Series 2200 EP2220 manual
Philips Series 2200 EP2220manual

Manual for Philips Series 2200 EP2220 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 274 sider.

PDF 274 1.1mb

Vis en manual for Philips Series 2200 EP2220 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Philips Series 2200 EP2220 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Series 2200 EP2220. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Series 2200 EP2220 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Philips Series 2200 EP2220

Side: 1
Norsk Innhold Maskinoversikt (fig. A) ________________________________________________________________________________ 161 Kontrollpanel (fig. B)__________________________________________________________________________________ 161 Innledning ____________________________________________________________________________________________ 162 Før bruk første gang__________________________________________________________________________________ 162 Brygge drikker ________________________________________________________________________________________ 164 Justere maskininnstillinger___________________________________________________________________________ 166 Fjerne og sette inn bryggeenheten __________________________________________________________________ 168 Rengjøring og vedlikehold ___________________________________________________________________________ 169 AquaClean-vannfilter ________________________________________________________________________________ 171 Angivelse av hardhetsgraden på vannet ____________________________________________________________ 173 Fremgangsmåte for avkalkning (30 min.) ____________________________________________________________ 173 Bestilling av tilbehør__________________________________________________________________________________ 175 Feilsøking _____________________________________________________________________________________________ 175 Tekniske spesifikasjoner _____________________________________________________________________________ 180 Maskinoversikt (fig. A) A1 Kontrollpanel A10 Servicedør A2 Koppholder A11 Datamerket med typenummer A3 Kammer for forhåndsmalt kaffe/kaffetrakten A12 Vannbeholder A4 Lokk på bønnetrakten A13 Varmtvannstut A5 Justerbar kaffetut A14 Kaffegrutbeholder A6 Støpsel A15 Frontpanelet til kaffegrutbeholderen A7 Bryter for maleinnstillinger A16 Deksel til dryppbrett A8 Kaffebønnetrakt A17 Dryppebrett A9 Bryggeenhet A18 Indikator for fullt dryppebrett Tilbehør A19 Smør røret A22 Teststrimmel for vannhardhet A20 AquaClean-vannfilter A23 Klassisk melkeskummer (bare spesifikke typer) A21 Måleskje A24 LatteGo (melkebeholder) (bare spesifikke typer) Kontrollpanel (fig. B) Se figur B for en oversikt over alle knapper og ikoner. Nedenfor finner du beskrivelsen. 161 Norsk Norsk
Side: 2
Noen av knappene/ikonene gjelder bare for spesifikke typer. B1 Av/på-knapp B7 Advarselikoner B2 Drikkikoner* B8 Startlampe B3 Ikon for aromastyrke / forhåndsmalt kaffe B9 Start/stopp -knapp B4 Ikon for drikkmengde B10 Ikon for avkalkning/rengjøring B5 Ikon for melkemengde (bare spesifikke typer) B11 AquaClean-ikon B6 Ikon for kaffetemperatur (bare spesifikke typer) * Drikkikoner espresso, espresso lungo, kaffe, americano, cappuccino, latte macchiato, varmt vann, damp (bare spesifikke typer) Innledning Gratulerer med kjøpet av en helautomatisk kaffemaskin fra Philips! Du får størst utbytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Les det separate sikkerhetsheftet nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på det for senere referanse. For å hjelpe deg å komme i gang og for at du skal få mest mulig ut av kaffemaskinen, tilbyr Philips full støtte på flere måter. I boksen finner du: 1 Denne brukerhåndboken med bildebaserte bruksinstruksjoner og mer detaljert informasjon om rengjøring og vedlikehold. Det finnes flere varianter av denne ekspressomaskinen, alle med ulike funksjoner. Hver variant har sitt eget typenummer. Du finner typenummeret på datamerket på innsiden av servicedøren (se fig. A11). 2 Det separate sikkerhetsheftet med instruksjoner om hvordan du bruker maskinen på en trygg måte. 3 For online-støtte (vanlige spørsmål, filmer, osv.) skanner du QR-koden på forsiden av dette heftet eller besøker www.philips.com/coffee-care Denne maskinen er testet med kaffe. Den er blitt grundig rengjort, men det kan likevel forekomme kafferester. Vi garanterer imidlertid at maskinen er helt ny. Maskinen justerer automatisk mengden malt kaffe som brukes for å oppnå den beste smaken. Du bør i første omgang brygge fem kopper for å la maskinen fullføre selvjusteringer. Sørg for å skyller LatteGo (melkebeholderen) eller den klassiske melkeskummeren før førstegangs bruk. Før bruk første gang 1. Montering av maskinen Når du slår på maskinen for første gang, kan det hende det kommer noe vann ut av varmtvannstuten eller fra kaffetuten. Dette er normalt. 162 Norsk
Side: 3
ON 2. Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min) Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet AquaClean-vannfilter. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Angivelse av hardhetsgraden på vannet Se kapittelet Angivelse av hardhetsgraden på vannet for trinnvise instruksjoner. Hardhetsgraden på vannet er satt som standard til 4: Hardt vann. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. Montere LatteGo (bare spesifikke typer) CLICK 163 Norsk Norsk
Side: 4
5. Montere den klassiske melkeskummeren (bare spesifikke typer) 1 2 Brygge drikker Generelle trinn 1 Fyll vanntanken med springvann, og fyll bønnekvernen med kaffebønner. 2 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen. - Maskinen begynner å varmes opp og utfører den automatiske skyllesyklusen. Under oppvarming lyser lampene i drikkikonene og slås sakte av én etter én. - Når alle lampene i drikkikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar for bruk. 3 Sett en kopp under kaffetuten. Skyv tuten opp- eller nedover for å justere høyden i henhold til koppen eller glasset du bruker (Fig. 1). Tilpass drikkene dine Denne maskinen lar deg justere innstillingene for en drikk etter eget ønske. Etter å ha valgt en drikk kan du: 1 Juster aromastyrken ved å trykke på aromastyrkeikonet (Fig. 2). Det finnes tre styrker. Den laveste er den mildeste, og den høyeste er den sterkeste. 2 Juster drikkmengden ved å trykke på drikkmengde (Fig. 3)- og/eller melkemengdeikonet (bare spesifikke typer). Det finnes tre mengder: lav, middels eller høy. Du kan også justere kaffetemperaturen etter eget ønske (se 'Justere kaffetemperaturen'). Kaffebrygging med kaffebønner 1 Trykk på ønskelig drikkeikon for å bygge en kopp kaffe. - Lampene for aromastyrke og mengde tennes og viser den tidligere valgte innstillingen. - Du kan nå justere drikken etter foretrukket smak (se 'Tilpass drikkene dine'). 2 Trykk på start/stopp- knappen. - Lampen i drikkikonet blinker mens drikken dispenseres. Bare spesifikke typer: En americano lages av espresso og vann. Når du brygger en americano, dispenserer maskinen først en espresso og deretter vann. 3 Hvis du vil stoppe dispensering av kaffe før maskinen er ferdig, trykker du på start/stopp - knappen igjen. Hvis du vil brygger to kopper kaffe på én gang, trykker du på drikkikonet to ganger. 2x-lampen tennes. 164 Norsk
Side: 5
Brygging av melkebaserte drikker med LatteGo (melkebeholder) LatteGo består av en melkebeholder, en ramme og en oppbevaringskopp. For å unngå lekkasjer må du sørge for at rammen og melkebeholderen er ordentlig montert, før du fyller melkebeholderen. 1 Når du monterer LatteGo, monter først toppen av melkebeholderen under kroken øverst på rammen (Fig. 4). Deretter press på plass bunnen på melkebeholderen. Du hører et klikk når de låser seg på plass (Fig. 5). Merk: Sørg for at melkebeholderen og rammen er ren før du kobler dem sammen. 2 Vipp LatteGo litt til siden og sett den på varmtvannstuten (Fig. 6). Deretter trykker du på den til den låses på plass (Fig. 7). 3 Fyll LatteGo med melk opp til det nivået som er angitt på melkebeholderen for den drikken du brygger (Fig. 8). Melkebeholderen må ikke fylles over maksimummerket. Hvis du har tilpasset melkemengden, kan det være nødvendig å fylle melkebeholderen med mer eller mindre melk enn det som er angitt for denne drikken på LatteGo. Bruk alltid melk som kommer rett fra kjøleskapet, for best resultat. 4 Plasser en kopp på dryppebrettet. 5 Trykk på ikonet for ønsket melkebasert drikk. - Du kan nå justere drikken etter eget ønske (se 'Tilpass drikkene dine'). 6 Trykk på start/stopp- knappen. - Lampen i drikkikonet blinker mens drikken dispenseres. Når du bygger en cappuccino eller latte macchiato, dispenserer maskinen først melk og deretter kaffe. Når du trakter caffè latte, dispenserer maskinen først kaffe og deretter melk. - Hvis du vil stoppe dispensering av melk før maskinen har dispensert den forhåndsinnstilte mengden, trykker du på start/stopp -knappen. 7 Hvis du vil stoppe dispensering av den ferdige drikken (melk og kaffe) før maskinen er ferdig, trykker du på og holder inne start/stopp -knappen. Skumme melk med klassisk melkeskummer Bruk alltid melk som kommer rett fra kjøleskapet, for best skumkvalitet. 1 Vipp det svarte silikonhåndtaket på maskinen til venstre og skyv melkeskummeren på det (Fig. 9). 2 Fyll en melkekanne med ca. 100 ml melk for cappuccino og ca. 150 ml melk latte macchiato. 3 Sett melkeskummeren ca. 1 cm inn i melken. 4 Trykk på dampikonet (Fig. 10). - Lampen i dampikonet tennes, og startlampen begynner å pulsere. 5 Trykk på start/stopp -knappen for å skumme melken (Fig. 11). - Maskinen starter opp, dampen presses inn i melken, og melken skummes. 6 Når melkeskummet i melkekannen har nådd det påkrevde volumet, trykker du på start/stopp - knappen igjen for å stoppe skumming av melk. Melken må aldri vispes lenger enn i 90 sekunder. Skummingen stopper automatisk etter 90 sekunder. Du trenger ikke å flytte melkekannen under melkeskummingen for å få den beste kvaliteten på melkeskummet. 165 Norsk Norsk
Side: 6
Kaffebrygging med forhåndsmalt kaffe Du kan velge å bruke forhåndsmalt kaffe i stedet for bønner, for eksempel hvis du foretrekker en annen kaffetype eller koffeinfri kaffe. 1 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet, og vent til den er klar til bruk. 2 Åpne lokket på kammeret for forhåndsmalt kaffe og tilsett én strøken måleskje av ferdigmalt kaffe i kammeret (Fig. 12). Lukk deretter lokket. 3 Sett en kopp under kaffetuten. 4 Velg en enkeltstående drikke. 5 Trykk på aromastyrkeikonet i 3 sekunder (Fig. 13). - Lampen for forhåndsmalt kaffe tennes, og startlampen begynner å pulsere. 6 Trykk på start/stopp- knappen. 7 Hvis du vil stoppe dispensering av kaffe før maskinen er ferdig, trykker du på start/stopp - knappen igjen. Med forhåndsmalt kaffe kan du bare brygge én kaffe om gangen. Lampen for forhåndsmalt kaffe tennes, og startlampen begynner å pulsere. Hver gang du vil bruke forhåndsmalt kaffe, må du trykke på aromastyrkeikonet i 3 sekunder. Når du velger forhåndsmalt kaffe, kan du ikke velge en annen aromastyrke. Tappe varmt vann 1 Fjern LatteGo eller melkeskummeren hvis den er påmontert. 2 Trykk på varmtvannsikonet (Fig. 14). - Lampene for drikkmengde tennes og viser forrige valgte drikkinnstilling for varmtvann. 3 Juster varmtvannsmengden etter eget ønske, ved å trykke på drikkmengdeikonet (Fig. 3). 4 Trykk på start/stopp- knappen. - Lyset i varmtvannsikoner blinker, og varmtvann dispenseres fra varmtvannstuten (Fig. 15). 5 Hvis du vil stoppe dispensering av varmtvann før maskinen er ferdig, trykker du på start/stopp - knappen igjen. Justere maskininnstillinger Justere stand-by-tiden 1 Trykk av/på-knappen for å skru av maskinen. 2 Når maskinen er slått av: trykk og hold inne ikonet (Fig. 16) for avkalkning/rengjøring til lampene for avkalkning/rengjøring og aromastyrke tennes (Fig. 17). 3 Trykk på ikonet for aromastyrke for å velge ønsket stand-by-tid: 15, 30, 60 eller 180 minutter. Det lyser henholdsvis én, to, tre eller fire lamper på ikonet for aromastyrke. 4 Når du er ferdig med å stille inn stand-by-tiden, trykker du på start/stopp-knappen. Maskinen slås av. 5 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen på nytt. 166 Norsk
