Thule RideAlong manual

Vis en manual for Thule RideAlong under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Sykkelsete
  • Model/navn: RideAlong
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk, Ukrainsk, Japansk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 36
NO CAUTION!
MONTERING
Ta vare på denne brukerveilednin-
gen når du har montert barnesetet.
Du eller andre brukere kan ha
behov for å se i den senere.
Sjekk at sykkelen kan brukes
sammen med dette barnesetet.
Dersom du har spørsmål, kan du
se i informasjonen som følger med
sykkelen, eller du kan spørre syk-
kelforhandleren eller produsenten.
Barnesetet må kun monteres
på sykkelrammen. Dette produktet
passer til runde rammer med en
diameter på 27,2–40 mm (1,07–1,57
tommer) og ovale rammer, maks.
40 x 55 mm (1,57 x 2,16 tommer).
Barnesetet kan ikke monteres
på sykler med firkantede eller
trekantede rammer eller karbon-
fiber-rammer. Maksimal bredde
på bagasjebrettet er 155 mm (6,10
tommer).
Finn balansepunktmerket og
monter setet så langt fremme som
mulig. Balansepunktmerket bør
være foran bakhjulsakslingen og
under ingen omstendighet lenger
bak enn 100 mm (3,94 tommer),
målt i forhold til den loddrette
forlengelsen av akslingen.
Sjekk at brakettskruene er
strammet godt til, og gjenta denne
sjekken regelmessig. Dette pro-
duktet er ikke egnet for bruk på en
moped.
Av hensyn til barnets kom-
fort og sikkerhet må barnesetet
ikke skråne nedover framover,
slik at barnet kan gli ut av det.
Ryggstøtten bør skråne svakt
bakover.
Sjekk at sykkelen fungerer som
den skal, med barnesetet påmon-
tert.
BRUK
Dette produktet er godkjent for
barn fra 9 måneder til 6 år, med
en vekt på 9–22 kg (20–48,5 lbs).
Bruk ikke barnesetet til et barn
som er for ungt. Rådfør deg med
barnelege før du bruker setet til et
barn som er under 1 år gammelt.
Du må bare bruke barnesetet for
barn som kan sitte uten hjelp en
lengre periode, og minimum så len-
ge som sykkelturen varer. Uansett
alder må barnet kunne holde ho-
det oppe mens det har på seg en
sykkelhjelm av korrekt størrelse.
Sjekk regelmessig at barnet ikke
overskrider maksimumsvekten.
Sjekk alle skruer før hver bruk
for å sørge for at barnesetet er
trygt festet til sykkelen.
Under sykkelturen må både
du og barnet ha på godkjente
sykkelhjelmer. Sykle aldri om
kvelden uten tilstrekkelig med lys
på sykkelen. Dekk ikke til de bakre
refleksene eller baklyset når du
bruker barnesetet på en sykkel.
Når det er montert barnesete
på sykkelen, må du kanskje endre
måten du stiger på eller går av
sykkelen på. Vær ekstra oppmerk-
som på dette.
het zitje voordat u het kind erin zet,
vooral op hete, zonnige dagen.
Haal het kinderzitje eraf als
u de fiets op een auto vervoert.
Luchtturbulentie kan het zitje be-
schadigen of ervoor zorgen dat de
montagepunten losser gaan zitten,
en dat kan tot ongelukken leiden.
Controleer vóór gebruik of er
nationale wet- of regelgeving is
over het vervoer van een kind in
een kinderzitje.
ONDERHOUD
Gebruik voor het schoonmaken
van het kinderzitje uitsluitend een
lauw sopje. Raadpleeg de wasin-
structies op de bekleding voordat
u die reinigt.
Als er een onderdeel van het
kinderzitje beschadigd of defect is,
neem dan contact op met de Thule
dealer in uw buurt.
WAARSCHUWINGEN
Bevestig geen extra bagage of
spullen aan het kinderzitje. Extra
bagage kan het best worden vast-
gemaakt aan de voorkant van de
fiets.
Verander het product op geen
enkele wijze.
De fiets kan zich anders ge-
dragen met een kind in de stoel,
vooral als het gaat om evenwicht,
sturen en remmen.
Laat de fiets nooit onbewaakt
achter met een kind in de stoel.
Laat het kind nooit in de stoel
wanneer de fiets is geparkeerd en
enkel op de fietssteun staat.
Gebruik de stoel niet als er een
onderdeel kapot is.
