Philips QG3150 manual

Vis en manual for Philips QG3150 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: QG3150
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Engelsk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Gresk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Ungarsk, Kinesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 5
Norsk
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Håndtak
B	 Innstillingsindikator
C	 Av/på-knapp
D	 Kontakt til apparatstøpsel
E	 Mikrobarbermaskin
F	 Hårklipperkam
G	 Innstillingsvelger
H	 Nese-/ørehårstrimmer
I	 Presisjonstrimmer
J	 Klippeelement
K	 Skjeggtrimmerkam
L	 Rengjøringsbørste
M	 Adapter
N	 Apparatstøpsel
O	 Ladelampe
P	 Stativ
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
Pass på at adapteren ikke blir våt.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren og på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Hold apparatet, ladestativet og adapteren tørre.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 15 og 35 °C.
Bruk bare den medfølgende adapteren til å lade opp
apparatet.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk apparatet når et av tilbehørene eller
kammene er ødelagt eller brukket. Dette kan
forårsake skade.
Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke
er så varmt at du brenner deg.
Dette apparatet er bare ment til å klippe hår på
hodet, og til trimming og pleie av skjegg, bart,
kinnskjegg, nesehår og ørehår. Det må ikke brukes til
andre formål.
Prøv aldri å trimme øyevippene.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Overholdelse av standarder
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene
i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det
ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
Lading
Lad apparatet i minst 10 timer før du bruker det for
første gang, eller når det ikke har vært i bruk på lang tid.
Når apparatet er fulladet, har det en ledningsfri driftstid
på opptil 35 minutter. Ikke lad apparatet i mer enn 24
timer.
Apparatet kan ikke brukes mens det er tilkoblet
strømnettet.
Du kan ikke lade apparatet på stativet.
	 1	 	Sett inn apparatstøpselet i kontakten til apparatet,
og koble adapteren til stikkontakten (fig. 2).
Ladelampen på adapteren lyser for å vise at
apparatet lades (fig. 3).
Merk: Ladelampen endrer ikke farge og slukkes ikke når
apparatet er fulladet.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
Forlenge levetiden på det oppladbare
batteriet
Ta adapteren ut av stikkontakten når batteriet er
fulladet ( tar 10 timer).
Ikke la maskinen være koblet til stikkontakten i mer
enn 24 timer.
Tøm batteriet helt to ganger i året ved å la motoren
gå til den stopper. Lad deretter batteriet helt opp.
Sette på /ta av tilbehør
Alt tilbehør (klippeelement, presisjonstrimmer,
mikrotrimmer, mikrobarbermaskin og nese-/
ørehårstrimmer) kan settes på og tas av på samme måte.
	 1	 	Sett på tilbehøret ved å skyve det på håndtaket (til
det sier klikk) (fig. 4).
	 2	 	Ta av tilbehøret ved å trekke det av
håndtaket.  (fig. 5)
Hårklipping
Forberedelser for hårklipping
Sørg for at apparatet er fulladet før du begynner å klippe.
Det er ikke mulig å bruke apparatet mens det er tilkoblet
strømnettet.
Apparatet skal bare brukes i rent og tørt hår. Ikke bruk
det i nyvasket hår.
	 1	 	Kontroller at personen som skal klippes, sitter slik
at du har hodet hans/hennes i brysthøyde. Slik vil
hele hodet være klart synlig og innen rekkevidde.
	 2	 	Gre håret i hårets vekstretning (fig. 6).
	 3	 	Sett klippeelementet på håndtaket (se delen Sette
på /ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
Klipping med hårklipperkam
	 1	 	Skyv hårklipperkammen inn i styresporene på begge
sider av håndtaket til du hører et klikk (fig. 7).
	 2	 	Skyv innstillingsvelgeren oppover eller nedover for
ønsket innstilling (fig. 8).
Innstillingsvelgeren bak på apparatet viser den
valgte innstillingen.  (fig. 9)
Tabellen viser hvor langt håret blir etter klipping med de
forskjellige innstillingene. 
Når du klipper for første gang, begynner du med den
høyeste innstillingen (9) slik at du blir kjent med apparatet.
Innstillinger for hårklipperkammen
Innstilling Hårlengde etter klipping
1 4 mm
2 6 mm
3 8 mm
4 10 mm
5 12 mm
6 14 mm
7 16 mm
8 18 mm
9 20 mm
Tips: Skriv ned hårlengdeinnstillingene du valgte til en
bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere
anledning.
	 3	 	Slå på apparatet.
	 4	 	Beveg apparatet langsomt gjennom håret.
Det er mest effektivt å bevege apparatet mot
hårvekstens retning.
