RideAlong manual
Thule RideAlongmanual

Manual for Thule RideAlong på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

PDF 116 1.1mb

Vis en manual for Thule RideAlong under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule RideAlong men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule RideAlong. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med RideAlong Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule RideAlong

Side: 1
NO CAUTION! MONTERING Ta vare på denne brukerveilednin- gen når du har montert barnesetet. Du eller andre brukere kan ha behov for å se i den senere. Sjekk at sykkelen kan brukes sammen med dette barnesetet. Dersom du har spørsmål, kan du se i informasjonen som følger med sykkelen, eller du kan spørre syk- kelforhandleren eller produsenten. Barnesetet må kun monteres på sykkelrammen. Dette produktet passer til runde rammer med en diameter på 27,2–40 mm (1,07–1,57 tommer) og ovale rammer, maks. 40 x 55 mm (1,57 x 2,16 tommer). Barnesetet kan ikke monteres på sykler med firkantede eller trekantede rammer eller karbon- fiber-rammer. Maksimal bredde på bagasjebrettet er 155 mm (6,10 tommer). Finn balansepunktmerket og monter setet så langt fremme som mulig. Balansepunktmerket bør være foran bakhjulsakslingen og under ingen omstendighet lenger bak enn 100 mm (3,94 tommer), målt i forhold til den loddrette forlengelsen av akslingen. Sjekk at brakettskruene er strammet godt til, og gjenta denne sjekken regelmessig. Dette pro- duktet er ikke egnet for bruk på en moped. Av hensyn til barnets kom- fort og sikkerhet må barnesetet ikke skråne nedover framover, slik at barnet kan gli ut av det. Ryggstøtten bør skråne svakt bakover. Sjekk at sykkelen fungerer som den skal, med barnesetet påmon- tert. BRUK Dette produktet er godkjent for barn fra 9 måneder til 6 år, med en vekt på 9–22 kg (20–48,5 lbs). Bruk ikke barnesetet til et barn som er for ungt. Rådfør deg med barnelege før du bruker setet til et barn som er under 1 år gammelt. Du må bare bruke barnesetet for barn som kan sitte uten hjelp en lengre periode, og minimum så len- ge som sykkelturen varer. Uansett alder må barnet kunne holde ho- det oppe mens det har på seg en sykkelhjelm av korrekt størrelse. Sjekk regelmessig at barnet ikke overskrider maksimumsvekten. Sjekk alle skruer før hver bruk for å sørge for at barnesetet er trygt festet til sykkelen. Under sykkelturen må både du og barnet ha på godkjente sykkelhjelmer. Sykle aldri om kvelden uten tilstrekkelig med lys på sykkelen. Dekk ikke til de bakre refleksene eller baklyset når du bruker barnesetet på en sykkel. Når det er montert barnesete på sykkelen, må du kanskje endre måten du stiger på eller går av sykkelen på. Vær ekstra oppmerk- som på dette. het zitje voordat u het kind erin zet, vooral op hete, zonnige dagen. Haal het kinderzitje eraf als u de fiets op een auto vervoert. Luchtturbulentie kan het zitje be- schadigen of ervoor zorgen dat de montagepunten losser gaan zitten, en dat kan tot ongelukken leiden. Controleer vóór gebruik of er nationale wet- of regelgeving is over het vervoer van een kind in een kinderzitje. ONDERHOUD Gebruik voor het schoonmaken van het kinderzitje uitsluitend een lauw sopje. Raadpleeg de wasin- structies op de bekleding voordat u die reinigt. Als er een onderdeel van het kinderzitje beschadigd of defect is, neem dan contact op met de Thule dealer in uw buurt. WAARSCHUWINGEN Bevestig geen extra bagage of spullen aan het kinderzitje. Extra bagage kan het best worden vast- gemaakt aan de voorkant van de fiets. Verander het product op geen enkele wijze. De fiets kan zich anders ge- dragen met een kind in de stoel, vooral als het gaat om evenwicht, sturen en remmen. Laat de fiets nooit onbewaakt achter met een kind in de stoel. Laat het kind nooit in de stoel wanneer de fiets is geparkeerd en enkel op de fietssteun staat. Gebruik de stoel niet als er een onderdeel kapot is. Als u zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies, kan dat lei- den tot ernstig letsel of dood van het kind of fietser.