Als u zich niet houdt aan de
veiligheidsinstructies, kan dat lei-
den tot ernstig letsel of dood van
het kind of fietser.
Side: 37
PL UWAGA!
MONTAŻ
Po zamontowaniu fotelika
przechowuj tę instrukcję w
bezpiecznym miejscu, aby móc
skorzystać z niej ponownie w
przyszłości.
Upewnij się, że rower jest
kompatybilny z fotelikiem. W razie
pytań zajrzyj do dokumentacji
dołączonej do roweru albo zwróć
się z pytaniem do sprzedawcy lub
producenta roweru.
Fotelik można montować tylko
do ramy roweru. Pasuje on do ram
o przekroju okrągłym o średnicy
27,2–40 mm (1,07–1,57 cala) lub
eliptycznym nie większym niż
40 x 55 mm (1,57–2,16 cala).
Fotelika nie montować na
rowerach z ramami o przekroju
prostokątnym, trójkątnym ani na
ramach z włókna węglowego.
Maksymalna szerokość bagażnika
wynosi 155 mm.
Znajdź oznaczenie środka ciężkości
i zamocuj fotelik w pozycji możliwie
najbardziej wysuniętej do przodu.
Najlepiej, by znak znajdował się nad
osią tylnego koła i nigdy nie dalej
niż 100 mm za osią tylnego koła w
pionie.
Upewnij się, czy śruby uchwytu
są dobrze dokręcone i regularnie
je sprawdzaj. Nie należy montować
fotelika na motorowerach.
Dla wygody i bezpieczeństwa
dziecka upewnij się, że fotelik nie
pochyla się do przodu, a dziecko
nie wysuwa się z niego. Najlepiej,
kiedy fotelik zawsze odchylony jest
lekko do tyłu.
Sprawdź, czy po zamocowaniu
fotelika wszystkie części roweru
działają prawidłowo.
UŻYTKOWANIE
Fotelik jest przeznaczony dla
dzieci od 9 miesiąca do 6 roku
życia ważących od 9-22 kg. Nie
należy przewozić zbyt małych
Thule RideAlong – Caution – Achtung
Før hver tur må du sjekke at det
påmonterte barnesetet ikke hin-
drer bremser, pedaler eller styring.
Bruk alltid festeselen, og sjekk
at det er korrekt festet til barnet.
Sjekk at festeselen og fotstroppene
ikke er løse eller kan filtre seg inn i
bevegelige deler som for eksempel
hjulene. Dette gjelder også når du
bruker sykkelen uten barn i setet.
Sjekk at barnets klær, sko, leker
eller kroppsdeler ikke kommer i
berøring med bevegelige deler
på sykkelen som hjul, vaiere og
setefjærer. Sjekk dette regelmes-
sig etter som barnet vokser til.
Setefjærer kan dekkes til med et
egnet fjærdeksel.
Sjekk at det ikke er noen skarpe
gjenstander innenfor barnets rek-
kevidde, f.eks. frynsete kabler.
Et barn som transporteres i setet,
vil ofte ha større behov for varme
klær enn syklisten. Den kan være
lurt å bruke vanntette ytterklær i
tilfelle det skulle begynne å regne.
Sykle aldri i uvær eller under farlige
forhold, for eksempel når det er kul-
de, som kan gi barnet frostskader.
Sjekk temperaturen i setet før
du setter barnet i det, særlig på
varme, solfylte dager.
Ta av barnesetet når du trans-
porterer sykkelen på en bil. Luft-
turbulens kan skade setet eller
løsne fester, noe som kan føre til
ulykker.
Før du tar i bruk barnesetet, bør du
sjekke om det er nasjonale lover el-
ler forskrifter som gjelder transport
av barn i barnesete på sykkel.
VEDLIKEHOLD
Rengjør barnesetet med lunket
såpevann. Se egen rengjørings-
veiledning for polstringer.
Dersom en del av barnesetet
blir skadet eller ødelagt, må du
kontakte din nærmeste Thule-
forhandler.
ADVARSLER
Fest ikke ekstra bagasje eller
utstyr til barnesetet. All ekstra
vekt bør festes foran på sykkelen.
Utfør ikke noen form for endrin-
ger av produktet.
Sykkelen kan oppføre seg ann-
erledes når det er et barn i barne-
setet, særlig med tanke på balanse,
styring og bremsing.
La aldri sykkelen stå uten tilsyn
med et barn i barnesetet.
