Coaster manual
Thule Coastermanual

Manual for Thule Coaster på Norsk. Denne PDF-håndboken har 22 sider.

PDF 22 1.1mb

Vis en manual for Thule Coaster under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Coaster men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Coaster. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Coaster Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Coaster

Side: 1
Thule Coaster Instruksjoner A 51100985
Side: 2
2 51100985 - A 1 INNLEDNING 1.1 Hvem håndboken er beregnet på 04 1.2 Hvordan vognen skal brukes 04 1.3 Spesifikasjoner 04 2 BESKRIVELSE AV DELENE 2.1 Deler som følger med 05 3 SIKKERHET 3.1 Symboler og instruksjoner 06 3.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner 06 4 KOMME I GANG 4.1 Deler som følger med 08 4.2 Slå opp vognen 09 4.3 Slå sammen vognen 09 4.4 Montere hjulene 10 4.5 Fjerne hjulene 10 4.6 Montere hjulavviserne 10 4.7 Montere styret 11 4.8 Sykling 4.8.1 Montere sikkerhetsflagget 11 4.8.2 Montere ezHitchTM med en hurtigutløser 12 4.8.3 Montere ezHitchTM på en fast aksel 13 4.8.4 Montere koblearmen 13 4.8.5 Feste vognen til sykkelen din 14 4.8.6 Koble vognen fra sykkelen din 15 4.9 Trille 4.9.1 Justere koblearmen for trilling 15 4.9.2 Montere trillehjulet 16 4.9.3 Oppbevaring av trillehjulet når du sykler 16 5 BRUK OG FUNKSJONER 5.1 Bruke parkeringsbremsen 17 5.2 Justere den polstrede skulderselen 18 5.3 Bruke to-i-ett-trekket 19 5.4 Bruke solskyggen 20 5.5 Oppbevaring 20 6 YTTERLIGERE INFORMASJON 6.1 Tilbehør 21 6.2 Service og vedlikehold 21 6.3 Oppbevaring 22 6.4 Slitasje 22 INNHOLD
Side: 3
51100985 - A 3 1 INNLEDNING Takk for at du valgte en Thule Coaster. Med den nye vognen får du kvalitet, sikkerhetsfunksjoner og komfort. MERK: Thule Child Transport Systems Ltd. forbeholder seg alle rettigheter til denne brukerhåndboken. Ingen tekst, detaljer eller illustrasjoner fra denne håndboken må reproduseres, distribueres eller gjøres tilgjengelig for uautorisert bruk for kommersielle formål eller gjøres tilgjengelig for andre. Håndboken for bruk av denne vognen kan lastes ned fra www.thule.com. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre denne håndboken så feilfri som mulig. Skulle du allikevel oppdage en feil, setter vi pris på om du gjør oss oppmerksom på det. Thule Child Transport Systems Ltd. 105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada www.thule.com info@thule.com
Side: 4
4 51100985 - A 1.1 HVEM HÅNDBOKEN ER BEREGNET PÅ Hvem er denne håndboken beregnet på? Denne håndboken er beregnet på alle som kjøper og skal bruke Thule-barnevognen, og som er ansvarlig for å holde den i god stand, sørge for nødvendig vedlikehold og eventuelle reparasjoner. 1.2 HVORDAN VOGNEN SKAL BRUKES Bruk vognen til det den er ment for Vognen skal brukes innenfor spesifikasjonene som er angitt for frakting av barn i dagslys, på gang-/ sykkelstier, offentlige veier uten for mye trafikk og jevne stier. De spesielle oppbevaringsområdene kan også brukes til å frakte bagasje, så lenge dette ikke går ut over sikkerheten til barna i vognen. Hvis du bruker Thule-barnevognen under dårlige siktforhold, i skumringen eller når det er mørkt, anbefaler vi på det sterkeste å utstyre den med et godkjent lyktesett. Som en del av den anbefalte bruken må du også følge denne brukerhåndboken og foreta det nødvendige vedlikeholdet. Ikke-anbefalt bruk Bruk utover det som er nevnt over, anbefales ikke. Ikke-anbefalt bruk innebærer hovedsakelig frakting av mennesker sammen med dyr, bruk av denne vognen i tøft terreng, bruk til kommersielle formål, overlasting, svært stor hastighet og feil reparasjon av defekter eller modifikasjoner. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes ikke-anbefalt bruk – dette skjer på brukerens risiko. 1.3 SPESIFIKASJONER Coaster Maks. passasjervekt 22 kg Maks. bæreevne inkludert passasjer(er) 45 kg og bagasje, til sammen 45 kg Antall barn 1 eller 2 Mål uten håndtak (lengde x bredde x høyde) 91x 77 x 67 cm 35 x 30 x 26 tommer Mål sammenslått (lengde x bredde x høyde) 94 x 77 x 28 cm 37 x 30 x 11 tommer Vekten til Thule-barnevognen uten konverteringssett 11 kg Maks. passasjerhøyde 111 cm Hode/hjelm må ikke stikke ut av vognrammen ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Side: 5
51100985 - A 5 2 BESKRIVELSE AV DELENE D E C B DELER SOM FØLGER MED A. Thule Coaster-ramme B. Sykkelhengersett C. Trillesett D. Styre E. To 20-tommers hjul A
Side: 6
6 51100985 - A 3 SIKKERHET For å få full nytte av Thule-barnevognen er det svært viktig at den brukes på en trygg måte. Det er derfor ekstremt viktig at du gjør deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken og følger dem hver gang du bruker Thule-barnevognen. 3.1 SYMBOLER OG INSTRUKSJONER I denne brukerhåndboken brukes det advarsler og merknader for å fremheve sikkerhetsinformasjon og informasjon om optimal bruk. 3.2 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER • Viktig – ta vare på disse instruksjonene, du kan få behov for dem senere. • Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. • La aldri et barn være uten tilsyn i Thule-barnevognen. • Bruk parkeringsbremsen hver gang du parkerer Thule- barnevognen. • Du må ikke frakte ekstra barn eller vesker i Thule- barnevognen. • Denne Thule-barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. • Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene. • Hvis det bare sitter ett barn i Thule-barnevognen, bør barnet plasseres på høyre side. MERK Merknadene inneholder tilleggsinformasjon som bidrar til å gjøre bruken av produktet enklere. ADVARSEL Advarslene inneholder viktige instruksjoner for å sikre trygg bruk av Thule-barnevognen. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til en ulykke og eventuelt alvorlig skade eller dødsfall for deg og/eller passasjeren(e).
Side: 7
51100985 - A 7 • Brukeren av Thule-barnevognen må kjenne til hvilke farer et barn kan bli utsatt for. Det er f.eks. fare for nedkjøling hvis barnet ligger lenge stille i perioder med lav temperatur eller overoppheting i lange perioder med høy temperatur uten egnet ventilasjon eller hydrering. • Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme i kontakt med bevegelige deler. • Når Thule-barnevognen slås opp eller sammen, må du passe på å ikke få fingrene i klem. Sørg for at barnet/barnene ikke kommer i kontakt med bevegelige deler som kan skade dem. • Ikke monter et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule Child Transport Systems Ltd. i denne Thule-barnevognen. • Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av Thule Child Transport Systems Ltd. • Ikke bruk løsemidler til rengjøring av Thule- barnevognen, bruk kun vann og mild såpe. • Ikke gjør noen endringer på Thule-barnevognen. • Ikke bruk Thule-barnevognen rundt eller i nærheten av åpen ild eller flammer. • En refleks som oppfyller kravene i CPSC-standarden (Consumer Product Safety Commission) må være synlig plassert i den bakre enden av Thule- barnevognen når den brukes i forbindelse med sykling. • Bruk alltid sikkerhetsflagg. • Ikke bruk en Thule-barnevogn uten å ha lest og forstått denne håndboken • Vær spesielt aktsom når du bruker den som sykkeltilhenger. Ikke kjør fortere enn 25 km/t og brems ned til under 10 km/t i skarpe svinger og på vanskelig underlag. • Når du skal svinge til høyre, må vinkelen mellom sykkelen og Thule-barnevognen ikke overstige 45°. • Når du skal svinge til venstre, må vinkelen ikke overstige 90°. • Passasjerer må alltid bruke setebelter og seler og ha på seg en godkjent hjelm. • Følg instruksjonene som fulgte med Thule- barnevognen for riktig plassering av barnet. • Barnet må være gammelt nok til å kunne ha på seg en hjelm og å sitte oppreist uten tilsyn under kjøring. Rådfør deg med en barnelege hvis barnet er under ett år. • Hodet til barnet, inkludert hjelm, må ikke stikke ut over den øvre rammen. • Husk å sjekke brukerhåndboken for sykkelen og/eller kontakte en autorisert forhandler for å finne ut mer om begrensninger eller betingelser for å slepe en Thule- barnevogn med sykkelen. • La aldri et barn være uten tilsyn i Thule-barnevognen. • Thule-barnevognen må bare parkeres på et jevnt underlag og sikres med parkeringsbremsen. • Få sykkelen din kontrollert av en faglært sykkelreparatør før du kobler den til dette tilhengersettet. •  Maksimal kapasitet for denne Thule-barnevognen er 45 kg inkludert barn og last. • Syklisten må være erfaren og godt trent. • Du må aldri sykle om natten uten egnet lys. Følg alle lokale bestemmelser om lys. • Før hver sykkeltur, må du kontrollere at Thule- barnevognen ikke forstyrrer sykkelens bremse-, tråkke- eller styrefunksjon. • Når Thule-barnevognen brukes som sykkeltilhenger, bør du lukke igjen regntrekket for å sikre at det ikke kommer noe inn i vognen. • Når Thule-barnevognen brukes som sykkeltilhenger, må trillehjulet aldri være senket (hjul ned). Den må bare trekkes mens hjulet er oppe. • For å forhindre at Thule-barnevognen tipper bakover, må lasteflaten bak ikke overbelastes. Utfør følgende kontroll mens vognen står på et jevnt underlag: • Tipp Thule-barnevognen ca. 15 cm bakover. Thule- barnevognen skal gå tilbake til den opprinnelige stillingen og ikke tippe bakover. Det er tillatt med til sammen maksimalt 4 kg last i det bakre lasteområdet. ADVARSEL Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating. ADVARSEL Ikke la barnet leke med dette produktet.
Side: 8
51100985 - A 9 4.2 SLÅ OPP VOGNEN A. Plasser den ene hånden på den øvre rammen og den andre på den nedre, og skyv de to delene fra hverandre (se bilde 1). B. Plasser den ene hånden på den øvre rammen og den andre på den bakre, og skyv den bakre rammen bakover til autolåsskivene låses (se bilde 2). C. Kontroller at vognrammen er låst ved å gi den bakre rammen et dytt innover. 4.3 SLÅ SAMMEN VOGNEN A. Trekk eller løsne autolåsskivene med begge hendene på begge sider av den bakre rammen. Når låsene er åpnet, skyver du den bakre rammen bestemt ned og innover (se bilde 3). B. Plasser den ene hånden på den øvre rammen og den andre på vognakselen, og skyv de to delene sammen. ADVARSEL Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. ADVARSEL Når Thule-barnevognen slås opp eller sammen, må du passe på å ikke få fingrene i klem. For å unngå skade må barnet ikke være i nærheten når du slår den opp eller sammen. 2 1 3
Side: 9
10 51100985 - A 4.4 MONTERE HJULENE ADVARSEL Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på plass i vognakselen. A. Løsne parkeringsbremsen. B. Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet. C. Sett hjulakselen inn i et akslingsfeste (se bilde 1). D. Slipp hjulutløserknappen. E. Trykk hjulet helt inn i akslingsfestet. F. Kontroller at hjulet er godt festet til vognen ved å trekke bestemt i det. G. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre hjulet. H. Kontroller lufttrykket i dekkene ved hjelp av en dekktrykkmåler. Det minste anbefalte dekktrykket er 30 psi (2,1 bar), det høyeste er 35 psi (2,5 bar). I. Hvis trykket er for lavt i ett av eller begge dekkene, pumper du dem opp med en sykkelpumpe. 4.5 FJERNE HJULENE A. Løsne parkeringsbremsen. B. Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet (se bilde 2). C. Trekk hjulet ut av vognakselen. D. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre hjulet. 4.6 MONTERE HJULAVVISERNE A. Monter hjulavviseren på den nedre rammen foran hjulene der det er et hull i stoffet (se bilde 3) B. Juster hullet på hjulavviseren til hullet på rammen. C. Sett inn bolten fra toppen gjennom de justerte hullene. D. Stram mutteren skikkelig med en 10 mm fastnøkkel og en Phillips-skrutrekker (bit nr. 3) (se bilde 4) E. Gjør det samme på den andre siden. 1 2 4 3
Side: 10
51100985 - A 11 4.7 MONTERE STYRET A. Plasser håndtaket bak vognen med håndtakene pekende bakover. B. Bruk begge hender og trykk og hold nede fjærtappene i begge endene av håndtaket (se bilde 1). C. Skyv begge endene av håndtaket inn i den øvre rammen på vognen. Fjærtappene skal gå inn i den øvre rammen (se bilde 2). D. Skyv håndtaket inn i den øvre rammen inntil fjærtappene går i inngrep. E. Kontroller at håndtaket er godt festet til vognen ved å trekke bestemt i det, det skal ikke kunne trekkes ut. F. Hvis du vil ta av håndtaket, trykker du begge fjærtappene gjennom den øvre rammen og trekker det ut. G. Gjenta denne prosessen for å fjerne håndbremsen fra håndtaket. ADVARSEL Hvis du henger noe på håndtaket, går det ut over stabiliteten til Thule- barnevognen. MERK Det justerbare HeightRight™-håndtaket har to stillinger: Høy og lav. Ta av håndtaket og snu det for å veksle mellom disse to stillingene. 4.8 SYKLING 4.8.1  MONTERE SIKKERHETSFLAGGET A. Sett flaggstangen inn i metall- eller plastikkhylsen på sikkerhetsflagget. B. Tre flaggstangen gjennom mansjetten på den venstre siden (se bilde 3) 2 1 3
Side: 11
12 51100985 - A 4.8.2  MONTERE EZHITCHTM MED EN HURTIGUTLØSER A. Kontroller at hurtigutløserspindelen passer til sykkelen din. B. Skru hurtigutløserknappen helt ut og fjern den fra hurtigutløserspindelen. C. Fjern én av fjærene fra hurtigutløserspindelen. D. Tre hurtigutløserspindelen gjennom ezHitch™ (se bilde 1) E. Sett inn hurtigutløserspindelen i akselen på sykkelen fra venstre side pekende til høyre. F. Sett fjæren på plass på hurtigutløserspindelen igjen slik at den smale enden peker innover mot sykkelen. G. Lukk hurtigutløserspaken. H. Monter hurtigutløserknappen og stram den til med fingrene. I. Åpne hurtigutløserspaken (se bilde 2) J. Stram hurtigutløserknappen en hel omdreining til. K. Lukk hurtigutløserspaken (se bilde 3) L. Kontroller at sykkelhjulet er skikkelig festet til sykkelen ved å trekke bestemt i det. ADVARSEL Hurtigutløserknappen må strammes skikkelig på hurtigutløserspindelen slik at minst to skruegjenger er synlige utenfor enden av hurtigutløserknappen for være sikker på at bakhjulet på sykkelen ikke løsner. Kontroller regelmessig at hurtigutløseren er riktig festet. En feil strammet hurtigutløser kan føre at bakhjulet løsner utilsiktet. 2 1 3
Side: 12
51100985 - A 13 4.8.4  MONTERE KOBLEARMEN A. Kontroller om det er tegn til skade eller slitasje på koblearmen som kan gå ut over sikkerheten. B. Plasser koblearmen foran på Thule-barnevognen slik at koblingskulen peker forover og til høyre. C. Før koblearmen inn i vingen på det venstre hjørnet av vognen (se bilde 1) D. Tre sikkerhetspinnen gjennom den bakre delen av vingen og gjennom koblearmen og lukk D-klipset (se bilde 2) E. Kontroller at koblearmen er skikkelig festet til Thule-barnevognen ved å trekke bestemt i den. F. Hvis du vil fjerne koblearmen, trekker du ut sikkerhetspinnen og trekker armen ut. 1 4.8.3  MONTERE EZHITCHTM PÅ EN FAST AKSEL A. Kontroller at ezHitch™ er kompatibel med sykkelen din. B. Fjern mutter og skive(r) fra den venstre enden av akselen, enden som er motsatt i forhold til tannhjulene. C. Plasser ezHitch™ på den venstre siden av akselen. D. Skru på mutter og skive(r) på akselen igjen. E. Stram til mutteren til sykkelprodusentens anbefalte moment. ADVARSEL Mutteren på bakakselen må strammes med minst 5 hele omdreininger for å sikre tilstrekkelig klemmekraft. Du kan kvitte deg med den originale skiven på enkelte aksler for å få plass til ezHitchTM . Spør sykkelforhandleren for sikkerhets skyld. Avhengig av navtype, må den eksisterende momentstøtteskiven for navet bli værende på rammen. Følg monteringsanvisningene for navet og produsentens momentspesifikasjoner når du trekker til akselmutteren. MERK Hvis sykkelen har et internt nav, finner du instruksjoner i håndbøkene som leveres med Thules tilkoblingsadapter for interne nav. ADVARSEL Sikkerhetspinnen må alltid brukes. Hvis koblearmen ikke er skikkelig sikret, kan den løsne på turen. Forviss deg om at koblearmen er riktig festet og sikret til Thule-barnevognen. En eventuell feil tilkobling kan føre til at Thule-barnevognen løsner fra sykkelen. 2
Side: 13
14 51100985 - A 4.8.5  FESTE VOGNEN TIL SYKKELEN A. Plasser vognen på den venstre siden av den oppreiste sykkelen slik at koblingskulen peker mot ezHitch™ (se bilde 1) B. Stikk koblingskulen inn i framenden av ezHitch™ og skyv den bakover til den stopper (se bilde 2) C. Tre sikkerhetspinnen inn i ezHitch™ fra toppen og ned. D. Trekk gummihetten ned over enden av sikkerhetspinnen som stikker ut for å sikre den på ezHitch™ (se bilde 3) E. Vikle den ekstra sikkerhetsstroppen rundt sykkelrammen og fest klipset på D-ringen (se bilde 4) ADVARSEL Husk alltid å feste den ekstra sikkerhetsstroppen til koblingen slik det er beskrevet ovenfor. Den fungerer som en ekstra beskyttelse mot at vognen skal løsne ved bruk. Ikke bruk sykkelhengeren hvis du av en eller annen grunn ikke får festet den ekstra sikkerhetsstroppen til koblingen rundt sykkelrammen. Hvis du unnlater å montere den ekstra sikkerhetsstroppen til koblingen, risikerer du at Thule-barnevognen løsner fra sykkelen. ADVARSEL Belastningen på koblearmen må ikke være mindre enn 0,1 kg og ikke mer enn 8 kg. Dette kontrolleres ved å måle den vertikale belastningen som utøves på enden av koblearmen mens Thule-barnevognen er lastet med passasjerer og last. 1 2 3 4
Side: 14
51100985 - A 15 4.9.1  JUSTERE KOBLEARMEN FOR TRILLING A. Skyv koblearmen innover inntil det fremre hullet på armen dekker hullet i vingen. (se bilde 2) B. Tre sikkerhetspinnen gjennom den bakre delen av vingen og gjennom koblearmen og lukk D-klipset. (se bilde 3) C. Kontroller at koblearmen er skikkelig festet til Thule- barnevognen ved å trekke bestemt i den. 4.8.6  KOBLE VOGNEN FRA SYKKELEN A. Løsne den ekstra sikkerhetsstroppen fra sykkelrammen (se bilde 1) B. Trekk gummihetten av enden på sikkerhetspinnen. C. Trekk sikkerhetspinnen opp og ut av ezHitch™. D. Trekk sikkerhetskulen forover og ut av ezHitch™. 4.9 TRILLE 1 2 3
Side: 15
16 51100985 - A 4.9.3  OPPBEVARING AV TRILLEHJULET NÅR DU SYKLER A. Demonter trillehjulet ved å åpne D-klipset, trekke ut pinnen og fjerne hjulet. B. Montere trillehjulet på koblearmen ovenfra (se bilde 3) C. Før pinnen gjennom trillehjulfestet og lukk D-klipset (se bilde 4) 4.9.2  MONTERE TRILLEHJULET A. Montere trillehjulet på koblearmen nedenfra (se bilde 1) B. Før pinnen gjennom trillehjulfestet og lukk D-klipset (se bilde 2) 1 3 2 4 ADVARSEL Husk alltid å kontrollere at trillehjulet er riktig og fullstendig i inngrep og låst. Kontroller dette ved å bevege trillehjulet opp og ned i vertikalretningen.
