EuroClick G2 manual
Thule EuroClick G2manual

Manual for Thule EuroClick G2 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 20 sider.

PDF 20 1.1mb
Thule EuroClick G2manual
Forige side

Vis en manual for Thule EuroClick G2 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule EuroClick G2 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule EuroClick G2. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med EuroClick G2 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule EuroClick G2

Side: 1
OUT 2.2b 2.1a 2.1b 2.3 - Kontroller, at remme og andre fastgørrelelsedele sidder stabilt og spændved behov. - Når cykelholderne er påmonteret, er bilen læng- ere end normalt. På grund af cyklerne bliver også bilens bredde- og højde øget.Vær forsigtig, når du bakker. - Beskadigede eller slidte tilbehørsdele bør ud- skiftes med det samme. - Cykelholderen skal altid være låst under trans- port - Bilens køreeengenskaber kan andres ved kørsel i sving og under bremsning, når dette produkt er monteret. - Du bør altid overholde hastighedsbegrænsning- erne samt de øvrige færdselsregler. - Hastigheden skal tilpasses et for last og om- stændigheder forsvarligt niveau. - Tandemcykler må ikke transporteres. - Thule fralægger sig ethvert ansvar for persons- kader og/eller beskadigelse af ejendele med heraf følgende omkostninger som følge af fejlag- tig montage eller brug. - Der må ikke foretages ændringer på produktet. - Hvis bilen er udstyret med automatisk åbning af bagklappen, skal dette kobles fra eller den skal- låbnes manuelt, når cykelholderen er monteret. - På køretøjer, der er førstegangs typegodkendt efter 01-10-1998, må den monterede cykelhol- der eller den transporterede last ikke skygge for bilens tredje bremselys. NO Tekniske opplysninger Tillatt maksimallast 46 kg (vær oppmerksom på ku- letrykket). Sykkelens tillatte maksimalvekt 24 kg. Instruksjoner for kontroll før og under kjø- ring - Kjøretøyets fører er som eneste ansvarlig for at RMS-systemet ikke har noen mangler og er for- svarlig festet. - Sykkelstativet skal monteres/demonteres på trygg måte og i henhold til instruksene. - Kontroller at lysene virker før avreise. - Maksimumsvekten pr. sykkel er 24 kg. Sett alltid den største/tyngste sykkelen først og nærmest bilen, og deretter den minste/let- tere sykkelen. - Syklene må ikke inneholde løse deler under transport. - Kontroller at remmer og andre fester sitter godt fast. Stram dem på nyttom nødven- dig. - Når sykkelstativene er montert, er bilen lengre enn vanlig. Syklene kan også medføre at bilens bredde og høyde øker. Vær forsiktig når du ryg- ger. - Skadde eller slitte deler skal skiftes omgående. - Sykkelholderen må alltid være låst under transport. - Når dette produktet er montert på bilen, kan bilens atferd på veien endreseg i svin- ger og ved nedbremsing. - Overhold alltid fartsgrensen og de øvrige trafik- kreglene. - Hastigheten skal tilpasses et nivå som er trygt med hensyn til omstendighetene og lasten. - Frakt av tandemsykler er ikke mulig. Thule avviser alt ansvar for personskade og/eller skade på eiendommer og herav følgende for- muesskade som forårsakes av feil montering eller feil bruk. - Produktet skal ikke endres på noen måte. - Hvis bilen er utstyrt med automatisk åp- ning av bagasjerom/baklem, må denne funksjonen deaktiveres, og bagasjerommet må åpnes manuelt når sykkelholderen er montert. - I kjøretøy med første typegodkjenning etter 01- 10-1998 skal det monterte sykkelstativet eller la- sten som fraktes ikke fjerne synligheten fra bilens tredje bremselys. SE Tekniska data Max. tillåten last 46 kg (kultryck beaktat). Max. tillåten vikt/Cykel 24 kg Anvisningar för kontroll före och under färden – Fordonsföraren är ensam ansvarig för att pro- dukten är i felfritt tillstånd och är väl fastsatt. – Cykelhållaren skall hopsättas och monteras sä- kert enligt anvisningen. – Före avfärd skall funktionen hos ljusrampens belysningsenheter kontrolleras. – Den maximala vikten per cykel är 24 kg.Placera alltid den största/tyngsta cykeln först, och se till att den är närmast bilen. Placera sedan den mindre/lättare cykeln. – Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under trans- port. – Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efterdra vid behov. – Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan öka dess bredd och höjd. Var för- siktig vid backning. – Byt omedelbart skadade eller slitna detaljer.
Merke:
Thule
Produkt:
sykkelbud
Model/navn:
EuroClick G2
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk