Instrukcja Bestway 43107

Zobacz poniższy poradnik dla Bestway 43107. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bestway
  • Produkt: Nieskategoryzowany
  • Model/nazwa: 43107
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki

Spis treści

Strona: 12
13
S-S-004197/14x21cm (简单结构类说明书) JS-YF-2016-B-01594/波/匈
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, prawidłowego i pełnego montażu produktu, jego
uruchomienia, używania i konserwacji. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze
postępuj zgodnie z poradami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących obsługi może narazić
Cię na poważne niebezpieczeństwo. Używaj produktu tylko w warunkach i
miejscach dla niego przeznaczonych.
• UWAGA! ZAGROŻENIE UTONIĘCIEM!
• TYLKO DLA PŁYWAJĄCYCH!
• Wszystkie komory powietrza zawsze pompuj do pełna.
• Liczba pasażerów i waga ładunku w żadnym wypadku nie może przekroczyć
liczby pasażerów i maksymalnego obciążenia podanego w specyfikacji.
• Produkt ten w żadnym wypadku nie jest sprzętem ochronnym.
• Sprzęt ratunkowy (kamizelkę ratunkową i koło ratunkowe) należy
przygotować razem i sprawdzić.
• Trzymać z dala od ognia i płomieni.
• Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić wszystkie części
produktu, aby upewnić się, czy wszystko jest w dobrym stanie i jest
szczelne. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenie, zatrzymaj sprzęt i
napraw go.
• Zachowaj wszelką ostrożność przy wychodzeniu na grunt. Ostre i wystające
przedmioty jak kamienie, kawałki betonu, muszle, szkło itd. mogą
spowodować przedziurawienie sprzętu.
• Nie narażaj sprzętu na działanie słońca przez dłuższy czas, gdyż wysoka
temperatura wywołuje wzrost objętości powietrza, co może spowodować
nienaprawialne uszkodzenie sprzętu.
• Nigdy nie zostawiaj sprzętu w wodzie lub w jej pobliżu, kiedy nie używasz
go.
• Podczas korzystania z produktu należy równomiernie rozłożyć obciążenie.
Nierównomierne rozłożenie obciążenia może spowodować przechylanie się
lub zatapianie produktu.
POMPOWANIE
1. Przed użyciem produktu sprawdź, czy nie przecieka i nie ma uszkodzonych
części.
Otwórz zawory bezpieczeństwa i napompuj za pomocą pompki (nie jest
dołączona) do wartości znamionowego ciśnienia roboczego podanego na
produkcie.
2. Pompowanie komór może wykonać tylko osoba dorosła, według numeracji
komór powietrznych. Pompuj komory, aż większość fałd zniknie, a komory
będą sztywne, ale NIE zbyt twarde. Jeśli używasz innego ciśnieniomierza,
ciśnienie nie powinno być wyższe od wartości ciśnienia umieszczonej na
produkcie lub w jego instrukcji. Unikaj nadmiernego nadmuchiwania
produktu. Nie używaj kompresora.
Uwaga: Za małe ciśnienie w produkcie lub jego nadmierne napompowanie
spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa. Lepiej sprawdzić ciśnienie w
produkcie przed każdym jego użyciem.
3. Po napompowaniu sprawdź, czy zawory są zamknięte i wciśnij je.
Uwaga: Nigdy nie stój na produkcie, ani nie stawiaj żadnych przedmiotów na
nim w czasie jego pompowania. Przed użyciem produktu zawsze sprawdzaj,
czy nie przecieka.
SPUSZCZANIE POWIETRZA
Otwórz zawory bezpieczeństwa i ściskając je palcami u dołu spuść powietrze.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1. Po spuszczeniu powietrza przetrzyj delikatnie wszystkie powierzchnie
wilgotną szmatką.
Uwaga: Nigdy nie używaj rozpuszczalników, ani innych środków
chemicznych, które mogą uszkodzić produkt.
2. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.
3. Na początku każdego sezonu sprawdź produkt, czy nie jest uszkodzony, a
gdy używasz go, sprawdzaj go regularnie.
NAPRAWA
Jeśli któraś komora jest uszkodzona, użyj załączonej łatki naprawczej.
1. Oczyścić miejsce, które będzie naprawiane.
2. Ostrożnie usunąć materiał zabezpieczający łatki.
3. Przycisnąć łatkę w miejscu, które jest naprawiane.
4. Nadmuchiwanie można rozpocząć po upływie 30 minut od nałożenia łatki.
OSTRZEŻENIE FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el a használati utasítást és tartsa be a benne foglalt biztonsági
utasításokat, a termék megfelelő és teljes összeszerelésére, üzembe
helyezésére, használatára valamint karbantartására vonatkozó előírásokat. A
biztonsága érdekében tartsa be az utasításokban leírt tanácsokat és
figyelmezetéseket. A használati utasításban leírtak be nem tartása komoly
veszélynek teheti ki Önt. A terméket mindig csak a rendeltetésének megfelelő
helyen és körülmények között használja.
• FIGYELEM! VÍZBEFULLADÁS VESZÉLYE!
• CSAK ÚSZÓKNAK!
• Fújja fel teljesen az összes légkamrát.
• Az utasok száma és a terhelhetőség sohasem haladhatja meg a részletes
leírásban megadott utas számot és megengedett maximális terhelést.
• Ez a termék nem egy egyéni védőeszköz.
• Az életmentő eszközt (mentőmellényt és mentőövet) együtt kell előkészíteni
és ellenőrizni.
• Tartsa távol nyílt lángtól és tűztől.
• Minden egyes használat előtt alaposan ellenőrizze a termék összes
alkotórészét, és győződjön meg, hogy mindegyik jó állapotban van-e és
biztonságosan van-e felszerelve.Ha bármilyen sérülést tapasztal, a javítás
elvégzése céljából a terméket állítsa le.
• A vízből való kilépéskor legyen óvatos. Az éles és hegyes tárgyak mint
kövek, betondarabok, kagylók, üvegdarabok stb. a terméket kilyukaszthatják.
• A terméket ne tegye ki hosszabb ideig a napsugárzás közvetlen hatásának,
mivel a magas hőmérséklet a levegő tágulását okozza, ami a termék tartós
károsodását eredményezheti.
• Ha nem használja, sohasem hagyja a vízben vagy annak közelében.
• A terméket egyenletes tehereloszlással használja. A terhek egyenetlen
eloszlása esetén borulás vagy fulladás következhet be.
FELFÚJÁS
1. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy nem szivárog-e vagy részei
nincsenek-e megsérülve.
Nyissa ki a biztonsági szelepet és a pumpával (nincs mellékelve) fújja fel a
terméket a névleges üzemi nyomás értékéig.
2. Csak felnőtt személy pumpálja fel, a légkamrák számozásának
megfelelően. Addig pumpálja fel a légkamrákat, míg azokon a ráncok
eltűnnek és a kamra kitöltődik levegővel, viszont NEM lesz túl kemény. Ha
egy másik nyomásmérőt használ, a nyomás értéke nem haladhatja meg a
terméken vagy annak használati utasításában meghatározott értéket. Ne
fújja fel túlságosan a terméket. Ne használjon légsűrítőt.
Figyelem: A terméknek a megadott nyomás értékén aluli vagy azt meghaladó
felfújása a biztonságot veszélyeztetheti. A termék minden egyes használata
előtt ajánlatos a nyomást ellenőrizni.
3. A felfújás után ne felejtse el bezárni a szelepeket és nyomja be őket.
Figyelem: Sohasem álljon a termékre és ne tegyen rá semmiféle tárgyat a
felfújása alatt. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy nem szivárog-e.
A LEVEGŐ LEERESZTÉSE
Nyissa ki a szelepeket és azok alsó részét ujjaival összenyomva eressze le a
levegőt.
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
1. A levegő leeresztése után egy nedves ruhával óvatos mozdulatokkal törölje
tisztára az összes felületet.
Figyelem: Sohasem használjon oldószereket vagy egyéb vegyszereket,
amelyek a terméket megsérthetik.
2. A terméket száraz, hűvös helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.
3. A terméket minden szezon elején, a használata során pedig rendszeresen
ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
JAVÍTÁS
Ha valamelyik légkamra megsérült, annak javítását a mellékelt javítótapasszal
lehet elvégezni.
1. Tisztítsa meg a felületet amelyet foltozni szeretne.
2. Óvatosan húzza le a foltot a hátlapról.
3. Nyomja a foltot a felületre, hogy ráragadjon.
4. Várjon 30 percet felfújás előtt.
S-S-004197

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bestway 43107

Zadaj pytanie o Bestway 43107

Masz pytanie dotyczące Bestway 43107, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bestway 43107. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bestway 43107 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.