EasyFold 931 manual
Thule EasyFold 931manual

Manual for Thule EasyFold 931 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 56 sider.

PDF 56 1.1mb

Vis en manual for Thule EasyFold 931 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule EasyFold 931 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule EasyFold 931. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med EasyFold 931 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule EasyFold 931

Side: 1
16 5560032001 C.12 Lasten må merkes og festes sammen med de riktige lysene og advarslene hvis dette er påkrevd i henhold til lokale lover. C.13 Når det gjelder kjøretøy som er typegodkjent første gang etter 1. oktober 1998, må ikke den bakmonterte lasteholderen og/ eller lasten dekke over kjøretøyets tredje bremselys. Det tredje bremselyset må være synlig fra: • 10 grader til venstre og høyre for kjøretøyets langsgående akse • 10 grader over og 5 grader under den horisontale aksen Hvis det ikke er mulig å følge disse tallene, må du montere et ekstra bremselys. Du må ta hensyn til nasjonale lover når du bruker lasteholderen. C.14 Oppbevar monterings- og sikkerhetsinstruksjonene og (hvis aktuelt) ECE-godkjennelsen i kjøretøyet der lasteholderen er montert. D.0 Viktig informasjon for hengerfestemonterte lasteholdere D.1 Den hengerfestemonterte lasteholderen kan ikke brukes sammen med hengerfester som er produsert i ren aluminium eller GGG40 (støpejern). D.2 Kulen på hengerfestet og sylinderdelen som går 2 cm under kulen, må være produsert i stål. Hengerfestedelen som holder kulen på plass kan være produsert i aluminium. D.3 Den samlede vekten på lasteholderen og lasten må ikke overskride kapasiteten til hengerfestet. Informasjon om denne kapasiteten angis på en plate ved siden av hengerfestet eller i håndboken til kjøretøyet. D.4 Kontroller alltid at kulen på hengerfestet er fri for skitt og olje, og at den er skadefri. Noen produsenter av hengerfestekuler beskytter kulene med en kappe eller et dekke. Denne beskyttelsen må fjernes før lasteholderen brukes, siden den påvirker friksjonen og stabiliteten negativt. D.5 Før transportstart må du også kontrollere at lysene fungerer. Hvis du bruker tåkelyset på lasteholderen, må du kontrollere at kjøretøyets tåkelys ikke brukes samtidig. Kjøretøyets tåkelys slås vanligvis av automatisk når kjøretøyet oppdager at det er koblet en stikkontakt i støpselet. Du må imidlertid kontrollere at alt fungerer som det skal. D.6 Hvis lasteholderen beveger seg på hengerfestekulen, eller hvis klemfestestyrken reduseres når festehendelen brukes, må klemfestestyrken til hengerfestekulen justeres i samsvar med monteringsinstruksjonene. Ta kontakt med din lokale Thule- forhandler hvis du trenger ytterligere råd og veiledning. D.7 Hvis lasteholderen har en vippemekanisme som letter tilgangen til bagasjerommet, må du kontrollere at denne mekanismen er forsvarlig låst i transportstilling under transport. D.8 Sørg for at avstanden mellom lasteholderen/syklene og eksosrøret er tilstrekkelig stor til at du unngår varmeskader på lasteholderen og/eller syklene. Det varme eksosrøret og/eller den varme eksosen kan gjøre skade på lasteholder og/eller sykler. På noen kjøretøy kan det være nødvendig med en forlengelse til eksosrøret. Ta kontakt med din Thule-forhandler hvis du er i tvil om hvilke krav som gjelder for ditt kjøretøy. E.0 Viktig informasjon for bakdørmonterte lasteholdere E.1 Du må aldri montere lasteholderen hvis kjøretøyet har en valgfri/ ekstra spoiler bak (selv om kjøretøymodellen du bruker anbefales i Thules kjøpsveiledning nedenfor). E.2 Du må alltid kontrollere de siste anbefalingene for kjøretøyet i Thules kjøpsveiledning på www.thule.com før lasteholderen monteres. E.3 Nye eller oppdaterte anbefalinger kan være utstedt for din kjøretøymodell etter at disse instruksjonene ble publisert. Hvis du ikke finner kjøretøyet ditt i Thules kjøpsveiledning, kan det være flere grunner til dette: E.3.A.  