Philips WAS7500 manual

Vis en manual for Philips WAS7500 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Audio Streamer
  • Model/navn: WAS7500
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Dansk, Nederlandsk, Fransk, Spansk, Svensk, Russisk, Finsk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
WACS7500
WAS7500
Gratulerer med kjøpet og
velkommen til Philips.
Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer
produktet ditt på
www.philips.com/welcome
Ring 2270 8250 for støtte
Trådløs musikk Senter + Stasjon
Side: 2
NO Trådløs musikk Senter + Stasjon 1
Side: 4
Innholdsfortegnelse 1
NORSK
Innholdsfortegnelse
1 Viktig 3
1.1 Sikkerhet 3
1.2 GPL Pakke skriftlig tilbud 4
1.3 LGPL Bibliotek skriftlig tilbud 4
1.4 Miljø-informasjon 4
1.5 Avhending av ditt gamle produkt 5
1.6 Vedlikehold 5
1.7 Hørselssikkerhet 6
1.8 Registrer produktet ditt 7
2 Ditt trådløse musikksenter &
stasjon 8
2.1 Hva inneholder esken 8
2.2 Oversikt over trådløst musikksenter &
stasjon 10
2.2.1 Kontroller på senter og stasjon 10
2.3 Oversikt over fjernkontroller 12
2.3.1 2-Veis Fjernkontroll 12
2.3.2 1-Veis Fjernkontroll 14
2.4 Overblikk skjerm 16
3 Installasjon 17
3.1 Installer Senter og Stasjon 17
3.2 Koble til AC strøm 18
3.3 Sette opp Wi-Fi forbindelse mellom
Senter og Stasjon 18
3.4 Koblinger på baksiden 18
3.4.1 Koble antenner 19
3.4.2 Koble til et portabelt (USB masselagring)
apparat 19
3.4.3 Koble din iPod (ekstrautstyr) 20
3.4.4 Koble tilleggsutstyr 21
3.4.5 Koble til et tilleggsapparat med eksterne
høytalere 21
4 Klargjøre 22
4.1 Stille klokken 22
4.1.1 Vise klokken 24
4.2 Fjernkontroll 25
4.2.1 Installering av batterier i fjernkontroll 25
4.2.2 Fjernkontroll, 2-veis 27
4.3 Navigeringskontroller 28
4.4 Alfanumeriske taster 28
5 Basisfunksjoner 29
5.1 Strømmodi og funksjoner 29
5.2 Eco Standby (strømsparemodus) 31
5.3 Auto-standby 31
5.4 Volumkontroll 31
5.5 MUTE 32
5.6 Lydkontroll 32
5.6.1 Smart equalizer 32
5.6.2 Equalizer 32
5.6.3 DBB (Dynamic Bass Boost) 33
5.6.4 Incredible surround 33
5.7 Skjermjustering 33
5.8 Velge språk 34
5.9 Sove 34
5.10 Alarm 35
5.10.1 Stille alarm / alarmtid / repetert modus 35
6 HD (Harddisk) 36
6.1 Spille HD musikk 36
6.2 Søke 36
6.2.1 Lete med nøkkelord 36
6.2.2 Velge spor av samme artist 37
6.2.3 Velge spor av samme genre 37
6.2.4 Finne spor i nåværende album (under
avspilling) 38
6.2.5 Finn passasje i nåværende spor (under
avspilling) 38
6.3 Spillemodi GJENTA,TILFELDIG
AVSPILLING 38
6.4 Bygge opp et musikkbibliotek på 39
6.4.1 Ta opp musikk fra CD-er 39
6.4.2 Import fra din PC 41
6.4.3 Ta opp fra radio eller ekstern kilde 42
6.5 Opprette en spilleliste 42
6.6 Slette en spilleliste, album eller spor 43
6.7 Vise sporinformasjon 43
6.8 Sikkerhetskopi til PC 44
6.9 Flytte musikkavspilling mellom Senter og
Stasjon 44
6.9.1 MUSIKKEN FØLGER MEG 44
6.9.2 MUSIKKRINGKASTE 45
6.10 Se systeminformasjon 46
6.11 Redigere sporinformasjon 47
Side: 5
7 CD (Senter kun) 48
7.1 Støttede disker 48
7.2 Spille av disk 49
7.2.1 Søke med nøkkelord 50
7.2.2 Finn spor i nåværende album (under
avspilling) 50
7.2.3 Finn passasje i nåværende spor (under
avspilling) 51
7.3 Spillemodi GJENTA,TILFELDIG
AVSPILLING 51
8 FM radio 52
8.1 Innstille radiostasjoner 52
8.2 Lagre forhåndsinnstilte radiostasjoner 53
8.2.1 Autostore: Automatisk forhåndsinnstilt
program 53
8.2.2 Manual store: manuelt forhåndsinnstilte
program 53
8.2.3 Lytte til forhåndsinnstilt stasjon 53
8.3 RDS 54
8.4 NYHETER 54
8.5 Internettradio* 55
8.5.1 Førstegangs bruk 55
8.5.2 Jevnlig bruk 56
8.5.3 Legg til internettradiostasjoner og
bokmerk dine favoritter 57
9 UPnP 58
9.1 UPnP (Universell Plug and Play) 58
9.1.1 Om UPnP* 58
9.1.2 Om UPnP* utstyrte enheter 58
9.2 Koble til UPnP-enheten 59
9.3 UPnP avspilling 59
9.3.1 Spille musikk fra UPnP enheten 59
9.3.2 Spille musikk fra Senter 60
10 Eksterne kilder 61
10.1 Avspille fra eller ta opp til USB
masselagringsenhet 61
10.1.1 Om USB enheten 61
10.1.2 Spille musikk fra USB enhet 62
10.1.3 Overføre musikk til USB enhet 63
10.2 Spille av din iPod musikk 65
10.3 Spille eksterne kilder 65
11 Nettverksinnstillinger 66
11.1 Tilføye Stasjoner til Wi-Fi nettverk av
Senter 66
11.1.1 Slette en stasjon 67
Innholdsfortegnelse
2
11.2 Koble til Wi-Fi (trådløst) aktivert
hjemmenettverk 68
11.2.1 Nettverksinnstillinger på Senter 68
11.2.2 Innstille nettverk på Stasjon 69
11.3 Koble til hjemmenettverk for kabel 70
11.3.1 Innstille nettverk på Senter 70
11.3.2 Innstille nettverk på Stasjon 71
11.4 Koble til to forskjellige hjemmenettverk
72
11.5 Se på forbindelsestilstand 72
11.5.1 Se på Stasjon status i Wi-Fi nettverk til
Senter 72
11.5.2 Se forbindelsen med hjemmenettverk 73
11.6 Koble til internett 73
12 Koble til din PC 75
13 Gracenote® CD Informasjon 78
13.1 Gracenote® music gjenkjenningsdatabase
78
13.1.1 Oppdatere Gracenote® music
gjenkjenningsdatabase 78
13.2 Gracenote® Internettspørsmål 78
13.2.1 Se i CD sporinformasjon 78
14 Oppgradere maskinvare 79
14.1 Oppgradere maskinvare 79
14.2 Gjenopprette tidligere maskinvare 80
14.3 Reetablere Wi-Fi nettverk til Senter og
Stasjoner 80
15 Tilbakestilling 81
16 Tekniske data 83
16.1 Senter 83
16.2 Stasjon 84
17 Vanlige spørsmål 85
18 Appendiks 91
18.1 Hvordan montere Stasjon på en vegg. 91
18.1.1 Hva er i det leverte montasjesettet 91
18.1.2 Hva mer trenger du 91
18.1.3 Forberedelse 92
18.1.4 Montere Stasjon 92
* Alle internett egenskaper forutsetter en bredbånd internett oppkobling.
Side: 6
Viktig 3
NORSK
1 Viktig
1.1 Sikkerhet
• Du må ikke åpne produktet eller fjerne dekselet, Settet inneholder ingen deler som brukeren kan
servisere.
• Ikke sett gjenstander fylt med væske slik som vaser på produktet.
• Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på produktet.
• Ikke slipp gjenstander som binders inn i åpningene.
• Ikke utsett produktet for sprut eller drypp av vann.
• Ikke utsett produktet for regn eller høy fuktighet. Produktet skal kun brukes innendørs.
• Ikke sett kilder med åpen ild som brennende stearinlys på produktet.
• Sett produktet på et sted med god ventilasjon. Påse at det alltid er en klaring på 10 cm (4 tom)
fra baksiden og toppen av produktet og 5 cm (2 tom) på hver side.
• Ikke dekk til ventilasjonsåpninger med gjenstander som aviser, bordduker, gardiner etc.
• Du må ikke olje eller smøre de mekaniske delene i produktet.
• Synlig og usynlig laserstråling! Ikke se på laserstrålen.
• Settet inneholder ikke deler som brukeren kan gjøre service på.
• Plasser senter og stasjonen på en horisontal, fast og solid overflate.
• Oppbevar systemet, batterier og disker på et kjølig og tørt sted.
