Philips SCD487 manual

Vis en manual for Philips SCD487 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: SCD487
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Tjekkisk, Slovakisk, Tyrkisk, Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Indonesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 1530
NO
154
A. Babyenhet
A-1 Av/På knapp y
A-2 LINK-lampe
A-3 Nattlys
A-4 Volum - / + knapper
A-5 Mikrofon
A-6 PAGE søkeknapp
A-7 Knapp for nattlys
A-8 Kontrollys for batteri
A-9 Deksel for batterirom
A-10 DC 9V / 300mA jack til strømledning
A-11 AC strømadapter, vekselstrøm
B. Foreldreenhet
B-1 TALK taleknapp
B-2 SENSITIVITY følsomhetsknapp
B-3 Likestrøm 3,6V / 200mA jack til strømledning
B-4 Høyttaler
B-5 Mikrofon
B-6 Av/På knapp y
B-7 Kontrollys for batteri
B-8 LINK lampe
B-9 Lamper for lydnivå
B-10 Volum - / + knapper
B-11 Plass til belteklemme
B-12 Deksel til batterirom
B-13 Belteklemme
B-14 AC strømadapter, vekselstrøm
C.Annet du trenger
Begge enhetene ka brukes med nettstrøm eller batteristrøm.
Til batteridrift trenger du:
– 4 x 1.5V,AA batterier til babyenheten (følger ikke med);
– 2 x 1.5V,AA batterier til foreldreenheten (følger ikke med).
Oversikt over funksjoner
Side: 1531
NO
3 Illustrasjoner
154 Oversikt over funksjoner
154 Babyenhet
154 Foreldreenhet
154 Annet du trenger
155 Innhold
156 Velkommen
156 Sikkerhetsinformasjon
156 Gjøre babymonitoren klar til bruk
156 Babyenheten
157 Foreldreenheten
158 Bruke babymonitoren
159 Andre funksjoner
159 Justere høyttalervolum
160 Snakke med babyen
160 Justere mikrofonens følsomhet
161 Dempet overvåking av babyen
161 Slå nattlyset av / på
162 Feste / ta av belteklemmen
162 Søke på foreldreenheten
163 Problemløsing
165 Vanlige spørsmål
166 Viktig informasjon
166 Teknisk spesifikasjon
166 Vedlikehold
167 Miljøinformasjon
167 Fabrikkinnstilt modus
168 Garanti og service
Innhold
155
Side: 1532
Philips satser på å produsere pålitelige omsorgsprodukter som gir foreldrene ro i sinnet. Du kan
stole på at Philips babymonitor gir deg støtte døgnet rundt ved å sikre at du alltid kan høre
babyen uten andre distraherende lyder. SCD487 bruker DECT-teknologi som kan garantere at
det ikke kommer noen interferens fra andre trådløse apparater og som gir et klart signal mellom
foreldreenheten og babyenhten.
Philips Baby Care, sammen om omsorg
Sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar Babymonitoren i bruk, og ta vare på den for
fremtidig bruk. Babymonitoren er ment å være et hjelpemiddel Den er ingen erstatning for
ansvarlig og skikkelig tilsyn av voksne og må ikke brukes på en slik måte.
• Sørg for at babyenheten og adapterledningen er utenfor babyens rekkevidde (minst
1 meter unna).
• Babyenheten må aldri plasssseres i barnesengen eller lekegrinden.
• Babymonitoren må aldri dekkes til (med et håndkle, teppe, o.l.).
• Babymonitoren må aldri brukes der det er fuktig eller i nærheten av vann.
• Kontroller at spenningen som er vist på typeskiltet på adapterne (A-11, B14) samsvarer med
nettspenningen før du kopler til nettstrømmen (AC).
• Babymonitoren må ikke utsettes for sterk kulde, varme eller lys (f.eks. direkte sollys).
• For å hindre elektrisk støt, la være å åpne noen av delene på baby- eller forelsdreenheten
(unntatt dekslene til batterirommene).
NO
156
Velkommen
Gjøre babymonitoren klar til bruk
Babyenheten
Babyenheten ka brukes med nettstrøm eller batteristrøm.
Når batteriene er på plass, har du automatisk reservestrøm i
tilfelle nettstrømmen blir borte.
Bruke nettstrøm
1 Kople strømadapterledningen (A-11) til jack for strøm
(DC 9V / 300mA - A-10) på babyenheten.
