Instrukcja Asus Gx950

Zobacz poniższy poradnik dla Asus Gx950. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Asus
  • Produkt: Mysz
  • Model/nazwa: Gx950
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Chiński

Spis treści

Strona: 149
150
Polski
Polski
Podręcznik użytkownika
Laserowa myszka dla graczy ASUS
GX950
Strona: 150
Polski
151
Polski
PL7297
Wydanie poprawione (V1)
Maj 2012
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC.Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można
powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć
na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii
zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK
COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały
wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2) gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z
numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE“JAKI JEST”(AS IS), BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE
NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK
NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA
O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW
W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produktyinazwyfirmpojawiającesięwtympodręcznikumogą,aleniemusząbyćzastrzeżonymiznakami
towarowymilubprawamiautorskimiichodpowiednichwłaścicieliiużywanesąwyłączniewceluidentyfikacjilub
wyjaśnieniazkorzyściądlaichwłaścicieliibeznaruszaniaichpraw.
Strona: 151
152
Polski
Polski
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Azja Pacyficzna)
Adres			 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon 		 +886-2-2894-3447
Faks 			 +886-2-2890-7798
E-mail			 info@asus.com.tw
Strona internetowa		 www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon 		 +86-21-38429911
Wsparcie online		 support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres			 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon 		 +1-510-739-3777
Faks			 +1-510-608-4555
Strona internetowa		 usa.asus.com
Pomoc techniczna
Telefon 		 +1-812-282-2787
Fax (wsparcie)		 +1-812-284-0883
Wsparcie online		 support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy i Austria)
Adres			 Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks			 +49-2102-959911
Strona internetowa		 www.asus.de
Kontakt online		 www.asus.de/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)		 +49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)		 +49-1805-010920*
Fax (wsparcie)		 +49-2102-9599-11
Wsparcie online		 support.asus.com
* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.
Strona: 153
154
Polski
Polski
NIEWOLNO wyrzucać myszki do odpadów komunalnych. Produkt został zaprojektow�
any tak, aby umożliwić odpowiednie powtórne użycie lub recykling części. Symbol
przekreślonego pojemnika na odpadki wskazuje, że produkt (wyposażenie elektryczne
lub elektroniczne) nie powinien być wrzucany do odpadków domowych. Należy
zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych
produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.
com/english/REACH.htm.
Serwis odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w
zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym
klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów,
baterii oraz pozostałych elementów jak również materiałów opakowaniowych.
Szczegółowe informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na
stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Strona: 154
Polski
155
Polski
Prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu laserowej myszki dla graczy ASUS GX950
znajdują się następujące elementy� :
•	 Laserowa myszka dla graczy ASUS GX950
•	 Podręcznik użytkownika
W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się niezwłocznie
ze sprzedawcą.
Zawartość opakowania
Podstawowe dane techniczne
Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.
Nazwa modelu GX950
Technologia połączenia Przewodowo
Śledzenie Laser
Obsługiwane systemy
operacyjne
Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Wymiary (mm) Myszka: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Długość kabla 1,8m z osłonką kabla
Masa Myszka: 150g (Regulowana)
Przyciski / Przełączniki
1 x �����������������������������
Lewy przycisk����������������
/ ��������������
Prawy przycisk/ Kółko przewijania
2 x przyciski boczne
1 x przycisk DPI
1× przełączania profilu
Rozdzielczość
50 ~ 8200 dpi (Regulowana)
Domyślny: 800dpi (Poziom 1), 1600dpi (Poziom 2), 3200dpi
(Poziom 3), 5600dpi (Poziom 4)
Dostępny interfejs Złocone styki USB
Strona: 155
156
Polski
Polski
Zapoznanie z laserową myszką dla graczy ASUS GX950
Laserowa myszka dla graczy ASUS GX950 wyposażona jest w lewy przycisk, prawy
przycisk, dwa przyciski boczne, przycisk DPI oraz specjalnie zaprojektowany przycisk
do przełączania profilu.
***	Wagę myszy można regulować, poprzez dodanie lub usunięcie obciążników.
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
10
10
10
11
12
10
1 Lewy przycisk