Side: 2
PL UWAGA! MONTAŻ Po zamontowaniu fotelika przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc skorzystać z niej ponownie w przyszłości. Upewnij się, że rower jest kompatybilny z fotelikiem. W razie pytań zajrzyj do dokumentacji dołączonej do roweru albo zwróć się z pytaniem do sprzedawcy lub producenta roweru. Fotelik można montować tylko do ramy roweru. Pasuje on do ram o przekroju okrągłym o średnicy 27,2–40 mm (1,07–1,57 cala) lub eliptycznym nie większym niż 40 x 55 mm (1,57–2,16 cala). Fotelika nie montować na rowerach z ramami o przekroju prostokątnym, trójkątnym ani na ramach z włókna węglowego. Maksymalna szerokość bagażnika wynosi 155 mm. Znajdź oznaczenie środka ciężkości i zamocuj fotelik w pozycji możliwie najbardziej wysuniętej do przodu. Najlepiej, by znak znajdował się nad osią tylnego koła i nigdy nie dalej niż 100 mm za osią tylnego koła w pionie. Upewnij się, czy śruby uchwytu są dobrze dokręcone i regularnie je sprawdzaj. Nie należy montować fotelika na motorowerach. Dla wygody i bezpieczeństwa dziecka upewnij się, że fotelik nie pochyla się do przodu, a dziecko nie wysuwa się z niego. Najlepiej, kiedy fotelik zawsze odchylony jest lekko do tyłu. Sprawdź, czy po zamocowaniu fotelika wszystkie części roweru działają prawidłowo. UŻYTKOWANIE Fotelik jest przeznaczony dla dzieci od 9 miesiąca do 6 roku życia ważących od 9-22 kg. Nie należy przewozić zbyt małych Thule RideAlong – Caution – Achtung Før hver tur må du sjekke at det påmonterte barnesetet ikke hin- drer bremser, pedaler eller styring. Bruk alltid festeselen, og sjekk at det er korrekt festet til barnet. Sjekk at festeselen og fotstroppene ikke er løse eller kan filtre seg inn i bevegelige deler som for eksempel hjulene. Dette gjelder også når du bruker sykkelen uten barn i setet. Sjekk at barnets klær, sko, leker eller kroppsdeler ikke kommer i berøring med bevegelige deler på sykkelen som hjul, vaiere og setefjærer. Sjekk dette regelmes- sig etter som barnet vokser til. Setefjærer kan dekkes til med et egnet fjærdeksel. Sjekk at det ikke er noen skarpe gjenstander innenfor barnets rek- kevidde, f.eks. frynsete kabler. Et barn som transporteres i setet, vil ofte ha større behov for varme klær enn syklisten. Den kan være lurt å bruke vanntette ytterklær i tilfelle det skulle begynne å regne. Sykle aldri i uvær eller under farlige forhold, for eksempel når det er kul- de, som kan gi barnet frostskader. Sjekk temperaturen i setet før du setter barnet i det, særlig på varme, solfylte dager. Ta av barnesetet når du trans- porterer sykkelen på en bil. Luft- turbulens kan skade setet eller løsne fester, noe som kan føre til ulykker. Før du tar i bruk barnesetet, bør du sjekke om det er nasjonale lover el- ler forskrifter som gjelder transport av barn i barnesete på sykkel. VEDLIKEHOLD Rengjør barnesetet med lunket såpevann. Se egen rengjørings- veiledning for polstringer. Dersom en del av barnesetet blir skadet eller ødelagt, må du kontakte din nærmeste Thule- forhandler. ADVARSLER Fest ikke ekstra bagasje eller utstyr til barnesetet. All ekstra vekt bør festes foran på sykkelen. Utfør ikke noen form for endrin- ger av produktet. Sykkelen kan oppføre seg ann- erledes når det er et barn i barne- setet, særlig med tanke på balanse, styring og bremsing. La aldri sykkelen stå uten tilsyn med et barn i barnesetet. La aldri barnet være i setet når sykkelen står parkert med bare fotstøtten som støtte. Bruk ikke setet dersom en del av det er ødelagt. Dersom disse sikkerhetsanvis- ningene ikke overholdes, kan det føre til alvorlig personskade eller død for barnet eller syklisten.
Side: 3
3 Bracket functionality Funktion Halterung EN The bracket has a blue button to release the carrier bars 16. The bracket includes a Thule One-Key system lock 17 to prevent theft. 16 17 DE Die blaue Taste an der Halterung dient zur Entriegelung des Haltebügels (16). Als Dieb- stahlschutz ist die Halterung mit dem Thule One-Key System (17) versehen. FR Le support est muni d’un bouton bleu pour libérer les barres de support (16) et du dispositif de verrouillage Thule One-Key System (17) pour empêcher les vols. ES La abrazadera tiene un botón azul para soltar las barras portaequipajes (16). La abrazadera incluye un sistema Thule One-Key opcional (17) para evitar los robos. AR BG На скобата има син бутон за освобождаване на носещата рамка (16). Скобата е снабдена със система за заключване Thule One-Key (17) за предпазване от кражба. CS Na držáku je modré tlačítko, které slouží k uvolnění nosných tyčí (16). Součástí držáku je také zámek jednoklíčového systému Thule One-Key (17) k zajištění proti krádeži. DK Beslaget er udstyret med en blå knap, der udløser bærestængerne (16). Beslaget er udstyret med en Thule One-Key- systemlås (17), der forebygger tyveri. EL Στο βραχίονα υπάρχει ένα μπλε κουμπί που απελευθερώνει τις ράβδους μεταφοράς (16). Ο βραχίονας περιλαμβάνει μια αντικλεπτική κλειδαριά συστήματος One-Key System της Thule (17). ET Klambril on kandetalade (16) vabastamiseks sinine nupp. Klambriga on varguse vältimiseks kaasas Thule One-Key süsteemi lukk (17). ‫لتحرير‬ ‫أزرق‬ ‫بزر‬ ‫مزودة‬ ‫الكتيفة‬ ‫تتوفر‬ Thule ‫قفل‬ ‫الكتيفة‬ ‫وتتضمن‬ .)16( ‫الناقل‬ ‫قضبان‬ .‫الرسقة‬ ‫ملنع‬ )17(‫‏‬One-Key System
Side: 4
HU Nyomja a tartócsövet (8) a konzolba (9) kattanásig. Állítsa be a konzolt a megfelelő magasságra. Csomagtartó nélküli kerékpárok esetében a gyerekülést a hátsó kerék felett legalább 80 mm-rel kell elhelyezni. Csomagtartóval felszerelt kerékpárok esetében a gyerekülést a hátsó kerék felett legalább 40 mm-rel kell elhelyezni. A csomagban található imbuszkulcs (5-ös méret) segítségével húzza meg a csavarokat 8 Nm-es erővel. A csomagtartó maximális szélessége 155 mm lehet. IT Inserire la barra di trasporto (8) nella staffa (9) fino a sentire “clic”. Regolare la staffa all’altezza corretta. Per le biciclette senza portabagagli il seggiolino deve essere posizionato a circa 80 mm (3,14 pollici) dalla ruota posteriore. Per le biciclette dotate di portabagagli, il seggiolino deve essere posizionato almeno a 40 mm (1,57 pollici). Stringere saldamente le viti fino a 8 Nm con la chiave a brugola fornita (formato 5). La larghezza massima del portabagagli è di 155 mm (6,10 pollici). JA カチっと音がするまでキャリアバ ー (8) をブラケッ ト (9) に差し込みます。 ブラケットを正しい高さに調整します。 ラゲッジキャリアがないサイ クルでは、 チ ャイルドシートは後輪の少なく とも80 mm (3.14インチ) 上に固定する必要が あります。 ラゲッジキャリア付きのサイ ク ルでは、 チャイルドシートは少なく とも 40 mm (1.57インチ) 上に固定する必 要があります。 付属のアーレンキー (サイ ズ5) でネジを8 Nm (5,9 lb•ft) までき つく締めます。 ラゲッジキャリアの最大幅 は155 mm (6.10インチ) です。 KO 찰칵하는 소리가 날 때까지 캐리어 바(8)를 브래킷(9)에 삽입합니다. 브래킷을 올바른 높이로 조절합니다. 화물 캐리어가 없는 자전거의 경우 어린이 좌석은 뒷바퀴 위로 약 80mm(3.14”) 위치에 배치해야 합니다. 화물 캐리어가 장착된 자전거의 경우 어린이 좌석은 뒷바퀴 위로 최소 40mm(1.57”) 위치에 배치해야 합니다. 