Sonicare HX7553

Philips Sonicare HX7553 manual

Sonicare HX7553

Manual for Philips Sonicare HX7553 på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 84 sider.

Side: 1
Generell beskrivelse (fig. 1) A Reisedeksel B Børstehår C Børstehode D Ring med fargekode E Avtakbar del F Mykt håndtak G Av/på-knapp H Kontrollknapp for dobbel hastighet I LED-ladelampe J Lader Viktig Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse. ◗ Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på bak- og undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen. ◗ Hold laderen unna vann. Ikke plasser eller oppbevar den over eller i nærheten av vann i et badekar, en kum osv. Laderen må ikke dyppes i vann eller annen væske. ◗ Ikke bruk laderen hvis den, ledningen eller støpselet er skadet. Hvis én av delene er skadet, må du skifte ut laderen med en av samme type, slik at du unngår farlige situasjoner. ◗ Ikke bruk tannbørsten i badekaret eller i dusjen. ◗ Bruk kun laderen som følger med. ◗ Barn og funksjonshemmede skal bare bruke børsten under nøye tilsyn. ◗ Ta kontakt med tannlegen din før du bruker tannbørsten hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste to månedene. ◗ Ta kontakt med tannlegen din hvis du blør når du bruker tannbørsten, eller hvis blødningen fortsetter etter bruk i én uke. ◗ Sonicare-tannbørsten oppfyller sikkerhetskravene for elektromagnetiske enheter. Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med lege eller produsenten av den implanterte enheten hvis du har spørsmål angående bruken av Sonicare. ◗ Ikke bruk andre børstehoder enn de som anbefales av produsenten. ◗ Skift ut børstehodet hver sjette måned eller tidligere ved tegn på slitasje, for eksempel bøyde eller knekte børstehår. ◗ Dette apparatet er utformet for rengjøring av tenner, tannkjøtt og tunge. Ikke bruk apparatet til noe annet formål. ◗ Sonicare-tannbørsten er beregnet på personlig tannhygiene. Den er ikke laget for bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller institusjon. NORSK 37
Side: 2
◗ Hjelp barn når de skal pusse tenner til de har opparbeidet seg en god vane for pussingen. ◗ Hvis tannkremen inneholder peroksid, natriumkarbonat eller bikarbonat (vanlig i tannkrem for hvitere tenner), må du rengjøre børstehodet ordentlig med såpe og vann hver gang du har brukt den. ◗ Ikke bruk lader utendørs. Før bruk C 1 Bruk ledningsholderen i foten på laderen til å oppbevare overflødig ledning. Sette på børstehodet C 1 Sett fronten på børstehodet slik at det stemmer med fronten på håndtaket. Juster tappene på børstehodet med hakkene inni toppen på håndtaket, og skyv børstehodet på håndtaket. C 2 Skru børstehodet med klokken til det sitter godt fast. Hvis børstehodet rister når det er i bruk, må du skru det enda bedre fast. 3 Fjern reisedekselet fra børstehodet når du skal pusse tennene. Lading Lad Sonicare-tannbørsten i minst 24 timer de første dagene du bruker den. Vi anbefaler at du oppbevarer Sonicare-tannbørsten i laderen når den ikke er i bruk, slik at batteriet holder seg fulladet. Når batteriet er tomt, tar det minst 24 timer å lade Sonicare-tannbørsten helt opp igjen. C 1 Pass på at den nederste delen av håndtaket sitter godt fast i laderen slik at det er god kontakt mellom dem. NORSK 38
Side: 3
◗ Håndtak på andre Sonicare-modeller passer ikke i denne laderen og vil derfor ikke lades. Ikke prøv å presse et annet håndtak ned i denne laderen. Det kan føre til skade. Indikator for lavt batteri C ◗ Når det begynner å bli lite strøm på batteriet, hører du tre pip når Smartimer-enheten har slått av tannbørsten og den nederste LED-lampen blinker gult i 30 sekunder. Når du ser og hører indikasjonen på lavt batteri, har du tre eller færre pusseøkter på to minutter igjen. La Sonicare-enheten stå i den tilkoblede laderen når den ikke er i bruk for å holde batteriet fulladet. Ladeindikator med flere LED-lamper ◗ Når håndtaket er plassert i laderen, blinker de grønne LED- lampene for ladeindikatoren i et oppadgående mønster mens batteriet lades.Antallet blinkende lamper viser hvilket nivå batteriet har kommet til i ladeprosessen. Når batteriet er fulladet, stopper lampene å blinke og begynner å lyse kontinuerlig. Cirka én gang i minuttet slukkes ladelampene, og så tennes de igjen etter et par sekunder. Dette viser at batteriet holdes fulladet. Indikasjonen på fulladet batteri fortsetter til håndtaket tas ut av laderen. Bruke apparatet Nyttige tips ◗ Plasser børstehodet i munnen før du slår på apparatet, og hold munnen lukket mens du pusser slik at du ikke spruter tannkrem. ◗ Skyll børstehodet og -hårene hver gang du har brukt apparatet. ◗ Rengjør børstehodet en gang i uken, inkludert på undersiden av den avtakbare delen. ◗ En fulladet Sonicare-tannbørste vil gi cirka to minutter med pussing to ganger om dagen i to uker uten lading. Dette gjør det enkelt å reise uten å ta med laderen. Pusseteknikk C 1 Før du slår på Sonicare-tannbørsten, plasserer du børstehårene mot tannkjøttet i en 45-graders vinkel. 