Chariaot Cross

Thule Chariaot Cross manual

Chariaot Cross

Manual for Thule Chariaot Cross på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 88 sider.

Side: 1
51100481 - C 8 DK SIKKERHEDSVEJLEDNING • Læs og forstå denne vejledning og sikkerhedsa- dvarslerne, inden produktet tages i brug. • Tjek lokale regler for, hvor og hvordan produktet skal bruges, inden det tages i brug. • Når vognen anvendes sammen med Thule- cykelanhængersættet, skal du desuden følge anvisningerne i brugsvejledningen til den pågældende cykel og de deri indeholdte speci- fikationer for cyklens maksimale belastningsevne. • Denne vogn er beregnet til at transportere børn i dagtimerne, på cykelstier, let trafikerede veje og jævne stier. • Det anbefales at bruge sikkerhedsbelysning ved anvendelse under dårlige lysforhold. Undgå at: • Transportere personer sammen med dyr • Bruge vognen på meget ujævnt terræn • Overskride grænserne for maksimalvægt • Køre med for høj fart eller • Ændre vognen på nogen måde. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse ud over den anven- delse, der anbefales i denne vejledning. Besøg www.thule.com/warranty for yderligere oplysninger. ADVARSEL! Advarsler giver an- visninger af afgørende betydning for sikker anvendelse og betjening af denne Thule-vogn. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i uheld, der potentielt kan medføre alvorlig person- skade eller død for dig og/eller dine passager(er). 1 Se denne vejlednings bag- side for at få forklaringer på advarslerne NO RETNINGSLINJER OM SIKKERHET • Les og sett deg inn i denne brukerveiledningen og advarslene før du bruker dette produktet. • Før du bruker produktet, må du undersøke hvilke lokale bestemmelser som gjelder for hvor og hvordan du kan bruke produktet. • Når vognen brukes sammen med Thules sykkel- tilhengersett, må du også følge brukerhåndboken for sykkelen som brukes til å trekke vognen, og spesifikasjonene der om den maksimale tillatte lasten for sykkelen. • Vognen skal brukes til frakting av barn i dagslys, på gang-/sykkelstier, offentlige veier uten for mye trafikk og jevne stier. • Vi anbefaler å bruke lykt under forhold med lite lys. Ikke: • frakt mennesker sammen med dyr • bruk vognen i ulendt terreng • overstig den maksimale lastekapasiteten • bruk vognen i svært høy hastighet • utfør noen form for endringer på barnevognen Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes bruk utover det som er anbefalt i denne brukerveiledningen. Gå til www.thule.com/warranty for mer informasjon. ADVARSEL Advarslene inneholder viktige instruksjoner for å sikre trygg bruk av Thule-barnevognen. Unn- latelse av å følge instruks- jonene kan føre til ulykker og eventuelt alvorlige skader eller dødsfall for deg og/eller passas- jeren(e). 1 Se bakerst i brukerveiled- ningen for forklaring av advarslene
Side: 2
51100481 - C 72 og brems ned til under 10 km/t i skarpe svinger og på vanskelig underlag. 13 Belastningen på koblearmen må ikke være mindre enn 0,1 kg og ikke større enn 8 kg. 14 Husk alltid å feste den ekstra sikkerhetsstroppen til koblingen. Ikke bruk sykkelhengeren hvis du av en eller annen grunn ikke får festet den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen rundt sykkelrammen. Hvis du unnlater å montere den ekstra sikkerhets- stroppen til koblingen, risikerer du at Thule-barnevognen løs- ner fra sykkelen. Sykkelen bør kontrolleres av en faglært syk- kelreparatør før du kobler den til tilhengeren. 15 Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene. 16 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 17 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 18 Denne hengeren er ikke egnet for barn under seks måneder med mindre du bruker godkjent babytilbehør fra Thule. a. Barna må være minst seks måneder gamle og kunne sitte oppreist selv. b. Ved sykling må barnet må være gammelt nok til å kunne ha på seg hjelm og å sitte oppreist uten tilsyn. Rådfør deg med en barnelege hvis barnet er under ett år. 19 Bruk alltid setebeltet, da dette kan forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. 