제공된 앨런 키(크기 5)로 나사를 8Nm(5.9lb•ft) 까지 단단히 조입니다. 화물 캐리어의 최대 너비는 155mm(6.10”)입니다. LT Visiškai įstatykite laikiklio strypą (8) į laikiklį (9), kad pasigirstų spragtelėjimas. Nustatykite reikiamą laikiklio aukštį. Ant dviračių, neturinčių bagažo laikiklio, vaiko kėdutė turėtų būti bent 80 mm (3,14 col.) virš galinio rato. O ant dviračių su bagažo laikikliu vaiko kėdutė turėtų būti bent 40 mm (1,57 col.) virš galinio rato. Tvirtai priveržkite varžtus iki 8 Nm (5,9 svar.·pėd.) naudodami pridedamą „Allen“ raktą (5 dydžio). Maksimalus bagažo laikiklio plotis – 155 mm (6,10 col.). LV Ievietojiet skavā (9) turētāja stieni (8), līdz atskan klikšķis. Noregulējiet pareizu skavas augstumu. Velosipēdiem, kam nav bagāžas turētāja, bērnu sēdeklim ir jābūt novietotam vismaz 80 mm (3,14 collas) virs aizmugurējā riteņa. Velosipēdiem, kam ir bagāžas turētājs, bērnu sēdeklim ir jābūt novietotam vismaz 40 mm (1,57 collas) virs tā. Cieši pievelciet skrūves ar 8 Nm (5,9 lb·ft) spēku, izmantojot komplektā esošo atslēgu skrūvēm ar sešstūra padziļinājumu (5. izmērs). Maksimālais bagāžas turētāja platums ir 155 mm (6,10 collas). NL Steek de draagstang (8) in de klem (9) tot u een klik hoort. Zet de klem op de juiste hoogte. Voor fietsen zonder bagagedrager moet het kinderzitje ongeveer 80 mm boven het achterwiel worden geplaatst. Voor fietsen met bagagedrager moet het kinderzitje ongeveer 40 mm erboven worden geplaatst. Draai de schroeven stevig vast tot 8 Nm met de meegeleverde inbussleutel (maat 5). Maximale breedte van de bagagedrager is 155 mm. NO Skyv bærebøylen (8) inn i braketten (9) til du hører et klikk. Juster braketten til riktig høyde. For sykler uten bagasjebrett skal barnesetet være minst 80 mm (3,14 tommer) over bakhjulet. For sykler med bagasjebrett skal barnesetet plasseres minst 40 mm (1,57 tommer) over hjulet. Stram til skruene godt til 8 Nm med den medfølgende unbrakonøkkelen. Bagasjebrettet kan være maksimalt 155 mm (6,10 tommer) bredt. Thule RideAlong – Installation – Montage
Side: 5
9 Harness adjustment Längenverstellung Gurte DE Die Länge des Gurts kann bequem angepasst werden. Straffen Sie den Gurt, indem Sie die Enden mit einer Hand nach unten ziehen (19). Um den Gurt zu lockern, drücken Sie den blauen Gurtversteller (2) und ziehen Sie ihn nach oben. FR La longueur du harnais peut être réglée facilement. Raccourcissez les sangles en tirant d’une main sur l’extrémité de la sangle (19). Allongez les sangles en appuyant sur le bouton bleu (2) et en tirant les sangles vers le haut. ES La longitud del arnés se ajusta fácilmente. Acorte las correas tirando del extremo de las mismas (19). Alárguelas pulsando el botón azul (2) y tirando de las correas hacia arriba. AR BG Дължината на коланите се регулира лесно. Намалете дължината с една ръка, като дръпнете края на колана (19). Увеличете дължината, като натиснете синия бутон (2) и издърпате колана нагоре. CS Popruhy lze velmi snadno upravit na požadovanou délku. Pokud je potřebujete zkrátit, zatáhněte jednou rukou za konec pásků (19). Pokud je chcete prodloužit, stiskněte modré tlačítko (2) a povytáhněte pásky nahoru. DK Det er nemt at justere se- lens længde: Afkort remmene ved at trække med én hånd i enden af hver rem (19). Forlæng remmene ved at trykke på den blå knap (2) og trække remmene opad. EN The length of the harness is easily adjustable. Shorten the straps with a one- handed pull on the end of the strap 19. Lengthen the straps by pressing the blue button 2 and pulling the straps upwards. 