Philips Saeco PicoBaristo SM5473 manual

Vis en manual for Philips Saeco PicoBaristo SM5473 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips Saeco
  • Produkt: Kaffemaskin
  • Model/navn: PicoBaristo SM5473
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Russisk, Tjekkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 129
Norsk
Innhold
Oversikt over maskinen (fig. 1)________________________________________________________________________ 128
Innledning ____________________________________________________________________________________________ 129
Første installasjon____________________________________________________________________________________ 129
AquaClean-filter______________________________________________________________________________________ 129
Bruke kontrollpanelet ________________________________________________________________________________ 130
Måling av hardhetsgraden på vannet_______________________________________________________________ 131
Brygge drikker________________________________________________________________________________________ 131
Tilpass drikkene dine_________________________________________________________________________________ 132
Justering av innstillinger for kvernen________________________________________________________________ 133
Håndtere bryggeenheten____________________________________________________________________________ 133
Rengjøring og vedlikehold___________________________________________________________________________ 134
Fremgangsmåte for avkalkning______________________________________________________________________ 137
Varselikoner og feilkoder_____________________________________________________________________________ 138
Bestille tilbehør_______________________________________________________________________________________ 140
Feilsøking_____________________________________________________________________________________________ 140
Oversikt over maskinen (fig. 1)
1 Justerbar og avtakbar kaffetut 18 Skuff for kafferester
2 Lokk på vannbeholder 19 Kaffegrutbeholder
3 Lokk på bønnetrakten 20 Deksel til dryppbrett
4 Lokk på kammeret for forhåndsmalt kaffe 21 Varmtvannstut
5 Hovedbryter 22 Åpning for varmtvannstuten
6 Kontakt for ledning 23 Vannbeholder
7 Servicedør 24 AquaClean-filter
8 Indikator for fullt dryppebrett 25 Melkebeholder
9 Dryppebrett 26 Melkefordelingsenhet
10 Utløserknapp for dryppebrett 27 Lokk til melkefordelingsenhet
11 Ledning 28 Melketut
12 Bryter for maleinnstillinger 29 Teststrimmel for vannhardhet
13 Deksel på bønnetrakten 30 Fettrør med applikasjonstupp og hette
14 Bønnetrakt 31 Rengjøringsbørste
15 Bryggeenhet 32 Måleskje
16 Innsiden av servicedøren med
rengjøringsinstruksjoner
17 Kaffeutslippskanal
128 Norsk
Side: 130
Innledning
Gratulerer med kjøpet av en helautomatisk kaffemaskin fra Saeco! For å få størst mulig utbytte av
brukerstøtten fra Saeco, bør du registrere produktet ditt på www.saeco.com/care.
Les det separate sikkerhetsheftet nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på det for
senere referanse.
For at du skal få mest mulig ut av kaffemaskinen, tilbyr Saeco full støtte på fire forskjellige måter:
1 Den separate hurtigstartveiledningen for første installering og første gangs bruk.
2 Denne brukerhåndboken for mer detaljert informasjon.
3 Støtte og video over Internett: Skann QR-koden på forsiden eller besøk www.saeco.com/care
Merk: Denne maskinen er testet med kaffe. Den er blitt grundig rengjort, men det kan likevel
forekomme kafferester. Vi garanterer imidlertid at maskinen er helt ny.
Første installasjon
For å forberede kaffetrakteren til bruk må du utføre noen få enkle trinn, slik som å fylle vannkretsen og
aktivere AquaClean-filteret. Disse trinnene er forklart i den separate hurtigstartveiledningen.
For å få kaffe med best smak må du i første omgang brygge fem kopper, for å la maskinen fullføre
selvjusteringer.
Maskinen er satt opp for å oppnå den beste smaken av kaffebønnene dine. Derfor råder vi deg til å
ikke justere innstillingene for kvernen før du har brygget 100-150 kopper (ca. 1 måneds bruk).
AquaClean-filter
AquaClean-filteret er utformet for å redusere kalkavleiringer i kaffemaskinen din og filtrere vannet slik
at aromaen og smaken i hver kopp kaffe bevares. Hvis du bruker 8 AquaClean-filtre i rekkefølge som
angitt på maskinen og i denne brukerhåndboken, trenger du ikke avkalke maskinen før etter 5000
kopper. Med hvert filter kan du nyte opptil 625 kopper, avhengig av den valgte kaffevarianten og hvor
ofte skylling og rengjøring utføres.
Klargjør AquaClean-filteret for aktivering
Du må forberede AquaClean-filteret for bruk før du setter det i vanntanken:
1 Rist filteret i omtrent 5 sekunder (Fig. 2).
2 Legg filteret i en kanne med kaldt vann med bunnen opp, og vent til det ikke lenger kommer ut (Fig.
3) luftbobler.
3 Skyv filteret inn i filtertilkoblingen så langt ned som mulig.
Aktivering av AquaClean-filter
Du må aktivere hvert nye AquaClean-filter du bruker. Ved å aktivere AquaClean-filteret, overvåker
maskinen kapasiteten til AquaClean-filteret og antall filter som har blitt brukt. Det er tre måter å
aktivere AquaClean-filteret på.
1. Aktivering av AquaClean-filter under første gangs installering
Når du slår på maskinen for første gang, veileder den deg gjennom de første installasjonstrinnene slik
som fylling av vanntanken, fylling av vannkretsen og aktivering av AquaClean-filteret. Følg bare
instruksjonene på skjermen.
129
Norsk
Side: 131
2. Aktivering av AquaClean-filteret ved påminnelse
Merk: Skift AquaClean-filteret så snart filterkapasiteten har sunket til 0 % og filterikonet blinker raskt.
Bytt AquaClean-filteret hver 3. måned, uavhengig av om maskinen har indikert at det er nødvendig å
bytte.
Tips: Vi anbefaler deg å kjøpe et nytt filter når kapasiteten har sunket til 10 % og filterikonet begynner å
blinke sakte. Dette sikrer at du kan skifte filteret med en gang kapasiteten synker til 0 %.
1 Trykk på MENU/SPECIAL DRINKS-knappen, bla ned til AQUACLEAN-FILTER og trykk på OK-
knappen for å bekrefte.
- Du blir spurt om du ønsker å aktivere et nytt filter (Fig. 5).
2 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt (Fig. 5).
Merk: Når du har byttet AquaClean-filteret åtte ganger, må maskinen avkalkes. Følg instruksjonene på
skjermen.
3. Aktivering av AquaClean-filteret ved et annet tidspunkt
Du kan begynne å (gjen)bruke AquaClean-filteret når som helst ved å følge instruksene nedenfor.
1 Trykk på MENU/SPECIAL DRINKS-knappen, velg MENU, og trykk på OK-knappen for å bekrefte. Bla
til AQUACLEAN FILTER. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Skjermen viser antall AquaClean-filtre som har vært installert, fra null til åtte filtre (Fig. 5).
2 Velg ON på skjermen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
- Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt (Fig. 5).
- Deretter ser du «Maskinen er klar»-skjermen med AquaClean 100 %-ikonet som viser at filteret
er installert (Fig. 6).
3 Lag 2 kopper (0,5 l) med varmt vann for å fullføre aktiveringen. Tøm ut dette vannet.
Merk: I noen situasjoner vil maskinen fortelle deg at du må avkalke maskinen før du kan installere og
aktivere et nytt AquaClean-filter. Dette er fordi maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før
du begynner å bruke AquaClean-filteret. Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke kontrollpanelet
Nedenfor finner du en oversikt over og beskrivelse av kontrollpanelet på maskinen. Noen av knappene
har doble funksjoner. Bruk disse knappene for å navigere i menyen. Bruk knappene ved siden av dette
ikonet for å bekrefte valget ditt.
Bruk MENU/SPECIAL DRINKS-knappen for å velge andre drikker, og for å endre innstillinger som
vannhardhet og temperatur på kaffen.
130 Norsk
Side: 132
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. Av/på-knapp 4. MENU/SPECIAL DRINKS-knapp
2. Enkeltberøringsknapper for drikke 5. Navigeringsikoner (opp, ned, tilbake, ok)
3. AROMA STRENGTH-knapp
Måling av hardhetsgraden på vannet
Du kan teste vannets hardhetsgrad med en teststrimmel for vannhardhet. Trykk på MENU-knappen,
velg meny og bla for å velge vannhardhet.
1 Senk teststrimmelen for vannhardhet ned i springvann i ett sekund. Vent deretter i ett minutt.
2 Kontroller hvor mange felter som har blitt røde.
3 Velg den foretrukne innstillingen for vannhardhet, og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Antall røde felter:
Verdi som skal angis 1 2 3 4
Brygge drikker
Du kan velge en drikk ved å trykke på en av enkeltberøringsknappene for drikke, eller ved å velge en
annen drikke i menyen.
- Hvis du vil brygge to kopper, trykker du på enkeltberøringsknappen for den valgte drikken to
ganger eller velg en kaffedrikk via menyen og trykk på den to ganger (Fig. 7). Maskinen utfører
automatisk to kvernesykluser etter hverandre for de valgte drikkene. Du kan bare trakte to kopper
kaffe samtidig.
- Skyv kaffetuten opp- eller nedover for å justere høyden i henhold til koppen eller glasset som du
bruker.
Trakte kaffedrikker
1 Fyll vanntanken med springvann, og fyll bønnekvernen med kaffebønner.
2 Trykk på en av knappene én gang for å lage en kopp kaffe. Trykk på MENU/SPECIAL DRINKS-
knappen for å velge en annen type kaffe, velg DRINKS, bla ned til ønsket drikke og trykk på OK-
knappen for å bekrefte.
3 Trykk på OK-knappen for å stoppe strømmen av melk eller kaffe.
131
Norsk
Side: 133
Brygging av melkebaserte drikker
1 Fyll vanntanken med springvann, og fyll bønnekvernen med kaffebønner.
2 Skru av lokket på melkebeholderen og fyll melkebeholderen med melk (Fig. 9).
Alltid bruk melk som kommer rett fra kjøleskapet for best resultat.
3 Fest lokket på melkebeholderen.
4 Fjern varmtvanns-/damptuten fra maskinen.
5 Vipp melkekannen litt, og sett den mot festene på maskinen.
6 Åpne melketuten og plasser en tom kopp på koppebrettet.