20 Når barnevognen brukes med kun ett barn, skal barnet plasse- res på høyre side. 21 Den som bruker denne barne- vognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksempel at vind kan ha en kjø- lende effekt i perioder med lav temperatur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tempe- ratur uten egnet ventilasjon eller hydrering. 22 Når barnevognen brukes som sykkeltilhenger, må regntrekket være lukket for å sikre at det ikke kommer noe inn i vognen. 23 En refleks som oppfyller kravene i lokale bestemmelser, må være synlig plassert i den bakre enden av barnevognen når den brukes i forbindelse med sykling. 24 Før du skal sykle, må du kon- trollere at barnevognen ikke forhindrer sykkelens bremse-, tråkke- eller styrefunksjon når den er festet til sykkelen. 25 Bruk av hengeren endrer sykke- lens stabilitet, bremselengde og sykleegenskaper. 26 Når du skal svinge til høyre, må vinkelen mellom sykkelen og Thule-barnevognen ikke over- stige 45°. 27 Når du skal svinge til venstre, må vinkelen ikke overstige 90°. 28 Bruk alltid sikkerhetsflagg. 29 Hurtigutløserknappen må strammes skikkelig på hurtigut- løserspindelen slik at minst to skruegjenger er synlige utenfor
Side: 3
51100481 - C 73 enden av hurtigutløserknappen for være sikker på at bakhjulet på sykkelen ikke løsner. Kontroller regelmessig at hurtigutløseren er riktig festet. En feil strammet hurtigutløser kan føre at bakhju- let løsner utilsiktet. 30 Mutteren på bakakselen må strammes med minst 5 hele omdreininger for å sikre tilstrek- kelig klemmekraft. Du kan kvitte deg med den originale skiven på enkelte aksler for å få plass til ezHitch. Spør sykkelforhandleren for sikkerhets skyld. Avhengig av navtype må den eksisterende momentstøtteskiven for navet bli værende på rammen. Følg monteringsanvisningene for navet og produsentens moment- spesifikasjoner når du trekker til akselmutteren. • Produktet kan bli ustabilt hvis du bruker andre bager enn det som produsenten anbefaler. • Dette produktet er ikke egnet for skating. • Dette produktet er ikke egnet til løping, med mindre det er utstyrt med et Thule joggesett. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Det er ikke trygt å bruke tilbehør som ikke er godkjent av Thule Canada Inc. • Ikke bruk barnevognen i nær- heten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet fører til brann • Riktig service og vedlikehold av denne barnevognen påvirker vognens ytelse og sikkerhet. • Kun reservedeler som er levert eller anbefalt av produsenten/ distributøren, skal brukes. FI VAROITUS: 1 Kaikki työntöaisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetus- kärryn vakauteen. 2 Älä käytä tätä lastenkuljetuskär- ryä portaissa tai liukuportaissa. 3 Älä kuljeta tällä lastenkuljetus- kärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. 4 Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän lastenkuljetus- kärryyn. 5 Käyttäjän on noudatettava varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaes- saan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on loitommalla tuotteen avaamisen ja kokoon- taittamisen aikana. 6 Älä päästä lapsen kehoa, vaate- tusta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. 7 Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Canada Inc:n hyväksyntää. 8 Kuorman suurin sallittu paino tavaratilassa on 4 kg. Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 4 kg. Suurin sallittu paino sivuverkkotaskussa on 0,5 kg. 9 Seisontajarrun on aina oltava kytkettynä, kun lapsia asetetaan

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Chariaot Cross men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Chariaot Cross. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Chariaot Cross Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Chariaot Cross

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Thule Chariaot Cross under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Barnevogner
  • Model/navn: Chariaot Cross
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Kinesisk