Side: 16
51100985 - A 17 5 BRUK OG FUNKSJONER 5.1 BRUKE PARKERINGSBREMSEN A. Ta tak i det røde håndtaket på bremsespaken og trekk det nedover (se bilde 1). B. Når parkeringsbremsen er aktivert, må du alltid kontrollere at den fungerer – vognen skal ikke kunne rulle frem- eller bakover. C. Ta tak i det røde håndtaket på bremsespaken og skyv det oppover for å løsne parkeringsbremsen (se bilde 2). 1 2 ADVARSEL La aldri et barn være uten tilsyn i Thule-barnevognen. Parkeringsbremsen bør alltid være aktivert når et barn settes inn i eller tas ut av vognen.
Side: 17
18 51100985 - A 5.2 JUSTERE DEN POLSTREDE SKULDERSELEN A. Aktiver parkeringsbremsen. B. Åpne to-i-ett-trekket. C. Løsne alle beltejusteringene. D. Åpne skrittstroppspennen på skulderselen ved å trykke på den røde utløserknappen. E. Sett barnet/barna i vognen. F. Skyv høydejusteringen for skulderbeltet på de vertikale stroppene i seteryggen til samme høyde som barnets/barnas skuldre (se bilde 1). G. Løft opp skrittstroppen, koble sammen spennene på de to skulderstroppene og sett dem deretter inn i spennen på skrittstroppen (se bilde 2). H. Juster selesystemet ved hjelp av skulderlengdejusteringene til skrittstroppspennen er plassert over den nedre delen av barnets bryst (se bilde 3). I. Stram de to skulderstroppene godt til ved å dra de løse endene av skulderstroppene ned. Kontroller at selesystemet ved barnets midje og skuldre ikke er løst. Kontroller at skulderputene er plassert på barnets skuldre og ved siden av barnets hals. ADVARSEL Dette setet er ikke egnet for barn under 6 måneder. For barn under 6 måneder må du bruke godkjent babytilbehør fra Thule. 1 3 MERK Hvis det bare skal være ett barn i vognen, må det alltid plasseres på høyre side. 2
Side: 18
51100985 - A 19 5.3 BRUKE TO-I-ETT-TREKKET A. Rull opp plastvinduet for å få bedre luftgjennomstrømning inne i vognen. Bruk stroppene øverst på trekket for å holde vinduet åpent (se bilde 1). B. Rull ned plastvinduet for å beskytte vognen mot vær og vind. Bruk borrelåsen nederst på trekket for å holde vinduet lukket. C. Når du skal åpne trekket, løsner du borrelåsen i det fremre hjørnet på trekket. D. For å lukke trekket trekker du ned den fremre delen og fester hvert hjørne med borrelåsen (se bilde 2). ADVARSEL Brukeren av Thule-barnevognen må kjenne til hvilke farer et barn kan bli utsatt for. Det er f.eks. fare for nedkjøling hvis barnet ligger lenge stille i perioder med lav temperatur eller overoppheting i lange perioder med høy temperatur uten egnet ventilasjon eller hydrering. ADVARSEL Når Thule-barnevognen brukes som sykkeltilhenger, bør regntrekket være lukket for å sikre at det ikke kommer noe inn i vognen. 1 2
Side: 19
20 51100985 - A 5.4 BRUKE SOLSKYGGEN A. For å lukke den bakre delen av Thule-barnevognen ruller du ned den bakre klaffen på baksiden av vognen. Fest den med borrelåsen nederst på klaffen. B. For å få skygge der barnet sitter, ruller du ned den bakre klaffen på forsiden av vognen. Fest solskyggen med borrelåsen nederst (se bilde 1). C. Hvis du vil åpne for- og baksiden av Thule- barnevognen helt, ruller du opp den bakre klaffen. Fest den med stroppene øverst på den bakre klaffen. ADVARSEL Du må ikke frakte ekstra barn eller vesker i Thule-barnevognen. 5.5 OPPBEVARING Vognen er utstyrt med følgende oppbevaringsrom: A. Ett stort rom bak (se bilde 2) B. Én liten nettinglomme på innsiden av vognen foran (se bilde 3) 1 2 3
