Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Instrukcja Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Podręcznik dla Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 56 stron.

Strona: 1
#56401 #56402 #56403 #56404 #56405 #56411 #56412 #56424 #56425 S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/波 2.21 m x 1.50 m x 43 cm (87’’ x 59’’ x 17’’) 2.39 m x 1.50 m x 58 cm (94’’ x 59’’ x 23’’) 2.59 m x 1.70 m x 61 cm (102’’ x 67’’ x 24’’) 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118” x 79’’ x 26’’) 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157” x 83’’ x 32’’) 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118” x 79’’ x 26’’) 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157” x 83’’ x 32’’) / / / / / System Filtrujący System Filtrujący Dziękujemy za zakup basenu firmy Bestway. Żeby zapewnić najlepszą zabawę i pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania basenu, przestrzegaj poniższych instrukcji montażu załączonych na DVD w opakowaniu sprzętu oraz ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Montaż zazwyczaj zajmuje około 10 minut i wymaga 2-3 osób, z wyłączeniem prac ziemnych i napełniania. (2.21 m x 1.50 m x 43 cm / 87’’ x 59’’ x 17’’, 2.39 m x 1.50 m x 58 cm / 94’’ x 59’’ x 23’’) Montaż zazwyczaj zajmuje około 20 minut i wymaga 2-3 osób, z wyłączeniem prac ziemnych i napełniania. (2.59 m x 1.70 m x 61 cm / 102’’ x 67’’ x 24’’, 3.00 m x 2.01 m x 66 cm / 118’’ x 79’’ x 26’’, 3.99 m x 2.11 m x 81 cm / 157’’ x 83’’ x 32’’) Patrz poniżej w celu konsultacji opisu części. Lista elementów: UWAGA: Niektóre z części zostały już zamontowane do basenu. 45 BASENY STELAŻOWE DO PLUSKANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr. produktu Wymiary Rodzaj zestawu Akcesoria Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu Naziemny zestaw basenu OSTRZEŻENIE Przed montażem i użyciem basenu przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi i postępuj zgodnie z nimi. Ostrzeżenia, instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują niektóre z zagrożeń powszechnych dla rekreacji wodnej, nie obejmują w żadnym razie wszystkich możliwych zagrożeń. Przy każdej zabawie w wodzie należy kierować się zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji. Zachowaj tą informację do późniejszego wglądu. Bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać - Wymagany jest zawsze ciągły, aktywny i czujny nadzór kompetentnej osoby dorosłej jeśli w basenie znajdują się słabo pływające lub nieumiejące pływać (pamiętaj, że dzieci poniżej 5 roku życia są zagrożone w najwyższym stopniu utonięciem). - Przed każdym użyciem basenu wyznacz kompetentną osobę dorosłą w celu jego nadzoru. - Osoby słabo pływające lub nieumiejące pływać, podczas korzystania z basenu powinny zakładać środki ochrony indywidualnej. - Kiedy basen nie jest używany lub pozostaje bez nadzoru, należy usunąć z niego i jego otoczenia wszystkie zabawki, aby w ten sposób nie przyciągać uwagi dzieci. Środki ochrony osobistej - Aby zapobiec utonięciu, zaleca się zabezpieczenie dostępu dzieci do basenu przy pomocy odpowiednich urządzeń ochronnych. Aby zapobiec wspinaniu się przez dzieci na zawór wlotowy i wylotowy, zalecane jest zamontowanie bariery (i zabezpieczenie w razie potrzeby wszystkich drzwi i okien) zapobiegającej nieupoważnionemu dostępowi do basenu. - Bariery, pokrywy na basen lub podobne zabezpieczenia stanowią użyteczną pomoc, ale nie zastępują stałego i kompetentnego nadzoru przez dorosłych. Sprzęt ratunkowy - Zaleca się posiadanie sprzętu ratunkowego (np. koła ratunkowego) w pobliżu basenu. - W pobliżu basenu należy mieć działający telefon oraz listę numerów telefonów ratunkowych. Bezpieczne korzystanie z basenu - Zachęcaj wszystkich użytkowników, a szczególnie dzieci do nauki pływania. - Naucz się podstawowych technik ratowania życia (resuscytacji krążeniowo-oddechowej – CPR) i regularnie odświeżaj tę wiedzę. Może ona pomóc w uratowaniu życia w nagłym wypadku. - Naucz wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, co mają robić w razie niebezpieczeństwa. - Nigdy nie wskakuj na główkę do płytkiej wody. Może to spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. - Nie korzystaj z basenu po spożyciu alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na zdolność bezpiecznego korzystania z basenu. - W przypadku używania pokryw na basen, przed wejściem do basenu zdejmij je całkowicie z powierzchni wody. - Chroń użytkowników basenu przed chorobami związanymi z wodą uzdatniając wodę do basenu i zachowując zasady prawidłowej higieny. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody w instrukcji obsługi. - Chemikalia (np. środki do uzdatniania wody, czyszczące i dezynfekcyjne) trzymaj poza zasięgiem dzieci. - Stosuj oznakowanie opisane poniżej. Oznakowanie należy ustawić w widocznym miejscu w odległości nie większej niż 2 m od basenu. Nadzoruj dzieci w środowisku wodnym. Nie nurkować. - Zdejmowane drabinki należy ustawiać na powierzchni poziomej. - Aby uniknąć obrażeń, powierzchnie dostępne należy regularnie sprawdzać, niezależnie od materiałów konstrukcyjnych basenu. - Należy regularnie sprawdzać śruby i wkręty. Aby uniknąć obrażeń należy usuwać odpryski i wszelkie ostre krawędzie. - UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na zewnątrz. Pusty basen może zostać odkształcony i/lub przemieszczony przez wiatr. - W przypadku montażu pompy filtrującej, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi. OSTRZEŻENIE! Pompy nie wolno używać, kiedy w basenie przebywają ludzie. - W przypadku stosowania drabinki, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi. OSTRZEŻENIE! Używanie basenu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi i konserwacji. Aby uniknąć utonięć lub innych poważnych obrażeń, należy zwracać szczególną uwagę na możliwość niespodzianego wejścia do basenu przez dzieci w wieku poniżej 5 lat. Należy w tym celu zabezpieczyć wejście do basenu, a kąpiące się dzieci muszą być pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tego dokumentu do późniejszego wglądu. Opis Produktu Poniższe części wchodzą w skład basenu stelażowego. Dla dodatkowych informacji prosimy odnieść się do rozdziału Najczęściej zadawanych pytań. Rysunki nie wykonane w skali. NR. A 1 B C D E F I J K M 87" x 59" x 17" A 1 B C D F G H I J L K M N o 94" x 59" x 23" 102" x 67" x 24" Wykładzina Listwa A Listwa B Listwa C Listwa D Wspornik T Pionowa noga basenu Plastikowy łącznik w kształcie T Złącze Siedzenie narożne Stopka Ilość Nr części zamiennej Ilość Nr części zamiennej Ilość Nr części zamiennej Ilość Nr części zamiennej Ilość Nr części zamiennej Nazwa Wykładzina Listwa A Listwa B Listwa C Listwa D Pionowa noga basenu Y-Pionowa noga basenu Boczna noga wspierająca Plastikowy łącznik w kształcie T Złącze Siedzenie narożne Dolny długi pas Stopka Stopka bocznej nogi wspierającej Zacisk sprężysty ścianki Φ25 1 2 2 2 2 / 8 4 4 8 8 56401ASS17 P61050 P61052 P61053 P61054 / P61051 P61015 P61016 P61020 P61026 56402ASS17 P61055 P61057 P61058 P61054 P61059 P61056 P61015 P61016 P61020 P61026 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 4 56403ASS17 P61060 P61062 P61063 P61064 P61065 P61061 P61015 P61016 P61020 P61026 1 4 2 2 2 6 4 6 4 8 4 56404ASS17 P61067 P61068 P61069 P61070 P61421 P61066 P61018 P61015 P61016 P61020 P6895 P61026 P61017 P61576 1 4 2 2 2 4 6 6 6 4 8 3 10 6 6 56405ASS17 P61071 P61072 P61073 P61075 P61074 P61076 P61019 P61021 P61022 P61020 P6896 P61010 P61017 P61576 1 6 2 2 2 4 8 8 8 4 8 4 12 8 8 118" x 79" x 26" 157" x 83" x 32" M J G L N K H F I A B C A D E O Wodoodporna łata naprawcza z klejem #01 #02 #03 #04 Wykładzina X1 X1 X2 X1 X4 #F1B417 #05 Adapter węża #P6D1419 Nakrętka zaworu spustowego #P6D1158 Korek #P6D1418 S-S-004369 Odwiedź stronę Bestway na YouTube
Strona: 2