2 19 ‫يمكنك‬ .‫بسهولة‬ ‫الشد‬ ‫حزام‬ ‫طول‬ ‫ضبط‬ ‫يمكن‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫بيد‬ ‫السحب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫تقليل‬ ‫عن‬ ‫األحزمة‬ ‫طول‬ ‫زيادة‬ ‫ويمكنك‬ .)19( ‫الحزام‬ ‫طرف‬ ‫األحزمة‬ ‫وسحب‬ )2( ‫األزرق‬ ‫الزر‬ ‫عىل‬ ‫الضغط‬ ‫طريق‬ .‫لألعىل‬
Side: 6
15 Drain holes Ablauföffnungen DE Die praktischen Ablauföff- nungen (21) lassen Regenwasser oder verschüttete Flüssigkeiten aus dem Kindersitz ablaufen. Dadurch können die Polsterung und der Sitz rascher trocknen und Ihr Kind genießt mehr Komfort. FR Des orifices pratiques (21) permettent d’évacuer l’eau ou les liquides renversés sur le siège enfant. Le rembourrage et le siège sécheront ainsi plus rapidement pour le confort de votre enfant. ES Los prácticos orificios de drenaje (21) eliminan el agua de lluvia o cualquier líquido que pueda derramarse en el asiento. De esta forma, el acolchado y el asiento pueden secarse con rapidez para mayor comodidad del niño. AR BG Практични отвори за оттичане (21) позволяват дъждовната вода или друга течност, разлята на детската седалка, да изтичат. Това позволява тапицерията и седалката да изсъхнат по-бързо, което осигурява комфорта на вашето дете. CS Praktické odtokové otvory (21) se starají o to, aby ze sedačky rychle odtekla dešťová voda i rozlitý čaj. Měkká vložka a sedačka díky nim rychleji uschne, což je pro pohodlí malého cestovatele velmi důležité. DK Praktiske drænhuller (21) sørger for bortledning af regnvand eller eventuelle væsker, der spildes på barnesædet. Dette sikrer, at siddepuden og sædet tørrer hurtigere, og bidrager til komforten for dit barn. EN Practical drain holes 21 remove rainwater or any fluid spilled in the child seat. This lets the padding and seat dry out faster, for your child’s comfort. 21 ‫إزالة‬ )21( ‫عىل‬ ‫العملية‬ ‫الترصيف‬ ‫فتحات‬ ‫تعمل‬ ‫ويتيح‬ .‫الطفل‬ ‫مقعد‬ ‫يف‬ ‫ينسكب‬ ‫سائل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫املطر‬ ‫ماء‬ ‫يف‬ ‫أرسع‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ ‫واملقعد‬ ‫الحشوة‬ ‫جفاف‬ ‫إمكانية‬ ‫ذلك‬ .‫للطفل‬ ‫الراحة‬ ‫توفري‬ ‫سبيل‬
Side: 7
DK Siddepuden (7), der følger med barnesædet, er vendbar og har to forskellige farver. Som tilbehør fås en ekstra siddepude, der kan anvendes som erstatning for den originale siddepude, hvis der er brug for det, eller den kan bruges til at gøre barnesædet mere personligt ved at tilføje en ny farve. EL Το μαξιλαράκι (7) που παρέχεται μαζί με το κάθισμα είναι διπλής όψης, με διαφορετικά χρώματα σε κάθε πλευρά. Διατίθεται ένα επιπλέον μαξιλαράκι σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το αρχικό ή θελήσετε να τοποθετήσετε στο κάθισμα μαξιλαράκι άλλου