Kjøretøyet ditt har en stor/svak spoiler eller en spoiler som er produsert i plastikk, eller E.3. B.  Kjøretøyet ditt har en bakdør som er produsert i plastikk/glass, eller som er todelt, eller E.3.C.  Bilprodusenten tillater ikke bruk av bakdørmonterte lasteholdere eller E.3. D.  Kjøretøyet er helt nytt på markedet (tilgjengelig i mindre enn seks måneder). Den siste oppdaterte informasjonen finnes på www.thule.com. E.4 Bilprodusentene markedsfører sine modeller med ulike egenskaper og tilbehør i ulike land, f.eks. kan en ekstra del i krom eller spoiler være festet til bakdøren på noen modeller i enkelte land. Bakdørmonterte lasteholdere må ikke brukes på kjøretøy som er utstyrt med denne typen tilbehør, selv om kjøretøymodellen er godkjent i Thules kjøpsveiledning. E.5 Thule er ikke ansvarlig for skader eller tap på grunn av ufullstendig eller foreldet informasjon i Thules kjøpsveiledning som følger av regionale forskjeller mellom kjøretøyegenskaper og -tilbehør. E.6 Merk at det kan være umulig å bruke en vindusvisker på bakdøren eller døren til bagasjerommet når du har en bakdørmontert lasteholder. Vindusviskeren må deaktiveres (f.eks. ved å fjerne sikringen – se kjøretøyets håndbok) eller fjernes. Hvis du har et kjøretøy med automatisk vindusviskerfunksjon på det bakre vinduet, må denne funksjonen kobles fra når den bakdørmonterte lasteholderen monteres. Ta kontakt med kjøretøyforhandleren eller et lokalt verksted hvis du trenger hjelp og assistanse. E.7 Rengjør alltid overflaten og kantene til bagasjerommet og bakdøren før du fester den bakdørmonterte lasteholderen. E.8 På grunn av risikoen for skade på kjøretøyet, er det ikke tillatt å åpne kjøretøyets bagasjerom når du har en bakmontert holder med sykler festet på bagasjerommet. Det må losses av sykkelholderen før kjøretøyet åpnes. F.0 Kjøreegenskaper og retningslinjer for kjøring F.1 Kontroller regelmessig at lasten er tilstrekkelig sikret. F.2 Føreren av kjøretøyet er ene og alene ansvarlig for at lasteholderen er i perfekt stand, og at både lasteholderen og lasten er forsvarlig festet (også når festing og montering er utført av en tredjeperson). F.3 Hver gang lasteholderen brukes må du kontrollere at den er forsvarlig festet etter en kort kjøredistanse (50 km). Deretter fortsetter du å kontrollere lasteholderen med regelmessige mellomrom. Hvis du legger merke til ukjente lyder, bevegelser i lasten og/eller lasteholderen, avvik i kjøretøyets virkemåte eller andre uvanlige eller mistenkelige forhold, må du stoppe og kontrollere at lasteholderen og lasten er forsvarlig sikret i samsvar med monteringsinstruksjonene. F.4 Kjøretøyets totallengde og/eller -høyde kan øke når du monterer en lasteholder. Selve syklene kan øke kjøretøyets totale bredde og høyde. Vær spesielt forsiktig når du rygger og/eller kjører inn i garasjer eller ferger osv. F.5 Skift ut skadete eller slitte deler på lasteholderen umiddelbart. Under transport må alle spaker, skruer og/eller muttere være festet i samsvar med monteringsinstruksjonene. F.6 Lasteholdere som er utstyrt med