Philips QC5125 manual

Vis en manual for Philips QC5125 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: QC5125
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Polsk, Tjekkisk, Ungarsk, Russisk, Rumensk, Ukrainsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Slovakisk, Slovensk, Kroatisk, Kinesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 3
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Hårklipperkam
B	 Lengdeinnstillingsvelger
C	 Klippeelement
D	 Av/på-bryter
E	 Kontakt til apparatstøpsel
F	 Apparatstøpsel
G	 Adapter
H	 Rengjøringsbørste
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-
- Pass på at adapteren ikke blir våt.
Advarsel
-
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren og på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
-
- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen
væske, og det må heller ikke skylles under rennende
vann.
-
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen.
-
- Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på
mellom 15 °C og 35 °C.
-
- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren
som følger med.
-
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
-
- Ikke bruk apparatet hvis kuttelementet eller
hårklipperkammen er ødelagt eller skadet. Det kan
føre til personskade.
-
- Dette apparatet er kun ment til klipping av
menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.
Generelt
-
- Adapteren omformer 220–240 V til en sikker
lavspenning på under 24 V.
-
- Dette apparatet kan ikke lades opp, og det kan bare
brukes med strømnettet.
Overholdelse av standarder
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
	 1	 	Sett ledningen i apparatet (fig. 2).
	 2	 	Sett adapteren i stikkontakten.
Klipping med hårklipperkam
Merk: Pass på at håret er rent og tørt. Ikke bruk apparatet
i nyvasket hår.
	 1	 	Gre håret med en kam i samme retning som håret
vokser.  (fig. 3)
	 2	 	Skyv hårklipperkammen inn i styresporene på
apparatet (du skal høre et klikk) (fig. 4).
Sørg for at armene på kammen er skjøvet ordentlig inn
på sporene på begge sider.
	 3	 	Trykk på lengdeinnstillingsvelgeren (1), og beveg
deretter hårklipperkammen opp eller ned (2) for å
angi ønsket lengdeinnstilling (fig. 5).
,
, Den tilsvarende hårlengden er synlig på siden av
kammen.
Lengdeinnstillinger
Når hårklipperkammen er festet, kan apparatet klippe hår
i ti forskjellige lengder:
Hårlengder i mm Hårlengder i tommer
3 1/8
5 3/16
7 9/32
9 3/8
11 7/16
13 1/2
15 5/8
17 21/32
19 3/4
21 7/8
	 4	 	Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på
apparatet (fig. 6).
	 5	 	Plasser hårklipperkammen på hodebunnen, og
beveg apparatet langsomt gjennom håret.
Tips
-
- Begynn å klippe på den høyeste hårlengdeinnstillingen
på hårklipperkammen, og reduser innstillingen for
hårlengde gradvis.
-
- Skriv ned lengdeinnstillingene du valgte til en bestemt
frisyre, og bruk disse som veiledning ved en senere
anledning.
-
- Det er mest effektivt å bevege apparatet mot
hårvekstens retning.
-
- Siden hår vokser i forskjellige retninger, må du også
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover,
nedover eller på tvers) (fig. 7).
-
- Ta overlappende bevegelser over hodet slik at
apparatet får med seg alt håret som skal klippes.
-
- Kontroller at den flate delen av hårklipperkammen
alltid er i kontakt med hodebunnen, slik at du får et
jevnt klipperesultat.
-
- Bruk en friserkam til å føre håret mot apparatet for å
oppnå best resultat for krøllete, tynt eller langt hår.
-
- Fjern løse hår regelmessig fra hårklipperkammen.
Hvis det samler seg mye hår i kammen, tar du
kammen av apparatet og blåser og/eller rister håret
ut.
Klipping uten hårklipperkam
Du kan bruke apparatet uten hårklipperkammen til å
klippe håret svært kort (0,8 mm), eller til å frisere nakken
og området rundt ørene.
	 1	 	Hvis du vil ta av hårklipperkammen, trykker du
på lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen
oppover og drar den av apparatet (2).  (fig. 8)
	 2	 	Kam hårtuppene over ørene før du begynner å
trimme håret.
	 3	 	Skyv av/på-bryteren oppover for å slå på
apparatet (fig. 6).
	 4	 	Hold apparatet slik at bare en av kantene på
klippeenheten berører hårtuppene.  (fig. 9)
	 5	 	Klipp bare hårtuppene. Hårfestet må være nær
ørene.
	 6	 	Hvis du vil trimme nakkehårene og kinnskjegget, må
du snu apparatet og bevege det nedover (fig. 10).
	 7	 	Beveg apparatet sakte og jevnt. Følg det naturlige
hårfestet.
Rengjøring
Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre
apparatet.
Rengjør apparatet og adapteren kun med
rengjøringsbørsten som følger med.
Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre apparatet.
Rengjør alltid apparatet etter bruk.
	 1	 	Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet
fra strømnettet.
	 2	 	Hvis du vil ta av kammen, trykker du på
lengdeinnstillingsvelgeren (1), beveger kammen
oppover og drar den av apparatet (2).  (fig. 8)
	 3	 	Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover
med tommelen, til enheten åpnes (fig. 11).
	 4	 	Rengjør kutteenheten med rengjøringsbørsten som
følger med (fig. 12).
	 5	 	Rengjør innsiden av apparatet med
rengjøringsbørsten som følger med (fig. 13).
Merk:Apparatet har ikke behov for smøring.
Utskifting
Kutteenheten, adapteren og hårklipperkammen kan byttes
ut.
Skifte ut kutteenheten
Bytt ut kutteenheten hvis den er skadet eller slitt.
Kutteenheten kan bare byttes ut med en original
kutteenhet fra Philips.
	 1	 	Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover
med tommelen, til enheten åpnes og du kan trekke
den av apparatet (fig. 14).
	 2	 	Plasser tappen på den nye kutteenheten i sporet, og
skyv kutteenheten inn på apparatet (du skal høre et
klikk) (fig. 15).
Miljø
-
- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på
miljøet (fig. 16).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem, kan du gå til webområdet til
Philips på www.philips.com, eller ta kontakt med
Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Norsk
4 4222.002.8085.2

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips QC5125 ennå.

Spør et spørsmål om Philips QC5125

Har du et spørsmål om Philips QC5125 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips QC5125. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med QC5125 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.