Philips QC5050 manual

Vis en manual for Philips QC5050 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: QC5050
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Russisk

Innholdsfortegnelse

Side: 64
65
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Din nye superenkle Philips-hårklipper følger hodets konturer og er
komfortabel å bruke. Du bør lese følgende informasjon for å få mest
mulig ut av hårklipperen.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Liten kam
B	 Hovedklippeenhet
C	 Av/på-bryter
D	 Lengdeindikator
E	 Lengdelås (låser hårlengdeinnstillingen)
F	 Rengjøringsbørste
G	 Adapter
H	 Apparatstøpsel
I	 Saks (kun QC5050)
J	 Friserkam (kun QC5050)
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre (fig. 2).
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å
erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige
situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
-
-
-
-
Norsk
4203.000.5451.4.indd 65 20-11-2008 14:03:17
Side: 65
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Viktig
Bruk bare adapteren som følger med.
Ikke bruk en ødelagt adapter.
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en temperatur
mellom 15 og 35 °C.
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med
en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk apparatet når en av friserkammene er knekt eller ødelagt.
Dette kan forårsake skade.
Dette apparatet kan brukes med nettspenninger fra 220 til 240 volt.
Dette apparatet er bare ment til å klippe hår på hodet. Det skal ikke
brukes til andre formål.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Lading (kun QC5050)
Lad apparatet i 8 timer (NiCd-batteri) eller 12 timer (NiMh-batteri) før
du begynner å bruke det for første gang.
Når apparatet er fulladet, har det trådløs klippetid på opptil 35 minutter
(NiCd-batteri) eller 50 minutter (NiMh-batteri).
Ikke lad apparatet i mer enn 24 timer.
	1		Slå av apparatet før du lader det.
	2		Sett ledningen i apparatet (fig. 3).
	3		Sett støpselet inn i stikkontakten.
Ladelampen tennes for å vise at apparatet lades (fig. 4).
-
-
-
-
-
-
-
-
,
Norsk
66
4203.000.5451.4.indd 66 20-11-2008 14:03:18
Side: 66
Ladelampen slukkes ikke eller endrer ikke farge når apparatet er
fulladet.
Forlenge levetiden på batteriene
Når apparatet er ladet opp for første gang, skal det ikke lades mellom
hver klipping. Fortsett med å bruke apparatet uten å lade det, inntil
batteriet er (nesten) tomt.
La batteriet lades helt ut to ganger i året ved å la motoren gå til
apparatet stopper.
Ikke la apparatet være koblet til strømuttaket hele tiden.
Hvis apparatet ikke har vært i brukt på en lang stund, må det lades i 8
timer (NiCd-batteri) eller 12 timer (NiMh-batteri).
Klipping med ledning
Kun QC5050:
Ikke bruk apparatet med strøm når batteriet er fulladet.
Hvis du vil bruke apparatet mens nettledningen er tilkoblet, gjør du
følgende: Slå av hårklipperen, sett nettledningen i stikkontakten og
vent fem sekunder før du slår den på igjen.
Kun QC5010:
	1		Sett ledningen i apparatet.  (fig. 3)
	2		Sett støpselet inn i stikkontakten.
Bruke apparatet
Klipping med avtakbar friserkam
Hårlengden etter klipping er angitt i millimeter på displayet.
Innstillingene tilsvarer gjenværende hårlengde etter klipping.
Hårlengden etter klipping er bare synlig når kammen er festet på
apparatet.
	1		Skyv kammen inn i styresporene på apparatet med et klikk.  (fig. 5)
Sørg for at armene på kammen er skjøvet ordentlig inn på de tilpassede
sporene på begge sider.
-
-
-
,
-
-
Norsk 67
4203.000.5451.4.indd 67 20-11-2008 14:03:18
Side: 67
	2		Sett kammen på ønsket hårlengde (3, 6, 9, 12, 15, 18 eller
21 millimeter) ved å vri på lengdelåsen (fig. 6).
	3		Slå på apparatet (fig. 7).
Tips
Vi anbefaler at du begynner å klippe på den høyeste innstillingen og
reduserer hårlengdeinnstillingen i små trinn til du oppnår ønsket
hårlengde.
Tips: Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, bør du ta den av og
blåse og/eller riste håret ut av kammen. Hårlengdeinnstillingen endres
ikke selv om kammen tas av.
Tips: Skriv ned hårlengdeinnstillingene som er valgt til en bestemt
frisyre, til hjelp ved senere klipping.
Klipping uten friserkam
Du kan bruke hårklipperen uten friserkammen for å forme rette linjer
nederst i nakken og ved området rundt ørene.
Fjern kammen ved å trekke den av apparatet (fig. 8).
Trekk aldri i den øverste bøyelige delen av kammen.Ta i stedet tak
nederst.
Kammen holder kutteenheten på en viss avstand fra hodet. Det betyr
at hvis du bruker apparatet uten kammen, blir håret klippet svært tett
inntil huden.
Rengjøring
Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.
Ikke bruk slipemidler, avfettingsmidler eller væsker som alkohol, bensin
eller aceton for å rengjøre apparatet.
Apparatet og adapteren må bare rengjøres med børsten som følger med.
	1		Slå av apparatet, og koble det fra før du rengjør det.
	2		Fjern kammen ved å trekke den av apparatet (fig. 8).
	3		Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen,
til enheten åpnes og du kan trekke den av apparatet (fig. 9).
-
-
-
-
-
Norsk
68
4203.000.5451.4.indd 68 20-11-2008 14:03:18
Side: 68
Vær forsiktig slik at kutteenheten ikke faller på gulvet.
	4		Rengjør kutteenheten med børsten som følger med (fig. 10).
	5		Rengjør også innsiden av apparatet med børsten som følger
med (fig. 11).
	6		Plasser tappen på kutteenheten i sporet og skyv enheten tilbake på
apparatet, med et “klikk” (fig. 12).
Apparatet skal ikke smøres.
Utskifting
En slitt eller skadet kutteenhet må kun byttes ut med en original
kutteenhet fra Philips.
	1		Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen,
til enheten åpnes og du kan trekke den av apparatet (fig. 9).
Vær forsiktig slik at kutteenheten ikke faller på gulvet.
	2		Plasser tappen på den nye kutteenheten i sporet og skyv enheten
tilbake på apparatet med et “klikk” (fig. 12).
Miljø (kun QC5050)
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 13).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder stoffer som kan
forurense miljøet.Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller
leverer det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en
gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut
batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter.
Der vil de ta ut batteriet for deg og behandle det på en miljøvennlig
måte.  (fig. 14)
Avhende batteriet
Fjern batteriet kun hvis det er helt tomt.
	1		Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til motoren stopper.
-
-
Norsk 69
4203.000.5451.4.indd 69 20-11-2008 14:03:19
Side: 69
	2		Trykk den midtre delen av kutteenheten oppover med tommelen,
til enheten åpnes og du kan trekke den av apparatet (fig. 9).
Vær forsiktig slik at kutteenheten ikke faller på gulvet.
	3		Fjern den øvre delen av dekselet fra den indre delen av apparatet
med en skrutrekker (fig. 15).
	4		Ta den nedre delen av dekselet av apparatet (fig. 16).
	5		Ta ut batteriet ved å fjerne det fra apparatet med makt (fig. 17).
	6		Klipp ledningene og avhend batteriet på en miljøvennlig og sikker
måte.
Ikke koble apparatet til stikkontakten igjen etter at det har blitt åpnet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Norsk
70
4203.000.5451.4.indd 70 20-11-2008 14:03:19

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips QC5050 ennå.

Spør et spørsmål om Philips QC5050

Har du et spørsmål om Philips QC5050 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips QC5050. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med QC5050 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.