La aldri barnet være i setet når
sykkelen står parkert med bare
fotstøtten som støtte.
Bruk ikke setet dersom en del
av det er ødelagt.
Dersom disse sikkerhetsanvis-
ningene ikke overholdes, kan det
føre til alvorlig personskade eller
død for barnet eller syklisten.
Side: 60
3 Bracket functionality
Funktion Halterung
EN The bracket has a blue button to release
the carrier bars 16. The bracket includes a
Thule One-Key system lock 17 to prevent
theft.
16
17
DE Die blaue Taste an der
Halterung dient zur Entriegelung
des Haltebügels (16). Als Dieb-
stahlschutz ist die Halterung mit
dem Thule One-Key System (17)
versehen.
FR Le support est muni d’un
bouton bleu pour libérer les barres
de support (16) et du dispositif
de verrouillage Thule One-Key
System (17) pour empêcher les
vols.
ES La abrazadera tiene un
botón azul para soltar las barras
portaequipajes (16). La abrazadera
incluye un sistema Thule One-Key
opcional (17) para evitar los robos.
AR
BG На скобата има син бутон
за освобождаване на носещата
рамка (16). Скобата е снабдена
със система за заключване Thule
One-Key (17) за предпазване от
кражба.
CS Na držáku je modré
tlačítko, které slouží k uvolnění
nosných tyčí (16). Součástí držáku
je také zámek jednoklíčového
systému Thule One-Key (17) k
zajištění proti krádeži.
DK Beslaget er udstyret
med en blå knap, der udløser
bærestængerne (16). Beslaget er
udstyret med en Thule One-Key-
systemlås (17), der forebygger
tyveri.
EL Στο βραχίονα υπάρχει ένα
μπλε κουμπί που απελευθερώνει
τις ράβδους μεταφοράς (16).
Ο βραχίονας περιλαμβάνει μια
αντικλεπτική κλειδαριά συστήματος
One-Key System της Thule (17).
ET Klambril on kandetalade
(16) vabastamiseks sinine nupp.
Klambriga on varguse vältimiseks
kaasas Thule One-Key süsteemi
lukk (17).
‫لتحرير‬ ‫أزرق‬ ‫بزر‬ ‫مزودة‬ ‫الكتيفة‬ ‫تتوفر‬
Thule ‫قفل‬ ‫الكتيفة‬ ‫وتتضمن‬ .)16( ‫الناقل‬ ‫قضبان‬
.‫الرسقة‬ ‫ملنع‬ )17(‫‏‬One-Key System
Side: 65
HU Nyomja a tartócsövet (8) a
konzolba (9) kattanásig. Állítsa be
a konzolt a megfelelő magasságra.
Csomagtartó nélküli kerékpárok
esetében a gyerekülést a hátsó
kerék felett legalább 80 mm-rel
kell elhelyezni. Csomagtartóval
felszerelt kerékpárok esetében
a gyerekülést a hátsó kerék
felett legalább 40 mm-rel
kell elhelyezni. A csomagban
található imbuszkulcs (5-ös
méret) segítségével húzza meg
a csavarokat 8 Nm-es erővel. A
csomagtartó maximális szélessége
155 mm lehet.
IT Inserire la barra di trasporto
(8) nella staffa (9) fino a sentire
“clic”. Regolare la staffa all’altezza
corretta. Per le biciclette senza
portabagagli il seggiolino deve
essere posizionato a circa 80
mm (3,14 pollici) dalla ruota
posteriore. Per le biciclette dotate
di portabagagli, il seggiolino
deve essere posizionato almeno
a 40 mm (1,57 pollici). Stringere
saldamente le viti fino a 8 Nm
con la chiave a brugola fornita
(formato 5). La larghezza
massima del portabagagli è di 155
mm (6,10 pollici).
JA カチっと音がするまでキャリアバ
ー
(8)
をブラケッ
ト
(9)
に差し込みます。
ブラケットを正しい高さに調整します。
ラゲッジキャリアがないサイ
クルでは、
チ
ャイルドシートは後輪の少なく
とも80
mm
(3.14インチ)
上に固定する必要が
あります。
ラゲッジキャリア付きのサイ
ク
ルでは、
チャイルドシートは少なく
とも
40 mm
(1.57インチ)
上に固定する必
要があります。
付属のアーレンキー
(サイ
ズ5)
でネジを8 Nm
(5,9 lb•ft)
までき
つく締めます。
ラゲッジキャリアの最大幅
は155 mm
(6.10インチ)
です。
KO 찰칵하는 소리가 날 때까지
캐리어 바(8)를 브래킷(9)에
삽입합니다. 브래킷을 올바른 높이로
조절합니다. 화물 캐리어가 없는
자전거의 경우 어린이 좌석은 뒷바퀴
위로 약 80mm(3.14”) 위치에
배치해야 합니다. 화물 캐리어가
장착된 자전거의 경우 어린이 좌석은
뒷바퀴 위로 최소 40mm(1.57”)
위치에 배치해야 합니다. 제공된 앨런
키(크기 5)로 나사를 8Nm(5.9lb•ft)
까지 단단히 조입니다. 화물 캐리어의
최대 너비는 155mm(6.10”)입니다.
LT Visiškai įstatykite
laikiklio strypą (8) į laikiklį (9),
kad pasigirstų spragtelėjimas.
Nustatykite reikiamą laikiklio
aukštį. Ant dviračių, neturinčių
bagažo laikiklio, vaiko kėdutė
turėtų būti bent 80 mm (3,14 col.)
virš galinio rato. O ant dviračių
su bagažo laikikliu vaiko kėdutė
turėtų būti bent 40 mm (1,57 col.)
virš galinio rato. Tvirtai priveržkite
varžtus iki 8 Nm (5,9 svar.·pėd.)
naudodami pridedamą „Allen“
raktą (5 dydžio). Maksimalus
bagažo laikiklio plotis – 155 mm
(6,10 col.).
LV Ievietojiet skavā (9) turētāja
stieni (8), līdz atskan klikšķis.
Noregulējiet pareizu skavas
augstumu. Velosipēdiem, kam nav
bagāžas turētāja, bērnu sēdeklim
ir jābūt novietotam vismaz 80
mm (3,14 collas) virs aizmugurējā
riteņa. Velosipēdiem, kam ir
bagāžas turētājs, bērnu sēdeklim
ir jābūt novietotam vismaz 40
mm (1,57 collas) virs tā. Cieši
pievelciet skrūves ar 8 Nm (5,9
lb·ft) spēku, izmantojot komplektā
esošo atslēgu skrūvēm ar sešstūra
padziļinājumu (5. izmērs).
Maksimālais bagāžas turētāja
platums ir 155 mm (6,10 collas).
NL Steek de draagstang (8) in
de klem (9) tot u een klik hoort.
Zet de klem op de juiste hoogte.
Voor fietsen zonder bagagedrager
moet het kinderzitje ongeveer
80 mm boven het achterwiel
worden geplaatst. Voor fietsen
met bagagedrager moet het
kinderzitje ongeveer 40 mm
erboven worden geplaatst. Draai
de schroeven stevig vast tot 8 Nm
met de meegeleverde inbussleutel
(maat 5). Maximale breedte van
de bagagedrager is 155 mm.
NO Skyv bærebøylen (8) inn i
braketten (9) til du hører et klikk.
Juster braketten til riktig høyde.
For sykler uten bagasjebrett skal
barnesetet være minst 80 mm
(3,14 tommer) over bakhjulet.
For sykler med bagasjebrett skal
barnesetet plasseres minst 40 mm
(1,57 tommer) over hjulet. Stram
til skruene godt til 8 Nm med den
medfølgende unbrakonøkkelen.
Bagasjebrettet kan være
maksimalt 155 mm (6,10 tommer)
bredt.
Thule RideAlong – Installation – Montage
Side: 82
9 Harness adjustment
Längenverstellung Gurte
DE Die Länge des Gurts kann
bequem angepasst werden.
Straffen Sie den Gurt, indem Sie
die Enden mit einer Hand nach
unten ziehen (19). Um den Gurt zu
lockern, drücken Sie den blauen
Gurtversteller (2) und ziehen Sie
ihn nach oben.
FR La longueur du harnais
peut être réglée facilement.
Raccourcissez les sangles en tirant
d’une main sur l’extrémité de la
sangle (19). Allongez les sangles
en appuyant sur le bouton bleu
(2) et en tirant les sangles vers le
haut.
ES La longitud del arnés se
ajusta fácilmente. Acorte las
correas tirando del extremo de las
mismas (19). Alárguelas pulsando
el botón azul (2) y tirando de las
correas hacia arriba.
AR
BG Дължината на коланите
се регулира лесно. Намалете
дължината с една ръка, като
дръпнете края на колана (19).
Увеличете дължината, като
натиснете синия бутон (2) и
издърпате колана нагоре.
CS Popruhy lze velmi snadno
upravit na požadovanou délku.
Pokud je potřebujete zkrátit,
zatáhněte jednou rukou za konec
pásků (19). Pokud je chcete
prodloužit, stiskněte modré
tlačítko (2) a povytáhněte pásky
nahoru.
DK Det er nemt at justere se-
lens længde: Afkort remmene ved
at trække med én hånd i enden af
hver rem (19). Forlæng remmene
ved at trykke på den blå knap (2)
og trække remmene opad.
EN The length of the harness is easily
adjustable. Shorten the straps with a one-
handed pull on the end of the strap 19.
Lengthen the straps by pressing the blue
button 2 and pulling the straps upwards.
2
19
‫يمكنك‬ .‫بسهولة‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫طول‬ ‫ضبط‬ ‫يمكن‬
‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫بيد‬ ‫السحب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫تقليل‬
‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫زيادة‬ ‫ويمكنك‬ .)19( ‫الحزام‬ ‫طرف‬
‫األحزمة‬ ‫وسحب‬ )2( ‫األزرق‬ ‫الزر‬ ‫عىل‬ ‫الضغط‬ ‫طريق‬
.‫لألعىل‬
Side: 102
15 Drain holes
Ablauföffnungen
DE Die praktischen Ablauföff-
nungen (21) lassen Regenwasser
oder verschüttete Flüssigkeiten
aus dem Kindersitz ablaufen.
Dadurch können die Polsterung
und der Sitz rascher trocknen und
Ihr Kind genießt mehr Komfort.
FR Des orifices pratiques (21)
permettent d’évacuer l’eau ou
les liquides renversés sur le siège
enfant. Le rembourrage et le siège
sécheront ainsi plus rapidement
pour le confort de votre enfant.
ES Los prácticos orificios
de drenaje (21) eliminan el agua
de lluvia o cualquier líquido que
pueda derramarse en el asiento.
De esta forma, el acolchado y
el asiento pueden secarse con
rapidez para mayor comodidad
del niño.
AR
BG Практични отвори
за оттичане (21) позволяват
дъждовната вода или друга
течност, разлята на детската
седалка, да изтичат. Това
позволява тапицерията и
седалката да изсъхнат по-бързо,
което осигурява комфорта на
вашето дете.
CS Praktické odtokové
otvory (21) se starají o to, aby ze
sedačky rychle odtekla dešťová
voda i rozlitý čaj. Měkká vložka
a sedačka díky nim rychleji
uschne, což je pro pohodlí malého
cestovatele velmi důležité.
DK Praktiske drænhuller
(21) sørger for bortledning af
regnvand eller eventuelle væsker,
der spildes på barnesædet. Dette
sikrer, at siddepuden og sædet
tørrer hurtigere, og bidrager til
komforten for dit barn.
EN Practical drain holes 21 remove rainwater
or any fluid spilled in the child seat. This
lets the padding and seat dry out faster,
for your child’s comfort.
21
‫إزالة‬ )21( ‫عىل‬ ‫العملية‬ ‫الترصيف‬ ‫فتحات‬ ‫تعمل‬
‫ويتيح‬ .‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫يف‬ ‫ينسكب‬ ‫سائل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫املطر‬ ‫ماء‬
‫يف‬ ‫أرسع‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫واملقعد‬ ‫الحشوة‬ ‫جفاف‬ ‫إمكانية‬ ‫ذلك‬
.‫للطفل‬ ‫الراحة‬ ‫توفري‬ ‫سبيل‬
Side: 113
DK Siddepuden (7), der følger
med barnesædet, er vendbar
og har to forskellige farver. Som
tilbehør fås en ekstra siddepude,
der kan anvendes som erstatning
for den originale siddepude, hvis
der er brug for det, eller den kan
bruges til at gøre barnesædet
mere personligt ved at tilføje en
ny farve.
EL Το μαξιλαράκι (7) που
παρέχεται μαζί με το κάθισμα
είναι διπλής όψης, με διαφορετικά
χρώματα σε κάθε πλευρά.
Διατίθεται ένα επιπλέον μαξιλαράκι
σε περίπτωση που χρειαστεί να
αντικαταστήσετε το αρχικό ή
θελήσετε να τοποθετήσετε στο
κάθισμα μαξιλαράκι άλλου χρώματος.
ET Jalgrattaistmega kaasas
olev polster (7) on ümberpööratav
– kumbki külg on eri värvi.