lås, må alltid være i låst posisjon. Nøklene må fjernes og oppbevares i kjøretøyet under transport. F.7 Vær oppmerksom på at kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper (også i svinger) kan endres, og at kjøretøyet kan være mer utsatt for sidevind når lasteholderen er montert. F.8 Noen lasteholdermodeller kan sperre for baklysene. Hvis dette er tilfelle, og lasteholderen ikke har integrerte baklys, må du sørge for å feste et eksternt lysbrett. F.9 Det kan være nødvendig med et ekstra nummerskilt. Dette må festes på korrekt plass på lasteholderen og i samsvar med lokale lover. F.10 Kjøretøyets hastighet må alltid justeres etter lasten som fraktes, og de aktuelle kjøreforholdene, som for eksempel veitypen, kvaliteten på veien, vind- og trafikkforhold og de aktuelle fartsgrensene. Hastigheten må imidlertid aldri overskride 130 km/t. Du må alltid rette deg etter aktuelle fartsgrenser og andre trafikale retningslinjer. F.11 Kjør langsomt over fartshumper, maks. hastighet 10 km/t. F.12 Vær oppmerksom på at det kan oppstå vindstøy under transport, og at den kan variere med kjøretøy og last. F.13 Av hensyn til drivstofføkonomien og miljøet og sikkerheten til andre trafikanter, må lasteholderen fjernes fra kjøretøyet når den ikke er i bruk. G.0 Vedlikehold G.1 Rengjør lasteholderen regelmessig med varmt vann og bilsjampo, og spesielt når du bruker eller har brukt lasteholderen i kyststrøk (der den utsettes for saltvann), eller når veiene saltes (årstider med snø). G.2 Bruk smøring på koblingsmekanismen (men ikke overflatene som er i kontakt med hengerfestekulen) og andre bevegelige deler når det er nødvendig. G.3 Fjern lasteholderen før du vasker kjøretøyet med en automatisk bilvask. G.4 Hvis lasteholderen fjernes fra kjøretøyet, må den lagres tørt. Alle lasteholderdelene må lagres forsvarlig. Husk å rengjøre og vedlikeholde lasteholderen i samsvar med instruksjonene. G.5 Hvis noen av lasteholderdelene går tapt eller slites ut, må de bare erstattes med ekte Thule-produserte deler. Reservedeler kan du kjøpe hos din lokale forhandler eller hos produsenten.
Side: 2
19 5560032001 D.0 Mikilvægar upplýsingar um bera sem eru festir á dráttarkúlu D.1 Beri sem er festur upp á dráttarkúlu hentar ekki fyrir dráttarkúlur sem eru alfarið framleiddar úr áli eða GGG40 (steypujárni). D.2 Dráttarkúlan og sívali hluti dráttarteinsins sem nær 2 cm niður af dráttarkúlunni verða að vera framleidd úr stáli. Hins vegar má haldari dráttarkúlunnar vera gerður úr áli. D.3 Samtals þyngd berans og hleðslunnar má aldrei fara fram yfir leyft burðarþol dráttarkúlunnar. Upplýsingar um burðarþol dráttarkúlunnar má finna á plötu við hliðina á dráttarteininum eða í upplýsingabæklingi ökutækisins. D.4 Athugaðu ávallt að dráttarkúlan sé laus við óhreinindi og olíu og óskemmd. Sumir framleiðendur dráttarkúlna þekja dráttarkúlur sínar með verndandi himnu eða húðun. Fjarlægja verður þessa himnu eða húðun áður en berinn er notaður, þar sem hún hefur neikvæð áhrif á titring og stöðugleika. D.5 Áður en lagt er af stað verður að athuga virkni ljósa. Þegar þokuljósið á beranum er notað skal tryggja að ekki sé kveikt á þokuljósinu á ökutækinu um leið. Þokuljós ökutækisins slokknar yfirleitt sjálfkrafa þegar ökutækið finnur að klóin sé tengd. Athugaðu hvort svo sé. D.6 Ef berinn hreyfist á dráttarkúlunni eða ef dregið er úr klemmukrafti við notkun á festingarhandfangi verður að stilla klemmukraft dráttarkúlunnar í samræmi við leiðbeiningar um festingu. Biddu söluaðila Thule á staðnum um