Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 manual

Galaxy Tab A7

Manual for Samsung Galaxy Tab A7 på Norsk. Denne PDF-håndboken har 130 sider.

Side: 1
2 Innholdsfortegnelse Grunnleggende 4 Les dette først 6 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter 9 Enhetens oppsett og funksjoner 13 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) 17 Minnekort (microSD-kort) 20 Slå enheten av og på 21 Første oppsett 21 Samsung-konto 23 Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch) 25 Forstå skjermen 35 Varselspanel 37 Angi tekst Apper og funksjoner 40 Installere eller avinstallere apper 42 Telefon 46 Kontakter 50 Meldinger 53 Internett 55 Kamera 67 Galleri 72 Flervindu 74 Samsung Members 74 Samsung Galaxy 75 Samsung Notes 76 Kalender 77 Reminder 79 Samsung Flow 81 Lydopptaker 82 Mine filer 82 Klokke 84 Kalkulator 84 Game Launcher 85 Samsung Kids 87 Dele innhold 89 Google-apper
Side: 2
Innholdsfortegnelse 3 113 Google 114 Avanserte funksjoner 115 Bevegelser og gester 115 Digital balanse og foreldrekontroller 115 Digital balanse 117 Enhetsvedlikehold 117 Optimalisere enheten 117 Batteri 119 Lagring 119 Minne 119 Sikkerhet 119 Apper 120 Generell styring 121 Tilgjengelighet 121 Programvareoppdatering 122 Brukerhåndbok 122 Om nettbrettet Tillegg 123 Feilsøking 129 Ta ut batteriet Innstillinger 91 Innledning 91 Tilkoblinger 92 Wi-Fi 94 Bluetooth 95 Datasparing (SM-T505) 96 Apper som bare bruker mobildata (SM-T505) 96 Internettdeling (SM-T505) 98 Flere tilkoblingsinnstillinger 99 Lyd 100 Dolby Atmos (surroundlyd) 100 Separat applyd 100 Varsler 101 Appikonmerker 101 Skjerm 102 Innstillinger for mørk modus 103 Skriftstørrelse og -stil 103 Skjermsparer 104 Bakgrunn 104 Låseskjerm 105 Smart Lock 105 Biometri og sikkerhet 106 Ansiktsgjenkjenning 108 Personvern 109 Posisjon 109 Kontoer og sikkerhetskopi 110 Brukere 112 Samsung Cloud
Side: 3
4 Grunnleggende Les dette først Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk. • Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger. • Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare. • Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever intensiv hovedprosessor- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i. • Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung. • Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal. • Programvare, lydkilder, bakgrunner, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier. • Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen. (SM-T505) • Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene. • Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
Side: 4
Grunnleggende 5 • Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen dekkes ikke av garantien. • Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt utendørs sollys ved å automatisk justere kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. – Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten. – Du kan sette opp berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den. Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Tidsavbrudd for skjerm og velg hvor lenge du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen. – For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene, starter du Innstillinger-appen, trykker på Skjerm og deretter Adaptiv lysstyrke-bryteren for å aktivere det. • Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om nettbrettet → Status. Hvis enheten din ikke har en FCC-ID, betyr det at enheten ikke er autorisert for salg i USA eller dets territorier, og at den bare kan bringes til USA for eierens personlige bruk. Instruksjonsikoner Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Side: 5
Grunnleggende 6 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter Hvis enheten blir varm mens batteriet lades Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Hvis batteriet blir for varmt, kan det hende at ladehastigheten reduseres eller laderen kan stoppe ladingen. Gjør som følger hvis enheten blir varm: • Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres.Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen. • Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel. • Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen. Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes. Hvis enheten blir varm under bruk Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund. Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din. • Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data • Ved nedlasting av store filer
Side: 6
Grunnleggende 7 • Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder – Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder – Ved opptak av videoer i lengre perioder – Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling – Når du kobler til enTV • Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen) – Ved bruk av Flervindu – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp • Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer • Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys • Ved bruk av mobilWi-Fi-sone og sammenkoblingsfunksjonen • Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler • Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel • Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly • Når du roamer Gjør som følger hvis enheten blir varm: • Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren. • Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt. • DeaktiverWi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem. • Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk. • Slett unødvendige filer eller ubrukte apper. • Reduser lysstyrken på skjermen. • Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung- servicesenter.
Side: 7
Grunnleggende 8 Forholdsregler for overoppheting av enhet Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten blir overoppvarmet, skal du slutte å bruke enheten. Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes. • Hvis enheten overopphetes og når en viss temperatur, vises en varselmelding for å unngå enhetsfeil, hudirritasjon og skader samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og alle anrop bortsett fra nødanrop blir begrenset frem til enheten har kjølt seg ned. • Hvis den andre meldingen vises på grunn av videre økning i enhetstemperaturen, blir enheten slått av. Ikke bruk enheten før temperaturen reduseres til under det angitte nivået. Hvis den andre varselmeldingen vises i løpet av et nødanrop, blir anropet ikke avbrutt av en tvunget nedstengning. Forholdsregler for driftsomgivelser Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Utvis forsiktighet for å unngå å forkorte batteriets levetid, skade enheten eller forårsake brann. • Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer. • Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder. • Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren. • Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte. • Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere. • Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et batteri som er skadet eller ikke fungerer.
Side: 8
Grunnleggende 9 Enhetens oppsett og funksjoner Innhold i produktesken Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold. • Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør. • Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter. • Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. • Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp. • Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien. • Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
Side: 9
Grunnleggende 10 Enhetsoppsett Flerfunksjonskontakt (USB Type-C) Øretelefonutgang Sidetast (strøm) Høyttaler Høyttaler Mikrofon Berøringsskjerm Volumtast SM-T505: SIM-kort-/ minnekortskuff SM-T500: Minnekortskuff Mikrofon Lyssensor Kamera foran GPS-antenne Høyttaler Høyttaler Hovedantenne (SM-T505) Kamera bak
Side: 10
Grunnleggende 11 • Når du bruker høyttalerne, som når du spiller av mediefiler eller bruker høyttalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene. • Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og vil forårsake prikker eller flekker på bildene. • Hvis du bruker enheten når glasset eller akrylomslaget er ødelagt, kan det oppstå risiko for personskade. Bruk bare enheten etter at den har blitt reparert på et Samsung-servicesenter. • Hvis det kommer støv eller fremmedlegemer inn i mikrofonen, høyttaleren eller mottakeren, kan det hende at lyden til enheten blir veldig dempet eller at enkelte funksjoner ikke fungerer. Hvis du forsøker å fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp gjenstand, kan det hende at enheten blir skadet og det kan gå ut over utseendet. • Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner: – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten. – Hvis du fester et enhetsomslag laget av metallmateriale til enheten. – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, som anrop eller mobildatatilkobling. (SM-T505) • Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene. • Ikke dekk til lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter, klistremerker eller et omslag. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal. • Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
Side: 11
Grunnleggende 12 Fysiske taster Volumtast Sidetast (strøm) Tast Funksjon Sidetast • Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen. • Trykk på to ganger for å kjøre appen eller funksjonen du valgte. Volumtast • Trykk på for å justere enhetsvolumet. Funksjonsknapp Tilbake-knapp Hjem-knapp Nylige-knapp Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen ogTilbake-knappen. Se Navigeringslinje (funksjonsknapper) hvis du vil ha mer informasjon.
Side: 12
Grunnleggende 13 Batteri Lade batteriet Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det. Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten. Batteri, lader og kabel som ikke er kompatible kan forårsake alvorlig personskade eller skade enheten. • Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien. • Bare bruk USBType-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis du bruker Mikro-USB-kabel. For å spare energi skal du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter så du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen skal forbli nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading. 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren. 2 Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten. 3 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. 4 Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra stikkontakten.
