Urban Glide 2 manual
Thule Urban Glide 2manual

Manual for Thule Urban Glide 2 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 64 sider.

PDF 64 1.1mb

Vis en manual for Thule Urban Glide 2 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Urban Glide 2 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Urban Glide 2. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Urban Glide 2 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Urban Glide 2

Side: 1
51100942 - A 51 tipper bagover, hvis sædet er lænet helt tilbage. • Produktet kan blive ustabilt, hvis der påsættes andre tasker end dem, der anbefales af produ- centen. • Undlad at anvende denne bar- nevogn omkring eller i nærheden af åben ild. Manglende forsig- tighed forårsager brande. NO ADVARSEL: 1 Maks. vekt for last i vognen er 4,5 kg. Maks. vekt for last i den bakre nettinglommen er 1,4 kg. Maks. vekt for last i sidenettin- glommen er 0,5 kg. 2 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 3 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 4 La aldri barnet være uten tilsyn i vognen. 5 Parkeringsbremsen må alltid være i bruk når du skal løfte barnet inn eller ut av vognen. 6 Dette setet er ikke egnet for barn under 6 måneder. For yngre barn må du bruke spedbarnstilbehør fra Thule. 7 Bruk alltid beskyttelsessystemet. 8 Kontroller at vognen eller seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk. 9 Vær varsom når du slår denne barnevognen ut eller sammen for å unngå at fingrene blir klemt. Sørg for at barn ikke er i nærheten av bevegelige deler for å unngå skader. For å forhin- dre skader må du forvisse deg om at barn ikke er i nærheten når du slår barnevognen ut eller sammen. • Les og sett deg inn i hele brukerveiledningen før bruk. Unnlatelse av å følge produsen- tens instruksjoner kan medføre alvorlig personskade eller død for passasjeren/syklisten. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating. • Hvis du skal bruke produktet mens du løper, må du forvisse deg om at forhjulet er låst i jog- gemodus. • La aldri et barn være uten tilsyn i vognen. • Bruk alltid parkeringsbremsen når vognen står stille. • Du må ikke frakte ekstra barn eller bager i denne barnevognen. Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. • Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vekt- grensene. • Den som bruker denne barnev- ognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksem- pel at vind kan ha en kjølende effekt i perioder med lav tem- peratur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tem- peratur uten egnet ventilasjon
Merke:
Thule
Produkt:
barnevogner
Model/navn:
Urban Glide 2
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Norsk, Kinesisk, Korean