Philips SBCVL1400 manual

Vis en manual for Philips SBCVL1400 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: AV ekstender
  • Model/navn: SBCVL1400
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Gresk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
VL1400L6bk.p65 27/03/2002, 11:05
1
Side: 16
17
OUT
R 1 2 3 4
DC 12V
Channel
L
AUDIO
Aligned
Wireless TV
Link Transmitter
DVD
VCR
Set-top box
R 1 2 3 4
DC 12V
Channel
L
1
2
3
4
Channel
Antenna
DC
12V
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Impostazione dell’unità di trasmissione
Impostare il selettore del canale sul canale 1.
> Impostare le unità di trasmissione e di ricezione sempre sullo stesso canale.
Posizionare l’unità di trasmissione sulla parte superiore delle sorgenti video con i
pannelli anteriori allineati verticalmente.
> Non posizionare mai le sorgenti video o piastre metalliche sulla parte superiore
dell’unità di trasmissione.
Connettere i cavi SCART dalle sorgenti video agli ingressi SCART dell’unità di
trasmissione.
Connettere il cavo SCART dall’uscita dell’unità di trasmissione al TV1.
Connettere l’alimentatore all’unità di trasmissione.
Inserire la spina dell’alimentatore alla presa di corrente di rete.
Impostazione dell’unità di ricezione
Impostare il selettore del canale sul canale 1.
> Impostare le unità di trasmissione e di ricezione sempre sullo stesso canale.
Posizionare l’unità di ricezione in prossimità del TV2.
> Assicurarsi che la parte frontale dell’unità di ricezione venga posizionata in modo
che possa ricevere i comandi del telecomando.
Connettere il cavo SCART dall’unità di ricezione al TV2.
Connettere il secondo alimentatore all’unità di ricezione.
Inserire la spina del secondo alimentatore alla presa di corrente di rete.
Predisposizione all’uso del vostro wireless link
ITALIANO
60
Generelle merknader
Bilde- og lydkvaliteten påvirkes av mikrobølgeovner. Andre trådløse systemer
(Bluetooth, trådløs LAN osv.) kan også ha negativ innvirkning på bilde- og
lydkvaliteten, og omvendt.
Trådløs TV Link er et produkt som bruker radiofrekvenser (RF). Derfor kan
ytelsen påvirkes av samme type forstyrrelser som mobiltelefoner, reiseradioer og
andre produkter som bruker RF.
Hvis det velges samme videokilde for begge TV-er, får du samme program på
hver TV.
Trådløs TV Link er ikke begrenset til bare ett rom eller ett hus. Du kan bruke
den overalt i eller omkring huset. Følgen er at alle i nærheten av ditt hus (til den
maksimale rekkevidden), som også har en Trådløs TV Link som er innstilt på
samme kanal, kan se de samme programmene som vises på din videokilde.
For å unngå blanding av fjernkontrollkommandoer, frarådes det å bruke en TV
som videokilde.
Noen innebygde videospillere (kombinert TV/videospiller) kan ikke brukes
sammen med senderenheten (avhengig av merke og type).
Videokilder kan ikke betjenes med fjernkontroll hvis IR-signalets bærefrekvens er
utenfor området 32kHz til 57kHz.
Senderenheten støtter funksjonen for nedlasting av kanaler (også kjent som
‘Follow-TV’, ‘Easylink’,‘SmartLink’, ‘AV-Link’, ‘MEGALogic’, ‘TV-Link’ eller ‘Q-Link’)
som finnes i avanserte TV-er og videospillere. Det må brukes SCART-kabler, med
alle ledninger, som støtter denne funksjonen.
Sikkerhet i forbindelse med radiobølger: Når Philips Trådløs TV Link er slått på,
sender og mottar den radiobølger. Philips Trådløs TV Link oppfyller de
standarder som gjelder for den.
Philips Trådløs TV Link har en rekkevidde på inntil 100 meter i friluft.Vegger, tak
og store gjenstander kan begrense den effektive rekkevidden til omkring 30
meter innendørs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NORSK
VL1400L6bk.p65 27/03/2002, 11:05
17
Side: 21
22
Risoluzione dei problemi
In primo luogo, assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente.
Problema
Nessuna immagine sul
TV2.
