Philips SBCVL1200 manual

Vis en manual for Philips SBCVL1200 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: AV ekstender
  • Model/navn: SBCVL1200
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 42
83
82
Gratulerer
Philips T
Philips T
Philips T
Philips T
Philips Trådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV-link
-link
-link
-link
-link SBC VL1200
SBC VL1200
SBC VL1200
SBC VL1200
SBC VL1200 som du nettopp har kjøpt, er produsert i henhold til de høyeste
standarder og vil gi deg problemfri bruk i årevis. Les instruksjonene nedenfor nøye, og oppbevar
dette heftet til referanse senere.
Med Philips T
Philips T
Philips T
Philips T
Philips Trådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV-link SBC VL1200
-link SBC VL1200
-link SBC VL1200
-link SBC VL1200
-link SBC VL1200 kan du sende alle slags videosignaler og alle
kabelprogrammer (via din videospiller, som er koblet til Philips Trådløs TV-link) i hele huset uten
at det trengs ekstra ledninger. Du kan for eksempel se betal-TV eller en film, som sendes fra
videospilleren i stuen til et annet TV-apparat i soverommet.
Du kan faktisk se på enhver videokilde (digitale eller analoge dekodere, DVD-er, satellittmottakere,
videospillere osv.) uansett hvilket rom den befinner seg i. Signalet går gjennom vegger og tak slik
at det ikke er nødvendig å legge ledninger eller bore hull.
Den doble kildeinngangen muliggjør direkte kopling til to apparater som sender videosignaler slik
at det blir enkelt å skifte mellom dem. Du kan se på favorittprogrammet ditt på et ekstra TV-apparat
samtidig som andre ser på et annet program på et annet TV-apparat.
Philips Trådløs TV-link er basert på trådløs RF-teknologi som gir deg bevegelsesfrihet og fleksibilitet.
Fordi den er trådløs, er den mer mottakelig for interferens utenfra enn for eksempel signaler i kabel.
Slik interferens kan komme fra kilder som for eksempel mikrobølgeovner eller andre TV-linkenheter
i nærheten. For at du skal kunne oppnå best mulig ytelse, har Philips Trådløs TV-link en bryter for
kanalvalg som du kan bruke til å velge den kanalen som gir den beste seeropplevelsen.
Innholdet i esken
• Senderenhet for Trådløs TV-link.
• Mottakerenhet for Trådløs TV-link.
• To SCART-kabler.
• Ledning for fjernkontroll.
• To nettstrømadaptere 230 V vekselstrøm, 50 Hz, utgangsspenning 9 V likestrøm, 300 mA.
• Denne brukerveiledningen.
Krav
En SCART-kontakt på hver videokilde og på hvert TV-apparat. Hvis du skal bruke en ekstra videokilde,
må du kjøpe en ekstra SCART-kabel.
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
• Produktet må ikke brukes i fuktige omgivelser eller i nærheten av vann.
• Produktet må ikke utsettes for ekstrem varme.
• Åpne aldri dette produktet. Ved tekniske problemer må du ta det med til en Philips-
forhandler.
• Produktet må ikke tildekkes.
• Strømadapterne må bare kobles til strømforsyning med 220-240 V vekselstrøm / 50 Hz.
• Bruk bare de medfølgende strømadapterne eller en type som oppfyller sikkerhetsstandard
EN60950 og har følgende spesifikasjoner: 9 Volt likestrøm / 300mA.
• Produktet og omgivelsene: Elektronisk utstyr som er utilstrekkelig beskyttet eller følsomt,
kan bli påvirket av bruken av dette produktet. Slik interferens kan føre til skade på
utstyret. Du må kontrollere om utstyr i nærheten kan bli påvirket av dette produktet, før
du begynner å bruke det.
Installering
Før du begynner med installeringen, må du være klar over forskjellen mellom sender- og
mottakerenheten. Senderenheten har tre knapper foran og på typeskiltet på undersiden står det
«TRANSMITTER», på mottakerenheten står det «RECEIVER». Senderenheten må installeres i
nærheten av videokilden. Mottakerenheten installeres i nærheten av det andre TV-apparatet.
Enhver satellittmottaker, dekoder for betal-TV (digital eller analog), videospiller (VCR), DVD-spiller,
videokamera osv. kan brukes som videokilde. Studer tegningene på utbrettssiden mens du installerer.
Trinn 1: Installer mottakerenheten (figur A):
• Plasser mottakerenheten et sted i nærheten av det andre TV-apparatet, slik at fronten av
enheten kan motta kommandoer fra fjernkontrollen.
• Koble til en SCART-kabel fra SCART-kontakten på baksiden av mottakerenheten (figur A-
1) til SCART-kontakten på baksiden av det tredje TV-apparatet.
• Koble kabelen fra strømadapteren til kontakten for 9 V vekselstrøm (figur A-3) på baksiden
av mottakerenheten.
• Koble strømadapteren til en stikkontakt.
Dette bør du vite om senderen før du installerer den:
Senderenheten har to SCART-innganger (figur B-3 og B-5) og to SCART-utganger (figur B-4 og B-
6).
Senderenheten har et infrarødt «øye» i fronten (figur B-12) som «ser» mot utstyr som er plassert
under det. Dette «øyet» sender kommandoer som mottas av mottakerenheten, fra fjernkontrollen,
til den videokilden du ønsker å kontrollere. Den beste posisjonen for senderenheten er derfor like
over videoutstyret med frontene riktig oppstilt i forhold til hverandre (figur C).
I noen tilfeller vil det være nødvendig å bruke den medfølgende fjernkontrollutvidelsen. Senere i
brukerveiledningen kan du lese når og hvordan du installerer fjernkontrollutvidelsen hvis du ikke
kan plassere senderenheten i den ideelle stillingen, eller hvis det er vanskelig å plassere den.
Trinn 2: Installer senderenheten (figur B):
• Sett senderenheten på toppen av videokildene du ønsker å kontrollere, slik at enhetenes
frontpaneler flukter vertikalt (figur C).
• En av de medleverte SCART-kablene kobles til videospilleren (eller en annen videokilde)
og til SCART-kontakten som er merket «SCART IN 1» (figur B-3) på baksiden av
senderenheten.
• Den andre medleverte SCART-kabelen kobles til SCART-kontakten som er merket «SCART
OUT 1» (figur B-4) på baksiden av senderenheten og til SCART-kontakten på TV-en (figur
B). Se TV-apparatets bruksanvisning hvis det har flere SCART-kontakter (Ext1, Ext2).
• Sørg for at utgangsmodusbryteren «SCART OUT 1» (figur B-1) står på .
• Koble kabelen fra strømadapter til kontakten for 9V likestrøm (figur B-7) på baksiden av
senderenheten.
• Koble strømadapter til en stikkontakt.
N
Side: 43
85
84
Drift
Gjør slik når du skal se på videokilder på hoved-TV-apparatet (TV1):
• Slå på videokilden.
• Slå på hoved-TV-apparatet (TV1).
• Velg SCART-inngang (EXT eller AV) på hoved-TV-apparatet (se TV-apparatets bruksanvisning).
• Videokilden kan kontrolleres direkte eller ved hjelp av videokildens fjernkontroll.
Obs!
Hoved-TV-apparatets funksjon for automatisk inngangsvalg overstyres av senderenheten slik
at programmer på hoved-TV-apparatet ikke påvirkes av endringer i videokilden som kontrolleres
via det andre TV-apparatet.
Gjør slik når du skal se på og betjene videokilder på det andre TV-apparatet (TV2):
• Slå på videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
videokilden.
• Slå på senderenheten (figur B-10).
• Bruk knappene for inngangsvalg (figur B-14) for å velge inngang 1 eller inngang 2.
• Hvis du ønsker det kan du ta med deg videokildens
videokildens
videokildens
videokildens
videokildens fjernkontroll til det andre TV-apparatet
(TV2) for å kontrollere videokilden.
videokilden.
videokilden.
videokilden.
videokilden..
• Slå på mottakerenheten (figur A-4).
• Slå på det andre TV-apparatet.
• Velg SCART-inngangen (EXT eller AV) på det andre TV-apparatet (se brukerveiledningen for
TV-apparatet).
• Kontroller videokilden ved hjelp av fjernkontrollen for videokilden (eller bruk en Philips
universal fjernkontroll) ved å sikte med fjernkontrollen mot mottakerenheten.
Obs!
Det er ikke nødvendig å slå på hoved-TV-apparatet for å se videoprogrammer på det andre
TV-apparatet.
