Philips SCD484 manual

Vis en manual for Philips SCD484 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: SCD484
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 29
Norsk 31
1	 Innledning
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips AVENT.
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips AVENT
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/
AVENT.
Philips AVENT er dedikert til produksjon av pålitelige
omsorgsprodukter som gir foreldre tryggheten de trenger
når de ivaretar helsen og sikkerheten til babyen sin.
Foreldreenheten til Philips AVENT-babymonitor er beregnet
på å brukes sammen med modellene SCD485 og SCD486.
Denne ekstra foreldreenheten har de samme funksjonene
og gir deg tryggheten du trenger for å nyte godt av ekstra
fleksibilitet og frihet når du overvåker babyen i og rundt
huset.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker
enheten, kan du se i brukerhåndboken til SCD485 eller
SCD486.
2	 Viktig
Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker babymonitoren,
og ta vare på den for senere referanse.
ADVARSEL: Hold alltid babyenheten og ledningen utenfor
babyens rekkevidde, minst 1 meter unna, for å unngå at
babyen blir kvalt av ledningen. Ikke bruk skjøteledninger.
Forsiktig: Fare for eksplosjon, elektrisk støt, kortslutning
og lekkasje
•	 Babymonitoren må ikke utsettes for drypp eller sprut,
og væskeholdige gjenstander, f.eks. vaser, må ikke
settes på babymonitoren.
•	 Når strømuttaket brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
•	 Før du kobler babymonitoren til strømuttaket, må du
kontrollere at spenningen som er angitt på adapterne
til babymonitoren, tilsvarer den lokale nettspenningen.
•	 Bruk adapterne som følger med, for å koble
babymonitoren til strømuttaket.
•	 For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne
babymonitoren eller foreldremonitoren, unntatt
batterirommene.
•	 Kontroller at du er tørr på hendene når du setter inn
eller bytter batterier.
Side: 30
Norsk
32
•	 Hvis du skal håndtere ødelagte batterier eller
batterier som lekker, må du bruke beskyttelseshansker
for å beskytte huden.
•	 Babymonitoren overfører via en frekvens som
brukes av mange husholdningsprodukter og andre
babymonitorer. Samtalen din kan høres via et annet
produkt som drives på samme frekvens.
Rengjøring og vedlikehold
•	 Ikke senk foreldreenheten eller babyenheten i vann,
og ikke rengjør dem under springen.
•	 Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende
rengjøringsmidler.
•	 Koble fra foreldreenheten og babyenheten hvis de er
koblet til et strømuttak.
•	 Rengjør foreldreenheten og babyenheten med en
fuktig klut.
•	 Rengjør adapterne med en tørr klut.
•	 Babymonitoren har ingen andre deler som kan
repareres av brukeren.
Forholdsregler for oppbevaring
•	 Bruk og oppbevar babymonitoren mellom 10 og
35 °C. Ikke utsett babymonitoren for direkte sollys.
•	 Hvis du oppbevarer batteriene i et kjøleskap eller
en fryser, må du beskytte dem mot kondens når
du oppbevarer og tiner dem. La batteriene ha
romtemperatur før du bruker dem.
•	 Slik forhindrer du at batteriet eksploderer eller lekker,
noe som kan skade babymonitoren og forårsake
brannskader og hud- eller øyeirritasjon:
•	 Sett inn batteriene i riktig retning (+/-).
•	 Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke
produktet på mer enn 30 dager.
•	 Ikke utsett batteriene for sterk varme, som
sollys, flammer, o.l.
•	 Ta ut batteriene så snart de er tomme.
•	 For å unngå at batteriene overopphetes eller avgir
giftige materialer, hydrogen eller oksygen må du ikke
kortslutte eller ødelegge batteriene.
Tilsyn fra voksne
•	 Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel.
Den erstatter ikke ansvarlig og ordentlig tilsyn fra
voksne, og skal ikke brukes til dette.
•	 Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
•	 Ikke dekk til babymonitoren med et håndkle, en dyne
eller andre gjenstander for å unngå overoppheting.
•	 Når babymonitoren bruker strøm fra et strømuttak,
må du kontrollere at du har enkel tilgang til
strømuttaket.
•	 For barnets egen sikkerhet må du ikke la han/hun leke
med babymonitoren.
Side: 31
Norsk 33
Resirkulering av produktet
Babymonitoren er utformet og produsert med materialer
og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes.
Bevar miljøet ved å avhende produktet og emballasjen på
ansvarsfullt vis. Søppelkassesymbolet med kryss over betyr
at babymonitoren dekkes av det europeiske direktivet
2002/96/EF, som innebærer at produktet og batteriene ikke
må kastes i husholdningsavfallet, siden de inneholder stoffer
som kan være skadelig for miljø og helse. Bruk de bestemte
innsamlingsstedene eller gjenvinningsfasilitetene når du
avhender babymonitoren eller batteriene.
Utskiftning
•	 Hvis du skifter ut adaptere, må du bruke
adaptertypene som er angitt i denne
brukerhåndboken.
•	 Hvis du bytter ut batteriene, må du bruke
batteritypene som er angitt i denne brukerhåndboken.
Bytt ut alle batteriene i enheten samtidig.
Samsvarserklæring
Philips erklærer herved at denne babymonitoren er i
samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett:
www.philips.com/AVENT. Søk etter SCD484.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips AVENT­
apparatet overholder alle standarder
som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SCD484 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SCD484

Har du et spørsmål om Philips SCD484 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SCD484. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SCD484 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.