• Ikke utsett produktet for fuktighet, regn eller varme kilder som radiatorer, forsterkere eller
direkte sollys.
• Forandring av produktet kan føre til farlig EMC stråling eller andre usikre operasjoner.
Dette settet er i overensstemmelse med kravene om radioforstyrrelser i EU.
Philips Consumer Electronics, BG Entertainment Solutions, erklærer herved, at dette produktet
WACS7000 er i overensstemmelse med de viktige kravene og andre relevante forskrifter til direktiv
1999/5/EC.
Produksjon av uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert datamaskinprogrammer,
filer, kringkastinger og lydopptak, kan være en krenking av opphavsretten og ansees som en
kriminell handling. Dette utstyret skal ikke bli brukt til slike formål.
Merk:
Bruken av kontroller eller justeringer eller utførelse av prosedyrer andre enn beskrevet i denne
brukerhåndboken, kan føre til utsetting for farlig stråling eller usikker drift.
Forsiktig! For å unngå risiko for personskader eller materielle skader, må du følge disse
instruksjonene:
Advarsel! For å unngå fare for brann, elektrisk sjokk, personskader eller materielle skader, må
du følge disse instruksjonene:
Side: 7
1.2 GPL Pakke skriftlig tilbud
Dette produktet inneholder Linux 2.4.27-vrsl, som ble gjort tilgjengelig under GNU GPL lisensen
versjon 2 (heretter kalt for ’Programmet’).
Philips Electronics Hong Kong Ltd. tilbyr seg herved, etter forespørsel, å levere eller gjøre
tilgjengelig en komplett maskinlesbar kopi av den korresponderende kildekoden til programmet.
Dette gjøres for kostnader som kun forårsakes av den fysiske distribusjon av kilden og på et
medium som til vanlig blir brukt for programvareutveksling.Vennligst kontakt: Head of Development
BLC Audio PDCC Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong
Kong Science Park Shatin Hong Kong
Dette tilbudet er gyldig i en periode på tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet.
1.3 LGPL Bibliotek skriftlig tilbud
Dette produktet inneholder Linux 2.4.27-vrsl, som ble gjort tilgjengelig under GNU GPL lisensen
versjon 2.1 (heretter kalt for ’Biblioteket’).
Philips Electronics Hong Kong Ltd. tilbyr seg herved, etter forepørsel, å levere eller gjøre tilgjengelig
en komplett maskinlesbar kopi av den korresponderende kildekoden til biblioteket. Dette gjøres for
kostnader som kun forårsakes av den fysiske distribusjon av kilden og på et medium som til vanlig
blir brukt for programvare utveksling.Vennligst kontakt: Head of Development BLC Audio PDCC
Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong
Dette tilbudet er gyldig i en periode på tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet.
1.4 Miljø-informasjon
Overflødig emballasje har ikke blitt brukt.Vi har gjort at emballasjematerialet er lett å skille i tre
grupper: papp (boks), polystyren skum (buffer) og poletylen (poser, beskyttende skumlag).
Produktet består av materialer som kan resirkuleres hvis det blir demontert av en spesialisert
bedrift.Vennligst overhold de lokale forskrifter når det gjelder avhending av emballasjematerial,
utslitte batterier og gammelt utstyr.
Viktig
4
Side: 8
1.5 Avhending av ditt gamle produkt
Ditt produkt ble designet og produsert av høykvalitets materialer og komponenter som
kan resirkuleres og brukes om igjen.
For å bevare, beskytte og forbedre kvaliteten på miljøet, beskytte menneskenes helse og
utnytte naturressursene varsomt og fornuftig, bør du enten returnere et produkt som ikke
lar seg reparere til innkjøpsstedet eller til et relevant anlegg i overensstemmelse med de lokale
lovbestemmelser.
At bingen på hjul er krysset over, indikerer at produktet ikke må avhendes med
husholdningsavfallet. Symbolet brukes sammen med enten en fast stolpe eller produksjons /
lanseringsdatoen.
Vennligst overhold de lokale foreskrifter og ikke kast dine gamle produkter sammen med ditt
vanlige husholdningsavfall. Korrekt avhending av ditt gamle produkt hjelper å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljø og helse.
1.6 Vedlikehold
Rengjøre settet
• Bruk en myk lett fuktig klut med mild såpevæske.
• Ikke bruk løsninger som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller skuremidler, da disse kan
skade produktet.
Rengjør diskene dine
• Når en disk blir skitten, renses den med en renseklut.Tørk den fra senteret og utover.
• Ikke bruk løsninger som f.eks. benzen, tynnere eller antistatisk spray ment for analoge plater.
Pleie og behandling av HD (Harddisk)
HD er en ømfintlig utstyrsdel som lett kan skades pga. stor opptakskapasitet og drift i høy
hastighet.
• Ikke flytt enheten mens den er i drift.
• Ikke ta ut AC strømpluggen av stikkontakten mens enheten er i drift.
• Ikke bruk enheten på steder som er ekstrem varme eller fuktige da dette kan føre til
kondensdanning inne i enheten.
Hvis HD har feil, er avspilling og opptak ikke mulig. I dette tilfellet er det nødvendig å erstatte HD
enheten.
Merk:
HD anbefales ikke for permanent lagring av opptatte innhold. Før du lager et musikkbibliotek, må
du lage en sikkerhetskopi av musikken på din PC. Om nødvendig kan du senere gjenopprette
systemet ditt med disse sikkerhetskopiene.
Viktig 5
NORSK
Side: 9
1.7 Hørselssikkerhet
Lytt alltid med moderat volum.
• Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen din. Dette produktet kan
produsere lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørseltap for en normal person, selv ved
eksponering på en periode under ett minutt. De høye desibelnivåene tilbys de som
allerede har erfart hørseltap.
• Lyder kan “bedra”. Over tid tilpasser hørselens ”komfortable nivå” seg til høyere lydvolum. Etter
vedvarende lytting kan det som høres “normalt” ut faktisk være meget høyt og skadelig for
hørselen din. For å beskytte mot dette, still volumet på et sikkert nivå før hørselen tilpasser seg,
og la det være der.
Fastsette et sikkert volumnivå:
• Sett volumkontrollen på en lav innstilling.
• Øk volumet sakte frem til du kan høre lyden godt og tydelig, uten forstyrrelser.
Lytt i moderate tidsperioder av gangen:
• Vedvarende eksponering for lyd, til og med til normale “trygge” nivåer kan også forårsake
hørseltap.
• Sørg for at du bruker utstyr fornuftig, og at du tar passende pauser.
Sørg for å overholde de følgende retningslinjene ved bruk av dine hodetelefoner.
• Lytt med moderat volum og i moderate tidsperioder.
• Pass på å ikke justere opp volumet etter hvert som hørselen din tilvenner seg styrken.
• Skru ikke opp volumet så høyt at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
• Du bør utvise forsiktighet eller midlertidig avbryte bruken i mulige risikofylte situasjoner.
• Ikke bruk hodetelefoner mens du bruker et motorisert kjøretøy, sykler, står på skateboard osv.
Det kan skape en trafikkrisiko og det er også ulovlig i mange områder.
Viktig (for modeller utstyrt med hodetelefoner):
Philips garanterer at den maksimale lydstyrken for sine lydspillere samsvarer med hva som er
fastsatt av relevante regulerende myndigheter for den originale hodetelefonmodellen som
medfølger produktet. Dersom denne hodetelefonen må skiftes ut, anbefaler vi at du kontakter din
forhandler for å bestille en modell som er identisk den originale modellen som ble levert fra Philips.
Viktig
6
Side: 10
1.8 Registrer produktet ditt
For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
For at du kan oppgradere ditt produkt, anbefaler vi at du også registrerer det under
www.club.philips.com, slik at vi kan informere deg om nye og gratis tilgjengelige oppgraderinger.
Philips produkter er designet og produsert iht. de høyeste kvalitetsstandarder. Hvis produktet ditt
ikke fungerer korrekt, må kanskje forbindelsen og konfigurasjonen endres.
For å vite mer om din hjemmeunderholding tilbyr vår webstøtteside (www.philips.com/support) all
informasjon du trenger for å ha glede av ditt produkt, her finner du også nye tilbud i vårt
produktutvalg.
Vennligst besøk www.philips.com/support og skriv inn produktnavnet (WACS7500) for å se:
• OSS (Ofte Stilte Spørsmål)
• Siste brukerhåndbøker og siste håndbøker for datamaskinprogramvare
• Maskinvare oppgraderingsfiler for WACS7500 på nettet
• Interaktiv problemløsing
Hvis du registrerer produktet ditt på www.club.philips.com, vil vi kunne informere deg straks
nye og gratis oppgraderinger er tilgjengelige.
Lykke til med ditt trådløse musikksenter & stasjon!
Viktig 7
NORSK
Side: 11
Ditt trådløse musikksenter & stasjon
8
2 Ditt trådløse musikksenter & stasjon
Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips!
Med det trådløse musikksenteret & stasjon kan du:
• Spille musikk fra din PC
• Dokke din iPod
• Plug & play fra USB apparater
• Glede deg over HD avspilling
Du kan lagre opp til 15000 sanger på 80 GB harddisk av og du kan koble opp til 5 til
Senter .
All lagret musikk kan trådløst sendes fra Senter til de koblete Stasjonene ved å bruke Wi-
Fi*. CD spilleren og PC-en din er ikke lenger avhengig av ledninger.
* Wi-Fi brukes til å beskrive trådløse LAN muliggjorte produkter som er basert på IEEE 802.11
standard.Tilstedeværelsen av Wi-Fi logoen indikerer at et produkt har blitt sertifisert for interoperabilitet.
2.1 Hva inneholder esken
WAC7500 trådløs musikksenter, 1x
WAC7500 trådløs musikkstasjon, 1x
Side: 12
Ditt trådløse musikksenter & stasjon 9
NORSK
Fjernkontroll, 2-veis, inkl.
4x AAA batterier
Fjernkontroll, 1-vei, inkl.
2x AAA batterier
Strømkabler, 2x
FM ledningsantenne, 2x
Ethernet kabel, 1x PC sett CD, 1x
Montasjesett, 1x (for Stasjon)
Levert tilbehør
Side: 13
Ditt trådløse musikksenter & stasjon
10
2.2.1 Kontroller på senter og stasjon
1 Antenne
2
USB-port
3 Diskettspalte (innlasting) (kun )
Sett inn disketten med skriften mot deg
4 / (kun )
Utstøter en diskett fra CD spalten
5 LCD
Skjerm viser status til settet
6 MUSIC FOLLOWS ME
HD: skifter musikkavspilling mellom Senter
og Stasjon
7 DBB (Dynamisk BassBestyrker)
Veksler til bass forsterker mellom på
(DBB1, DBB2, DBB3) og av
8 SMART EQ (kun )
HD: skifter mellom lydsettinger for den
aktuelle genren på og av
9 VOLUME +
Justerer volumnivået opp
10 VOLUME -
Justerer volumnivået ned
11 9
Stopper avspilling eller opptak
12 )K
Trykk for å hoppe til neste spor / trykk &
hold for fort fremover
13 OK / 2;
Bekrefter valg
Start eller pause av avspilling
2.2 Oversikt over trådløst musikksenter & stasjon
2
1 4
3
6
5
7
8
21
20
19
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
1
6
7
21
20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
Side: 14
Ditt trådløse musikksenter & stasjon 11
NORSK
14 1 / 2 / 3 / 4
Navigeringskontroller (venstre, høyre, opp,
ned) gir deg muligheten til å rulle gjennom
opsjonslistene
1
HD/CD/USB/UPnP: går tilbake til tidligere
opsjonslister
3 / 4
HD/CD/USB/UPnP: hopper over/søker
spor/ bakover/fremover (i avspillingsskjermen)
Rask rulling gjennom opsjoner/alfanumeriske
lister
Radio: setter på stasjoner
2
Bekrefter valg
Radio: åpner listen for aktuelle stasjoner
15 J(
Trykk for å hoppe til tidligere spor / trykk &
hold for tilbakespoling
16 MENU
Inngang eller utgang oppsettsmeny
17 HOME
Velger
HD Musikk ,
CD ,
Radio ,
UPnP (Universell Plug & Play) ,
Portabel (USB Universell Seriell Bus) ,
eller
AUX (separat koblet apparat)
18 y PÅ / STANDBY / ECO STANDBY
Trykk lett for å veksle mellom modi Standby
og PÅ.
Trykk & hold for å veksle strømmodi
mellom PÅ og Eco Standby (strømsparende
modus).
Grønt indikatorlys = / er slått PÅ.
Rødt indikatorlys = / er slått på til
Standby eller Eco Standby.
19 0 RECORD (kun Senter )
CD/Radio/AUX: starter å ta opp til HARD
DISK (HD)
20 INCR.SURR.
Velger Incredible Surround lydeffekt
21 MUSIC BROADCAST (kun )
HD: kringkaster musikk fra Senter til
Stasjon
SMART EQ (kun )
HD: skifter mellom lydsettinger for den
aktuelle genren på og av
Merk:
Belysningen av et innfatningshjørne er et design
element.
Side: 15
2.3 Oversikt over fjernkontroller
2.3.1 2-Veis Fjernkontroll
1 y
Trykk lett for å sette / til PÅ eller
Standby
Trykk & hold for å sette / til Eco
Standby (strømsparende modus)
2 HOME
Velger
HD Musikk ,
CD ,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
17
10
14
16
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
19
20
12
Viktig!
Følgende egenskaper krever bruk av 1-veis fjernkontrollen:
• Registrering på Internet radio
• Nettverkskonfigurasjon
• Redigering av sporinformasjon
Ditt trådløse musikksenter & stasjon
12
Radio ,
UPnP (Universell Plug & Play) ,
Portabel (USB Universell Seriell Bus) ,
eller
AUX (separat koblet apparat)
I Standby modus: setter / på PÅ og velger
HD Musikk ,
CD ,
Radio ,
UPnP ,
Portabel , eller
AUX
3 HD
Velger HD (Harddisk) kilde
I Standby modus: setter / PÅ og velger
HD (Harddisk) kilde
4 1 / 2 / 3 / 4
Navigeringskontroller (venstre, høyre, opp,
ned) gir deg muligheten til å rulle gjennom
opsjonslistene
1
HD/CD/USB/UPnP: går tilbake til
tidligere opsjonslister
Tekstinntasting: beveger markøren bakover
3 / 4
HD/CD/USB/UPnP: hopper over/leter
etter spor/passasjer tilbake/forover (i
avspillingskjerm)
Ruller raskt gjennom opsjonsliste
Radio: setter på stasjoner
2
Bekrefter valg
Radio: åpner listen for forhåndsinnstilte
stasjoner
Tekstinngang: bekrefter innlegging og
flytter markøren fremover
5 OK, 2/;
Bekrefter valg
starter å spille
Side: 16
6 VOL +, -
Justerer volumnivået opp eller ned
7 MENU
Går inn eller ut av oppsettsmenyen
8 MUTE
Slår lyden av midlertidig
9 9
Stopper avspilling eller opptak
10 )K
Trykk for å hoppe til tidligere spor / trykk &
hold for fort fremover
11 SHUFFLE (3 def)
Velger tilfeldig avspilling
12 REPEAT (2 abc)
Velger kontinuerlig avspilling
13 INCR.SURR. (6 mno)
Velger Incredible Surround lydeffekt
14 DBB (Dynamisk BassBestyrker) (5 jkl)
Veksler til bass forsterker mellom på (DBB1,
DBB2, DBB3) og av
15 RDS/NEWS (9 wxyz)
Radio: velger RDS informasjon
HD/CD/UPnP/AUX/USB: veksler mellom
NEWS-funksjon på og av
16 SAME GENRE (8 tuv)
HD: spiller alle sporene av den aktuelle
genren
17 SEARCH ( )
Søker med ledenøkkelord
18 MARK/UNMARK (0 ) (kun )
Velger eller velger bort spor du ønsker å ta
opp (trykk & hold for å velge/velge bort
ALLE spor)
19 MUSIC FOLLOWS ME
HD: skifter musikkavspilling mellom Senter
og Stasjon
Ditt trådløse musikksenter & stasjon 13
NORSK
20 MUSIC BROADCAST (kun )
HD: kringkaster musikk fra Senter til
Stasjon
21 Lagre
22 DIM
Skifter skjermlys mellom dempet og normal
23 VIEW
Veksler mellom avspillingsskjerm og forrige
opsjonsliste
24 SAME ARTIST (7 pqrs)
HD: spiller alle sporene til den aktuelle
artisten
HD: aktiverer trådløs avstandsforlengelse
(se forlengers håndbok for detaljer)
25 SMART EQ (4 ghi)
HD: skifter mellom lydsettinger for den
aktuelle genren på og av
26 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
Justerer, viser eller slår av sovetidsinnstilling
27 J(
Trykk for å hoppe til tidligere spor / trykk &
hold for tilbakespoling
CLEAR
Tekstinngang: sletter innlegging foran
markøren
28 REC 0 (kun )
CD/Radio/AUX: starter å ta opp til (HD)
29 SCROLL 3, 4
Ruller visningsskjermen opp eller ned
30 CD/MP3-CD (kun )
Velger CD kilde
I Standby modus: setter / PÅ og
velger CD kilde
31 REFRESH
Synkroniserer skjermene til / og
fjernkontrollen
Side: 17
Ditt trådløse musikksenter & stasjon
14
2.3.2 1-Veis Fjernkontroll
1 y
Trykk lett for å sette / til PÅ eller
Standby
Trykk & hold for å sette / til Eco
Standby (strømsparende modus)
2 FM TUNER
Velger FM radio
3 HOME
Velger
HD Musikk ,
CD ,
Radio ,
UPnP (Universell Plug & Play) ,
Portabel (USB Universell Seriell Bus) ,
eller
AUX (separat koblet apparat)
I Standby modus: setter / til PÅ
og velger HD Musikk ,
CD ,
Radio ,
UPnP ,
Portabel , eller
AUX
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
14
16
18
11
15
17
31
30
29
27
26
25
24
23
22
21
28
19
20
5
13
4 SEARCH ( )
Leter med nøkkelord
5 VIEW
Veksler mellom avspillingsskjerm og forrige
opsjonsliste
6 MENU
Går inn eller ut av oppsettsmenyen
7 1 / 2 / 3 / 4
Navigeringskontroller (venstre, høyre, opp,
ned) gir deg muligheten til å rulle gjennom
opsjonslistene
1
HD/CD/USB/UPnP: går tilbake til
tidligere opsjonslister
Tekstinntasting: beveger markøren bakover
3 / 4
HD/CD/USB/UPnP: hopper over/leter
etter spor/passasjer tilbake/forover (i
avspillingskjerm)
Ruller raskt gjennom opsjonsliste
Radio: setter på stasjoner
2
Bekrefter valg
Radio: åpner listen for forhåndsinnstilte
stasjoner
Tekstinngang: bekrefter innlegging og
flytter markøren fremover
8 OK, 2/;
Bekrefter valg
Starter spilling
9 )K
Fort fremover eller hopper til neste spor
10 9
Stopper avspilling eller opptak
11 VOL +, -
Justerer volumnivået opp eller ned
Side: 18
Ditt trådløse musikksenter & stasjon 15
NORSK
12 MUTE
Slår lyden av midlertidig
13 SHUFFLE (3 def)
Velger tilfeldig avspilling
14 REPEAT (2 abc)
Velger kontinuerlig avspilling
15 INCR.SURR. (6 mno)
Velger Incredible Surround lydeffekt
16 DBB (Dynamic BassBestyrker) (5 jkl)
Veksler til bass forsterker mellom på
(DBB1, DBB2, DBB3) og av
17 RDS/NEWS (9 wxyz)
Radio: velger RDS informasjon
HD/CD/UPnP/AUX/USB: veksler mellom
NEWS-funksjon på og av
18 SAME GENRE (8 tuv)
HD: spiller alle sporene av den aktuelle
genren
19 MUSIC FOLLOWS ME
HD: skifter musikkavspilling mellom Senter
og Stasjon
20 (0 )
21 MUSIC BROADCAST (kun )
HD: kringkaster musikk fra Senter til
Stasjon
22 SAME ARTIST (7 pqrs)
HD: spiller alle sporene til den aktuelle
artisten
HD: aktiverer trådløs avstandsforlengelse
(se forlengers håndbok for detaljer)
23 SMART EQ (4 ghi)
HD: skifter mellom lydsettinger for den
aktuelle genren på og av
24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
Justerer, viser eller slår av sovetidsinnstilling
25 SCROLL 3, 4
Ruller visningsskjermen opp eller ned
26 J(
Spoler tilbake eller hopper til forrige spor
CLEAR
Tekstinngang: sletter innlegging foran
markøren
27 REC 0 (kun )
CD/Radio/AUX: starter å ta opp til (HD)
28 MARK/UNMARK (0 ) (kun )
Velger eller velger bort spor du ønsker å ta
opp (trykk & hold for å velge/velge bort
ALLE spor).
29 AUX
Velger AUX (separat koblet apparat)
30 CD/MP3-CD (kun )
Velger CD kilde
I Standby modus: setter / til PÅ
og velger CD kilde på
31 HD
Velger HD (Harddisk) kilde
I Standby modus: setter / til PÅ
og velger HD (Harddisk) kilde
Side: 19
Ditt trådløse musikksenter & stasjon
16
2.4 Overblikk skjerm
Ikoner av LCD:
Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse
Klient tilkoblet Gjenta alle
Klient ikke tilkoblet Gjenta 1
Musikk Tilfeldig avspilling
Radio Alarm
UPnP Musikk kringkasting
Aux modus Musikk følger meg
CD modus Avslått lyd
HD modus RDS
Radio modus Sove
Record (rip) modus Smart EQ
Transfer modus Wi-Fi tilkoblet
USB modus Wi-Fi og Ethernet tilkoblet
Side: 20
Installasjon 17
NORSK
3 Installasjon
3.1 Installer Senter ( ) og Stasjon ( )
Merk:
Før du bestemmer hvor og hvordan du skal installere settet, må du teste Wi-Fi forbindelsen og
kabelkoblingene på baksiden for å finne et passende sted.
Du kan installere og på to måter, frittstående (ved å bruke oppsatser som følger med)
eller veggmontert (uten oppsatser). Bruk frittstående. For har vi lagt ved et
veggmonteringssett.
(frittstående)
(veggmontert)
For å vite mer om veggmontering, se tillegg om hvordan montere stasjon på en vegg.
Side: 21
Installasjon
18
3.2 Koble til AC strøm
Pass på at alle koblinger bak er på plass før du kobler strøm til settet.
Koble AC strømkabelen til strømtilførselen. / har nå fått strøm (satt på).
Hvis settet står i Standby eller Eco Standby modus, så vil og fremdeles bruke noe strøm.
For å frakoble systemet helt fra strømforsyningen, dra ut strømpluggen fra veggkontakten.
3.3 Sette opp Wi-Fi forbindelse mellom Senter ( ) og Stasjon ( )
Merk:
• Trykk & hold alltid y for å skifte / til Eco standby (strømsparende modus) før du tar ut
stikkontakten.
• Sett alltid på først og deretter .
• Du må aldri blokkere fra med tykke vegger eller med mer enn en vegg.
• Unngå installering nær store metallgjenstander.
Wi-Fi forbindelsen starter automatisk når du setter på både og .
Den første gangen du setter opp en Wi-Fi forbindelse, plasser og ved siden av hverandre
på en horisontal og solid overflate.
1 Medfølgende strømkabler kobles først til og deretter til strømforsyningen.
> og er klare til bruk.
Nyttig vink:
For bedre Wi-Fi mottak, drei Wi-Fi antennen eller juster plasseringen av og .
3.4 Koblinger på baksiden
Merk:
• Aldri koble eller frakoble strømkabler når hovedstrømmen er slått på.
• Installer og i kort avstand fra passende AC strømkontakt.
Viktig! Trykk & hold alltid y for å skifte / til strømsparende modus før du tar ut
stikkontakten.
Side: 22
Installasjon 19
NORSK
3.4.1 Koble antenner
1 Forleng antenneledning.
2 Koble antenneledning til FM antenne kontakt:
3 Alternativt: For å bedre FM mottakelsen kan du installere en skjøteledning (ekstrautstyr)
mellom antenneledningen og antennekontakten.
4 Rull helt ut antenneskjøteledningen.
5 Beveg den i forskjellige retninger for å finne optimal mottak (hvis det er mulig, hold den borte
fra TV, VCR eller andre strålingskilder).
6 For å oppnå de beste resultater løft eller monter antennen i taket.
3.4.2 Koble til et portabelt (USB masselagring) apparat
På eller , kan du avspille musikk fra et portabelt apparat.
Du kan også overføre musikk fra biblioteket på til det portable apparatet.
1 Sett inn USB pluggen til det portable apparatet i kontakten på eller .
For portable apparater med USB kabel:
1 Stikk inn en ende av USB kabelen (ikke levert) inn i på eller .
2 Stikk den andre enden av USB kabelen inn i USB utmatingsterminalen til det portable apparatet.
Side: 23
Installasjon
20
Å avspille musikk fra det portable apparatet:
1 Trykk HOME.
2 Velg FLYTTBAR .
3 Velg USB.
> Ditt portable apparat vises.
4 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge din musikk.
For flere detaljer og instruksjoner om hvordan ta opp musikk på det portable apparatet: Se
10. Eksterne kilder.
Nyttig vink:
• og støtter kun portable (USB masselagring) apparatet som anvender følgende
standarder:
- USB MSC (Type ‘0’)
- USB MTP
- Fil system i FAT12/ FAT16/ FAT32
- Operasjoner basert på enkel mappebasert navigasjon (også kjent som normal FAT filsystem),
og ikke basert på database med eide spor.
• Følgende USB apparater støttes ikke av eller :
Produkter med database UI (artister, album og genre basert navigasjon) for disse produktene
lagrer normalt musikkfiler i en spesifikk skjult mappe og bruker innlagt database med eide spor
som og ikke kan lese korrekt.
3.4.3 Koble din iPod (ekstrautstyr)
Du kan koble din iPod (ikke levert) til eller ved å bruke Philips dokkingvogge og data/audio
kabel (Philips dokking IR vogge for iPod, modell DC1050 selges separat). Nå kan du glede deg over
musikkbiblioteket i din iPod via det sofistikerte høytalersystemet til settet. Du kan til og med lade
din iPod samtidig.
Å spille av musikk fra din iPod:
1 Trykk HOME og velg Flyttbar (iPod) .
Din iPod vises.
Side: 24
Installasjon 21
NORSK
2 Bruk 3 eller 4 og 2 på fjernkontrollen (eller bruk navigasjonskontrollen på din iPod) for å velge
musikken i ditt iPod menysystem.
(Se også 10 Eksterne kilder).
3.4.4 Koble tilleggsutstyr
Det er mulig å avspille audio fra en ekstern kilde f.eks.TV,VCR, Laser Disk spiller, DVD spiller på
eller . Du kan også ta opp audio til musikkbiblioteket i HD på .
På tilleggsutstyret
Koble den ene enden av audiokabelen (ekstrautstyr) til AUDIO OUT terminalene på tilleggsutstyret.
På eller
Koble den andre enden av audiokabelen til AUX IN terminalene på eller .
For å avspille audio fra tilleggsutstyret:
1 På eller , trykk HOME og velg AUX .
Tilleggsutstyret ditt (ekstern kilde) vises.
2 På tilleggsutstyret ditt bruker du kontrollene som du ville gjort normalt.
(Se også 10 Eksterne kilder).
For å ta opp audio til biblioteket (HD) på , se seksjon HD: Bygge musikkbibliotek på
Senter.
Nyttig vink:
• Hvis den tilkoblete enheten har kun en enkel audio ut kontakt, kobles den til AUX IN venstre
kontakt. (Som alternativ kan du bruke en "enkel til dobbel" cinch kabel, men output lyden er
fremdeles mono).
• Sjekk alltid brukerhåndboken til det andre utstyret ditt, for å få en komplett forbindelse.
3.4.5 Koble til et tilleggsapparat med eksterne høytalere
For å kunne glede deg over den gode lydkvaliteten til produktets høytalere med et tilleggsapparat
dvs. et mini Hi-Fi system, bruker du rød/hvite audiokabler (ekstrautstyr) til å koble til det
eksterne apparatet.
På
1 Koble den røde pluggen til den rød/hvite audiokabelen (ekstrautstyr) til den røde kontakt
LINE OUT R og den hvite pluggen til den hvite kontakten LINE OUT L.
På tilleggsapparatet
2 Koble den andre enden av audiokabelen til AUX IN terminalene.
3 Velg AUX modus på det tilkoblede tilleggsapparatet.
Side: 25
Klargjøre
22
4 Klargjøre
4.1 Stille klokken
Tiden kan vises i 24-timers eller 12-timers format. Du kan sette opp klokken din på eller .
Det er to metoder å stille klokken på, RDS automatisk tidssynkronisering og manuell
tidsoppsetting.
RDS auto time sync:
Hvis du har forhåndsinnstilt RDS radiostasjoner, kan du synkronisere klokken med en av RDS
stasjonene.
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger fulgt av Tid.
3 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Automatisk synkronisering tid.
Side: 26
Klargjøre 23
NORSK
4 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge RDS radiostasjonen du ønsker å synkronisere klokken med.
> Skjermen viser en bekreftelsesskjerm:
Innstille tiden manuelt:
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger fulgt av Tid.
3 Bruk 3, 4, eller det numeriske tastaturet (0-9), og 2 til å velge Innstill tid.
> Skjermen viser aktuell klokkeinnstilling (00:00 som standard)
Side: 27
Klargjøre
24
4 Bruk 3, 4, eller det numeriske tastaturet (0-9) gjentatte ganger for å stille inn timene fulgt av
minuttene.
5 Bekreft med OK.
Nyttig vink:
• Skifte til 12-timers eller 24-timers format:
1 I Time menyen, velg Timeformat.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge ditt valg.
• Hvis du kobler fra strømforsyningen (trekker ut støpselet), vil klokken tilbakestilles (innstillingene
vil ikke bli lagret).
4.1.1 Vise klokken
1 Trykk & hold VIEW knappen i omtrent 5 sekunder.
Klokken vil kort vise seg på skjermen.
Nyttig vink:
• I Standby modus kan du kort trykke VIEW for å slå på LCD baklysene og se klokken klarere.
• Hvis du kobler fra strømforsyningen (trekker ut støpselet), vil klokken tilbakestilles (innstillingene
vil ikke bli lagret).
Side: 28
Klargjøre 25
NORSK
4.2 Fjernkontroll
+ leveres med en 2-veis fjernkontroll og en 1-veis fjernkontroll. Du kan bruke disse til å
kontrollere funksjonene på eller .
Merk:
Bruk 1-veis fjernkontrollen for Stasjonsstyring, Nettverkskonfigurasjon, og Redigere
sporinformasjon. 2-veis fjernkontrollen kan ikke brukes til disse oppgavene.
4.2.1 Installering av batterier i fjernkontroll
Forsiktig!
For å unngå risiko for eksplosjon:
• Ikke punkter, kutt eller manipuler batterier på noen måte og kast dem på ild.
• Ikke kortslutt batteripolene.
For å unngå brannskader:
• Bruk vernehansker når du håndterer batterier som lekker.
For å unngå lekkasje fra korrosive batterivæsker og skade på produktet:
• Skift alltid alle batterier samtidig
• Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer.
• Bytt batterier straks hvis de er tomme.
• Ta alltid ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
For å unngå at batterier skal svelges ved et uhell:
• Oppbevar dem alltid utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. (Kontakt lege straks, hvis et
batteri har blitt svelget!)
Viktig!
• Pek alltid med fjernkontrollen direkte på IR sensoren på eller som du vil betjene.
• Velg først kilden som du ønsker å betjene ved å trykke på en av knappene for kildevalg på
fjernkontrollen (for eksempel CD/MP3-CD, HD, FM TUNER,AUX).
• Etter det velges ønsket funksjon (for eksempel 2/; / J( / )K).
Side: 29
Klargjøre
26
Innsetting av batterier:
Åpne batterirommet.
Sett inn i
• 2-veis fjernkontroll: 4 batterier type LR03 eller AAA
• 1-veis fjernkontroll: 2 batterier type LR03 eller AAA
Pass på riktig polaritet (se '+' / '-' symbolene på innsiden av batterirommet).
Lukk batterirommet.
VIKTIG BATTERIINFORMASJON!
Batterier som inneholder farlige stoffer er merket med en binge med hjul med et kryss.
Symbolet indikerer at det er forbudt å avhende produktet sammen med
husholdningsavfallet. De kjemiske betegnelsene for de respektive farlige stoffene er Cd =
kadium, Hg = kvikksølv, Pb = bly.
Du – som bruker – er ved lov forpliktet til å avhende alle batterier etter dine lokale bestemmelser
eller å returnere dem til den butikken hvor du kjøpte batteriene.
Slik oppfyller du dine juridiske forpliktelser og bidrar til beskyttelse av miljøet!
Side: 30
Klargjøre 27
NORSK
4.2.2 Fjernkontroll, 2-veis
Du kan bruke 2-veis fjernkontrollen for å betjene eller .Avhengig av forstyrrelsesnivået, kan
du også velge den driftsmodus som du foretrekker: Forbedret modus eller normal modus.
Senter (standard): for å operere
Stasjon: for å operere
Forbedret modus (standard): Denne modus gir en bedre rekkevidde (avstand og vinkel). Bruk
denne modusen hvis det ikke finnes interferenser fra et plasma TV i nærheten.
Normal modus: Bruk denne modusen hvis det er interferenser fra et plasma TV i nærheten som
forvrenger skjermen til 2-veis fjernkontrollen.
1 Trykk & hold REFRESH til skjermen for velg enhet vises på skjermen til 2-veis fjernkontrollen.
2 Bruk 4 eller 3 for å fremheve og 2 til å velge Senter eller Stasjon.
3 Bruk 4 eller 3 for å fremheve og 2 til å velge Normal modus eller Utvidet modus.
4 Bekreft med OK.
Nyttig vink:
• Unngå å plassere eller nær et plasma TV. Interferensen kan forvrenge skjermen på din 2-
veis fjernkontroll.
• Status til eller er synkronisert inn i skjermen til 2-veis fjernkontrollen, slik at det er
lettere å bruke fjernkontrollen.
• For å synkronisere skjermen på fjernkontrollen etter å ha aktivert y-knappen på settet, trykk
REFRESH på fjernkontrollen til Senter.
Viktig! Hvis det ikke trykkes noen knapp på omtrent 15 sekunder, vil 2-veis fjernkontrollen gå
over i ledig modus for å spare batteriet.Trykk vilkårlig knapp for å få tilbake kontrollen.
Side: 31
4.3 Navigeringskontroller
1 Bruk navigeringskontrollene 1 / 2 / 3 / 4 ved navigering gjennom valgene.
2 Fremhev valg med 3 / 4.
3 Gå inn i undermenyer med 2.
4 Bekreft valg med OK eller 2.
4.4 Alfanumeriske taster
1 Bruk alfanumeriske taster for inntasting av bokstaver eller numre.
2 Når tekstboksen kommer opp, trykk de alfanumeriske tastene gjentatte ganger inntil ønsket
bokstav/nummer fremkommer.
3 Bruk 1 / 2 for å flytte markøren bakover / fremover.
4 Trykk J( for å slette inngangen foran markøren.
5 Trykk OK for å lukke tekstboksen og flytte til neste valgliste.
Merk:
Du kommer til forrige / neste valgliste hvis markøren kommer til begynnelsen eller slutten av
tekstboksen.
Klargjøre
28
Side: 32
Basisfunksjoner 29
NORSK
5 Basisfunksjoner
5.1 Strømmodi og funksjoner
Når du setter støpselet fra produktet i kontakten, så vil det få strøm og er i strømmodus PÅ. y-
knappen tillater deg å forandre strømmodus. Et farget lys i knappen indikerer gjeldende
strømmodus:
Senter ( ) / Stasjon ( ):
PÅ
1 Når / er PÅ (knapp lyser grønt), trykk y:
/ skifter til Standbymodus
Knapplyset skifter fra grønt til rødt.
: Skjermen dimmer.
Skjermen viser oppkoblet (eller sist oppkoblet)
: Skjermen dimmer.
Skjermen viser oppkoblet (eller skjermen forblir blank hvis ingen er funnet)
Status STANDBY ECO STANDBY
Karakteristikker: rask boot langsom boot
Skjerm: dimmet av
Fjernkontroll: på standby av
Streaming: på standby av
Status Knappindikatorlys
PÅ grønn
Standby rød
Eco Standby
(strømsparingsmodus)
rød
Side: 33
Basisfunksjoner
30
Under Standby viser skjermen tiden (eller skjermen viser —:— hvis du ikke har stilt klokken).
For å skifte / tilbake PÅ igjen,
a trykk y.
/ skifter til PÅ og husker den sist valgte kilden:
Knapplyset skifter fra rødt til grønt.
ELLER
b trykk en av kildeknappene på fjernkontrollen, CD/MP3-CD (kun ), HD, FM TUNER,
AUX, eller HOME.
2 For å velge funksjoner, trykk HOME en eller flere ganger (CD/MP3-CD (kun ), HD, eller
HOME på fjernkontroll).
Nyttig vink:
• CD/MP3-CD kilde er kun tilgjengelig på .
• FM TUNER og AUX kildeknapper er kun tilgjengelig på 1-veis fjernkontrollen.
Side: 34
Basisfunksjoner 31
NORSK
5.2 Eco Standby (strømsparemodus)
I strømsparemodus Eco Standby er skjermen og Wi-Fi forbindelsene til produktet slått av. HD
(Harddisk) til blir også inaktiv. Når blir skiftet til Eco Standby, kan du ikke sende musikk
mellom og eller importere musikk fra PC til . Under Eco Standby er fjernkontrollene
inaktive.
1 Med / skiftet til PÅ, trykk & hold y
/ skifter til Eco Standby.
Knappen lyser rødt.
Skjermen er slått av.
2 For å sette / PÅ, trykk y på settet. (Fjernkontrollene er fremdeles inaktive.)
/ skifter til den sist valgte kilden.
Nyttig vink:
• I strømbesparemodus Eco Standby blir innstillingen til nettverket, lyd, skjerm, språk og CD
opptak, samt radio forhåndsinnstillinger og volumnivået (maksimum: moderat nivå) vil bevares i
minnet til settet.
• For å beskytte HD, skift alltid til Eco Standby før du trekker støpselet ut fra kontakten.
• Husk at fjernkontrollene er inaktive i Eco Standby.
5.3 Auto-standby
Hvis det ved slutten av avspilling / opptak (ripping) / forblir i stoppmodus mer enn 20
minutter, / vil automatisk skifte til Standby modus for å spare strøm.
5.4 Volumkontroll
1 Sjekk at avspilling har startet.
2 Juster volumet med VOL +/- knapper.
> Skjermen viser en horisontal stolpe som indikerer volumnivået.
Side: 35
Basisfunksjoner
32
5.5 MUTE
Under avspilling kan du slå av lyden midlertidig uten å slå av settet.
1 For å slå av lyden, trykk MUTE.
> Ikonet vises.
Avspilling fortsetter uten lyd.
2 For å slå på lyden igjen, trykk MUTE igjen eller juster volumet med VOL +.
> Ikonet forsvinner.
5.6 Lydkontroll
5.6.1 Smart equalizer
Denne funksjonen tillater deg å avspille musikk av den aktuelle genren med tilvarende
lydinnstillinger.
1 Under avspilling trykk SMART EQUALIZER
> Ikonet vises hvis Smart Equalizer er aktivert.
2 For å deaktivere Smart Equalizer, trykk SMART EQUALIZER
> Ikonet forsvinner.
5.6.2 Equalizer
Equalizer tillater deg å velge forhåndsdefinerte lydinnstillinger.
Innstille Equalizer:
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Utjevningsfilter.
3 Bruk 3 eller 4 og 2 til å velge Rock, Pop (standard), Jazz, Nøytral, Teknisk, Klassisk,
Diskant/Bass.
4 Bekreft med OK.
Innstille Treble eller Bass:
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger fulgt av Diskant eller Bass.
3 Naviger 1 / 2 / 3 / 4 for å fremheve valget ditt:
Treble (+3 til -3), Bass (+3 til -3)
Side: 36
Basisfunksjoner 33
NORSK
5.6.3 DBB (Dynamic Bass Boost)
Trykk DBB (dynamisk bassøkning) straks eller flere ganger for å forandre bassinnstillingen.Velg ditt
valg: DBB AV (standard) DBB 1, DBB 2 eller DBB 3.
Merk:
Noen disker kan være tatt opp med høy modulasjon, som kan føre til forstyrrelser på høyt volum.
Hvis dette forekommer, slå av DBB eller senk volumet.
5.6.4 Incredible surround
Trykk INCR. SURROUND (INCR. SURR. på 1-veis fjernkontrollen) en gang eller flere ganger
for å veksle surroundlydeffekten mellom På og Av.
Skjermen viser: ER PÅ eller ER AV.
5.7 Skjermjustering
Med kontrollene på eller (eller på 1-veis fjernkontrollen) kan du justere bakgrunnslyset og
kontrastinnstillinger på skjermen.
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger fulgt av Skjerm.
3 Trykk 3 / 4 og 2 for å velge Bakgrunnsbelysning eller Kontrast:
Bakgrunnsbelysning
1 Trykk på 3 eller 4 og 2 for å velge På eller Av.
Kontrast:
1 Trykk på 3 eller 4 for mer eller mindre kontrast.
Merk:
Du kan også skifte mellom Bakgrunnsbelysning på eller av ved å trykke på DIM på 1-veis
fjernkontrollen.
Side: 37
Basisfunksjoner
34
5.8 Velge språk
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger fulgt av Sprog.
3 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge English, Français, Español, Nederlands, Italiano eller
Deutsch.
5.9 Sove
Du kan forhåndsinnstille en viss tid hvor etter eller vil skifte til Sovemodus.
1 På fjernkontrollen trykker du SLEEP gjentatte ganger for å velge ønsket tidsperiode (i
minutter):
> Skjermen viser i sekvens: Sove 15, 30, 45, 60, 90, 120, AV.
2 Velg ønsket tidsperiode.
> Skjermen viser kort valget og returnerer til sin tidligere status. Ikonet vises når det er valgt en
tid.
3 For å se nedtellingstiden i Standbymodus, trykk kort SLEEP igjen.
Når den valgte sovetiden går ut, vil eller automatisk skifte til Standbymodus.
4 For å deaktivere soveinnstillingen før sovetiden utgår, trykk SLEEP gjentatte ganger inntil
SLEEP AV er valgt.
> Ikonet forsvinner.
Side: 38
5.10 Alarm
5.10.1 Stille alarm / alarmtid / repetert modus
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Innstillinger.
3 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Alarm fulgt av Alarm På eller Av.
> Alarmtidsskjermen vises.
4 I Alarmtidsskjermen bruk 3 eller 4 og 2 for å legge inn timer og minutter.
5 Bekreft alarmtiden med OK eller 2.
6 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge repetert modus en gang eller daglig.
> Skjermen viser kort 'Alarm På' og vises på skjermen.
Viktig! Klokken må stilles korrekt før alarmen innstilles.
Basisfunksjoner 35
NORSK
Side: 39
6 HD (Harddisk)
6.1 Spille HD musikk
Musikk blir sentralt lagret på 80GB HD (Harddisk) på . All lagret musikk kan sendes og
avspilles på via Wi-Fi.
1 Sjekk at eller er skiftet til PÅ eller i Standbymodus (se 5 Basisfunksjoner).
2 Trykk HOME og velg HD Musikk (eller trykk HD på fjernkontroll).
> Skjerm viser HD Musikk og kategoriene i ditt musikkbibliotek: Spillelister, Artister, Album,
Genre, Alle spor.
Spillelister:Tilpassbar samling av dine favorittspor sortert etter spillelistenavn i alfanumerisk
rekkefølge.
Artister: samling av album sortert etter artistnavn i alfanumerisk rekkefølge.
Album: samling av album sortert etter albumnavn i alfanumerisk rekkefølge.
Genre: samling av album sortert etter musikkstil (kun hvis albuminformasjon er tilgjengelig)
Alle spor:Alle spor sortert etter spornavn i alfanumerisk rekkefølge.
3 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge ditt valg.
6.2 Søke
6.2.1 Lete med nøkkelord
Nøkkelordet bør være første bokstav eller ord i tittelen på sporet du ønsker å lete etter:Ved å
legge inn et nøkkelord kan du raskt finne alle enhetene som begynner med nøkkelordet du la inn
(bemerk at denne egenskapen skiller mellom store og små bokstaver).
1 Naviger 1 / 2 / 3 / 4 for å legge inn ønsket valgliste av spor, album eller spillelister.
2 På fjernkontrollen, trykk SEARCH
> Skjerm: tekstboks vises
HD
36
Side: 40
3 Bruk alfanumeriske taster for å legge inn nøkkelord (maksimum 8 tegn) (se 4.4 Klargjør:
Alfanumeriske taster)
4 Trykk OK for å starte søking
> Skjerm: Leter...
Søkingen søker fra begynnelsen av aktuell valgliste.
De enhetene som passer vises på toppen av listen.
Valglisten viser automatisk det nærmeste treff i alfabetet hvis det ikke finnes eksakt tilpassing.
Skjerm: Leter... forsvinner.
5 Trykk STOP 9 for å stoppe søking.
Nyttig vink:
Søking stopper også når:
• du velger en annen kilde
• når du slår av settet
6.2.2 Velge spor av samme artist
1 Under avspilling trykk SAME ARTIST
> Avspilling av funnet spor av nåværende artist forsetter etter nåværende spor.
6.2.3 Velge spor av samme genre
1 Under avspilling trykk SAME GENRE
> Avspilling av funnet spor av samme genre som nåværende spor fortsetter etter nåværende spor.
Nyttig vink:
Ikke alle spor har en automatisk genremerke, så du må kanskje manuelt tilegne en genre for
sporene dine når du laster dem på HD til .
HD 37
NORSK
Side: 41
6.2.4 Finne spor i nåværende album (under avspilling)
I avspillingsskjerm naviger med 3 / 4 for å velge spor i nåværende album under avspilling.
6.2.5 Finn passasje i nåværende spor (under avspilling)
1 I avspillingsskjerm trykk & hold 3 / 4 eller J( / )K
> Spor blir skannet ved høy hastighet.
2 Når du har funnet passasjen du ønsker, frigjør 3 / 4 eller J( / )K
> Normal avspilling gjenopptas.
6.3 Spillemodi GJENTA,TILFELDIG AVSPILLING
spiller nåværende spor kontinuerlig
gjentar alle sporene (under nåværende valg av spilleliste, artist, genre, album, eller alle spor)
gjentar alle sporene (under nåværende valg av spilleliste, artist, genre, album, eller alle spor)
i tilfeldig rekkefølge
spiller spor (under nåværende valg av spilleliste, artist, genre, album, eller alle spor ) i
tilfeldig rekkefølge
1 Under avspilling trykk REPEAT eller / og SHUFFLE en eller flere ganger for å velge ønsket
spillemodus. Ikonet for spillemodus vises på skjermen.
2 For å returnere til normal avspilling, trykk REPEAT eller / og SHUFFLE gjentatte ganger
inntil de forskjellige ikonene forsvinner fra skjermen.
Viktig:
Hvis er aktiv, deaktiveres det ved å trykke SHUFFLE. For å aktivere / trykk først
SHUFFLE, deretter REPEAT 1.
HD
38
Side: 42
6.4 Bygge opp et musikkbibliotek på ( )
Du kan bygge opp et musikkbibliotek i HD til ved å kopiere fra CD-er, importere fra PC og ta
opp fra eksterne kilder.
6.4.1 Ta opp musikk fra CD-er
Med , kan du ta opp audio CD spor fra dine CD-er og lagre dem som MP3 filer på HD til .
Gracenote MusicID® lar settet ditt slå opp CD informasjon (inkludert album, artist, genre (sjanger),
track information (info om lydspor)) i en database. Den lar de kopierte CD sporene bli kategorisert
(for eksempel etter artist, album, genre (sjanger) eller all tracks (alle spor)) og kan også forenes
med de eksisterende sporene i HDen. For å oppdatere din Gracenote® Media database, se
avsnittet 12 Koble til din PC i denne manualen.
Viktig!
Kopierte filer lagres først i et midlertidig minne:
Ikke endre Senter til standby - vent til Senter har behandlet filene ferdig og automatisk går over i
standby. Mens Senter behandler filene, kan du fortsette å høre på musikken din.
Viktig!
• Opptak er kun tillatt hvis opphavsrettigheter eller andre rettigheter til en tredje part ikke blir
krenket.
• For CD-er med kodete teknologier som beskytter opphavsretten, som noen plateselskaper
bruker, er muligheten for opptak innskrenket.
• Produksjon av uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert
datamaskinprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan være en krenking av
opphavsretten og ansees som en kriminell handling. Dette utstyret skal ikke bli brukt til slike
formål.
HD 39
NORSK
Side: 43
HD
40
Musikkgjenkjenningsteknologi og relatert data leveres av Gracenote®. Gracenote er
industristandarden i musikkgjenkjenningsteknologi og relatert innholdslevering. For mer
informasjon, besøk www.gracenote.com
CD og musikkrelatert data fra Gracenote Inc., opphavsrett © 2000-2006 Gracenote. Gracenote
Software, opphavsrett © 2000-2006 Gracenote. Dette produktet og denne tjenesten beskyttes av
en eller flere at følgende U.S.A. Patenter: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857, og andre gitte og
ventende patenter.
Gracenote og Gracenote musikkgjenkjenningsdatabase er registrerte varemerker fra Gracenote.
Gracenote logoen og logo type, og logoen ‘Powered by Gracenote’ er varemerker fra Gracenote.
Merk:
Ved kopiering av CD-er uten aktiv internettforbindelse, vil ikke albumtypen vises. Den locale kopien
av Gracenote® database inneholder ikke albumtype.
Kopiere fra en CD ved høy hastighet:
(Audio CD, MP3/WMA CD)
1 Sett inn CD med trykket side mot deg:
For MP3/WMA, CD trykk 2 på en markert filmappe for å komme til sporlisten.
Side: 44
HD 41
NORSK
2 I sporlisteskjermen, trykk RECORD 0 (fjernkontroll REC).
> Liste av spor med markeringsbokser vises:
3 Trykk MARK/UNMARK for å velge/velge bort spor (hold MARK/UNMARK for å
velge/velge bort alle spor).
4 Trykk RECORD 0 (REC) for å starte kopiering.
> Skjerm viser CD-Rip og det nåværende spornavnet.
(Et standard albumnavn, f.eks.Album_001 blir tildelt hvis CD sporinformasjonen ikke kan finnes i
Gracenote® database.)
> Senter returnerer til CD modus når kopiering er fullstendig.
5 For å kopiere en annen CD gjenta trinn 1 til 4 igjen.
6 For å stoppe kopiering, trykk STOP 9.
6.4.2 Import fra din PC
Den Wireless Audio Device Manager (WADM) i den medleverte installeringshjelpen til PC hjelper
deg å organisere musikkfiler på din PC og med å importere dem til . For detaljer, se seksjon
12 Koble til din PC i denne håndboken.
Side: 45
HD
42
6.4.3 Ta opp fra radio eller ekstern kilde
Det kan tas opp maks. 3 timer fra radio eller ekstern kilde.
1
a I radiomodus, still inn ønsket radiostasjon (se 8.1 FM radio: Stille inn radiostasjoner).
eller
Start avspilling fra ekstern kilde i AUX modus.
2 Trykk RECORD
> Opptaket starter.
3 Trykk STOP 9 for å stoppe opptak.
Opptaket blir lagret som en fil under RADIO eller AUX i album. Et filnavn blir tilegnet, f.eks.
Radio_01 eller Aux_01.
6.5 Opprette en spilleliste
En spilleliste er en vanlig samling av din favorittmusikk. Du kan lage opp til 99 spillelister i HD på .
1 I HD Music modus, trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Lag spilleliste
> En ny spilleliste blir laget (et standard albumnavn blir tildelt, f.eks. Spilleliste_001).
Skjermen viser: Spilleliste laget. For å tilføye spor, velg Tilføye til spilleliste.
1 Naviger med 1 / 2 / 3 / 4 for å fremheve ønsket spor eller alle spor.
2 Velg Tilføye til spilleliste.
3 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
4 Bruk 3 eller 4 og 2 for å vise valget av spillelister.
5 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge ønsket spilleliste.
> Skjerm viser alle tilføyde spor i spilleliste.
6 Gjenta trinn for å velge og lagre alle ønskete spor.
Side: 46
6.6 Slette en spilleliste, album eller spor
Denne funksjonen fungerer kun på .
1 Naviger med 1 / 2 / 3 / 4 for å legge inn en kategori (spillelister, artister, album, genre, alle
spor).
2 Trykk om nødvendig 3 eller 4 og 2 en eller flere ganger for å fremheve spillelistealbumet eller
spor du ønsker å slette.
3 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
4 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Slette Spilleliste, Slette Album eller Slette Spor
5 Trykk 2 for å velg Ja.
6.7 Vise sporinformasjon
Merk:
Funksjonen Se Sporinformasjon er kun tilgjengelig i modus HD musikk.
1 Bruk VIEW knappen på fjernkontrollen for å veksle visningen mellom HD avspillingsskjermen
og sporlisteskjermen.
HD 43
NORSK
Side: 47
For å se mer sporinformasjon:
1 I HD avspillingsskjermen trykk 2 for full visning på albumtypeskjermen.
2 I fullt album på typeskjermen, trykk 1 for å returnere til HD avspillingsskjermen.
6.8 Sikkerhetskopi til PC
Den Wireless Audio Device Manager (WADM) på den medleverte PC Suite CD hjelper deg å
lage en sikkerhetskopi av innholdet på HD til din PC. Sikkerhetskopiene på din PC kan senere
gjenopprettes på hvis filene på HD går tapt eller blir ødelagt. For detaljer, se seksjon 12 Koble
til din PC i denne håndboken.
6.9 Flytte musikkavspilling mellom Senter ( ) og Stasjon ( )
Du kan koble opp til 5 stasjoner til Senter via Wi-Fi slik at musikkavspillingen din kan
flyttes mellom Senter og stasjoner . Du og din familie vil være i stand til med letthet å nyte
og dele musikk uansett hvor dere befinner dere i hjemmet.
6.9.1 MUSIKKEN FØLGER MEG
Etter som du flytter deg rundt i hjemmet, la musikken flytte med deg mellom og eller
mellom og .
På kildeenheten ( ) der musikken spilles:
1 Trykk MUSIC FOLLOWS ME for å stoppe avspilling fra den enheten og aktivere funksjonen.
> Ikonet vises på skjermene til Senter og Stasjon.
På destinasjonsenheten ( eller ) hvor du ønsker å lytte:
2 Trykk MUSIC FOLLOWS ME for å aktivere avspillingen.
> Ikonet forsvinner fra skjermene til og og musikken vil begynne å spille. Samtidig blir
musikken (audiokringkasting) fra kildeenheten stoppet.
Enhver valgt spillemodus (dvs. ) vil bevares på destinasjonsenheten (se 6.3 Spillemodi
GJENTA,TILFELDIG AVSPILLING).
HD
44
Side: 48
HD 45
NORSK
3 For å stoppe MUSIC FOLLOWS ME, trykk STOP 9 på destinasjonsenheten.
Nyttig vink:
• MUSIKKEN FØLGER MEG blir automatisk deaktivert hvis du ikke aktiverer MUSIKKEN
FØLGER MEG på destinasjonsenheten innen 5 minutter
• For å deaktivere MUSIKKEN FØLGER MEG, trykk MUSIC FOLLOWS ME igjen.
• Etter å ha aktivert MUSIKKEN FØLGER MEG på destinasjonsenheten, kan du velge andre spor
eller kilder for avspilling.
6.9.2 MUSIKKRINGKASTE
MUSIKKRINGKASTE lar deg kringkaste musikk fra Senter ( ) til Stasjoner ( ).
På Stasjoner ( )
1 Sjekk at er satt på eller er i standbymodus (se 5 Basisfunksjoner).
På Senter ( )
2 I HD kilde avspiller du musikken som du ønsker å kringkaste til Stasjoner ( ).
3 Trykk MUSIC BROADCAST for å aktivere funksjonen.
> Ikonet vises på Senter ( ) og Stasjoner ( ).
En nedtelling på 5 sekunder starter.
På eller :
Den utvalgte musikken starter å spille simultant etter omtrent 5 sekunder.
4 For å stoppe MUSIKKRINGKASTE, trykk STOP 9 på .
Nyttig vink:
• For å gå ut av MUSIKKRINGKASTE på , trykk STOP 9 på . For å kringkaste musikk til
igjen, trykk STOP 9 på , og start så avspilling igjen og aktiver MUSIKKRINGKASTE
på igjen.
• MUSIKKRINGKASTE stopper også når:
- er skiftet til Standbymodus eller Eco Standbymodus
- det valgte album eller liste (spilleliste, artist, genre,...) har nådd slutten
Side: 49
HD
46
6.10 Se systeminformasjon
1 Trykk MENU for å komme inn på menyskjermen.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Informasjons meny.
Skjermen viser: System, Trådløs og Kablet.
a Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge System.
> Navn til eller og maskinvareversjon (på også: fri harddiskplass) vises på
skjermen:
b Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Trådløs.
> Liste med tilgjengelige informasjonselementer (f.eks. SSID,Wireless Mode,WEP Key, MAC
Address, Subnet mask, IP Address og IP modus) vises på skjermen:
c Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Kablet.
> Liste med tilgjengelig informasjon (f.eks. Subnet mask, IP Address, og IP modus) vises på
skjermen:
Side: 50
6.11 Redigere sporinformasjon
Merk:
Bruk 1-veis fjernkontrollen til å Redigere sporinformasjon. 2-veis fjernkontrollen kan ikke
brukes til denne oppgaven.
Du kan redigere sportittel, albumnavn, etc. på :
1 Trykk HOME for å velge HD.
2 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge sporet som skal redigeres.
3 Trykk MENU.
> 'Rediger' vises på LCD skjermen
4 Bruk 3 eller 4 og 2 for å velge Rediger.
> Nå kan du begynne med å redigere sporinformasjon etter følgende sekvens:
Editer sportittel > Editer artistnavn > Editer albumnavn > Editer genrenavn
5 Trykk følgende taster på fjernkontrollen for å redigere sporinformasjon:
Når du har fullført redigeringen viser LCD "Oppdaterer..." fulgt av "Oppdatering lykkes" (eller
"System opptatt, vennligst rediger senere" hvis oppdateringen ikke var vellykket).
Nyttig vink:
• Hvis ingen tast blir trykket på i løpet av 60 sekunder, forsvinner redigeringsskjermen uten å lagre
noe.
• Du kan legge inn en editeringsstreng på maks. 21 tegn.
• Du kan også editere album-/spillelistenavn. (Alle spor i det albumet/spillelisten vil ha det nye
album-/spillelistenavnet.)
• Du kan også bruke 3 eller 4 på eller fjernkontroll for å legge inn tekst:
3 Trykk lett for å hoppe til forrige tegn, trykk & hold for å rulle raskt
gjennom tegnlisten.
4 Trykk lett for å hoppe til neste tegn, trykk & hold for å rulle raskt
gjennom tegnlisten.
Alfanumeriske taster Sett inn tekst på aktuell posisjon.
1 Flytt markering til forrige redigeringsposisjon. I posisjon helt til
venstre: trykk for å flytte til forrige skjerm.
2 Flytt markering til neste redigeringsposisjon.
J( Trykk lett for å slette markert tekst, trykk & hold for å slette all
tekst.
OK Bekrefter tekst og går inn på neste skjerm.
HD 47
NORSK
Side: 51
CD
48
7 CD (Senter kun)
7.1 Støttede disker
Du kan spille følgende disker på systemet:
• Forhåndsinnspilte audio CD-er (CDDA)
• Avsluttede audio CD-Rs og CD-RWs (12 cm CD / 8 cm CD, 185 MB / 200 MB)
• MP3/WMA-CDs (CD-R/CD-RWs med MP3/WMA)
• AAC-CDs (MPEG4 AAC LC råformat, .m4a/.m4b filer)
Om MP3/ WMA
Denne teknologien for musikk-komprimering MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) og WMA (Windows
Media Audio) minsker betydelig datamengden av en audio CD ved samme lydkvalitet.
Windows Media Audio® er et registrert varemerke til Microsoft Corporation.
Støttede formater:
• Disk format ISO9660, Joliet, UDF (laget med Adaptec Direct CD v5.0 og Nero Burning ROM
UDF v5.5) og multi-session CD-er
• MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps og variabel bit rate.
• 8-cm og 12-cm CD-R/CD-RW opp til 730MB
• Register rommer opp til maks. 8 nivåer
• WMA v9 eller tidligere (maks. 192Kbps cbr)
• MP3 VBR,WMA VBR
• AAC (MPEG4 AAC LC råformat, .m4a/.m4b filer)
Systemet spiller eller støtter ikke følgende:
• Tomme album som ikke inneholder noen MP3/WMA filer og derfor vil ikke bli vist.
• Ustøttede formater blir hoppet over (f.eks. filer med .doc tillegg blir ignorert).
• DRM beskyttede WMA filer
• WAV, PCM audio filer
• WMA filer i Lossless
Nyttig vink:
• Sikre at MP3 filer ender på tillegget .mp3,WMA filer ender på tillegget .wma, og AAC filer ender
på tillegget .m4a eller .m4b.
• For å brenne/konvertere DRM beskyttete WMA filer kan du bruke Windows Media Player 10
(eller senere. Besøk www. microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM
(Windows Media Digital Rights Management).
Viktig! Systemet er designet for vanlige disker. Derfor må du ikke bruke noe tilleggsutstyr som
diskstabilisatorringer eller diskbehandlingsark etc.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips WAS7500 ennå.

Spør et spørsmål om Philips WAS7500

Har du et spørsmål om Philips WAS7500 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips WAS7500. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med WAS7500 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.