Urban Glide manual
Thule Urban Glidemanual

Manual for Thule Urban Glide på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 64 sider.

PDF 64 1.1mb

Vis en manual for Thule Urban Glide under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Urban Glide men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Urban Glide. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Urban Glide Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Urban Glide

Side: 1
51100942 - A 51 tipper bagover, hvis sædet er lænet helt tilbage. • Produktet kan blive ustabilt, hvis der påsættes andre tasker end dem, der anbefales af produ- centen. • Undlad at anvende denne bar- nevogn omkring eller i nærheden af åben ild. Manglende forsig- tighed forårsager brande. NO ADVARSEL: 1 Maks. vekt for last i vognen er 4,5 kg. Maks. vekt for last i den bakre nettinglommen er 1,4 kg. Maks. vekt for last i sidenettin- glommen er 0,5 kg. 2 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 3 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 4 La aldri barnet være uten tilsyn i vognen. 5 Parkeringsbremsen må alltid være i bruk når du skal løfte barnet inn eller ut av vognen. 6 Dette setet er ikke egnet for barn under 6 måneder. For yngre barn må du bruke spedbarnstilbehør fra Thule. 7 Bruk alltid beskyttelsessystemet. 8 Kontroller at vognen eller seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk. 9 Vær varsom når du slår denne barnevognen ut eller sammen for å unngå at fingrene blir klemt. Sørg for at barn ikke er i nærheten av bevegelige deler for å unngå skader. For å forhin- dre skader må du forvisse deg om at barn ikke er i nærheten når du slår barnevognen ut eller sammen. • Les og sett deg inn i hele brukerveiledningen før bruk. Unnlatelse av å følge produsen- tens instruksjoner kan medføre alvorlig personskade eller død for passasjeren/syklisten. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating. • Hvis du skal bruke produktet mens du løper, må du forvisse deg om at forhjulet er låst i jog- gemodus. • La aldri et barn være uten tilsyn i vognen. • Bruk alltid parkeringsbremsen når vognen står stille. • Du må ikke frakte ekstra barn eller bager i denne barnevognen. Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. • Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vekt- grensene. • Den som bruker denne barnev- ognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksem- pel at vind kan ha en kjølende effekt i perioder med lav tem- peratur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tem- peratur uten egnet ventilasjon
Merke:
Thule
Produkt:
barnevogner
Model/navn:
Urban Glide
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Norsk, Kinesisk, Korean