Side: 13
Grunnleggende 14 Redusere batteriforbruket Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm: • Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold. • Når du ikke bruker enheten slår du av skjermen ved å trykke på sidetasten. • Aktiver strømsparingsmodus. • Lukk unødvendige apper. • Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk. • Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres. • Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på. • Reduser lysstyrken på skjermen. Tips og forholdsregler for batterilading • Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt. • Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten. • Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring bør batteriet alltid være fullt ladet når du bruker disse appene. • Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke. • Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp. • Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer. • Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe ladingen. Hvis dette skjer under trådløs lading, frakobler du enheten fra laderen for å la den kjøles ned og lader deretter enheten igjen senere. • Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet.Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten. • Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung- servicesenter.
Side: 14
Grunnleggende 15 Hurtiglading Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være slått av. Øke ladehastigheten For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Enhetsvedlikehold → Batteri → Lade og trykker deretter på bryteren Hurtiglading for å aktivere denne funksjonen. • Mens du lader kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funksjonen. • Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader. • Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade på enheten. SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) Sette inn SIM- eller USIM-kortet Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din. • Bruk bare nano-SIM-kort. • Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort. Noen tjenester som krever nettverkstilkobling, kan være utilgjengelige, avhengig av tjenesteleverandør.
Side: 15
Grunnleggende 16 1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen. Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades. 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet. 3 Plasser SIM- eller USIM-kortet i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover. 4 Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det. Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen. 5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet. • Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr. • Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Side: 16
Grunnleggende 17 Minnekort (microSD-kort) Sette inn et minnekort Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted. • Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet. • Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp. • Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det. Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter. • Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid. • Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer → SD-kort-mappen. ► SM-T505:
Side: 17
Grunnleggende 18 ► SM-T500: 1 Sett utløsingsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen. Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades. 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet. Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen. (SM-T505) 3 Sett inn et minnekort i skuffen med de gullfargede kontaktene vendt nedover. 4 Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det. Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen. 5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet. • Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr. • Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Side: 18
Grunnleggende 19 Ta ut minnekortet Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → Avansert → SD-kort → Løs ut. Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager, mens enheten overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne lagringsenheter. Formatere minnekortet Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin, ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten. Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → Avansert → SD-kort → Formater. Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.
Side: 19
Grunnleggende 20 Slå enheten av og på Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som i fly og på sykehus. Slå på enheten Trykk på og hold inne sidetasten i noen sekunder for å slå på enheten. Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å sette den opp. Slå av enheten 1 Slå av enheten ved å trykke på og holde inne sidetasten. Alternativt kan du åpne varselspanelet og trykke på . 2 Trykk på Slå av. For å starte enheten på nytt trykk på Omstart. Tvungen omstart Hvis enheten er fryst og ikke reagerer, må du trykke på og holde inne sidetasten og volum ned- tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt. Volum ned-tast Sidetast
Side: 20
Grunnleggende 21 Første oppsett Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å sette den opp. Hvis du ikke kobler til etWi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner på enheten under det første oppsettet. Samsung-konto Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung- tjenester fra mobile enheter,TV-er og Samsungs nettsted. For å sjekke listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, starter du Innstillinger- appen og trykker på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Samsung account → Apper og tjenester. Du kan også gå til account.samsung.com. Opprette en Samsung-konto Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto. 1 Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til konto → Samsung account. Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på . 2 Trykk på Opprett konto. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
Side: 21
Grunnleggende 22 Logge på Samsung-kontoen Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger du på Samsung-kontoen. Du kan også logge på ved hjelp av Google-kontoen din. 1 Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer → Legg til konto → Samsung account. Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen, og trykke på . 2 Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på Logg på. Hvis du vil logge på ved hjelp av Google-kontoen din, trykker du på Fortsett med Google. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din. Finne ID-en din og tilbakestille passordet Hvis du har glemt Samsung-konto-ID-en din eller -passordet, trykker du på Finn ID eller Tilbakestill passord på påloggingsskjermbildet for Samsung-konto. Du kan finne ID-en din eller tilbakestille passordet etter at du angir påkrevd informasjon. Fjerne Samsung-kontoen Når du fjerner Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, som kontakter og hendelser. 1 Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer. 2 Trykk på Samsung account → Personopplysninger → → Logg av. 3 Trykk på Logg av, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på OK.
Side: 22
Grunnleggende 23 Overføre data fra den forrige enheten (Smart Switch) Du kan bruke Smart Switch til å overføre data fra den forrige enheten til den nye. Start Innstillinger-appen og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch. • Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner. • Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier, eller som du har rett til å overføre. Overføre data trådløst Du kan overføre data fra den forrige enheten til den nye enheten trådløst viaWi-Fi Direct. 1 Start Smart Switch på den forrige enheten. Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Store eller Play Butikk. 2 Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch. 3 Plasser enhetene nær hverandre. 4 På den forrige enheten trykker du på Send data → Trådløs. 5 Trykk på Tillat på den forrige enheten. 6 På enheten din, velg et element å ta med og trykk på Overfør. 7 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den forrige enheten. Etter at dataene er overført, kan du vise en liste over de overførte dataene på enheten din.
Side: 23
Grunnleggende 24 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data ved hjelp av ekstern lagring Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort. 1 Sikkerhetskopier data fra den forrige enheten til den eksterne lagringsenheten. 2 Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din. 3 Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Smart Switch → → Gjenopprett. 4 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten. Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den forrige enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din. 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch. 2 Start Smart Switch på datamaskinen. Hvis den forrige enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet. 3 Koble den forrige enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel. 4 Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den forrige enheten fra datamaskinen. 5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel. 6 Følg instruksjonene på skjermen til datamaskinen for å overføre data til enheten din.
Side: 24
Grunnleggende 25 Forstå skjermen Kontrollere berøringsskjermen • Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen. • For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge for mye trykk på den med fingertuppene. • Det anbefales å ikke bruke statiske bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning på skjermen) eller dobbeltkonturer. • Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata. • Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen. Trykke Trykk på skjermen. Trykke på og holde Trykk på og hold skjermen i omtrent 2 sekunder. Dra Trykk på og hold et element, og dra det til målplasseringen.
Side: 25
Grunnleggende 26 Dobbelttrykke Dobbelttrykk på skjermen. Stryke Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre. Spre og klype Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen. Navigeringslinje (funksjonsknapper) Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinje nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen ogTilbake-knappen. Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller bruksmiljøet.
Side: 26
Grunnleggende 27 Knapp Funksjon Nylige • Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. Hjem • Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte appen Google Assistant. Tilbake • Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet. Skjule navigeringslinjen Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen. Start Innstillinger-appen, trykk på Skjerm → Navigeringslinje og trykk deretter på Strykebevegelser under Navigeringstype. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips vises. Trykk på Flere alternativer og velg det alternativet du ønsker. • Stryk fra bunnen: Bevegelsestips vises der funksjonsknappene er plassert. For å bruke funksjonsknapper drar du bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover. • Stryk fra sidene og bunnen: – Stryk oppover fra bunnen av skjermbildet for å gå til startskjermbildet. – Stryk oppover og hold inne for å vise listen over nylig brukte apper. – Stryk innover fra hvilken som helst side av skjermbildet for å returnere til det forrige skjermbildet. – Stryk innover fra ett av de nedre hjørnene for å starte appen Google Assistant. Stryk fra bunnen Stryk fra sidene og bunnen Hvis du vil skjule bevegelsestipset nederst på skjermen, trykker du på Bevegelsestips-bryteren for å deaktivere det.
Side: 27
Grunnleggende 28 Startskjermbildet og appskjermbildet Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper. Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør. En widget Navigeringslinje (funksjonsknapper) Favorittapper Skjermindikator Bytte mellom start- og appskjermbildet På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet. Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen ellerTilbake-knappen. Startskjermbildet Appskjermbildet Finder
Side: 28
Grunnleggende 29 Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke på knappen.Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på Startskjerm- innstillinger og trykk deretter på bryteren Apper-knapp for å aktivere den. Apper-knappen legges til nederst på startskjermbildet. Apper-knapp Starte Finder Søk raskt etter innhold på enheten. 1 Trykk på appskjermbildet. Alternativt kan du åpne varselspanelet, stryke nedover og deretter trykke på . 2 Angi et nøkkelord. Apper og innhold på enheten din vil bli søkt gjennom. Hvis du trykker på på tastaturet, kan du søke etter mer innhold. Flytte elementer Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen. Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element på appskjermbildet og trykker deretter på Legg til på Start. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet. Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Side: 29
Grunnleggende 30 Opprette mapper Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper. På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app. En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.Trykk på Mappenavn, og skriv inn et mappenavn. • Legge til flere apper Trykk på på mappen. Merk av for appene som skal legges til, og trykk på OK. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen. • Flytte apper fra en mappe Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering. • Slette en mappe Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
Side: 30
Grunnleggende 31 Redigere startskjermbildet På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet. • Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på . • Flytte paneler:Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering. • Slette paneler:Trykk på på panelet. • Bakgrunn: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen. • Widgeter:Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.Trykk på og hold en widget, og dra den til startskjermbildet.Widgeten legges til på startskjermbildet. • Startskjerm-innstillinger: Sett opp innstillinger som skjermnett eller oppsett for startskjermbildet. Vise alle apper på startskjermbildet Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker deretter på Startskjerm-innstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → Bruk. Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Side: 31
Grunnleggende 32 Statusikoner Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige. • Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen. • Enkelte indikatorikoner vises bare når du åpner varselspanelet. • Indikatorikonene kan se forskjellige ut avhengig av tjenesteleverandør eller modell. Ikon Betydning Ingen signal Signalstyrke Roaming (utenfor vanlig dekningsområde) GPRS-nett tilkoblet EDGE-nett tilkoblet UMTS-nett tilkoblet HSDPA-nett tilkoblet HSPA+-nett tilkoblet / LTE-nett tilkoblet Wi-Fi tilkoblet Bluetooth-funksjon aktivert Posisjonstjenester brukes Samtale pågår Ubesvart anrop Ny tekst- eller MMS-melding Alarm aktivert Lydløs modus aktivert Flymodus aktivert En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises Batterilading Batterinivå
Side: 32
Grunnleggende 33 Låseskjerm Du slår av og låser skjermen ved å trykke på sidetasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode. For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på. Hvis skjermen er slått av, trykker du på sidetasten for å slå på skjermen. Eller du kan dobbelttrykke på skjermen. Låseskjermen Endre skjermlåsmetoden Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm → Skjermlåstype og velger en metode. Når du angir et mønster, en PIN-kode eller de biometriske dataene dine som skjermlåsmetode, kan du beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp. • Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp. • Mønster:Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen. • PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen. • Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
Side: 33
Grunnleggende 34 • Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode. • Ansikt: Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se Ansiktsgjenkjenning for mer informasjon. Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås, lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden og trykk deretter på bryteren Nullstill enheten automatisk for å aktivere denne funksjonen. Ta et bilde av skjermen Ta et skjermbilde mens du bruker enheten, og skriv på, tegn på, beskjær eller del skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i. Trykk på og hold inne volum ned-tasten og sidetasten samtidig. Du kan se skjermbilder som er tatt i Galleri. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk. Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på skjermen: • :Ta bilde av det aktive innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises. • : Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær. Du kan se det beskårne området i Galleri. • : Del bildet som er tatt av skjermen, med andre. Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Skjermbilder, og trykk deretter på Verktøylinje for skjermbilde eller bytt for å aktivere den.
Side: 34
Grunnleggende 35 Varselspanel Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene. Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet. Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet. Vis varselsdetaljene og utfør forskjellige handlinger. Fjern alle varsler. Kontroller medier på enheten din og tilkoblede enheter i nærheten. Gå til strømalternativene. Start Innstillinger. Gå til varselsinnstillingene. Hurtigvalgknapper Kontroller tilkoblede nærliggende enheter.
Side: 35
Grunnleggende 36 Bruke hurtigvalgknapper Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper. Få tilgang til flere alternativer. Juster skjermens lysstyrke. Finder Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp. For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, og trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering. Styre medieavspilling Ta kontroll over musikk- eller videoavspilling ved å enkelt bruke mediefunksjonen. Du kan også fortsette avspilling på en annen enhet. 1 Åpne varselspanelet, og trykk på Media. 2 Trykk på ikonene på kontrolleren for å styre avspillingen. For å fortsette avspilling på en annen enhet, trykk på og velg den enheten du vil ha. Styre enheter i nærheten Start raskt og ta styringen over tilkoblede enheter i nærheten på varselspanelet. 1 Åpne varselspanelet og trykk på Enheter. Tilkoblede enheter i nærheten vises. 2 Velg en enhet i nærheten for å styre den.
Side: 36
Grunnleggende 37 Angi tekst Tastaturoppsett Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-post, notater og så videre. Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene. Sett inn et linjeskift. Slett det foregående tegnet. Angi symboler. Bruk store bokstaver. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden. Flere tastaturfunksjoner Flytte markøren. Sett inn et mellomrom. Vis flere tastaturfunksjoner. Endre inndataspråk Trykk på → Språk og typer → Administrer inndataspråk og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.
Side: 37
Grunnleggende 38 Endre tastaturet Trykk på på navigeringslinjen for å endre tastaturet. Endre tastaturtype ved å trykke på → Språk og typer, velge et språk og velge tastaturtypen du ønsker. Hvis tastaturknappen ( ) ikke vises på navigeringslinjen, starter du Innstillinger- appen, trykker på Generell styring → Språk og inndata → Tastatur på skjerm og trykker på bryteren Vis tastaturknapp for å aktivere den. Flere tastaturfunksjoner Noen funksjoner kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør. • : Sett inn emojier. • : Sett inn klistremerker. • : Fest animerte GIF-er.
Side: 38
Grunnleggende 39 • : Bytt til håndskriftmodus. Bytt til standardtastaturet. • : Endre tastaturmodusen. • : Angi tekst ved hjelp av tale. • : Endre tastaturinnstillingene. • → : Søk etter innhold og angi det. • → : Oversett tekst og angi den. • → : Åpne tekstredigeringspanelet. • → : Endre tastaturstørrelsen. Kopiere og lime inn 1 Trykk på og hold over tekst. 2 Dra eller for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele teksten. 3 Trykk på Kopier eller Klipp ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen. 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Side: 39
40 Apper og funksjoner Installere eller avinstallere apper Galaxy Store Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Start Galaxy Store-appen. Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Installere apper Se apper etter kategori, eller trykk på for å søke etter et søkeord. Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på Installer. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen. Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på → → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ. Play Butikk Kjøp og last ned apper. Start Play Butikk-appen. Installere apper Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord. Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på Installer. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen. Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på → Innstillinger → Oppdater apper automatisk og velger deretter et alternativ.
Side: 40
Apper og funksjoner 41 Administrere apper Avinstallere eller deaktivere apper Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ. • Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper. • Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen. Aktivere apper Start Innstillinger-appen, trykk på Apper → → Deaktivert, velg en app og trykk deretter på Aktiver. Angi apptillatelser Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper. Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene. Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Tillatelsesbehandling.Velg et element og en app. Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.
Side: 41
Apper og funksjoner 42 Telefon Innledning Ring eller svar på telefon- og videoanrop. Hvis du vil ringe eller sende en tekstmelding, åpner du Innstillinger-appen og trykker på Avanserte funksjoner.Trykk deretter på Anrop og SMS på andre enheter-bryteren for å aktivere den. Du må registrere og logge på den samme Samsung-kontoen på enheten din og den andre enheten. Noen anrops- og meldingsfunksjoner er kanskje ikke tilgjengelig. Ringe 1 Start Telefon-appen og trykk på Tastatur. 2 Angi et telefonnummer. 3 Trykk på for å foreta et taleanrop eller hvis du vil foreta et videoanrop. En forhåndsvisning av telefonnummeret. Slett det foregående tegnet. Få tilgang til flere alternativer. Søk etter en kontakt. Legg til nummeret i kontaktlisten.
Side: 42
Apper og funksjoner 43 Ringe fra anropslogger eller kontaktlisten Start Telefon-appen, trykk på Nylige eller Kontakter og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta et anrop. Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte funksjoner → Bevegelser og gester og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende meldinger for å aktivere den. Bruke hurtigtastnumre Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt. Når du skal angi et hurtigtastnummer, starter du Telefon-appen, trykker på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigtastnumre og velger deretter et hurtigtastnummer og legger til et telefonnummer. Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet. Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3. Ringe internasjonalt 1 Start Telefon-appen og trykk på Tastatur. 2 Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises. 3 Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på . Motta anrop Besvare et anrop Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.
Side: 43
Apper og funksjoner 44 Avvise et anrop Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen. Dra Send melding-linjen oppover og velg meldingen som skal sendes for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Hvis bryteren Legg til påminnelse er aktivert, blir en påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere. Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på → Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på . Ubesvarte anrop Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på Nylige for å vise tapte anrop. Blokkere telefonnumre Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din. 1 Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre. 2 Trykk på Nylige eller Kontakter, velg kontakter eller telefonnummer og trykk deretter på OK. Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på Legg til telefonnummer, skrive inn et telefonnummer og deretter trykke på . Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen. Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på Blokker ukjente/skjulte numre-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Side: 44
Apper og funksjoner 45 Alternativer under samtaler • : Få tilgang til flere alternativer. • Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen. • Melding: Send en melding til anroperen. • Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er tilkoblet enheten. • Sett anrop på vent: Sett en samtale på vent.Trykk på Gjenoppta samtale for å gjenoppta en samtale som er satt på vent. • Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg. • Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet. • : Avslutt den nåværende samtalen. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Legge til et telefonnummer i kontakter Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet 1 Start Telefon-appen og trykk på Tastatur. 2 Skriv inn nummeret. 3 Trykk på Legg til i Kontakter. 4 Trykk på Opprett ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater eksisterende kontakt for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt. Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten 1 Start Telefon-appen og trykk på Nylige. 2 Trykk på et telefonnummer og deretter på Legg til. 3 Trykk på Opprett ny kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater eksisterende kontakt for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Side: 45
Apper og funksjoner 46 Legge til en tagg i et telefonnummer Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakter. Da kan du se informasjon om innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten. 1 Start Telefon-appen og trykk på Nylige. 2 Tast inn et telefonnummer. 3 Trykk på Legg til merknad, legg inn en tagg og trykk på Legg til. Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret. Kontakter Innledning Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten. Legge til kontakter Opprette en ny kontakt 1 Start Kontakter-appen og trykk på . 2 Velg en lagringsplassering.
Side: 46
Apper og funksjoner 47 3 Angi kontaktinformasjon. Velg en lagringsplassering. Legg til et bilde. Åpne flere informasjonsfelter. Angi kontaktinformasjon. Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere. 4 Trykk på Lagre. Importere kontakter Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din. 1 Start Kontakter-appen og trykk på → Administrer kontakter → Importer/eksporter kontakter → Importer. 2 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra. 3 Merk av forVCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på OK. 4 Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på Importer.
Side: 47
Apper og funksjoner 48 Synkronisere kontakter med nettkontoene dine Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din. 1 Åpne Innstillinger-appen, trykk på Kontoer og sikkerhetskopi → Kontoer og velg deretter en konto du vil synkronisere med. 2 Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Kontakter-bryteren for å aktivere den. For Samsung-kontoen trykker du på → Synkroniseringsinnstillinger og trykker på Kontakter-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Søke etter kontakter Start Kontakter-appen. Du kan bruke én av følgende søkemetoder: • Bla opp eller ned i kontaktlisten. • Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den. • Trykk på øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene. Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger: • : Legg til i favorittkontakter. • / : Foreta et tale- eller videoanrop. • : Skriv en melding. • : Skriv en e-post. Dele kontakter Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer. 1 Start Kontakter-appen, trykk på øverst på kontaktlisten, og trykk deretter på Del. 2 Velg kontakter og trykk på Del. 3 Velg en delemetode.
Side: 48
Apper og funksjoner 49 Lagre og dele profil (SM-T505) Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, som bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen. • For å bruke denne funksjonen må du logge på Samsung-kontoen. • Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør. • Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine. 1 Start Kontakter-appen og velg profilen din. 2 Trykk på Trykk her for å dele profilen, og trykk så på bryteren for å aktivere den. • Telefonnummeret ditt må bekreftes for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter. • For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Velg hva som deles, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ. Opprette grupper Du kan legge til grupper, som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe. 1 Start Kontakter-appen og trykk på → Grupper → Opprett gruppe. 2 Skriv inn et navn på gruppen. For å angi en grupperingetone, trykker du på Grupperingetone og velger ringetonen. 3 Trykk på Legg til medlem, velg kontaktene som skal legges til i gruppen, og trykk deretter på OK. 4 Trykk på Lagre. Sende en gruppemelding Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig. Åpne Kontakter-appen, trykk på → Grupper, velg en gruppe og trykk deretter på → Send melding.
Side: 49
Apper og funksjoner 50 Slå sammen dupliserte kontakter Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din. 1 Start Kontakter-appen og trykk på → Administrer kontakter → Slå sammen kontakter. 2 Merk av for kontakter, og trykk på Flett. Slette kontakter 1 Start Kontakter-appen, trykk på øverst på kontaktlisten, og trykk deretter på Slett. 2 Velg kontakter og trykk på Slett. For å slette én og én kontakt trykk på en kontakt.Trykk deretter på → Slett. Meldinger Innledning Send og vis meldinger i samtaletråder. Hvis du vil ringe eller sende en tekstmelding, åpner du Innstillinger-appen og trykker på Avanserte funksjoner.Trykk deretter på Anrop og SMS på andre enheter-bryteren for å aktivere den. Du må registrere og logge på den samme Samsung-kontoen på enheten din og den andre enheten. Noen anrops- og meldingsfunksjoner er kanskje ikke tilgjengelig.
Side: 50
Apper og funksjoner 51 Sende meldinger Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer. 1 Start Meldinger-appen og trykk på . 2 Legg til mottakere, og skriv en melding. Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens feltet der du skriver inn meldingen din, er skjult. Angi mottakere. Sett inn klistremerker. Skriv en melding. Legg ved filer. Mottaker Send meldingen. 3 Trykk på for å sende meldingen. Vise meldinger Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer. 1 Start Meldinger-appen. 2 Trykk på en kontakt eller et telefonnummer i meldingslisten. • For å svare på meldingen trykker du på angivelsesfeltet, skriver en melding og trykker deretter på . • Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre skriftstørrelsen.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Samsung Galaxy Tab A7 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Samsung Galaxy Tab A7. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Galaxy Tab A7 Samsung så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Samsung Galaxy Tab A7

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Samsung Galaxy Tab A7 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Samsung
  • Produkt: Nettbrett
  • Model/navn: Galaxy Tab A7
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Spansk, Portugisisk, Kinesisk, Kroatisk, Arabisk, Bulgarian, Hindi., Nederlandsk, Vietnamesisk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk, , Norsk