2 Kople AC strømadapter (A-11) til en veggkontak.
➜ Babyenheten er nå klar til bruk med nettstrøm!
Side: 1533
NO
Bruke batteristrøm
1 Åpne batterirommet ved å dreie dekselet (A-9) til venstre
(1 OPEN) med håndflaten.Ta av dekselet.
2 Legg i fire 1.5V AA batterier slik at de vender samme vei som
+ og – merkene i batterirommet (batteriene følger ikke med;
vi anbefaler Philips Alkaline (alkaliske) batterier).
3 Sett batteriromdekselet (A-9) på plass igjen. Lukk
batterirommet ved å dreie dekselet (A-9) til høyre (2 OPEN)
med håndflaten.
➜ Babyenheten er nå klar til bruk med batteristrøm!
Foreldreenheten
Foreldreenheten ka brukes med nettstrøm eller batteristrøm.
Hvis det er batterier i batterirommet, har du automatisk
reservestrøm i tilfelle strømbrudd og du kan bære enheten i og
rundt om i huset.
Bruke nettstrøm
1 Kople strømadapterledningen (B-14) til jack for strøm
(DC 3,6V / 200mA - B-3) på foreldreenheten.
2 Kople AC strømadapter (B-14) til en veggkontak.
➜ Foreldreenheten er nå klar til bruk med nettstrøm!
Bruke batteristrøm
1 Åpne batterirommet ved å skyve dekselet (B-12) nedover.
Gjøre babymonitoren klar til bruk
157
Side: 1534
2 Legg i to 1,5V AAA batterier (batteriene følger ikke med; vi
anbefaler Philips Alkaline (alkaliske) batterier) slik at de
vender samme vei som + og – merkene i batterirommet.
3 Sett batteriromdekselet (B-12) på plass igjen.
Lukk batterirommet ved å skyve dekselet (B-12) oppover til
det klikker på plass.
➜ Foreldreenheten er nå klar til bruk med
batteristrøm!
Merk:
– Når enhetene er slått av, og de bruker batteristrøm, vil
batteriene langsomt utlades.
– Når batteriene er nesten utladet, begynner kontrolllampen
for batteri på foreldreebheten (B-7) å blinke rødt;
kontrolllampen for batteri på babyebheten (A-8) lyser rødt
hele tiden.
NO
158
Gjøre babymonitoren klar til bruk
Bruke babymonitoren
1 Plasser begge enhetene i samme rom for å sjekke
forbindelsen. Pass på at babyenheten er plassert minst
1 meter fra foreldreenheten.
2 Trykk og hold Av/På (y) knappen (A-1) på babyenhten i
2 sekunder.
> Nattlyset (A-3) lyser en kort stund.
> LINK-lampen (A-2) lyser rødt en kort stund og blinker så
grønt mens den søker for å få forbindelse med
foreldreenheten.
3 Trykk og hold Av/På (y) knappen (B-6) på foreldreenhten i
2 sekunder.
> Lampene for lydstyrke (B-9) lyser oransje en kort stund.
> Kontrollampen for batteri ( - B-7) lyser rødt en kort
stund.
> LINK-lampen (B-8A) lyser rødt en kort stund og blinker så
grønt mens den søker for å få forbindelse med
babyenheten.
Side: 1535
NO
Bruke baby monitoren
Andre funksjoner
Justere høyttalervolum
• Trykk på volumknappene + og – (A-4) på babyenheten for å
øke/minske høyttalervolumet på babyenheten.
• Trykk på volumknappene + og – (B-10) på babyenheten for å
øke/minske høyttalervolumet på foreldreenheten.
Merk:
– Hvis du trykker for lenge på volumknappene + og –
(A-4, B-10), kan ikke volumet justeres.
– Hvis volumet er stilt inn på et høyt nivå, vil enhetene bruke
mer strøm.
159
> LINK-lampeme (A-2, B-8) på begge enhetene blinker grønt
til forbindelsen er blitt opprettet. Dette vil ta ca.
30 sekunder. Begge LINK-lampene (A-2, B-8) vil så lyse
grønt kontinuerlig.
> Hvis det ikke er blitt opprettet forbindelse etter
30 sekunder, vil begge LINK-lampene (A-2, B-8) lyse rødt
og foreldreenheten vil gi fra seg en pipelys fra tidtil annen.
4 Plasser babyenheten minst 1 meter fra babyen.
5 Plasser foreldreenheten på et passende sted innenfor
rekkevidde for babyenheten, men i minst 1 meters avstand fra
babyenheten. For mer informasjon om operasjonsradius, se
‘Tekniske spesifikasjoner’.
➜ Du kan nå overvåke babyen!
Side: 1536
Snakke til babyen (Talefunksjon)
Når du bruker TALK taleknappen (B-1) på foreldreenheten, kan
du snakke med babyen (hvis du f.eks. vil trøste babyen).
• Trykk og hold TALK taleknappen (B-1) og snakk klart inn i
mikrofonen (B-5).
• Slipp TALK taleknappen (B-1) når du er ferdig med å snakke.
Merk: Så lenge du trykker på TALK taleknappen (B-1), kan du
ikke høre babyen.
Justere mikrofonens følsomhet
Du kan bruke kanppene for følsomhet, SENSITIVITY (B-2), og
Volum + og – (B-10) på foreldreenhetene for å stille lyden fra
babyenheten på ønsket nivå. Når den er stilt på maks. nivå,
overvåker babyenheten kontinuerlig. Alle lydene (inkludert at
babyen puster, hvis lyden er høy nok) kan høres på
foreldreenheten. Du kan kun endre mikrofonens følsomhet hvis
det er opprettet forbindelse mellom babyenheten og
foreldreenheteen (når LINK-lampene (A-2, B-8) lyser grønt
kontinuerlig).
1 Trykk kort på SENSITIVITY følsomhetsknappen (B-2) på
foreldreenheten.
> Lampene for lydnivå (B-9) gir synlig tilbake melding om
gjeldende følsomhet i ca. 2 sekunder.
2 Trykk kort på volumknappene + og – (B-10) på
foreldreenheten for å øke/minske mikrofonens følsomhet på
babyenheten
Merk: Hvis du trykker for lenge på SENSITIVITY
følsomhetsknappen (B-2) og/eller volumknappene + og –
(B-10), kan ikke mikrofonens følsomhet justeres.
> Lampene for lydnivå (B-9) gir synlig tilbake melding om den
nye innstillingen i ca. 2 sekunder.
- 1 lampe (1 x oransje) =
minimumsnivå / laveste følsomhet;
- alle lampene (5 x oransje) =
maksimumsnivå (kontinuerlig sending) / høyeste følsomhet
NO
160
Andre funksjoner
Side: 1537
NO
Andre funksjoner
161
Merk: Hvis følsomhetsnivået på babyenheten er stilt inn på et
høyt nivå, vil enheten bruke mer strøm, fordi den da er i
kontinuerlig overføringsmodus.
Dempet overvåking av babyen
• Trykk kort på volumknappen – (B-10) på foreldreenheten til
volumet er slått av helt.
> Alle lampene for lydnivå (B-9) er nå slukket.
> Når det ikke registreres noen lyd, vil alle lampene for
lydnivå (B-9) være slukket.
> Når det registreres en lyd, vil lampene for lydnivå (B-9) lyse
oransje.
Slå nattlyset av/på
1 Trykk kort på kanppen for nattlys ( ) (A-7) på babyenheten
for å slå på nattlyset (A-3).
2 Trykk kort på knappen for nattlys ( ) (A-7) igjen for å slå av
nattlyseet (A-3).
> Nattlyset dimmes og slår seg gradvis av.
• Slå av nattlyset hvis du bruker babyenheten med batterier. Slik
sparer du strøm!
Merk: Hvis du trykker på knappen for nattlys ( ) (A-7) for
lenge, vil ikke nattlyset (A-3) slå seg av/på.
Side: 1538
Feste / ta av belteklemmen
Hvis foreldreenheten brukes med batterier, kan du gå med den i
og rundt om i huset slik at du kan bevege deg fritt, men samtidig
overvåke babyen.
Feste
• Stikk den lille tappen bak på belteklemmen inn i utsparingen
(B-11) bak på foreldreenheten. Drei belteklemmen til venstre
til den klikker på plass.
Ta av
• Drei belteklemmen til høyre (TURN 2) og ta den av.
Søke på foreldreenheten
Hvis du har forlagt foreldreenheten eller volumet er slått av, kan
du bruke PAGE søkeknappen (A-6) på babyenheten til å finne
foreldreenheten.