2 Hold i håndtaket med et lett grep, slå på Sonicare-tannbørsten, og beveg den forsiktig med små, sirkulære bevegelser, slik at de lange børstehårene kommer til mellom tennene dine. Etter noen få sekunder flytter du børsten videre til neste del. Fortsett med dette under hele pusseøkten på to minutter. NORSK 39 45º
Side: 4
3 For best mulig resultat trykker du lett og lar Sonicare- tannbørsten gjøre jobben for deg. Ikke skrubb. C 4 Del munnen inn i fire soner for å være sikker på at du pusser jevnt i hele munnen: utsiden oppe, innsiden oppe, utsiden nede og innsiden nede. Begynn å pusse i den første sonen (utsiden oppe), og puss i 30 sekunder før du beveger deg til andre sone (innsiden oppe). Fortsett å pusse i 30 sekunder i hver sone helt til du har pusset tennene i to minutter. 5 Når du er ferdig med de to minuttene, bør du bruke litt tid med Sonicare-tannbørsten for å pusse tyggeflatene på tennene. 6 Trykk på av/på-knappen for å slå tannbørsten av og på når du trenger det. ◗ Du kan også børste tungen med tannbørsten av eller på, ettersom hva du foretrekker. Tips hvis du har spesielle behov med tannhygienen ◗ Fjerning av flekker I områder der det oppstår flekker på tennene, bruker du litt ekstra tid under pussingen for å fjerne flekkene. C ◗ Tannregulering Plasser børstehodet i en 45 graders vinkel mellom tannreguleringsklemmene og tannkjøttet.Trykk lett og beveg børsten med små sirkulære bevegelser slik at de lengste børstehårene kommer til mellom tennene dine i to sekunder. Snu deretter håndtaket forsiktig slik at børstehårene kan rengjøre tannreguleringsklemmen og resten av tannen før du flytter børsten til neste tann. Fortsett med dette til du har pusset alle tennene. Legg merke til at børstehodet blir fortere slitt når det brukes på tannregulering. ◗ Rekonstruerte tenner Bruk Sonicare-tannbørsten på rekunstruerte tenner (for eksempel implantater, kroner, broer og fyllinger) på samme måte som du bruker den på naturlige tannoverflater for å redusere plakk og forbedre tannkjøttet. Beveg børstehårene rundt alle områdene ved rekonstruksjonen, slik at alt blir grundig pusset. ◗ Tannlommer Tannlegen eller tannteknikeren har kanskje vist deg at du har tannlommer, dype lommer der det samler seg plakkbakterier. Hvis det er tilfellet, bør du bruke litt tid på å pusse disse områdene når du er ferdig med den vanlige pussingen, for å forbedre tannkjøttet og tannhelsen. NORSK 40 1 2 4 3 45º
Side: 5
Funksjoner Easy-start ◗ Alle Sonicare-modellene leveres med Easy-start-funksjonen aktivert. Dette hjelper deg med å bli vant til å pusse tennene med Sonicare. ◗ Børstekraften vil øke gradvis til full kraft i løpet av de 14 første pusseøktene. ◗ Easy-start-funksjonen er aktiv hvis du hører to pipelyder umiddelbart etter at du har slått på Sonicare-tannbørsten. Når du har nådd full børstekraft (etter 14. pusseøkt), vil du ikke lenger høre de to pipelydene når du begynner å pusse. B Merk: Hver av de 14 første pusseøktene må vare i minst ett minutt for at Easy-start-syklusen skal gå videre. Slik deaktiverer eller aktiverer du Easy-start-funksjonen: 1 Fest børstehodet til håndtaket. 2 Sett håndtaket i en tilkoblet lader. 3 Hold av/på-knappen inne i fem sekunder for å slå av Easy-start- funksjonen. Du vil høre ett pip som indikerer at Easy-start- funksjonen er deaktivert. 4 Hold av/på-knappen inne i fem sekunder for å slå på Easy-start- funksjonen. Du vil høre to pip som indikerer at Easy-start- funksjonen er aktivert. Det anbefales ikke å bruke Easy-start-funksjonen utover de 14 første pusseøktene, og det kan redusere Sonicare-tannbørstens evne til å fjerne plakk. Easy-start-funksjonen bør være deaktivert hvis Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske tester. Smartimer ◗ Alle Sonicare-modellene leveres med Smartimer-funksjonen som automatisk angir pussetiden til de to minuttene som er anbefalt av tannleger og tannteknikere. ◗ Etter to minutter slår Smartimer automatisk tannbørsten av. ◗ Hvis du vil ta en pause eller slutte å pusse i løpet av økten på to minutter, trykker du på av/på-knappen.Trykk på av/på-knappen på nytt for å la Smartimer fortsette der du slapp. B Smartimer nullstilles automatisk til begynnelsen av en økt på to minutter hvis. NORSK 41