Side: 7
Programmerer den høyeste standardinnstillingen for drikkene dine Maskinen har tre standardinnstillinger for hver drikk: lav, middels og høy. Du kan kun justere mengden av høyeste innstilling. Den nye mengden kan bli lagret når startlampen begynner å pulsere. Før du begynner å programmere mengden melkedrikk, monterer du LatteGo og heller melken i den. 1 Hvis du vil justere den høyeste mengdeinnstillingen, trykker du på og holder inne ikonet for drikken du vil justere, i 3 sekunder. - Den øvre lampen for drikkmengdeikonet og den øvre lampen for melkemengdeikonet (bare spesifikke typer) begynner å pulsere og start/stopp -knappen begynner å pulsere. Dette indikerer at du er i programmeringsmodus. 2 Trykk på start/stopp- knappen. Maskinen begynner å bygge den valgte drikken. - Startlampen lyser kontinuerlig i begynnelsen. Når maskinen er klar for å lagre det justerte volumet, begynner start/stopp-lampen å pulsere. 3 Trykk på start/stopp -knappen igjen når koppen innholdet ønsket mengde kaffe eller melk. - For cappuccino eller latte macchiato blir melk dispensert først. Trykk på start/stopp -knappen når koppen innholdet ønsket melkemengde. Maskinen begynner å dispensere kaffen automatisk. Trykk på start/stopp -knappen igjen når koppen innholdet ønsket mengde. Etter du har programmert den nye høyeste mengden for en drikke, vil maskinen dispensere den nye mengden hver gang du velger den høyeste mengden av denne drikken. Du kan bare justere nivået for høyest standardmengde. Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillinger for mengde, kan du se Gjenopprette fabrikkinnstillinger. Justere kaffetemperaturen Maskiner uten temperaturikon 1 Trykk av/på-knappen for å skru av maskinen. 2 Når maskinen er slått av: Trykk på og hold inne kaffemengdeikonet til lampen i dette ikonet tennes (Fig. 18). 3 Trykk på mengdeikonet for å velge ønsket temperatur: normal, høy eller maks. - Henholdsvis én, to eller tre lamper er på. 4 Når du er ferdig med å stille inn kaffetemperaturen, trykker du på start/stopp -knappen. 5 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen på nytt. Hvis du ikke slår av maskinen selv, vil den slå seg av automatisk etter en stund. Maskiner med temperaturikon (bare EP3221) 1 Trykk på kaffetemperaturikonet flere ganger for å velge ønsket temperatur. Gjenopprette fabrikkinnstillinger Du kan gjenopprette maskinens standardinnstillinger for drikker når som helst. Du kan bare gjenopprette standardinnstillingene når maskinen er slått av. 1 Trykk på av/på-knappen for å slå av maskinen. 167 Norsk Norsk
Side: 8
2 Trykk på og hold inne espresso-ikonet i tre sekunder. - Midtlampene i drikkinnstillingsikonene tennes. Start/stopp-lampen begynner å pulsere. Dette indikerer at innstillingene er klare for gjenoppretting. 3 Trykk på start/stopp -knappen for å bekrefte at du vil gjenopprette innstillingene. 4 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen på nytt. Justering av innstillinger for kvernen Du kan endre kaffestyrken med kaffeinnstillingsknotten inne i bønnebeholderen. Jo lavere kverneinnstillingene er, jo finere kvernes kaffebønnene og jo sterkere blir kaffen. Du kan velge mellom 12 forskjellige kverneinnstillinger. Maskinen er satt opp for å oppnå den beste smaken av kaffebønnene dine. Vi anbefaler derfor at du venter med å justere innstillingene for kvernen til du har laget 100–150 kopper (ca. 1 måneds bruk). Du kan bare justere kverneinnstillingene mens maskinen kverner kaffebønner. Du må trakte to eller tre drikker før du kan smake hele forskjellen. Vri ikke knotten for kverneinnstillinger mer enn ett hakk om gangen, for å forhindre at kvernen skades. 1 Sett en kopp under kaffetuten. 2 Åpne lokket på kaffebønnetrakten. 3 Trykk på espresso-ikonet og trykk deretter på start/stopp -knappen. 4 Når kvernen begynner å kverne, trykker du ned kverninnstillingsknotten og vrir den til venstre eller høyre. (Fig. 19) Deaktiver pipene som kommer fra kontrollpanelet 1 Trykk av/på-knappen for å skru av maskinen. 2 Når maskinen er slått av, trykker du på og holder inne kaffeikonet (espresso lungo-ikonet på EP3221) til lampen i ikonet tennes. Startlampen begynner å blinke. 3 Trykk på kaffeikonet en gang til for å deaktivere pipene som kommer fra kontrollpanelet. Lampen i kaffeikonet slukkes. 4 Trykk på start/stopp-knappen for å bekrefte valget. 5 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen på nytt. Pipene som kommer fra kontrollpanelet har nå blitt deaktivert. Merk: Hvis lampen i kaffeikonet ikke kommer på etter at du har trykket på og holdt inne ikonet, betyr dette at pipene fra kontrollpanelet allerede er deaktivert. For å aktivere dem igjen, trykk på ikonet på nytt og bekreft ved å trykke på start/stopp-knappen. Pipelyden som kommer fra på/av-knappen og start/stopp-knappen kan ikke deaktiveres. Fjerne og sette inn bryggeenheten Gå til www.philips.com/coffee-care for å se detaljerte videoinstrukser om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre bryggeenheten. Ta bryggegruppen ut av maskinen 1 Slå av maskinen. 168 Norsk
Side: 9
2 Fjern vanntanken og åpne servicedøren (Fig. 20). 3 Trykk på PUSH (skyv)-håndtaket (Fig. 21), og dra i gripedelen for bryggeenheten for å ta den ut av maskinen (Fig. 22). Innsetting av bryggeenheten Sørg for at bryggeenheten er i riktig posisjon før du skyver den tilbake i maskinen. 1 Kontroller at bryggeenheten er i riktig posisjon. Pilen på den gule sylinderen på siden av bryggeenheten må være på linje med den svarte pilen og N (Fig. 23). - Hvis de ikke er på linje, skyver du spaken ned til den er i kontakt med basen til bryggeenheten (Fig. 24). 2 Skyv bryggeenheten tilbake på plass i maskinen langs sporene på sidene (Fig. 25) til den klikker (Fig. 26) på plass. Ikke trykk på TRYKK-knappen. 3 Lukk servicedøren og sett vanntanken tilbake på plass. Rengjøring og vedlikehold Jevnlig rengjøring og vedlikehold holder maskinen i topp stand og sikrer kaffe som smaker godt i lang tid, med en jevn kaffeflyt. Se tabellen nedenfor for en detaljert beskrivelse av når og hvordan du skal rengjøre alle avtakbare deler på maskinen. Du finner mer detaljert informasjon og videoinstrukser på www.philips.com/coffee-care. Se figur D for en oversikt over hvilke deler som kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Avtakbare deler Når den skal rengjøres Hvordan den rengjøres Bryggeenhet Ukentlig Fjern bryggeenheten fra maskinen (se 'Fjerne og sette inn bryggeenheten'). Skyll den under springen (se 'Rengjøring av bryggeenheten under springen'). Månedlig Rengjør bryggeenheten med Philips/Saeco- tablettene (se 'Rengjøring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje') for fjerning av kaffeolje. Klassisk melkeskummer Etter hver bruk Dispenser først varmtvann med melkeskummeren festet til maskinen, for grundig rengjøring. Fjern deretter melkeskummeren fra maskinen og demonter den. Rengjør alle deler under springen eller vask dem i oppvaskmaskinen. Kammer for forhåndsmalt kaffe/kaffetrakten Kontroller kammeret for forhåndsmalt kaffe ukentlig for å se om det er tilstoppet. Koble fra maskinen og fjern bryggeenheten. Åpne lokket til kammeret for forhåndsmalt kaffe og stikk skjehåndtaket inn i det. Beveg håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten faller ned (Fig. 27). Gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstrukser. 169 Norsk Norsk
Side: 10
Avtakbare deler Når den skal rengjøres Hvordan den rengjøres Kaffegrutbeholder Tøm kaffegrutbeholderen når maskinen ber om det. Rengjør den en gang i uken. Fjern kaffegrutbeholderen mens maskinen er på. Skyll det under springen med litt oppvaskmiddel eller rengjør det i oppvaskmaskinen. Kaffegrutbeholderens frontpanel kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Dryppebrett Tøm dryppebrettet daglig eller så snart den røde indikatoren for "fullt dryppebrett" spretter opp gjennom dryppebrettet (Fig. 28). Rengjøre dryppebrettet hver uke. Fjern dryppebrettet (Fig. 29) og skyll det under springen med litt oppvaskmiddel. Du kan også rengjøre dryppebrettet i oppvaskmaskinen. Kaffegrutbeholderens frontpanel (fig. A15) kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. LatteGo Etter hver bruk Skyll LatteGo under springen eller vask den i oppvaskmaskinen. Smøring av bryggeenheten Hver annen måned Se smøretabellen og smør bryggeenheten med Philips-fett (se 'Smøre bryggeenheten'). Vannbeholder Ukentlig Skyll vannbeholderen under springen Rengjøring av bryggeenheten Jevnlig rengjøring av bryggeenheten motvirker at kafferester tetter de interne kretsene. Gå til www.philips.com/coffee-care for instruksjonsvideoer om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre bryggeenheten. Rengjøring av bryggeenheten under springen 1 Ta ut bryggeenheten (se 'Fjerne og sette inn bryggeenheten'). 2 Skyll bryggeenheten grundig med vann. Rengjør forsiktig det øvrige filteret (Fig. 30) til bryggeenheten. 3 La bryggeenheten lufttørke før du setter det tilbake på plass. Ikke bruk klut/håndkle til å tørke bryggeenheten. Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten. Rengjøring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje Bruk kun Philips-tabletter for fjerning av kaffeolje. 1 Plasser en kopp under kaffetuten. Fyll vannbeholderen med friskt vann. 2 Legg en tablett for fjerning av kaffeolje i kammeret for forhåndsmalt kaffe. 3 Trykk på kaffeikonet, og trykk deretter på aromastyrkeikonet i 3 sekunder for å velge funksjonen (Fig. 2) for forhåndsmalt kaffe. 4 Ikke tilsett forhåndsmalt kaffe. Trykk på start/stopp -knappen for å begynne bryggesyklusen. Når en halv kopp med vann er brygget, kobler du maskinen fra stikkontakten. 5 La løsningen for fjerning av kaffeolje virke i ca. 15 minutter. 6 Sett støpselet i stikkontakten, og sett av/på-bryteren bak på apparatet til O. Tøm koppen. 7 Fjern vanntanken og åpne servicedøren. Fjern bryggeenheten (se 'Ta bryggegruppen ut av maskinen') og skyll den godt under springen. 8 Sett bryggeenheten og vanntanken inn igjen, og sett en kopp under kaffetuten. 9 Trykk på kaffeikonet, og trykk deretter på aromastyrkeikonet i 3 sekunder for å velge funksjonen (Fig. 2) for forhåndsmalt kaffe. Ikke tilsett forhåndsmalt kaffe. Trykk på start/stopp -knappen for å begynne bryggesyklusen. Gjenta dette to ganger. Tøm koppen. 170 Norsk
Side: 11
Smøre bryggeenheten Smør bryggeenheten annenhver måned for å sikre at de bevegelige delene fortsetter å bevege seg problemfritt. 1 Påfør et tynt lag med fett på bryggeenhetens (Fig. 31) stempel (grå del). 2 Smør et tynt lag fett rundt akselen (grå del) i bunnen av bryggeenheten (Fig. 32). 3 Smør et tynt lag fett på skinnene på begge sider (Fig. 33). Rengjøre LatteGo (melkebeholder) Rengjør LatteGo etter hver gangs bruk 1 Ta LatteGo bort fra maskinen (Fig. 34). 2 Hell ut eventuelle melkerester. 3 Trykk på utløserknappen på melkebeholderen og fjern den fra rammen på LatteGo (Fig. 35). 4 Rengjør alle deler i oppvaskmaskinen eller under springen med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. Rengjøring av den klassiske melkeskummeren Rengjøre den klassiske melkeskummeren etter hver gangs bruk Rengjør melkeskummeren hver gang du bruker den, av hensyn til hygiene samt for å unngå oppsamling av melkerester. 1 Plasser en kopp under melkeskummeren. 2 Trykk på dampikonet og trykk deretter på start/stopp -knappen for å begynne å dispensere damp og fjerne eventuell melk som kan være igjen i melkeskummeren. 3 Hvis du vil stoppe dispensering av damp etter noen sekunder, trykker du på start/stopp -knappen igjen. 4 Rengjør melkeskummeren med en fuktig klut. Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren 1 La melkeskummeren avkjøles helt. 2 Vipp melkeskummeren til venstre (Fig. 36) og fjern både metalldelen og silikonhåndtaket (Fig. 37). 3 Demonter de to delene (Fig. 38) og skyll dem med rent vann eller rengjør dem i oppvaskmaskinen. Kontroller at det lille hullet på metallrøret (Fig. 39) er helt rent og ikke tilstoppet av melkerester. 4 Monter de to melkeskummerdelene på igjen og fest melkeskummeren tilbake til maskinen. AquaClean-vannfilter Maskinen din er klargjort for AquaClean. AquaClean-vannfilteret kan plasseres i vanntanken for å bevare kaffesmaken. Det reduserer også behovet for avkalking ved å redusere kalkavleiring i maskinen. Du kan kjøpe et AquaClean-vannfilter fra den lokale forhandleren din, fra autoriserte servicesentre eller over Internett på www.philips.com/parts-and-accessories. AquaClean-ikon og -lampe Maskinen er utstyrt med en AquaClean-vannfilterlampe (Fig. 40) for å indikere statusen til filteret. Bruk tabellen nedenfor for å se hvilke handlinger som kreves når lampen er på eller når den blinker. 171 Norsk Norsk
Side: 12
Når du bruker maskinen for første gang, begynner AquaClean-lampen å blinke oransje. Dette indikerer at du kan begynne å bruke AquaClean-vannfilteret. Hvis du ikke aktiverer et AquaClean-vannfilter, slås lampen av automatisk etter en stund. Når du har installert filteret og aktivert det med AquaClean-ikonet, blir AquaClean- lampen blå for å bekrefte at AquaClean-vannfilteret er aktivt. Når filteret er oppbrukt, begynner AquaClean-lampen å blinke oransje igjen for å minne deg på at du må bytte ut filteret med et nytt. Når den oransje AquaClean-lampen er av, kan du fortsatt aktivere et AquaClean- filteret. Du må i så fall avkalke maskinen først. Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min) Maskinen vil ikke registrere automatisk at et filter ble plassert i vanntanken. Du må derfor aktivere hvert nye AquaClean-vannfilter som du installerer med AquaClean-ikonet. Når den oransje AquaClean-lampen er av, kan du fortsatt aktivere et AquaClean-vannfilteret. Du må imidlertid avkalke maskinen først. Maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før du begynner å bruke AquaClean- vannfilteret. Før du aktiverer AquaClean-vannfilteret, må det klargjøres ved å bløtlegge det i vann som beskrevet nedenfor. Hvis du ikke gjør dette, kan det bli trukket inn luft i maskinen i stedet for vann. Dette vil lage mye støy og forhindre maskinen fra å brygge kaffe. 1 Kontroller at maskinen er slått på. 2 Rist filteret i omtrent 5 sekunder (Fig. 41). 3 Legg filteret opp ned i en kanne med kaldt vann, og rist&press det (Fig. 42). 4 Filteret er nå klargjort for bruk og kan settes inn i vanntanken. 5 Sett inn filteret loddrett på filterkoblingen i vanntanken. Press det så langt ned som mulig (Fig. 43). 6 Fyll vanntanken med rent vann, og skyv den tilbake på plass i maskinen. 7 Hvis LatteGo er påmontert, fjerner du den. 8 Sett en bolle under varmtvannstuten/melkeskummeren. 9 Trykk på AquaClean-ikonet i tre sekunder (Fig. 44). Startlampen begynner å pulsere. 10 Trykk på start/stopp -knappen for å begynne aktiveringsprosessen. 11 Varmtvann dispenseres fra varmtvannstuten/melkeskummeren (tre minutter). 12 Når aktiveringsprosessen er ferdig, fortsetter den blå AquaClean-lampen å lyse for å bekrefte at AquaClean-vannfilteret er aktivert riktig. Bytte ut AquaClean-vannfilteret (5 min) Etter at 95 liter vann har strømmet gjennom filteret, vil filteret slutte å fungere. AquaClean-lampen blir oransje og begynner å blinke for å minne deg på å bytte ut filteret. Så lenge den blinker, kan du bytte ut filteret uten å måtte avkalke maskinen først. Hvis du ikke bytter ut AquaClean-vannfilteret, vil den oransje lampen slokkes til slutt. I så fall kan du fremdeles bytte ut filteret, men du må avkalke maskinen først. Når den oransje AquaClean-lampen blinker: 1 Ta ut det gamle AquaClean-vannfilteret. 172 Norsk
Side: 13
2 Sett inn et nytt filter og aktiver det som beskrevet i kapittelet Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min). Bytt ut AquaClean-vannfilteret hver tredje måned, selv når maskinen enda ikke har indikert at utskiftning er påkrevd. Påminnelse om deaktivering av AquaClean Hvis du ikke lengre vil bruke Philips AquaClean-vannfilteret, kan du deaktivere AquaClean- påminnelsene (AquaClean-lampen blinker oransje): 1 Trykk av/på-knappen for å skru av maskinen. 2 Når maskinen er slått av, trykker du på og holder inne AquaClean-ikonet til lampen i ikonet tennes. Startlampen begynner å blinke. 3 Trykk på AquaClean-ikonet på nytt for å deaktivere påminnelsen. Lampen i AquaClean-ikonet slukkes. 4 Trykk på start/stopp-knappen for å bekrefte valget. 5 Trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen på nytt. Påminnelsen om AquaClean er nå deaktivert. Merk: Aktivering av et nytt AquaClean-filter vil automatisk aktivere AquaClean påminnelsene på nytt. Angivelse av hardhetsgraden på vannet Vi anbefaler at du justerer vannhardheten i henhold til vannhardheten i ditt område for å oppnå optimal ytelse og lengre levetid for maskinen. Dermed slipper du også å måtte avkalke maskinen for ofte. Hardhetsgraden på vannet er satt som standard til 4: Hardt vann. Bruk teststrimmelen for vannhardhet som følger med i boksen, for å bestemme vannhardheten i ditt område: 1 Senk teststrimmelen for vannhardhet i springvann eller hold den under springen i 1 sekund (Fig. 45). 2 Vent i 1 minutt. Antallet firkanter på teststrimmelen som blir rødt, indikerer vannhardheten (Fig. 46). Still maskinen til riktig nivå for vannhardhet: 1 Trykk av/på-knappen for å skru av maskinen. 2 Når maskinen er slått av, trykker du på og holder inne aromastyrkeikonet til alle lampene i ikonet tennes (Fig. 2). 3 Trykk på aromastyrkeikonet én, to, tre eller fire ganger. Antallet lamper som er tent, skal være det samme som antallet røde firkanter på teststrimmelen (Fig. 47). Når det ikke er noen røde firkanter på teststrimmelen (dvs. at alle firkantene er grønne), velger du én lampe. 4 Når du har angitt riktig vannhardhet, trykker du på start/stopp -knappen. 5 Trykk på av/på-ikonet for å slå på maskinen. Siden du bare angir vannhardheten én gang, brukes aromastyrkefunksjonen til å velge vannhardheten. Dette påvirker ikke aromastyrken til drikkene du lager etterpå. Fremgangsmåte for avkalkning (30 min.) Bruk bare Philips avkalkingsmiddel. Du må ikke under noen omstendigheter bruke et avkalkingsmiddel basert på svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddiksyre (eddik), da dette kan skade vannkretsen i 173 Norsk Norsk