χρώματος. ET Jalgrattaistmega kaasas olev polster (7) on ümberpööratav – kumbki külg on eri värvi. Kui soovite originaalpolstri välja vahetada või soovite lasteistet mõne teise värvi abil isikupärasemaks muuta, saate kasutada juurdeostetavat lisapolstrit. FI Polkupyöränistuimen mukana toimitettava pehmuste (7) on käännettävä. Kääntöpuolella on toinen värivaihtoehto. Pehmuste on saatavana myös lisävarusteena, jos alkuperäinen pehmuste on vaihdettava tai haluat vaihtaa pehmusteen värin. HE HR/BIH Obloga (7) koja dolazi sa sjedalicom za bicikl ima dva lica, a svako je lice drugačije boje. Dostupna je i opcionalna dodatna obloga ako trebate zamijeniti izvornu oblogu ili ako biste htjeli prilagoditi sjedalicu za bicikl oblogom drugačije boje. HU A kerékpárüléshez kapott párnázott huzat (7) kifordítható, két oldala eltérő színű. Másik huzat is vásárolható arra az esetre, ha cserélni kell az eredetit, vagy ha egy más színű huzattal szeretné személyre szabni a kerékpárülést. IT L’imbottitura (7) inclusa con il seggiolino da bicicletta è reversibile, con colorazioni diverse per ciascun lato. È presente un’imbottitura extra opzionale per sostituire quella originale o personalizzare il seggiolino da bicicletta con un colore diverso. JA サイクルシート付属のパッド (7)はリバーシブルで、表裏が色違 いになっています。オプションで追加 のパッドも購入でき、元のパッドとの 交換が必要な場合や、別の色のパッド でサイクルシートをアレンジしたい時 に利用できます。 KO 자전거 좌석과 함께 제공되는 패딩(7)은 뒤집을 수 있으며 양면에 다른 색상이 적용되어 있습니다. 순정 패딩을 교체해야 할 경우 또는 다른 색 상의 패딩으로 자전거 좌석을 맞춤 설 정하려는 경우 선택 사양인 여분의 패 딩을 사용할 수 있습니다. LT Kartu su dviračio kėdute pateikiamo dvipusio įdėklo (7) spalvos abiejose pusėse yra skirtingos. Jei norite pakeisti originalų įdėklą arba pritaikyti dviračio kėdutę asmeniniams poreikiams, galite įsigyti papildomą kitos spalvos įdėklą. LV Velosipēda sēdekļa komplektācijā iekļautais polsterējums (7) ir abpusējs, un katra tā puse ir citā krāsā. Tāpat ir pieejams papildu polsterējums, ja ir nepieciešams aizstāt oriģinālo, vai arī, ja vēlaties personalizēt velosipēda sēdekli ar citas krāsas polsterējumu. NL De bekleding (7) van de fietsstoel is omkeerbaar, met verschillende kleuren aan elke kant. Er is optionele extra bekleding als u de originele bekleding moet vervangen, of als u de fietsstoel een persoonlijk tintje wilt geven met bekleding in een andere kleur. NO Polstringen (7) som følger med barnesetet, er vendbar og har ulik farge på hver side. Du kan kjøpe en ekstra polstring som ekstrautstyr dersom du trenger å skifte ut den opprinnelige polstringen eller ønsker å bruke en annen farge sammen med barnesetet. ‫האופניים‬ ‫למושב‬ ‫המצורף‬ )7( ‫הריפוד‬ ‫ניתן‬ .‫ד‬‫צ‬ ‫בכל‬ ‫שונה‬ ‫צבע‬ ‫עם‬ ‫צדדי‬-‫דו‬ ‫הוא‬ ‫במידה‬ ‫נוסף‬ ‫אופציונלי‬ ‫בריפוד‬ ‫להשתמש‬ ‫במידה‬ ‫או‬ ,‫המקורי‬ ‫הריפוד‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫ועליכם‬ ‫האופניים‬ ‫מושב‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מעוניינים‬ ‫ואתם‬ .‫אחר‬ ‫בצבע‬ ‫ריפוד‬ ‫באמצעות‬ ‫האישי‬ ‫לטעמכם‬ Thule RideAlong – Installation – Montage
Merke:
Thule
Produkt:
sykkelseter
Model/navn:
RideAlong
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk, Ukrainsk, Japansk, Arabisk, Hebraisk, Korean