1 Trykk kort PAGE søkeknappen (A-6) på babyenheten.
> Du vil høre en søkelyd på foreldreenheten.
2 Vil du stoppe søkelyden, trykker du kort på søkeknappen
(A-6) igjen eller en annen knapp på foreldreenheten.
Merk: Hvis du trykker for lenge på PAGE søkeknappen (A-6), vil
du ikke høre søkelyden.
NO
162
Andre funksjoner
Side: 1539
NO
Problemløsing
163
Problem Mulig årsak Løsning
LINK-lampe (A-2, B-8) Foreldreenheten:
lyser ikke i det hele tatt. Strømadapter (B-14) Kople til strømadapter (B-14)
ikke koplet til. til foreldreenheten.
Kople strømadapter (B-14)
til veggkontakt.
Enheten er ikke slått på. Trykk og hold Av/På knappen (y)
(B-6) i to sekunder.
Batteriene nesten utladet. Bytt batterier (B-12).
Babyenheten:
Strømadapter (A-11) Kople strømadapter (A-11) til
ikke kopplet til. babyenheten.
Kople strømadapter (A-11) til
veggkontakt.
Feil ved batteriene, satt inn feil. Legg i batteriene riktig vei.
Enheten er ikke slått på. Trykk og hold Av/På knappen (y)
(A-1) i to sekunder.
Batteriene nesten utladet. Bytt batterier (A-9).
LINK-lampe (A2, B-8) Enhetene utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom
blinker rødt/alarm enhetene (se ‘Tekniske
piper på foreldreenheten. spesifikasjoner).
Batteriene nesten utladet. Bytt batterier (A-9, B-12).
Enhetene kan ikke opprette Prøv å løse problemet ved å bruke
forbindelse, selv når nær fabrikkinnstilt modus. Se kapittel
hverandre. om ‘Fabrikkinnstilt modus’.
Ingen strøm på en av enheter. Trykk Av/På knappen (A-1, B-6) i
to sekunder.
Side: 1540
Problem Mulig årsak Løsning
Høy pipetone. Enhetene er for nær hverandre. Flytt foreldreenheten bort fra
babyenheten (minst 1 meter).
Volumet på foreldreenheten Demp volumet (B-10) på
stilt for høyt. foreldreenheten.
Ingen lyd/babyens Volumet på foreldreenheten er Øk volumet på foreldreenheten
gråt kan ikke høres. stilt for lavt eller slått av. (B-10).
Mikrofonens følsomhet stilt Juster mikrofonens følsomhet
for lavt på foreldreenheten. (B-2) på foreldreenheten høyere.
Enhetene er utenfor rekkevidde Flytt foreldreenheten nærmere
babyenheten.
Foreldreenheten reagerer Lyder i omgivelsene utløser Flytt babyenheten nærmere babyen
for raskt til annen sending. (hold minimal avstand til 1 meter).
lyder i omgivelsene.
Mikrofonens følsomhet Reduser mikrofonens følsomhet
stilt for høy. (B-2) på foreldreenheten.
Foreldreenheten reagerer Mikrofonens følsomhet er Øk mikrofonens følsomhet (B-2)
langsomt/lsent på stilt for lav. på foreldreenheten og/eller
babyens gråt. flytt babyenheten nærmere babyen
(hold en avstand på minst 1 meter).
Kontrollys for batteri Batteristrømmen er lav eller Bytt batterier (A-9, B-12).
( ) lyser. nesten utladet.
Batteristrømmen i Mikrofonens følsomhet er stilt Still mikrofonens følsomhet lavere
babyenheten reduseres for høyt. (B-2).
raskt.
Volumet er stilt for høyt. Still volumet på et lavere nivå (A-4).
Batteristrømmen i Volumet er stilt for høyt. Still volumet på et lavere nivå
foreldreenheten (B-10).
reduseres raskt.
NO
164
Problemløsing
Side: 1541
NO
Spørsmål
De tekniske spesifikasjonene
viser en operasjonsradius på
300 meter i friluft. Hvorfor virker
systemet mitt bare innenfor en
mye kortere avstand?
Av og til blir forbindelsen brutt,
der er forstyrrelser, osv.
Hva skjer hvis nettstrømmen blir
borte?
Kan min DECT babymonitor bli
utsatt for tyvlytting eller
interferens (radiostøy)?
Noen av knappene ser ikke ut til
å virke når jeg trykker på dem.
