Philips Series 3000 NT9110 manual

Vis en manual for Philips Series 3000 NT9110 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Grooming sett
  • Model/navn: Series 3000 NT9110
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk

Innholdsfortegnelse

Side: 6
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Kutteelemnt
B	 Trimmehode
C	 ^= indikasjon for åpen
D	 Innstillingsindikator
E	 Deksel på batterirom
F	 Motorenhet
G	 0 = indikasjon for av
H	 I = indikasjon for på
I	 Gummipakning
J	 Beskyttelsesdeksel
K	 Kam for korte øyenbryn (3 mm) (bare NT9110)
L	 Kam for lange øyenbryn (5 mm) (bare NT9110)
M	 Børste (bare NT9110)
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
-
- Dette apparatet kan bare brukes med batterier.
-
- Ikke bruk apparatet når klippeelementet eller selve
apparatet er ødelagt. Det kan føre til skade.
-
- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på
mellom 15 °C og 35 °C.
-
- Dette apparatet skal bare brukes til å trimme
nesehår og ørehår. Med øyenbrynkammene (bare
NT9110) kan du også bruke apparatet til å trimme
øyenbryn. Ikke bruk det til andre formål.
-
- Ta ut batteriet av apparatet hvis du ikke skal bruke
det igjen på en stund.
-
- Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
-
- Apparatet bør bare brukes av én person av
hygieniske årsaker.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
	 1	 	Ta av dekselet på batterirommet ved å vri det til
venstre til innstillingsindikatoren peker på åpen
(^).Trekk deretter dekselet på batterirommet av
motorenheten.  (fig. 2)
	2		Sett batteriet inn i batterirommet (fig. 3).
Kontroller at polene + og - på batteriet peker i riktig
retning.
Merk:Apparatet bruker ett R6 AA-batteri på 1,5 volt (følger
med). Bruk fortrinnsvis alkaliske batterier fra Philips. Et nytt
alkalisk AA-batteri har en driftstid på opptil to timer.
	3		Skyv dekselet for batterirommet tilbake
på motorenheten.Vri dekselet til høyre til
innstillingsindikatoren peker på indikasjonen for
av (0) (fig. 4).
,
, Kontroller at gummipakningen er riktig
plassert (fig. 5).
Slik unngår du skade som følge av
batterilekkasje:
-
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys.
-
- ikke utsett apparatet for temperaturer over 35 °C
-
- Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke apparatet på
en måned eller mer.
-
- Ikke la et tomt batteri stå i apparatet.
Bruke apparatet
	1		Fjern beskyttelsesdekselet ved å trekke det av
apparatet (fig. 6).
	2		Når du skal slå på apparatet, vrir du dekselet på
batterirommet til høyre til innstillingsindikatoren
peker på indikasjonen I (fig. 7).
	3		Før du bruker trimmeren for første gang, bør du
teste den på et lite område på armen eller benet.
Hvis du får irritert hud eller en allergisk reaksjon, må
du slutte å bruke apparatet umiddelbart. Ikke bruk
trimmeren på følsom eller irritert hud.
	4		Bruk apparatet som beskrevet i resten av dette
kapittelet.
	5		Når du skal slå av apparatet, vrir du dekselet på
batterirommet til venstre til innstillingsindikatoren
peker på indikasjonen 0 (fig. 8).
	6		Sett beskyttelsesdekselet tilbake på klippeelementet
etter bruk for å forhindre skade.
Trimme nesehår
Sørg for at neseborene er rene.
	1		Sett forsiktig klippeelementet inn i ett av
neseborene.
Ikke sett klippeelementet mer enn 0,5 cm inn i
neseborene.
	2		Beveg apparatet sakte rundt for å fjerne alle
uønskede hår i neseborene (fig. 9).
Trimme ørehår
Kontroller at den ytre øregangen er ren og uten ørevoks.
	1		Beveg klippeelementet sakte langs kanten på øret
for å fjerne hår som stikker ut over kanten (fig. 10).
	2		Plasser klippeelementet inn i den ytre øregangen.
Ikke før klippeelementet mer enn 0,5 cm inn i
øregangen. Det kan skade trommehinnen.
	3		Vri apparatet sakte rundt for å fjerne all uønsket
hårvekst fra den ytre øregangen (fig. 11).
Trimme øyenbryn (bare NT9110)
Med kort og lang øyenbrynkam kan du bruke apparatet
til å trimme øyenbrynene slik at de får samme lengde.
	1		Kam øyenbrynene med hårets vekstretning (fig. 12).
	2		Velg den korte eller lange kammen, avhengig av
