFHPQS[ZDJTLVXDJįHVTFLVOE
QVMTPNFUS
powraca automatycznie do wskazywania czasu zegarowego.
8. Pomiar częstości akcji serca
t;B’PŤZİQVMTPNFUSOBOBEHBSTUFL
t1P’PŤZİQBMFDOBD[VKOJLVJQS[ZDJTLBİHPQS[F[DPOBKNOJFKTFLVOE/BMFŤZVQFXOJİ
się, że czujnik na tylnej ścianie obudowy przyrządu ściśle przylega do skóry. Początkowo
wyświetlany jest symbol „---“.
t1PEPTFLVOEBDIXZŔXJFUMBOBKFTU[NJFS[POBD[ĺTUPŔİBLDKJTFSDB
t+FŤFMJBMBSNUĺUOBKFTUX’įD[POZ
XZŔXJFUMBOBKFTUEPEBULPXPX[HMĺEOBD[ĺTUPŔİBLDKJTFSDB
t+FŤFMJ[NJFS[POBD[ĺTUPUMJXPŔİVEFS[FŊTFSDB[OBKEVKFTJĺQPOJŤFKEPMOFKHSBOJDZUĺUOB
XZŔXJFUMBOZ
KFTUTZNCPMv-w8BSUPŔİQPXZŤFKHØSOFKHSBOJDZQVMTVTZHOBMJ[PXBOBKFTU[BQPNPDįv)w
t+FŤFMJXUSZCJFBMBSNVUĺUOBOJF[NJFOJPOPXBSUPŔDJHSBOJD[OZDIUĺUOBX[BMFŤOPŔDJPEQ’DJJXJFLV
UP
częstość akcji serca jest przedstawiana graficznie dla zakresu wysiłku na poziomie fitness, tj. od 65 %
do 85 % maksymalnej częstości akcji serca.
t1PTFLVOEBDIPE[XPMOJFOJBQS[ZDJTLVQVMTPNFUSQPXSBDBEPPTUBUOJPVTUBXJPOFHPUSZCV
Wskazówki i porady
1.Pomiar częstości akcji serca jest możliwy w każdym trybie funkcyjnym.
2.Na tylnej ściance obudowy pulsometru umieszczono czujnik, który musi mieć stały bezpośredni kon-
takt ze skórą.
Strona: 228
114
3.Nie dokonywać pomiaru częstości akcji serca pod wodą.
4.Od czasu do czasu czyścić tylną ściankę wilgotną ściereczką.
5.W czasie pomiaru tętna nie należy używać kremów do skóry.
6.W celu zapewnienia lepszego przewodzenia sygnału umyć skórę i palec mydłem.
7.Przy bardzo suchej i grubej skórze mogą wystąpić zakłócenia w przewodzeniu.
8.Należy wówczas zwilżyć opuszki palców lub zastosować pastę przewodzącą.
9.Przy pomiarze unikać obracania i wyginania nadgarstka.
9. Funkcja alarmu częstości akcji serca
Można ustawić treningowy zakres częstości akcji serca z ustaloną górną i dolną granicą. W takiej sytuacji
sygnał dźwiękowy podczas pomiaru tętna będzie wskazywał na przekroczenie ustawionego zakresu.
Wówczas można odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć tempo ćwiczenia. Może to pomóc w skutecz-
niejszym osiągnięciu zamierzonego celu treningu.
9.1 Ustawianie treningowych wartości granicznych
Istnieją dwie możliwości:
1.Należy wprowadzić swoje płeć i wiek, co spowoduje automatyczne obliczenie dolnej i górnej granicy
dla ogólnorozwojowego zakresu wysiłku w przedziale od 65 % do 85 % maksymalnej częstości akcji
serca. Prezentacja graficzna w słupkach zostaje włączona wówczas, gdy ustawione z góry wartości
częstości akcji serca nie zostaną zmienione.
2.Należy określić górną i dolną wartość częstość akcji serca zgodnie z informacjami w rozdziale „Warto
XJFE[JFİwMVC[BTJĺHOįİSBEZTXPKFHPUSFOFSBMVCMFLBS[B+FŤFMJXBSUPŔDJHSBOJD[OFD[ĺTUPUMJXPŔDJ
uderzeń serca są wprowadzane samodzielnie, graficzna prezentacja w słupkach nie jest aktywna.