Kui soovite originaalpolstri
välja vahetada või soovite
lasteistet mõne teise värvi
abil isikupärasemaks muuta,
saate kasutada juurdeostetavat
lisapolstrit.
FI Polkupyöränistuimen
mukana toimitettava pehmuste (7)
on käännettävä. Kääntöpuolella on
toinen värivaihtoehto. Pehmuste
on saatavana myös lisävarusteena,
jos alkuperäinen pehmuste on
vaihdettava tai haluat vaihtaa
pehmusteen värin.
HE
HR/BIH Obloga (7) koja dolazi
sa sjedalicom za bicikl ima dva
lica, a svako je lice drugačije boje.
Dostupna je i opcionalna dodatna
obloga ako trebate zamijeniti
izvornu oblogu ili ako biste htjeli
prilagoditi sjedalicu za bicikl
oblogom drugačije boje.
HU A kerékpárüléshez kapott
párnázott huzat (7) kifordítható,
két oldala eltérő színű. Másik
huzat is vásárolható arra az
esetre, ha cserélni kell az eredetit,
vagy ha egy más színű huzattal
szeretné személyre szabni a
kerékpárülést.
IT L’imbottitura (7) inclusa
con il seggiolino da bicicletta è
reversibile, con colorazioni diverse
per ciascun lato. È presente
un’imbottitura extra opzionale
per sostituire quella originale o
personalizzare il seggiolino da
bicicletta con un colore diverso.
JA サイクルシート付属のパッド
(7)はリバーシブルで、表裏が色違
いになっています。オプションで追加
のパッドも購入でき、元のパッドとの
交換が必要な場合や、別の色のパッド
でサイクルシートをアレンジしたい時
に利用できます。
KO 자전거 좌석과 함께 제공되는
패딩(7)은 뒤집을 수 있으며 양면에
다른 색상이 적용되어 있습니다. 순정
패딩을 교체해야 할 경우 또는 다른 색
상의 패딩으로 자전거 좌석을 맞춤 설
정하려는 경우 선택 사양인 여분의 패
딩을 사용할 수 있습니다.
LT Kartu su dviračio kėdute
pateikiamo dvipusio įdėklo (7)
spalvos abiejose pusėse yra
skirtingos. Jei norite pakeisti
originalų įdėklą arba pritaikyti
dviračio kėdutę asmeniniams
poreikiams, galite įsigyti
papildomą kitos spalvos įdėklą.
LV Velosipēda sēdekļa
komplektācijā iekļautais
polsterējums (7) ir abpusējs, un
katra tā puse ir citā krāsā. Tāpat ir
pieejams papildu polsterējums, ja
ir nepieciešams aizstāt oriģinālo,
vai arī, ja vēlaties personalizēt
velosipēda sēdekli ar citas krāsas
polsterējumu.
NL De bekleding (7) van
de fietsstoel is omkeerbaar,
met verschillende kleuren aan
elke kant. Er is optionele extra
bekleding als u de originele
bekleding moet vervangen, of
als u de fietsstoel een persoonlijk
tintje wilt geven met bekleding in
een andere kleur.
NO Polstringen (7) som følger
med barnesetet, er vendbar og
har ulik farge på hver side. Du
kan kjøpe en ekstra polstring som
ekstrautstyr dersom du trenger
å skifte ut den opprinnelige
polstringen eller ønsker å bruke
en annen farge sammen med
barnesetet.
‫האופניים‬ ‫למושב‬ ‫המצורף‬ )7( ‫הריפוד‬
‫ניתן‬ .‫ד‬‫צ‬ ‫בכל‬ ‫שונה‬ ‫צבע‬ ‫עם‬ ‫צדדי‬-‫דו‬ ‫הוא‬
‫במידה‬ ‫נוסף‬ ‫אופציונלי‬ ‫בריפוד‬ ‫להשתמש‬
‫במידה‬ ‫או‬ ,‫המקורי‬ ‫הריפוד‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫ועליכם‬
‫האופניים‬ ‫מושב‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מעוניינים‬ ‫ואתם‬
.‫אחר‬ ‫בצבע‬ ‫ריפוד‬ ‫באמצעות‬ ‫האישי‬ ‫לטעמכם‬
Thule RideAlong – Installation – Montage

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Thule RideAlong ennå.

Spør et spørsmål om Thule RideAlong

Har du et spørsmål om Thule RideAlong men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule RideAlong. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med RideAlong Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.