Siden alt håret ikke vokser i samme retning, må du
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover,
nedover eller på tvers) (fig. 10).
Kontroller at den flate delen av kammen alltid er
i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt
resultat.
Ta overlappende bevegelser over hodet slik at du får
med deg alt håret som skal klippes.
Bruk en kam til å føre håret mot apparatet for å
oppnå best resultat for krøllete, tynt eller langt hår.
	 5	 	Fjern løse hår regelmessig fra kammen.
Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, tar du
kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret ut.
-
-
-
,
-
-
-
-
-
Trimme uten hårklipperkammen
Du kan bruke apparatet uten hårklipperkammen til å
klippe håret svært kort (0,6 mm), eller til å frisere nakken
og området rundt ørene.
Vær forsiktig når du klipper uten kammen.
Klippeelementet fjerner alt hår den kommer i berøring
med.
	 1	 	Skyv innstillingsvelgeren oppover og trekk kammen
av håndtaket.  (fig. 11)
	 2	 	Før du begynner å trimme rundt ørene, bør du
kamme håret over ørene.
	 3	 	Hold apparatet slik at bare én av kantene på
klippeelementet berører hårtuppene når du former
konturene rundt ørene (fig. 12).
Klipp bare hårtuppene. Hårgrensen bør være nær ørene.
	 4	 	Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget, må
du snu apparatet og bevege det nedover (fig. 13).
Beveg apparatet sakte og jevnt. Følg det naturlige
hårfestet.
Trimming
Forberedelser for trimming
Sørg for at apparatet er fulladet før du begynner å
trimme.
Det er ikke mulig å bruke apparatet mens det er tilkoblet
strømnettet.
	 1	 	Gre håret som skal trimmes (skjegg, bart,
kinnskjegg, øyenbryn) med en fintannet kam.
	 2	 	Sett klippeelementet på håndtaket (se delen Sette
på /ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
Skjeggtrimming med skjeggtrimmerkam
	 1	 	Skyv skjeggtrimmerkammen inn i styresporene
på begge sider av håndtaket til du hører et
klikk (fig. 14).
	 2	 	Skyv innstillingsvelgeren oppover eller nedover for
ønsket innstilling (fig. 15).
Innstillingsvelgeren bak på apparatet viser den
valgte innstillingen.
Tabellen viser hvor langt håret blir etter trimming med de
forskjellige innstillingene.
Når du trimmer for første gang, begynner du med den
høyeste innstillingen (9) slik at du blir kjent med apparatet.
Innstillinger for skjeggtrimmerkammen
Innstillinger Hårlengde etter trimming
1 2 mm
2 4 mm
3 6 mm
4 8 mm
5 10 mm
6 12 mm
7 14 mm
8 16 mm
9 18 mm
	 3	 	Slå på apparatet.
	 4	 	Beveg apparatet langsomt gjennom håret (fig. 16).
Det er mest effektivt å bevege apparatet mot
hårvekstens retning.
Siden alt håret ikke vokser i samme retning, må du
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover
eller på tvers).
Kontroller at den flate delen av kammen alltid er
i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt
resultat.
	 5	 	Fjern løse hår regelmessig fra kammen.
Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, tar du
kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret ut.
Trimme med “tre-dagers”-innstillingen
	 1	 	Når du vil ha en “tredagers”-effekt, trimmer du
med skjeggtrimmerkammen på hårlengdeinnstilling
1.  (fig. 17)
Skjeggtrimming uten skjeggtrimmerkam
Bruk skjeggtrimmeren uten skjeggtrimmerkammen for å
trimme skjegget og fjerne enkelthår.
Hvis du klipper uten kam, vil du få et svært kort
“tredagers”-skjegg (0,6 mm).
,
-
-
-
4239.000.5871.2
Side: 6
	 1	 	Skyv innstillingsvelgeren oppover og trekk
skjeggtrimmerkammen av håndtaket (fig. 18).
	 2	 	Bruk forsiktige og kontrollerte bevegelser
med skjeggtrimmeren. Berør håret lett med
klippeelementet.
Trimming av skjegg med presisjonstrimmer
Bruk presisjonstrimmeren til å forme barten og
kinnskjegget, definere konturer og fjerne enkelthår.
	 1	 	Hold apparatet loddrett og trim de ønskede
områdene (fig. 19).
Stelle ansiktshår (nesehår og ørehår)
Trimme nesehår
	 1	 	Sett nese-/ørehårstrimmeren på håndtaket (se
delen Sette på /ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
	 2	 	Sørg for at neseborene er rene.
	 3	 	Slå på apparatet og sett spissen av trimmeren inn i
ett av neseborene.  (fig. 20)
Ikke sett spissen mer enn 0,5 cm inn i neseboret.