Side: 20
51100985 - A 21 6 YTTERLIGERE INFORMASJON 6.1 TILBEHØR Det finnes masse tilbehør som er kompatibelt med Thule- barnevognen. • Thule babyslynge • Thule babystøtte • Thule varmepose • Thule koblingsfeste: ezHitchTM • Thule tilkoblingsadapter for interne nav • Thule 12 mm akseladapter • Thule flaskeholder • Thule koppholder • Thule lagringstrekk • Thule regntrekk Kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet vårt: www.thule.com for mer informasjon. 6.2 SERVICE OG VEDLIKEHOLD Kontroller regelmessig Thule-barnevognen og tilbehøret med hensyn til skader og tegn til slitasje. Metalldeler Se etter sprekker eller bulker. Thule-barnevognen må ikke brukes hvis noen av metalldelene er sprukket eller skadet. Fester Kontroller Thule-barnevognen jevnlig for å se om noen av festene er bøyd, ødelagte, mangler eller er løse. Stram til eventuelle løse fester og skift ut skadede eller manglende fester. Stoff Undersøk stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade. Hvis det er hull i stoffet, kan barnets hånd komme i kontakt med hjulene eller bakken. Hjul Rengjør hjulakslene og bruk smørefett eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og få utført service på dem minst én gang i året. Det anbefales på det sterkeste at du tar med deg Thule- barnevognen til en autorisert tjenesteleverandør én gang i året for å holde den i best mulig stand. Rengjør Thule-barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller løsemidler. ADVARSEL Riktig service og vedlikehold av Thule- barnevognen påvirker vognens ytelse og sikkerhet.
Side: 21
22 51100985 - A 6.3 OPPBEVARING Thule-barnevognen og tilbehøret må oppbevares tørt og ikke i direkte sollys. Hvis det er mulig, bør Thule- barnevognen henges opp over bakken. Før Thule- barnevognen settes til oppbevaring, må den være tørr for å hindre vekst av mugg eller bakterier. Hjulene må ikke oppbevares i kontakt med vinduene. Thule-barnevognen må ikke oppbevares koblet til en sykkel i lengre perioder om gangen. 6.4 SLITASJE Denne Thule-barnevognen er svært slitesterk og kan brukes til å frakte barn i lange perioder av gangen. En rekke faktorer gjør imidlertid at den utsettes for slitasje over tid. Bruk og kjørelengde Jo oftere Thule-barnevognen brukes og jo lengre den går, desto mer slitt blir den. Service og vedlikehold En viktig faktor for å sikre at Thule-barnevognen er i god stand, er å holde den ren og godt vedlikeholdt. Oppbevaring Riktig oppbevaring av Thule-barnevognen vil gi mindre slitasje, spesielt på stoffet. Bruksmåte Brå svinger, rask akselerasjon og bremsing bidrar til økt slitasje på ulike deler, spesielt bremser og dekk. Vær Ulike værforhold påvirker de enkelte delene på forskjellige måter. Direkte sollys fører til tidlig slitasje på stoffet, vinduene og gummihjulene. Salt i luften eller på veien påvirker felgringene og stoffgulvet. Skitt og søle kan også komme inn i bevegelige deler og bidra til slitasje. Ekstrem bruk av vognen kan føre til tidlig slitasje. Måten Thule-barnevognen brukes og vedlikeholdes på, påvirker i stor grad hvor raskt den blir slitt. Thule Child Transport Systems Ltd. 105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada www.thule.com info@thule.com
Merke:
Thule
Produkt:
sykkel trailer
Model/navn:
Coaster
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Norsk