For å oppnå enda enklere betjening av det andre TV-apparatet kan du bruke en Philips universal
fjernkontroll.
Slik kan du se kabelprogrammer på det andre TV-apparatet (TV2) uten å bruke en kabel
• Slå på videospilleren
• Velg videospilleren som videokilde for Trådløs TV-link. (Figur A-14, «INPUT 1» eller «INPUT
2»)
• Velg programmet du vil se, på videospilleren (Program OPP / NED på videospilleren eller
via fjernkontrollen). Vanligvis er programmene programmert i samme rekkefølgen som på
TV-apparatet.
• Fra det andre TV-apparatet kan du bruke fjernkontrollen for videospilleren (eller en universal
fjernkontroll, innstilt på VCR/video) til å velge programmet du vil se på (Program OPP / NED).
• Det andre TV-apparatet skal fortsatt stå i EXTERNAL AV-inngangen (SCART).
• Du kan begynne å se på videoen fra det andre TV-apparatet ved å trykke PLAY på
fjernkontrollen for videospilleren (eller en universal fjernkontroll, innstilt på VCR/video).
Obs!
Videospilleren må være koblet til kabel-TV-nettet og til Philips Trådløs TV-link.
Andre trinn
• Koble en SCART-kabel (medfølger ikke) fra en DVD-spiller (eller en annen videokilde) til
«SCART IN 2» (figur B-5) på baksiden av senderenheten.
• Koble en SCART-kabel (medfølger ikke) fra «SCART OUT 2» (figur B-6) på baksiden av
senderenheten til den andre SCART-kontakten på TV-apparatet, hvis aktuelt.
• Sørg for at utgangsmodusbryteren «SCART OUT 2» (figur B-9) står på . Hvis kontakten
“SCART OUT 2” ikke brukes (figur B-6), settes utgangsmodusbryteren “SCART OUT 2”
på .
Obs!
Hvis du ikke bruker kontakten “SCART OUT 1” (figur B-4) settes utgangsmodusbryteren
“SCART OUT 1” (figur B-1) på .
Hvis du ikke bruker kontakten “SCART OUT 2” (figur B-6) settes utgangsmodusbryteren
“SCART OUT 2” (figur B-9) på .
Kontroller
Begge enhetene har en på/av-knapp (POWER, figur A-4 og B-10) på forsiden og en sendekanalbryter
(figur A-2 og B-8) på baksiden. Senderenheten har to knapper for inngangsvalg «INPUT 1» og «INPUT
2» (figur B-14) på forsiden.
På/av-bryter for strøm
• Trykk på på/av-bryteren (POWER, figur A-4, B-10) for å slå på enheten. Et grønt lys (figur
A-5, B -11) på høyre side av knappen lyser for å vise at enheten er slått på.
Knapper for inngangsvalg
Knappene for inngangsvalg (figur B-14) på senderenheten velger signalet som vises på det andre
TV-apparatet (TV2).
• Trykk på knappen for inngangsvalg «INPUT 1» på senderenheten for å velge videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
som er koblet til kontakten «SCART IN 1».
• Trykk på knappen for inngangsvalg «INPUT 2» på senderenheten for å velge videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
som er koblet til kontakten «SCART IN 2».
Kanalvalgbryter
For at du skal få best mulig ytelse, er Philips Trådløs TV -link utstyrt med en overføringskanalbryter.
Du kan skifte mellom fire kanaler (eller færre, avhengig av lokale reguleringer) for å velge den som
gir den beste ytelsen med et minimum av eller ingen interferens. Legg merke til at senderenheten
og mottakerenheten alltid skal stilles inn på samme kanal.
• Skift kanal på senderenheten (figur B-8).
• Velg samme kanal på mottakerenheten (figur A-2).
Obs!
Velg alltid samme kanal på sender- og mottakerenheten. !
!
!
!
!
!
!
Side: 44
87
86
Generelle merknader
Bilde- og lydkvaliteten påvirkes av bruk av mikrobølgeovner. Andre trådløse systemer
(Bluetooth, trådløse LAN osv.) kan også påvirke bilde- og lydkvaliteten i stor grad.
Trådløs TV-link er et produkt som er basert på radiofrekvens (RF). Dermed kan ytelsen påvirkes
av samme typer interferens som GSM-telefoner, bærbare radioer og andre RF-baserte
produkter.
Hvis det velges samme videokilde for begge TV-apparaters, får du samme program på hvert
TV-apparat.
Trådløs TV-link har en enkelt senderenhet, så alle mottakerenheter vil motta det samme
videoinnholdet.
Trådløs TV-link er ikke begrenset til bare ett rom eller hus. Du kan bruke den hvor som helst
i og omkring huset. Dermed kan andre personer i nærheten av huset ditt (inntil den maksimale
bruksrekkevidden) som også eier en Trådløs TV-link som er innstilt på samme kanal, se de
samme programmene som spilles av på din videokilde.
Det finnes separate Philips T
Philips T
Philips T
Philips T
Philips Trådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV-link Mottaker
-link Mottaker
-link Mottaker
-link Mottaker
-link Mottakere (SBC VL1205)
e (SBC VL1205)
e (SBC VL1205)
e (SBC VL1205)
e (SBC VL1205) som du kan bruke hvis
du vil motta videosignalet som sendes av en Philips Trådløs TV-link på et annet sted. Du kan
for eksempel bruke Philips SBC VL1200 T
Philips SBC VL1200 T
Philips SBC VL1200 T
Philips SBC VL1200 T
Philips SBC VL1200 Trådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV
rådløs TV-link
-link
-link
-link
-link i stuen for å se et program på et
annet TV-apparat på soverommet. En separat mottaker gjør det mulig å se det samme overførte
videosignal i et annet rom (f.eks. på TV-apparatet i arbeidsværelset), uansett hvor mange andre
mottakere du har.
For å hindre sammenblanding av fjernkontrollkommandoer anbefales det ikke å bruke et TV-
apparat som videokilde.
Noen innebygde videospillere (TV-/videokombinasjon) kan ikke brukes med senderenheten for
Trådløs TV-link (avhenger av merke og type).
Hvis du ønsker å beholde de originale fjernkontrollene ved videokildene, har Philips et stort
utvalg av universale fjernkontroller som dekker alt utstyr du vil betjene, uansett merke
uansett merke
uansett merke
uansett merke
uansett merke eller
alder.
Fjernkontrollutvidelsen opererer innenfor området 32kHz til 40kHz. Videokilder som opererer
utenfor dette området kan ikke fjernkontrolleres via fjernkontrollutvidelsen.
F Senderenheten til Trådløs TV-link kan støtte funksjonen for nedlasting av kanaler, som finnes
på noen avanserte TV-apparater og videospillere. (Denne funksjonen for nedlasting av kanaler
er også kjent som «Follow-TV», «Easylink», «SmartLink», «AV-Link», «MEGALogic», «TV-Link»
eller «Q-Link»). SCART-kabler som inneholder alle ledninger må anskaffes separat. Vær
oppmerksom på at både TV-apparatet og videospilleren må støtte denne funksjonen.
Trådløs TV-link støtter ikke funksjonen P50, «det du ser tar du opp».
Radiobølgesikkerhet: Når Trådløs TV-link er slått på, sender og mottar den radiobølger. Trådløs
TV-link oppfyller standardene som er definert for det.
Philips Trådløs TV-link har en bruksrekkevidde på opptil 100 meter i friluft. Vegger, tak og andre
store gjenstander kan begrense bruksrekkevidden til om lag 30 meter innendørs.
Teste utstyret
Trinn 1: Teste videosignalet
Du skal nå kunne se den videokilden du valgte, på det andre TV-apparatet. Du må kanskje flytte
på mottakerenheten inntil at den innebygde antennen gir best mulig bildekvalitet. Du kan også oppnå
bedre kvalitet ved å flytte på senderenheten, centimeter for centimeter.
Trinn 2: Testing av fjernkontrollutvidelsen
Prøv fjernkontrollen og se om den virker som den skal. Pek med fjernkontrollen for videokilden
som du ser på, mot mottakerenheten, og skift programnummer, eller trykk på Play og deretter Stop.
Et rødt lys (figur A-7) blinker på mottakerenheten, noe som markerer at den har mottatt kommandoen
fra fjernkontrollen. På senderenheten blinker et rødt lys (figur B-13) for å markere at den sender
den utvidede fjernkontrollkommandoen til videokildene.
Hvis det ikke blinker et rødt lys på senderenheten, kan det være nødvendig å flytte på en av
fjernkontrollens antenner på baksiden av mottakerenheten (figur A-8) eller senderenheten (figur B-
15). Det røde lyset på senderenheten skal nå lyse når det kommer en fjernkontrollkommando til
mottakeren.
Hvis videokilden
videokilden
videokilden
videokilden
videokilden ikke reagerer på kommandoen fra fjernkontrollen, må du installere
fjernkontrollutvidelsen.
Installere fjernkontrollutvidelsen
En ledning med IR-øyne og en jakkplugg medfølger for å sende signalene fra senderenheten til
videokildene du ønsker å kontrollere.
• Vær sikker på at senderenheten er slått av.
• Sett jakkpluggen i kontakten (figur B-2) som er merket IR på baksiden av senderenheten.
• Finn IR-sensoren på videokilden (se videokildens bruksanvisning).
Hvis du ikke kan finne IR-sensoren på videokilden, går du frem på følgende måte:
- Pass på at både sender- og mottakerenheten er slått på.
- Be en annen person om å trykke inn og holde en tast på videokildens fjernkontroll
samtidig som den rettes mot mottakerenheten (både A-7 og B-13 må blinke)
- Mens de blinker flyttes et IR-øye langsomt langs frontpanelet til videokilden. Avstanden
mellom IR-øyet og frontpanelet må ikke være større enn 1 centimeter.
- Når videokilden reagerer på kommandoen fra fjernkontrollen, har du funnet den riktige
posisjonen.
• Fjern limbåndet på baksiden av IR-øyet og fest øyet foran IR-sensoren på videokilden.
• Gjenta om nødvendig prosedyren for den andre videokilden.
Obs!
I stedet for å feste IR-øyet til apparatet, kan du også forsøke å plassere IR-øyet 5-10 cm
foran apparatet, slik at den nøyaktige plasseringen blir mindre kritisk.
Det er mulig at bestemte merker og typer av TV-apparater reagerer på fjernkontrollsignaler
ved å avgi en summelyd når du gir en kommando.Se i avsnittet om feilsøking hvis du fremdeles
har problemer med å få konfigurasjonen til å fungere som den skal.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Side: 45
89
88
Feilsøking
Kontroller først at alle kabler er riktig tilkoblet.
* avhenger av signalstyrken til fjernkontrollen og batteritilstanden
Spesifikasjoner
Generelt
Mål: 204 (B) x 168 (D) x 65 (H) mm
Strømforsyning: 220 - 240 V vekselstrøm / 50Hz via strømadaptere
Strømforbruk ved drift: 3 W (både sender- og mottakerenhet)
Tilkoblinger senderenhet: SCART 1 inngang / utgang: Stereo lyd / CVBS Video. Støtter
«Easylink»
SCART 2 inngang / utgang: Stereo lyd / CVBS Video. Støtter
«Easylink»
Tilkoblinger mottakerenhet: SCART utgang: Stereo lyd / CVBS Video
Videostandarder som støttes: PAL / NTSC / SECAM
Rekkevidde: Opptil 100 m i friluft, 30 m innendørs
Antall inngangsapparater: 2
Lyd-/video-overføring
Bærefrekvens: 2,4 GHz
Antall kanaler: 4 (kanskje færre, avhengig av lokale reguleringer)
Modulasjonstype: FM
Sendeeffekt: < 10 mW
Antenner: Innebygd
Utvidelsesenhet for fjernkontroll
Bærefrekvens: 433,92 MHz
Modulasjonstype: AM
Sendeeffekt: < 10 mW
Rekkevidde for IR-mottak: Inntil 7 meter
Område bærefrekvens 32kHz – 40 kHz
Fjernkontrollutvidelse: Ja, 2 IR-øyne
Antenne til fjernkontrollutvidelse: Antenne på baksiden av begge enheter
Pr
Pr
Pr
Pr
Problem
oblem
oblem
oblem
oblem
Ikke bilde på TV2
Dårlig bilde- eller
lydkvalitet på TV2
Ikke lyd eller bilde på TV2
Ikke bilde på TV2
(videospiller brukes som
en videokilde)
Først godt bilde,
forsvinner etter noen
minutter.
(Videospiller brukes til å
se på et kabelprogram)
Feil bilde på TV2
Ingen kontroll av
videokilder fra TV2
Feil bilde på TV1
Løsning
Løsning
Løsning
Løsning
Løsning
• Kontroller at begge enheter er slått på (figur A-5 og B-11 er grønne).
• Velg kanal EXT. eller AV på TV2.
• Aktiver videokilden du vil se på (satellittboks: slå på. Video/DVD-spiller: avspill).
• Velg riktig videokilde på senderenheten ved hjelp av inngangsvalgbryterne (figur B-14).
• Velg samme kanal på senderenheten og mottakerenheten (figur A-2, B-8).
• Flytt på mottakerenheten, centimeter for centimeter, til du får god bilde- og lydkvalitet.
• Flytt på senderenheten til du får god bilde- og lydkvalitet
• Sett SCART utgangsmodus-bryteren (figur B1, B7) til en ledig SCART utgangskontakt til
stilling .
• Sett SCART utgangsmodus-bryteren (figur B-1, B-9) til en brukt SCART utgangskontakt
til stilling .
• Skift til en annen kanal (figur A-2, B-8) på begge enheter. Velg samme kanal på
senderenheten og mottakerenheten.
• Sørg for at inngangsvalgbryteren (figur B-14) er i riktig stilling (trykket inn).
• Sørg for at riktig SCART-kontakt brukes på videospilleren. (Ext. 1 eller Ext. 2. Se i
brukerveiledningen for videospilleren).
• Slå av automatisk ventemodus på videospilleren. (Se brukerveiledningen for
videospilleren).
• Velg kanal EXT. eller AV på TV2.
• Velg en annen videokilde på senderenheten ved hjelp av inngangsvalgknappene (figur
B-14).
• Aktiver videokilden du vil se på (satellittboks: slå på. Video-/DVD-spiller: avspill).
• Bytt om SCART-kontaktene på senderenheten. De kan være ombyttet (figur B-3, B-5).
• Det kan være at du fanger opp et signal fra en annen Trådløs TV-link. Skift til en
annen kanal på mottakerenheten og senderenheten (figur A-2, B-8) for å motta ditt
eget signal. Sørg for at samme kanal er valgt på begge enheter!
• Still senderenheten på linje med videokilden(e) du ønsker å kontrollere (se figur C).
• Installer fjernkontrollutvidelsen.
• Kontroller at du bruker fjernkontrollen for den enheten du vil kontrollere.
• Pass på at sender- og mottakerenheten befinner seg minst 5 meter fra hverandre.
• Flytt øyet til forlengerledningen til fjernkontrollen på videokilden, eller sett øyet 5-10
cm foran videokilden.
• Sikt med fjernkontrollen direkte mot mottakerenheten og sørg for at det ikke er noen
hindringer imellom. (Figur A-7 må blinke)
• Sørg for at det ikke er andre trådløse enheter (f.eks. hodetelefoner) som påvirker
fjernkontrollen.
• Den maksimale bruksavstanden mellom fjernkontrollen og mottakerenheten er 7
meter*. Sørg for at du er innenfor denne avstanden.
• Velg kanal EXT. eller AV på TV1 (se TV-apparatets bruksanvisning).
• Velg et vanlig programnummer.
• Flytt på mottakerenheten, centimeter for centimeter, inntil summelyden forsvinner.
• Flytt på senderenheten, centimeter for centimeter, inntil summelyden forsvinner.
• Velg den korresponderende EXT eller AV kanalen på TV1.
• Kontroller at både TV-apparatet og videospilleren har denne funksjonen (se TV-
apparatets og videospillerens bruksanvisning).
• Bruk SCART-kabler som er Easylink-kompatible eller har alle ledninger.
• Velg CVBS videoutgangsformat for S-VHS videospilleren (se videospillerens
bruksanvisning).
• Velg CVBS videoutgangsformat for DVD-spilleren (se DVD-spillerens bruksanvisning).
Pr
Pr
Pr
Pr
Problem
oblem
oblem
oblem
oblem Løsning
Løsning
Løsning
Løsning
Løsning
Summelyd når du bruker
fjernkontrollen
VCR, DVD, SAT velges
ikke på TV-apparatet
hvis slått på
“Easylink” funksjonen
virker ikke
S-VHS video gir svart/
hvitt-bilder på bare TV1
eller TV2
DVD-spiller gir ikke
bilder på verken TV1
eller TV2

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SBCVL1200 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SBCVL1200

Har du et spørsmål om Philips SBCVL1200 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SBCVL1200. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SBCVL1200 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.