Philips PTA518 manual

Vis en manual for Philips PTA518 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: 3D briller
  • Model/navn: PTA518
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk

Innholdsfortegnelse

Side: 45
46
Se illustrasjon A.
1 – på-knapp / valg av spiller 1 eller 2
2 – LED-indikator
3 – mottakerlinse
Se i 3D
Slå på Philips-TVen, og start et 3D-program.
Trykk på On for å slå på 3D Max-brillene,
og ta dem på deg. Brillene bruker noen
sekunder på å justere seg til 3D-signalene
fra 3D-senderen påTVen.
Kontroller at mottakerlinsen på midten av
brillene kan motta 3D-signalene.
Se illustrasjon A.
Hvis 3D-brillene ikke mottar 3D-signaler
i løpet av to minutter, slår brillene seg av
automatisk.
Batterinivå
Du kan kontrollere batterinivået når du slår
på 3D-brillene.
• Hvis LED-indikatoren lyser grønt kontinu-
erlig i 4 sekunder, kan du bruke brillene i 3
timer eller mer.
• Hvis LED-indikatoren blinker grønt i 4
sekunder, kan du se 3D i mindre enn 3
timer.
Lade 3D-brillene
Se illustrasjon B.
Hvis du vil lade brillene, kobler du til mikro-
USB-kontakten, og kobler standard USB-
kontakten tilTVen, PCen eller USB-huben.
TVen eller PCen må være slått på for å lade.
Når batteriet lader, lyser LED-indikatoren
rødt helt til batteriet er fulladet. Det kan ta
opptil 3 timer å lade et tomt batteri. Med et
fulladet batteri kan du se 3D i 80 timer.
Spill for to personer
Du kan bruke disse brillene til å spille
spill for to personer.To spillere kan se på
den sammeTVen, men ser to forskjellige
skjermbilder for å spille et spill.
Hvis du vil bytte brillene for å se på skjer-
men for spiller 1 eller spiller 2, slår du på
brillene og trykker på på-tasten gjentatte
ganger.
Åpne Hjelp i menyen Hjem påTVen for å få
mer informasjon.
Ta vare på brillene
• Bruk en ren, myk klut (mikrofiber eller
bomullsflanell) til å rengjøre linsene så
du ikke skraper dem opp. Spray aldri
rengjøringsmiddel direkte på 3D-brillene.
Dette kan skade elektronikken.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inne-
holder alkohol, løsemiddel, tensin eller voks,
benzen, tynner, myggmiddel eller smøring.
Disse kjemikaliene kan føre til misfarging
eller sprekker.
• Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys,
varme, ild eller vann. Dette kan føre til at
Side: 46
47
produktet ikke fungerer eller begynner å
brenne.
• Ikke slipp, bøy eller bruk kraft på linsene
på 3D-brillene.
• Ikke prøv å bytte ut det oppladbare bat-
teriet. Det kan ikke byttes.
Helseadvarsel
• Ikke egnet for barn under 6 år.
• Hvis du eller familien din tidligere har hatt
epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du sn-
akke med legen din før du ser på blinkende
lyskilder, raske bildesekvenser eller 3D.
• For å unngå ubehag som svimmelhet,
hodepine eller forvirring anbefaler vi at du
ikke ser på 3D i lange perioder. Hvis du
opplever ubehag, må du stoppe å se i 3D
og ikke utføre potensielt farlige aktiviteter
(for eksempel kjøre bil) før symptomene
er borte. Hvis symptomene ikke forsvinner,
må du ikke se mer i 3D uten å kontakte en
lege først.
• Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D
og sørge for at de ikke opplever ubehag
som nevnt over. Det anbefales at barn un-
der seks år ikke ser i 3D, siden synet deres
ikke er fullt utviklet ennå.
• Ikke bruk 3D-brillene til noe annet enn å
se på 3D-TV.
Spesifikasjoner
3D-system:Active 3D-briller
Batteritype: Litium-ion oppladbart batteri
Overføringssystem: IR (infrarød)
Maks. signalrekkevidde: 6 m
Driftstemperatur: 5–40 °C
Kassering av gamle produkter og batterier
Produktet er utformet og produsert med materi-
aler og komponenter av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette
symbolet, en søppeldunk med kryss over,
betyr det at produktet dekkes av
EU-direktiv 2002/96/EF.
Skaff deg informasjon om lokale innsamlingsord-
ninger for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produk-
ter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Riktig avhending av det gamle produktet bidrar til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse.
Polski
Okulary Active 3D z możliwością
ładowania PTA518
Te okulary 3D Max umożliwiają oglądanie
obrazu w formacie Full HD 3D na ekranie
telewizora Philips 3D.
Zawartość opakowania
- Aktywne okulary 3D Max

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips PTA518 ennå.

Spør et spørsmål om Philips PTA518

Har du et spørsmål om Philips PTA518 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips PTA518. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med PTA518 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.