	 4	 	Før spissen langsomt inn og ut mens du dreier den
rundt for å fjerne uønsket hår.
Du kan redusere kilingen ved å trykke siden av spissen
godt mot huden.
Trimme ørehår
	 1	 	Sett nese-/ørehårstrimmeren på håndtaket (se
delen Sette på /ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
	 2	 	Rengjør den ytre øregangen. Kontroller at den er fri
for voks.
	 3	 	Slå på apparatet og før spissen sakte rundt
øret for å fjerne hår som stikker ut utenfor
ørekanten.  (fig. 21)
	 4	 	Før forsiktig spissen inn i den ytre
øregangen.  (fig. 22)
Ikke før spissen mer enn 0,5 cm inn i øregangen, da
dette kan skade trommehinnen.
Barbering
Barbere med mikrobarbermaskinen
Bruk mikrobarbermaskinen for å få glatte, markerte
konturer.
Kontroller alltid mikrobarbermaskinen for skade
eller slitasje før du bruker den. Hvis folien eller
klippeenheten er ødelagt eller slitt, må du ikke bruke
mikrobarbermaskinen. Det kan forårsake skade.
Hvis folien er ødelagt, bytter du ut den øvre delen
av mikrobarbermaskinen. Hvis klippeenheten er
ødelagt, bytter du ut hele tilbehøret før du bruker
mikrobarbermaskinen igjen.
	 1	 	Trim de konturene du vil barbere med
klippeelementet uten kam eller med
presisjonstrimmeren på forhånd.
	 2	 	Sett på mikrobarbermaskinen på håndtaket (se
delen Sette på /ta av tilbehør i avsnittet Før bruk). 
	 3	 	Press mikrobarbermaskinen forsiktig mot huden
og barber langs de konturerte kantene for å fjerne
skjegg.
Ikke press for hardt.
Rengjøring
Ikke bruk vann eller fuktig klut til å rengjøre maskinen.
Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.
Merk:Apparatet har ikke behov for smøring.
Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.
	 1	 	Sørg for at apparatet er slått av og koblet fra
stikkontakten.
	 2	 	Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra apparatet.
	 3	 	Hvis du har brukt mikrobarbermaskinen, skill den
øvre delen fra hoveddelen (fig. 23).
Barberfolien er svært ømtålig. Behandle den forsiktig.
Skift ut den øvre delen av mikrobarbermaskinen hvis
barberfolien er ødelagt.
Ikke rengjør barberfolien med børsten, da dette kan
medføre skade.
	 4	 	Blås eller rist ut eventuelle hår som har samlet seg i
tilbehøret og/eller kammene.
	 5	 	Rengjør tilbehøret og kammene med lunket vann
eller med rengjøringsbørsten.
	 6	 	Rengjør adapteren med rengjøringsbørsten eller
med en tørr klut.
Sørg for å holde apparatet og adapteren tørre.
Oppbevaring
Oppbevar maskinen og tilbehøret i ladestativet for å
unngå skade.
Utskifting
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte
den ut med en av original type for å unngå at det oppstår
farlige situasjoner.
Skift bare ut ødelagt eller slitt tilbehør eller kammer med
originalt Philips- tilbehør eller -kammer.
Du kan skifte ut Philips-tilbehør, -kammer og -adaptere
hos din Philips-forhandler og autoriserte Philips-
servicesentre.
Hvis du har problemer med å få tak i en adapter eller
tilbehør og kammer til apparatet, ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet).
Miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på
miljøet (fig. 24).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet.Ta alltid ut
batteriet før du kaster apparatet eller leverer det
på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en
gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer
med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et
Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og
avhende det på en miljøvennlig måte.
Avhende batteriet
Fjern bare batteriet hvis det er helt tomt.
	 1	 	Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til
motoren stopper.
	 2	 	Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra apparatet.
	 3	 	Stikk en skrutrekker inn i rillen ved siden av skaftet
øverst på apparatet.Vri på skrutrekkeren for å skille
de to dekselhalvdelene fra hverandre (fig. 25).
	 4	 	Løft batteriet ut av dekselet ved hjelp av
skrutrekkeren.Vri ledningene til de løsner (fig. 26).
Ikke koble apparatet til strømnettet når du har tatt ut
batteriet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå
til Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller
ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke
finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du
ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller
serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
,
4239.000.5871.2

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips QG3150 ennå.

Spør et spørsmål om Philips QG3150

Har du et spørsmål om Philips QG3150 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips QG3150. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med QG3150 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.