7 Trykk på en av enkeltberøringsknappene for å brygge en melkebasert drikk. Trykk på
MENU/SPECIAL DRINKS-knappen for å velge en annen type melkebasert drikk, velg DRINKS, gå
nedover til ønsket drikk og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Maskinen minner deg om at du må sette melkekannen på plass og åpne melkeskumtuten.
8 Etter at du har brygget melkebaserte kaffedrikker, blir du spurt om du ønsker å utføre
hurtigrengjøringsprosedyren for melkekannen. Du har 10 sekunder på å aktivere
hurtigrengjøringsprosedyren. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Kaffebrygging med forhåndsmalt kaffe
1 Åpne lokket og hell kun én måleskje med forhåndsmalt kaffe i kammeret for forhåndsmalt kaffe.
Lukk deretter lokket (Fig. 10).
2 Trykk på AROMA STRENGTH-knappen (styrke) og velg funksjonen «Forhåndsmalt kaffe».
3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
4 Velg drikken.
Merk: Med forhåndsmalt kaffe kan du bare brygge én kaffe om gangen.
Tappe varmt vann
1 Hvis den ikke er festet, fest varmtvanns-/damptuten til maskinen (Fig. 8).
2 Trykk på MENU/SPECIAL DRINKS-knappen. Velg DRINKS, bekreft og bla ned for å velge HOT
WATER.
3 Trykk på OK-knappen for å bekrefte. På skjermen ser du en påminnelse om å installere
varmtvannstuten. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
4 Trykk på OK-knappen for å stoppe strømmen av varmt vann.
Tilpass drikkene dine
Justering av kaffe- og melkemengde
Du kan justere mengden drikke som brygges, i henhold til egen smak og størrelsen på koppene.
1 Hvis du vil justere mengden espresso, trykker du på ESPRESSO-knappen og holder den inne til du
ser MEMO-ikonet på skjermen (Fig. 11).
- Maskinen går inn i programmeringsmodus og begynner å brygge den valgte drikken.
2 Trykk på OK-knappen når koppen inneholder ønsket mengde espresso.
- Hakemerket på skjermen viser at knappen er programmert: Hver gang du trykker på den,
brygger maskinen den angitte mengden espresso.
132 Norsk
Side: 134
Merk: Følg samme fremgangsmåte for å angi mengde for kaffe, café au lait, cappuccino og latte
macchiato: trykk på knappen for drikken og hold den inne, og trykk på OK-knappen når koppen
inneholder ønsket mengde kaffe eller melk. Sørg for at melkekannen er på plass og at
melkeskumtuten er åpen.
Justering av kaffestyrken
- Hvis du vil endre styrken på kaffen, trykker du på AROMA STRENGTH-knappen.
- Hver gang du trykker på AROMA STRENGTH-knappen, endres smaksstyrken med ett trinn. Det
finnes fem styrkeinnstillinger, én er veldig mild og fem er veldig sterk Etter innstilling fem, velges
innstilling én igjen (Fig. 12).
- Skjermen viser den valgte kaffestyrken. Etter at kaffestyrken er justert, går skjermbildet tilbake til
hovedskjermen igjen og lagrer den valgte smaksstyrken når du brygger en kopp kaffe.
Justering av innstillinger for kvernen
Du kan justere kverneinnstillingene ved å bruke innstillingsbryteren på innsiden av
kaffebønnebeholderen. Du kan velge mellom 10 forskjellige kverneinnstillinger. Jo lavere innstillingen
er, desto sterkere blir kaffen.
Merk: Du kan bare justere kverneinnstillingene mens maskinen kverner kaffebønner. Du må trakte to
eller tre drikker før du kan smake hele forskjellen.
Forsiktig: Vri ikke bryteren for kverneinnstillinger mer enn ett hakk om gangen. Dette er for å forhindre
at kvernen blir skadet.
1 Sett en kopp under kaffetuten.
2 Åpne lokket på kaffebønnetrakten.
3 Trykk på ESPRESSO-knappen.
4 Trykk ned innstillingsbryteren for kvernen og vri den til høyre eller venstre når kvernen starter.
Håndtere bryggeenheten
Gå til www.saeco.com/care for å se detaljere videoinstrukser om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre
bryggeenheten.
Ta bryggegruppen ut av maskinen
1 Hvis du vil slå av maskinen, trykker du først på av/på-knappen på kontrollpanelet og stiller deretter
hovedbryteren på baksiden av maskinen, til "O".
2 Fjern dryppebrettet med kaffegrutbeholderen.
3 Åpne servicedøren.
4 Trykk på PUSH-knappen (1), og dra i håndtaket til bryggeenheten for å ta den ut av maskinen (2)
(Fig. 14).
5 Ta ut skuffen (Fig. 15) for kafferester.
Innsetting av bryggeenheten
Pass på at den er i riktig posisjon før du skyver bryggeenheten tilbake i maskinen.
1 Kontroller at pilen på den gule sylinderen på siden av bryggeenheten er på linje med den svarte
pilen og N (Fig. 16).
133
Norsk
Side: 135
- Hvis de ikke er på linje, skyver du spaken ned til den er i kontakt med basen til bryggeenheten
(Fig. 17).
2 Kontroller at den gule låsekroken på den andre siden av bryggeenheten er i riktig posisjon.
- Du plasserer kroken riktig ved å skyve den til den øverste posisjonen.
3 Sett tilbake skuffen for kafferester.
4 Skyv bryggeenheten tilbake på plass i maskinen langs sporene på sidene til den klikker på plass.
Ikke trykk på TRYKK-knappen.
5 Lukk servicedøren og plasser deretter dryppbegeret med kaffegrutbeholderen tilbake på plass.
Rengjøring og vedlikehold
Jevnlig rengjøring og vedlikehold holder maskinen i topp stand og sikrer kaffe som smaker godt i lang
tid, en jevn kaffeflyt og perfekt melkeskum.
Rådfør deg med tabellen for når og hvordan du skal rengjøre alle løse deler på maskinen. Du finner
mer detaljert informasjon og videoinstrukser på www.saeco.com/care.
Rengjøringstabell
Rengjøringstabell
Beskrivelse av
deler
Når den skal
rengjøres
Hvordan den rengjøres
Bryggeenhet Ukentlig Fjern bryggeenheten og rengjør den under springen.
Avhengig av type bruk Smør bryggeenheten.
Månedlig Rengjør bryggeenheten med tablettene for fjerning
av kaffeolje.
Melkekanne Etter hver bruk Utfør QUICK CARAFE CLEAN som det indikeres på
maskinen etter å ha tilberedt en melkebasert drikke.
Daglig Rengjør melkekannen grundig. Du kan også velge
QUICK CLEAN-funksjonen via menyen, hvis du ikke
har gjort det allerede for å tilberede en melkbasert
drikk.
Ukentlig Demonter melkekannen og rengjør alle deler under
springen.
Månedlig Bruk Saeco-rengjøringsmiddel CA6705 for
melkekretsen til denne rengjøringssyklusen.
Dryppebrett Så fort den røde
“dryppebrett fullt”-
indikatoren spretter
opp gjennom
dryppebrettet.
Tøm dryppebrettet og rengjør det under rennende
vann.
Kaffegrutbeholder Ukentlig Tøm kaffegrutbeholderen og rengjør den under
springen. Kontroller at maskinen er slått på når du
tømmer og rengjør kaffegrutbeholderen.
Vannbeholder Ukentlig Rengjør den under springen.
134 Norsk
Side: 136
Beskrivelse av
deler
Når den skal
rengjøres
Hvordan den rengjøres
Kammeret for
forhåndsmalt
kaffe/kaffetrakten
Ukentlig Rengjør øverste del ved hjelp av håndtaket på en
skje, som vist nedenfor.
Rengjøring av bryggeenheten
Jevnlig rengjøring av bryggeenheten motvirker at kafferester tetter de interne kretsene. Gå til
www.saeco.com/care for instruksjonsvideoer om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre
bryggeenheten.
Rengjøring av bryggeenheten under springen
1 Fjern bryggeenheten og skuffen for kafferester.
2 Skyll skuffen med kafferester og bryggeenheten grundig med vann. Rengjør forsiktig det øvrige
filteret (Fig. 21) til bryggeenheten.
3 La bryggeenheten lufttørke før du setter det tilbake på plass. Ikke bruk klut/håndkle til å tørke
bryggeenheten. Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten.
Rengjøring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje
Bruk kun Philips-tabletter for fjerning av kaffeolje. Følg instruksjonene i brukerhåndboken som følger
med tablettene for fjerning av kaffeolje. Besøk www.saeco.com/care for detaljerte videoinstrukser.
Smøre bryggeenheten
Smør bryggeenheten jevnlig for å sikre at de bevegelige delene fortsetter å bevege seg problemfritt.
1 Smør et tynt lag fett rundt metallstangen i bunnen av bryggeenheten (Fig. 22).
2 Smør et tynt lag fett på skinnene på begge sider (Fig. 23).
Se tabellen nedenfor for hvor ofte den bør smøres. Besøk www.saeco.com/care for detaljerte
videoinstrukser.
Hyppighet av bruk Antall drikker brygget daglig Smøringshyppighet
Lav 1-5 Hver fjerde måned
Normal 6-10 Hver annen måned
Mye >10 Hver måned
Rengjøring av melkekannen
Hurtigrengjøring av kannen
Når du har laget en melkebasert drikk, vises ikonet for rengjøring av melkekannen på skjermen.
135
Norsk
Side: 137
1 Når ikonet for rengjøring av melkekannen vises på skjermen, trykker du på OK-knappen hvis du vil
gjennomføre en rengjøringssyklus. Du har 10 sekunder på å aktivere hurtigrengjøringsprosedyren.
Trykk på Escape-knappen hvis du ikke ønsker å utføre hurtigrengjøringsprosedyren.
2 Fjern drikkekoppen, og plasser en tom kopp under melketuten (Fig. 24).
Merk: Kontroller at melketuten er trukket ut.
3 Trykk på OK-knappen for å begynne å skylle ut varm vann.
Grundig rengjøring av melkekannen
Du må gjøre følgende regelmessig for å rengjøre melkekannen grundig:
1 Fjern lokket på melketuten (Fig. 25).
2 Løft melketuten ut av melkeeneheten og fjern melkerøret fra melketuten (Fig. 26).
3 Fjern melkerøret fra melketuten.
4 Skyll melkerøret og melketuten grundig med lunkent vann.
Ukentlig rengjøring av melkekannen
Melketuten består av fem komponenter. Demonter alle komponentene én gang i uken og vask dem i
rennende vann. Du kan også vaske alle komponentene, unntatt melkebeholderen, i oppvaskmaskinen.
1 2
5
3
4
1 Melkerør
2 Gummifeste
3 Melkeskummer
4 Tilkobling for melkeskummeren
5 Deksel til melketuten
Demontering av melketuten
1 Trykk på utløserknappene på hver side av den øverste delen av melketuten (1), og løft av den
øverste delen av melkebeholderen (2) (Fig. 27).
2 Snu melketuten opp-ned, og hold den godt fast. Trekk melkerøret av festet (Fig. 28).
3 Trykk på utløserknappene på melkeskummeren, og fjern melkeskummeren fra gummifestet (Fig.
29).
4 Trekk koblingen til melkeskummeren ut av melkeskummeren (Fig. 30).
5 Skyll alle komponentene i lunkent springvann.
Montering av melkekannen
1 For å montere melkeskumtuten på nytt følger du trinn 2–4 under «Demontering av
melkeskumtuten» i omvendt rekkefølge.
2 Sett melkeskumtuten tilbake på plass i den øverste delen av melkekannen.
3 Sett den øverste delen av melkekannen tilbake på plass på melkekannen.
Merk: Før du setter melketuten tilbake på plass øverst på melkekannen, må du flytte pinnen på
innsiden av lokket til riktig posisjon. Hvis denne pinnen ikke er i riktig posisjon, får du ikke satt
melketuten tilbake på plass øverst på melkekannen (Fig. 31).
136 Norsk
Side: 138
Månedlig rengjøring av melkekannen
Bruk bare Philips-rengjøringsmiddelet for melkekretsen til denne rengjøringssyklusen.
1 Hell innholdet i posen med rengjøringsmiddel til melkekretsen i melkekannen. Fyll deretter
melkekannen med vann opp til MAX-nivåmerket (Fig. 32).
2 Sett melkekannen på plass i maskinen, og plasser en beholder under melketuten.
3 Trykk på MENU-knappen, velg DRINKS og bla ned til MILK FROTH. Trykk på OK-knappen for å
starte opptaket av rengjøringsløsningen.
4 Gjenta trinn 3 til melkekannen er tom.
5 Når kannen er tom, fjerner du beholderen og melkekannen fra maskinen.
6 Skyll melkekannen grundig, og fyll den med friskt vann opp til MAX-merket (maksimum).
7 Sett melkekannen på plass i maskinen.
8 Plasser beholderen under melketuten.
9 Trykk på MENU-knappen og velg MILK FROTH i DRINKS-menyen for å starte rengjøringssyklusen
for kannen.
10 Gjenta trinn 9 til melkekannen er tom.
11 Gjenta trinn 6–10.
12 Når maskinen slutter å slippe ut vann, er rengjøringsprosessen fullført.
13 Demonter alle komponentene, og skyll dem i lunkent springvann.
Fremgangsmåte for avkalkning
Bruk bare Philips-avkalkingsmiddel. Du må ikke under noen omstendigheter bruke et
avkalkingsmiddel basert på svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddiksyre (eddik), da dette kan
skade vannkretsen i maskinen og vil kanskje ikke oppløse kalkavleiringene ordentlig. Garantien din
ugyldiggjøres om du ikke bruker Philips-avkalkningsmiddel. Hvis avkalkning ikke utføres, vil også det
ugyldiggjøre garantien. Du kan kjøpe Philips-avkalkningsløsning i nettbutikken vår på
www.saeco.com/care.
1 Når maskinen ber deg om å avkalke den (Fig. 33), trykker du på OK-knappen for å begynne. Hvis du
vil begynne avkalking uten at maskinen ber om dette, trykker på MENU-knappen, går ned til START
CALC CLEAN og trykker på OK-knappen for bekrefte.
- Skjermbildet minner deg om at du må sette inn melkekannen. Fyll melkekannen med vann opp
til MIN-merket. Sett melkekannen på plass i maskinen, og åpne melkeskumtuten.
- Skjermbildet minner deg om at du må åpne melketuten.
- Skjermbildet minner deg om at du må fjerne AquaClean-filteret.
2 Fjern dryppebrettet og kaffegrutbeholderen, tøm dem og sett dem tilbake på plass i maskinen.
3 Fjern vannbeholderen, og tøm den.
4 Plasser en stor beholder (1,5 l) under kaffetuten.
5 Tøm hele flasken med Philips/Saeco-avkalkingsløsning i vannbeholderen, og fyll den deretter med
vann opp til CALC CLEAN-nivået (Fig. 34). Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen, og trykk
på OK.
6 Den første fasen i avkalkingsprosedyren starter. Avkalkingsprosedyren varer i 30 minutter og består
av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus.
7 La maskinen skylle ut avkalkingsløsningen til vannbeholderen er tom.
8 Fjern vannbeholderen, skyll den, og fyll den med rent vann opp til CALC-merket.
9 Ta av og skyll melkekannen. Fyll vanntanken med rent vann opp til MIN-nivået, og sett den tilbake i
maskinen. Deretter åpne melketuten.
10 Tøm beholderen, og sett den tilbake under kaffetuten. Trykk på OK for å bekrefte valget.
137
Norsk
Side: 139
11 Den andre avkalkingsfasen starter, skyllesyklusen, som varer i tre minutter. På skjermen vises det et
skylleikon og varigheten for fasen.
12 Vent til maskinen slutter å slippe ut vann. Avkalkingsprogrammet er ferdig når det vises et
hakemerke på skjermen.
13 Trykk på OK-knappen for å avslutte avkalkingssyklusen. Maskinen begynner å varmes opp og
utfører den automatiske skyllesyklusen.
14 Rengjør melkekannen etter avkalking. (se 'Ukentlig rengjøring av melkekannen')
15 Rengjør bryggeenheten etter avkalking (se 'Rengjøring av bryggeenheten under springen').
16 Sett inn et nytt AquaClean-filter i vannbeholderen.
Tips: Når du bruker AquaClean-filteret, reduseres behovet for avkalking.
Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt
Du avslutte avkalkningsprosedyren ved å trykke på på/av-knappen på kontrollpanelet. Hvis
avkalkingsprogrammet blir avbrutt før det er helt ferdig, gjør du følgende:
1 Tøm vannbeholderen, og skyll den grundig.
2 Fyll vanntanken med friskt vann opp til CALC CLEAN-merket, og slå maskinen på igjen. Maskinen
varmes opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
3 Utfør en manuell skyllesyklus før du lager kaffe. For å utføre en manuell skyllesyklus, tapper du først
en halv vannbeholder med varmt vann, og deretter brygger du to kopper forhåndsmalt kaffe uten å
tilsette malt kaffe.
Merk: Hvis avkalkingsprogrammet ikke ble fullført, må maskinen avkalkes på nytt så snart som mulig.
Varselikoner og feilkoder
Forklaring av varselikonene
Forklaring av varselikonene
Advarselsikoner vises i rødt. Nedenfor finner du en liste over advarselsikoner som kan vises på
skjermen, og hva de betyr.
ADD WATER
Fyll vannbeholderen med
friskt vann opp til MAX-
merket.
INSERT CARAFE
Melkekannen er ikke installert.
Sett melkekannen på plass i
maskinen.
ADD COFFEE
Bønnetrakten er tom. Hell
nye kaffebønner i
bønnetrakten.
Kaffegrutbeholderen er full.
Kontroller at maskinen er slått
på. Deretter fjerner og tømmer
du kaffegrutbeholderen.
Bryggeenheten er ikke satt
inn, eller er satt inn feil. Sett
inn bryggeenheten.
Bryggeenheten er blokkert av
kaffepulver. Rengjør
bryggeenheten.
138 Norsk
Side: 140
INSERT
WATER SPOUT
Varmtvannstuten er ikke
installert. Sett på plass
varmtvannstuten.
Sett dryppebrettet tilbake på
plass, og lukk servicedøren.
10
SUPPORT REQUIRED
Hvis skjermen viser en
feilkode, kan du se i avsnittet
“Forklaring av feilkodene” for
å finne ut hva koden på
skjermen betyr, og hva du
kan gjøre. Maskinen kan ikke
brukes så lenge ikonet vises
på skjermen.
Sett på varmtvanns-
/damptuten, og trykk på OK
for å starte.
Forklaring av feilkoder
Nedenfor finner du en liste over feilkoder som viser problemer du kan løse selv. Videoinstruksjoner er
tilgjengelig på www.saeco.com/care. Hvis en annen feilkode vises, tar du kontakt med Philips'
kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet.
Feilkode Problem Mulig løsning
01 Kaffetrakten er tett. Slå av maskinen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. Ta ut
bryggeenheten. Åpne deretter lokket til kammeret for
forhåndsmalt kaffe og stikk inn håndtaket på skjeen. Beveg
håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten
faller ned (Fig. 20). Gå til www.saeco.com/care for detaljerte
videoinstrukser.
03 Bryggeenheten er
skitten eller ikke
velsmurt.
Slå av maskinen med hovedbryteren. Skyll bryggeenheten med
friskt vann, la den lufttørke og smør den deretter. Se kapittelet
"Rengjøring av bryggeenheten" eller gå til
www.saeco.com/care for detaljerte videoinstrukser. Slå
deretter maskinen på igjen.
04 Bryggeenheten er ikke
plassert riktig.
Slå av maskinen med hovedbryteren. Fjern bryggeenheten og
sett den inn på nytt. Kontroller at bryggeenheten er i riktig
posisjon før du setter den inn. Se kapittelet "Håndtering av
bryggeenheten" eller gå til www.saeco.com/care for detaljerte
videoinstrukser. Slå deretter maskinen på igjen.
05 Det er luft i
vannkretsen.
Start maskinen på nytt ved å slå den av og på igjen med
hovedbryteren. Hvis dette virker, kan du lage 2–3 kopper med
varmt vann. Avkalk maskinen hvis du ikke har gjort dette på en
stund.
AquaClean-filteret ble
ikke klargjort riktig før
installering, eller det er
tett.
Fjern AquaClean-filteret, og prøv å trakte kaffe på nytt. Hvis
dette fungerer, må du forsikre deg om at AquaClean-filteret er
klargjort før du setter det tilbake (se 'Klargjør AquaClean-
filteret for aktivering'). Sett AquaClean-filteret tilbake på plass i
vannbeholderen. Hvis dette fortsatt ikke fungerer, er filteret
tett og må byttes ut.
14 Maskinen er
overopphetet.
Slå av maskinen og vent i 30 minutter før du slår den på igjen.
139
Norsk
Side: 141
Bestille tilbehør
Bruk bare Philips vedlikeholdsprodukter når du rengjør og avkalker maskinen. Disse produktene kan
kjøpes fra din lokale forhandler, fra autoriserte servicesentre eller over Internett på
www.saeco.com/care.
Vedlikeholdsprodukter og typenumre:
- Avkalkningsløsning CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Fett til bryggeenheten HD5061
- Tabletter for fjerning av kaffeolje CA6704
- Rengjøringsmiddel til melkekretsen CA6705
- Vedlikeholdssett CA6707
Feilsøking
I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen.
Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål er tilgjengelige på www.saeco.com/care.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, tar du kontakt med kundeservice i landet der du bor. Du finner
kontaktinformasjon i garantiheftet.
Problem Årsak Løsning
Dryppebrettet fylles raskt
opp.
Dette er normalt. Maskinen
skyller den interne kretsen og
bryggeenheten med vann. Noe
av vannet flyter gjennom det
interne systemet og direkte ned
i dryppebrettet.
Tøm dryppebrettet når indikatoren for
fullt dryppebrett spretter opp gjennom
dekselet (Fig. 19) på dryppebrettet.
Plasser en kopp under vanntuten for å
samle opp skyllevannet.
Maskinen er i DEMO-
modus.
Du holdt Standby-knappen
inne i mer enn 8 sekunder.
Slå maskinen av og deretter på igjen
med hovedbryteren på baksiden av
maskinen.
Ikonet for full
kaffegrutbeholder vises
fremdeles.
Du tømte kaffegrutbeholderen
mens maskinen var slått av.
Du må alltid tømme
kaffegrutbeholderen mens maskinen er
slått på. Hvis du tømmer
kaffegrutbeholderen når maskinen er
av, tilbakestilles ikke telleren for
kaffesykluser.
Du satte kaffegrutbeholderen
tilbake på plass for raskt.
Ikke sett kaffegrutbeholderen tilbake på
plass før du ser en melding på skjermen
om å sette den tilbake på plass.
Maskinen ber om meg
om å tømme
kaffegrutbeholderen selv
om beholderen ikke er
full.
Maskinen tilbakestilte ikke
telleren sist du tømte
kaffegrutbeholderen.
Vent alltid ca. 5 sekunder når du
plasserer kaffegrutbeholderen på plass
igjen. På denne måten vil
kaffegruttelleren bli tilbakestilt til null.
140 Norsk
Side: 142
Problem Årsak Løsning
Du må alltid tømme
kaffegrutbeholderen mens maskinen er
slått på. Hvis du tømmer
kaffegrutbeholderen når maskinen er
av, tilbakestilles ikke telleren for
kaffegrutbeholderen.
Kaffegrutbeholderen er
for full, men meldingen
"Tøm
kaffegrutbeholderen" ble
ikke vist.
Du fjernet dryppebrettet uten å
tømme grutbeholderen.
Når du fjerner dryppebrettet, må du
også tømme kaffegrutbeholderen selv
når den bare inneholder litt kaffegrut.
På denne måten vil
kaffegrutbeholderen bli tilbakestilt til
null, og starte på nytt med å telle
kaffegrutbeholderen riktig.
Jeg kan ikke ta ut
bryggeenheten.
Bryggeenheten står i feil stilling. Tilbakestill maskinen på følgende måte:
plasser dryppebrettet og
kaffegrutbeholderen tilbake på plass.
Lukk deretter servicedøren, og slå
maskinen av og på igjen. Prøv deretter å
ta ut bryggeenheten igjen.
Du har ikke fjernet
kaffegrutbeholderen.
Fjern kaffegrutbeholderen før du fjerner
bryggeenheten.
Jeg får ikke satt inn
bryggeenheten.
Bryggeenheten står i feil stilling. Tilbakestill maskinen på følgende måte:
plasser dryppebrettet og
kaffegrutbeholderen tilbake på plass.
Ikke sett tilbake bryggeenheten. Lukk
servicedøren, og slå maskinen på og av.
Sett deretter bryggeenheten i riktig
stilling, og sett den inn i maskinen igjen.
Avkalkingsprosedyren stopper
opp.
Du kan ikke fjerne bryggeenheten mens
avkalkningsprosessen pågår. Fullfør
først avkalkningsprosedyren, og fjern
deretter bryggeenheten.
Kaffen er tynn. Kvernen er innstilt til en for grov
kverning.
Still kvernen til en finere (lavere)
innstilling.
Kaffetrakten er tett. Rengjør kaffetrakten med håndtaket til
skjeen. Slå deretter maskinen av og på
igjen.
Maskinen justerer seg selv. Brygg noen kopper kaffe.
Bryggeenheten er skitten eller
trenger smøring.
Rengjør og smør bryggeenheten.
Kaffen er ikke varm nok. Du bruker kalde kopper. Forhåndsvarm koppene ved å skylle
dem i varmt vann.
Den innstilte temperaturen er
for lav. Kontroller
menyinnstillingene.
Angi temperaturen til “høy” i menyen.
141
Norsk
Side: 143
Problem Årsak Løsning
Du har hatt melk i kaffen. Uansett om den tilsatte melken er varm
eller kald, senker den alltid
temperaturen på kaffen til en viss grad.
Kaffe kommer ikke ut
eller kaffe kommer sakte
ut.
AquaClean-filteret ble ikke
klargjort riktig for installering,
eller det er tett.
Fjern AquaClean-filteret, og prøv å
trakte kaffe på nytt. Hvis dette fungerer,
må du forsikre deg om at AquaClean-
filteret er klargjort før du setter det
tilbake. Sett det klargjorte filteret tilbake
på plass. Hvis dette fortsatt ikke
fungerer, er filteret tett og må byttes ut.
Kvernen er innstilt til en for fin
kverning.
Still kvernen til en grovere (høyere)
innstilling.
Bryggeenheten er skitten. Rengjør bryggeenheten.
Kaffetuten er skitten. Rengjør kaffetuten og hullene i den
med en nål.
Maskinkretsen er blokkert av
kalkavleiringer.
Avkalk maskinen.
Melken skummer ikke. Melkekannen er skitten eller
ikke satt riktig på plass.
Rengjør kannen, og sørg for at du setter
den på plass på riktig måte.
Melketuten har ikke blitt åpnet
helt.
Kontroller at melketuten står i riktig
posisjon.
Melkekannen er ikke fullstendig
montert.
Kontroller at alle komponentene
(spesielt melkerøret) er riktig montert.
Du bruker en type melk som
ikke passer til skumming.
Forskjellige typer melk gir forskjellige
mengder skum og forskjellig
skumkvalitet. Vi har testet følgende
melketyper, som har vist seg å gi gode
resultater: lettmelk eller helmelk fra ku,
soyamelk og laktosefri melk. Vi har ikke
testet andre melketyper, og andre typer
kan føre til små mengder melkeskum.
Melken spruter. Melken du bruker er ikke kald
nok.
Sørg for at du bruker melk som kommer
rett fra kjøleskapet.
Det virker som maskinen
lekker.
Maskinen skyller den interne
kretsen og bryggeenheten med
vann. Noe av vannet flyter
gjennom det interne systemet
og direkte ned i dryppebrettet.
Dette er normalt.
Tøm dryppebrettet når indikatoren for
fullt dryppebrett spretter opp gjennom
dekselet (Fig. 19) på dryppebrettet.
Plasser en kopp under vanntuten for å
samle opp skyllevannet.
Dryppebrettet er for fullt og har
rent over, dette gjør at det
virker som at maskinen lekker.
Tøm dryppebrettet når indikatoren for
fullt dryppebrett spretter opp gjennom
dekselet (Fig. 19) på dryppebrettet.
Plasser en kopp under vanntuten for å
samle opp skyllevannet.
142 Norsk
Side: 144
Problem Årsak Løsning
Maskinen er ikke plassert på en
vannrett flate.
Plasser maskinen på en vannrett flate,
slik at indikatoren for fullt dryppebrett
fungerer som den skal.
Jeg får ikke aktivert
AquaClean-filteret, og
maskinen ber om
avkalking.
Filteret ble ikke byttet i tide
etter at ikonet for AquaClean-
filteret begynte å blinke og
kapasiteten sank til 0 %.
Avkalk maskinen først, og installer
deretter AquaClean-filteret.
Du monterte ikke AquaClean-
filteret under den første
installeringen, men etter
brygging av ca. 25 kopper kaffe
(gitt 100 ml per kopp). Maskinen
må være fullstendig fri for
kalkavleiringer før AquaClean-
filteret installeres.
Avkalk maskinen først, og installer
deretter et nytt AquaClean-filter.
Filtertelleren tilbakestilles til 0/8 etter
avkalkingen. Du må alltid bekrefte
filteraktiveringen i menyen på maskinen.
Dette må også gjøres etter filterbytte.
Det nye vannfilteret
passer ikke.
Du forsøker å installere et
annet filter enn AquaClean-
filteret.
Bare AquaClean-filtre passer i
maskinen.
Maskinen lager lyd. Det er normalt at maskinen
lager lyd under bruk.
Hvis maskinen begynner å lage en
annen type lyd, rengjør du
bryggeenheten og smører den (se
'Smøre bryggeenheten').
Maskinen lager støy i pumpen
når den prøver å trekke vann
opp fra vanntanken.
AquaClean-filteret er ikke klargjort.
Klargjør AquaClean-filteret som
beskrevet i kapittelet "AquaClean-filter",
under delen "Klargjøring av AquaClean-
filteret for aktivering".
Vanntanken er ikke satt helt på plass.
Fjern vanntanken, fjern eventuelle løse
kaffebønner eller smusspartikler fra
undersiden av vanntanken og sett den
tilbake på plass.
143
Norsk

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips Saeco PicoBaristo SM5473 ennå.

Spør et spørsmål om Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Har du et spørsmål om Philips Saeco PicoBaristo SM5473 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PicoBaristo SM5473 Philips Saeco så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.