Rozmiar: 2.21 m x 1.50 m x 43 cm (87’’ x 59’’ x 17’’) C A A I B B J F M K D C D Rozmiar: 2.39 m x 1.50 m x 58 cm (94’’ x 59’’ x 23’’) A D C B B I A J D C M F K E Konstrukcja: Przed montażem basenu poświęć kilka minut na sprawdzenie części i zapoznanie się z ich odpowiednim ustawieniem. S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/波 46 WYBRAĆ ODPOWIEDNIE UMIEJSCOWIENIE UWAGA: Basen należy ustawić na zupełnie płaskiej i równej powierzchni. Nie instaluj basenu, jeśli teren jest pochyły lub stromy. Prawidłowe warunki do ustawienia basenu: • Wybranemiejscemusi być w stanie równomiernie utrzymać ciężar basenu przez cały okres jego instalacji. Ponadto teren tenmusi być płaski i oczyszczony z wszelkich przedmiotów i gruzu, a także kamieni i patyków. • Zaleca się ustawienie basenu z dala od wszelkich przedmiotów, dzięki którym dziecimogłyby wejść do basenu. UWAGA: Basen umieścić w pobliżu odpowiedniego systemu odwadniającego, aby poradzić sobie w przypadku jego przelania się lub w razie opróżniania basenu. Nieprawidłowe warunki do ustawienia basenu: • Ustawienie basenu na nierównym podłożumoże spowodować jego runięcie i zalanie, powodując poważne obrażenia ciała i/lub wyrządzać szkodymaterialne oraz pociągnie za sobą utratę gwarancji i praw do naprawy. • Nie używać piasku do wyrównania podłoża, wykopać dół, jeśli jest to konieczne. • Bezpośrednio pod liniami elektrycznymi lub drzewami. Upewnij się, czy pod basenem nie są poprowadzone podziemne rury, ani jakiekolwiek inne przewody lub kable. • Basenu nie ustawiać na podjazdach, pomostach, podwyższeniach, żwirze lub asfalcie. Podłoże powinno być wystarczająco zwarte, aby wytrzymać ciężar wody w basenie; błoto, piasek,miękka / luźna gleba lubmokradła nie nadają się. • Trawnik lub inne rośliny pod basenem zginą lub zgniją imogą nieprzyjemnie pachnieć, dlatego zaleca się usunięcie wszystkich roślin zmiejsca, gdziema stanąć basen. • Unikaj stawiania basenu nad lub w pobliżu takichmiejsc, gdzie będzie narażony na działanie agresywnych gatunków roślin i chwastów, któremogą przebić się przez dno i ścianę basenu. UWAGA: Sprawdź, jakie są obowiązujące przepisy lokalne dotyczące stawiania ogrodzeń, barierek, oświetlenia oraz jakie są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i upewnić się, czy nie narusza się żadnego z nich. UWAGA: Jeśli zakupiona została pompa filtrująca, element tenma swoje osobne instrukcje użytkowania. UWAGA: Drabinkamusi pasować do wymiarów basenu imoże być używana tylko do wchodzenia i wychodzenia z basenu. Nie wolno przekraczaćmaksymalnego obciążenia drabinki. Regularnie sprawdzać, czy drabinka jest prawidłowo zamontowana. Rozmiar: 2.59 m x 1.70 m x 61 cm (102’’ x 67’’ x 24’’) A D C A A A C D B B J M F K E I M H N F A C A B A J D B A K G I C D Rozmiar: 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118’’ x 79’’ x 26’’) Rozmiar: 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157’’ x 83’’ x 32’’) A A A A C D A C D A J B B K F M H N G I Montaż Rys. 8 Rys. 9 Prawidłowy poziom wody Rys. 10 0° Montaż basenu Frame można wykonać bez użycia narzędzi. UWAGA: Ważne jest, aby montaż basenu wykonać w kolejności przedstawionej poniżej. Złóż swoje baseny zgodnie z powyższymi ilustracjami. 1. Wyjmij wszystkie części I sprawdź, czy zgadzają się ilości części w porównaniu z ich listą. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, nie zmontuj basenu, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi klienta i poproś o pomoc. UWAGA: Wertykalne nogi basenu zapakowane są do środka górnych listew. 2. Jeśli zestaw basenu zawierał płachtę pod basen rozłóż ją ostrożnie na wybranym obszarze. Zestaw tego basenu mógł zawierać pompę filtrującą Bestway, jeśli masz zamiar jej używać (zalecane, pompa dostępna również oddzielnie) należy rozłożyć basen w pobliżu gniazdka elektrycznego. 3. Połóż Pasy nóg (L) na ziemi (Zob. Rys. 1). Pasy nóg (L) są różnej długości, dlatego sprawdź, żeby odpowiednie długości znalazły się we właściwych miejscach. 4. Rozłóż basen i połóż go na Pasy nóg (L). Sprawdź, czy jest odpowiednią stroną do góry (Zob. Rys. 2). Zostaw go co najmniej na 1 godzinę na słońcu, żeby basen stał się bardziej elastyczny i łatwiej było go ustawić. 5. Obróć basen tak, aby jego zawór spustowy znalazł się w miejscu przeznaczonym do wypuszczenia wody, a zawory pompy były skierowane w stronę zaworów na dodatkową pompę filtrującą. UWAGA: Nie ciągnij basenu po ziemi, żeby jego ścianki nie zostały uszkodzone przez jakieś ostre przedmioty. Bestway Inflatables nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą basenu lub nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji. 6. Włóż wszystkie listwy do osłonek słupków u góry basenu. (Zob. Rys. 3). Kombinacje dla listew są różne, w zależności od wymiarów basenów, szczegóły znajdują się w rozdziale pt. Konstrukcja. 7. Przy środkowym otworze każdej osłonki włóż dwie końcówki listew do Złącza (I). (Zob. Rys. 4) UWAGA: Przy każdym Złączu sprawdź, czy obydwie listwy są prawidłowo włożone. 8. Przy narożnikach zaś, włóż listwy górne do Siedzeń narożnych (J). Włóż Zawleczki złączy (K) do wcześniej wywierconych otworów, tak, aby górne listwy znajdowały się we właściwej pozycji. (Zob. Rys. 5) 9. Włóz Pionowe nogi basenu (F) do dolnej części Siedzeń narożnych (J). (Zob. Rys. 5) 10. Po obu stronach prostokąta w pionowe otwory łączników (I) wsuń wsporniki w kształcie T (E), pionowe nóżki basenu (F) lub pionowe nóżki basenu w kształcie Y (G,H). (Patrz rys. 6, patrz rys.8) 11. Podłącz Boczne nogi wspierające (H) do Y-Pionowych nóg basenu (G). Sprawdź, czy sprężynowe zawleczki zatrzaskują się we wcześniej wywierconych otworach. (Zob. Rys. 6) 12. Przy każdej nodze basenu znajdującej się po bokach prostokąta, przełóż Nogi basenu (E,F lub G) przez pętle Pasków nogi (L). W ten sposób odpowiednie nogi basenu zostaną zablokowane na swoim miejscu. (Zob. Rys. 6, Rys. 8) 13. Przymocuj wszystkie Stopki (M i N) do dolnej części Pionowych nóg basenu (F) oraz Bocznych nóg wspierających (H). (Zob. Rys. 7) 14. Zanim napełnisz basen wodą, sprawdź, czy wszystkie połączenia są bezpieczne. 15. Włóż niebieski korek do otworu wpływu i spływu znajdującego się po wewnętrznej stronie ścianki basenu. 16. Sprawdź, czy zawór odpływu jest mocno zamknięty. 17. Puść wodę do basenu o głębokości 1’’ - 2’’, aby jej warstwa zakryła dno basenu. Jeśli dno basenu jest już trochę zakryte wodą, delikatnie wygładź wszystkie jego fałdy. Zacznij od środka basenu i idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podążaj do brzegu basenu. Napełnianie basenu OSTRZEŻENIE: Podczas napełniania basenu wodą nie zostawiaj go bez nadzoru. 1. Napełnij basen do wysokości zaworu odpływu. STOP 2. Zakręć wodę. Sprawdź, czy woda nie zbiera się po bokach, co oznacza, że basen stoi równo. Jeżeli basen nie stoi równo, spuść wodę i wyrównaj ponownie podłoże, podkopując ziemię (Zob. Rys. 10). Nigdy nie próbuj przesuwać basenu z wodą, ponieważ to grozi poważnymi obrażeniami ciała lub może spowodować uszkodzenie basenu. UWAGA: Woda może wywierać na basen wysokie ciśnienie. Jeśli na powierzchni basenu występuje wybrzuszenie lub którakolwiek z jego ścian nie jest wyrównana z innymi, ściany mogą pęknąć co spowoduje gwałtowne wylanie się wody z basenu i może spowodować poważne obrażenia i/lub uszkodzenie mienia osobistego. 3. Jeśli basen stoi równo, napełnij go do poziomu najniższego zaworu do nadmuchiwania. STOP 4. Zakręć wodę. Sprawdź, czy zawory są mocno zamknięte. 5. Napełnij basen wodą do 90% jego objętości (Zob. Rys. 9), NIE PRZEPEŁNIAJ GO, gdyż może to spowodować runięcie basenu. W razie intensywnych opadów deszczu może być konieczne spuszczenie pewnej ilości wody z basenu, żeby utrzymywać odpowiedni poziom wody. 6. Sprawdź, czy nie ma przecieków przy zaworach lub na szwach, sprawdź na podkładce pod basenem, czy nie jest ona mokra, co wskazywałoby na wyciek wody. Nie dodawaj do wody żadnych środków chemicznych, póki nie wykonasz tego. 7. W przypadku wycieku załataj basen przy pomocy dołączonej samoprzylepnej łaty podwodnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Najczęściej zadawane pytania. UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi. OSTRZEŻENIE: Nie używaj pompy w czasie korzystania z basenu. Podczas sezonu używania basenu pływackiego, układ filtracyjny należy uruchamiać codziennie, na wystarczająco długi czas, aby zapewnić co najmniej jednorazowe oczyszczanie całej objętości wody. KONSERWACJA BASENU OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do zamieszczonych tutaj wytycznych dotyczących konserwacji może spowodować zagrożenie dla zdrowia, szczególne zdrowia dzieci. Uzdatnianie wody w basenie ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Nieprawidłowe stosowanie środków chemicznych może spowodować szkody materialne i obrażenia. UWAGA: Pompa służy do wymuszania obiegu wody i usuwania małych cząstek stałych. Aby utrzymywać wodę w basenie w czystości i dobrym stanie higienicznym, należy również dodawać środki chemiczne. S-S-004369 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 5 J K F L F L G H L F/G Rys. 6 Rys. 4 I M N M M Rys. 7 Rys. 8 F L E L E/F/G
Strona: 3
S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/波 47 Naprawa Skontroluj basen pod kątem ewentualnych wycieków z zaworów czy szwów, sprawdź czy płachta pod basenem nie jest mokra. Nie dodawaj do wody środków chemicznych przed przeprowadzeniem kontroli. UWAGA: W przypadku wycieku załataj basen przy pomocy dołączonej samoprzylepnej łaty podwodnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Najczęściej zadawane pytania. Demontaż 1. Odkręć kapturek zaworu odpływu po zewnętrznej stronie basenu kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara i zdejmij go. 2. Połącz łącznik z wężem, a drugi koniec węża połóż tam, gdzie zamierzasz wodę spuścić z basenu. (Sprawdź przepisy lokalne dotyczące odprowadzania ścieków). 3. Przekręć pierścień regulujący adaptera węża na zaworze spustowym w prawo. Zawór spustowy otworzy się, a woda zacznie automatycznie wypływać. OSTRZEŻENIE: Spływ wody można regulować za pomocą pierścienia kontrolnego. 4. Po zakończeniu spuszczania wody odkręć pierścień kontrolny, żeby zakręcić zawór. 5. Odłącz węża. 6. Nakręć z powrotem kapturek na zawór odpływu. 7. Wysusz basen na wolnym powietrzu. OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj basenu po spuszczeniu wody na dworze. Przechowywanie i konserwacja przed okresem zimowym 1. Odczep od basenu wszystkie akcesoria i części wymienne i przechowuj je czyste i suche. 2. Gdy basen jest już całkowicie suchy, posyp go talkiem, aby zapobiec jego sklejaniu się i ostrożnie zwiń basen. Jeśli basen nie jest całkowicie suchy, może rozwinąć się pleśń, co uszkodzi wkładkę basenu. 3. Przechowuj wykładzinę i akcesoria w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze, pomiędzy 5ºC / 41ºF i 38ºC / 100ºF. 4. W okresach deszczowych basen i akcesoria powinny być przechowywane w wyżej opisany sposób. 5. Nieprawidłowe odprowadzanie wody z basenu może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia osobistego. 6. Zalecamy demontaż basenu poza sezonem (podczas miesięcy zimowych). Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) 1. Jakie podłoże jest odpowiednie dla basenu ogrodowego Frame Set? Prawie każde całkowicie płaskie, twarde, równe podłoże może być używane. Nie używaj piasku jako materiału wyrównującego, gdyż on może się osunąć pod ciężarem basenu. Ziemię należy podkopywać, aż będzie całkiem równa. Nie stawiaj basenu na podjazdach, podestach, podwyższeniach, żwirze lub asfalcie. Podłoże powinno być dość mocne, żeby wytrzymało ciśnienie wody: błoto, piasek, miękka/luźna gleba lub mokradła nie nadają się. Można basen postawić na betonowej podstawie, ale trzeba uważać, żeby nie ciągnąć basenu po betonie, ponieważ wskutek otarcia dno basenu może się podrzeć. Jeśli basen stawiany jest na trawniku, zaleca się usunąć trawę z miejsca basenu, bowiem trawa zginie lub zgnije i może nieprzyjemnie pachnieć. Pewne gatunki twardych roślin mogą przebić się przez spód basenu, jak również agresywne krzewy / rośliny rosnące obok basenu mogą przebić jego ścianę. Nie zapominaj podcinać