Chariot Cross 2 manual
Thule Chariot Cross 2manual

Manual for Thule Chariot Cross 2 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 88 sider.

PDF 88 1.1mb

Vis en manual for Thule Chariot Cross 2 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Chariot Cross 2 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Chariot Cross 2. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Chariot Cross 2 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Chariot Cross 2

Side: 1
51100481 - B 2 EN IMPORTANT - KEEP THESE INTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. DE WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen. FR IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant. NL BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST. De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. IT IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si osservano queste istruzioni. ES IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN UN FUTURO. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del niño. PT IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não seguir estas instruções. SV VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet. DK VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG REFERENCE. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. NO VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN FÅ BRUK FOR DEM SENERE. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. FI TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. PL WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko na niebezpieczeństwo. CS DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu. HU FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ. Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet. RU ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если вы не будете следовать инструкциям, изложенным в руководстве, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой. ZH 重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。 如果不遵守这些说明,您孩子的安全可能会受到影响。 JA 重要 - 取扱説明書は、 今後も参照できるよう保管してく ださい。 以下の指示に従わない場合、 お子様の安全が脅かされる可能性が あります。
Side: 2
51100481 - B 71 NO ADVARSEL: 1 Hvis du henger noe på styret, går det ut over stabiliteten til barnevognen. 2 Ikke bruk barnevognen i trapper eller rulletrapper. 3 Du må ikke frakte ekstra barn eller vesker i denne barnevog- nen. 4 La aldri barnet være uten tilsyn i vognen. 5 Når barnevognen slås opp eller sammen, må du passe på å ikke få fingrene i klem. For å unngå skade må barnet ikke være i nærheten når du slår opp eller sammen dette produktet. 6 Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme i kon- takt med bevegelige deler. 7 Et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule Canada Inc., må ikke monteres på barnevognen. 8 Maks. vekt for last i bagasjebæ- reren er 4 kg. Maks. vekt for last i den bakre nettinglommen er 4 kg. Maks. vekt for last i sidenet- tinglommen er 0,5 kg. 9 Parkeringsbremsen må alltid være i bruk når du skal løfte bar- net inn eller ut av vognen. 10 Bruk alltid en hjelm som er i sam- svar med lokale bestemmelser. 11 Du må aldri sykle om natten uten egnet lys. Følg alle lokale bestemmelser om bruk av lys. 12 Vær spesielt aktsom når du bru- ker vognen som sykkeltilhenger. Ikke kjør fortere enn 25  km/t, og brems ned til under 10 km/t i skarpe svinger og på vanskelig underlag. 13 Belastningen på koblearmen må ikke være mindre enn 0,1 kg og ikke større enn 8 kg. 14 Husk alltid å feste den ekstra sikkerhetsstroppen til koblingen. Ikke bruk sykkelhengeren hvis du av en eller annen grunn ikke får festet den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen rundt sykkelrammen. Hvis du unnlater å montere den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen, risikerer du at Thule-barnevognen løs- ner fra sykkelen. Sykkelen bør kontrolleres av en faglært syk- kelreparatør før du kobler den til tilhengeren. 15 Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene. 16 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 17 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 18 Denne hengeren er ikke egnet for barn under seks måneder med mindre du bruker godkjent babytilbehør fra Thule. a. Barna må være minst seks måneder gamle og kunne sitte oppreist selv. b. Ved sykling må barnet må være gammelt nok til å kunne ha på seg hjelm og å sitte oppreist uten tilsyn. Rådfør deg med en barnelege hvis barnet er under ett år. 19 Bruk alltid setebeltet, da dette
Side: 3
51100481 - B 72 kan forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. 20 Når barnevognen brukes med kun ett barn, skal barnet plasse- res på høyre side. 21 Den som bruker denne barne- vognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksempel at vind kan ha en kjø- lende effekt i perioder med lav temperatur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tempe- ratur uten egnet ventilasjon eller hydrering. 22 Når barnevognen brukes som sykkeltilhenger, må regntrekket være lukket for å sikre at det ikke kommer noe inn i vognen. 23 En refleks som oppfyller kravene i lokale bestemmelser, må være synlig plassert i den bakre enden av barnevognen når den brukes i forbindelse med sykling. 24 Før du skal sykle, må du kon- trollere at barnevognen ikke forhindrer sykkelens bremse-, tråkke- eller styrefunksjon når den er festet til sykkelen. 25 Bruk av hengeren endrer sykke- lens stabilitet, bremselengde og sykleegenskaper. 26 Når du skal svinge til høyre, må vinkelen mellom sykkelen og Thule-barnevognen ikke over- stige 45°. 27 Når du skal svinge til venstre, må vinkelen ikke overstige 90°. 28 Bruk alltid sikkerhetsflagg. 29 Hurtigutløserknappen må strammes skikkelig på hurtigut- løserspindelen slik at minst to skruegjenger er synlige utenfor enden av hurtigutløserknappen for være sikker på at bakhjulet på sykkelen ikke løsner. Kontroller regelmessig at hurtigutløseren er riktig festet. En feil strammet hurtigutløser kan føre at bakhju- let løsner utilsiktet. 30 Mutteren på bakakselen må strammes med minst 5 hele omdreininger for å sikre tilstrek- kelig klemmekraft. Du kan kvitte deg med den originale skiven på enkelte aksler for å få plass til ezHitch. Spør sykkelforhandleren for sikkerhets skyld. Avhengig av navtype må den eksisterende momentstøtteskiven for navet bli værende på rammen. Følg monteringsanvisningene for navet og produsentens moment- spesifikasjoner når du trekker til akselmutteren. • Produktet kan bli ustabilt hvis du bruker andre bager enn det som produsenten anbefaler. • Dette produktet er ikke egnet for skating. • Dette produktet er ikke egnet til løping, med mindre det er utstyrt med et Thule joggesett. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Det er ikke trygt å bruke tilbehør som ikke er godkjent av Thule Canada Inc. • Ikke bruk barnevognen i nær- heten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet fører til brann • Riktig service og vedlikehold av denne barnevognen påvirker vognens ytelse og sikkerhet.
Merke:
Thule
Produkt:
barnevogner
Model/navn:
Chariot Cross 2
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Ungarsk, Kinesisk