Hva gjør jeg feil?
Vanlige spørsmål
165
Svar
Den spesifiserte rekkevidden gjelder bare i friluft. Inne i
huset blir den faktiske rekkevidden redusert av antall og
type vegger og/eller tak som hindrer signalet. Inne i huset vil
operasjonsradius være inntil 50 meter.
Du er antagelig ved yttergrensen for praktisk rekkevidde.
Prøv fra et annet sted eller gjør avstanden litt kortere.Vær
klar over at det vil ta ca. 30 sekunder hver gang før det blir
opprettet ny forbindelse mellom enhetene.
Når det er satt inn batterier i begge enhetene, vil de
automatisk slå over på batteristrøm hvis nettstrømmen blir
borte.
120 kanaler garanterer at det ikke blir interferens fra annet
utstyr.
Med unntak av Av/På knappene (A-1, B-6), bare gi knappene
et kort trykk.
Side: 1542
Tekniske spesifikasjoner
– 1 x AC strømadapter DC 9V / 300MA for babyenheten
(følger med).
– 1 x AC strømadapter DC 3.6V / 200MA for foreldreenheten
(følger med).
– 4 x AA 1,5 V Alkaliske batterier for babyenheten (følger ikke
med).
– 2 x AAA 1,5 V Alkaliske batterier for foreldreenheten (følger
ikke med).
Inntil 300 meter under ideelle forhold. Vegger, dører o.l. vil
redusere rekkevidden. Innendørs er rekkevidden inntil 50 meter.
Tørre materialer Material- Tap av
tykkelse rekkevidde
Tre, gipspuss, < 30cm / 12” 0 - 10 %
papp, glass (uten
metall eller tråder,
ikke bly)
Murstein, finér < 30cm / 12” 5 - 35 %
Armert betong < 30cm / 12” 30 - 100 %
Metallgitter, -stenger < 1cm / 0.4” 90 - 100 %
Metall,Aluminium < 1cm / 0.4&” 100 %
plater
0 °C – 40 °C
DECT, forbedret digital trådløs kommunikasjon (Digital
Enhanced Cordless Telecommunication)
DECT-standarden benytter avansert digital radioteknikk for å
utnytte radiospekteret fullt ut. Denne teknologien gir høy
talekvalitet og sikkerhet samt lavt strømforbruk. Den gjør det
mulig for deg å høre babyen i en avstand på inntil 300 meter i
friluft.
Vedlikehold
• Gjør babymonitoren ren med en fuktig klut.
• Kast utbruktet batterier på en miljøvennlig måte.
• Hvis du har lagt inn batterier, men bruker nettstrøm, bør du
sjekke batteriene hvert halvår for mulig lekkasje.
NO
166
Strømforsyning
Rekkevidde
Driftstemperatur
Standard
Viktig informasjon
Side: 1543
NO
Viktig informasjon
167
Miljøinformasjon
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter
av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet
2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen
med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle
produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
Fabrikkinnstilt modus
I denne modusen kan begge enhetene nullstilles til fabrikkens
standardinnstillinger. Fabrikkinstilling kan benyttes hvis det
oppstår et problem som ikke kan løses ved å følge forslagene i
kapittel om ‘Problamløsing’.
Nullstilling må gjøres separat for hver enhet.
1 Trykk og hold Av/På (y) knappen (A-1,B-6) i 2 sekunder for å
slå på enhtene.
2 Når LINK-lampene (A-2, B-8) på enhetene lyser, trykk
straks og hold volume – knappen (A-4, B-10) i 1 sekund.
> Enhetene har nå blitt nullstilt til fabrikkens
standardinnstillinger.
Fabrikkens standardinnstillinger
Foreldreenheten
– Høyttalervolum: 1
– Mikrofon følsomhet: 3
Babyenheten
– Høyttalervolum: 3
– Nattlys: av
Side: 1544
NO
168
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon eller du har et problem, vennligst besøk nettstedet til Philips på
www.philips.com eller kontakt Philips kundeservice i landet der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet som gjelder for hele verden). Hvis det ikke finnes noe kontor for
kundeservice i landet der du bor, kan du henvende deg til nærmeste Philips-forhandler eller
kontakte serviceavdelingen hos Philips (Service Department, Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV).

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SCD487 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SCD487

Har du et spørsmål om Philips SCD487 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SCD487. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SCD487 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.