ønsket hårlengde. Indikasjonene short (kort) og
long (lang) står på kammene.
-
- kort kam: 3 mm
-
- lang: 5 mm
Tips:Vi anbefaler at du begynner å trimme med den lange
kammen. Hvis du synes øyenbrynene fremdeles er for lange
etter det, bruker du den korte kammen.
	3		Skyv øyenbrynkammen på klippeelementet.
Kontroller at øyenbrynkammen er skjøvet ordentlig inn
i sporene på begge sider (fig. 13).
	4		Når du skal slå på apparatet, vrir du dekselet på
batterirommet til høyre til innstillingsindikatoren
peker på indikasjonen I (fig. 7).
	5		Beveg kammen over øyenbrynet fra den ytterste
kanten på øyenbrynet og innover mot neseroten
(mot hårets vekstretning) (fig. 14).
Prøv aldri å trimme øyevippene. Hold apparatet unna
øynene.
Vaske
Rengjør apparatet umiddelbart etter bruk, eller når det
har samlet seg mye hår og skitt på kutteenheten.
Senk aldri sokkelen ned i vann, og skyll den aldri under
springen.
Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.
Trimmehodet kan ikke åpnes eller tas av.
Ikke slå på klippeelementet.
Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre
klippeelementet.
Merk:Apparatet har ikke behov for smøring.
	1		Slå på apparatet.
	2		Skyll klippeelementet under springen i varmt
vann (fig. 15).
-
- Bare NT9110: Rengjør klippeelementet med børsten
som følger med.Vær ekstra nøye med kantene på
klippeenheten.  (fig. 16)
Tips: Når du vil fjerne alle hårene, lar du apparatet kjøre
en kort stund, og deretter rengjør du klippeenheten med
børsten på nytt.
	3		Slå av apparatet og la det tørke.
	4		Bare NT9110: Rengjør kammene under springen.
Erstatning
Bare NT9110: Hvis øyenbrynkammene er ødelagte
eller slitte, må du alltid erstatte dem med originale
øyenbrynkammer fra Philips. Disse er tilgjengelige hos
autoriserte Philips-servicesentre.
Klippeelementet kan ikke byttes. Hvis klippeelementet
er ødelagt eller slitt, må du avhende hele apparatet (se
avsnittet Miljø) og erstatte det med et nytt.
Miljø
-
- Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige
for miljøet.Ta ut batteriet når det er utladet, eller når
du avhender apparatet. Batteriet skal ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall, men leveres på mottak for
spesialavfall (fig. 17).
-
- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 18).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har
et problem, kan du gå til webområdet til Philips på www.
philips.com, eller ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste
der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten,
kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Begrensninger i garantien
Garantien blir ugyldig når apparatet ikke brukes og/eller
vedlikeholdes riktig eller hvis det ødelegges som resultat
av at det faller ned.
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene
som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å
løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta
kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor.
Problem Mulig årsak Løsning
Apparatet
blir varmt
ved bruk.
Klippeelementet er
skittent.
Legg klippe-
elementet for
nesehårstrim-
meren i bløt i en
bolle med vann og
litt oppvaskmiddel
i to minutter. Skyll
deretter klip-
peelementet med
rent vann, og la
det tørke. Rengjør
klippeelementet
etter hver trim-
ming.
Apparatet
virker ikke.
Batteriet er tomt. Erstatt batteriet
med et nytt (se
avsnittet Før bruk).
Klippeelementet er
skittent.
Legg klippe-
elementet for
nesehårstrim-
meren i bløt i en
bolle med vann og
litt oppvaskmiddel
i to minutter. Skyll
deretter klip-
peelementet med
rent vann, og la
det tørke. Rengjør
klippeelementet
etter hver trim-
ming.
Norsk
7 4203.000.5814.4

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips Series 3000 NT9110 ennå.

Spør et spørsmål om Philips Series 3000 NT9110

Har du et spørsmål om Philips Series 3000 NT9110 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Series 3000 NT9110. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Series 3000 NT9110 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.