Cattiva qualità
dell’immagine o del
suono sul TV2.
I programmi via cavo
spariscono sul VCR.
Immagine distorta sul
TV2.
Immagine distorta sul
TV1.
Rimedio
Assicurarsi che entrambe le unità siano accese (A-2 e B-20 sono di colore verde).
Selezionare il canale EXT o AV sul TV2.
Accendere la sorgente video (set-top box: acceso;VCR/DVD: riproduzione).
Selezionare la sorgente video corretta sull’unità di ricezione.
Selezionare il canale con la stessa frequenza sull’unità di trasmissione e di ricezione.
Se la sorgente video è un VCR, assicurarsi che sia stato utilizzato il connettore
SCART corretto del VCR (Ext1 o Ext2; consultare il manuale utente del VCR).
Spostare l’unità di ricezione centimetro per centimetro finché l’immagine e il suono
non siano ottimali.
Spostare l’unità di trasmissione centimetro per centimetro finché l’immagine e il
suono non siano ottimali.
Selezionare un canale con frequenza diversa per entrambe le unità.
Ridurre la distanza tra l’unità di trasmissione e quella di ricezione (< 30 m).
Disattivare la modalità automatica di stand by del VCR (consultare il manuale
utente del VCR).
Selezionare il canale EXT o AV sul TV2.
Selezionare un’altra sorgente video sull’unità di ricezione.
Attivare la sorgente video (set-top box: acceso;VCR/DVD: riproduzione).
Invertire i connettori SCART sull’unità di trasmissione.
Commutare su un canale con frequenza diversa su entrambe le unità.
Selezionare il canale EXT o AV corretto sul TV1 (consultare il manuale di istruzioni
del TV).
Selezionare la sorgente video corretta tramite il tasto VIEW SOURCE.
Selezionare il numero di un programma normale.
ITALIANO 55
55
STANDBY
STANDBY
Bruk av Trådløs TV Link med TV2
Se på og kontrollere videokilder på TV2
Slå på TV2.
> Det er ikke nødvendig å slå på TV1 for å se videoprogrammer på TV2.
Trykk på på-knappen for å slå på mottakerenheten (eller bruk den universelle
fjernkontrollen*).
> Når mottakerenheten slås på, slås automatisk senderenheten på og TV2 viser
signalet via sin SCART-inngang.
Trykk på knappen – eller + på mottakerenheten for å velge videokilden som skal
vises (eller bruk den universelle fjernkontrollen*).
> Valgsyklusen er SCART-inngang 1 > 2 > 3 > 4
Rett fjernkontrollen mot mottakerenheten for å kontrollere videokilden.
> Bruk enten videokildens fjernkontroll, eller helst den universelle fjernkontrollen,
etter å ha valgt riktig modus*.
Se på kabelprogrammer på TV2
Slå på videospilleren (eller DVD+RW).
> Videospilleren (eller DVD+RW) må være koplet til kabelfjernsynet og til
senderenheten.
> Noen videospillere må settes til «tuner modus» for å forbli på (se spillerens
bruksanvisning).
> Det er ikke mulig å ta opp et kabelprogram på videospilleren og samtidig se
trådløst på et kabelprogram på TV2.
Slå på TV2.
> Det er ikke nødvendig å slå på TV1 for å se kabelprogrammer på TV2.
Trykk på på-knappen for å slå på mottakerenheten (eller bruk den universelle
fjernkontrollen*).
> Når mottakerenheten slås på, slås automatisk senderenheten på og TV2 viser
signalet via sin SCART-inngang.
Trykk på knappen – eller + på mottakerenheten for å velge videokilden (eller
DVD+RW) som skal vises (eller bruk den universelle fjernkontrollen*).
Rett fjernkontrollen mot mottakerenheten og trykk et tall (eller opp /ned) for å
velge kabelprogrammet på videospilleren (eller DVD+RW).
> Bruk enten videokildens fjernkontroll, eller helst den universelle fjernkontrollen,
etter å ha valgt riktig modus*.
* Se den universelle fjernkontrollens bruksanvisning.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
NORSK
VL1400L6bk.p65 27/03/2002, 11:06
22
Side: 24
25
220 - 240V AC / 50 Hz
7 W (unità di trasmissione e ricezione)
4
270 (L) x 146 (P) x 61 (A) mm
Ingresso: stereo audio / video: CVBS.