2 Prawy przycisk
3 Kółko przewijania
4
Przełącznika DPI
Przesuń przełącznik DPI do przodu/do tyłu, aby zmienić rozdzielczość myszy. Po
przesunięciu przełącznika DPI zaświeci się światło LED przełącznika DPI.Sprawdź wskazania
LED w tabeli na następnej stronie*.
5
Przełączania profilu / Wskaźnik profilu*
Naciśnij przełącznik profile, aby wybrać profil. Przełącznik zaświeci się po naciśnięciu tego
przycisku. Sprawdź wskazania LED w tabeli na następnej stronie**.
6 Wskaźnik LED DPI*
7 Logo GX950
8 Przycisk IE - Dalej
9 Przycisk IE - Wstecz
10 Stopka myszy
11 sensor laserowy Twin-Eye
12 Podstawowa waga (5 x blok obciążnika 4,5g)***
Strona: 156
Polski
157
Polski
Kolory LED Znaczenie
Nie świecą. Normalny profil
Zielony Profil 1
Czerwony Profil 2
Pomarańczowy Profil 3
**	Wskazania LED przełącznika profili
**	Wskazania LED przełącznika DPI
Ilość zapalonych
diod
Znaczenie
1 poziomu 1 (domyślne: 800 dpi)
2 poziomu 2 (domyślne: 1600 dpi)
3 poziomu 3 (domyślne: 3200 dpi)
4 poziomu 4 (domyślne: 5600 dpi)
UWAGA: Poziomy DPI przełączane są cyklicznie w górę i w dół. Po ustawieniu myszy na
poziom 4 i kontynuowaniu przesuwaniu przełącznika DPI do przodu, poziom DPI obniży
się do poziomu 1, a następnie podwyższy do poziomu 2 i do wyższych poziomów
DPI. Po ustawieniu myszy na poziom 1 i kontynuowaniu przesuwania przełącznika DPI
do tyłu, poziom DPI podwyższy się poziomu 4, a następnie obniży do poziomu 3 i do
niższych poziomów DPI.
Podłączanie laserowej myszki dla graczy ASUS GX950
Podłączyć laserową myszkę dla
graczy ASUS GX950 do gniazda USB
komputera.
Strona: 157
158
Polski
Polski
Dostosowanie myszy do własnych wymagań(Wartości
DPI/Polecenia makro/Funkcje przycisku)
Przejdź na stronę sieci web ASUS, pod adres www.asus.com , aby pobrać
najnowszy sterownik i zainstalować w celu dostosowania wartości DPI
myszy, poleceń makro i funkcji przycisku.
Używanie programu narzędziowego ustawień
W celu uruchomienia programu narzędziowego ustawień należy wykonać jedną z
następujących czynności
•	 Kliknij skrót ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mysz do gier ASUS ROG
GX950) na pulpicie Windows®.
•	 Kliknij Start > All Programs (programy) > ASUS Gaming Mouse (Mysz do
gier ASUS) > ASUS ROG Gaming Mouse GX950 (Mysz do gier ASUS ROG
GX950).
•	 Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku zada Windows®, a następnie
zaznacz Launch GX950 APP (Uruchom aplikacj GX950).
Jeśli pojawi się pokazany poniżej ekran, podłącz mysz do gier GX950 ASUS do portu
USB komputera. Program automatycznie wykryje mysz i uruchomi menu główne.
Strona: 158
Polski
159
Polski
Elementy Opis
1. Kliknij każdą z zakładek, aby wyświetlić menu wybranego profilu.
2. Wyświetla ikonę profilu, którą można skonfigurować w menu Profil 1~3.
3. Kliknij, aby zresetować konfigurację DPI do ostatnio zapisanych ustawień.
4. Przeciągnij suwak, aby wyregulować wartość DPI dla każdego poziomu.*
5. Kliknij, aby zresetować ustawienia przycisku do ostatnio zapisanych ustawień.
6. Kliknij, aby wyświetlić wskazania różnych kolorów wskaźnika profilu.
7. Kliknij, aby załadować profil zapisany w myszy.
8. Kliknij, aby zapisać ustawienia bieżącego profilu na dysku twardym.
9. Kliknij, aby wyświetlić menu Options (Opcje), aby wyregulować polling rate
(częstotliwość odpytywań) myszy, skonfigurować funkcje Angle Snapping (Skokowa
zmiana kąta) i Lift-off (Podniesienie). Sprawdź szczegóły na stronie 15.
10. Kliknij, aby zresetować wszystkie ustawienia myszy do domyślnych wartości
fabrycznych.
11. Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia.
12. Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia i opuścić program.
Menu główne
*	Każdy profil udostępnia cztery poziomy DPI. Wskaźnik LED przełącznika DPI wskazuje używany
poziom DPI. Sprawdź szczegółowe wskazania LED na stronie 9.
1 1
1
1
2
4
3
5
6
8
7
12
11
9 10
Strona: 159
160
Polski
Polski
Menu Profil 1
Elementy Opis
1. Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj, gdzie można zmienić nazwę profile i ikonę profilu.
2. Wprowadź nazwę profile, który ma być używany.
3. Kliknij, aby zlokalizować plik z obrazem, który ma zostać wykorzystany jako ikona
profilu.
4. Wybierz z rozwijanej listy funkcję dla każdego przycisku/działania.
* Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.
Elementy Opis
Przycisk L Upodabnia zachowanie przycisku do lewego przycisku myszy.
Przycisk P Upodabnia zachowanie przycisku do prawym przycisku myszy.
Przycisk Ś Upodabnia zachowanie przycisku do Środkowy przycisku myszy.
IE -Wstecz Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Wstecz przycisku myszy.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio
przeglądanej strony.
IE - Dalej Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Dalej przycisku myszy. Po
wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio następnej
strony.
ciąg dalszy na następnej stronie
1
2
3
4
4
4
4
4
4
Strona: 160
Polski
161
Polski
Elementy Opis
Klawiatura Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby wykonać naciśnięcie przycisku lub
sekwencję naciśnięć przycisku.
Makro Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić polecenie lub serię
poleceń, które można edytować poprzez menu Edytuj makro. Dalsze,
szczegółowe informacje znajdują się na stronie 14.
DPI[+] Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość DPI.
DPI[-] Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość DPI.
Przełączania profilu Upodabnia zachowanie przycisku do przycisku przełączania profilu.
Pokrętło [lewe] /
[prawe]
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przewinąć w lewo/ w prawo,
zgodnie z nachyleniem przechylanego pokrętła.
UWAGA: Ta funkcja działa jedynie w aplikacjach Microsoft® Office w
systemach operacyjnych Windows® 7 / Vista.
Szybka seria [mysz] Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w grze,
gdzie do ataku wykorzystuje się kliknięcia, efekt jest taki sam jak
trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Szybka seria
[klawiatura]
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w grze,
gdzie do ataku wykorzystuje się naciśnięcia spacji, efekt jest taki sam
jak trzykrotne naciśnięcie spacji.
Przeglądarka sieci
web
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną
przeglądarkę sieci web.
E-mail Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację
obsługi e-mail.
Odtwarzacz
multimediów
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną aplikację
odtwarzacz multimediów.
Grać/pauza
Po wybraniu, przyciski te stają się przyciskami do sterowania
odtwarzaniem, w aktywnym odtwarzaczu multimediów.
Zatrzymaj
Następna ścieżka
Poprzednia ścieżka
Zwiększenie/
Zmniejszenie
głośności
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność
systemu.
Wyciszenie Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie
głośności.
Kalkulator Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację Kalkulator.
Mój komputer Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój komputer.
Uruchom aplikację
GX950
Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby uruchomić ten program
narzędziowy ustawień.
Wyłączone Wybierz ten element, aby wyłączyć przycisk.
Strona: 161
162
Polski
Polski
Elementy Opis
Edytuj makro Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj makro.
Taktowanie Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i
zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Wstaw Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa
instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa
instrukcja.
Uruchom* Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Zatrzymaj Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Usuń Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Przesuń w
górę/w dół
Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.
Czas cyklu
instrukcji
Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji będą
wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.
Pętla Ustawienie uruchomienia makro i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Seria Ustawienie jednorazowego uruchomienia makro, po jednym kliknięciu.
Kontynuacja serii Ustawienie uruchomienia makro, po przytrzymaniu przycisku i zatrzymania,
po zwolnieniu przycisku.
Eksportuj Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Importuj Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.
Menu Edytuj makro
Strona: 162
Polski
163
Polski
1
2
3
Menu Options (Opcje)
Elementy Opis
1. Wybierz z rozwijanej listy polling rate (częstotliwość odpytywań) myszy. Opcje
konfiguracji: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz (domyślna).
2. Zaznacz Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta), aby włączyć funkcję Angle
Snapping (Skokowa zmiana kąta).
Funkcja Angle snapping (Skokowa zmiana kąta) zapewnia płynny i prosty ruch
myszy. Domyślnie, funkcja Angle Snapping (Skokowa zmiana kąta) jest wyłączona.
3. Zaznacz Lift Off (Podniesienie), aby włączyć funkcję Lift-off (Podniesienie),
a następnie przeciągnij pasek, aby wyregulować wysokość podniesienia od
najwyższego do najwy szego. Usuń zaznaczenie okna Lift Off (Podniesienie), aby
automatycznie wyregulować wysokość podniesienia.
Przy włączeniu funkcji Lift-off (Podniesienie), po podniesieniu myszy z powierzchni
na wysokość wyższą niż określona przez wysokoś podniesienia, nastąpi zatrzymanie
śledzenia ruchu przez mysz.
Strona: 163
164
Polski
MenuTaskbar (Pasek zada)
Elementy Opis
1. Po prawidłowej instalacji programu na pasku zadań pojawi się logo myszy GX950.
2. Kliknij, aby otworzy menu główne programu narzędziowego ustawień myszy GX950.
3. Kliknij, aby odwiedzić oficjalną stronę sieci web ASUS.
4. Kliknij, aby zakończyć program narzędziowy ustawień.
1
2
3
4

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Asus Gx950

Zadaj pytanie o Asus Gx950

Masz pytanie dotyczące Asus Gx950, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Asus Gx950. Upewnij się, że opisujesz trudności z Asus Gx950 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.