Side: 14
maskinen og vil kanskje ikke oppløse kalkavleiringene ordentlig. Hvis Philips-avkalkingsmiddelet ikke brukes, vil det ugyldiggjøre garantien. Hvis avkalkning ikke utføres, vil også det ugyldiggjøre garantien. Du kan kjøpe Philips sin avkalkningsløsning i nettbutikken vår på www.philips.com/coffee-care. Når lampen for avkalkning/rengjøring begynner å blinke sakte, må du avkalke maskinen. 1 Kontroller at maskinen er slått på. 2 Fjern LatteGo eller melkeskummeren hvis den er påmontert. 3 Fjern dryppebrettet og kaffegrutbeholderen, tøm dem og sett dem tilbake på plass i maskinen. 4 Fjern vannbeholderen, og tøm den. Fjern deretter AquaClean-vannfilteret. 5 Tøm hele flasken med Philips-avkalkingsmiddel i vanntanken, og fyll den deretter med vann opp til indikasjonen (Fig. 48) for avkalkning/rengjøring. Sett den deretter tilbake på plass i maskinen. 6 Sett en stor beholder (1,5 liter) under kaffetuten og vanntuten. 7 Trykk på ikonet for avkalkning/rengjøring i tre sekunder, og trykk så på start/stopp -knappen. 8 Den første fasen i avkalkingsprosedyren starter. Avkalkingsprosedyren varer i 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Under avkalkingssyklusen blinker lampen for avkalking/rengjøring for å vise at avkalkingsfasen pågår. 9 La maskinen skylle ut avkalkingsløsningen til vannbeholderen er tom. 10 Tøm vanntanken, skyll den og fyll den deretter med rent vann opp til indikasjonen for avkalking/rengjøring. 11 Tøm beholderen, og plasser den tilbake under kaffetuten og vanntuten. Trykk på start/stopp - knappen igjen. 12 Den andre avkalkingsfasen starter, skyllesyklusen, som varer i tre minutter. I denne fasen tennes og slokkes lampene på kontrollpanelet for å vise at skyllefasen pågår. 13 Vent til maskinen slutter å slippe ut vann. Avkalkingsprosedyren er ferdig når maskinen slutter å dispensere vann. 14 Maskinen varmes nå opp igjen. Når lampene i drikkikonene lyser kontinuerlig, er maskinen klar for bruk igjen. 15 Installer og aktiver et nytt AquaClean-vannfilter i vanntanken (se 'Aktivere AquaClean-vannfilteret (5 min)'). - Når avkalkingsprosedyren er ferdig, blinker AquaClean-lampen en stund for å minne deg på å installere et nytt AquaClean-vannfilter. Tips: Når du bruker AquaClean-filteret, reduseres behovet for avkalking. Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt Du avslutte avkalkningsprosedyren ved å trykke på på/av-knappen på kontrollpanelet. Hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt før det er helt ferdig, gjør du følgende: 1 Tøm vannbeholderen, og skyll den grundig. 2 Fyll vanntanken med friskt vann opp til nivåindikasjonen for avkalkning/rengjøring, og slå maskinen på igjen. Maskinen varmes opp og utfører en automatisk skyllesyklus. 3 Utfør en manuell skyllesyklus før du brygger drikker. For å utføre en manuell skyllesyklus må du først dispensere en halv vanntank med varmtvann ved å trykke på varmtvannsikonet (Fig. 14) flere ganger. Deretter brygger du 2 kopper forhåndsmalt kaffe uten å tilsette malt kaffe. Hvis avkalkingsprosedyren ikke ble fullført, må maskinen avkalkes på nytt så snart som mulig. 174 Norsk
Side: 15
Bestilling av tilbehør Bruk bare Philips vedlikeholdsprodukter når du rengjør og avkalker maskinen. Disse produktene kan kjøpes fra din lokale forhandler, fra autoriserte servicesentre eller over Internett på www.philips.com/parts-and-accessories. For å finne en fullstendig liste over reservedeler på nett, skriv inn modellnummeret til maskinen din. Du finner modellnummeret på innsiden av servicedøren. Vedlikeholdsprodukter og typenumre: - Avkalkningsløsning CA6700 - AquaClean-vannfilter CA6903 - Fett til bryggeenheten HD5061 - Tabletter for fjerning av kaffeolje CA6704 Feilsøking I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål er tilgjengelige på www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer å løse problemet, tar du kontakt med kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet. Advarselikoner Advarseliko n Løsning Lampen for tom vanntank lyser. - Vanntanken er nesten tom. Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX- merket. - Vannbeholderen er ikke riktig plassert. Sett vannbeholderen på plass igjen. Lampen for tøm kaffegrutbeholder lyser - Kaffegrutbeholderen er full. Fjern og tøm kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på. Vent minst fem sekunder før du setter tilbake beholderen. Alarmlampen lyser - Kaffegrutbeholderen og/eller dryppebrettet er ikke på plass eller er ikke riktig plassert. Sett kaffegrutbeholderen og/eller dryppebrettet på plass igjen og sørg for at de er i riktig posisjon. - Servicedøren står åpen. Fjern vanntanken og kontroller at servicedøren er stengt. Alarmlampen blinker - Bryggeenheten er ikke på plass eller er ikke riktig plassert. Fjern bryggeenheten og kontroller at den er låst på plass. Se kapittelet Fjerne og sette inn bryggeenheten for trinnvise instruksjoner. - Bryggeenheten er blokkert. Fjern bryggeenheten og skyll den med vann under springen. Smør deretter bryggeenheten og sett den inn i maskinen igjen. Se kapittelet Rengjøring og vedlikehold for trinnvise instruksjoner. Alarmen lyser og startlampen blinker. Det sitter fast noe luft inne i maskinen. Fyll vanntanken med vann, sett en kopp under den klassiske melkeskummeren, og trykk på den blinkende start/stopp- knappen for å fjerne luften fra maskinen. Vær forsiktig: små stråler med varmt vann vil bli dispensert fra den klassiske melkeskummeren for å frigjøre luft. 175 Norsk Norsk