Ingresso: stereo audio / video: RGB e CVBS
Ingresso: stereo audio / video: RGB e CVBS
Uscita: stereo audio / video: CVBS, P50 compatibile
Ingresso: stereo audio / video: CVBS
Uscita: stereo audio / video: RGB e CVBS P50 compatibile
61 (W) x 146 (D) x 150 (H) mm
Uscita: stereo audio / video: CVBS
PAL / NTSC / SECAM
fino a 100 m all’aperto; fino a 30 m in casa
2,4 GHz
4 (o meno a seconda della normativa nazionale)
FM
< 10 mW
integrate
433,92 MHz
AM
< 10 mW
fino a 6 m max.
32 kHz – 57 kHz
Sì, 4 spie a infrarossi
Antenne sul retro di ciascuna unità
Generali
Alimentazione elettrica:
Assorbimento:
Numero di dispositivi di
ingresso:
Unità di trasmissione
Dimensioni:
Connettori SCART 1 e 2:
Connettore SCART 3:
Connettore SCART 4:
Connettore di uscita
SCART:
Unità di ricezione
Dimensioni:
Connettore SCART:
Standard video
supportati:
Raggio d’azione:
Trasmissione Audio /
Video
Frequenza portante:
Numero di canali:
Tipo di modulazione:
Potenza di trasmissione:
Trasmissione del
telecomando
Antenne:
Frequenza portante:
Tipo di modulazione:
Potenza di trasmissione:
Distanza di ricezione IR:
Frequenza portante:
Cavo emettitore
d’impulsi del
telecomando:
Antenna del
telecomando:
Specifiche tecniche
ITALIANO
52
Taster og funksjoner
Mottakerenhet
På-knapp
> for å sette mottakeren i standby og på. Når mottakerenheten slås på eller av, slås
automatisk også senderenheten på eller av.
På-lys
> rød i standby, grønn når strømmen er på, blinker når det kommer kommandoer fra
fjernkontrollen
Fjernkontroll signalmottaker
> mottar kommandoer fra fjernkontrollen, som sendes til senderenheten for å
kontrollere videokildene.
Knapper for inngangskilde opp (+) / ned (-)
> velger en av de fire videokildene som er koplet til senderenheten for å se den på
den andreTV-en.
Bryter for overføringskanal
> skifter frekvenskanalen til audio/video-signalet for å minimalisere interferensen.
SCART-utgangskontakt
> koples til den andre TV-en
Inngang for likestrøm
SCART-kabel
Eliminator
Antenne for fjernkontroll
Viktig informasjon
Hver videokilde, den første TV-en og den andre TV-en må ha SCART-kontakter.
To SCART-kabler medfølger; du trenger ekstra SCART-kabler til de videokildene
du tilkopler.
En videokilde kan være enhver satellittmottaker, dekoder for betal-TV (digital eller
analog), videospiller, DVD-spiller, videokamera, dataspill osv.
Før du kan bruke den universelle fjernkontrollen (Universal Remote Control) må
den forberedes til bruk sammen med de andre apparatene. Se bruksanvisningen
for å oppdage alle mulighetene med dette allsidige apparatet.
I denne bruksanvisningen kaller vi den første TV-en (koplet til senderenheten) TV1;
den andre TV-en (koplet til mottakerenheten) er TV2.
Det kan være nyttig å ha bruksanvisningene til TV-ene og videokildene for
hånden i tilfelle det er noe du må slå opp.
Illustrasjon av
produktet
på siden som kan
foldes ut:
B
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
•
•
•
•
•
•
NORSK
VL1400L6bk.p65 27/03/2002, 11:06
25
Side: 26
27
Reglage och funktioner
Sändarenhet
Huvudströmbrytare
> växlar mellan stand-by och på.
På/Av-lampa
> rött ljus för stand-by, grönt ljus när apparaten är påslagen, blinkar när kommandon
från fjärrkontrollen tas emot.
LINK SOURCE-knapp
> kopplar SCART-ingångarna 1,2,3 eller SCART OUT till SCART in/ut 4.