ráðleggingar eða aðstoð. D.7 Ef berinn er með hallabúnað fyrir auðveldari aðgengi að farangursgeymslunni skal tryggja að búnaðurinn sé tryggilega læstur í flutningsstöðu á meðan flutningi stendur. D.8 Haldið öruggri fjarlægð á milli berans/hjólanna og útblástursrörsins til að koma í veg fyrir skemmdir af völdum hita á beranum og/eða hjólunum. Heitt útblástursrörið og/eða heitur útblástur geta valdið tjóni á hlutum berans og/eða hjólunum. Á ákveðnum gerðum ökutækja er framlengingar á útblástursrörinu krafist. Ráðfærðu þig við söluaðila Thule ef þú ert ekki viss um hvaða kröfur eiga við um ökutæki þitt. E.0 Mikilvægar upplýsingar um aftanásetta bera E.1 Festu berann aldrei upp ef ökutækið er með valkvæðan/ viðbótarafturlyftispilli (jafnvel þó að gerð ökutækis sé ráðlögð í kaupandahandbók Thule, sjá að neðan). E.2 Áður en berinn er festur upp skal ávallt athuga nýjustu ráðleggingar fyrir ökutækið í kaupandahandbók Thule á www. thule.com. E.3 Nýjar eða uppfærðar ráðleggingar kunna að hafa verið gefnar út fyrir ökutækið eftir að þessar leiðbeiningar voru gefnar út. Ef ökutækið er ekki skráð í kaupandahandbók Thule kunna að vera nokkrar ástæður fyrir því: E.3. A. Ökutækið er með plast-/veikan/stóran lyftispilli eða E.3. B. Ökutækið er með plast-/gler- eða skiptar afturdyr eða E.3. C. Bílaframleiðendurnir leyfa ekki notkun á aftanásettum berum eða E.3. D.  Ökutækið er afar nýtt á markaðnum (fáanlegt í innan við sex mánuði). Nýjustu upplýsingarnar má alltaf finna á www.thule.com. E.4 Bílaframleiðendur markaðssetja ökutækjagerðir sínar með ólíkum eiginleikum í ólíkum löndum umhverfis heiminn, t.d. gæti krómhluta eða -lyftispilli verið bætt við á afturdyrnar. Ekki má festa upp aftanásetta bera á ökutæki búin slíkum aukabúnaði, jafnvel þó að gerð ökutækis sé samþykkt í kaupandahandbók Thule. E.5 Thule ber enga ábyrgð á neinu tjóni eða tapi sem hlýst vegna ófullgerðra eða úreltra upplýsinga sem eru gefnar upp í kaupandahandbók Thule og eru vegna svæðisbundnum mun á eiginleikum ökutækja. E.6 Hafðu í huga að hugsanlega verður ekki hægt að nota afturhleraþurrkuna þegar aftanáfestur beri er settur upp. Afvirkja verður þurrkuvirknina (t.d. með því að fjarlægja öryggið - athugaðu upplýsinabækling ökutækisins) eða fjarlægja þurrkuna. Á ökutækjum með sjálfvirka virkni á afturrúðuþurrkum verður að aftengja þessa aðgerð fyllilega þegar aftanásettur beri er festur upp. Biddu bílasöluna þína eða verkstæðið um aðstoð. E.7 Hreinsaðu alltaf yfirborðið og brúnir afturhlerand og afturdyranna áður en aftanásettur beri er festur upp. E.8 Vegna hættunnar á tjóni á ökutækjum er ekki leyft að opna farangursgeymsluna þegar aftanásettur beri með hjól er uppsettur á farangursgeymsluna. Taka verður hjólaberann niður áður en farangursgeymslan er opnuð. F.0 Aksturseiginleikar og -reglur F.1 Athugaðu festingar á hlassi reglulega. F.2 Ökumaður ökutækisins ber einn ábyrgð á því að tryggja að berinn sé í fullkomnu ásigkomulagi og að berinn og hleðslan séu almenntilega fest (jafnvel þegar þriðji aðili festir þau). F.3 Í hvert skipti sem berinn er notaður skal athuga að hann sé tryggilega festur þegar ekin hefur verið stutt vegalengd (50 km) og síðan með reglulegu millibili. Ef þú tekur eftir óvenjulegum hljóðum, hreyfingu á hleðslunni og/eða beranum, aðra hegðun ökutækisins eða aðrar óvenjulegar aðstæður, skaltu stöðva og athuga að berinn og hleðslan séu tryggilega fest og í samræmi við leiðbeiningar um festingu. F.4 Heildarlengd og/eða -hæð ökutækisins kunna að aukast þegar beri er settur upp. Hjólin sjálf kunna að auka heildarbreidd og -hæð ökutækisins. Farðu sérstaklega varlega við að bakka og/eða akstur inn í bílskúra eða um borð í ferjur, o.s.frv. F.5 Skiptu strax um alla skemmda eða slitna hluta berans. Á meðan flutningi stendur verða allar stangir, boltar og/eða rær að vera hertar í samræmi við leiðbeiningar um festingu. F.6 Berar sem eru útbúnir með lás verða ávallt að vera í læstri stöðu. Lyklarnir skulu fjarlægðir og geymdir inni í ökutækinu á meðan flutningi stendur. F.7 Hafðu í huga að aksturs- og hemlunarhegðun ökutækisins (þar með talið í beygum) kann að breytast og að ökutækið getur orðið varnarlaust gagnvart hliðarvindum þegar beri hefur verið festur upp. F.8 Það fer eftir gerð berans, en hann kann að hylja afturljós bílsins. Ef það er tilfellið og ef berinn er ekki þegar með innbyggð afturljós verður að setja upp ytri ljós. F.9 Aukalegrar númeraplötu kann að vera þörf. Hana skal festa við viðeigandi hluta berans í samræmi við staðbundin lög. F.10 Hraði ökutækisins skal ávallt taka mið af því hlassi sem verið er að flytja og núverandi akstursaðstæðum, eins og gerð og gæðum vega, vindhraða, umferðarþunga og gildandi hraðatakmörkunum, en má ekki undir neinum kringumstæðum fara yfir 130 km/ klst. Ávallt skal farið eftir gildandi hraðatakmörkunum og öðrum umferðarreglum. F.11 Akið hægt yfir hraðahindranir, hámarkshraði er 10 km/klst. F.12 Hafðu í huga að hávaði vegna vinds getur myndast á meðan flutningi stendur og kann að vera mismikill efitr ökutækjum og hleðslu. F.13 Vegna eldsneytissparnaðar og umhverfisáhrifa, sem og öryggis annarra ökumanna, verður að fjarlægja berann af ökutækinu þegar ekki er verið að nota hann. G.0 Viðhald G.1 Hreinsaðu berann reglulega með heitu vatni eða bílasápu, sérstaklega við notkun eða eftir notkun á strandsvæðum (afleiðingar af sjávarvatni) eða á tímabilum þegar salt er notað á götur (að vetri til). G.2 Smyrðu tengibúnaðinn (en ekki yfirborðið sem er í snertingu við yfirborð dráttarkúlunna) og aðra hreyfanlega hluta berans þegar þess þarf. G.3 Fjarlægið berann áður en sjálfvirk bílaþvottastöð er notuð. G.4 Þegar berinn er fjarlægður af ökutækinu verður að geyma hann á þurru geymslusvæði. Geyma verður alla hluta berans á öruggum stað. Mundu að hreinsa og viðhalda beranum í samræmi við leiðbeiningar. G.5 Ef þú glatar hlutum af beranum eða ef hlutar berans slitna skal eingöngu nota ósvikna Thule-varahluti til að skipta um. Kaupa má varahluti frá söluaðila eða framleiðanda. G.6 Til að tryggja að þú fáir varahlutina fljótt og til að forðast tímafrekar fyrirspurnir skaltu gefa upp upplýsingar um viðkomandi vöru og raðnúmer við pöntun eða fyrirspurn. G.7 Til að tryggja að þú getir skipt um alla týnda eða bilaða lykla eins fljótt og hægt er skaltu skrifa niður númer á lásnum og lyklinum, sem er að finna á lyklinum. ET A.0 Üldist A.1 Thule ei vastuta mingisuguste inimestele tekitatud vigastuste, vallas- või kinnisvarale tekitatud kahju, saamata jäänud tulu või mõne muu kahju või rikkumise eest, mille on põhjustanud jalgrattahoidiku vale paigaldamine, sealhulgas (kuid mitte ainult) paigaldamine või kasutamine, mis ei vasta Thule või Thule edasimüüja poolt kirjalikult või suuliselt esitatud kinnitus-, paigaldus- ja muudele juhistele. A.2 Jalgrattahoidikuid ja selle osi ei tohi mingil viisil muuta.
Merke:
Thule
Produkt:
sykkelbud
Model/navn:
EasyFold 931
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk, Indonesisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian, Latvisk, Estisk, Hebraisk, Korean