Strona: 229
115
t;OBKEVKįTJĺ1BŊTUXPXUSZCJFBMBSNVUĺUOB
t8DFMVQS[FKŔDJBEPUSZCVVTUBXJFŊQS[ZUS[ZNBİQS[ZDJTL.0%&QS[F[TFLVOEZ;BD[ZOB
NJHBİXTLB[BOJFXJFLVv"HFw.PŤOBUFSB[VTUBXJİXJFL[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQ
lub Reset. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje zmianę wartości w trybie szyb-
kiego ustawiania. Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić za pomocą przycisku MODE,
co powoduje przejście do kolejnych ustawień.
t;BD[ZOBNJHBİTZNCPMQ’DJ.PŤOBUFSB[[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQMVC3FTFUXZCSBİ
v.w	NĺŤD[Z[OB
MVCv'w	LPCJFUB
8ZCØS[BUXJFSE[BNZQS[ZDJTLJFN.0%&
t5FSB[NPŤOB[BUXJFSE[JİVTUBMPOįBVUPNBUZD[OJFXBSUPŔİ[BQPNPDįQS[ZDJTLV.0%&MVC
ustawić pożądaną częstość akcji serca za pomocą przycisku Start/stop lub Reset.
t8UBLJTBNTQPTØCOBMFŤZQPTUįQJİXDFMVVTUBXJFOJBEPMOFKHSBOJDZ
t"CZQPXQSPXBE[FOJVXT[ZTULJDIEBOZDIXZKŔİ[USZCVVTUBXJFŊ
OBMFŤZQS[ZUS[ZNBİ
przez 3 sekundy wciśnięty przycisk MODE. Jeżeli w trybie ustawień nie nastąpi naciśnięcie
żadnego przycisku w ciągu 60 sekund, pulsometr powraca automatycznie do wskazywania czasu
zegarowego.
9.2 Włączenie alarmu tętna
t;BQPNPDįQS[ZDJTLV.0%&OBMFŤZQS[FKŔİEPUSZCVBMBSNVUĺUOB
t+FŤFMJGVOLDKBBMBSNVD[ĺTUPŔDJBLDKJTFSDBKFTUX’įD[POBJPCMJD[POFXBSUPŔDJQVMTVOJF[PTUB’Z[NJFOJ-
one po wprowadzeniu wieku i płci, wyświetlane są naprzemiennie co 2 sekundy:
Strona: 230
116
- górna graniczna wartość treningowa,
- dolna graniczna wartość treningowa oraz
- wiek i płeć.
Jeżeli wartości graniczne tętna wprowadzono samodzielnie, wyświetlane naprzemiennie są tylko górna i
dolna graniczna wartość treningowa.
t+FŤFMJGVOLDKBBMBSNVD[ĺTUPŔDJBLDKJTFSDBKFTUXZ’įD[POB
OBXZŔXJFUMBD[VQPKBXJBKįTJĺ
symbole „---“ i „oF“.
t8DFMVX’įD[FOJBXZ’įD[FOJBGVOLDKJBMBSNVD[ĺTUPŔDJBLDKJTFSDBOBMFŤZOBDJTOįİQS[ZDJTL
Start/stop.
Przy włączonym alarmie tętna w czasie pomiaru częstotliwości uderzeń serca mogą wystąpić
następujące alarmy:
t$[ĺTUPŔİBLDKJTFSDBOJFXZLSBD[BQP[BVTUBXJPOZ[BLSFTUSFOJOHPXZ1VMTPNFUSXZEBKFKFEOPLSPUOZ
sygnał dźwiękowy.
t$[ĺTUPŔİBLDKJTFSDBQS[FLSBD[BHØSOįHSBOJDĺVTUBXJPOFHP[BLSFTVUSFOJOHPXFHP
 1VMTPNFUSXZEBKFEXVLSPUOJFTZHOB’EţXJĺLPXZ
v)wPSB[[NJFS[POBXBSUPŔİUĺUOBNJHBKį
Strona: 231
117
t$[ĺTUPŔİBLDKJTFSDBQS[FLSBD[BEPMOįHSBOJDĺVTUBXJPOFHP[BLSFTVUSFOJOHPXFHP
 1VMTPNFUSXZEBKFEXVLSPUOJFTZHOB’EţXJĺLPXZ
v-wPSB[[NJFS[POBXBSUPŔİUĺUOBNJHBKį
10. Tryb budzika
t"MBSNQF’OFKHPE[JOZX’įD[BOZKFTUJXZ’įD[BOZXUSZCJFCVE[JLB[BQPNPDįQS[ZDJTLV
Reset. Jeżeli alarm pełnej godziny jest aktywny, na wyświetlaczu pojawia się symbol
dzwonka a o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.
t"MBSNCVE[FOJBX’įD[BOZKFTUJXZ’įD[BOZXUSZCJFCVE[JLB[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSU
stop. Jeżeli alarm budzenia jest aktywny, na wyświetlaczu pojawia się symbol a o wpro-
wadzonej godzinie rozbrzmiewa przez 30 sekund sygnał dźwiękowy. W celu wyłączenia
alarmu dźwiękowego należy nacisnąć dowolny przycisk (poza Light).
Ustawianie czasu alarmu
t;OBKEVKįTJĺ1BŊTUXPXUSZCJFCVE[JLB
t8DFMVQS[FKŔDJBEPUSZCVVTUBXJFŊQS[F[TFLVOEZQS[ZUS[ZNBİXDJŔOJĺUZQS[ZDJTL.0%&
t-JD[CBHPE[JO[BD[ZOBNJHBİ.PŤOBUFSB[VTUBXJİHPE[JOĺ[BQPNPDįQS[ZDJTLV4UBSUTUPQ
lub Reset. Przez przytrzymanie wciśniętego przycisku przechodzi się do trybu szybkiego
ustawiania.
t6TUBXJPOįXBSUPŔİOBMFŤZ[BUXJFSE[JİQS[ZDJTLJFN.0%&
DPQPXPEVKFQS[FKŔDJFEPLPMFK-
nych ustawień. Wartość minut należy ustawić w taki sam sposób.
t1PXQSPXBE[FOJVXT[ZTULJDIEBOZDIOBMFŤZQS[F[TFLVOEZQS[ZUS[ZNBİXDJŔOJĺUZ
przycisk MODE, co powoduje wyjście z trybu ustawień. Jeżeli w trybie ustawień nie nastąpi
naciśnięcie żadnego przycisku w ciągu 60 sekund, pulsometr powraca automatycznie do wskazywania
czasu zegarowego.
Strona: 232
118
11. Tryb stopera
t;OBKEVKįTJĺ1BŊTUXPXUSZCJFTUPQFSB
t8DFMVVSVDIPNJFOJBTUPQFSBOBDJTOįİQS[ZDJTL4UBSUTUPQ/BXZŔXJFUMBD[V[BD[ZOBNJHBİ
TZNCPMv$)3w
t4UPQFSNPŤOB[BUS[ZNBİXLBŤEFKDIXJMJQS[F[QPOPXOFOBDJŔOJĺDJFQS[ZDJTLV4UBSUTUPQ
Wyświetlany jest wówczas czas, który upłynął od jego uruchomienia.
t0EMJD[BOJFD[BTVNPŤOBXLBŤEFKDIXJMJLPOUZOVPXBİQS[F[QPOPXOFOBDJŔOJĺDJFQS[ZDJTLV4UBSUTUPQ
t8TLB[BOJFNPŤOBXZ[FSPXBİQS[Z[BUS[ZNBOZNTUPQFS[F[BQPNPDįQS[ZDJTLV3FTFU
t.BLTZNBMOZD[BTQPNJBSVXZOPTJHPE[JO
NJOVUJTFLVOE1PQS[FLSPD[FOJVUFHPD[BTV
licznik zaczyna ponownie liczyć od 0 godzin, 0 minut i 0 sekund.
12. Tryb odliczania pozostałego czasu
Ustawianie odliczania pozostałego czasu
t;OBKEVKįTJĺ1BŊTUXPXUSZCJFPEMJD[BOJBQP[PTUB’FHPD[BTV
t8DFMVQS[FKŔDJBEPUSZCVVTUBXJFŊOBMFŤZQS[F[TFLVOEZQS[ZUS[ZNBİXDJŔOJĺUZQS[ZDJTL
MODE. Liczba godzin zaczyna migać. Można teraz ustawić godzinę za pomocą przycisku
Start/stop lub Reset.
Strona: 233
119
t8QSPXBE[POFEBOF[BUXJFSE[JİQS[ZDJTLJFN.0%&8UBLJNTBNTQPTØC
należy ustawić minuty i sekundy. Maksymalny czas wynosi 99 godzin, 59 minut
i 59 sekund.
t1PXQSPXBE[FOJVXT[ZTULJDIEBOZDIOBMFŤZQS[F[TFLVOEZQS[ZUS[ZNBİ
wciśnięty przycisk MODE, co powoduje wyjście z trybu ustawień. Jeżeli w trybie ustawień nie nastąpi
naciśnięcie żadnego przycisku w ciągu 60 sekund, pulsometr powraca automatycznie do wskazywania
czasu zegarowego.
Korzystanie z trybu odliczania pozostałego czasu
t8DFMVVSVDIPNJFOJBQPNJBSVQP[PTUB’FHPD[BTVOBMFŤZKFEOPLSPUOJFOBDJTOįİQS[ZDJTL4UBSUTUPQ
Pozostały czas jest stale wyświetlany na wyświetlaczu.
t8DFMVQS[FSXBOJBPEMJD[BOJBOBDJTOįİQS[ZDJTL4UBSUTUPQ
t"CZQS[ZXSØDJİMJD[OJLEPQJFSXPUOJFVTUBXJPOFKXBSUPŔDJD[BTV
OBMFŤZOBDJTOįİQS[ZDJTL3FTFUQS[Z
zatrzymanym liczniku.
t8ØXD[BTNPŤOBVTUBXJİOPXZD[BT
t1S[F[TFLVOEQS[FE[BLPŊD[FOJFNPEMJD[BOJBDPTFLVOEĺSP[CS[NJFXBQPKFEZOD[ZTZHOB’
dźwiękowy. Po osiągnięciu zera uruchamiany jest 10-sekundowy sygnał dźwiękowy.
t"CZXZ’įD[ZİTZHOB’EţXJĺLPXZ
OBMFŤZOBDJTOįİEPXPMOZQS[ZDJTL	QP[B-JHIU

13. Usuwanie błędów
1. Sucha skóra
t;BTUPTPXBİQBTUĺQS[FXPE[įDįMVC[XJMŤZİQBMFDJOBEHBSTUFL
2. Brak ścisłego kontaktu pomiędzy palcem a czujnikiem
t1BMFD	OJFUZMLPPQVT[FL
QPXJOJFOMFŤFİQ’BTLPOBD[VKOJLVJCZİQS[ZDJŔOJĺUZEPOJFHP
BQVMTPNFUS
powinien być dobrze zamocowany na nadgarstku.
Strona: 234
120
3. Owłosiona ręka
t/BEHBSTUFLQPTNBSPXBİQBTUįQS[FXPE[įDį
4. Zaburzenia rytmu serca
t8UBLJNQS[ZQBELVV[ZTLBOJFQSBXJE’PXFHPQPNJBSVUĺUOBKFTUCBSE[PUSVEOF
OBMFŤZTQPE[JFXBİTJĺ
nieregularnych czasów pomiaru.
14. Bateria i jej utylizacja
Zakres dostawy obejmuje baterię litową CR2025. Bateria jest już założona. Żywotność baterii wynosi ok.
18 miesięcy.
Baterię pulsometru może zostać wymieniona tylko przez specjalistę (każdego zegarmistrza). W przeciw-
nym wypadku wygasa gwarancja.
Zużytych baterii nie wolno wyrzucać ze śmieciami domowymi. Należy je oddać w specja-
listycznych punktach handlowych lub lokalnym punkcie zbiórki surowców. Zobowiązują
do tego przepisy ustawowe.
Wskazówka: Na bateriach zawierających szkodliwe substancje znajdują się następujące
oznaczenia: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera
rtęć.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z Rozporządzeniem nr 2002/96/EC w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W
razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do właściwych władz samorządowych odpowiedzi-
alnych za utylizację.
753.173
-
0908
Irrtum
und
Änderungen
vorbehalten

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Beurer PM 16

Zadaj pytanie o Beurer PM 16

Masz pytanie dotyczące Beurer PM 16, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beurer PM 16. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beurer PM 16 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.