LINK SOURCE-indikationslampor
> visar vilken SCART-ingång (1,2 eller 3) som är kopplad till SCART- in/utgång 4. När
indikationslampan inte lyser är SCART OUT kopplad till SCART in/utgång 4.
VIEW SOURCE-knapp
> väljer vilken SCART-ingång (1-4) som visas på sändarens SCART-utgång.
View source-indikationsdisplay
> visar vilket nummer på SCART-ingång som visas på sändarenhetens utgång.
AUTO-lampa
> visar om automatisk SCART-växling är möjlig (på) eller inte möjlig (av).
Infraröd fjärrkontrollsförstärkningsljus
> överför infraröd-kontrolljussignaler från mottagaren till videokällorna nedanför .
Kanalväljare
> växlar mellan audio/videosignalens frekvenskanaler för att reducera störningar till
ett minimum.
SCART ingångsuttag (1-4)
> ansluta SCART-anpassade videokällor till dessa uttag.
SCART utgångsuttag
> ansluta till huvud-TV:n.
RCA ljud utgångsuttag
> ansluta till en audioförstärkare.
Likströmsingång
Uttag fjärrkontrollsförstärkningssladd
Fjärrkontrollsförstärkningssladd
> fyra infrarödljus används istället för de infraröda fjärrkontrollförstärkningsljusen för
noggrannare kontroll av videokällorna.
SCART-kabel
Nätadapter
Fjärrkontrollsantenn
Illustration produkt
på flikens insida:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SVENSKA
50
50
•
•
•
•
•
•
•
TrådløsTV Link
SBC VL1400
Med Philips Trådløs TV Link kan du sende alle slags videosignaler (digital eller analog
dekoder, DVD-spiller, satellittmottaker, videospiller osv.) eller kabelprogrammer til
hele huset, uten at det kreves ekstra ledninger eller kabler eller må bores hull. Det
betyr at du får frihet til å se betal-TV på soveværelset. Du kan også se på en film
som spilles av på videospilleren i stua, mens andre ser på favorittprogrammet på
den førsteTV-en.
I tillegg til å overføre videosignaler trådløst, fungerer Trådløs TV Link også som en
koplingsboks for den første TV-en. Den er utstyrt med 4 SCART-kontakter. Disse
gjør det mulig å tilkople opptil 4 videoapparater samtidig, slik at det ikke lenger er
nødvendig å bytte kabler eller innstille audio/video på nytt. I tillegg kan tre av
SCART-inngangene forbindes med den fjerde, slik at det blir svært enkelt å kopiere
for eksempel fra video.
Den universelle fjernkontrollen lar deg kontrollere Trådløs TV Link, den andre TV-en
og opptil fire videokilder uansett merke. Dette betyr at du ikke trenger å flytte på
de andre fjernkontrollene!
Trådløs TV Link er basert på trådløs RF-teknologi, som er en praktisk løsning i
hjemmet. For å oppnå best mulig ytelser, benyttes det fire overføringskanaler slik at
du kan velge den kanalen som gir best bilde med minst forstyrrelser.
Trådløs bekvemmelighet i hjemmet!
Sikkerhetsforholdsregler
Du bør lese denne veiledningen nøye og gjemme den for fremtidig bruk.
Ikke bruk dette produktet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
Ikke utsett dette produktet for sterk varme.
Ikke åpne dette produktet; ta det med til Philips-forhandleren.
Ikke dekk til dette produktet.
Adapteren må bare koples til en strømforsyning på 220-240 V AC / 50Hz.
Bruk bare de medfølgende eliminatorene eller en type som oppfyller
sikkerhetsstandarden EN60950 og som har følgende spesifikasjoner: 12 Volt DC /
500mA.
Utilstrekkelig beskyttet eller følsomt elektronisk utstyr kan bli påvirket av dette
produktet mens det brukes. Denne interferensen kan føre til at utstyret blir
ødelagt. Undersøk om utstyr i nærheten kan påvirkes av dette produktet før du
begynner å bruke det.
NORSK
VL1400L6bk.p65 27/03/2002, 11:06
27

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SBCVL1400 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SBCVL1400

Har du et spørsmål om Philips SBCVL1400 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SBCVL1400. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SBCVL1400 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.