Side: 6
- du slutter å pusse i 30 sekunder eller lenger - du setter håndtaket i laderen Quadpacer\ C ◗ Quadpacer-tidtakeren med intervaller på 30 sekunder passer på at du pusser alle sonene i munnen jevnt og grundig.Ved 30, 60 og 90 sekunder vil du høre en kort pipelyd, og børsten vil stanse et øyeblikk. Dette er signalet for at du skal begynne på neste sone i munnen. Programmerbar Quadpacer (bare utvalgte typer) Med den programmerbare Quadpacer får du muligheten til å tilpasse Quadpacer på en av tre måter: ◗ Du kan velge å beholde standardinnstillingen på pusseøkter med to minutter med Quadpacer aktivert. ◗ Du kan velge å forlenge pusseøkten med 30 sekunder til to og et halvt minutt med Quadpacer aktivert. ◗ Du kan velge en pusseøkt på to minutter med Quadpacer deaktivert. Slik endrer du Quadpacer-innstillingen: 1 Sett håndtaket i en tilkoblet lader. C 2 Trykk kort på kontrollknappen for dobbel hastighet og legg merke til hvilken lampe som lyser. 3 Trykk på og hold inne kontrollknappen for dobbel hastighet. Fortsett å holde knappen inne mens lampene sakte går gjennom Quadpacer-innstillingene: C ◗ Den fjerde lampen lyser grønt: Quadpacer på to minutter er aktiv (standardinnstilling). C ◗ Den øverste lampen lyser grønt: Quadpacer på to og et halvt minutt er aktiv. NORSK 42 1 2 4 3
Side: 7
C ◗ Den nederste lampen lyser gult: Quadpacer er ikke aktiv. 4 Når du vil velge ønsket innstilling, slipper du knappen når lampen som indikerer valget ditt, lyser. B Merk: Hvis du velger Quadpacer med to og et halvt minutt, reduseres antallet pusseøkter som kan gjøres på et fulladet batteri. Kontroll for dobbel hastighet Med kontroll for dobbel hastighet-funksjonen kan du velge mellom to hastigheter: normal hastighet (maks) for optimal pusseytelse, eller redusert hastighet (skånsom) når du ønsker å pusse enda mer skånsomt. Hver gang du slår på Sonicare-tannbørsten, begynner den å pusse med normal hastighet. C 1 Du bytter fra normal til redusert hastighet ved å trykke én gang på kontrollknappen for dobbel hastighet mens du pusser. 2 Du bytter fra redusert til normal hastighet ved å trykke på kontrollknappen for dobbel hastighet på nytt mens du pusser. Du hører et to-tonepip som indikerer at hastighetsinnstillingen er endret. Vi anbefaler at du pusser tennene med normal hastighet for å oppnå best resultat. Når Sonicare-tannbørsten brukes i kliniske tester, bør normal hastighet være valgt. Rengjøring Regelmessig rengjøring gir best resultat og lang levetid for apparatet. C 1 Skyll børstehodet og børstehårene hver gang de er brukt. Børstehodet skal bare lufttørke. NORSK 43
Side: 8
C 2 Rengjør børstehodet minst én gang i uken. Rengjør også under den avtakbare enheten. C 3 Fjern den avtakbare enheten ved å trykke lett på gummidekselet. Unngå å bruke skarpe gjenstander til å trykke ned dekselet. Det kan føre til skade. C ◗ Trekk enheten over toppen av børstehodet. 4 Sett enheten på plass igjen ved å dra den over børstehodeskaftet og trekke ned til du hører et klikk. C 5 Rengjør håndtaket en gang i uken. 6 Rengjør laderen med jevne mellomrom. Koble fra laderen før du rengjør den. Når du har rengjort laderen tørker du den helt før du kobler til ledningen igjen. Vi anbefaler at du bruker mild såpe, vann og en fuktlig klut for å rengjøre Sonicare-tannbørsten. Oppbevaring 1 Hvis apparatet ikke skal brukes på en lang stund, må du koble det fra, rengjøre det og oppbevare det på et kjølig og tørt sted, og ikke i direkte sollys. Du kan oppbevare ledningen ved å vikle den rundt ledningskrokene i foten på laderen. NORSK 44
Side: 9
Utskifting Børstehode Det er klinisk bevist at du fjerner mer plakk hvis du bytter børstehode hver sjette måned. Bruk kun Sonicare-reservetannbørster for denne modellen. Miljø C ◗ Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet. ◗ Det innebygde oppladbare NiCd-batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet.Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller leverer det på en offentlig gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips- servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig måte. Ta ut batteriet Vær oppmerksom på at du ikke kan omgjøre denne prosessen. Hvis du vil fjerne batteriene selv, trenger du en flat (vanlig) skrutrekker. 1 Ta tannbørsten ut av laderen, slå den på og la den gå til den stopper. Fortsett å slå på Sonicare-tannbørsten til batteriet er helt tomt. C 2 Ta den avtakbare enheten av børstehodet og plasser den på håndtaket. Skru enheten på håndtaket (A) til dekselet løsner og trekk deretter enheten fremover (B). Komponentene inni håndtaket kommer ut sammen med enheten. C 3 Sett skrutrekkeren mellom det elektroniske kretskortet og plastdelen nær hver ende av batteriet.Vri skrutrekkeren for å bryte koblingen mellom batteriet og det elektroniske kretskortet på to steder. C 4 Ta batteriet ut av apparatet ved hjelp av skrutrekkeren. Ikke koble apparatet til strømnettet etter at batteriet er blitt fjernet. NORSK 45 B A
Side: 10
Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett- sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Begrensninger i garantien Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien: - Børstehoder - Skader som følge av misbruk, mislighold, forsømmelse eller endringer. - Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, avsliping, misfarging eller falming. NORSK 46
Side: 11
Løsning Du må kanskje lade opp Sonicare-tannbørsten. Lad den i minst 24 timer. Kontroller at det er strøm i stikkontakten ved lading av apparatet. Det kan hende at strømmen til enkelte stikkontakter på baderommet brytes når lyset slås av. Du må kanskje feste børstehodet på nytt eller bytte det ut. Det kan hende du kjenner en liten krible- eller kilefølelse når du bruker Sonicare-tannbørsten for første gang. Når du blir vant til å pusse tennene med Sonicare, vil denne følelsen avta. Sonicare-tannbørsten skal avgi en lav summelyd når den er i gang. Du kan få bort overdreven risting ved å skru den avtakbare enheten ordentlig fast. Hvis ristingen ikke stopper, kan det hende du må skifte ut børstehodet. Pass på at reisedekselet er fjernet før du slår på apparatet. Dette kan unngås ved å rette inn børstehodet på riktig måte. Det skal plasseres i en vinkel på 45 grader mot tannkjøttet. Du må kanskje lade Sonicare-tannbørsten på nytt. Det kan hende Easy-start-funksjonen er aktivert og må deaktiveres (se avsnittet Funksjoner). Det kan hende du må rengjøre børstehodet. Det kan hende du må bytte ut børstehodet. Kontrollknappen for dobbel hastighet er kanskje satt til redusert hastighet. Sett knappen på normal hastighet. Du må kanskje rengjøre apparatet. Rengjør håndtaket, børstehodet og laderen nøye (se avsnittet Rengjøring). Du må kanskje bytte ut børstehodet. Den blinkende gule lampen indikerer at du har mindre enn tre pusseøkter igjen. Lad Sonicare-tannbørsten i minst 24 timer. Den programmerbare Quadpacer er satt til en pussesyklus på to og et halvt minutt i stedet for to minutter som er standard. Denne innstillingen gir ekstra tid for å pusse problemområder der det samler seg plakk og tannkjøttsykdom kan oppstå.Vi anbefaler at du bruker de ekstra 30 sekundene for å pusse problemområder på nytt, massere tannkjøttet eller pusse tungen (se avsnittet Funksjoner). Problem Sonicare-tannbørsten virker ikke. Jeg får en kriblende følelse når jeg bruker Sonicare-tannbørsten. Børstehodet rister når jeg bruker Sonicare- tannbørsten. Børstehodet klaprer mot tennene mine. Pusseeffekten virker svakere Sonicare-tannbørsten avgir en ubehagelig lukt. Den gule lampen blinker. Hva betyr det? Apparatet har 30 sekkunder ekstra pussetid. Hva er det til? Feilsøking Hvis du ikke klarer å løse problemene med feilsøkingsveiledningen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er eller på Internett på www.philips.com. NORSK 47

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Philips Sonicare HX7553 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Sonicare HX7553. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Sonicare HX7553 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Philips Sonicare HX7553

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Philips Sonicare HX7553 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Tannbørster
  • Model/navn: Sonicare HX7553
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk