Chariot CAB 2 manual
Thule Chariot CAB 2manual

Manual for Thule Chariot CAB 2 på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 92 sider.

PDF 92 1.1mb

Vis en manual for Thule Chariot CAB 2 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Chariot CAB 2 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Chariot CAB 2. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Chariot CAB 2 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Chariot CAB 2

Side: 1
51100483 - E 2 EN IMPORTANT - KEEP THESE INTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. DE WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen. FR IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant. NL BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST. De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. IT IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si osservano queste istruzioni. ES IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN UN FUTURO. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del niño. PT IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não seguir estas instruções. SV VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet. DK VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG REFERENCE. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. NO VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN FÅ BRUK FOR DEM SENERE. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. FI TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. PL WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko na niebezpieczeństwo. CS DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu. HU FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ. Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet. RU ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если вы не будете следовать инструкциям, изложенным в руководстве, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой. ZH 重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。 如果不遵守这些说明, 您孩子的安全可能会受到影响。 JA 重要 - 取扱説明書は、 今後も参照できるよう保管してく ださい。 以下の指示に従わない場合、 お子様の安全が脅かされる可能性が あります。
Side: 2
51100483 - E 75 Ikke bruk sykkelhengeren hvis du av en eller annen grunn ikke får festet den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen rundt sykkelrammen. Hvis du unnlater å montere den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen, risikerer du at Thule-barnevognen løs- ner fra sykkelen. Sykkelen bør kontrolleres av en faglært syk- kelreparatør før du kobler den til tilhengeren. 15 Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene. 16 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 17 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 18 Denne hengeren er ikke egnet for barn under seks måneder med mindre du bruker godkjent babytilbehør fra Thule. a. Barna må være minst seks måneder gamle og kunne sitte oppreist selv. b. Ved sykling må barnet må være gammelt nok til å kunne ha på seg hjelm og å sitte oppreist uten tilsyn. Rådfør deg med en barnelege hvis barnet er under ett år. 19 Bruk alltid setebeltet, da dette kan forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. 20 Når barnevognen brukes med kun ett barn, skal barnet plasse- res på høyre side. 21 Den som bruker denne barne- vognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksempel at vind kan ha en kjø- lende effekt i perioder med lav temperatur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tempe- ratur uten egnet ventilasjon eller hydrering. 22 Når barnevognen brukes som sykkeltilhenger, må regntrekket være lukket for å sikre at det ikke kommer noe inn i vognen. 23 En refleks som oppfyller kravene i lokale bestemmelser, må være synlig plassert i den bakre enden av barnevognen når den brukes i forbindelse med sykling. 24 Før du skal sykle, må du kon- trollere at barnevognen ikke forhindrer sykkelens bremse-, tråkke- eller styrefunksjon når den er festet til sykkelen. 25 Bruk av hengeren endrer sykke- lens stabilitet, bremselengde og sykleegenskaper. 26 Når du skal svinge til høyre, må vinkelen mellom sykkelen og Thule-barnevognen ikke over- stige 45°. 27 Når du skal svinge til venstre, må vinkelen ikke overstige 90°. 28 Bruk alltid sikkerhetsflagg. 29 Hurtigutløserknappen må strammes skikkelig på hurtigut- løserspindelen slik at minst to skruegjenger er synlige utenfor enden av hurtigutløserknappen for være sikker på at bakhjulet på sykkelen ikke løsner. Kontroller regelmessig at hurtigutløseren er riktig festet. En feil strammet hurtigutløser kan føre at bakhju- let løsner utilsiktet.
Side: 3
51100483 - E 76 30 Mutteren på bakakselen må strammes med minst 5 hele omdreininger for å sikre tilstrek- kelig klemmekraft. Du kan kvitte deg med den originale skiven på enkelte aksler for å få plass til ezHitch. Spør sykkelforhandleren for sikkerhets skyld. Avhengig av navtype må den eksisterende momentstøtteskiven for navet bli værende på rammen. Følg monteringsanvisningene for navet og produsentens moment- spesifikasjoner når du trekker til akselmutteren. • Produktet kan bli ustabilt hvis du bruker andre bager enn det som produsenten anbefaler. • Dette produktet er ikke egnet for skating. • Dette produktet er ikke egnet til løping, med mindre det er utstyrt med et Thule joggesett. • Bruk alltid sikringsselen • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Det er ikke trygt å bruke tilbehør som ikke er godkjent av Thule Canada Inc. • Ikke bruk barnevognen i nær- heten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet fører til brann • Riktig service og vedlikehold av denne barnevognen påvirker vognens ytelse og sikkerhet. • Kun reservedeler som er levert eller anbefalt av produsenten/ distributøren, skal brukes. • Sykkelhengere som trekkes av en elsykkel kan være begrenset av loven. Overhold alle lokale regler og krav •  Vær oppmerksom på den neg- ative påvirkningen hengeren har i forhold til bremselengden for sykkelen når hengeren er koblet til. FI VAROITUS: 1 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetus- kärryn vakauteen. 2 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä portaissa tai liukuportaissa. 3 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus- kärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. 4 Älä koskaan jätä lasta ilman val- vontaa. 5 Käyttäjän on noudatettava varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoon- taittamisen aikana. 6 Älä päästä lapsen kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. 7 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. 8 Kuorman suurin sallittu paino tavaratilassa on 4 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkko-
Merke:
Thule
Produkt:
barnevogner
Model/navn:
Chariot CAB 2
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Kinesisk, Japansk