rośliny rosnące wokół basenu, jeśli jest to konieczne. Rozkładaj podkładkę na ziemi pod basenem, ponieważ może ona chronić jego dno. S-S-004369 2. Skąd będę wiedział, że basen stoi na nierównym terenie? Jeśli na twoim basenie pojawi się wybrzuszenie po jednej stronie, oznacza to, że basen stoi nierówno. Bardzo ważne jest, żebyś spuściła wodę z basenu i przeniósł go tam, gdzie podłoże jest równe. Jeśli basen będzie stał na nierównym gruncie, jego szwy będą narażone na zbyt mocne ciśnienie, wskutek czego mogą pęknąć, powodując zalanie, straty materialne, ewentualnie uszkodzenie ciała lub śmierć. Napełniaj basen ostrożnie, zgodnie z instrukcjami użytkowania. Zapewni to, że nie będziesz marnował wody, a basen można będzie łatwo przestawić, żeby wyrównać podłoże jeszcze w porę, a nie wtedy, gdy basen będzie już napełniony wodą. 3. Czy mogę napełnić swój basen z beczkowozu? Zalecane jest używanie węża ogrodowego przy niskim natężeniu przepływu wody podczas napełniania basenu. Jeśli konieczne jest korzystanie z beczkowozu, najlepiej jest napełnić basen do poziomu jednego cala wężem i wygładzić najpierw fałdy. Korzystaj z takiego beczkowozu, który jest wyposażony w regulację strumienia wody, żeby uniknąć uszkodzeń. Pamiętaj, żeby zatrzymywać się po każdym kroku, jak to opisano w instrukcji użytkowania, aż do momentu, gdy basen będzie napełniony. Firma Bestway nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia lub pogorszenie stanu basenu wskutek korzystania z beczkowozu. 4. Jaki jest maksymalny poziom napełniania basenu? Napełnij basen wodą do 80% jego objętości do listwy. Nigdy nie próbuj napełniać basenu powyżej poziomu dolnej części listwy. Zaleca się pozostawiać dodatkowe miejsce dla wody, wypartej w basenie przez osoby korzystające z niego. W razie utraty wody w wyniku odparowywania lub normalnego używania basenu, może być konieczne jej uzupełnienie. 5. Mój basen przecieka, co mam zrobić, żeby go naprawić? Nie trzeba spuszczać wody z basenu, jeśli chcesz naprawić jego dziury. Można kupić samoprzylepne łatki naprawcze w najbliższym sklepie sprzedającym baseny / części. Do użycia zewnętrznego korzystaj z załączonej łatki naprawczej. Do zlikwidowania dziur wewnątrz basenu, najpierw oczyść okolicę dziury z oleju i alg. Wytnij dość duży krąg z łatki, żeby zakrył dziurę i przyklej łątkę od wewnętrznej strony basenu pod wodą. Wytnij drugą łatkę i przyklej od zewnętrznej strony basenu, żeby dodatkowo zabezpieczyć dziurę. Jeżeli dziura powstała na dnie basenu, użyj tylko jednej łątki i przyciśnij ją mocno jakimś ciężkim przedmiotem, aż łatka się przyklei. W przypadku dziury na górnym kole, napompuj koło, żeby znaleźć dziurę, zaznacz ją, żeby można było ją łatwo zauważyć i mocno przyciskając łatkę przyklej ją do dziury. Gdy łatki są przymocowane, spuść trochę powietrza z koła, żeby nie oddziaływało zbyt mocne ciśnienie na łatki. Jeśli powietrze jest spuszczone z koła całkowicie, a basen jest pusty, połóż jakiś ciężki przedmiot na łątkę, zęby lepiej się przykleił. Jeśli użyłeś łatki, gdy basen był pusty, przed ponownym napełnieniem odczekaj co najmniej 12 godzin. 6. Gdzie można kupić wkładki filtrowe i jak często muszę je wymieniać? Wkładki filtrowe pasujące do twojej pompy filtrującej powinny być dostępne w sklepie, gdzie kupiłeś basen. Jeśli nie, większość sklepów sprzedaje wkładki filtrowe jako akcesoria. Jeśli nie możesz kupić części zamiennych, zadzwoń pod nasz bezpłatny numer, a my pomożemy ci znaleźć najbliższe miejsce, gdzie te części są dostępne. Wkładki powinny być wymieniane co 2 tygodnie, w zależności od używania basenu. Sprawdzaj filtry co tydzień i czyść je ze wszystkich osadów i drobnych zanieczyszczeń. Uwaga: Sprawdź, czy pompa jest odłączona od źródła zasilania, zanim przystąpisz do kontroli wkładki filtrowej. W celu zakupu wkładek filtrowych zapraszamy na naszą stronę internetową www.bestwaycorp.com . 7. Ile razy w ciągu roku powinienem wymieniać wodę? To zależy od częstotliwości korzystania z basenu, oraz od tego, czy basen jest przykrywany i stosowane są odpowiednie środki chemiczne. Jeśli basen jest konserwowany prawidłowo, woda w nim powinna przetrwać cały sezon letni. W sprawie stosowania środków chemicznych skontaktuj się z miejscowym sklepem sprzedającym te środki, żeby poprosić o szczegółowe informacje, tam również uzyskasz informacje, w jaki sposób można najlepiej utrzymywać czystość wody w basenie. 8. Czy muszę schować basen na zimę? Tak. Baseny, które stoją na ziemi mogą runąć pod ciężarem lodu lub śniegu, a jego ściany PCV mogą ulec uszkodzeniu. Zalecamy demontować basen, gdy temperatura spada poniżej 8ºC / 45ºF. Basen powinien być przechowywany w pomieszczeniu w temperaturze umiarkowanej od 5ºC / 41ºF do 38ºC / 100ºF. Trzymaj basen z dala od środków chemicznych i gryzoni, a także poza zasięgiem dzieci. 9. Mój basen płowieje – jak jest przyczyna tego zjawiska? Nadmierne stosowanie środków chemicznych może spowodować blednięcie koloru wewnątrz ściany basenu; jest to podobne zjawisko do utraty koloru kostiumów kąpielowych po jakimś czasie, gdy używane są często w chlorowanej wodzie. 10. Ile lat wytrzyma basen? Nie ma limitu czasowego, jak długo będzie służyć basen; przestrzegając instrukcji użytkowania i dbając o niego, odpowiednio konserwując i przechowując go można znacznie przedłużyć jego żywotność. Niewłaściwe jego postawienie, używanie lub pielęgnacja może doprowadzić do uszkodzenia basenu. 11. Czy zaleca się używanie pompy filtrującej do basenu firmy Bestway? Jak najbardziej! Gorąco zalecamy użycia pompy filtrującej, która zapewni utrzymanie czystości wody. 12. Jakie są najważniejsze funkcje mojej pompy filtrującej? Najważniejszą funkcją pompy filtrującej jest usunięcie, przy pomocy wkładu filtrującego i środków chemicznych, wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń obecnych w wodzie. 13. Non riesco a trovare i sostegni verticali della piscina. Perché? I sostegni verticali sono all'interno delle barre superiori. 1. Nie jest zalecane napełnianie basenu wodą deszczową, wodą z odwiertów ani wodą ze studni: wody te zazwyczaj zawierają zanieczyszczone substancje organiczne, obejmujące związki azotu i fosforu. Zalecane jest napełnianie basenu wodą z wodociągu. 2. Zawsze zachowuj basen w czystości i stosuj odpowiednie środki chemiczne do basenów. Zanieczyszczona woda stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Do utrzymywania basenu w czystości zaleca się stosowanie środków dezynfekcyjnych, flokulantów, substancji kwasowych lub zasadowych. 3. Regularnie czyść wykładzinę z PCV za pomocą nieściernych szczotek lub odkurzacza basenowego. 4. Przez cały sezon układ filtrujący musi działać codziennie wystarczająco długo, by wyczyścić całą wodę znajdującą się w basenie. 5. Regularnie sprawdzaj wkład filtra (lub piasek w filtrze piaskowym) i wymieniaj zanieczyszczone wkłady (lub piasek). 6. Regularnie sprawdzaj, czy wkręty, śruby i wszystkie elementy metalowe nie są skorodowane. W razie potrzeby wymieniaj. 7. W przypadku deszczu sprawdzaj, czy poziom wody nie przekracza podanego poziomu. Jeżeli poziom wody przekroczy podaną wartość, spuść wodę do odpowiedniego poziomu. 8. Podczas korzystania z basenu nie używaj pompy. 9. Przykrywaj nieużywany basen. 10. Dla uzdatniania wody w basenie bardzo ważny jest jej odczyn pH. UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na zewnątrz. Dobra jakość wody zapewniana jest przez następujące parametry. Parametry Przejrzystość wody Kolor wody Zmętnienie w FTU/NTU Stężenie azotanów powyżej stężenia w wodzie używanej do napełniania w mg/l Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) w mg/l Potencjał redukcyjno-utleniający w stosunku do Ag/AgCl 3,5 m KCl w mV Odczyn pH Wolny aktywny chlor (bez kwasu cyjanurowego) w mg/l Wolny chlor w połączeniu z kwasem cyjanurowym w mg/l Kwas cyjanurowy w mg/l Związany chlor w mg/l Wartości Wyraźna widoczność dna basenu Nie powinien być zauważalny żaden kolor Maks. 1,5 (najlepiej poniżej 0,5) Maks. 20 Maks. 4,0 Min. 650 6,8 do 7,6 0,3 do 1,5 1,0 do 3,0 Maks. 100 Maks. 0,5 (najlepiej ok. 0,0 mg/l)
Strona: 4
48 S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/波 WYMAGANE INFORMACJE — PROSIMY O WPISANIE ADRESU DOSTAWY Proszę wpisać numer serii i kod produktu znajdujący się w pobliżu odpływu Nazwisko: Adres: Kod pocztowy: Dostawca: Kraj: Miasto: Telefon komórkowy: Telefon: E-mail: Kod produktu: Numer serii: DO: Dział Obsługi Bestway® Data: Data zakupu: Kod klienta: Ograniczona gwarancja producenta BESTWAY® Zakupiony przez Państwa produkt jest objęty ograniczoną gwarancją. Bestway® stoi za naszą gwarancją jakości i dzięki gwarancji wymiany zapewnia, że produkt jest wolny od wad fabrycznych. Poniższy przepis obowiązuje tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej: Niniejsza ograniczona gwarancja Bestway nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza postanowień dyrektywy 1999/44/WE. W celu złożenia zgłoszenia gwarancyjnego należy dostarczyć do centrum serwisowego Bestway poniższy, wypełniony formularz oraz kopię paragonu/dowodu zakupu. Przed uwzględnieniem wszelkich roszczeń centrum serwisowe Bestway może poprosić o wysłanie części uszkodzonego elementu do centrum (np. wycinka z numerem produkcyjnym partii/zaworu spustowego). Przed wysłaniem jakichkolwiek dokumentów prosimy o kontakt z lokalnym centrum obsługi klienta. Uzyskają Państwo w ten sposób pełną instrukcję dotyczącą wszystkich wymogów dotyczących reklamacji. Bestway® nie ponosi odpowiedzialności za straty ekonomiczne spowodowane kosztami rachunków za wodę lub środki chemiczne. Bestway® nie wymieni produktów, które uzna za zaniedbane lub użyte w sposób niezgodny z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Gwarancja Bestway obejmuje wady fabryczne odkryte podczas rozpakowywania produktu lub podczas jego użytkowania, w granicach użytkowych, z przestrzeganiem ostrzeżeń i zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów niemodyfikowanych przez strony trzecie. Produkt musi być przechowywany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami technicznymi. Ograniczona gwarancja jest ważna przez okres wskazany powyżej. Termin rozpoczęcia gwarancji stanowi data sprzedaży wskazana na oryginalnym paragonie/fakturze zakupu. Proszę wybrać rodzaj basenu: FAKS/E-MAIL/TEL: Prosimy o wybranie właściwego kraju na podstawie informacji znajdujących się na tylnej okładce lub na naszej stronie internetowej: www.bestwaycorp.com Prosimy o podanie dokładnych danych adresowych. Uwaga: Niepełne dane adresowe mogą powodować opóźnienia w przesyłkach. Bestway zastrzega sobie prawo do obciążenia adresata kosztami ponownej dostawy przesyłek, jeśli dostawa została uniemożliwiona z winy odbiorcy. Fax: Opis problemu Element jest rozdarty/przecieka Brakująca część (prosimy wpisać kod brakującej części; można go znaleźć w instrukcji obsługi) Inne (prosimy opisać) Uszkodzony zgrzew Uszkodzony pierścień górny Uszkodzony zawór odpływu Bestway zastrzega sobie prawo do zażądania fotograficznych dowodów na wadliwość części lub do zażądania zwrotu uszkodzonego elementu w celu przeprowadzenia dodatkowych testów. Do zapewnienia Państwu lepszego wsparcia potrzebujemy kompletnych informacji. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYMI PYTANIAMI, INSTRUKCJAMI OBSŁUGI, FILMAMI LUB W CELU ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH PROSIMY ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: www.bestwaycorp.com FILMY DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W NASZYM KANALE BESTWAY NA YOU TUBE: http://youtube.com/user/BestwayService. WAŻNE: ZOSTANIE WYMIENIONY TYLKO ZNISZCZONY ELEMENT, NIE CAŁY ZESTAW. 22’X52” #BXXXXX BWSHFXXXXXX YYYY-MM-DD Numer serii Kod produktu S-S-004369

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bestway
  • Produkt: Baseny zewnętrzne naziemne
  • Model/nazwa: Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Norweski, Słowacki, Holenderski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Węgierski