Side: 16
Advarseliko n Løsning AquaClean-lampen blinker: Sett på plass eller bytt ut AquaClean-vannfilteret og aktiver det. Se kapittelet AquaClean-vannfilter for trinnvise instruksjoner. Avkalkingslampen blinker sakte: Avkalk maskinen (se 'Fremgangsmåte for avkalkning (30 min.)'). Alle lampene i drikkikonene lyser samtidig og slås sakte av én etter én. Maskinen varmes opp og/eller forsøker å slippe ut luften som ble trukket inn i maskinen. Vent til alle drikke-lampene lyser konstant. Lampene for alle advarselikonene blinker. Tilbakestill maskinen ved å koble den fra stikkontakten og koble den til igjen. Før du slår på maskinen igjen, må du følge disse trinnene: - Fjern AquaClean-vannfilteret fra vanntanken. - Sett vannbeholderen på plass igjen. Skyv den inn i maskinen så langt som mulig for å sikre at den er i riktig posisjon. - Åpne lokket til kammeret for forhåndsmalt kaffe og kontroller om det er tilstoppet med kaffepulver. For å rengjøre kammeret for forhåndsmalt kaffe setter du inn et skjehåndtak og flytter håndtaket opp og ned til den tilstoppende malte kaffen faller ned (Fig. 27). Fjern bryggeenheten og fjern all malt kaffe som har falt ned. Sett den rene bryggeenheten på plass igjen. - Slå på maskinen igjen. Hvis problemet er løst, var ikke AquaClean-filteret klargjort riktig. Klargjør AquaClean- filteret før du setter det tilbake ved å følge trinn 1 og 2 i kapittelet Aktivering av AquaClean-vannfilteret (5 min). Hvis lampene fortsetter å blinke, kan maskinen bli overopphetet. Slå av maskinen, vent i 30 minutter og slå den deretter på igjen. Hvis lampene fremdeles blinker, kontakter du forbrukerstøtten i landet ditt. Du finner kontaktinformasjon i det internasjonale garantiheftet. Feilsøkingstabell I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen. Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål er tilgjengelige på www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer å løse problemet, tar du kontakt med kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet. Problem Årsak Løsning Dryppebrettet fylles raskt opp. Dette er normalt. Maskinen skyller den interne kretsen og bryggeenheten med vann. Noe av vannet flyter gjennom det interne systemet og direkte ned i dryppebrettet. Tøm dryppebrettet daglig eller så snart den røde indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dryppebrettdekselet. Tips: plasser en kopp under vanntuten for å samle opp skyllevann som kommer ut. 176 Norsk
Side: 17
Problem Årsak Løsning Lampen for påkrevd tømming av kaffegrutbeholder fortsetter å lyse. Du tømte kaffegrutbeholderen mens maskinen var slått av. Du må alltid tømme kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på. Fjern kaffegrutbeholderen. Vent i minst 5 sekunder og sett den så inn igjen. Maskinen ber om meg om å tømme kaffegrutbeholderen selv om beholderen ikke er full. Maskinen tilbakestilte ikke telleren sist du tømte kaffegrutbeholderen. Vent alltid ca. 5 sekunder når du plasserer kaffegrutbeholderen på plass igjen. På denne måten vil kaffegruttelleren bli tilbakestilt til null. Du må alltid tømme kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på. Hvis du tømmer kaffegrutbeholderen når maskinen er av, tilbakestilles ikke telleren for kaffegrutbeholder. Kaffegrutbeholderen er for full, og lampen for påkrevd tømming av kaffegrutbeholder ble ikke tent. Du fjernet dryppebrettet uten å tømme grutbeholderen. Når du fjerner dryppebrettet, må du også tømme kaffegrutbeholderen selv når den bare inneholder noen få kaffeputer. På denne måten vil kaffegrutbeholderen bli tilbakestilt til null, og starte på nytt med å telle kaffeputene riktig. Jeg kan ikke ta ut bryggeenheten. Bryggeenheten står i feil stilling. Tilbakestill maskinen på følgende måte: Lukk servicedøren og sett vanntanken tilbake på plass. Slå maskinen av og på igjen. Prøv deretter å ta ut bryggeenheten igjen. Se kapittelet Fjerne og sette inn bryggeenheten for trinnvise instruksjoner. Jeg får ikke satt inn bryggeenheten. Bryggeenheten står i feil stilling. Tilbakestill maskinen på følgende måte: Lukk servicedøren og sett vanntanken tilbake på plass. Ikke sett tilbake bryggeenheten. Slå av maskinen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. Vent i 30 sekunder. Koble deretter maskinen til strøm igjen og slå den på. Sett deretter bryggeenheten i riktig stilling, og sett den inn i maskinen igjen. Se kapittelet Fjerne og sette inn bryggeenheten for trinnvise instruksjoner. Kaffen er tynn. Bryggeenheten er skitten eller trenger smøring. Fjern bryggeenheten (se 'Ta bryggegruppen ut av maskinen'), skyll den under springen og la den tørke. Smør deretter de bevegelige delene (se 'Smøre bryggeenheten'). 177 Norsk Norsk
Side: 18
Problem Årsak Løsning Maskinen justerer seg selv. Denne prosedyren starter automatisk når du bruker maskinen for første gang, når du bytter til en annen kaffebønnetype eller etter en lang periode uten bruk. Brygg først 5 kopper kaffe for å la maskinen utføre selvjusteringsprosedyren. Kvernen er innstilt til en for grov kverning. Still kvernen til en finere (lavere) innstilling. Brygg 2 til 3 drikker for å kunne smake hele forskjellen fra utgangspunktet. Kaffen er ikke varm nok. Den innstilte temperaturen er for lav. Still temperaturen til maksimal (se 'Justere kaffetemperaturen') innstilling. En kald kopp reduserer drikkens temperatur. Forhåndsvarm koppene ved å skylle dem i varmt vann. Ved tilsetting av melk reduseres drikkens temperatur. Uansett om du tilsetter varm eller kald melk, vil tilsetting av melk alltid redusere kaffens temperatur. Forhåndsvarm koppene ved å skylle dem i varmt vann. Kaffe kommer ikke ut eller kaffe kommer sakte ut. AquaClean-vannfilteret ble ikke klargjort riktig for installering. Fjern AquaClean-vannfilteret, og prøv å trakte kaffe på nytt. Hvis dette virker, må du forsikre deg om at du har klargjort AquaClean-vannfilteret riktig, før du setter det på plass igjen. Se kapittelet AquaClean-vannfilter for trinnvise instruksjoner. Etter en lang periode uten bruk må du klargjøre AquaClean-vannfilteret for bruk igjen og deretter sette det på plass igjen. Se trinn 1–3 i kapittelet Aktivere AquaClean-vannfilteret. AquaClean-vannfilteret er tilstoppet. Bytt ut AquaClean-vannfilteret hver 3. måned. Et filter som er eldre enn 3 måneder, kan bli tilstoppet. Kvernen er innstilt til en for fin kverning. Still kvernen til en grovere (høyere) innstilling. Vær oppmerksom på at dette vil påvirke kaffesmaken. Bryggeenheten er skitten. Fjern bryggeenheten og skyll den under springen. (se 'Rengjøring av bryggeenheten under springen') Kaffetuten er skitten. Rengjør kaffetuten og hullene i den med en piperenser eller nål. 178 Norsk
Side: 19
Problem Årsak Løsning Kammeret for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet Slå av maskinen og fjern bryggeenheten. Åpne lokket til kammeret for forhåndsmalt kaffe og stikk skjehåndtaket inn i det. Beveg håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten faller ned (Fig. 27). Maskinkretsen er blokkert av kalkavleiringer. Avkalk maskinen med Philips- avkalkingsmiddel. Avkalk alltid maskinen når avkalkingslampen begynner å blinke. Maskinen kverner kaffebønnene, men det kommer ikke noe kaffe. Kammeret for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet. Slå av maskinen og fjern bryggeenheten. Åpne lokket til kammeret for forhåndsmalt kaffe og stikk skjehåndtaket inn i det. Beveg håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten faller ned (Fig. 27). Melken skummer ikke. Maskiner med LatteGo: LatteGo er ikke satt sammen riktig. Kontroller at melkebeholderen er satt sammen riktig på rammen til LatteGo (klikkelyd). Maskiner med LatteGo: Melkebeholderen og/eller rammen til LatteGo er skitten. Demonter LatteGo og skyll begge delene under springen eller rengjør dem i oppvaskmaskin (se 'Rengjør LatteGo etter hver gangs bruk'). Maskiner med klassisk melkeskummer: Melkeskummeren er skitten. Rengjør melkeskummeren (se 'Rengjøring av den klassiske melkeskummeren ') grundig. Du bruker en type melk som ikke passer til skumming. Forskjellige typer melk gir forskjellige mengder skum og forskjellig skumkvalitet. Vi har testet følgende melketyper, som har vist seg å gi gode resultater: lettmelk eller helmelk fra ku og laktosefri melk. Melk lekker fra bunnen av LatteGo- melkebeholderen. Rammen og melkebeholderen er ikke montert riktig. Sett først inn toppen av melkebeholderen under kroken øverst på rammen. Press deretter på plass nederste del av melkebeholderen. Du hører et klikk når de låser seg på plass. Det virker som maskinen lekker. Maskinen skyller den interne kretsen og bryggeenheten med vann. Dette vannet flyter gjennom det interne systemet og direkte ned i dryppebrettet. Dette er normalt. Tøm dryppebrettet hver dag eller så snart indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dryppebrettdekselet. Tips: Plasser en kopp under vanntuten for å samle opp skyllevannet og redusere mengden vann i dryppebrettet. 179 Norsk Norsk
Side: 20
Problem Årsak Løsning Dryppebrettet er for fullt og har rent over. Dette gjør at det virker som at maskinen lekker. Tøm dryppebrettet hver dag eller så snart indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dryppebrettdekselet. Vanntanken er ikke satt helt inn, og luft trekkes inn i maskinen. Kontroller at vanntanken er i riktig posisjon: Fjern den og sett den inn igjen. Skyv den så langt inn som mulig. Bryggeenheten er skitten/tilstoppet. Skyll bryggeenheten. Maskinen er ikke plassert på en vannrett flate. Plasser maskinen på en vannrett flate, slik at dryppebrettet ikke renner over og indikatoren for fullt dryppebrett fungerer som den skal. Vanntanken er ikke satt helt inn, og luft trekkes inn i maskinen. Kontroller at vanntanken er i riktig posisjon: Fjern den og sett den inn igjen. Skyv den så langt inn som mulig. Jeg får ikke aktivert AquaClean-vannfilteret, og maskinen ber om avkalking. Filteret ble ikke installert eller byttet ut i tide etter at AquaClean-vannfilterlampen begynte å blinke. Dette betyr at maskinen ikke er helt kalkfri. Avkalk maskinen først, og installer deretter AquaClean-vannfilteret. Det nye vannfilteret passer ikke. Du forsøker å installere et annet filter enn AquaClean- vannfilteret. Bare AquaClean-vannfiltre passer i maskinen. Gummiringen på AquaClean- vannfilteret er ikke på plass. Sett gummiringen på AquaClean- vannfilteret igjen. Maskinen lager en høy lyd. Det er normalt at maskinen lager lyd under bruk. Hvis maskinen begynner å lage en annen type lyd, rengjør du bryggeenheten og smører den (se 'Smøre bryggeenheten'). AquaClean-vannfilteret ble ikke klargjort riktig, og det trekkes nå luft inn i maskinen. Fjern AquaClean-vannfilteret fra vanntanken og klargjør det ordentlig for bruk før du setter det på plass igjen. Se kapittelet AquaClean-vannfilter for trinnvise instruksjoner. Vanntanken er ikke satt helt inn, og luft trekkes inn i maskinen. Kontroller at vanntanken er i riktig posisjon: Fjern den og sett den inn igjen. Skyv den så langt inn som mulig. 180 Norsk
Side: 21
Størrelse (B x H x D) 246 x 372 x 433 mm Vekt 7–7.5 kg Lengde på strømledningen 1000 mm Vannbeholder 1,8 liter, avtakbar Kapasitet på kaffebønnetrakten 275 g Kapasiteten til kaffegrutbeholderen 12 puter LatteGo-melkebeholderens kapasitet 250 ml Justerbar tuthøyde 85–145 mm Nominell spenning – nominell effekt – strømtilførsel Se datamerket på innsiden av servicedøren (fig. A11) 181 Norsk Norsk Tekniske spesifikasjoner Produsenten forbeholder seg retten til å oppdatere de tekniske spesifikasjonene for produktet. Alle de forhåndsinnstilte mengdene er omtrentlige. Beskrivelse Verdi
Merke:
Philips
Produkt:
kaffemaskiner
Model/navn:
Series 2200 EP2220
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk